Магниты Духа

KRAJONS caur Marinu Shults. Čenelings 2013. gada 7. jūlijā, Rīgā

ZEMIEŠI SAULES SISTĒMĀ

(Čenelings ir izrediģēts un papildināts publikācijai)

 Sveicināti, dārgie draugi! Es sveicu jūs jaunā tikšanās reizē ar Krajonu un Arheirar.

Ir pagājis tieši gads kopš tā čenelinga, kad Krajons iepazīstināja mūs ar Galaktikas Magnētisko Kodolu – Arheirar. Un mēs atkal esam kopā.

Šodien ir augsti enerģētiska diena. Šī diena pēc enerģētikas ir pielīdzināma vasaras Saulgriežu dienai.

Es priecājos pavēstīt, ka mūsu tikšanās reizē ir klāt Gaismas Darbinieki no dažādām valstīm – Lietuvas, Krievijas, Vācijas un, protams, pašas Latvijas.

Ar mums ir mūsu planētas, Saules sistēmas un mūsu Galaktikas Gaismas Ģimene. Aizsega nav. Jūs varat pilnā kontaktā ar saviem Augstākajiem “Es” un Skolotājiem ķerties pie darba.

Mēs ar jums sen neesam tikušies – kopš 2012. gada 21. decembra – un tam bija nopietnie iemesli: pirmos trīs šī gada mēnešus bija daudz planetāru darbu, saistītu ar 2-ro Harmonisko Konverģenci, bet pēc tam mēs gatavojām Lemūriešu Kristāla Metahara aktivizāciju, kuru veicām maijā.

Sākot ar 2012. gada 12. decembri (vibrācija 12:12:12) uz Zemes, mums piedaloties, tika radīta trīspolārā magnētisma sākotnējā bāze, kuras galvenais elements ir struktūra, ar kuru mēs šodien sāksim strādāt. Pēc tam tika aktivizēts Maitreijas Kristāls un radīta mūsu planētas Magnētiskā Sirds. Ir pabeigta Jaunās Debesu Velves būvniecība. Tika izpildīti arī daudzi citi svarīgi planetāri darbi.

Šodien mēs strādāsim ar diviem svarīgiem šīs sistēmas simboliem: trīspolārā magnētisma simbolu un Kristus Maitreijas monogrammu. Katram no jums rokās ir šie simboli.

Pievērsiet uzmanību Kristus Maitreijas simbolam. Tas sastāv no Dzīvinošās Uguns Portāla elementiem savienojumā ar Polipasaules struktūru. Tas ir daudzdimensionālais Neirons. Viņš dos mums iespēju ienest Dievišķās Apziņas neironu Saules sistēmas magnētiskā karkasa struktūrā. Un tieši ar Saules sistēmu mēs šodien strādāsim. Ar mums šodien ir Saules civilizācijas Gaismas Darbinieki.

Tagad es piedāvāju jums apvienot savas Sakrālās Sirdis visu šodienas tikšanās dalībnieku Vienotajā Sakrālajā Sirdī…

Mēs ar jums sāksim darbu ar Gaismas Kristāla uzbūvēšanu. Par cik mums zālē ir cilvēki, kuri ir atnākuši no jauna – nav bijuši ar mums pagājušajos darbos, tad es atkal kā vienmēr vadu šī Kristāla uzbūvēšanu.

Un ir jāsaka, ka paši mēs tagad atrodamies ļoti spēcīgā kristāliskā daudzdimensionālā telpā, kura pārstāv Saules sistēmas visas dimensijas.

Ēka, kurā mēs veicam darbu, jau vairākas dienas ir aptverta ar īpašu konstrukciju. Tā ir uzbūvēta sfēras formā, kura ietver sfēras-planētas un atspoguļo mūsu Saules sistēmas informācijas kopiju. Nedēļas laikā līdz čenelingam Gaismas Ģimene uzbūvēja visas nepieciešamās savstarpējās saiknes, kuras palīdzēs mums šodien ieiet kontaktā ar mūsu sistēmas saprātīgajiem iemītniekiem.

Paskatieties uz šo konstrukciju ar garīgo redzi…

Mēs būvējam Gaismas Kristālu. Mūsu zāle, gandrīz kvadrātiska, ļoti veicina šo būvēšanu. Domās palaidiet grīdas līmenī Gaismas Starus pa mūsu zāles perimetru – lai uzbūvējas gaismas kvadrāts. Bet tagad no zāles stūriem paceliet Gaismas Starus augšup, augstu, pie Debesu Tēva. Un uzreiz paceļas brīnišķīgi skaista četrstūru piramīda. Atspoguļosim to lejup, tā, lai apakšējās piramīdas virsotne būtu Zemes centrā.

Aizsūtiet Mīlestības zelta stariņus cits citam: blakus sēdošajiem cilvēkiem, priekšā sēdošajiem cilvēkiem, aizmugurē sēdošajiem cilvēkiem, nosūtiet tos uz Piramīdas augšējo virsotni un uz Piramīdas apakšējo virsotni. Cik skaists Mīlestības Tīkls ir izkārtojies mūsu Kristālā!

Ievietojam Kristāla vidū pušķi no trīs Gaišzilajām Rozēm un Baltās Lilijas, kura savienojās ar Rozēm 2013. gada 4. maijā.

Mūsu Kristāls savienojas ar to konstrukciju, kura ir uzbūvēta apkārt ēkai.

Un atcerieties, ka tieši Kristāla vidū atrodas mūsu Vienotā Sakrālā Sirds.

Es piesaucu mūsu Kristālā Svētās Vienotības Uguni, pastiprinātu ar Uguni Dzīvinošo. Es ielieku Svētās Vienotības Uguni sirdī katram no jums.

Bet tagad mēs uzsāksim Meditāciju, kura kļūs par mūsu darba sākumu.

Meditāciju man nodiktēja Krajons. Muzikālo noformējumu ir izpildījusi Alla Loiteršteina.

Es lūdzu jūs nokoncentrēties uz šo darbu, lai soli pa solim to izpildītu. Tiem, kam grūti vizualizēt Meditācijas procesu, iesaku izteikt nodomu. Tas pats attiecas arī uz visu mūsu darba procesu čenelingā.

Sākam darbu.

MEDITĀCIJA

Mani dārgie! Tagad es palūgšu jūs saglabāt pilnīgu mierīgumu, tāpēc ka mēs ar jums sākam sinhronu ceļojumu Kosmosā. Jūs droši vien pārsteidz tāds paziņojums? Kā var sinhroni ceļot Kosmosā, un vēl atrodoties fiziski zālē, kopā ar citiem šīsdienas darba dalībniekiem?

Ak! Mani dārgie eņģeļi! Mēs taču pakāpeniski vedam jūs prom no lineārās uztveres un lineārās darbības. Jūs esat daudzdimensionāli, un tāpēc jums var būt (un jābūt) iespējai eksistēt uzreiz daudzās kosmiskās dzīves plaknēs. Šodien tieši tāda iespēja jums ir. Izmantosim to!

Šodien visā Galaktikā ir neparasts magnētisms. Un šodien Arheirar ar jums uzsāks interesantu darbu. Gatavosim gan Zemi, gan viņas tuvāko apkārtni pieņemt to jauno magnētisma shēmu, kuru priekš viņas būvē Arheirar.

Bet priekš tā mums nāksies veikt nelielu ceļojumu, atrodoties sinhroni uzreiz vairākās Visuma vietās. Jums vairs nav pirmā reize, kad jānotur savās plaukstās visuma pasaules. Ar to mēs arī nodarbosimies…

Iztēlojieties jūsu Saules sistēmu. Šo to jūs par viņu zināt, bet kaut kas jums pagaidām paliek zem neziņas pārklāja… Dzimtā Saule! Viņa ir arī visas sistēmas centrs; bet Viņa ir arī tās dzīvības devējs… Jūs esat pieraduši redzēt viņu pie savas planētas debesīm. Bet pamēģiniet iztēloties, kā viņu redz citu jūsu sistēmas planētu iemītnieki? Pamēģinājāt? Sanāca? Domāju, ka atbilde nav viennozīmīga. Jūs taču ļoti maz zināt par jūsu Saules sistēmas planētu dzīvi, par tās iemītniekiem…

Redzamās planētas, bet to, kopā ar jūsu Zemi, ir pavisam deviņas, pārstāv tālu ne visu jūsu Saules sistēmas dzīves daudzveidību. Jums jau ir jāpieņem dzīve visā tās sarežģītībā… Bet galvenais, daudzdimensionalitātē. Un tāpēc spēsiet viegli iztēloties vēl zināmu daudzumu fiziskajai acij neredzamu planētu. To kopskaitā nav tik maz, mani dārgie Eņģeļi! Planētu, kurām ir smalkmateriāli ķermeņi, kopskaits uz šodienu arī ir deviņas! Un uz visām kūsā daudzveidīga dzīve! Un tāpēc arī visu Saules sistēmu planētu iedzīvotāji jūsu Sauli redz visai dažādi! Un tātad katrs tās iemītnieks redz Viņu savā uztveres diapazonā. Kādēļ es to visu jums saku, mani dārgie?

Tādēļ lai jūs neaizmirstu par Pasaules, kurā jūs dzīvojat, kosmisku uztveri. Neaizmirstu arī to, kas jūs tādi esat patiesībā…

Taču, neskaitot pašu sistēmas ķermeni, miriādes kosmisku ķermeņu caurauž viņu… Tie ir dažādi. Tie visi ir citu Visuma Pasauļu sūtņi. Tie visi šeit ir ne jau velti… Jūsu Saules sistēma ir salīdzinoši neliela, taču ne tas nosaka kosmiskās mijiedarbības nozīmīgumu. Var arī mazā radīt lielu. Un mēs to pastāvīgi īstenojam kopā ar jums. Šie viesi, un patiesībā ne nejauši viesi, enerģētiski informatīvi saista jūs ar daudzām Visuma pasaulēm… Un, ja kāds no viņiem pielido īpaši tuvu jūsu planētai, tad tas nozīmē, ka viņš nes neparasti svarīgu informācijas kravu jūsu tālākajai attīstībai. Viņi gan nodod informāciju, gan pieņem to no jums… Sveiciet zvaigžņu klejotājus ar mīlestību!

Es tagad piedāvāju – nelielu ceļojumu, ar mērķi noteikt notikumu, kuri notiek uz jūsu planētas, nozīmīgumu no tālienes, no Kosmosa.

Ar ko sāksim? Bet mēs tikai sāksim vingrināties kosmiskajā celtniecībā… Jūs jau esat veikuši daudz jauna uz jūsu brīnišķīgās planētas. Gaija mirdz kā Gaišzila Pērle ne tikai mūsu Galaktikas, bet arī visa Visuma telpā… Brīnišķīgās Gaišzilās Rozes ir padarījušas viņu par Visuma Mīlestības Enerģijas pilnīgu magnētu… Un arī pašas Gaišzilās Rozes nav vienkārši ziedi, un jums tas ir labi zināms. Galaktikas Magnētiskās Sirds Gaišzilā Roze ir Arheirar sūtīta kā Velte jūsu planētai priekš tā, lai viņa spētu kļūt par pilnīgu piemēru citām jūsu Saules sistēmas planētām. Protams, pirmkārt viņa ir nepieciešama pašai Zemei. Taču Viņas mirdzums un magnētiskā iedarbība jau ir izplatījušies pa visu jūsu sistēmu, jūsu Saules sistēmu… Sīriusa Gaišzilā Roze nostādīja jūsu planētu nedaudz īpašā stāvoklī. Taču ne priviliģētā, bet drīzāk atbildīgā par visas Saules sistēmas evolūcijas tālāko gaitu… Tagad ir svarīgi saprast, ka arī maza planēta, kura līdz šim bija citu aizbildniecībā, var uzņemties uz savu “Es” lielu slodzi visu jauno tendenču izplatīšanā sistēmā, pie kuras viņa pieder… Protams, par visām izmaiņām pirmkārt ir atbildīga pati Saule. Viņa ir visas sistēmas saimnieks un dzīvības devējs. Taču vienmēr sistēmā ir viens ļoti svarīgs grauds, ap kuru sāk vīties vaļā evolūcijas jauna spirāle… Un jūsu mīļotā Gaija tagad ir kļuvusi tieši par tādu graudu… Lūk, ar viņu tad arī sāksies mūsu ar jums darbs…

Gaija ir brīnišķīgas planētas, kuru mēs tagad saucam par Zemi, Dvēsele. Taču viņai visos savas eksistences laikos ir bijis ļoti daudz vārdu. Bet tagad tiek dēvēta par Zemi. Viņa ir arī šī vārda cienīga! Tāpēc ka tas nes Mātišķības tīrās vibrācijas. Un mēs ar jums šodien sākam mūsu kopradīšanu un sinhrono ceļojumu ar viņu – mīļoto Gaiju-Zemi.

Iztēlojieties, ka jūs tagad esat mūsu mīļotās Gaijas Sirdī. Tas nemaz nav grūti! Gaija sen ir pieņēmusi visus jūs savā Sakrālajā Sirdī. Jūsu Sirdis tagad saplūst ar Gaijas Sakrālo Sirdi… Jūs varat iztēloties, kā viss jūsu uzbūvētais Gaismas Kristāls, ar jūsu siržu ziediem, kļūst par daļu no Gaijas Sakrālās Sirds telpas… Bet tajā – trīs Gaišzilās Rozes!

Bet tagad atcerieties… sajūtiet… šīm Gaišzilajām Rozēm sen ir savas hologrammas jūsu Sakrālajās Sirdīs… Tas tā ir… Un tagad notiek visu Gaišzilo Rožu mijiedarbības pastiprināšanās uz jūsu Siržu rezonanses ar Gaijas Sakrālo Sirdi rēķina…

Palieciet Viņas sirdī līdz mūsu ceļojuma beigām…

Palieciet Viņas sirdī līdz mūsu ceļojuma beigām…

Bet tagad pārnesiet savu apziņu uz attālu jūsu Galaktikas stūrīti – uz Sīriusu, uz neparastu jūsu Zemes planētu-dvīni. Tā ir planēta Andromeida – jūsu planētas meita. Viņai ir viena savdabība: viņai vienmēr ir tas, kas ir uz jūsu Zemes, tikai ar to starpību, ka viņa asimilē tikai visu pašu gaišāko un skaistāko… Jūs tagad turat savā sirdī Zemes Sakrālo Sirdi, un vienlaicīgi saplūstat ar Andromeidas Sakrālo Sirdi. Kādēļ jums tas, mani dārgie Eņģeļi? Jūs tas samulsina? Bet Krajons lūdz jūs izdzirdēt, ko tagad jums čukst Andromeida…

“Mani bērni… un manas Gaijas māsas! Es gribu caur jums nodot priekš visas Saules sistēmas neparastu velti… Tā ir visu triju Sīriusa Sauļu velte… Pieņemiet savās sirdīs un nododiet pēc piederības triju Sīriusa Sauļu lielo Mīlestību, izpaustu Mīlestības Ziedā – Baltā Lilijā! Nododiet viņu Gaijas Sakrālajā sirdī, un lai viņa saplūst tajā ar sakrālo Balto Liliju, iemājojušu viņā nesen… Mani bērni! Nesiet saudzīgi šo simbolu… Šodien jūs ar viņu strādāsiet…”

Dārgie Eņģeļi! Pieņemiet savās sirdīs brīnišķīgo Balto Liliju un savietojiet viņu ar Sakrālo Pušķi no trijām Gaišzilajām Rozēm un Baltās Lilijas, saņemtas svētajā rituālā MISTA šī gada 4. maijā! Baltā Lilija no Andromeidas saplūst vienoti ar viņu…

Bet tagad, nešķiroties no Gaijas Sakrālās Sirds, aizjoņosim pa Kosmosu… Atgriezīsimies Saules sistēmā… un apstāsimies viņas apslēptā stūrīti – uz mazas planētas… Andromeidas… Jā, jā, jā, atkal Andromeida, bet jau jūsu sistēmā! Arī tāda ir. Bet kur viņa ir – jautāsiet jūs? Bet viņa vēl nav redzama fiziskām acīm un zinātniskām ierīcēm. Viņa pagaidām tikai formējas smalkmateriālajā plānā. Un mums vajag viņai tajā palīdzēt… Lūk, redzat, cik daudz jums darīšanu… Darīšanu jūsu kosmiskajā Mājā… Mēs varam nodot arī viņai kosmisko Mīlestību no vecākās Andromeidas. Mēs šodien to izdarīsim.

Bet pagaidām pārnesīsimies vēl tālāk – uz Kosmosa dziļumiem, turot saikni ar Gaijas Sakrālo Sirdi…

Kā uz sudraba pavediena jūs aizlidojat telpā… Tā dzirkstī zvaigžņu miriādēs… Tā sauc un ieaijā… Bet dažos momentos aicinoši vilina ar neizpētīto…

Jūs jūtat, ka esat kļuvuši daudzdimensionāli… izauguši apjomā… paplašinājušies… iemantojuši neparastu vieglumu un pārvietošanās straujumu…

Sastingstiet uz brīdi… Paverieties apkārt… Paskatieties uz sudraba pavedienu, kurš savieno jūs ar jūsu planētas Sakrālo Sirdi… Tas savieno jūs nevis vienkārši ar Gaiju, bet ar visu Saules sistēmu… Kā gigantiska nabas saite tas demonstrē Zemes nozīmi šajā momentā visai jūsu sistēmai… Paskatieties, izjūtiet, ka Gaija ir kā Dievišķs aizmetnis Saules sistēmas ķermenī… Un no viņas dzimšanas un attīstības tagad ir atkarīga visas sistēmas evolūcija…

Taču šis Dievišķais aizmetnis nav vienkāršs bērns, kurš attīstās Saules klēpī… Tas ir jaunas formācijas bērns un ar jaunām iespējām, atnesis neparasti svarīgu pieredzi visai sistēmai…

Jūs tikko kā apzinājāties jūsu Zemes nozīmi… Apzinieties arī savu nozīmīgumu… Zeme bez jums, viena, neko radīt nespēs… Bet mēs taču zinām, ka jums jau sen ir viena Sakrālā Sirds…

Bet tajā – jūsu atnestā Sīriusa Sauļu velte – Baltā Lilija, jau saplūdusi ar Sakrālo Balto Liliju, nesen izdaiļojušu jūsu planētas Gaišzilo Rožu pušķi… Ieskatieties jaunajā lieliskajā Baltās Lilijas mirdzumā… Krajons grib, lai jūs īpaši sajustu šīs Baltās Lilijas tuvību katram no jums… Jūs visi, līdz pēdējam, mīlat šo Liliju… Jūs atceraties viņas patieso nozīmi un viņas dziļo būtību… Jūs jau sen esat ar viņu pazīstami… Un, lūk, sākas pats galvenais brīnums!!

Baltā Lilija parādās jūsu priekšā… kā Dievmāte!..

Katrs ar savu sirdi ieraudzīs to Tēlu, kurš viņam visvairāk dārgs… Katrs izdarīs savu atzīšanos Diženajai Mātei neizteiktajā Mīlestībā… Katrs pieņems Liliju-Māti savā Sirdī uz mūžiem…

Bet tagad padomājiet par to, kāds Mīlestības spēks jums tagad ir dots jaunradei! Pasaules Māte ir parādījusi savu Seju katram un nostiprinājusies Sirdī katram no jums!

Mani draugi! Mēs ķeramies pie neparasta darba, sasaistoša kopā jūsu paplašinošos kosmisko Māju… Jūs vairs neesat vienkārši zemieši… Jūs esat Saules sistēmas pārstāvji! Jūs esat sasaistošais posms viņas sistēmā! Tas patiesi ir tā! Un tagad, pārejot pie mūsu zvaigžņu uzdevuma, izjūtiet savu lielo kosmisko atbildību. Ietilpiniet savā Sirdī Mājas jauno jēdzienu – visu Saules sistēmu. Sāciet radīt šīs sistēmas visas dzīvības dēļ. Atveriet savas sirdis pretim visiem šīs sistēmas iedzīvotājiem. Ģimene ir paplašinājusies līdz jūsu uztveres bezgalībai. Viņu vajag saprast… Viņu vajag uzskatīt par notikušu šeit un tagad…

Bet mēs ar jums sākam savu radošo procesu…

Mēs šodien radīsim kaut ko svarīgu priekš visas Saules sistēmas… Mēs sāksim jūsu Lielās Mājas pārkārtošanu…

Krajons aicina jūs saplūst ar saviem Augstākajiem “Es”…

Un, apvienotiem caur viņiem ar visu planetāro dzīvību, sākt mūsu darbu… Patiesi, mēs to paveiksim.

Приветствует Крайон ваятелей Земли!

Как много сделано, как много остаётся

Свершить ради людей! Свершить ради Любви!

Свершить переворот, что в Космосе зовётся

Sveic Krajons Zemes skulptorus!

Cik daudz ir izdarīts, cik daudz paliek

Veikt priekš cilvēkiem! Veikt Mīlestības dēļ!

Veikt apvērsumu, kas Kosmosā atbilst,

Прекрасным завершением Творцом

Преображения сознания планеты.

Сияет в небе пламенным приветом

Введённый вами новый магнетрон.

Kad Radītājs lieliski pabeidz

Planētas apziņas pārvēršanu.

Mirdz debesīs ar ugunīgu sveicienu

Jūsu ienestais jaunais magnetrons.

Вы создали преображенья суть.

Вы сделали планету триреальной.

Ваш новый раунд сможет стать реальным,

Когда вы уберёте старой жизни муть.

Jūs radījāt pārvēršanās būtību.

Jūs padarījāt planētu par trireālu.

Jūsu jaunais raunds spēs kļūt reāls.

Kad aizvāksiet jūs vecās dzīves duļķes.

А новый Мир уже не за горами.

Стучится в дверь, приходит к вам во сне.

Вы создали серьёзную программу

Реализации той жизни на Земле.

Bet jaunā Pasaule vairs nav aiz kalniem.

Klauvē pie durvīm, atnāk pie jums sapnī.

Jūs radījāt nopietnu programmu

Tās dzīves realizācijai uz Zemes.

Мои родные! Ангелы Святые!

Вы изменились так, что я не узнаю

Всех тех, кто свои жизни посвятили

Служенью Свету,  людям и добру!

Mani dārgie! Svētie Eņģeļi!

Jūs izmainījušies tā, ka es nepazīstu

Visus tos, kas savu dzīvi veltījuši

Kalpošanai Gaismai, cilvēkiem un labajam!

Зал наполняя нежными сердцами,

Вы засветили важный коридор,

Через который нынче вместе с вами

Археирар начнёт творить простор

Piepildot zāli ar maigām sirdīm,

Jūs izgaismojāt svarīgu koridoru,

Caur kuru tagad kopā ar jums

Arheirar sāks radīt zemes esamības

Новейших схем земного бытия,

Магнитные узоры многомерья.

И вместе с вами тот простор неся

В своих ладонях бережно, поверьте,

Jaunāko shēmu plašumu,

Daudzdimensionalitātes magnētiskos rakstus.

Un, kopā ar jums to plašumu nesot

Savās plaukstās saudzīgi, ticiet,

Мы скоро создадим планеты новый Мир.

Мы разведём земные непогоды,

И утвердим ту сказочную быль,

К которой тянутся сердцами все народы!

Mēs drīz radīsim planētas jauno Pasauli.

Mēs izklīdināsim zemes nejaukos laikus,

Un nostiprināsim to pasakaino stāstu,

Uz kuru sirdīs tiecas visas tautas!

Взгляните вверх, взгляните с высоты,

Как ни смотри, а Землю осветлили

Все ваши самые прекрасные мечты.

Мы сделаем из них истоки изобилия!

Paverieties augšup, paskatieties no augstuma,

Kā neskaties, bet Zemi apgaismo

Visi jūsu brīnišķīgie sapņi.

Mēs pārvērtīsim tos pārpilnības avotos!

Мы предадим забвенью старый, ветхий мир.

И выстроим мечты прекрасную основу.

Родные Ангелы! Мы – вместе и мы снова

Творим сознанием и сердцем ПОЛИМИР!

Mēs nodosim aizmirstībā veco pasauli.

Un uzbūvēsim sapņa lielisko pamatu.

Dārgie Eņģeļi! Mēs – kopā un mēs atkal

Radām ar apziņu un sirdi POLIPASAULI!

 

Es, Krajons no Magnētiskā Dienesta, sveicu jūs vēlreiz. Es biju ar jums meditācijas laikā. Es iegāju sirdī katram no jums. Es visus jūs apkampju ar saviem gaismas spārniem. Un es nepārteicos, teikdams, ka mēs radīsim Poli-Pasauli. Jā, jums šī konstrukcija, šī struktūra, ir pazīstama kā zināms instruments. Taču ņemsim viņas pašu plašāko nozīmi. Un šodien mēs ar jums ar to arī nodarbosimies, ka mēs radīsim Polipasauli jūsu Saules sistēmas mērogos. Jā, Es jau to teicu meditācijā, ceru, jūs sapratāt – šodien mums ir plaša Kosmiskā celtniecība. Un Man gribētos, lai jūs spētu apzināties jūsu planētas nozīmīgumu Saules sistēmas evolūcijas jaunā vijumā. Patiesībā tā arī ir. Katrā evolūcijas vijumā sistēmai ir kaut kāds grauds, kodols, pateicoties kura evolūcijai sāk citādāk izvērsties visas sistēmas evolūcija. Par tādu kodolu, posmu kļūst jūsu planēta. Un jums būs ļoti interesanti visos šajos darbos piedalīties. Bet šodien Es gribu jūs uzaicināt spert soli pāri jūsu zemes mājas slieksnim un atvērt jaunu stāvu jūsu mājā vai jaunu māju, skatoties, kā kurš skatās. Lai tomēr ir – jauna māja. Šī māja ir plašāka, kurā kā sastāvdaļa ieiet arī jūsu zemes māja. Tas ir tieši tāpat, kā ar Sakrālo Sirdi: viņa ir jums gan krūtīs, gan viņa ir paplašinājusies līdz Saules sistēmai. Un tāpēc šodien paplašināsim jūsu zemes māju līdz Saules sistēmas lielajai Mājai.

Nu ko, Es jūs uzaicinu uz pasakainu ceļojumu, mani Eņģeļi. Jūs jau esat līdz tam izauguši. Ak, zinu, zinu, daudzi no jums jau sen ceļo un veic darbus uz dažādām planētām un uz pašas Saules. Bet šodien es gribu, lai mēs kolektīvi, jūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī, pabūtu ciemos pie Saules un nodibinātu kontaktu ar visām planētām un ar Saprātu, jūsu Saules sistēmas Augsto Saprātu.

Tagad Es palūgšu jūs sakoncentrēties uz mūsu Vienoto Sakrālo Sirdi. Un visi, kurus jūs darba sākumā piesaucāt būt ar jums, visi ir Vienotajā Sakrālajā Sirdī. Sajūtiet, kā viņa ir paplašinājusies, kāda viņa ir visaptveroša un visspēcīga. Tieši ar šīs Sakrālās Sirds spēku, no viņas slēptā dziļuma, mēs tad arī šodien veiksim mūsu darbu. Pirms mūsu ceļojuma paskatāmies, kas tad ir mūsu Sakrālajā Sirdī? Jā, tur ir jūsu noliktais Gaismas Kristāls, Gaišzilo Rožu un Baltās Lilijas, taču jau pārvērstās Baltās Lilijas, pušķis. Sīriusa sauļu dāvana ir saplūdusi ar Sakrālo Balto Liliju, kura dzīvo šajā pušķī jau trešo mēnesi. Lieliski! Un bez tam jums vēl ir veltes, kuras mēs varam pasniegt Saules sistēmai. Un galvenais sasaistošais posms, gribu jums teikt, būs Kristus Maitreijas Monogramma. Tāpēc ka tas ir Dievišķās Apziņas Neirons. Tā ir kā jūsu vizītkarte kontaktam ar Saules sistēmas iedzīvotājiem. Bet viņu ir daudz, viņi ir daudzveidīgi. Viņi ir dažādos garīgās attīstības līmeņos un mīt dažādās formās, ne obligāti fiziskās. Taču pat tiem, kuriem ir fiziski ķermeņi, tuvi jūsu blīvumam, ir dažādas formas. Pierodiet pie tā, ka ne visur ķermeņu formas būs humanoīdas. Nevajag tā ierobežot Saules sistēmu un savu paša apziņu. Un tā, mums ar jums ir lieliskas veltes, lieliskas vizītkartes kontaktam ar visu Saules sistēmu. Mums ar jums esot ar tādu unikālu gaismas konstrukciju, kuras iekšienē jūs tagad atrodaties, pilnīgi nav grūti momentāni atrasties jebkurā Saules sistēmas punktā. Uzskatiet, ka jūsu uzbūvētais Gaismas Kristāls un tā daudzdimensionālā konstrukcija, par kuru jums pastāstīja mūsu darba sākumā, ir kosmiskais kuģis mūsu šodienas ceļojumam. Mēs ar jums ceļojam pasakā, un mēs padarām šo pasaku par savu īstenību. Ikdienas īstenību. Jūs pie tā drīz ļoti pieradīsiet un sāksiet dzīvot lielās sistēmas kategorijās.

Sakoncentrējieties un sajūtiet, kā mēs pārvietojamies uz Saules pusi. No kurienes tad mums sākt mūsu ceļojumu, ja ne no pašas galvenās mājas – Saules Mājas? Jūs domājat, ka uz Saules ir karsti? Ko jūs, mani Eņģeļi, nē. Ja jūs paskatīsieties ar garīgo redzi un ja ieslēgsiet savus uztveres orgānus, jūs sapratīsiet, ka mēs jau esam iegājuši Saulē. Un jūs neviens un nekas neapdedzina. Liegums, maigums, ietinoša patīkama gaisma… Un jūs ielenc daudz gaismas Būtību. Viņas ir brīnišķīgas. Viņas ir augstu Mīlestības vibrāciju pārpilnas. Viņas ir laimīgas, ka zemieši, ka zemiešu pirmrindas vienība, ir attraukusies pie viņām ciemos. Viņas priecājas padalīties ar jums savās veltēs, savā informācijā, savās programmās, kuras palīdzēs gan visai sistēmai, gan jūsu Zemei, gan personīgi katram no jums. Uzskatiet, ka šodiena un pašreizējais moments priekš katra no jums ir Saules iniciācija. Jums ir labi, jums ir komfortabli, jūs sagaida Sanats Kumara. Jūs tagad varat pasniegt Viņam, Saulei, Saules iedzīvotājiem – bet tā ir augsti attīstīta Saules civilizācija, pašā augstākajā līmenī, kāds tik vien ir jūsu sistēmā – savas veltes. Pastiepiet viņiem savu vizītkarti – Kristus Maitreijas Monogrammu. Sakoncentrējieties uz viņu un caur viņu ieejiet kontaktā ar vareno Saules un Saules civilizācijas Garu. Viņi ar pateicību pieņem šo dievišķo simbolu. Un atbildot nosūta jums zelta, baltus un sarkanus starus, kuri liecina par to, ka Saule, kuru jūs redzat pie jūsu debesīm, ir tikai viens no Viņas Aspektiem. Patiesībā jūsu sistēmā ir Sauļu trīsvienība. Un tagad jūs saskaraties ar visām trijām. Bet tagad pasniedziet viņiem velti – to apslēpto pušķi no Gaišzilajām Rozēm un Baltās Lilijas, kuru jūs atnesāt. Nododiet viņiem šī simbola hologrammu. Kontakts ir nodibināts, izjūtiet to un ziniet, ka no šī brīža šis kontakts jums ir pieejams gan bez Arheirar palīdzības, gan bez Krajona palīdzības. Jūs mierīgi varat sazināties ar Saules civilizāciju un ar pašas Saules Garu. Jūs tagad saņemat no Saules svētību visam mūsu tālākajam ceļam, mūsu ceļojumam, kurš būs diezgan ilgstošs.

Jā, mums ar jums ir jāizstaigā visa Saules sistēma. Taču šodien mēs ierobežosim mūsu ceļojumu un mūsu mijiedarbību ar jums pazīstamajām, redzamajām planētām. Saņēmuši svētību no pašas Saules, mēs ar jums dodamies brīnišķīgā ceļojumā. Saule izklāj mums ceļu ar saviem maigajiem, siltajiem stariem.

Un pa šiem stariem kā pa Saules portālu mēs ar jums nonākam uz planētas Merkurs. Paskatieties vai izjūtiet, vai vienkārši uzziniet visus šīs planētas noslēpumus. Nezin kāpēc jūsu zinātnieki uzskata viņu par nedzīvu un necienīgu tam, lai uz viņas attīstītos dzīvība. Tas tā nav. Prātojumi par to, ka Merkurs tiek izdedzināts ar Saules stariem un ir nedzīvs, ir nepareizi. Jūs vēl turpināt peldēties Saules staros un saprotat, ka Merkurs spēj nest dzīvību. Es jums atklāšu nelielu noslēpumu – uz Merkura attīstās ļoti augsta civilizācija. Šī civilizācija sen ir izgājusi blīvo dimensiju, blīvo ķermeņu stadiju, bet dažām šīs civilizācijas daļām vispār nekad nav bijusi tamlīdzīga attīstības fāze. Ne visur tā ir vajadzīga, kā uz jūsu planētas. Tagad Merkurs, Merkura Gars, Planetārais Gars jūs sveic. Izjūtiet viņa apsveikumus. Viņš ļoti priecājas, ka pie viņa ir ieradusies zemiešu vienība. Viņš saprot, ka notiek zemiešu iziešana saules sistēmā. Bet tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc ka tad visa sistēma var dzīvot lielajā Mājā. Un kamēr viena planēta kaut kādu iemeslu dēļ ir izolēta, tai Mājai vēl nav viena sava iedzīvotāja. Bet tagad viss mainās. Tāpēc prieku jūt visi Planetārie Gari. Arī Merkura Planetārais Gars jūs sveic. Man jums jāpaskaidro par Merkura civilizāciju – viņa, var teikt zemes valodā, ir “pelnītā atpūtā”. Tas liecina par to, ka Merkura saprātīgā dzīvība tagad atrodas atpūtas fāzē. Taču Merkurs drīz izies aktīvā fāzē. Bet uz visām planētām eksistē likums: pat ja dzīvība, kura attīstās uz planētas, aiziet atpūtas fāzē, vienmēr paliek kaut kāda augsti attīstītu garīgu Būtību pirmrindas vienība, kura neaiziet atpūtā, bet gatavo jaunu šīs planētas un visu dzīvības formu evolūcijas vijumu. Tāpēc uzskatiet, ka jūs sazināties ne tikai ar Planetāro Garu. Jūs sazināties arī ar Merkura augsto civilizāciju. Merkurs Saules sistēmā izpilda īpašu darbu. Kādreiz senatnē Ēģiptē viņu sauca par Dievu Rakstvedi par to, ka viņš it kā pierakstīja Dievišķos Likumus cilvēcei, viņas attīstībai un planētai. Tas ir gan tā, gan ne tā. Taču tas, ka Merkurs izpilda informāciju pieņemošās un pārraidošās struktūras lomu Saule sistēmā, tas ir precīzi. Tāpēc, lai kādā fāzē neatrastos Merkura cilvēces attīstība, Planetārais Gars vienmēr izpilda šo funkciju Saules sistēmā. Viņš pieņem no Saules informāciju. Viņš, runājot jūsu valodā, to filtrē. Viņš sadala to pa “mapēm” un tālāk zina – kam, kādiem objektiem Saules sistēmā to nosūtīt, kurā momentā to nosūtīt. Šī planēta visai Saules sistēmai un pašai Saulei ir ļoti svarīga. Man nav iespēju ilgstoši stāstīt par katru planētu. Bet par katru var pateikt daudz ko. Tagad Es jūs lūdzu – apsveiksim Merkura Planetāro Garu un viņa augsto civilizāciju. Un uzdāviniet viņiem no savas Sakrālās Sirds Kristus Maitreijas Monogrammu. Izjūtiet šīs nodošanas momentu. Tāpēc ka ar visu savu sirdi jums ir jāpiedalās šajā nodošanā. Šajā momentā jūs – savu un planētas Zeme dievišķo apziņu apvienojat ar Merkura un visu viņa dzīvības formu dievišķo apziņu. Uzdāviniet Merkuram arī pušķi no Gaišzilajām Rozēm un Baltās Lilijas. Paskatieties, kā viņi pieņem. Ar kādu pateicību, siltumu. Un dod jums kaut ko īpašu. Mums visiem tagad dod kaut ko īpašu. Krajons teiktu, ka tas ir līdzīgs gaismas spārniņiem. Varbūt jūs katrs sajutīsiet šos spārniņus aiz muguras vai apakšdelmos. Bet varbūt jūs ieraudzīsiet, kā šie spārniņi paceļ mūsu Gaismas Kristālu. Bet varbūt viņi ir vieni uz mūsu Vienoto Sakrālo Sirdi. Un jebkurš variants ir pareizs. Pats galvenais, mēs esam saņēmuši neparastu velti, kura palīdzēs mums pārvietoties tālāk pa Saules sistēmu. Atvadieties no Merkura, no viņa iedzīvotājiem, no Planetārā Gara.

Un mēs dodamies tālāk, pie brīnišķīgas planētas, kura vienmēr ir skaitījusies jūsu nakts debess rota. Mēs ar jums lidojam ar spārniņiem, kurus uzdāvināja Merkurs, pie Venēras, skaistules Venēras. Viņa, iespējams, uzpeldēs jūsu acu priekšā vai jūsu iekšējā skatiena priekšā pavisam ne tāda, kādu jūs viņu redzat pie jūsu Zemes debesīm. Taču viņa ir brīnišķīga! Tā ir ļoti augsti attīstīta planēta. Jūsu zinātnieki arī uzskata, pētot viņas blīvo pasauli, ka neviena bioloģiska forma tur neizdzīvos. Un ziniet, viņiem ir taisnība. Jā, taisnība, bet tikai uz Venēras jau sen nav tādu dzīvības formu. Bet tai augstajai civilizācijai, kura tur attīstās, un ne viena vien civilizācija tur attīstās, viņām nav vajadzības pēc blīviem ķermeņiem. Venēra-Māte, Viņa sen auklē Zemi. No tā brīža, kad uz Zemes sākās Lielas Eksperiments. Viņa gādā par to, Viņa vienmēr to ir atbalstījusi. Ārstējusi, kad vajag, uzmundrinājusi. Starp Venēras Garu un Gaijas Garu eksistē ļoti cieša saikne. Venēra – tas ir Pasaules Mātes Stara pirmais balsts Saules sistēmā. Tas ir ļoti svarīgi. Un Venēras Planetārais Gars, kuru mēs bieži saucam par Māti-Venēru, nodod šīs enerģijas pa visu sistēmu un, protams, uz Zemi. Un, protams, katram no jums. Paskatieties, mēs ieejam Venēras telpā. Kādas skaistas enerģijas! Katrs ieraudzīs tās savā veidā; šeit vairāk dominē rozā, ceriņkrāsas, violetu toņu gamma. Taču ir, protams, arī citi. Katrs ieraudzīs vai sajutīs samērā ar savu uztveri. Taču sajūtiet to Mīlestību, kura šeit valda. Tas ir Pasaules Mātes Stars. Un Venēras augstās civilizācijas ir pašā plaukumā. Tāpēc jūs tagad sveic Venēras visas civilizācijas un Venēras Planetārais Gars. Apsveiciet arī viņus visus. Mēs tagad redzam, cik daudz Būtību pulcējas apkārt. Tie ir dažādu civilizāciju pārstāvji. Un visi atrod veidu, kā mūs apkampt, nosūtīt uz mūsu sirdīm Mīlestības stariņus. Kaut ko saka jums. Pamēģiniet izdzirdēt, ko viņi jums saka? Taču tas ir apslēptais katram no jums. Kāds izdzirdēs un atšifrēs Venēras iedzīvotāju čukstus. Bet es piedāvāju atkal ieiet ar viņiem kontaktā, uzdāvinot viņiem Kristus Maitreijas Monogrammu. Mūsu burvju atslēga – Kristus Maitreijas Monogramma – pāriet no mūsu Vienotās Sakrālās Sirds visu Venēras iedzīvotāju Sakrālajās Sirdīs un pie pašas Māmuļas-Venēras. Un, dabiski, mēs viņiem dāvinām mūsu maģisko pušķi no Gaišzilajām Rozēm un Baltās Lilijas. Taču, kas notiek? Paskatieties! Šķiet, ka viņi ir nolēmuši apbalvot mūs ar veltēm. No visām pusēm uz sirdi katram no jums dodas skaists zieds – katram savs. Šis zieds nekur nepazudīs, viņš vienmēr paliks ar jums. Bet paskatieties, kas notiek mūsu Sakrālajā Sirdī? Visu ziedu, jūsu saņemtu, hologrammas ir izveidojušas brīnišķīgu pušķi, un viņš ir novietojies blakus pušķim no Gaišzilajām Rozēm un Baltās Lilijas. Lieliska brīnišķīgās planētas Venēras dāvana! Nu ko, šķiet šajās dāvanās mēs padalīsimies ar pārējām planētām. Pateicieties Venērai un viņas iedzīvotājiem. Aiznesiet sev līdzi uz visiem laikiem šīs maigās enerģijas, šīs augstās Mīlestības vibrācijas. Un jūs tagad varat patstāvīgi ieiet kontaktā ar šo planētu un visām viņas civilizācijām. Varbūt pienāks laiks, kad jūs sāksiet stāstīt, kam kādi kontakti ir, un pārraidīt čenelingus no Venēras iedzīvotājiem. Kāpēc gan nē? Tas jums ir pilnīgi pieejams. Tāpēc ka jūs tagad ar viņiem esat apvienojušies.

Mēs atvadāmies no Venēras un lidojam tālāk. Merkura spārniņi nes mūs, mums ir viegli, mēs ļoti brīvi pārvietojamies Saules sistēmā. Ja jūs atskatīsieties, jūs ieraudzīsiet Saules, Merkura un Venēras laipnos smaidus. Un kāda tad ir nākošā planēta? Bet tā ir mūsu Zeme. Jā. Taču mēs neapstāsimies uz viņas. Mēs taču savu Vienoto Sakrālo Sirdi sapludinājām ar Gaijas Vienoto Sakrālo Sirdi. Jūs taču jau pašā ceļojuma sākumā ceļojāt tālu Kosmosā, neatraujoties no Gaijas. Tāpēc Gaija ir ar mums mūsu ceļojumā pastāvīgi, laipni pamāsim viņai ar roku. Viņa ir kļuvusi gaišzila, gaišzila Kosmosā un Saules sistēmā. Aizsūtīsim smaidu mūsu Gaijai! Un trauksimies tālāk.

Tuvojas sarkana atblāzma. Mēs pielidojam planētai, kuru jūs paši saucat par “sarkano planētu”. Tas ir Marss, un mūs sagaida Marsa Planetārais Gars. Izjūtiet, kāda šeit ir enerģija, viņa ir citāda. Zināms saspringums. Taču Planetārā Gara labvēlīgumam nav robežu. Viņš ir laimīgs, ka pie viņa ir atlidojuši zemieši. Marss tagad atrodas, attiecībā pret savām dzīvības formām, arī savā atpūtas procesā. Taču, ja Merkurs atrodas dabiskā atpūtas fāzē, tad uz Marsa notika skumīgi notikumi. Savā laikā Marss pazaudēja savu civilizāciju. Protams, Es droši vien pārāk asi pateicu vārdu “pazaudēja”. Nē, viņa iedzīvotāji neizzuda. Viņiem izdevās evakuēties un izmitināties pa citām pasaulēm. Tajā skaitā, arī uz jūsu planētas ir marsieši. Jūs to lieliski zināt. Un nebrīnieties par to, ka daži cilvēki ir pārņemti ar ideju lidot uz Marsu. Ir pārņemti ar Marsa atdzīvināšanas ideju. Kāds viņu grib sasildīt, kāds grib sarīkot uz viņa kodolsprādzienus viņa atdzīvināšanai. Kāds grib kolonizēt ar dažādiem mērķiem. Taču visiem, kas tiecas uz Marsu, ir tam pamats: viņus valdzina viņu bijusī dzimtene. Taču tagad Planetārais Gars atjauno savu planētu ar Gaismas Ģimenes palīdzību. Un ceru, ka mēs drīz uzzināsim par to, ka Marss ir sācis strauji atdzīvoties. Un varbūt tad bijušajiem marsiešiem (un ne tikai uz planētas Zeme) gribēsies atgriezties, taču ne agresīvi noskaņotiem, bet, otrādi, turpināt savas dižās civilizācijas attīstību. Un viņa bija diža. Nu ko, ja mēs šeit neredzam civilizāciju, tad taču ir Planetārais Gars. Un Viņš ar milzīgu prieku mūs uzņem. Bet mēs viņam nododam mūsu veltes. Tās viņam palīdzēs būvēt jaunu dzīvi uz viņa planētas, viņa ķermenī. Nododiet viņam Kristus Maitreijas simbolu. Marsam šis simbols ir ļoti svarīgs, tāpēc ka tā ir Dievišķās Apziņas atdzimšana. Un tā ir saprātīgas dzīvības atdzimšana. Bet tagad nododiet viņam pušķi no Gaišzilajām Rozēm un Baltās Lilijas. Bet, mani dārgie Eņģeļi, mums taču tagad ir vēl Venēras veltes. Nododiet viņam arī pušķi, kuru iedeva Venēra. Paskatieties, man liekas, ka viņš visus šos ziedus grib kaut kā sadalīt pa planētas virsmu un… izaudzēt viņas. Es jau redzu, kā jūs palīdzat viņam iestādīt viņas kā stādus. Tas ir labi. Un Marsam tas patīk. Novēlēsim Marsa Planetārajam Garam visu to labāko un apliecināsim viņam, ka jūs palīdzēsiet šīs planētas atdzimšanai ļoti intensīvi, taču Mīlestībā un Harmonijā, un kosmiskajā pilnībā.

Nu ko, mēs mājam Marsam ar roku un lidojam tālāk. O, mēs pielidojam neparastai sistēmai. Jūs domājat, ka Krajonam jāsaka “planētai Jupiters”. Bet Es saku “mēs pielidojam neparastai sistēmai”. Jā, viņas centrs ir Jupiters. Tāpat kā Saule ir Saules sistēmas centrs. Taču Jupiteram ir sarežģīta sistēma un daudz pavadoņu. Pat daži no jūsu zinātniekiem nāk pie domas, ka tas ir it kā Saules sistēmas modelis. Ne obligāti jūsējās, taču Saules sistēmai līdzīgas. Un Krajons jums atklās mazu noslēpumu. Planēta Jupiters reiz bija Saule un netālā nākotnē būs Saule. Un tāpēc patiešām, viņa sistēma – tas ir kā kādas saules sistēmas modelis. Un, lūk, kas ir interesanti. Šī sistēma Saules sistēmā tagad pilda interesantu lomu. Saule ar Jupitera palīdzību dažreiz tur modelē kaut kādus noteiktus procesus, pirms ieviest tos savā lielajā sistēmā. Redziet, kāda interesanta mijiedarbība. Tāpēc mēs ar jums tuvojamies nevis vienkārši planētai Jupiters ar viņa pavadoņiem. Mēs tuvojamies veselai sistēmai. Un uz katra pavadoņa ir sava attīstīta civilizācija. Starp citu, tāpat, kā arī uz pašas planētas Jupiters. Viņš arī jūsu mitoloģijā ir Dievs. Jupiters – tā ir augsta planēta, kura kopā ar Venēru ilgu laiku palīdzēja Zemei viņas evolucionārajā procesā. Protams, es nemazinu Saules nozīmi sistēmā. Taču vienmēr ir kāds, kuram uzdots pildīt noteiktu misiju. Jupiters to pildīja. Mēs ar jums sveicam Jupitera Planetārā Gara personā visu viņa sistēmu. Izjūtiet, mēs ieejam šīs struktūras iekšienē. Viņa tālu nav vienkārša, izjūtiet nevis vienkārši viņas daudzdimensionalitāti, bet pat daudzvariantumu, un jūs sapratīsiet, kāds kontakts tagad jums notiek. Mūs sveic visa Jupitera Sistēmas saprātīgā dzīvība un pats Planetārais Gars arī. Bet mēs, apsveikuši viņus, pasniedzam savas veltes. Pasniedziet viņiem Kristus Maitreijas Monogrammu un mūsu sakrālo ziedu – Gaišzilo Rožu un Baltās Lilijas – pušķi; jūs jau zināt, kā to dara. Uzdāviniet viņiem pušķi no Venēras. Lieliski, jūsu veltes ir pieņemtas. Par to ir prieks. Paskatieties, kā ziedi no Venēras vienlīdzīgi sadalās pa visu sistēmu, pa visiem pavadoņiem, bet paša Jupitera centrā viņu ir vesels pušķis. Bet, lūk, no šīs sistēmas, paša Jupitera kaut kas atdalās, uz jūsu Vienoto Sakrālo Sirdi dodas kaut kāds enerģētisks sabiezējums. Tas ir līdzīgs… Nē, nē, mani Eņģeļi, tā nav ne sfēra, ne tors. Tas ir elipsoīds, mirdzošs elipsoīds. Jupiters dāvina jums, jūsu Sakrālajā Sirdī, mirdzošu elipsoīdu. Kas tas tāds ir? Jupiters paskaidro, ka tā ir ļoti nepieciešama enerģētiska informācija gan jūsu attīstībai, gan Zemes attīstībai, gan to planētu attīstībai, kuras mums vēl stāv priekšā apmeklēt. Ar pateicību pieņemsim šo velti. Pamāsim visiem laipni ar roku un kustēsimies tālāk..

Mēs ar jums lidojam pie nākošās planētas. Merkura spārniņi mums palīdz. Mēs kļūstam nesverami, pārvietojamies momentāni un sastingstam. Mūsu priekšā ir neparasta planēta, tas ir Saturns. Ak, ko tik zemieši nerunā par Saturnu un ko tik nerunā jūsu astrologi, un nezin kāpēc no viņa ir iztaisījuši ļaunprātīgu planētu. Taču tas tā nav, mani dārgie! No jebkuras planētas var iztaisīt ļaunprātīgu, tas no jums pašiem ir atkarīgs, no jūsu apziņas, no jūsu darbībām, no jūsu emocijām. Bet Saturns ieņem ļoti svarīgu un neparastu pozīciju Saules sistēmā. Viņš it kā stāv uz šķirtnes robežas. Planētas no viņa uz Saules pusi, kuras mēs jau apmeklējām, attiecībā pret viņu ir it kā iekšējās, bet visas pārējās – ārējās. Vienkārši viņas krasi atšķiras pēc sava raksturojuma. Ja planētas, kuras jūs apmeklējāt līdz Saturnam, un arī pašu Saturnu var uzskatīt par tīri jūsu Saules sistēmas planētām, tad pārējās planētas, uz kurām mēs lidosim, ir pakļautas divkāršai gravitācijai. Viņas tagad atrodas Saules sistēmā, taču viņas vienlaicīgi atrodas ļoti stiprā magnētiskā saiknē, katra vēl ar savu otru sistēmu. Un ar to viņas stipri atšķiras no citām planētām. Tāpēc Saturns ir kā “ūdensšķirtne” Saules sistēmā, taču viņš pilda ļoti svarīgu lomu. Viņš realizē to planētu, kuras astrologi sauc par augstākajām, un visu pārējo kontaktu. Saturns – viņš ir likumdevējs! Saturns – viņš ir augsts skolotājs. Pieņemiet, lūdzu, Saturnu, ar visu nopietnību un lielu Mīlestību… Bet, lūk, mēs jau esam ieradušies, un Saturna Planetārais Gars mūs sveic. Sakiet, vai tad viņā ir kaut kas briesmīgs vai jūs sasprindzinošs? Viņš arī izstaro Mīlestību! Uz Saturna ir ļoti augti attīstīta civilizācija, un tāpēc mēs ar jums ieejam kontaktā gan ar Planetāro Garu, gan ar šo civilizāciju.

Jā, mēs atkal viņus sveicam un nododam savas veltes, bet to mums Sakrālajā Sirdī ir kļuvis daudz vairāk. Mēs nododam Kristus Maitreijas Monogrammu! Tā ir tīri Zemes dāvana, nepieciešama visas Saules sistēmas tālākajai attīstībai, bet pats galvenais – kontakta nodibināšanai starp visiem Saules sistēmas objektiem. Mēs nododam pušķi no Gaišzilajām Rozēm un Baltās Lilijas. Visbeidzot mēs nododam Venēras pušķi, un mēs nododam informāciju, kuru mums iedeva Jupiters. Saturns ar pateicību visu to pieņem.

Un, lūk, uz mūsu Vienoto Sakrālo Sirdi dodas Saturna velte. Paskatieties, tā ir ļoti skaista, tas ir neparasti sarežģīts un skaists Kristāls. Viņš tagad lēni formējas Saturna telpā un dodas uz mūsu Vienoto Sakrālo Sirdi. Un tātad arī uz katra no mums Sakrālo Sirdi. Pateicieties Saturnam un viņa civilizācijai par šo nenovērtējamo velti. Jūs vēl pakāpeniski atpakosiet viņu, atskārstot viņas nozīmīgumu. Krajons pagaidām šo mazo noslēpumu neatklās. Taču tā ir velte ne tikai jums, bet arī visām nākošajām planētām, kuras mēs apmeklēsim. Pateicamies Saturna Garam un attālināmies no viņa.

Mēs momentāni pārvietojamies pie nākošās neparastās planētas. Un tas, kā jūs noprotat, ir Urāns. Viņš sagaida mūs ar visu savu gredzenu spīguļošanu un apsveicošiem salūtiem no visiem saviem pavadoņiem. Ledus gigants lēni un precīzi ievelk mūs savas magnetosfēras kokonā. Nebaidieties, Urāns ir mans uzticams balsts Saules sistēmas magnētiskajā līdzsvarā. Viņš sveic jūsu desantu. Aizsūtiet arī jūs savu apsveikumu Urāna Planetārajam Garam. Taču, ja ieskatās, mūs sagaida paši daudzveidīgākie sabiezējumi-būtības. Atkal aicinu jūs atpazīt viņos enerģētiski sarežģītas dzīvības formas. Viņi paši steidz nodemonstrēt jums savas iespējas. Viņi pierāda, ka viņi ir saprātīgas un garīgas būtības. No kā gan jūs esat sastinguši izbrīnā? Priecājieties par saprāta brāļiem! Jo formas katrai saprātīgai dzīvībai taču ir savas. Gara izpausmes var būt daudzvariantas un nepierastas jūsu uztverei. Bet šeit, uz Urāna, ir vesela Magnētisko Darbinieku kolonija. Jā, tie ir mani palīgi. Bet tagad Es palūgšu jūs izdarīt to, ko darījāt viesos pie citām planētām. Pasniedziet viņiem savas veltes, un veltes, saņemtas mūsu ceļojuma laikā. Kādas gaviles viņos izsauca jūsu veltes! Viņi lieliski saprot, ko tās visas nozīmē. Īpaši ar patiesu pateicību ir pieņemta Kristus Maitreijas Monogramma – Dievišķās Apziņas attīstības uz Zemes un visā Saules sistēmā zīme. Urāna Planetārais Gars uztraucas Viņš sen ir gaidījis tādu kontaktu. Un viņš sūta uz mūsu Vienoto Sakrālo Sirdi savu dāvanu. Ieskatieties – kas tas ir? Iespējams, kāds no jums uzreiz sajuta ar savu sirdi šo velti. Protams, tā taču ir gaiša sloksne – Zvaigžņu Josta, sastādīta no Galaktikas Piena Ceļš galveno zvaigžņu hologrammām. Tā sasaistīs jūs un Gaiju ar Galaktikas vadošo zvaigžņu Pasauli. Tas ir svarīgi, kad Gaija stāv uz iziešanas Galvenajā Zvaigžņu Mājā sliekšņa. Pateiksimies Urānam par šo nenovērtējamo dāvanu un dosimies tālāk.

Mēs ātri tuvojamies nākošajai planētai – tas ir Neptūns.

O, šķiet, jūs par šo planētu zināt pavisam maz, bet Es jums pateikšu pašu galveno – tas ir otrs Pasaules Mātes Stara atbalsta punkts – tas ir svarīgi. Taču Pasaules Mātes Stari mēdz būt dažādi. Tagad Zeme arī ir stiprā Pasaules Mātes Starā. Neptūns pieņem pašu augstāko vibrāciju Staru. Tā ir ļoti augsta Mīlestības vibrācija, ar kuras palīdzību viņš palīdz gan Zemei, gan visai Saules sistēmai tajā pašā jaunajā evolūcijas vijumā, par kuru mēs tagad ar jums runājam un kura sākumu mēs tagad ar jums ieliekam.

Nu ko? Mums jānodod Neptūnam mūsu veltes. Nododiet tās droši. Nododiet Kristus Maitreijas Monogrammu, sakrālo Gaišzilo Rožu pušķi, Baltās Lilijas, kuras dāvina Gaija, nododiet Venēras pušķi. Nododiet informāciju, kuru uzdāvināja Jupiters; nododiet Kristāla, kuru uzdāvināja Saturns, hologrammu; un Zvaigžņu Jostas no Urāna hologrammu. Un, lūk, ko mums gatavojas uzdāvināt Neptūns. Skatieties, šī velte sāk vibrēt telpā, kur mēs atrodamies, tā pakāpeniski materializējas, taču ne fiziskajā plānā… Kļūst sajūtama, redzama augstāko dimensiju telpā. Paskatieties uzmanīgi, tā ir ļoti dinamiska, taču arī pie šīs dinamikas var ieraudzīt, ka tā ir Lilija. Droši vien par baltu viņu nenosauksi, tik augstas ir viņas vibrācijas – viņa ir it kā caurspīdīga, gluži kā karātos telpā. Tagad viņa ir virs mums, un Neptūns sāk lēni nolaist viņu mūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī.

Un ko mums lūdz izdarīt Neptūns? O, mani dārgie, mēs šodien jau otro reizi strādāsim ar Balto Liliju. Bet ar kuru? Mēs ar jums ievietojām Andromeidas velti, apvienojuši viņu ar Gaijas Balto Liliju. Bet tagad mēs Neptūna Liliju, viņa dāvanu, savienojam ar to, jau dubulto, Balto Liliju. Tas nozīmē, ka mūsu planētas magnētiskajā Sirdī iemājo ļoti augstu vibrāciju Pasaules Mātes Stars.

Tieši jūs esat šī Stara nesēji un dāvātāji. Lieliski, jūs jūtat šo ziedu arī katrā no mums, katrā no jums, katrā Sakrālajā Sirdī. Nu ko, mēs ar jums atstājam Neptūnu, kaut arī tā gribētos uzkavēties uz katras no planētām, vairāk par viņām uzzināt un vairāk pakontaktēties. Bet mēs ar jums taču šodien darām ļoti svarīgu lietu – mēs apvienojam Saules sistēmu vienotā lielā Mājā. Un mēs sakām visiem Saules sistēmas iedzīvotājiem, ka mēs, zemieši, izejam ar atplestām rokām un sirdīm, piepildītām ar mīlestību, Saules sistēmas lielajā Mājā.

Un tā, Merkura spārniņi mūs nes tālāk, un mēs pielidojam planētai Plutons. Bet kā gan viņai ir nodarījuši pāri jūsu zinātnieki, kad nodomāja, ka viņu nevar uzskatīt par planētu. Atcerieties, es jums teicu: “Arī mazs rada lielu.” Un to pašu var teikt par Plutonu. Tā ir divkārša planēta, mēs tikai tā viņu arī aplūkojam. Grūti ir noteikt, kur tur ir galvenā planēta, un kur pavadonis – tik tuvi viņi ir pēc izmēra un kvalitātes. Un tur ir vienots planetārais Gars – Plutona Gars. Un viņš mūs sveic.

Uz Plutona arī ir augsti attīstīta civilizācija, precīzāk, viena civilizācija, izmitinājusies pa divām planētām. Viņas dzīvo pilnīgā mijiedarbībā, un šim izmitinājumam priekš viņām ir noteikta emocionālā jēga. Tāpēc tagad mēs ar jums apsveiksim gan Plutona saprātīgo dzīvību, gan pašu Planetāro Garu. Paskatieties ar garīgo redzi vai sajūtiet ar savu sirdi, kas tā ir planētu, un sajūtiet, ka Plutons daudz vairāk nekā Neptūns ir pakļauts vēl vienai citas gravitācijas iedarbībai, tāpēc mēs arī sakām – Urāns, Neptūns un Plutons – tās ir augstākās planētas, kuras pieder ne tikai Saules, bet arī citu sistēmu gravitācijai. Plutons – tā ir redzamā planēta uz šīs mijiedarbības ar citām sistēmām robežas. Par neredzamajām planētām mēs šodien ar jums nesāksim runāt, taču tuvākajā nākotnē mēs sāksim strādāt arī ar viņām. Tas ir obligāti, viņas arī ir mūsu lielā Māja. Un caur šīm planētām, kurām ir divkārša gravitācija, mēs ar jums iegūsim izeju uz citām sistēmām, ļoti vienkāršu izeju un ļoti ātru izeju, kura neprasīs augstas galaktiskas pārvietošanās.

Un tā, dalieties ar Plutonu tajās veltēs, kuras jūs nesat Vienotajā Sakrālajā Sirdī. Uzdāviniet Kristus Maitreijas Monogrammu. Skatieties, tā momentāni nostājās gan uz vienas planētas, gan uz otras. Uzdāviniet pušķi no Gaišzilajām Rozēm un Baltās Lilijas, bet Lilija jau ir trīskārša, tajā ir savietotas trīs Lilijas. Uzdāviniet Mātes Venēras pušķi, uzdāviniet Jupitera dāvanu, tāpēc ka tā informācija, kuru nodeva Jupiters, ir vajadzīga arī Plutonam. Uzdāviniet Saturna Kristālu, Urāna dāvanu. Un, lūk, mūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī piezemējas neliela sudrabaina sfēra – tā ir Plutona velte. Ko tā apzīmē? Plutons saka – tas ir Gaijas magnētiskā līdzsvara atbalsts un Saules sistēmas magnētisko atbalsta punktu savienojums. O, tad tā ir Krajona “saimniecība”.

Nu ko, tagad tieši ir piemēroti jums pateikt to, kur atrodas Krajona atbalsta punkti Saules sistēmā. Tā, kā jūs paši noprotat, ir Zeme, tāpēc ka mēs ar jums uz viņas sākām jaunā magnētisma radīšanu. Tā ir planēta Urāns, un tā ir planēta Plutons. Un, lūk, ar šo sudrabaino sfēru Plutons noslēdz šo trīsstūri, tāpēc ka viņš šo sfēru ievietoja mūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī, sapludinātā ar Gaijas Sakrālo Sirdi.

Lūk, tā, skatieties, noslēdzās trīsstūris, Krajona magnētisma atbalsta trīsstūris. Nu ko, atvadīsimies no planētām. Mēs ar jums ļoti, ļoti daudz izdarījām. Es ceru, ka mani Eņģeļi nav noguruši, tāpēc ka mūsu darbs vēl nav pabeigts.

Merkura spārniņi darbojas. Merkura spārniņi, mūsu apziņa un mūsu Vienotā Sakrālā Sirds momentāni atgriež mūs uz Zemi. Nevienam galva nenoreiba? Visiem ir komfortabli? Mēs ar jums, balstoties uz Kristus Maitreijas Monogrammu, apvienojām jūsu Saules lielo Māju. Jūs tagad paziņojāt visiem Saules Sistēmas iedzīvotājiem: “Mēs, zemieši, esam kļuvuši citādi. Mēs izejam Kosmosā. Mēs izejam ar atvērtu sirdi, pilnu Mīlestības. Mēs kopā gribam radīt mūsu lielo Māju – Saules sistēmu.” Jūs esat pieņemti, jūsu pieteikums ir sadzirdēts, jūsu sirdis ir atvērušās pretim, un jums ir atvērušās pretim sirdis. Jūs saņēmāt veltes pretī jūsu veltēm. Un visas veltes, visu planētu un jūsu veltes, savienoja kopā visu Saules sistēmu. Māmiņa Gaija ir jums pateicīga. Māmiņa Gaija sajuta savu “Es” pa īstam atjaunotu un atkal pieņemtu Saules sistēmas draudzīgajā Gaismas Ģimenē. Paldies jums, mani dārgie Eņģeļi.

Bet tagad, turpinot mūsu darbu, Es gribu dot vārdu Arheirar, tāpēc ka mums vajag veikt vēl vienu ļoti svarīgu darbu. Es lūdzu sagatavot otru simbolu, kurš atrodas jūsu rokās.

Arheirar. Sveicināti! Ar jums runā Galaktikas Magnētiskais Kodols. Sveicināti, Saules sistēmas Gaismas Darbinieki! Es ar milzīgām trīsām saku šos vārdus, man ir tik patīkami teikt nevis “zemieši”, bet Saules sistēmas Gaismas Darbinieki.

Nu ko, ja reiz Saules sistēma ir kļuvusi par jūsu lielo Māju, tātad – var tajā nodarboties ar evolucionāriem celtniecības darbiem. Protams, Galaktiskā Gaismas Ģimene neatstāj bez ievērības visu Saules sistēmu, tieši tāpat, kā arī Zemi. Taču jūs esat jaunā magnētisma uz Zemes celtnieki – un tāpēc man vajadzīga jūsu palīdzība, zemiešu, kuri ir kļuvuši par Saules sistēmas Gaismas Darbiniekiem, palīdzība. Runa ir par to, lai ienestu Saules sistēmā to trīspolārā magnētisma struktūru, kuru mēs ar jums uzbūvējām pagājušajā gadā uz Zemes, kura nostiprina savu varenību uz Zemes un pakāpeniski kļūst par visu Zemes dimensiju eksistences bāzi.

Jā, tas ir tā. Man jums jāsaka, ka man, tāpat kā Krajonam un tāpat kā Saulei, Saules sistēmā ir noteikta magnētiskā struktūra. Var to nosaukt par magnētisko karkasu. Pēdējā laikā mēs nosaucām viņu par saules-magnētisko režģi. Dabiski, kā jebkurai struktūrai, viņai ir atbalsta mezgla punkti. Tādi punkti ir arī uz jūsu planētas, tādi punkti ir uz katras Saules sistēmas planētas. Un tādi punkti ir vienkārši Saules sistēmas telpā. Tāda ir šīs struktūras sarežģītība. O, mani dārgie, mums tagad nevajag attīstīt jautājumu, kā šī struktūra izskatās. Pie tam tā ir daudzdimensionāla, un diezin vai jūs tagad spēsiet to ieraudzīt, taču palīdzēt Arheirar un Krajonam to radīt, ienest tajā jauno bāzes trīspolāro magnētismu – to jūs varat.

Uz jūsu planētas jau ir sākusies saules-magnētiskā režģa aktivizācija. Tā jau norit, un tā tiks izpildīta ļoti lielā ātrumā, tāpēc ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tagad dažu kristālu jeb mezgla punktu aktivizācijai vairs nav daudz laika. Katram kristālam ir savs uzdevums, un katrs cilvēks, kuram ir sakars ar šiem jautājumiem, uzzina savas misijas uzdevumu uz Zemes šajā iemiesojumā, saņem programmu, kā viņam darboties, pie viņa pievelkas cilvēki, kuri sāk strādāt kopā ar viņu. Bet Es lūdzu palīdzēt man ienest trīspolārā magnētisma bāzes elementu tajā magnētiskā saules režģa struktūrā, kuru var uzskatīt par sistēmas režģi. Tagad mēs nedomāsim par to, kur kāds mezgls atrodas. Jūs esat burvji, jūs zināt, ka jūs varat radīt ar savu apziņu un savu sirdi. Jā, mani dārgie, jūs izdarīsiet to ar virtuozu vieglumu. Taču sākumā Arheirar ļoti grib ar jums pastrādāt. Un, ja visiem ir tīrs nodoms uzticēties Arheirar un pieņemt magnētisko līdzsvarošanu, mēs kā vienmēr ar milzīgu labpatiku to izpildīsim. Tā ir individuāla katram no jums – tieši tādā samērā, kā katram vajag.

Un tā, es veicu līdzsvarošanu visiem, kas izteica patiesu un tīru nodomu… Paldies par uzticēšanos, mani dārgie eņģeļi, jūs visi pārvērtāties, un tagad jūs esat gatavi magnētiskajam darbam.

Pavisam nesen uz Zemes tika aktivizēts Kristāls Solncedars, kurš pieder Zemes saules-magnētiskajam režģim. Tagad sāksies šī režģa ātra aktivizācija. Sākam ar šo Kristālu. Ievadīsim viņā, Kristālā Solncedars, kurš atrodas uz planētas Zeme, trīspolārā magnētisma bāzes elementu. Jūs varat strādāt ar tīru nodomu, bet varat ieraudzīt un izdarīt to.

Kristāls Solncedars pārraida šo elementu pa visu tīklu, kurš atrodas uz jūsu planētas. Taču šis tīkls nav izolēts no Saules sistēmas magnētiskā karkasa, un tāpēc aktivizētais Kristāls Solncedars ar mūsu palīdzību, ar jūsu palīdzību sāk pārraidīt šo trīspolārā magnētisma elementu uz analoģiskiem visu Saules sistēmas planētu, redzamo un neredzamo planētu, vadošajiem kristāliem. Veiciniet to, jūs pat varat paši nosūtīt šo trīspolārā magnētisma elementu uz katru Saules sistēmas planētu, redzamu un neredzamu. Šo trīspolārā magnētisma simbolu vajag nosūtīt tieši uz katras planētas planetārā tīkla vadošo kristālu.

Ar savu nodomu mēs aktivizējam visus šos kristālus un aktivizējam trīspolāro magnētismu visos mūsu sistēmas saules-magnētiskā režģa mezgla punktos. No planētas Zeme sistēmas mēs jau esam aizgājuši, mēs strādājam ar Saules sistēmu. Mēs nosūtām šo simbolu Saulei. O, teiksiet jūs, kāpēc tas jāsūta Saulei? Vai tad Saule nezina, kas darās uz katras planētas? Protams, zina. Pats svarīgākais, pats ģenerālais visas šīs sistēmas punkts atrodas uz Saules. Ja mēs esam ķērušies pie lietas, tad novedīsim to līdz galam. Paskatieties – mēs esam aktivizējuši trīspolārā magnētisma bāzes elementu pa visu Saules sistēmu. Paskatieties ar savu iekšējo redzi, sajūtiet, jo jūsu organismā un fiziskajā ķermenī taču strādā visas planētas. Izjūtiet, kā šis simbols jau ir izplatījies pa visu Saules sistēmu. O, es dzirdu vēl vienu pilnīgi pamatotu jautājumu.

Jautājums ir tāds: “Arheirar! Vai tad trīspolārā magnētisma nebija Saules sistēmā līdz mūsu darbam pagājušā gada decembrī? Vai tad viņa nebija uz mūsu planētas augstākajās dimensijās?”

Pareizs jautājums, mani dārgie. Bija, protams, bija. Kā augstākās dimensijas var eksistēt bez trīspolārā magnētisma? Taču viņš bija cita struktūra. Struktūra taču var būt trīspolāra, bet atšķirīga. Tādas struktūras, kuru mēs radījām uz vibrācijas 12-12-12, nebija nekur – ne jūsu planētas augstākajās dimensijās, ne Saules sistēmā. Bet tagad mēs ar jums ielikām trīspolārā magnētisma attīstības bāzi uz visām Saules sistēmas planētām un sistēmā kopumā. Jā, viņš uz katras planētas attīstīsies savā veidā, un, iespējams, mēs ar jums reiz tiksimies un pavērosim, kādās struktūrās šī bāzes struktūra ir pārvērtusies uz katras planētas? Katrai ir savs evolūcijas plāns, tātad, kaut kādas izmaiņas pārdzīvos arī šis bāzes elements. Taču pagaidām mēs novērosim mūsu Zemi. Tas ir lieliski. Es pateicos jums par darbu, mani Eņģeļi, jūs ar tādu vieglumu izdarījāt tik svarīgu darbu.

Jā, mani dārgie, ar Arheirar jūs šodien kontaktējāties nedaudz. Taču Es katru jūsu lineārā laika sekundi biju ar jums, kad ar jums strādāja Krajons. Es jūs pavadīju uz Sauli un no Saules uz katru planētu. Es vienmēr esmu ar jums, un jūs zināt, ka ar mani var runāt un mani var piesaukt. Es vienmēr esmu ar jums.

Nu ko, Es domāju, mēs tiksimies vēl ne reizi vien. Magnētiskā darba ir ļoti un ļoti daudz, un tas būs arvien sarežģītāks un sarežģītāks. Tāpēc es domāju, ka mēs to darīsim gan čenelingos, gan dažāda veida planetārajos darbos. Būs darbs arī ar atsevišķām grupām šeit, uz Zemes. Ir uz Zemes grupas no Gaismas Darbiniekiem, kuri speciāli ir iemiesoti magnētiskajam darbam. Tas ir ļoti interesants un vajadzīgs darbs. Jūs no šejienes iziesiet pilnīgi citi cilvēki, jūs no šejienes iziesiet kā Saules sistēmas cilvēce. Es domāju, ka Es no jums atvados ne uz ilgu laiku, un atkal atgriežu jūs Krajonam.

Krajons. Mani dārgie Eņģeļi! Krajons atkal ir ar jums. Šodien mēs ar jums darbu esam pabeiguši. Es gribu jums palūgt vienu. Uzskatiet mūsu šodienas darbu par sākumu lielam globālam darbam, saistītam ar Saules sistēmas atdzimšanu. Un tie nav skaļi vārdi, ticiet man. Tas pavisam nenozīmē, ka attīstošās Saules sistēmas augstā dzīvība agrāk nebija pelnījusi uzmanību. Nē, taču katrs jauns līmenis, uz kuru iziet sistēma vai planēta, vienmēr būs augstāks, pat, ja tas ir ļoti sarežģīts. Un pat tas Lielā Eksperimenta periods, kuru izgāja Zeme – tas bija augsts līmenis. Tāpēc, ka vajadzēja izšķirties par šo eksperimentu, vajadzēja to izdarīt, vajadzēja iziet uz savu Dievišķību. Jūs to izdarījāt, jums palīdzēja visa Saules sistēma, un priekš tā dažas planētas kaut kur, iespējams, sevi evolucionāri ierobežoja. Ar laiku jūs to visu uzzināsiet. Taču, kad jūs atstāsiet blīvo vibrāciju pasauli, jūs to uzzināsiet uzreiz. Iespējams, līdz tam brīdim mēs jums pakāpeniski stāstīsim par visām Saules sistēmas planētām.

Jūs bieži spriežat par to, vai ir saprāts uz citām planētām, vai ir saprāts Galaktikā un Visumā. Meklējat kontaktu ar citplanētiešiem. Bet ar ko jūs šodien sarunājāties? Mēs visi šodien sarunājāmies ar citplanētiešiem, citu Saules sistēmas planētu iedzīvotājiem. Un kas jūs bijāt priekš viņiem? Jūs priekš viņiem arī bijāt citplanētieši.

Tāpēc, mani mīļotie citplanētieši, es jūs apsveicu. Mūsu darbs šodien ir pabeigts. Vēlreiz gribu teikt, ka šodien mēs veicām pirmo darbu, pirmo noskaņošanos uz lielu darbu ar Saules sistēmu. Jā, tas patiešām ir ļoti svarīgs darbs. Es gribu, lai šo darbu atkārtotu pēc iespējas vairāk Gaismas Darbinieku palikušajās dienās līdz 9. jūlija planetārajai akcijai.

Es ceru, ka daudzi no jums jau ir iepazinušies ar akcijas materiālu[1] un spējuši saprast, ka tas būs turpinājums, tas būs kulminācijas punkts, un pats galvenais – tas ir jaunas dzīves sākums visai Saules sistēmai. Sajūtiet šī brīža nozīmīgumu. Es jūs aicinu piedalīties 2013. gada 9. jūlija akcijā. Un kā gan lai tā norit bez jums, mani dārgie Eņģeļi!

Друзья! Планеты снова собрались,

Вас пригласив в весёлый хоровод!

За цепью цепь сиянием зажглись

На небосводе вашем мириады звёзд!

Draugi! Planētas atkal pulcējušās,

Jūs uzlūdzot uz jautru riņķa deju!

Ķēdi pēc ķēdes mirdzot iedegās

Pie jūsu debesjuma zvaigžņu miriādes!

Всё небо в искрах Света и Огня!

Приветствуют землян собратья по системе!

И вы смогли начать, свой Мир Большой творя,

Перестроение её, украсив Светом Землю!

Visa debess Gaismas un Uguns dzirkstīs!

Sveic zemiešus brāļi no sistēmas!

Un jūs spējāt sākt, savu Pasauli Lielo radot,

Pārkārtot viņu, izgreznojot ar Gaismu Zemi!

Земля сейчас не та, которую вели,

И охраняли, сберегая Пламень.

Планетой Радости, и трепетной Любви

Предстанет скоро Гайя перед нами.

Zeme tagad nav tā, kuru veda

Un glabāja, sargājot Liesmu.

Kā Prieka un trīsošas Mīlestības planēta

Drīz Gaija nostāsies mūsu priekšā.

Планета сбросила оковы тёмной мглы

И предъявила Свет свой изначальный.

И дай ей Бог идти дорогой дальней,

Неся с достоинством награды и цветы.

Planēta nometa tumšās dūmakas važas

Un parādīja savu Gaismu sākotnējo.

Un dod Dievs viņai iet ceļu tālu,

Ar cieņu nesot veltes un ziedus.

Сегодня празднуем планет объединение

В единой, дружной световой Семье!

И на Земле поёт сердец переплетение,

Раскрывших Души к вознесению людей!

Šodien svinam planētu apvienošanos

Vienotā, draudzīgā gaismas Ģimenē!

Un uz Zemes dzied savijušās sirdis

Dvēseli augšupcelšanai atvērušiem cilvēkiem!

Мы празднуем весеннее преображение!

Мы вместе снова.

И никто нас не собьёт

С пути соединения людского.

Но только ныне вся система – наш народ!

Mēs svinam pavasara pārvērtības!

Mēs atkal kopā.

Un neviens mēs nenovirzīs

No cilvēku savienošanās ceļa.

Bet tikai tagad visa sistēma ir mūsu ļaudis!

Прочувствуем созвучие сердец —

Их отклик прозвучит призывно, звонко!

Мы вышли за порог земного дома,

И обрели любимых и друзей!

Izjutīsim siržu saskaņu –

Viņu atsaukšanās izskanēs aicinoši, skanīgi!

Mēs izgājām aiz Zemes mājas sliekšņa,

Un ieguvām mīļotos un draugus!

Наш общий Дом мы с радостью украсим

Цветами дружбы. И поселим в нём

Ту, что позволит стать нам краше.

Ту, что Семьёй родною назовём!

Mūsu kopīgo Māju mēs ar prieku izdaiļosim

Ar draudzības ziediem. Un iemitināsim Viņā

To, kas ļaus mums kļūt krāšņākiem.

To, ko par dzimto Ģimeni nosauksim!

Любовь пришла. Любовь нас всех сплотила.

С Любовью делаем мы первые шаги

К Тому, кого считаем Сердцем Мира,

Кого Творцом с любовью называем мы.

Mīlestība atnāca. Mīlestība visus mūs saliedēja.

Ar Mīlestību speram mēs pirmos soļus

Pie Tā, ko uzskatām par Pasaules Sirdi,

Ko par Radītāju ar mīlestību saucam mēs.

Мы станем выше, чище и лучистей!

Мы нежно создадим наш общий Мир.

Продолжим в бесконечность благозвучие

Сотворчества планетных перемен.

Mēs kļūsim augstāki, tīrāki un starojošāki!

Mēs maigi radīsim mūsu kopējo Pasauli.

Turpināsim bezgalībā planētu pārmaiņu

Kopradīšanas labskanību.

Наш Мир расширился! И выросли мы в нём!

Благослови, Творец, твоим Путём идём!

Mūsu pasaule ir paplašinājusies! Un esam izauguši mēs tajā!

Svētī, Radītāj, Tavu Ceļu ejam!

Paldies, mani dārgie Eņģeļi! Es biju laimīgs atkal ar jums satikties un strādāt. Gan Es, gan Arheirar ar nepacietību gaidīsim tikšanos ar jums, un ne tikai čenelingā, bet jebkurā gaismas darbā. Tāpēc Es no jums atvados ne uz ilgu laiku – līdz 9. jūlijam.

Tehniskais atbalsts: Tatjana Boikova, Elvīra Griščenko, Tamāra Martinova.

http://www.magnitiduha.info/archives/6618

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email