Магниты Духа

SEN-ŽERMENA SKOLA “VESELUMA IEGŪŠANA”. Sen-Žermens caur Marinu Shults. Augšupcelšanās koncepcijas izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā

Mani dārgie draugi! Mums šodien ar jums sākas nevienkāršs process. Domāju, ka to pārliecinoši var nosaukt par gatavošanās Augšupcelšanai procesu. Un Augšupcelšanai ar fizisko ķermeni.

Taču Augšupcelšanās process tagad izkārtojas daudzvariantiski, un tāpēc negribu noniecināt visus citus gatavošanās Augšupcelšanai veidus, citu Skolotāju rekomendācijas un citu Skolu iestrādes.

Lai mēs ķertos tieši pie apmācības programmas, veikšu to izmaiņu nelielu analīzi, kuras ir pārdzīvojusi pati Augšupcelšanās koncepcija pēdējo gadu laikā. Galvenokārt 5 gadu laikā. Kaut gan pašas lielākās izmaiņas sāka notikt pēc zemiešu unikālās Augšupcelšanās programmas izvēles savai planētai. Pie tā mēs tad arī pakavēsimies, tāpēc ka nepieciešams ieviest skaidrību daudzos nākotnes un pašreizējās Augšupcelšanās momentos.

Es ne nejauši teicu – “un pašreizējās”, tāpēc ka arī tagad cilvēki jau augšupceļas. Un vairums uz mūsu Skolu atnākušo iet uz Augšupcelšanos pilnīgi pārliecinoši, ienesot savā dzīvē un savās struktūrās visus tam nepieciešamos pārveidojumus.

Un tā, kas tad principiāli jauns ir noticis pēdējo 5 gadu laikā mūsu sarunā par planētas un visu dzīvības formu uz viņas Augšupcelšanos?

Laikam sāksim ar to, ka pati principiālākā Augšupcelšanās koncepcijas izmaiņa bija vispārējās Augšupcelšanās izvēle, bez kaut kādu Dvēseļu un dzīvības formu, kurām ir sava attīstība uz šīs planētas, zaudējumiem.

Mēs tagad runājam par vispārējo, maigo, komfortablo Augšupcelšanos, kā nebija sākotnēji paredzamajā plānā.

Sāksim ar ne tik tālu pagātni. Jūs zināt, ka bija paredzama tikai sagatavotu cilvēku Augšupcelšanās. Par pārējiem mēs teicām, ka viņi izvēlēsies paši (caur Augstāko “Es”) savu jauno ceļu. Iespējams, aizies uz citām Pasaulēm attīstībai. Šis ceļš ir skarbs. Taču to ir izgājušas daudzas planētas.

2012. gada 22. aprīlī jūs paši ievedāt planētu Jaunās Realitātes Koridorā, pasludinot pie tam jaunu Augšupcelšanās koncepciju, Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes apstiprinātu. To ir svarīgi zināt un atcerēties, ka katrs no jums tagad rada savu paša Augšupcelšanos, pamatojoties uz šo izvēli. Un šī izvēle paredz vispārēju Augšupcelšanos, bez kaut kādiem zaudējumiem.

Apstāšos pie šī momenta sīkāk. Un veikšu salīdzinājumu ar veco, agrāk paredzamo, koncepciju.

Mēs zinājām, ka planētas augšupcelšanās notiks uzreiz pēc 2012. gada. Taču pat Gaismas Hierarhija, planetārā Galaktiskā Padome nedomāja, ka izdosies pārliecināt visu Galaktisko Padomi pieņemt šo revolucionāro lēmumu. Skarbās Augšupcelšanās, kura uz vairuma planētu, izgājušu Augšupcelšanos, notika pie stiprām planetārām kataklizmām un lēcienveidīgu pāriešanu uz augstākām dimensijām, vietā mums tagad ir plūstoša pāreja ar vienlaicīgu jaunās dzīves būvēšanu. Un šajā procesā iesaistās arvien lielāks skaits zemiešu. Un tāpēc mēs arī runāsim par jūsu sagatavošanās maigajai pārejai uz 5-tās dimensijas pasauli īpatnībām.

Pirmais, kam nepieciešams pievērst jūsu uzmanību, ir ietverts iepriekšējā prasībā – visas savas struktūras vibrāciju paaugstināšana. Šo prasību tagad apstiprina visa planetārā kopiena, kura aiziet uz augstāku vibrāciju eksistences līmeni. Par ko ir runa? Par to, ka daudzas planētas dzīvības formas aiziet uz jaunu frekvenču diapazonu savā eksistencē, ar to pašu palīdzot gan Zemei, gan visiem pārējiem. Delfīni un Vaļi arī pastāvīgi paaugstina jūsu apkārtējās pasaules vibrācijas. Zeme “kolapsē” savas zemākās dimensijas, pārvedot tās uz citu frekvenču diapazonu, pie kam dara to ļoti plūstoši, bez zaudējuma visām dzīvībām. Tāpēc arī jūsu fragmentārās būtības tika vestas ārā no blīvās matērijas, lai nodrošinātu jums jaunu eksistences līmeni. Saprotiet, jā – katram no jums! Tas arī jums nozīmē eksistences frekvences paaugstināšanos.

Un tā, planetārā kopiena pārliecinoši ieiet vibrāciju līmeņa paaugstināšanas procesā. Kā tad ir ar cilvēkiem? Iztirzāsim izveidojušos situāciju. Un kā jums nepieciešams gatavoties augšupcelšanai?

Saprotiet, ka pašas augšupcelšanās daudzvariantums ir gan tās gatavošanas, gan realizācijas jūsu pašu izvēlētā scenārija diktēts.

Un tāpēc man ir jānorāda uz to, ka arī sagatavošanās plānu būs (un ir) ļoti daudz. No šejienes arī daudzās daudzveidīgās rekomendācijas no mūsu puses.

Un tā, jūs izvēlējāties dimensiju secīgu savietošanu komfortablai pāriešanai uz 5-to dimensiju. Mēs nosaucām šo procesu par dimensiju “saaudzēšanu”. Un tagad es pakavēšos pie izvēlētā varianta principiālajām atšķirībām no paredzētā. Taču man uzreiz ir jābrīdina, ka šis process pastāvīgi pilnveidojas un mainās. Un tāpēc jūs būsiet daudzu izmaiņu liecinieki. Bet pats galvenais – dalībnieki, šī jaunā augšupcelšanās ceļa, kuru vēro visa Galaktika Piena Ceļš, radītāji.

1. Planētas un cilvēku Augšupcelšanās ceļš ir izmainīts tādā veidā, ka visi augšupcelties gribošie augšupcelsies noteiktā secībā. Pāriešana būs plūstoša un komfortabla. Un tie, kuri būs pirmie, palīdzēs sekojošajiem, periodiski pārejot uz mainošos četrdimensionalitātes pasauli.

2. Četrdimensionalitātes pasaule jau strauji mainās, iegūstot dažus kvalitatīvus piektās dimensijas raksturojumus. Piemēram, izmainās laiks. Mēs jau vēstījām, ka ir notikusi pāreja uz sfērisko laiku. Taču izmaiņas ritēs plūstoši, paredzot pakāpenisku pierašanu pie jaunas laika uztveres.

Bez tam jūs pakāpeniski aizejat uz jauniem, augstākiem ceturtās dimensijas apakšlīmeņiem, kur tāpat kā piecdimensionalitātē savietojas – savs laiks ar šī materiālās pasaules līmeņa materiālu. Bet tas nozīmē ar noteiktu augšupcelšanās etapu. Jā, mani dārgie! Tie, kas to jūt, pieņem un dzīvo jaunā veidā, jau dabiskā ceļā lēni virzās uz pāriešanu uz piecdimensionalitāti.

3. Sākot ar 22.04.12., kad jūs ievedāt Zemi Jaunās Realitātes Koridorā, jūs ar to pašu izdarījāt strauju pagriezienu jūsu planētas evolucionārajā attīstībā. Lieta tā, ka tāda pāreja netika gaidīta. Un pēc tā uz Zemes ar jūsu palīdzību sākās nopietni pārkārtojumi, lai nodrošinātu jauno pāriešanas uz augstākām dimensijām variantu. Es nosaukšu dažus no tiem, visprincipiālākos:

— Smalkās Pasaules intensīvs atbalsts sākās tajā mirklī, kad jūs izgājāt Pirmo Harmonisko Konverģenci (1987. gada augusts). Tieši ar šo mēnesi un gadu sāka iezīmēties noteiktāka aina jūsu iziešanā no Dualitātes Eksperimenta un iespējamajā Augšupcelšanās scenārijā. Pirmā Harmoniskā Konverģence plaši atvēra sakaru Portālu ar Galaktiku, par ko mēs runājam sen. Un pēc tam sākās skrupulozs Gaismas Ģimenes darbs, kopīgi ar cilvēkiem, pie Augšupcelšanās koncepcijas;

— jūs kļuvāt pilnīgi citādi no tā brīža, kad iegājāt jaunā Kristus Apziņas režģa Apziņas laukā un sākāt būvēt Baloža Debesu Velvi; planetāra rakstura darbi pārtapa par plānveidīgiem un efektīviem.

Kāpēc – jūs jautāsiet – es runāju par to saistībā ar Augšupcelšanās jautājumu? Nu vienkārši tāpēc, ka visi šie darbi, kripatiņa pa kripatiņai, tad arī sāka būvēt jaunu priekšā stāvošās Augšupcelšanās kanvu. Aiz jums zināmās informācijas ietvariem notika diskusiju par jūsu izvēlamo Augšupcelšanās procesu. Tam bija veltīti daudzi Gaismas Darbinieku darbi. Un tie vainagojās ar jūsu Projekta aizstāvēšanu Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskajā Padomē;

— planetārie darbi trīskāršajos vibrāciju datumos (1:1:1… 12:12:12) arī deva savu ieguldījumu Augšupcelšanās procesā. Tie ļāva izvēlēties priekš planētas visoptimālāko un viselastīgāko variantu. Vienlaicīgi Zemes Gaismas Ģimene iemiesoto Gaismas Darbinieku personā parādīja savu darbaspēju planetārajos revolucionārajos procesos;

— magnētisma trīspolārā tīkla būvēšana. Augšupcelšanai tam ir principiāla nozīme, tāpēc ka, vēl atrodoties četrdimensionalitātē, jūs sākat dzīvot piecdimensionalitātes magnētiskajā laukā. Tas plūstoši gatavo jūs dzīvei piektajā dimensijā. Sāciet aktīvu nostiprināšanu savās trīspolārā magnētisma struktūrās;

— planētas un visu dzīvības formu jaunās apziņas nostiprināšana. Priekš tā tika atgriezts dzīvē Maitreijas Kristāls un ievests aktīvā stāvoklī Dievišķās Apziņas Neirons – Kristus Maitreijas Monogramma. Tieši šī Monogramma tagad savienoja planētas Zeme apziņu ar visas Saules sistēmas apziņu;

— Jaunā Debesu Velve, Baloža Velve, ielika sākumu jaunu iespēju realizācijai jūsu sakaros ar smalkmateriālajām pasaulēm. Jums tagad nav nekādu šķēršļu saziņā ne ar saviem Augstākajiem “Es”, ne ar Skolotājiem, ne ar piektās dimensijas darbiniekiem, par ko jau liecina jūsu kopīgā jaunrade;

— “aizsega” starp pasaulēm nav! Krajons jums par to saka sen! Tas nozīmē, ka jūsu Augstākie “Es” atrodas tiešā tuvumā jums. Izmantojiet to! To pašu saku arī par jūsu Atbalsta Grupām – radiet kopīgi ar tām!

— kardināli pārkārtojumi visu planetārās dzīvības formu apziņā, augšupcelšanās programmā kļuva papilnam iespējami, kad mēs pārsoļojām pār robežu 21.12.12., tas ir, Zeme kopā ar Sauli izgāja Galaktisko Izlīdzināšanu. No tā brīža visa Saules sistēma sāka ievilkties jaunā mūsu Galaktikas apgabalā, Gaismas pārveidošanas apgabalā. Tas dos jums iespēju paātrināti un viegli iziet sagatavošanos Augšupcelšanai. Tā ir jauna jūsu sistēmas Saule, ar jaunām evolucionārām programmām. Tā ir Jaunā, atjaunotā Zeme. Tātad mēs ar jums ieejam jaunā gan mūsu planētas, gan visas Saules sistēmas attīstības ciklā. Krajons jau pavēstīja jums, ka sistēmas jaunā evolucionārā cikla galvenais grauds būs Zeme. Precīzāk, trīs planētas-Dvīņi: Zeme, Ariadna, Ēdene. Tas nozīmē principiāli jaunu pozīciju arī Augšupcelšanās jautājumā. Jūsu Augšupcelšanās programmu tagad noteiks šīs trīs planētas. Un tas ir ļoti svarīgi! Svarīgi tāpēc, ka Augšupcelšanās kļūs par pierastu aktu, kuru spēs izpildīt daudzi cilvēki.

Tā arī tagad notiek, taču galvenokārt bez fiziskajiem ķermeņiem. Augšupceļas pat tie, kas neparedzēja tādu iespēju vai nezināja par to. Taču tas pagaidām notiek ar piektās dimensijas Gaismas Darbinieku un Gaismas Ģimenes palīdzību.

Nepieciešams sagatavoties tādā veidā, lai šis process būtu pilnīgi apzināts un vadāms. Bet galvenais, notiktu kopā ar fizisko ķermeni. Kāpēc tā ir labāk?

(no Intervijas ar Lielā Suņa Zvaigznāja pārstāvjiem – skat. Žurnālu “Мировой ченнелинг”, Nr. 4 (10):

Fiziskajiem ķermeņiem, paaugstinājušiem savas vibrācijas līdz augšupcelšanās iespējai, ir tā nepieciešamā magnētiskās enerģijas rezerve, kura nepieciešama piektajā dimensijā pilnai un ātrai adaptācijai. Pastāstīšu sīkāk. Jūs uzskatāt, ka jaunajos apgabalos vajag nokļūt jau pilnīgi sagatavotiem šai jaunajai matērijai, enerģētikai, magnētismam un apstākļiem? Tā nepavisam nav. Jā, mēs gatavojām jaunus apgabalus un iedzīvojāmies tajos iepriekš. Taču pēc pāriešanas vienalga norit neizbēgams adaptācijas periods. To vieglāk ir iziet fiziskajos, pareizi sagatavotos ķermeņos. Diezgan ātri šie bijušie četrdimensiju ķermeņi pārveidosies jaunos, no 5-tās dimensijas matērijas. Taču šis process norit daudz vieglāk nekā piecdimensiju ķermeņu uzbūvēšana no jauna. Var teikt, “no nulles”. Un tāpēc es uzskatu par mērķtiecīgu noteikti veikt fizisko ķermeņu sagatavošanu augšupcelšanai.)

Uz Zemes ir savas īpatnības radāmās daudzdimensionalitātes rezultātā, bet principā tas viss tā arī ir;

— ir iedarbināta biomatrica 999, kura mērķtiecīgi sāks vadīt visas planetārās dzīvības augšupcelšanos. Tas ir ļoti svarīgs faktors!

— biomatricā 999 ir ienests enerģētiski magnētiskais komplekss “Mazulis”, kurš arī palīdzēs gan planetārās dzīvības, gan cilvēku maigās Augšupcelšanās organizēšanā. Ar viņa palīdzību sākās aktīvs process 4-tās un 5-tās dimensijas saaudzēšanā. Ir sākusies jūsu pasaules koherenta saskaņošanās ar to piektās dimensijas pasauli, kura kļūs par mūsu jaunajām mājām. Izveidosies Polipasaule, par kuru mēs jau sen runājam. Tā ir svarīga visu dzīvības formu harmoniskai augšupcelšanai.

Tā ir planētu Andromeidas, Maitreijas un Diadēmas dāvana; tā ir atslēga jaunajai Augšupcelšanās programmai, zemiešu izvēlētai;

— dualitātes enerģiju izvadīšana 2012. gadā ievērojamā mērā atviegloja enerģiju, nepieciešamu Augšupcelšanās procesam, atnākšanu un apgūšanu.

Žurnālā “Мировой ченнелинг: духовные сообщения” (3-9) ir ievietoti interesanti zinātnieka Lugovenko V.N. raksti. Balstoties uz pētījumiem, viņā parāda, ka uz planētas ir izmainījies gaišo un tumšo enerģiju balanss. Viņa prognoze 2013. gada beigām – gaišo enerģiju būs 2 reizes vairāk (bet līdz 2012. gada decembrim bija 2-3 reizes mazāk!).

“Tas praktiski nozīmē – raksta Lugovenko – ka mēs esam iegājuši Jaunajā Telpā un Zelta Laikmetā un “nav aiz kalniem” tas laiks, kad mēs tur galīgi apmetīsimies.”

Otrajā rakstā viņš parāda, cik strauji mainās cilvēku bioenerģētika. Un būtiski – pēc 21.12.12. Secinājums: “Mūsu brīnišķīgās planētas un cilvēces pāriešanas procesu sen gatavoja Dzīvais Kosmoss, un tas pēc divām Konverģencēm (notikušām attiecīgi 1987. gadā un otrā – 2012.-2013. gadā) pašreizējā laikā jau ir sācis iet ar pilnīgi “dzelžainu” Lielo Kosmisko likumu nepielūdzamību! AUM!”

Var uzskaitīt bezgalīgi, tāpēc ka, sākot ar 2009. gadu, nav bijis neviena svarīga planetāra un galaktiska notikuma, kurš nebūtu bijis saistīts ar mūsu planētas un visas planetārās dzīvības Augšupcelšanās tēmu;

— Augšupcelšanās procesa pārdefinēšana norit gan pie Mums, gan pie jums pastāvīgi. Par to nevajag brīnīties. Jūs paši uzlabojat Augšupcelšanās iespējas. Jūs mērķtiecīgi pie tā strādājat. Un tāpēc arī Mēs savās rekomendācijās kļūstam elastīgāki, neuzstādot jums nekādus stingrus ierobežojumus, kas ļauj jums izvēlēties individuālas sagatavošanās Augšupcelšanai metodes.

No Natālijas Koteļņikovas grāmatas “Sanats Kumara. Zināšanas no Ugunīgā Slāņa”:

“Nebaidieties no Augšupcelšanās, tas ir lielisks ceļš. Jūs patiešām esat uzvarējuši kādas priekšsacīkstes, lai piedzimtu šajā laikā. Tas ir pats interesantākais, pats aizraujošākais mūsu laika notikums. Tā ir meistarklase.

Viss Visums ir sapulcējies paskatīties uz to. Izdariet to, un jūsu tālākajā dzīvē būs burvīgas atmiņas, piesaistītās Augšupcelšanās enerģijas, burvīga enerģētiska nokrāsa, kura atšķirs jūs no visiem pārējiem un piešķirs jums Augšupceltā statusu!”

Pievienots 22/08/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6702

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email