Магниты Духа

KRAJONS Caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. KĀ HARMONIZĒJAM REĢIONUS

“Sveicināti! Vēršos pie jums ar lūgumu pēc palīdzības. No 3. jūlija Amūras apgabalā plosās stihija. Katru dienu ir lietusgāzes. Ūdens tonnām izlīst uz zemes. Zeiskas HES aizsprosts, kurš atrodas kalnu lūzumos, ir pārpildīts un spiests nomest ūdeni uz ieleju, notiek Amūras apgabala ciemu, pilsētu appludināšana, pakāpeniski aptverot visus gar Amūras upi atrodošos apgabalus, kaimiņu valsti Ķīnu.

Mūsu grupa pastāvīgi strādā pie stihiju harmonizēšanas, taču mūsu spēku nepietiek. Nedaudz par apgabalu. Tā teritorija aizņem 364 km2 lielu platību. Iedzīvotāju skaits uz 2013. g. – 816 tūkst. cilvēku. Notiek iedzīvotāju atplūšana tā iemesla dēļ, ka­ mūsu apgabalā tiek īstenota kosmodroma Vostočnij celtniecība, un jau 2015. gadā ir paredzama pirmā raķešu palaišana. Raķešu nesējus darbina heptila degviela. 60% apgabala ir kalnu masīvi, daudzas upes, kā mazas, tā arī lielas. Nelielais novads ir ļoti bagāts ar derīgajiem izrakteņiem, un starp tiem galvenā ieguve – tas ir zelts. Zelts tiek iegūts jau ilgāk par gadsimtu, taču tagad šī ieguve pārsniedz visas normas. Daudzas atradnes tiek ekspluatētas kopīgi ar ārzemju kompānijām, kuras neceremonējas ar Krievijas zemi. Ieguvē tiek izmantotas skābes, un pēc tādām izstrādēm paliek skābju ezeri. Smagā tehnika burtiski apgriež otrādi upju gultnes, iznīcina visu savā ceļā. Sīkāk par to jūs varat izlasīt internetā.

Mēs dzīvojam un strādājam pilsētā Svobodnij Amūras apgabalā. Visi mūsu garīgie uzkrājumi iet tā harmonizācijai, bet jūtam, ka mums vajadzīga Gaismas grupu palīdzība vai padoms, vai rekomendācijas… Esam ļoti pateicīgi jums. Apkampju jūs ar savas atvērtās sirds mīlestību. Ņina.”

No Ņinas Bļizņukas, Amūrs apgabals, vēstules

KRAJONS

Caur Svetlanu Dračovu,

Sergeju Kanaševski,

Marinu Shults

 

KĀ HARMONIZĒJAM REĢIONUS

 

Sveicināti, mani dārgie! Ar jums ir Krajons! Šodien dienaskārtībā ir svarīga, aktuāla tēma. Par to, kā Gaismas Darbinieki var palīdzēt tiem reģioniem, kuros izveidojušies nelabvēlīgi apstākļi dzīvošanai. Zinu, zinu, mani saulainie Eņģeļi, ka nav viegli jums četrdimensionalitātes apstākļos raudzīties uz to, kas tagad notiek ap jums. Daudzi apdzīvoti punkti laukos ir tukši, dažas pilsētas piedzīvo pagrimumu, to vai citu apgabalu iedzīvotāju kļūst mazāk. Ne mazums apdzīvotu punktu, to bagātības ir kļuvušas par neliela skaita cilvēku līdzekli iedzīvoties bagātībā. Ir apgabali, kur nesaprātīgi, agresīvi notiek to vai citu dabas izrakteņu ieguve; turpina strādāt un tiek radītas jaunas kaitīgas ražotnes, pasliktinās ekoloģiskā situācija. Piedevām ir saasinājusies dabas klimatiskā situācija. Sausumu nomaina lietusgāzes un plūdi. Biežāki ir kļuvuši ugunsgrēki, zemestrīces, citas stihiskas nelaimes.

Likumsakarīgs ir jautājums: kas jādara Gaismas Darbiniekiem, ja viņi dzīvo nelabvēlīgos rajonos? Teikšu uzreiz: neviens nevar atņemt jums tiesības nomainīt dzīvesvietu, izvēlēties labvēlīgāku teritoriju dzīvošanai. Bet neviens arī nevar atņemt jums tiesības harmonizēt notikumus, palīdzēt tiem vai citiem reģioniem harmoniskāk iet cauri globālo pārmaiņu mūsdienu procesiem. Neviens nevar atņemt jums, Gaismas DARBINIEKIEM, tiesības SADARBOTIES ar pašu Planētu, Dabas Stihijām un visiem tiem Gaismas Spēkiem, kuri palīdz jums tagad īstenot Lielo Pāreju. Vēl vairāk, tas ir viens no svarīgākajiem mūsdienu Gaismas Darbinieku uzdevumiem.

“Krajon! Kā tieši mums vajag sadarboties?”

Mani dārgie, realizējot planetāros gaismas darbus, piedaloties tajās vai citās gaismas akcijās, jūs jau sniedzat nopietnu palīdzību Zemei, harmonizējat Lielo Pāreju. Taču šajā etapā jūsu palīdzība, jūsu darbs var būt konkrētāki, mērķtiecīgi, EFEKTĪVĀKI.

Aplūkosim, kā var darboties Gaismas Darbinieku grupa vai grupas, dzīvojošas tajā vai citā apvidū, kad pastiprinās dabas kataklizmu izpausme. Par piemēru varam ņemt situāciju, kad daudzās lietusgāzes ir novedušas pie plūdiem. Gaismas Darbiniekiem vispirms vajag griezties pie saviem “Augstākajiem Es” un uzdot jautājumu: tieši kāda palīdzības forma ir piemērota? Ar kādu Dienestu, ar kādiem Garīgajiem Skolotājiem ir piemēroti sadarboties tad, kad “debesis ir saplīsušas”, lieti nebeidzas, upes un ūdenskrātuves iziet no saviem krastiem. Var iedomāties, ka ūdens – tā ir attīrīšanās. Jo ir taču zināms, ka ūdens ir attīroša stihija. Jums būs taisnība. Taču taisnība tikai daļēji. Protams, lieti var palīdzēt tiem reģioniem, kur ir sakrājies ekoloģiski kaitīgs gaiss. Tie var aizvākt to no atmosfēras. Lai šīs kaitīgās vielas nenestu kaitējumu cilvēkiem, tās vajag pēc iespējas vairāk atšķaidīt ar ūdeni. Tāpēc lietu ir nepieciešams vairāk.

Paskatieties uz tiem rajoniem, kur tagad iet lietusgāzes, un jūs ieraudzīsiet, ka tur patiešām ir tā sauktās kaitīgās ražotnes, kuras pavada to vai citu kaitīgo vielu izplūdes atmosfērā. Taču es tagad runāju ne tikai par tām izplūdēm kaitīgu gāzu veidā, kuras var redzēt, noteikt ar zinātniskām ierīcēm. Īpašas izplūdes realizē arī kodolenerģijas ražošana, atomelektrostacijas. Par mūsdienu atoma elektroenerģētikas kaitīgumu mēs jums esam teikuši ne reizi vien. Par to jau zināt. Taču diez vai plašam lasītāju lokam ir zināms, ka kaitīgas izplūdes izsauc arī zelta ieguve. Un runa pat nav tikai par skābes izgarojumiem, kad skābe tiek izmantota rūpnieciskai zelta ieguvei. Runa ir par to, ka rūpnieciskā veidā iegūtais zelts ved pie zinātnei pagaidām nepazīstamu nanodaļiņu izplūdes, kuras nodara lielu kaitējumu visai reģiona ekoloģijai, kur notiek zelta ieguve, un visas planētas ekoloģijai. Tāds nanodaļiņas paliek biosfērā, un tās izvadīt ir sarežģīti pat Gaismas Ģimenes specializētiem galaktiskajiem Dienestiem. Tamlīdzīgas izplūdes nav iespējams ātri novākt ne ar daudzām lietusgāzēm, ne ar atsevišķu Gaismas Grupu darbu. Taču to var īstenot ar mūsu kopīgiem pūliņiem.

Vispār jāsaka, ka dažāda veida nanodaļiņu, dažāda veida kaitīgu kvantu mikrodaļiņu ir sakrājies apkārt planētai Zeme ļoti daudz. Tagad Gaismas Ģimene ir sākusi aktīvu fāzi planētas atbrīvošanas no šīm kaitīgajām mikrodaļiņām darbā. Tās var raksturot kā “kaitīgus kvantu mikronetīrumus”, kuri pagaidām smacē planētas smalkmateriālās “plaušas”, neļauj viņai enerģētiski elpot ar pilnu krūti.

Biežie lieti, daudzie negaisi jūsu pasaulē – tā ir tikai ārējā izpausme tiem dziļajiem procesiem, kurus tagad īsteno daudzdimensionālā planetārā kopiena kopradīšanā ar galaktiskajiem un starpgalaktiskajiem Dienestiem. Daudziem no jums nav saprotams, kāpēc tik bieži līst lietus. Nav saprotams, no kurienes tiek ņemts milzīgais enerģijas daudzums daudzajiem negaisiem. Jo jūs taču zināt, zibens nes sev līdzi milzīgu enerģijas rezervi. Tad no kurienes ir enerģija? Negaisi, pērkoni-zibeņi – tā ir TRANSFORMĒTA UGUNĪGA KOSMISKĀ ENERĢIJA, KURA TAGAD AKTĪVI STRĀDĀ ZEMES PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ, PĀRKĀRTOJOT JŪSU PLANĒTU. Pārkārtošanas būtība – pārvešana uz jaunu Esamības frekvenci, vibrāciju pacelšana, dimensiju un apakšplānu dimensiju iekšienē apvienošana, dažādu viļņu, magnētisko raksturojumu harmonizācija, koherenta noskaņošana. Visintensīvāk enerģija ienāk tajās vietās, tajos reģionos, kuri ir VORTĀLI, tas ir, ĪPAŠI SPECIFISKI PORTĀLI. Viņi, šie vortāli, ir orientēti tieši specifiskas ugunīgās enerģijas pieņemšanai. Pie kam ne tikai jūsu pasaulei, bet arī lielāka blīvuma pasaulēm. Vērojiet tās pasaules, kur tagad līst lieti, kur notiek negaisi, un saprotiet: ģeogrāfiski šie reģioni ir saistīti ar blīvām, ļoti neharmoniskām zemāko dimensiju pasaulēm, kuru harmonizācijai tad arī tiek sūtīta šī enerģija.

UGUNS UN ŪDENS – tas nav tas, ko vajag pretnostatīt. Uz planētu ienākošo ugunīgo enerģiju pavada cita enerģija, kura harmonizē kosmisko uguni. Un tā ir Ūdens Stihijas enerģija, plašā šī vārda nozīmē. Tāpēc ka Ūdens Stihijas enerģija – tā ir daudzdimensionāla enerģija, kura palīdz SASAISTĪT DIMENSIJAS. Jums nesen pavēstīja par to, ka Polipasaule ir kļuvusi par jūsu esamības realitāti. Planētas Zeme ceturtā un piektā dimensija ir ieguvušas kopēju telpu-laiku. Ir radīti raksturojumi un parametri, kuri ir KOPĪGI ceturtajai un piektajai dimensijai. Tie ir telpas-laika, magnētiskie, gaismas viļņu, enerģētiskie un citi parametri, nepieciešami dimensiju apvienošanai. KOSMISKĀ ŪDENS un KOSMISKĀS UGUNS enerģija spēlē ļoti svarīgu lomu dažādu dimensiju kopīgo parametru radīšanā, dimensiju apvienošanās procesā.

Tādejādi, biežie lieti, negaisi un lietusgāzes ir planētas, dažādu viņas pasauļu harmonizācijas procesu četrdimenesiju izpausmes. To saprotot, jūs varat piedalīties šīs harmonizācijas procesā un, sekojoši, paātrināt pārmaiņu procesu. Pie kam es tagad runāju par pārmaiņu procesu, notiekošu tajā vai citā reģionā.

Un tā, jūsu reģionā līst lieti, sākas plūdi. Ko darīt? Mēs rekomendējam jums piesaukt kopradīšanai jūsu Augstākos “Es”, jūsu smalkmateriālās Atbalsta grupas, jūsu Skolotājus un Audzinātājus, kā arī – starpgalaktisko Pasauļu Apvienošanas Dienestu. Šis Dienests tagad ir paplašināts, pastiprināts uz citu Dienestu Darbinieku rēķina. Tajā skaitā arī uz mūsu Magnētiskā Dienesta rēķina. Šajā etapā Pasauļu Apvienošanas Dienests rada uz planētas harmonisku Polipasauli kā pirmrindas Dienests, kuram visu iespējamo palīdzību sniedz citi dienesti un kosmisko brīvprātīgo zvaigžņu vienības no mūsu un kaimiņu galaktikām.

Tagad mēs dosim jums nesarežģītu praksi, pateicoties kurai jūs spēsiet harmonizēt gan Ūdens, gan Uguns stihiju izpausmes jūsu reģionos.

Piesaukuši Augstākos “Es”, Garīgos Skolotājus, Atbalsta Grupas un starpgalaktisko Pasauļu Apvienošanas Dienestu, izsakiet nodomu apvienoties ar viņiem Vienotā Sakrālā Sirdī. Tas pastiprinās gan jūsu spējas, gan jūsu kolēģu no citām dimensijām spējas. Pēc tam – nosakiet darba mērķi un uzdevumus. Mērķis – sniegt palīdzību Pasauļu Apvienošanas Dienestam pasauļu un dimensiju harmonizācijas procesā. Uzdevumi: paātrināt un harmonizēt šo procesu konkrētā reģionā, samazināt nokrišņu daudzumu, pārtraukt plūdus.

Pirmām kārtām noskaņojieties uz Mīlestības un Harmonijas Vilni. Izdariet to maksimāli efektīvi. Jūs esat aicināti iziet uz ļoti augstu iekšējās harmonijas līmeni, pie tam sajūtot, ka spējat harmonizēt apkārtējo telpu. Šī pārliecība pieaugs, kad sajutīsiet, ka jūs tālu neesat vientuļi. Ar jums ir daudzdimensionālie Kolēģi, kurus jūs piesaucāt Kopradīšanai. Tas ir liels, saliedēts, radošs kolektīvs, kurā jūs organiski iekļaujaties.

Tālāk jūs varat izmantot jums zināmo instrumentu. Ja jums piemīt iekšējā redzēšana, gaišredzība, ejiet iekšā četr-piecdimensionalitātes Polipasaules struktūrā. Ja nē – vienkārši vizualizējiet šīs struktūras shēmu.

1. ZĪM. Ceturtās-piektās dimensijas Polipasaules shēma

Atgādinu, ka četras lielās sfēras šeit simbolizē trīs telpas mērus (garums-platums-augstums) un laika mēru. Piecas mazās sfēras simbolizē piecus piektās dimensijas mērus. Centrā ir divas Mebiusa Lentas, kuras savstarpēji krustojas un veido Polipasaules Nulles Punktu. Ar gaišzilo krāsu starp lielajām sfērām ir apzīmēti TRĪS SPECIĀLI PORTĀLI, caur kuriem var ieiet Polipasaulē. Šajā gadījumā šie trīs portāli ir ļoti svarīgi darbam. Audzējiet, pastipriniet savā iekšējā “Es” harmonijas sajūtu, pārveidojiet to DIEVIŠĶĀS HARMONIJAS sajūtā, sajūtiet savu Vienotību ar planētu. Piesauciet šajā brīdī Gaiju, Zemes Dvēseli, un apvienojieties ar viņu. Kad sajutīsiet, ka Dievišķā Harmonija pārpilda jūs, sāciet PLŪSTOŠI LIET HARMONIJAS ENERĢIJU VISOS TRIJOS POLIPASAULES PORTĀLOS, uz shēmas apzīmētos gaišzilā krāsā. Un vērsiet enerģiju lēni, nesteidzoties, uz pašu Polipasaules centru. Jūs varat izvest viņu pa mazo sfēru līnijām, pieskarties Mebiusa lentām un pēc tam ienirt Nulles Punktā. Tad sajutīsiet dimensijas. Sāks nākt enerģija. Tā ir piektās dimensijas enerģija, tā ir harmonizācijas enerģija, kuru nodod jums jūsu daudzdimensionālie darba Partneri caur piekto dimensiju. Jūs varat ieraudzīt, izdzirdēt, sajust viņus. Un te ļoti svarīgs ir HARMONISKAS VIENOTĪBAS AR VIŅIEM moments. Jo caur Vienoto Sakrālo Sirdi viņi taču var nodot ne tikai Harmonijas Enerģijas, bet arī speciālas programmas dažādu dimensiju telpas-laika parametru saskaņošanai. Jūs varat ieraudzīt tos viļņu, ģeometrisku figūru veidā, dažādu krāsu veidā. Mierīgi, ar mīlestību pieņemiet tos savā sirdī. Lai šis process ilgst līdz tam brīdim, kamēr jūs nesajutīsiet nepieciešamību atgriezties atpakaļ, ceturtajā dimensijā un DALĪTIES saņemtajā ar jūsu pasauli. Un kad tas notiks – atgriezieties. Pie kam kustieties uzreiz TRIJOS VIRZIENOS. Jums dāvātās enerģijas nes TRIALITĀTI, Dievišķo Triāžu enerģiju, un jūsu vienlaicīgs ceļojums trijos virzienos ir piemērots. Iznāciet ārā uzreiz no visiem trijiem Polipasaules portāliem un sāciet dalīties saņemtajā Harmonijas Enerģijā, saņemtajās saskaņošanas programmās ar tiem reģioniem, ar kuriem strādājat. Sūtiet šo enerģiju konkrētiem apdzīvotiem punktiem – turp, kur tiek realizēta kaitīga ražošana. Sūtiet enerģiju sākumā gaismas staru veidā, bet pēc tam izveidojiet zelta sfēras un aptveriet ar tām tās vietas, ar kurām strādājat. Sfēras var būt vairākās. Tās ir piemēroti novietot ne tikai tur, kur ir stihiskas nelaimes, bet arī tur, kur tiek veiktas kaitīgas ražošanas – piemēram, virs rūpnīcām vai energoresursu ieguves vietām.

Tādu darba formu var realizēt ik dienas. Protams, darba efektivitāte pastiprināsies, ja Gaismas Darbinieku kolektīvs palielināsies. Tāpēc ir svarīgi veikt plaša mēroga, kolektīvas palīdzības akcijas tiem vai citiem reģioniem. Un te pieaug masu informācijas gaismas līdzekļu loma, kuri ir ne tikai Gaismas Darbinieku laikraksti un žurnāli, bet arī Interneta vietnes, Interneta kopienas. Veltiet uzmanību tiem reģioniem, kur ir īpaši nelabvēlīga situācija. Nodibiniet sakarus ar vietējiem Gaismas Darbiniekiem, esiet uzmanīgi pret lūgumiem pēc palīdzības, kad tie atnāk no to vai citu nelabvēlīgu notikumu vietām.

Mani dārgie! Lūdzu saprast, ka daudzi no jums līdz šim brīdim nenovērtē savu Gaismas Radītāju lomu un jūsu spējas harmonizēt dabas stihijas, pārmaiņu, kuras notiek uz planētas, vispārējos procesus. Es jau esmu teicis un ne pirmo reizi atkārtoju: Gaismas Darbinieku kolektīvs, apzināts darbs, balstīts un kopradīšanu ar daudzdimensionālajiem kolēģiem, noteikti dos efektīvu rezultātu. Atcerieties to! Atcerieties to, kas jūs patiesībā esat. Jūs esat saulainie Eņģeļi, Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Bet Lielā Centrālā Saule ir Dievišķās Harmonijas centrs. Un šī Dievišķā Harmonija dzīvo katra no jums Sakrālajā Sirdī. Ir pienācis laiks aktīvi dalīties šajā harmonijā ar apkārtējo pasauli, ar mīlestību harmonizēt jūsu apkārtni. Zinu, ka jums viss izdosies! Vēlu veiksmi, mani sirdsmīļie – Tie, kuri vienmēr ir ar mani – uz visām planētām, visās pasaulēs… Eņģeļi mani, mani dārgie… Radiet Harmoniju. Tā tagad ir nepieciešama kā nekad.

Jūsu Krajons – ar Mīlestību no Saulainā Dieva-Radītāja Sirds.

16.08.2013.

DĀRGIE DRAUGI! Mēs piedāvājam 2013. gada 19. augustā veikt gaismas akciju situācijas harmonizācijai Amūras apgabalā. To var izdarīt pēc tās metodikas, kuru lika priekšā Krajons. Gaismas darbu var veikt ērtā laikā, saprotot, ka mēs visi būsim apvienoti režīmā “šeit un tagad”.

Turpmākajās dienās var organizēt darbu ar citiem reģioniem.

Vienā no nākošajiem Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ” numuriem Krajons pastāstīs par to, kā caur Kristāliskajām Struktūrām radīt Jaunu Programmu reģionu attīstībai.

Pievienots 16/08/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6678

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email