Магниты Духа

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS, AŠTARS ŠERANS, Brīvo Pasauļu starpgalaktiskās Federācijas Galaktiskās Padomes Priekšsēdētājs, VALDNIEKS EL MORIJA, Brīvo Pasauļu starpgalaktiskās Federācijas Planetārās Padomes Priekšsēdētājs

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

LAIKS RADĪT LAIKU

SVARĪGS VĒSTĪJUMS PLANĒTAS ZEME IEDZĪVOTĀJIEM

 Dārgie draugi!

Ieiešana laika sinhronisma un visu trīs magnētisko polu salāgošanas Joslā ir veikta vakar, 2013. gada 13. augustā. Mēs ar jums izejam uz trīspolārā magnētisma un kvalitatīvi jauna laika darba taisnu ceļu režīmā “Šeit un Tagad”. Norit planētas Zeme visu laika un stundu joslu pārbaude, jaunās stundu skaitīšanas pārbaudīšana sfēriskā laika ietvaros.

Jūs visai ilgstošu periodu jutāt jūsu lineārā laika izbeigšanas ar pakāpenisku pāreju uz sfērisko laiku procesus, linearitātes procesu sakrišanu ar daudzdimensionalitātes procesiem.

Pēc jūsu zemes rēķina tas notika, sākot ar maija mēnesi, bet procesu pastiprināšanās sākās ar šī gada jūliju. Tas izpaudās nevienkārši. Visai spontāni jūs kritāt ārā no lineārā laika, ieejot daudzdimensionalitātes un sfēriskā laika izvēršanās darbības sfērā. Jūs tā kritāt ārā no parastās īstenības, ka reizēm traucējāt jūsu ritmu sakrišanu ar parasto lineāro laiku. Reizēm likās, ka jūs nepaspējat izdarīt savu uzdoto darbu apjomu, bet reizēm – ka jūs jau lidojat pilnīgi citā dimensijā, un viss jūsu darbu klāsts vairs nav tik svarīgs un vajadzīgs. Noritēja kā laika, tā arī vērtību parametru spēcīga pārvērtēšana jūsu zemes esamībai un jūsu klātbūtnei četrdimensionalitātē.

Gribam apsveikt jūs ar šī noskaņošanas procesa, šī svarīgā visplanetārā Augšupcelšanās procesa etapa pabeigšanu. Zeme pēc ieiešanas laika sfēriskumā vasaras sākumā ir pārgājusi pie nākošā savas attīstības etapa – pie trīspolārā magnētisma izvēršanas laika sfēriskuma un ceturtās un piektās dimensijas sinhronizācijas daudzdimensionālo procesu apstākļos. Faktiski tas nozīmē POLIPASAULES laika iestāšanos uz planētas Zeme. Tas ir svarīgs moments un svarīga robeža. 2013. gada 13. augustā ZEME IEGĀJA POLIPASAULES LAIKMETĀ. POLIPASAULE – tā ir DAUDZpasaule, tā ir vairāku pasauļu, tajā skaitā – dažādu dimensiju pasauļu – īpašību, parametru apvienošanās vienā pasaulē.

Polipasaules laikmeta sākšanās nenozīmē, ka jūs nekavējoties dosieties uz piekto dimensiju. Tas nenozīmē, ka visas saskaņošanas ir pabeigtas, ir izveidota ENERĢĒTISKA GAISMAS VIENOTĪBA DIMENSIJĀM. Ir radīta īpaša telpa-laiks, kura apvieno ceturto un piekto dimensiju. Jums arī pienākas saprast, ka, kad mēs runājam pa sfērisko laiku, mēs runājam par to piektās dimensijas laiku, kurš iet nomainīt jūsu pagaidu linearitāti. Sfēriskais laiks neatcels jūsu lineāro laiku. Taču tas pakāpeniski sāks mainīt jūsu pasaules uztveri, bet pēc tam – pašu pasauli un pat – citas pasaules. Piecdimensiju laika sfēriskums paredz, ka jūsu četrdimensiju laiks nepaliks kaut kas nemainīgs. Jūs spēsiet to ietekmēt, mainīt to. Iespēja mainīt četrdimensiju laiku ir saistīta ar iespēju RADĪT jaunu laiku, un tātad – radīt jaunu pasauli, jaunu dzīvi. Galvenais – jūs spēsiet citādā ceļā ietekmēt jūsu nākotni, radīt viņu kā Gaismas Radītājiem, mainīt un attīstīt īpašus Laika Mezglus. Šajā etapā jūs iegūstat iespēju radīt laiku apzināti. Un tā ir jūsu principiāli jauna spēja šajā evolucionārās attīstības etapā.

Iestājas jauns visu procesu uz planētas tālākas sinhronizācijas etaps. Tinas vaļā jauns gigantisks vijums daudzdimensionalitātes un daudztelpiskuma attīstībā. Jūs pagājušajā un šajā nedēļā saņēmāt no Kosmosa milzīgu enerģētisku sūtījumu. Ritēja darbs visos jūsu daudzdimensionālās klātbūtnes līmeņos, nevis tikai četrdimensionalitātes zemes personību līmenī. Tika būvēta jauna daudztelpiska konfigurācija jūsu mijiedarbībai jūsu zemes personības un jūsu daudzdimensionāli-daudztelpisko aspektu līmenī. Jūsu “Es” reāli apvienojās ar Dvēseles aspektiem, fragmentiem visās astoņās dimensijās, pieejamās jums uz planētas Zeme. Tas ir svarīgs jūsu kā četrdimensionalitātes cilvēku, kuri iet uz piecdimensionalitāti, sasniegums. Jūs kļūstat par absolūti jaunu zemes izcelsmes Gaismas Būtni. Norit jūsu dziļa pārkārtošanās un pārregulēšanās uz Kosmosa procesiem, ritmiem un pulsiem. Jūs ar savām magnētiskajām īpašībām organiski ieaužaties visas kosmiskās kopienas darbā, nododot tai jaunus magnētisma raksturojumus. Jūs ejat uz priekšu, pareizāk – lidojat uz priekšu kopā ar pašu planētu Zeme, kura pārdzīvo tik nopietnas izmaiņas, ka nav iespējams pagriezt notikumus atpakaļ. RUBIKONA IR PĀRIETA, IZVĒLE IR IZDARĪTA! POLIPASAULE SOĻO PA PLANĒTU ZEME!

Kā jums izturēties saistībā ar šo scenāriju, ar tādu notikumu klāsta attīstību uz planētas? Kā just savu “Es”, kā pārkārtot savas iekšējās sistēmas mijiedarbībai ar zemes realitāti?

Jautājumi ir visai savlaicīgi, un mēs drīz sāksim dot atbildes jūsu labākai orientācijai radīšanā esošās POLIPASAULES telpā. Mēs dosim iespēju dažādiem Augšupceltajiem Skolotājiem, Gaismas Meistariem izteikt savus ierosinājumus. Izteikt novēlējumus, likt priekšā speciālas metodikas un vingrinājumus visu jūsu zemes eksistences daļu un visu dzīves sfēru iekļaušanai jaunajā PASAULĒ – POLIPASAULES PASAULĒ.

Bet pagaidām mēs paliekam kopā ar jums pašā visdziļākajā godbijībā pret visām jūsu darbībām un īstenojumiem, priecājoties kopā ar jums par jaunajām apbrīnojamajām pilnskanīgajām jūsu zemes daudzdimensionālās attīstības iespējām.

AR MĪLESTĪBU PRET JUMS VISIEM

GALAKTISKAIS KRISTUS-MEHISEDEKS

VALDNIEKS EL MORIJA

AŠTARS ŠERANS

14.08.2013

Pievienots 14/08/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6656

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email