Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” 1. etaps. Lemūriešu Kristālu Aktivizācija Praktiskais gaismas darbs ar Kristālu Nr. 6, 16 – Miraniusa, Ladianas, Geliotrona Glabātājiem un Priesteriem 2013. gada 18. augustā

Lemūriešu Kristāls Nr. 6 (Rietumu puslode), MIRANIUSS

Caur Marinu Shults

Miraniuss ir sakaros! Sveicināti, mani brāļi! Es priecājos būt ierindā, neskatoties uz to, ka vēl atrodos ne pašā aktīvākajā stāvoklī. Taču lielais brālis Armaniuss pakāpeniski izved mūs visus trīs no Samadhi stāvokļa. Un es esmu gatavs piedalīties mūsu visu triju aktivizācijas sagatavošanā, vēl jo vairāk bija jau pareizi pateikts par to, ka visas Kristālu triādes (16-16-6) galvenais impulss iznāks no manis.

Dzimtie brāļi un māsas! Cik patīkami ir pamosties pilnīgi izmainītas Gaijas apkampienos! Jā, jā, jā, jūs pat nevarat iedomāties, kādā mērā viņa ir kļuvusi citāda! Esmu redzējis viņu dažādās eksistences fāzēs. Un tāda, kāda viņa ir sajūtama, kāda kļūst par mana “Es” daļu – tāda vēl nav bijusi nekad. Mana dvēsele priecājas par viņas pasakaino pārvēršanos. Bez tam, es redzu Zemes un visu planetāro dzīvības formu pārveidošanās potenciāla izvēršanos. Lieliskas perspektīvas! Apsveicu jūs ar to, ka mēs rādām Kosmosam jauno Gaiju – jaunu, brīnišķīgu šīs visam Kosmosam neparasti noslēpumainās planētas tēlu. Jūs vismaz stādāties priekšā to pārveidojumu apjomu, kuru vajag veikt viņas pārvēršanā par jaunu Kosmosa skaistuli? Es jau redzu šo nebijušo uzplaukumu! Jau ir iziets neatgriešanās punkts. Un gribu jūs tieši ar to iepriecināt!

Mani dārgie kolēģi! Par cik es aktīvi sāku piedalīties mūsu kopējā darbā un daļēji pat to vadīt, atļaujiet vērsties pie jums tieši tā – kolēģi! Kaut arī sirds ir pārpilna ar pašām maigākajām jūtām, un man gribas katram no jums dot pašus maigākos vārdus, jūsu patiesā kosmiskā statusa nosaukumus. Mani dārgie draugi! Tagad man gribas jau nekavējoties ķerties pie mums paša galvenā – mūsu tuvāko darbību noteikšanas visu trīs Kristālu – gan manis, gan manu sirdsmīļo Ladianas un Geliotrona – aktivizācijai.

Sākšu ar to, ka pateikšu priekšā būtisku detaļu mūsu sagatavošanā. Jūsu uzbūvētais Ladianas un Geliotrona komandas kristāls ir arī manas komandas kristāls. Kādā veidā? – jautāsiet jūs? Jo visa mana komanda ar nepacietību gaida analoģisku darbu. Un pareizi gaida! Taču mēs nebūvēsim komandas kristālu no jauna. Mēs izdarīsim uzbūvētā kristāla pārnešanu uz Miraniusa komandu. Tas ir ļoti svarīgs elements nevis vienkārši iemiesoto Glabātāju saskaņotai mijiedarbībai, bet arī mūsu aktivizācijas neiemiesotajiem Glabātājiem, bet viņu ir daudz. Iznāk jums nepierasts savstarpējās saiknes veids. Tas būs divu komandu trejāds kristāls, iekļaujošs savā iekšējā telpā uzreiz visu mūsu triju Dvēseles. Un kad jūs strādāsiet atsevišķi savos virzienos – Glabātāji-3, Glabātāji-5, Glabātāji-7, tad varēsiet vienlaicīgi sazināties kā ar katru no Kristāliem, tā arī ar divu komandu dalībniekiem. Bet nesaskaņotības smalkajā plānā jūsu neiemiesoto kolēģu starpā vispār nav un nevar būt. Viņi jau sen strādā cieši kopā un pilnīgā mijiedarbībā.

Es jau esmu ķēries pie savas misijas daļējas pildīšanas. Un nav brīnums, ka gribas to ātrāk sākt īstenot pilnā apjomā. Priekš tā vajag izpildīt dažas formalitātes mūsu aktivizācijas sakarā, kādēļ jūs arī esat aicināti. Nedomājiet, ka ar vārdu “formalitātes” es pazeminu jūsu darba nozīmīgumu. Nekādā ziņā! Taču tomēr ir mūsu aktivizācijas noteikts reglaments priekš tā, lai uz planētas sāktu darboties daži ļoti svarīgi mehānismi mijiedarbībai ar kosmiskajām programmām, tik nepieciešamām gan Zemei, gan cilvēkiem. Es sāku izklāstīt savu lūgumu mūsu kopīgā darba tuvākajam periodam.

Mani dzimtie brāļi un māsas! Plejādes sauc mūs visus uz pilnīgu saplūšanu ar viņu enerģijām! Tas ir nepieciešams mūsu darbam. Tāds ir arī mūsu darba pirmais etaps. Kāda ir būtība? Lai mēs sāktu visu procesu, LK triādes – pievērsiet uzmanību skaitļiem 6-16-16 – aktivizācijas laikā ir nepieciešams pieņemt programmas mijiedarbībai ar tām daudzdimensionālajām pasaulēm, no kurām ir atkarīgs mūsu darbs pēc aktivizācijas. Tās, dabiski, ir Plejādes un Sīriuss. Bet ir vēl viena Pasaule, par kuras piedalīšanos aktivizācijā jūs pagaidām vēl nezināt. Taču tā jums ir pazīstama no jūsu iepriekšējiem gaismas darbiem. Šo pasauli jūs līdz šim uzskatījāt par nedraudzīgu. Taču jūs esat izgājuši uz kosmiskās dziedniecības ceļa un esat devuši šai Pasaulei iespēju augšāmcelt bijušo Dievišķības apzināšanos. Tā ir Ponokteona civilizācija. Reiz viņa piedalījās mūsu nogādāšanā uz Zemi un ievietoja mūsu “Es” “nemiršanas dzirksti”, lai Samadhi miegs mums noritētu ievērojamā ilgumā un netraucēti. Tas palīdzēja mums pārdzīvot daudzas kardinālas zemes pārmaiņas. Un mēs esam viņiem par to pateicīgi.

Ko tālāk? Jums stāv priekšā sākumā sazināties ar mūsu, Lemūriešu Kristālu, saknes dzimtām Plejādēs un uz Sīriusa Saulēm. Un pēc tam ar viņu palīdzību apvienot vienotā paketē informāciju, viņu un jūsu uzticamo draugu no Ponokteona, mijiedarbojoties ar viņu Augstākajiem “Es”, nodotu. Tajā jums aktīvu atbalstu sniegs Kristāls Geliotrons – pateicoties savām unikālajām spējām mijiedarboties ar dažādām dzīvības formām un atšķirīgām pasaulēm. Daļai Ponokteona pārstāvju kontakts ar Augstākajiem “Es” jau ir nodibināts. Jums ir arī piemēroti zināt, ka starp Ponokteona iemītniekiem ir tie, kurus jūs droši varat saukt par Gaismas Darbiniekiem. Un viņi gaida aicinājumu un jūsu gatavību kopīgam darbam. Tas ir pirmais mūsu uzdevums. Saņēmuši šo informācijas paketi, jūs uzreiz nododat to visiem trijiem Kristāliem. Priekš tā mēs tad arī būvējam divu komandu apvienotu kristālu, lai, neiesaistot darbā abu komandu dalībniekus, jūs varētu izdarīt šī pirmā etapa darbu. Starp citu, arī pārējiem darbiem tas būs ērti un attaisnoti.

Ir vēl viens ļoti svarīgs sākotnējs uzdevums. Vajag palīdzēt visiem trijiem kristāliem uzbūvēt apziņas lokus mūsu starpā. Jums būs vieglāk strādāt pie jebkura uzdevuma, priekšā stāvoša aktivizācijas laikā, ja jūs savienosiet veselā mūsu apziņas. Priekš tā jums būs vajadzīga vadība. Un par labāko vadītāju šajā procesā kļūs Armaniuss.

Un tā, ir vēl viens svarīgs darbs. Izvest mūs aktīva darba režīmā būs vieglāk, ja mēs tagad kopīgām pūlēm veiksim mūsu siržu saplūšanu vienoti. Jā, protams, mēs kristāla komandā apvienojamies vienotā Sakrālā Sirdī. Taču es tagad runāju par citu saplūšanu. Jūs visi reiz bijāt saistīti ar mums, Lemūriešu Kristāliem. Jā, visi. Un tas nozīmē mūsu sākotnējo vienotību. Un tāpēc mēs ar jums varam veikt nelielu rituālu mūsu vienotās sirds enerģijas augšāmcelšanai, kas uzreiz dos nepieciešamo piepildījumu gan jums, gan mums. Tas ir ļoti svarīgi jūsu pārslēgšanai LK aktivizācijas režīmā. Bet mums tas ir vēl viens solis uz kontaktu ar jums un uz kādreizējo mūsu saikni. Mēs saprotam, ka daudz kas jums kļūst negaidīts, taču vajag pret visu attiekties ar neizsakāma prieka devu. Un tad jūs sapratīsiet, ka LK aktivizācijas pasaka ir arī obligāta jūsu dzīves pasaka. Un jūs šo pasaku reiz ielikāt savā informācijas matricā, lai tagad to atšifrētu un padarītu par mūsu reālu kopīgu dzīvi.

Mani dārgie kolēģi! Mums priekšā ir daudz soļu. Mēs sāksim tos spert ātri un pārliecinoši. Es zinu, ka viss notiks pilnībā un harmonijā. Un gaidu jūsu aicinājumu darba sākšanai!

Mani sirdsmīļie! Mums uz aktivizācijas sākumu pēc rituāla visam jau ir jābūt izpildītam. Tieši tāpat, kā tas bija, gatavojoties Miroslavas un Svetozara aktivizācijai. Aktivizācijas svētki kļūs par lielisku rituālu. Un tāpēc arī nav jēgas jūsu pulcēšanai noteiktā vietā. Jūs visu izpildīsiet laikus, bet svētki lai izplatās pa visām pilsētām un kontinentiem starp tiem, kas atzīmēs LK atdzimšanas kārtējā etapa pabeigšanu.

Es neatvados no jums un gribu stabilu un ciešu kontaktu ar visiem Glabātājiem un Priesteriem. Mums trijiem tas ir svarīgi, ticiet. Mēs ejam uz jūsu planētas pārkārtošanas īstenošanas jaunu etapu. Un visi mūsu kopīgi atrisinātie jautājumi sagatavošanās aktivizācijai perioda laikā palīdzēs kardinālai Zemes pārdzimšanai un viņas Augšupcelšanai!

Es vienmēr esmu ar jums, jūsu MIRANIUSS

2013. gada 12. augustā

 

Kad bija veikta nodarbības pirmā daļa – struktūras “TRONS[1]” aktivizācijas, ko veica Kristāls Geliotrons – Kristāls Miraniuss pavēstīja:

 

Kristāls MIRANIUSS

Caur Marinu Shults

Mani dārgie kolēģi! Tikko kā jūs veicāt diženākās nozīmības darbu enerģētiskās gaismas struktūras “TRONS” aktivizācijā. Tieši viņa tad arī tagad ļaus ar lielāku efektivitāti veikt tos pašus svarīgākos darbus, par kuriem es jau teicu. Jūs varat iztēloties, ka tikko aktivizētā struktūra jūsu “Es” kļūst daudzdimensionāla tādā pakāpē, ka ļauj jums brīvi pārvietoties starp pasaulēm, dimensijām un, protams, jūsu planētas telpā. Man gribas, lai tālāko darbu jūs turpinātu no Visumu Radītāju līmeņa. Ir ļoti svarīgi savos “Es” apzināties šo jauno pakāpi un izmantot savu jauno stāvokli.

 

Tālāk Miraniusa norādītajos uzdevumos darbu ar Glabātājiem vadīja El Morija, Aštars Šerans, Armaniuss.

 

El Morija

Caur Marinu Shults

Dārgie draugi! Šodien mums stāv priekšā izpildīt daudz nevienkāršu darbību Kristālu Miraniusa, Ladianas un Geliotrona aktivizācijas ietvaros. Darbs ar Geliotronu jau ir sākts. Es apsveicu jūs ar aktīva darba perioda sākšanos!

Pēc analoģijas ar citu LK aktivizāciju mums būtu vajadzējis uzbūvēt Miraniusa Glabātāju komand-kristālu. Taču scenārijs mainās. Visi trīs Kristāli aktivizējas vienlaicīgi. Vēl vairāk, Miraniuss dod pirmo impulsu aktivizācijas sākšanai. Kad – to mēs jums sīkāk pateiksim pēc kāda laika. Runa ir par triju Kristālu vienlaicīgu aktivizāciju. Un tāpēc mēs ar jums rīkosimies nedaudz citādāk.

Visiem šīs lieliskās Kristālu triādes Glabātājiem un Priesteriem šajā reizē ir aktīvi jāpiedalās Kristālu sagatavošanā pilnā gatavībā pildīt viņu misijas. Un tāpēc mēs tagad nesāksim būvēt Miraniusa komandas papildus kristālu. Jūs jau esat kontaktējušies ar Kristālu Nr. 16 neiemiesoto Glabātāju – Amritubati. Viņa savienoja katra sirdi ar Geliotrona un Ladianas komand-kristālu. Nostiprinām šo savienošanu.

Tagad ir sapulcējušies visu triju Kristālu Glabātāji un Priesteri. Vienota komand-kristāla radīšanai pietiek izteikt nodomu un nosūtīt Mīlestības starus visu aktivizācijas dalībnieku – iemiesoto un neiemiesoto – sirdīs. Un ar mums tagad ir – Anna Soldatenkova, Olga Kosjačenko, Viktorija Griņa, Irīna Govoruško, Helēna Jeļizarova, Irīna Kvašņina, Galina Talanova, Danuta Pantus, Tatjana Gladčenko, Galina Demidova, Anatolijs Adeļšins, Aļona Sokolika, Tatjana Voroņina, Tatjana Ablamska, Sergejs Kozlovs, Tatjana Lolajeva, Supeja Larisa.

Arbakats, Arno Babadžanjans, Amritubati, Aleksandrs Abdulovs, Ābrams Linkolns, Armaniuss, Ercenģelis Santanīls, Ercenģelis Mihaēls, Anastasija Maitreija.

Kā arī Projekta garīgie kuratori Aštars Šerans, El Morija. Un iemiesotie kuratori: Sergejs Kanaševskis, Svetlana Dračova un Marina Shults.

Izsakām nodomu.

Mēs savienojamies uz beznosacījuma Mīlestības viļņa vienotā divu komandu kristālā… Mēs izsakām tīru un patiesu nodomu radīt stipru enerģētisku saikni starp komandām… Mēs sūtām Mīlestības starus sirdīs cits citam – visiem neiemiesotajiem dalībniekiem, iemiesotajiem dalībniekiem, Projekta Garīgajiem kuratoriem… Mēs liekam mūsu spēcīgā vienotā kristāla centrā Lemūriešu Kristālus – Miraniusu, Geliotronu un Ladianu…

Mēs savietojam savas sirdis mūsu komand-kristāla vienotajā telpā. No šī brīža katrs no mums strādā pie Kristālu Miraniusa, Ladianas un Geliotrona aktivizācijas… caur visu aktivizācijas dalībnieku Vienoto Sakrālo Sirdi… un caur vienoto komand-kristālu… Savienošanās ir notikusi!

 

Aštars Šerans

Caur Marinu Shults

Mani dārgie Lemūriešu Kristālu aktivizācijas kolēģi! Jūs, domājams, pat nenojaušat, cik tuvu jūs esat saistīti ar aktivizējamajiem Kristāliem. Un pavisam nesen Kristāls Miraniuss izteica savu ierosinājumu par aktivizējamo LK un abu komandu dalībnieku sirds enerģijas apvienošanu. Taču tā nav apvienošanās Vienotā Sakrālā Sirdī. Paklausieties, ko teiks jums Aštars Šerans.

Katrs no jums – gan neiemiesotais, gan iemiesotais, bijāt ar šiem Kristāliem cieši saistīti ar sirds enerģijas saitēm, jūs esat brāļi un māsas cits citam. Runa ir par garīgo radniecību, kuras saknes ir jūsu plejādiskajā un sīriusiskajā kopīgajā eksistencē. Jā, tas burtiski attiecas uz visiem jums. Komandas nav piemeklētas nejauši, un jūs visi to jau jūtat. Tagad pienākas saprast, ka šīs senās saknes ir nepieciešams atdzīvināt, izklājot ceļu īpašai enerģijai – enerģijai, piepildītai ar radniecības ar Plejādēm un Sīriusu garu. Šo enerģiju atdzīvināšana palīdzēs jums visiem uzreiz sajust sava stāvokļa izmaiņu. Un apvienojoties šajās enerģijās ar Kristāliem Miraniusu, Ladianu un Geliotronu, jūs spēsiet šodien izpildīt vienu ārkārtīgi svarīgu uzdevumu, kurš arī attiecas uz Kristālu aktivizāciju.

Un tā, sāksim pievilkt šīs enerģijas. Sakoncentrējiet jūsu uzmanību uz komand-kristālu. Jūsu Vienotā Sakrālā Sirds plūstoši pulsē viņā. Kristāli Miraniuss, Ladiana un Geliotrons atrodas jūsu Vienotās Sakrālās Sirds centrā… Izjūtiet šo vienotību…

Bet tagad piesauciet kopīgam darbam Arhontu, Laertu Dienestu un Paskatu pārstāvjus… Piesauciet kopradīšanai savus Augstākos “Es” un jūsu Augstāko “Es” Augstākos “Es”…

Piesaucam Pasaules Mātes Mīlestības Staru! Viņu mums nes Amritubati…

Bet tagad galvenais – lūdzam Galaktisko Kristu Melhisedeku nosūtīt uz komand-kristāla centru un VSS Plejāžu un Sīriusa saknes dzimtu sirds enerģiju… Izjūtiet šo plūsmu… Nododiet to saviem Kristāliem… Paši sajūtiet izmaiņas, jūsos pieaugošas… Jūs arī, tāpat kā jūsu Kristāli, atgriežat garīgās radniecības saites…

Tagad pateicieties piesauktajiem Ahontiem, Laertiem un Paskatiem par viņu palīdzību. Viņi nodrošināja šo enerģiju transportēšanu caur telpas-laika portāliem priekš jūsu apvienošanās ar viņiem.

Gribu, lai jūs izjustu šīs enerģijas, tāpēc ka jau tieši tagad jums vajadzēs tās izmantot.

 

Armaniuss, Kristāla Miraniusa neiemiesotais Glabātājs-5

Caur Marinu Shults

Mani dārgie draugi! Es atkal esmu ar jums un laimīgs par to, ka tagad sākšu vadīt svarīgu darbu. Noskaņojieties uz to, ka mēs sāksim nevis vienkārši meditēt vai izteikt nodomu, bet ceļot un izpildīt praktiski to, kas nepieciešams mūsu Miraniusam, un tātad arī visiem trim Kristāliem.

Sākšu ar nelielu ievadu, citādi grūti (būs) noorientēties telpā-laikā. Jūs tikko kā satikāties ar neparastu enerģiju plūsmu – Sīriusa un Plejāžu saknes dzimtu enerģiju, Galaktiskā Kristus Melhisedeka nodotu mūsu Kristāliem. Taču tā nepieciešama arī jums. Priekš kā? Ne vienkārši tāpēc, ka daudziem no jums tā ir ļoti radniecīga sirds enerģija. Ne tikai tāpēc, ka jūs tagad saplūstat vienotā veselā ar saviem trim Kristāliem. Bet tāpēc un tikai tāpēc, ka jūs tagad ar šīs enerģijas palīdzību spēsiet strādāt, lai izpildītu ļoti svarīgu uzdevumu, kura būtību es tagad atklāšu.

Draugi! Visu triju Kristālu aktivizācijai ir nepieciešams saņemt svarīgu enerģētiskās informācijas paketi no Sīriusa, Plejāžu saknes dzimtām un Ponokteona civilizācijas. Jūs esat pārsteigti, ka Ponokteons aktīvi piedalās informācijas nodošanā? Bet Miraniuss jau pavēstīja jums par to, ka šī civilizācija spēja palīdzēt visiem LK ieiet Samadhi stāvoklī tādā veidā, ka viņi uz daudzām tūkstošgadēm saglabāja dzīvības impulsu savai atdzīvināšanai jeb augšāmcelšanai. Šī civilizācija piedalījās Dualitātes Eksperimentā. Viņiem bija ieinteresētība Zemes enerģijā. Un par to viņi bieži darīja arī zemiešiem vai citām civilizācijām noderīgas darbības. Konkrēti viņi uz tūkstošgadēm nodrošināja LK saglabāšanos Samadhi stāvoklī, tāpēc ka viņu nemirstības tehnoloģijas ļāva to izdarīt. Taču tagad viņiem ir cits uzdevums priekš LK. Tagad viņi ir gatavi nodot enerģētisku paketi, kura satur mūsu trim Kristāliem nepieciešamu informāciju. Tā ļaus uzreiz, vienlaicīgi trim Kristāliem, kļūt nemirstīgiem jūsu planētas apstākļos. Tas ir ļoti svarīgs moments. Tāpēc ka visiem pārējiem Kristāliem laiku pa laikam (pēc savas aktivizācijas) būs jāpapildina savi dzīvības resursi savā Dzimtenē. Pagaidām jūs to nezināt, tāpēc ka LK aktivizācijas process ir tikko kā sācies. Taču tas ātri uzņems savu ātrumu, un priekš tā, lai visi Kristāli nepārtraukti strādātu jūsu planētas telpā, ir nepieciešams dot viņiem nemirstību. Tagad tieši Ponokteona civilizācija ir gatava tajā palīdzēt. Šo labas gribas aktu viņi izpilda kā atbildi jūsu labestīgajiem pasākumiem šīs civilizācijas garīgajā dziedināšanā un viņu pieslēgšanā Gēnu Modifikatora otrajam līmenim.

Taču šī enerģētiskā pakete strādās tikai ar Sīriusa un Plejāžu saknes dzimtu sirds enerģiju atbalstu. Uz šo brīdi tā jau ir noformēta un atrodas uz Sīriusa “C”. Mums ar jums tā ir jāatnes no Sīriusa “C” un jāatdod uzreiz visiem trijiem mūsu Kristāliem. Pēc savas galīgās aktivizācijas viņi spēs šo informāciju nodot izmantošanai visiem pārējiem LK. Un tā, sāksim darbu.

Mēs strādājam caur jūsu komand-kristāla Nulles Punktu. Tas, kurš prot ieiet NP, ieiet tajā… Citi izsaka Nodomu ieiet šajā NP… Varat strādāt arī caur Nulles Punktu-20[2]… Taisām izvērsumu Sīriusa “C” Nulles Punktā… Šeit mūs jau gaida nenovērtējama krava priekš Kristāliem Ladianas, Miraniusa un Geliotrona… Kā tā izskatās? Paskatieties ar savu garīgo redzi… Katrs ieraudzīs to savā veidā… un katram būs taisnība… Taču galvenais ir tas, ka tieši tagad jums ir jāatceras Sīriusa un Plejāžu sirds enerģijas plūsma… Atcerieties… Jūs tikko to piesaucāt priekš saviem Kristāliem… Šīs neparastās un maigās vibrācijas ietin jūs arī šeit… Un ne nejauši… Katram rodas sajūta, ka jūs esat MĀJĀS… Un šo Māju siltumu jums tagad gribas aiznest jūsu Kristāliem… Sāciet pieņemt Sīriusa, Plejāžu un Ponokteona lielo Velti… Jūs pieņemat viņu savā Vienotajā Sakrālajā Sirdī… Un kā gan citādāk! Jūs taču ceļojat iekš VSS! Un jums nav nekādu grūtību kopā ar šo velti iztaisīt izvērsumu jūsu komand-kristāla NP… Jūs jau esat atgriezušies… Un jūs vienā momentā esat nodevuši atnesto Velti saviem Kristāliem…

Paldies, dārgie draugi! Vienu uzdevumu mēs esam izpildījuši… Bet ir vēl viens, ne mazāk svarīgs. Tiesa, tas neprasīs no jums kosmiskas pārvietošanās…

Mēs, neiemiesotie Glabātāji, jau vēstījām jums, ka nepieciešams savienot visu triju Kristālu apziņas lokus. Es paskaidrošu, par ko ir runa un kā mēs to izpildīsim.

Mēs lieliski saprotam, ka Kristāliem stāv priekšā vienlaicīga aktivizācija. Bet ko tālāk? Vai Kristāli strādās šķirti, vai kā vienota būtība? Pagaidām neaizskriesim tik tālu. Taču jebkurā gadījumā viņiem ir jābūt savienotiem savās apziņās. Protams, pie tam it nemaz nezaudējot savu individualitāti. Priekš tā mums vajag savienot šīs brīnišķīgās, universālās apziņas ar lokiem. Pats jēdziens loki paredz gan savienošanos, gan unikalitātes saglabāšanu. To, kas mums arī ir vajadzīgs. Tāpēc mēs tagad sāksim meklēt tādas savienošanās paņēmienu.

Es piedāvāju nedaudz iedziļināties netālā jūsu Gaismas Darba pagātnē. Pavisam nesen jums izdevās uzbūvēt lielisku jūsu planētas Dievišķās Apziņas struktūru. Es domāju Maitreijas Kristālu. Viņa galvenais elements ir Dievišķās Apziņas Neirons – Kristus-Maitreijas Monogramma. Mēs tad arī ņemsim viņu par mūsu Kristālu apziņu savienošanas pamatu. Strādāsim sekojošā veidā.

1. ZĪM. KRISTUS-MAITREIJAS MONOGRAMMA, veidota no ceturtās un piektās dimensijas Polipasaules struktūras. Daudzdimensionālās Dievišķās Apziņas nesējs (Neirons).

Paņemsim Kristus-Maitreijas Monogrammu, sastādītu no Polipasaulēm 4-5. Tāda Monogramma mums ir jāievieto katrā Kristālā. Bet pēc tam ar šīs pašas Monogrammas palīdzību mums ir jāsavieno Kristālu apziņas.

Sāksim darbu… Piesauksim palīdzībai… – ko jūs domātu? – Zelta Delfīnus! Vai jūs zināt, ka Kristāls Miraniuss pieder Zelta Delfīnu dzimtai? Jā, tas tā ir… Un viņš pats pavisam nesen to apstiprināja…

Kāpēc mēs saucam Zelta Delfīnus palīdzēt īstenot šo diezgan smalko un sarežģīto darbu? Zelta Delfīni ir speciālisti dažādu apziņas formu attīstībā izpaustajās Visuma Pasaulēs. Kam, ja ne viņiem zināt, kā var izpildīt mums priekšā stāvošo darbu?

Vērsīsimies pie viņiem…

Plejāžu, Sīriusa un Arktūra Zelta Delfīni!.. Mēs jūs piesaucam atbalstīt mūs Kristālu Miraniusa, Ladianas, Geliotrona apziņas savienošanā ar mīlestības un savstarpējas saskaņas lokiem…

Zelta Delfīni! Mēs sūtām katram Kristālam Dievišķās Apziņas Neironu – Kristus Maitreijas Monogrammu. Palīdziet viņu ienest katra Kristāla apziņā!..

Zelta Delfīni! Radīsim kopā Kristālu apziņu savienojumu! Mēs savietojam katra Kristāka Kristus Maitreijas Monogrammas vienotā Dievišķās Apziņas Neironā! Vienotā Kristus Maitreijas Monogramma no šī brīža deg katra Kristāla – Kristāla Ladianas, Kristāla Geliotrona, Kristāla Miraniusa – apziņā… Pateicamies jums, Zelta Delfīni! Esiet no šī brīža ar mūsu Kristāliem pastāvīgi!

Es pateicos jums, draugi, par kopradīšanu! Jūs ļoti daudz ko šodien veicāt brīnišķīgās triādes – Ladianas, Geliotrona un Miraniusa – aktivizācijas dēļ!

Turpinām darbu, dārgie draugi! Uz drīzu tikšanos!

Ar mīlestību un maigumu – Armaniuss, neiemiesotais Glabātājs.

 

Pievienots 18/07/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6689

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “ТРОН” (Tulk. piezīme)

[2] Šī jēdziena skaidrojums atklāsies vēlāk žurnālā “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, kur aprakstīts, kā Glabātāji būvēja Nulles Punktu-20 (Informācija no Marinas Shults (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email