Магниты Духа

PAR PLANĒTAS ZEME CILVĒKU VIENOTĀS KOLEKTĪVĀS BŪTĪBAS RADĪŠANU. OFICIĀLA UZRUNA PROGRESĪVAJAI CILVĒCEI

UZMANĪBU!

2013.09.11 – PLANETĀRĀS MEDITĀCIJAS SĀKUMS

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS, apgarojošs Galaktiku “Piena Ceļš”,

AŠTARS ŠERANS, Brīvo Pasauļu Starpgalaktiskās Federācijas Galaktiskās Padomes Priekšsēdētājs,

EL MORIJA, Brīvo Pasauļu Starpgalaktiskās Federācijas Planetārās Padomes Priekšsēdētājs

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

PAR PLANĒTAS ZEME CILVĒKU VIENOTĀS KOLEKTĪVĀS BŪTĪBAS RADĪŠANU

OFICIĀLA UZRUNA PROGRESĪVAJAI CILVĒCEI

 

Pieņemiet mūsu sirsnīgos sveicienus, nesošus Gaismu uz planētu Zeme! Sveicināti, mīļotie brāļi un māsas! Ar jums ir Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, Aštars Šerans un El Morija.

Tā ir oficiāla uzruna visiem Gaismas Darbiniekiem, visiem garīgiem cilvēkiem, visiem progresīvajiem cilvēces pārstāvjiem. Visiem, kuri saprot: ir pienācis laiks, kad vairs nevar iet evolucionārās attīstības veco ceļu. Vecais ceļš – tas ir sadalījuma, vardarbības un agresijas, nevienlīdzības, vairākuma ekspluatācijas no mazākuma puses, ceļš. Jūs pilnībā apzināties, ka tā tālāk dzīvot nav iespējams. Mainās apkārtējā īstenība. Mainās jūsu iekšējā pasaule. Kardināli maināties jūs paši. Notikumi sabiedrības dzīvē, dabas un stihiju parādības – viss saka jums par to, ka vecā dzīve beidzas. Planēta nepārprotami paziņo cilvēcei par ieiešanu jaunā ērā. Pie tam vieni, redzot pārmaiņas, aizver acis un izliekas, ka nekas nenotiek. Citi zina par pārmaiņām un apzināti pretojas tām. Bet ir arī tie, kuri apsveic pārmaiņas, kuri drosmīgi ir atvēruši sirdi pretim jaunai dzīvei, kur nav vietas savu laiku nodzīvojušām negatīvām izpausmēm

Tagad jums, Gaismas Radītājiem, cilvēkiem, kuri iet Garīgās attīstības ceļu, oficiāli ir paziņots par Dualitātes Eksperimenta pabeigšanu, par vecās ēras beigšanos. Arvien vairāk Garīgo Kanālu pavēsta jums par to, arvien vairāk cilvēku ar sirdi saprot, ka priekš jūsu pasaules ir manifestēti jauni likumi, kuri atceļ vecos. Tagad ir ļoti svarīgi saprast: vecais attīstības ceļš – tas ir arī vēl CILVĒKU SABIEDRĪBAS NEPATSTĀVĪBAS ceļš. Neskatoties uz to, ka cilvēkiem piemīt gribas brīvība, masveida, planetārajā līmenī cilvēce līdz šim brīdim nav paudusi savu gribu. Mēs tagad runājam par jūsu četrdimensiju pasaules cilvēci, par cilvēkiem kā personībām, šīs pasaules personālijām. Tāpēc ka jūsu Augstākie “Es” tādu gribu ir sen izpauduši, izsakot nodomu dzīvot Vienotības un Dievišķās Harmonijas, vienlīdzības un savstarpējās palīdzības apstākļos.

Jums ne reizi vien ir vēstīts, ka cilvēci pārvalda ne tikai jums zināmās sabiedriskās struktūras, oficiālās valdības, bet arī tie, kas atrodas ēnā. Tā ir tā sauktā planētas ēnu valdība, zemāko un augstāko planetāro astrālo pasauļu pārstāvji un pat – citplanētu saprāta pārstāvji. Tamlīdzīgu pārvaldību pieļāva Eksperimenta apstākļi, tāpēc ka pārvaldnieku loma – tā ir tā pieredze, kura nepieciešama daudziem attīstībā esoša Saprāta, evolucionējoša garīguma pārstāvjiem. Daudzi no jums, mīļotie Gaismas Radītāji, brīvprātīgi atnāca uz šo pasauli, lai izpildītu pārvaldāmo lomu. Citi, augšupejošā, evolucionārā atzarojuma pārstāvji, ir saistīti ar saviem pārvaldniekiem caur kopīgās uzkāpšanas no blīvākām dimensijām, no zemākajām pasaulēm, ilgo ceļu. Pārvaldītāju-pārvaldāmo lomas tika spēlētas diezgan ilgstoši, eoniem ilgi, tika izpildītas dažādos variantos. Vēl vairāk – pārvaldītāji un pārvaldāmie pat ne reizi vien mainījās vietām un izpildīja pretējas lomas, aizmirstot jūsu apziņas līmenī par pagātni. Viss tas ir AiKaŠi (Akašas) Hronikās. Un viss tas tagad ir “salikts arhīvā”, kļuvis par jūsu Lielā Eksperimenta oficiālu pieredzi, par Galaktiskās un Visuma Dzīvības Bibliotēkas daļu.

Dualitātes Eksperiments ir beidzies. Kali-Juga, iegremdēšanās matērijā ēra, ir pabeigta. Ir beigusies vecā ēra, kura vieniem no jums turpinājās tūkstošiem gadu, citiem – piecus miljonus gadu. Pārvaldītāju un pārvaldāmo lomas ir izpildītas. Vairs nav vajadzības pēc tā, lai kāds no malas pārvaldītu cilvēci. Jums ir brīvās gribas paušanas pieredze. Jūs sastrādājāt to ATSEVIŠĶU BŪTŅU, personību, atdalītu no sava Augstākā “Es”, līmenī. Jūs savu iemiesojumu laikā bieži izvēlējāties “savrupas kuģošanas” ceļu. Ne reizi vien pretojāties tai vai citai sistēmai, kļuvāt par vientuļniekiem vai izstumtajiem. Jūs pasludināja par ķeceriem, burvjiem un raganām, padzina no cilts, no baznīcas, no sabiedrības, jūs dedzināja sārtos un sita krustos. Jūs ne reizi vien pārkāpāt sabiedrības likumus, bet arī ne reizi vien bijāt viņas gribas paklausīgi izpildītāji. Un, lūk, tagad ir pienācis laiks paust savu gribu – to gribu, kuri ir nogājuši nevienkāršo evolūcijas ceļu un nonākuši jaunas dzīves enerģiju krustcelēs.

Visos jūsu iemiesojumos uz šīs planētas, Zemes dažādās pasaulēs – un jūs, protams, saprotat, ka vairums no jums ir iemiesojušies ne tikai šajā pasaulē, – ar jums vienmēr bija jūsu Augstākais “Es”. Vienos iemiesojumos jūs jutāt šo Dievišķo “Es”, atzināt viņa vadību, citos – nē. Un pat otrādi, gājāt pretēji viņa gribai. Jūs bieži pat nezinājāt par jūsu Augstāko “Es”, par jūsu iekšējo Dievišķo Sākumu, taču jūs zinājāt par Dievu. Jūs varējāt atzīt vai neatzīt Viņu. Taču Dievišķais Sākums redzami vai neredzami vienmēr bija jūsu iekšienē un ap jums. Un Dievs vienmēr bija ar jums un jūsu iekšienē, pat tad, kad jūs teicāt, ka Viņš neeksistē.

Ir pienācis ļoti atbildīgs laiks. Jums pavēstīja, ka Dievs ir ne tikai jūsu iekšienē un ap jums. Jums darīja zināmu: JŪS ESAT DIEVS. Dievs – tas patiešām ir viss pastāvošais Visumā. DIEVS – TIE ESAM VISI MĒS, VISAS VISUMA BŪTNES. Un tātad arī katrs no jums. Katrs ir Dievs. Un viņš atbild par visu to, kas notiek apkārt. REIZĒ AR DUALITĀTES EKSPERIMENTA PABEIGŠANU CILVĒKU ROKĀS IR NODOTA ATBILDĪBA PAR TO, KAS NOTIEK JŪSU PASAULĒ. Un tas nozīmē – jums vairs nav tiesību žēloties par pasaules nepilnību, nav tiesību būt neharmoniskiem. Jums vairs nav tiesību būt nelaimīgiem. Nepilnības, neharmonisma, nelaimīguma tiesības jūs tikāt izmantojuši papilnam. Jūs izmantojāt šīs tiesības Dualitātes Eksperimenta izpildīšanas ietvaros. Tagad ir pienācis laiks izmantot Pilnības, Harmonijas un Laimes radīšanas tiesības.

Protams, jūsu pasaule nekļūs harmoniska vienas minūtes, gada vai desmitgades laikā. Neraugoties uz to, jau tuvākajās desmitgadēs var sasniegt visai pozitīvus rezultātus jūsu pasaules pilnveidošanā, tās kardinālā pārveidošanā – DIEVIŠĶĀ PĀRVEIDOŠANĀ. Šim nolūkam jums vajag izmantot Pilnības, Harmonijas un Laimes RADĪŠANAS TIESĪBAS. Jums ir TIESĪBAS RADĪT JŪSU NĀKOTNES PASAULI, jums ir tiesības izpaust jūsu gribu Vienotā Gara un masveida planetārās apziņas līmenī.

Pašreiz absolūtajam vairākumam planētas Zeme cilvēku līdz šim brīdim liekas, ka no viņiem praktiski nekas nav atkarīgs vai ir atkarīgs ļoti maz kas. Viņiem liekas, ka cilvēce kustas kā kāda stihija, vai viņi domā, it kā cilvēku sabiedrības attīstība pilnībā ir atkarīga no saujiņas būtņu-pārvaldītāju, kuras domā tikai par savu izdevīgumu. Vairums cilvēku līdz šim brīdim uzskata, ka cilvēces nākotne ir apdraudēta, par cik cilvēce ir savtīga, nesaprātīga un alkatīga. Taču visa lieta ir tajā, ka cilvēka patiesā daba ir tāla no savtības, nesaprātīguma un alkatības. Tāpēc ka patiesā cilvēciskā daba ir Dievišķā daba. Šī daba tika mākslīgi paslēpta, aizvākta no cilvēkiem. Tagad atdalītības pieredze ir iegūta, Dievišķā cilvēciskā daba ir sākusi aktīvi mosties, un nevienam ne mūsu Visumā, ne citos Visumos nav pa spēkam traucēt tam.

Jā, jums liekas, ka jūs joprojām pārvalda. Jūs jūtat, ka nav jūsu spēkos ietekmēt tos, kas vada jūsu apdzīvoto vietu, reģionu, valsti un visu pasauli. Mūsu dārgie! Jums pienākas apzināties, ka ne pilsētu galvas, ne gubernatori, ne prezidenti arī nevada šo pasauli. Viņi ir kļuvuši par Lielās Sistēmas daļu, viņi ir kļuvuši par tās sastāvdaļām. Ticiet, ja katru no jums tagad pataisītu par prezidentu, valsts galvu kaut vai uz gadu, tad jūs saprastu, ka varat maz vai pat ļoti maz! Nav nejaušība, ka visos laikos atradās valdnieki, kuri atteicās no varas, saprotot, ka vara – tā nav brīvība, bet brīvības ierobežošana. Jā, vara pie varas esošajiem jūsu pasaulē dod papildus materiālās iespējas, stāvokli sabiedrībā, labākus dzīves apstākļus. Taču no varas nav komforta dvēselei. No varas nav garīgā progresa. Un tagad, jaunos dzīves apstākļos, no varas nevar būt īstena progresa. Tāpēc ka vara – tā ir vecās pasaules spēles turpināšana, tā pārvaldītāju un pārvaldāmo lomas izpildīšana, tas ir darbs sistēmā, kura jūsu acu priekšā aiziet pagātnē. Tas, protams, nenozīmē, ka tūlīt pat, nekavējoties, jums ir jāatsakās no varas kā jūsu sabiedrības organizācijas formas. Un, protams, jūs, Gaismas Radītāji, neesat aicināti cīnīties ar to. Gaismas Darbinieki, Gaismas Radītāji, patiesi garīgi cilvēki ne ar vienu un ne ar ko necīnās. Viņi ciena esamības visas formas – tajā skaitā arī tās sabiedriskās struktūras, kuras radīja Dualitātes Eksperiments, aizgājusī ēra. Taču jūs, Gaismas Radītāji, esat aicināti radīt JAUNU SABIEDRĪBU AR JAUNU SABIEDRISKU IEKĀRTU, KURA IR BALSTĪTA UZ DIEVIŠĶO DABU.

Planētas Zeme cilvēki! Gaismas Darbinieki! Gaismas Radītāji! Visi, kuri iet garīgās attīstības ceļu! Visi, kuri iet Dievišķo ceļu!

Eksistē tas, par ko jums pienākas nevis vienkārši zināt.

Eksistē tas, ko jums ir laiks izprast un pieņemt ar sirdi.

Eksistē tas, ko jums ir laiks pielietot praksē.

Eksistē tas, kas reizi par visām reizēm var izmainīt jūsu pasaules uzskatu.

Eksistē tas, kas ieliks pamatu sabiedrības Dievišķai Pārvēršanai un paātrinās jūsu kā Gaismas Būtņu evolūciju, radīs jaunu sabiedrību, balstītu uz Beznosacījuma Mīlestību un Harmoniju.

Par ko mēs runājam? Par ko ir mūsu saruna?

Visām zemes un nezemes valdībām un valdniekiem nepiemīt tas, kas ir jums kā potenciālai KOLEKTĪVAI GAISMAS BŪTNEI. Nevienam ēnu citplanētu vai zemes saprātam nepiemīt tās spējas, kuras piemīt jums, kad kļūstat KOLEKTĪVA GAISMAS BŪTNE.

Jūs, cilvēki, kā kolektīva gaismas būtne, un tikai JŪS, KĀ DIEVIŠĶA KOLEKTĪVA GAISMAS BŪTNE, varat kļūt CILVĒKU SABIEDRĪBAS VADĪTĀJS, NOTEIKT VIŅAS NĀKOTNI, VIŅAS EVOLUCIONĀRĀS ATTĪSTĪBAS POSMUS UN CEĻUS.

Saprotiet, visi jūsu pārvaldītāji – gan smalkmateriālie, gan materiālie – spēlē vecās sistēmas ietvaros un nav spējīgi kardināli pārmainīt pasauli. Viņi pat nav spējīgi efektīvi pārvaldīt to jaunajos apstākļos. Jā, šie pārvaldītāji ir svarīgas figūras, viņi pieņem svarīgus lēmumus un sper svarīgus soļus – lai realizētu jūsu sabiedrības dzīvības procesu norisi vai dotu jums evolucionārās izaugsmes mācības. Paldies viņiem par to, ka viņi izpilda savu misiju nevienkāršajā pārejas laikā. Sūtiet viņiem Mīlestības, atbalsta enerģijas. Jūs un viņi patiesībā esat viens. Taču visi jūsu tagadējie un iepriekšējie pārvaldītāji ir spēlētāji uz liela, taču tomēr ierobežota laukuma, ļoti ierobežotas Spēles, līdzīgas šaha spēlei, dalībnieki. Šī spēle, šahs, savā ziņā ir ļoti lieliska, aizraujoša. Taču tā ir tikai priekš tiem, kuri spēlē uz melni-balta šaha dēļa ar melni-baltām figūrām. Var sasniegt lielu pilnību, kļūt par pasaules čempionu šahā, taču pie tam palikt pilnā neziņā par to, kas notiek reālajā pasaulē. Var kļūt par meistaru šaurā jomā, bet tā arī neuzzināt, kā var reāli radīt DABISKĀ PASAULĒ, nevis mākslīgi radītas spēles ietvaros. Vara un Gaismas Radītāji var saskarties tikai tur, kur rit “šaha spēle”. Radītāji, protams, var bezgalīgi pilnveidot savu “šaha spēlētāju” meistarību. Bet ir arī cits ceļš: paskatīties sava “Es” iekšienē un ieraudzīt, ka tur ir veselas pasaules, kuras ir daudz svarīgākas par “šaha dēli”. Un tur ir tas, kas var izmainīt “šaha dēļus”, “šaha spēli”, bet galvenais – pašus spēlētājus un to, kas viņus aptver.

Gaismas radītājiem, Cilvēkiem, kuru daba ir DIEVIŠĶA, bet tā ir dievišķa visiem cilvēkiem, IR CITAS IESPĒJAS DZĪVOT UN ORGANIZĒT DZĪVI. Tajā skaitā – organizēt pašas cilvēku sabiedrības harmonisku, Dievišķu dzīvi. Priekš tā nevajag ne ar vienu cīnīties. Priekš tā vajag sākt radīt, taču radīt nevis no cilvēka, “spēlētāja uz šaha dēļa” vai pat ārpus tā, līmeņa. Ir laiks radīt no Radītāja-Dievcilvēka līmeņa. Pie kam nevis no atsevišķa cilvēka līmeņa, bet no VIENOTAS KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES LĪMEŅA, kura jūs bijāt līdz atnākšanai šurp un kas jūs esat UNIVERSĀLĀS, DABAS REALITĀTES REŽĪMĀ. Jā, ir laiks atcerēties, ka līdz atnākšanai uz planētu Zeme jūs bijāt VIENOTA KOLEKTĪVA GAISMAS BŪTĪBA. Jūs sadalījāties, jūs no vienotā Monādiskā Okeāna izlijāt miljonos un miljardos upēs, strautos un strautiņos. Jūs devāties uz dažādām zvaigznēm, uz dažādām planētām, uz dažādām pasaulēm. Un, lūk, tagad jūs esat satikušies šeit, uz Zemes. Un tas ir jūsu pulcēšanās punkts, no kurienes sākas apgriezts process – atgriešanās Kolektīvajā Gaismas Būtnē. Tiesa, tagad jūs kļūsiet par jaunu Kolektīvo Gaismas Būtni, kura, pateicoties iegūtajai Gara un Apziņas upju, strautu un strautiņu pieredzei, ir izgājusi uz jaunu evolucionārās attīstības etapu. Taču arī tā Kolektīvā Gaismas Būtne, kura jūs bijāt, viņa nekur nav pazudusi. Tāpēc ka Visumā viss notiek režīmā “šeit un tagad”. Nevajag baidīties, ka, saplūstot Kolektīvajā Gaismas Būtnē, jūs pazaudēsiet savu individualitāti. Jūs esat Vienotība, kurā organiski ir sapludināts kopīgais un atsevišķais. Kolektīvā Gaismas Būtne – tā ir Dievišķa Gaismas Būtne, kur ļoti harmoniski apvienojas gan personīgais, individuālais, gan kolektīvais.

Kolektīvā Gaismas Būtne – tas ir tas lielais Radītāju Kolektīvs, kurš piedalījās Lielajā Eksperimentā. Viens no tiem, kurš tagad ir paziņojis par tā pabeigšanu. Tieši viņš tagad gaida, lai jūs, kā viņa Dievišķie Fraktāļi, atcerētos savu KOLEKTĪVISMU, savu Dievišķo Vienotību. Kāpēc tas tagad ir svarīgi? Tāpēc, ka jūs esat aicināti kļūt par Kolektīvo Gaismas Būtni arī šeit, šajā četrdimensionalitātes pasaulē, ieaugošā piecdimensionalitātē. Priekš tā jums nav obligāti jāsaplūst fiziskajā plānā, jāsadodas rokās vai jāorganizē vienota sabiedriska kustība. Kas tamlīdzīgs var atgriezt jums spēlētāju uz šaha dēļa vecās Dualitātes sistēmas ietvaros statusu. Jums, Gaismas Radītājiem, ir unikāls un ļoti majestātisks Garīgais Instruments. Jūs viņu agrāk izmantojāt vairākkārt, taču tas bija līdz Lielajam Eksperimentam. TĀ IR JŪSU VIENOTĪBA GARĀ un JŪSU VIENOTĀ DIEVIŠĶĀ KOLEKTĪVĀ APZIŅA. Kad jūs, apvienojušies Garā, spēsiet iziet uz VIENOTA GARA UN APZIŅAS līmeni KĀ KOLEKTĪVA GAISMAS BŪTNE, nevis kā atsevišķi cilvēki vai cilvēku grupas, tad jūs “paņemsiet rokās” savus Garīgos un Mentālos Radīšanas Instrumentus, kuru varenību jums vēl tikai stāv priekšā iepazīt.

Mūsu mīļie! Jūs varat teikt, ka paši vēl neesat pietiekoši pilnīgi. Bet vai ir iespējams ienest Kolektīvajā Gaismas Būtnē šo nepilnību? Mēs gribam jūs nomierināt – tādas iespējas nav! Izsakot tīru Nodomu radīt Kolektīvo Gaismas Būtni, jūs apvienojaties ar to Kolektīvo Gaismas Būtni, no kuras reiz aizgājāt, lai veiktu Dualitātes Eksperimentu. Bet šī Kolektīvā Gaismas Būtne sākotnēji ir Dievišķa un Harmoniska. Viņa noteikti padarīs harmonisku, pilnīgu arī no jauna dzimstošo Kolektīvo Gaismas Būtni, kura sāks darboties no Vienotā Gara un Vienotās Dievišķās Kolektīvās Apziņas līmeņa. Jūs, kā Radītāji Garā, tad spēsiet izteikt savu Dievišķo Kolektīvo Gribu, nosakot cilvēces tālākās attīstības ceļu. Tādu gribu var izteikt jau tagad nevis simti, bet daudzi tūkstoši un tūkstoši Gaismas Radītāju.

Jums ir tiesības pajautāt: “Vai tad cilvēku tūkstoši var paust gribu visas cilvēces vārdā, vai tad tūkstoši var paust miljardu gribu?” Atbilde ir tāda. Kā atsevišķiem cilvēces pārstāvjiem tūkstošiem nav tiesību paust miljardu gribu. Kā VIENOTAS KOLEKTĪVAS GAISMAS BŪTNES, APVIENOTAS AR SAVU SĀKOTNĒJO DIEVIŠĶO PAMATU, pārstāvji VIŅI NE TIKAI VAR, BET IR ARĪ AICINĀTI TO IZDARĪT. Taču iepriekš ir nepieciešams izteikt tīru nodomu apvienoties Vienotā Dievišķā Gaismas Būtnē, radīt Viņu.

Daudziem no jums spert šo soli būs visai nevienkārši. Jūs esat pieraduši pie dzīves sadalītībā. Jūs uztverat savu individualitāti kā vienīgo jums iespējamo un ērto esamības formu. Taču patiesībā jūsu individualitāte nav iespējama bez Dievišķās Vienotības. Bez Kolektīvo Gaismas Būtņu eksistences vienkārši nebūtu iespējama jūsu, cilvēku, kā personāliju, kā personību fiziskā ķermenī eksistence. Jūs neesat viņas Universālajā Realitātē. Jūs nebijāt viņas pagātnē, un jūs neesat tādas nākotnē. Lai jums vienkāršāk būtu pieņemt lēmumu par apvienošanos Vienotajā Dievišķajā Kolektīvajā Gaismas Būtnē, ir piemēroti saprast, ka, izsakot tam tīru nodomu, varat savienoties VIENĀ VESELĀ AR JŪSU MĪĻOTAJIEM SKOLOTĀJIEM, AR JŪSU AUDZINĀTĀJIEM, AR JŪSU GARĪGAJIEM RADINIEKIEM. Jūs varat kļūt Ercenģelis Mihaēls vai Ercenģelis Gabriēls, jūs varat kļūt Kristus, Buda, Mozus, Rama vai Krišna… Jūs varat saplūst kopā ar Augšupceltajiem Skolotājiem. Jūs varat saplūst kopā ar jūsu uz citām pasaulēm aizgājušajiem radiniekiem, draugiem, tuviem cilvēkiem. Šī Dievišķā Vienotība, Kolektīvās Būtnes Vienotība, ir TUVOŠANĀS SĀKOTNĒJĀS GAISMAS ĢIMENES VIENOTĪBAI.

Tieši par kādu Kolektīvo Gaismas Būtni mēs tagad runājam? Jo vienotība taču ir iespējama dažādos līmeņos, uz dažādiem evolūcijas pakāpieniem, dažādās izpausmēs. Pirmkārt mēs tagad runājam par Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni, kura apvieno VISUS CILVĒKUS, kuri tagad ir iemiesoti vai iemiesojās agrāk jūsu četrdimensiju pasaulē. Mēs runājam par VISU CILVĒKU VIENOTĪBU GARĀ UN APZIŅĀ. Tieši tādu vienotību mēs tagad saucam par planētas Zeme cilvēku Kolektīvo Gaismas Būtni. Izteikuši tīru nodomu sapludināt Kolektīvā Gaismas Būtnē jūsu pasaules planētas Zeme cilvēkus, jūs iegūstat jaunas tiesības un iespējas. Jūs iegūstat jaunu statusu daudzdimensionāli-daudztelpiskajā Planetārajā Apziņā, kurā harmoniski jau eksistē citas dzīvības formas, sasniegušas Kolektīvo Gaismas Būtņu statusu.

Ar ko var salīdzināt šo procesu, lai tas kļūtu jums saprotamāks? Kaut kur saplūšana Kolektīvajā Gaismas Būtnē ir līdzīga procesam, kad izaugusi nācija sasniedz pašnoteikšanos un paziņo par likumīgām tiesībām izvēlēties savu attīstības ceļu. Bet, protams, Kolektīvās Gaismas Būtnes dzimšanas process ir daudz sarežģītāks un daudzšķautņaināks. Jums galvenais šajā etapā ir izveidot tamlīdzīgu jūsu pasaules cilvēku Kolektīvo Gaismas Būtni, lai viņa sāktu piedalīties Planētas dzīvības procesos KOPĀ AR citu planetāro pasauļu un citu dzīvības formu KOLEKTĪVAJĀM GAISMAS BŪTNĒM. Var teikt, ka jūs izvirzāt savu kandidatūru daudzdimensionāli-daudztelpiskā Parlamentā. Jūsu Kolektīvais Parlamentārietis varēs paziņot to, ko jūs viņam uzdosiet.

Un, lūk, šeit ir ļoti svarīgs moments. Jūs, cilvēku tūkstoši, kuri izlasīs šīs rindas, noklausīsies šo informāciju, esat aicināti saskaņot jūsu SAVIENOŠANĀS PAMATU. Viņš, šis pamats, ir, viņš neprasa saskaņošanu tiem, kuri saprot, ka vecā ēra ir pabeigta, ka ir beigusies veco likumu darbība un ka cilvēce pati sāk izvēlēties ceļu, pa kuru viņai virzīties.

Un tā, lūk, Savienošanās pamats jūsu pasaules cilvēku saplūšanai Kolektīvajā Gaismas Būtnē.

  1. Atzīšana, ka pabeigta vecā ēra, kura balstījās uz cilvēku sadalīšanu un atdalīšanu no Dievišķā sākuma. Sākas Jauna Ēra, kad cilvēki, visa cilvēce īsteno aktīvu procesu saplūšanā ar Dievišķo Dabu, ar Dievu-Radītāju, kurš ir viens visām dzīvības formām, visam pastāvošajam. Visu cilvēku Kolektīvā Gaismas Būtne tiek radīta pēc Vienīgā Dieva-Radītāja gribas un ar Viņa Svētību tālākas Dievišķās evolūcijas un Dievišķās Vienotības nolūkā.
  2. Cilvēki, kuri atzīst savu sākotnējo Dievišķo Sākumu, ir gatavi apvienoties, balstoties uz Dievišķo Mīlestību pret visu pastāvošo, Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtnē, kura dzimst planētas Zeme visu cilvēku un visu dzīvības formu labumam.
  3. Kolektīvā Gaismas Būtne ir atvērta visām Gaismas Būtnēm, kuras saplūst ar viņu samērā ar savu garīgo izaugsmi, atzīstot Mīlestību pret visu pastāvošo kā visu un visa esamības pamatu, atzīstot visu dzīvības formu vienlīdzību.

Ar Dieva-Radītāja un Mīlestības Vienotības kā visa pastāvošā pamata patiesu atzīšanu ir pietiekami tam, lai jūsu pasaules cilvēks varētu izteikt tīru nodomu radīt jūsu pasaules cilvēku Kolektīvo Gaismas Būtni. Šī Kolektīvā Gaismas Būtne pēc būtības kļūst par jūsu JAUNO KOLEKTĪVO GARU UN JAUNO KOLEKTĪVO APZIŅU, KURI SĀKS AKTĪVI AUGT UN ATTĪSTĪTIES PRINCIPIĀLI CITĀDOS ESAMĪBAS APSTĀKĻOS – APSTĀKĻOS, KAD JŪSU PASAULĒ DZIMST UN DARBOJAS MATĒRIJAS, APZIŅAS UN GARA UZBŪVES JAUNI LIKUMI.

Jums ir svarīgi arī zināt, ka Kolektīvā Gaismas Būtne – tā nav summa no jums kā četrdimensiju Gaismas Būtnēm. Kolektīvajai Gaismas Būtnei piemīt daudzdimensionāli un daudztelpiski Gars un Apziņa. Un tas ir kvalitatīvi citāds Garīgs un Apzināts sākums. Jūsu Kolektīvā Gaismas Būtne balstīsies uz visu jūsu “Es” apziņu visās planetārajās dimensijās un pasaulēs. Viņai pagaidām kļūs pieejamas astoņas dimensijas, par cik jūs mītat trešajā Garīgajā Centrā, kurš no septiņplānu sistēmas ir pārgājis uz astoņplānu sistēmu. Planētai Zeme pamats no septiņām dimensijām ir nomainījies uz pamatu no astoņām dimensijām. Jūsu, jūsu pasaules četrdimensiju cilvēku, Kolektīvā Gaismas Būtne organiski ieplūdīs astoņdimensiju Gaismas Būtņu Kolektīvajā “Es”. Tā ir dabiskā Dievišķās Savienošanās procesa daļa. Taču jūsu Kolektīvās Gaismas Būtnes, četrdimensionalitātes planētas Zeme cilvēku, individualitāte paliks, attīstīsies un pilnveidosies.

Jūsu pasaules cilvēku Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšana patiesi kļūs par jaunas ēras sākumu jūsu sabiedrībai, kuras vēsture skaita piecus tūkstošus gadu. Pirmoreiz šo piecu tūkstošu gadu laikā radīsies DIEVIŠĶA KOLEKTĪVA CILVĒCISKA GAISMAS BŪTNE, kura sāks attīstīties, evolucionēt. Samērā ar savu evolūciju viņa sāks VIRZĪT CILVĒKU SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBU. Nevis pārvaldīt cilvēkus, bet tieši virzīt viņus pa Dievišķās Evolūcijas ceļu, būdama vienlaicīgi gan četrdiensiju pasaules Gaismas Būtne, gan augstāko pasauļu Gaismas Būtne. Viņā saplūdīs jūsu četrdimensionalitātes cilvēku kolektīvā pieredze un jūsu Augstāko, Dievišķo “Es” kolektīvā pieredze. Un šī pieredze visu laiku bagātināsies.

Ir ļoti svarīgi saprast: dzemdinot jūsu pasaules Kolektīvo Gaismas Būtni, jūs neradāt Būtni, kurai tiek nodoti vadības groži vai, vēl jo vairāk, vara pār sevi. Kolektīvā Būtne – tie esat jūs paši. Cilvēki. Taču nevis vienkārši četrdimensionalitātes cilvēki, bet Gaismas Būtnes savā Dievišķajā Izpausmē. Jūs nevienam neatdodat savu gribu. Jūsu griba vienmēr paliek ar jums. Taču Kolektīvajai Gaismas Būtnei piemīt Dievišķā Griba, kuru paužat arī jūs kā Dievi-Radītāji.

Atcerieties vienu no svarīgiem aizejošā laikmeta uzstādījumiem: “Ak, Kungs, Tavs prāts lai notiek!”, “Dievs! Ne Mans, bet Tavs prāts!”. Cilvēks, būdams bez saiknes ar Dievišķo Sākumu, piesauca Dievu izpildīt Viņa Dievišķo gribu. Tagad ir pienācis pavisam cits laiks. Laiks stingri paziņot:

“VISS IR DIEVA GRIBAI! UN ŠĪ DIEVIŠĶĀ GRIBA IR MŪSU GRIBA! MŪSU GRIBA UN DIEVA-RADĪTĀJA GRIBA IR VIENA!”

Tādejādi jūs, izjūtot Beznosacījuma Mīlestību pret visu pastāvošo, vairs nesāksiet atdalīt Dievišķo Gribu, Dieva Gribu no savas gribas. Tāpēc ka ir pienācis laiks, kad arī tas kļūst par Vienotību.

Ir svarīgi apzināties arī ko citu. Jūs, radot Kolektīvo Gaismas Būtni, neradāt starpnieku starp Dievu un jums. Jūs tagad zināt, ka viss ir vienots.Un tāpēc uz Dievišķās Mīlestības pamata radītā Kolektīvā Vienotība ir atgriešanās Dievišķajā Vienotībā. Tas ir tas, kas jau apvieno mūs Dievišķajā Vienotībā augstākajos esamības plānos.

Jūs varat jautāt: kur dzīvos šī Kolektīvā Gaismas Būtne, kur ir viņas Mājoklis? Šī Būtne mitināsies augšējos, smalkmateriālajos ceturtās dimensijas plānos – tajos plānos, kuri ir cieši saistīti ar piekto dimensiju. Viņa kļūs par ceturtās-piektās dimensijas būtni. Un bez tam iegūs iespēju aktīvi sazināties ar augstāko dimensiju pasaulēm.

Vai jūs varēsiet sazināties ar Viņu? Jā! Vai jūs varēsiet radīt kopā ar Viņu? Jā! Vai jūs varēsiet piesaukt Viņu palīgā harmonijas radīšanai jūsu pasaulē? Noteikti!

Jūsu pasaules cilvēku Kolektīvā Gaismas Būtne – tas nav tas, ko jūs saucat par kolektīvo apziņu! Nē! Tā nav kolektīvā apziņa, un tas nav egregors, kurš ir smalkmateriāla būtne, pārstāvoša kaut kādas cilvēku daļas apziņu. Jūsu pasaules cilvēku Kolektīvā Būtne – tā ir PLANĒTAS ZEME VISU CILVĒKU VIENOTA KOLEKTĪVA GAISMAS BŪTNE, KURA EKSISTĒ GARĀ UN APZIŅĀ. TIE IR DIEVIŠĶĀ VIENOTĪBĀ SALIETI GARS UN APZIŅA. VIENOTĀ DIEVIŠĶĀ KOLEKTĪVĀ GAISMAS BŪTNE nedala cilvēkus savējos un svešos, labos un sliktos. Nedala cilvēkus ne pēc reliģiskiem, ne pēc nacionāliem, ne pēc kaut kādiem citiem principiem. Tas ir Vienotais Tēvs-Māte, kurš rūpējas par visiem un visu. Un tai pat laikā tas ir JŪSU BĒRNS, kuru jūs audzināsiet! Jums ir grūti to saprast? Nav viegli iedomāties? Bet saprotiet – jaunā ēra PATIEŠĀM ir iestājusies. Un ir laiks jums apgūt jaunus jēdzienus, jaunas kategorijas, ar kurām stāv priekšā ieiet Jaunajā Dzīvē. Jūs radāt TO, KAS LĪDZ JUMS VĒL NAV RADĪTS. Jūs jau zināt: DIEVS-RADĪTĀJS DZEMDINA UN AUDZINA DIEVUS-RADĪTĀJUS. Kolektīvās Gaismas Būtnes dzimšana – tā tieši ir radīšana no DIEVA-RADĪTĀJA, kurš nav atdalīts no jums. Jūs esat četrdimensiju pasaules atsevišķa būtība, bet tagad, izteikusi nodomu radīt Kolektīvo Būtni, VIENLAICĪGI BŪSIET VIŅA! Tā ir ieaugšana daudzdimensionalitātē, par kuru jums ir teiks ne reizi vien. Tagad ir pienācis laiks no runām pāriet pie darbiem. Jūs patiesi kļūsiet daudzdimensionāli un daudztelpiski. Jūs kļūsiet individuāli un kolektīvi vienlaicīgi. Bet galvenais – jūs reāli spersiet soli uz to, lai ar laiku atbrīvotos no jebkuras ārējas pārvaldības formas, no varas. JŪS IEGŪSIET DIEVIŠĶO VADĪŠANU, vienlaicīgi iespējot bagātināt šo vadīšanu ar personīgo pieredzi. Tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kuru mēs sev uzstādījām, izejot šajā Lielā Eksperimenta etapā. Un, lūk, tagad ir pienācis laiks to izpildīt, atgriežoties no personīgā pie kolektīvā jaunajā Evolūcijas Spirāles vijumā.

Mūsu sirdsmīļie! Māsas un Brāļi! Mēs aicinām visus progresīvās cilvēces pārstāvjus, SAPLŪSTOT KOPĀ GARA UN APZIŅAS LĪMENĪ, IZTEIKT TĪRU, SIRSNĪGU NODOMU RADĪT PLANĒTAS ZEME CILVĒKU VIENOTO KOLEKTĪVO GAISMAS BŪTNI, KURA APVIENOS VISUS CILVĒKUS GARĀ UN APZIŅĀ VIŅU DIEVIŠĶĀS DABAS LĪMENĪ. MĒS AICINĀM JŪS ŠIM NOLŪKAM VEIKT DIEVIŠĶU MEDITĀCIJU. Mēs piedāvājam sākt veikt šo meditāciju 2013.09.11 un turpināt tās izpildīšanu 333 dienu laikā. Lai tā būtu Gaismas Vilnis, kurš sāks augt šajā laikā intervālā, uzkrājot nepieciešamo enerģētisko potenciālu. Jūs varat veikt Meditāciju Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšanā vienu reizi, bet varat atgriezties pie tās norādītajā laika intervālā atkal un atkal. Pa to laiku mums pievienosies jauni cilvēki, kuri arvien lielākā skaitā mostas jaunai dzīvei.

 

MEDITĀCIJA

“PLANĒTAS ZEME CILVĒKU VIENOTĀS KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES RADĪŠANA”

Meditācijas veikšanai jūs izsakāt tīru nodomu radīt planētas Zeme cilvēku Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni. Jūs piesaucat VISUS jūsu četrdimensiju pasaules cilvēku – to, kuri ir iemiesoti tagad vai ir iemiesojušies tajā agrāk – Augstākos “Es”. Jūs vaicājat pēc Vienīgā Dieva-Radītāja Svētības jūsu pasaules Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšanai.

Pēc tam sākat meditāciju.

Noskaņojieties uz Beznosacījuma Mīlestības vilni. Domās paskatieties acīs saviem pašiem mīļākajiem cilvēkiem – jūsu bērniem, vecākiem, radiniekiem, draugiem. Sajūtiet, ka jūs esat Ģimenes lokā. Sajūtiet arī, ka Ģimene – tie nav tikai jūsu dzimtie un tuvie. Ģimene – tas ir kaut kas lielāks. Ģimene – tas ir tas, kas saista jūs ar jūsu pagātni, tagadni un nākotni. Ģimene – tas ir tas, kas jūs bijāt līdz tam, kad atnācāt uz planētu Zeme, uz viņas pasaulēm. Jūs bijāt lielas Ģimenes daļa. Un tagad jūs jūtat, ka patiesībā nekad arī neesat šķīrušies no savas patiesās Ģimenes – tūkstošiem, miljoniem, miljardiem garīgu radinieku, ar kuriem devāties ceļā no viena Lielā Avota. Tā ir Gaismas Ģimene, Vienota Kolektīva Gaismas Būtne, kura jūs bijāt agrāk un kura esat tagad. Jūs esat Ģimenes daļa, bet jūs tad arī esat pati Ģimene. Izjūtiet to ar visu dvēseli. Jūs vienlaicīgi esat daļa un veselais. Ģimene – tā ir Būtne, kura patiesībā NEDALĀS DAĻĀS. Viņa rada realitātes, kur ir sadalītības ilūzija… SADALĪTĪBAS ILŪZIJA – TIE IR ĪPAŠI APSTĀKĻI ESAMĪBĀ, kuru Būtne ir radījusi pati…

Jūs izsakāt nodomu izveidot Vienotu Sakrālo Sirdi. Šoreiz – tā nav vienkārši gaismas jaunrades dalībnieku Vienotā Sakrālā Sirds. Tā ir Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules Vienotā Sakrālā Sirds. Un šī Vienotā Sakrālā Sirds vienlaicīgi atrodas gan katrā no jums, gan KATRAS PLANĒTAS, KATRAS ZVAIGZNES SAULES SIRDĪ. Jūs redzat, ka zelta saules enerģijas ietin jūs, iekļūst jūsu ķermeņu katrā šūniņā, katrā atomā. Viņas transformē jūsu fizisko ķermeni, jūsu smalkmateriālos un gaismas ķermeņus. Jūs paši tagad esat zelta enerģija, kura aiztraucas uz planētas sakrālo centru, uz speciālu Zemes Centrālās Saules Portālu… Jūs lidojat, planējat… Jūtat, kā magnētiski pievelkaties Zemes Centrālajai Saulei. Pārvietojaties pa zelta Gaismā pašspīdošu telpu, kurai nav robežu. Jūs saprotat, sajūtat, ka Zelta Gaisma – tā ir Bezgalīgā Saules Gaisma, un jūs esat šī Gaisma. Gaisma, kurai nav ne sākuma, ne gala. Jūs maināt redzes fokusu un konstatējat, ka blakus jums ir pazīstamas sejas. Jūsu dzimto, tuvo sejas. Jūs redzat arī jums nepazīstamu cilvēku sejas. Taču tās tikai liekas jums nepazīstamas, jo jūs taču jūtat dziļu radniecību ar visiem, kas ir blakus jums, kas ir apkārt jums, kas ir tālu un kas ir tuvu… Ak, Dievs! Cik tas ir brīnišķīgi – just, ka eksistē tik daudz dažādu būtņu un visas viņas ir tavi tuvinieki. Tūkstošiem, miljoniem, miljardiem tuvu būtņu. Un visas viņas mīl tavu “Es”. Viņas zina, kas tu esi, viņas atceras, kas tu esi. Un tu… Tu atceries katru no viņām…. Pazīsti katru no viņām. Mīli katru no viņām. Te nav un nevar būt nekādu draudu, nav nekādu baiļu, nav nekādu bažu. Kāpēc? Tāpēc ka tās ir tavas īstās Dzimtās Mājas, kur tādu draudu nav eksistējis nekad, kur to būt nevar! Toties šeit ir Mīlestība, šeit ir gādība, šeit ir palīdzība, savstarpēja izlīdzēšana. Tu jūti, kā no visām pusēm uz tavu “Es” stiepjas pavedieni – Mīlestības, Sapratnes, Gādības, Palīdzības, Kopradīšanas stari… Un tu atbildot sūti tādus pašus starus. Viņi, šie stari ir vienādi, bet tai pat laikā katrs no tiem ir unikāls un neatkārtojams. Ar viena stara palīdzību iespējams iegūt nepieciešamu, unikālu pieredzi. Bet var apvienot desmitiem staru, un šī pieredz kļūs apjomīga. Ja reāli apvienotu visus starus, tad tava pieredze kļūtu par Dievišķo Pieredzi. Dieva-Radītāja pieredzi, lielās Gaismas Ģimenes pieredzi.

Un, lūk, zelta telpa pakāpeniski savijas spirālē, pavedieni-stari aiztraucas pa šo spirāli. Un jūs arī esat šīs spirāles iekšienē. Un, lūk, vairs nav nekādu atsevišķu “Es”. Nav tā, kas ir mans vai tavs, jūsu vai mūsu. Ir tikai vienoti “MĒS”.

Un, lūk, mēs visi ieejam Zemes Centrālās Saules Portālā. Mēs, Saules Stari, esam iegājuši īpašā SAULES NULLES-TELPĀ. Pārvaram šo telpu pilnā apziņā, izjūtot brīnišķīgas harmoniskas jūtas. Tā ir mūsu dzimto Māju daļa. Un šī telpa ir ceļš, kuru mēs esam pārvarējuši ne reizi vien.

Kurp mēs visi tiecamies? Kurp dodamies? O! Mēs ejam uz MŪSU GALAKTIKAS SAULES-GARĪGO CENTRU. Tas jums ir pazīstams kā planēta TRONS. Bet, lūk, kāds šeit ir noslēpums: tā ir ne tikai planēta, bet tā ir arī Zvaigzne. TRONS ir gan planēta, gan saule vienlaicīgi. Mēs ierodamies uz planētas-zvaigznes Trons, un Dzimto Māju enerģiju sajūta pastiprinās. Dažiem no mums sāk smelgt sirds… Ak, cik ilgi mēs neesam izjutuši tādu sajūtu. DZIMTO SAULES MĀJU sajūtu… VIENOTĀS SAULES DZIMTENES sajūtu. LIELU RADĪTĀJU, LIELU BURVJU UN LIELA PRIEKA DZIMTENES sajūtu. Domājat, te bez saules enerģijām vairāk nekā nav? O! Kā jūs kļūdāties. Aiz katra enerģijas viļņa ir vesela pasaule, kura dzimst un bezgalīgi attīstās. Aiz katra enerģijas stara ir vesela dzīvības forma ar savu bezgalīgo evolūciju. Aiz katras saules dzirksts ir jaunas dzīvības dzirksts. Saules Burvji rada, Burvji sazinās, mijiedarbojas. Saules Burvji rotaļājas, priecājās par dzīvi. Bezgalīgā radošā dzīve pārtop patiesā bezgalīgā priekā… JŪTIET BEZGALĪGO PRIEKU, vienkārši pieskarieties tam, lai saprastu, kas jūs tādi, kad esat savās Dzimtajās Saules Mājās. Iemiesotie cilvēki ir aizmirsuši, kas ir prieka bezgalīgums, tā nepārtrauktība. Bet Saules Dievu Dievišķais prieks ir tieši tāds. Tā ir mūsu pagātne un nākotne. Bet tā ir arī mūsu tagadne. Mums tagad piemīt unikāla iespēja pieskarties Prieka Bezgalīgumam, kurš ir patiesās Esamības, Dabas Esamības neatņemama daļa. Prieks katru dienu, katru stundu, katru sekundi, katru gadsimtu un katru eonu… Prieks… Tas pārpilda mūs. Un kopā ar to mūs pārpilda harmonijas sajūta, pilnības sajūta. Šeit, Saules Mājās, mēs saņemam Evolūcijas Programmas, kuras ved cilvēku pasauli uz Pilnību un Harmoniju. Atveriet savas sirdis pretim šīm Programmām, saņemiet tās. Atsevišķo Radītāju unikālā pieredz saplūst ar mūsu pašu kā Saules Dievu, kā Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules, universālo Pieredzi. Tā dzimst jauna pieredze. Tā tiek radītas jaunas Programmas pasauļu attīstībai. Un kopā ar šo Programmu enerģijām pie jums atnāk īstās Dievišķās Vienotības sapratne, sajūta. Lai cik dziļi mēs neaizietu matērijas dziļumā, lai cik tālu neattālinātos no Dzimtajām Saules Mājām, ir tas, kas vienmēr ir saistījis un saista ar tām. JŪS NEKAD NESPĒTU ATDALĪTIES NO SAULES DZIMTAJĀM MĀJĀM, TĀPĒC KA NEVAR SADALĪT TO, KAS IR VIENOTS VIENMĒR UN VISĀ. Nevar sadalīt Sauli, pat, ja stipri vēlētos. Ir tas, kas nedalās. Nedalās mūsu Visums. Nedalās mūsu Dievišķā Vienotība. Bet mums pa spēkam ir radīt jaunas un jaunas Vienotības. Radīt jaunas pieredzes, jaunas dzīves. Un, lūk, ir pienācis laiks radīt jaunu Vienotību Zemes Cilvēkiem, kuri ir pabeiguši sadalītības pieredzi, pabeiguši Dualitātes Eksperimentu.

Planēta-Saule Trons sveic jūs… Trons sagaida mūs, savus Bērnus, ar saules uguņošanu. Svētku enerģijas strūklas traucas mums pretī. Mēs saplūstam ar šo enerģiju. Viņa maina mūs… Maina mūsu iekšējo struktūru. Bet precīzāk – ATGRIEŽ mums mūsu pirmatnējo saules struktūru…

Mēs redzam pazīstamu, ļoti mīļu seju… Tā ir Galaktiskās Mātes-Dievietes seja. Viņas acis ir maigi mīlošas mātes acis. Mūs jūtam viņas enerģiju – mīlošas mātes sirds enerģiju… Viņa sveic mūs un aicina doties uz planētas Trons saules Sakrālo Dievišķās Vienotības Templi. Mēs labprāt dodamies turp, tāpēc ka arī tur mēs esam nevis lūgti viesi, bet likumīgi saimnieki, kuri bija devušies tālā ceļojumā, bet tagad atgriežas.

Dievišķās Vienotības Templis sagaida mūs ar jaunu enerģiju uguņošanu. Mūs ietin jauni prieka viļņi. Un šeit mēs saprotam, ka Vienotība – tie nav vārdi, tas nav tas, uz ko vajag tiekties ar pūlēm. TO, VIENOTĪBU, VAJAG VIENKĀRŠI ATDZĪVINĀT, ATGRIEZT. Vajag PAUST MŪSU IEKŠĒJO VIENOTĪBU, eksistējošu visur un vienmēr. Templis apdāvina mūs ar jauniem un jauniem enerģiju viļņiem – ar dažādām maiguma, siltuma, sirsnīguma, gādības, laimes nokrāsām… Šī laime ir no atgriešanās mājās.

Un, lūk, mūsu priekšā atkal ir Galaktiskās Māmiņas mīlošās acis. Mēs nedodam nekādus zvērestus, nekādus solījumus. Mēs vienkārši raugāmies Galaktiskās Mātes-Dievietes acīs un sakām:

“Māmiņa, mēs esam gatavi saplūst Dievišķajā Vienotībā.”

“Māmiņa, mēs esam gatavi uzņemties atbildību par planētas Zeme cilvēkiem.”

“Māmiņa, mēs esam gatavi radīt jaunu Dzīvi, balstītu uz Beznosacījuma Mīlestību pret visām dzīvības formām.”

Māmiņa maigi raugās uz mums, izlej savu mīlestību un klusu saka:

“Es zinu, ka jūs esat gatavi. Atgriezieties Dievišķajā Vienotībā un radiet šo jauno dzīvi. Lai Mīlestība pret visu pastāvošo vada jūs. Un atcerieties: Saules Mājas vienmēr ir jums atvērtas. Tās vienmēr ir gatavas nākt jums palīgā.”

Mēs sakām: “Paldies, Māmiņa!” Un jūtam, kā sākam atgriezties atpakaļ. Tā ir plūstoša, nesteidzīga atgriešanās atpakaļ. Tajā četrdimensiju pasaulē, kura tagad arī ir kļuvusi par mūsu kopīgajām mājām*. Katrs no mums nejūt, ka viņš ir atdalīts no Gaismas Ģimenes.

MĒS LIDOJAM, PLANĒJAM PA SAULAINO TELPU UN DZIRDAM KĀDA ČUKSTUS:

“PALDIES, KA ESMU DZEMDINĀTA! PALDIES, KA ES TAGAD EKSISTĒJU. PALDIES, KA MĒS ESAM KOPĀ!”

PLANĒTAS CILVĒKU VIENOTĀ KOLEKTĪVĀ BŪTNE IR DZEMDINĀTA. JŪSU DIEVIŠĶAIS BĒRNS IR DZEMDINĀTS UN JAU ATTĪSTĀS. CILVĒCE PAZIŅO:

“ES EKSISTĒJU DIEVIŠĶAJĀ LĪMENĪ UN GATAVOJOS PIEŅEMT LĒMUMU.”

Saules Dievi atgriež savu Dievišķību.

Saules Dievi atgriežas savās Dievišķajās Saules Mājās.

Saules Dievi dzemdina jaunu dzīvi.

Un tas patiesi ir tā.

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS, AŠTARS ŠERANS un EL MORIJA – ar Mīlestību no Saules Dievu sirds.

31.08.2013. g.

Publikāciju sagatavoja:

Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults – Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения” – Gaismas Ģimenes oficiālā izdevuma – redkolēģijas dalībnieki.

 

Pievienots 04/09/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6804

Tulkoja Jānis Oppe* AŠTARS ŠERANS UN EL MORIJA NE REIZI VIEN IR IEMIESOJUŠIES PLANĒTAS ZEME ČETRDIMENSIONALITĀTES PASAULĒ. Viņu Stari arī tagad dzīvo mūsu pasaulē, palīdzot planētai un cilvēkiem radīt Jauno Dzīvi. Mūsu pasaulē ir iemiesojušies arī visi citi cilvēkiem sirdsmīļie Augšupceltie Skolotāji. Tāpēc viņu “Es” arī ielīst PLANĒTAS ZEME GAISMAS CILVĒKU VIENOTAJĀ KOLEKTĪVAJĀ BŪTNĒ.

Print Friendly, PDF & Email