Магниты Духа

SEN-ŽERMENA SKOLA “VESELUMA IEGŪŠANA”. 2013.08.31

Sen-Žermens

caur Marinu Shults

Sen-Žermena ievadvārdi pirms nodarbību sākuma

 Marina Shults: Es piesaucu Mīļoto Valdnieku Sen-Žermenu.

Mīļotais Sen-Žermen! Trešo reizi mēs esam sapulcējušies tavā Skolā, un mēs gribam uzklausīt tavus novēlējumus mūsu darbam.

Sen-Žermens: Mani mīļie! Es priecājos, ka mēs atkal esam kopā. Laiks skrien ļoti ātri, satinoties gredzenos, savijoties ciešā spirālē. Jūs strauji ejat prom no laika lineārās uztveres, paši to nepamanot. Un tomēr man ļoti gribējās tam pievērst jūsu uzmanību. Laika linearitāte izzūd, un jums vajag uzmanīgāk attiekties pret savas dzīves, sava darba, savas noskaņas plānošanu. Novērsieties no lineārā laika, tāpēc ka tas tagad būs kā pinekļi uz jūsu kājām. Es zinu, ka to visu izdarīt nav pārāk vienkārši, bet vienkārši esiet vērīgi un, no rīta agri pieceļoties, sakiet sev: “Es esmu tā būtne, kura eksistē šeit, tagad, pagātnē, tagadnē un nākotnē. Es dzīvoju sfēriskā laikā, un laika sfēriskums palīdzēs man izpildīt visu iecerēto pašā vislabākajā veidā.” Es zinu, ka jūs pie tā pieradīsiet un paši pamanīsiet, kā lineārais laiks sāks aiziet no jūsu dzīves uz visiem laikiem. Jūs varat arī citiem nodot šo informāciju, tāpēc ka cilvēki brīžiem nesaprot, kas viņus nospiež. Bet viņi arvien grib ietilpt lineārā laika “prokrusta gultā”. Strādāsim arī mēs šodien ar laika sfēriskumu, un tas pavisam nav grūti, tāpēc ka viss, ko jūs šodien izdzirdēsiet, ies it kā pa riņķi, it kā pa spirāli. No vienas puses, tā būs šodienas nodarbības spirāle, no otras puses – tas būs viens no mūsu vispārīgā darba vijumiem, no viena semināra līdz otram, no viena zināšanu līmeņa līdz citam, no viena meistarības līmeņa līdz augstākam. Un man gribētos jūs ļoti lūgt būt uzmanīgiem pret visu, ko es jums dodu. Tāpēc ka tie ir reāli gatavošanās Augšupcelšanai soļi, bet to taču vajag darīt, mani sirdsmīļie, lai kā jums negribētos noturēties vecajās enerģijās. Bet tas, kas jūs attur no šiem soļiem, no ļoti aktīvas gatavošanās Augšupcelšanai, tās arī ir Dualitātes enerģijas. Saprotiet, tajā skaitā arī jūsu barošanās jautājumos. Es ar interesi klausījos Marinas sarunu pirms semināra sākuma ar dažiem no jums. Nu ko, laikam nāksies mums atkal detalizēti runāt par barošanās jautājumiem. Mēs nevienu negribam spiest ar varu, un mēs nevienam neko negribam uzlikt par pienākumu, bet saprotiet, ka tie ir evolucionāri soļi, tos nepieciešams veikt, bet apkārtējās vides apstākļi, planetārie apstākļi, pat jūsu personīgie apstākļi, tie jau sen ir izveidojušies priekš tā, lai jūs šo barjeru pārvarētu. Jūs pat nevarat iedomāties, cik jums būs labi, kad jūs spēsiet īstenot šo soli. Mani sirdsmīļie, šodien es gribu, lai jūs atkārtotu meditāciju Gaismas Kanālu aktivizēšanai. Es ne par vienu negribu teikt sliktu, es jūs visus ļoti mīlu, bet es vienkārši reāli redzu, ka dažiem šī aktivizācija neizdevās, bet pēc tam, kad jūs to atkārtosiet, tas nostiprināsies katrā no jums. Tagad es piesaucu atbilstošos kosmiskos dienestus, lai tie pastrādātu ar katru no jums šajā jautājumā. Es caur Marinu došu reālu vingrinājumu tālākai Gaismas Kanālu tīkla izstrādāšanai. Saprotiet, ka tā izmantošana ļaus jums komfortabli veikt tos pašus soļus jūsu barošanās izmainīšanā un pāriešanā no fiziskās barošanās uz barošanos ar Uguni Dzīvinošo. Es jūs svētu šim darbam, un ziniet, ka es tagad esmu sirdī katram no jums, tāpēc pieņemiet visu ar svētību. Mēs ar vadītājiem daudz strādājām šī semināra sagatavošanā. Mēs reizēm apspriežam katru frāzi, kā labāk pasniegt jums materiālu, un tāpēc es domāju, ka jūsu sirdis pieņems to ar mīlestību un prieku.

Pievienots 04/09/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6781

 

Sen-Žermens

caur Marinu Shults

Fragmentārās būtības un darbs ar viņām

 

Mani mīļie mācekļi! Šodien mēs ar jums sākam diezgan svarīgu tēmu par jūsu fragmentārajām būtībām. Es jau agrāk devu tādu jēdzienu, kuru tagad paskaidrošu detalizētāk.

Daudzos terminus, definējošus jūsu vienotās būtības daļas, jūs esat pieraduši saukt visai dažādi. Un nedomājiet, ka Sen-Žermens ir nolēmis izgudrot vēl vienu terminu jeb jēdzienu. Es gribu nedaudz leģitimēt jēdzienu “fragmentārā būtība” tieši tāpēc, ka tas vispareizāk parāda jūsu kā Vienotās Dievišķās Būtības jeb noteikta mēroga Kosmiskās Būtības izpausmes. Es gribu vienīgi pievest pie kopsaucēja noteiktus viņas nosaukumus. Un tāpēc šo to atcerēsimies mūsu nopietnās sarunas sākumā.

Sāksim mūsu atcerēšanos ar to, ka jūs visi zināt par saviem daudzajiem iemiesojumiem uz šīs planētas un citās Pasaulēs. Jūs reizēm nezināt detaļas, bet zināt, ka esat pabijuši dažādos šīs planētas laikmetos un dimensijās. Protams, ka katram bija savs ceļš. Bija tādi, kuri nogāja zemāko dimensiju ceļu (mēs saucam viņus par augšupejošo evolūcijas atzarojumu). Bija arī tie, kas gāja no augstākajām dimensijām uz zemākajām (mēs nosaucām viņus par lejupejošo evolūcijas atzarojumu). Bija arī tie, kuri nāca un turpina būt uz planētas tikai noteiktas misijas izpildīšanai. Un tādi Gari varēja pabūt gan matērijas blīvajos slāņos, gan pašās augstākajās dimensijās. Visādi ir bijis un ir uz šīs eksperimentālās planētas.

Bet tagad iedziļinieties terminā “iemiesojums”. Tas, protams, precīzi runā par to, ka Gars ir iegājis miesā. Bet vai tā ir bijis vienmēr? Es uzdodu jautājumu tāpēc, ka pa lielākai daļai jūs par miesu uzskatāt ķermeni no blīvās matērijas. Nē, tā nav bijis vienmēr. Un tiem, kas gāja lejupejošo ceļu, bieži nebiju blīvu ķermeņu. Tomēr sāka dzīvi no jauna kaut kādā ciklā, dimensijā un ar kaut kādu programmu. Bet tas attiecībā uz viņiem uzreiz izslēdz termina “iemiesojums” lietošanu.

Otrs iespējamais jūsu atsevišķo dzīvju uz šīs planētas definējuma variants nav tik biežs, bet to pēdējā laikā ir sākuši pielietot ļoti aktīvi. Es runāju par vārdu “aspekts”. “Aspekts” vairāk līdzinās terminam “fragmentārā būtība”, bet to tik bieži ir sākuši lietot ar daudzām citām nozīmēm, ka cilvēki bieži nesaprot, par ko viņiem stāsta (piemēram, Dvēseles Aspekts, ego Aspekts). Un sāk precizēt, kas tad ir “aspekts” šajā konkrētajā tekstā.

Atgādināšu, “aspekts” – lat. – viena no konkrētās parādības pusēm vai saiknēm. Un tāpēc šis vārds zināmā mērā detalizētāk apraksta pašu būtību notiekošajam ar jums uz šīs planētas. Taču šim pašam vārdam ir arī daudz citu pielietojumu. Un rodas juceklis, kā es jau teicu.

Vārds “fragmentārs” atbilst jēdzienam “sadrumstalots” un nepiesaista jūs stingri ne pie iemiesojumiem blīvos ķermeņos, ne pie šīs planētas vispār, ko ir svarīgi saprast. Pirmajā acu uzmetienā liekas, ka jūsu dzīves pašreizējā momentā un citos laikmetos nevar būt atraušanās no Vienotās Būtības notikumi. Taču vajag pareizi saprast šīs atraušanās jēgu un dziļumu. Runa, tāpat kā Pirmavota un Monādes gadījumā, ir par izplūšanu, sauktu par emanāciju. Un nenozīmē samazināšanos tam avotam, kurš ļauj “atrauties” uz kaut kādu Pasauli darbam daļai no savas Būtības bez viņas veseluma mazināšanās. Principā mēs runājam par to vai citu Visuma hologrammu daļu, izteiktu ar tām vai citām Kosmiskajām Būtībām, aktivizāciju.

Un tā, mēs izvēlējāmies terminu “fragmentārās būtības” ne nejauši. Iespējams (un es pat par to esmu pilnīgi pārliecināts), drīzumā uzpeldēs cits, precīzāks termins, jūsu dziļās izzināšanas savu daudzo atklāsmju būtībā diktēts.

Un tagad nedaudz pakavēsimies konkrēti pie tām jūsu fragmentārajām būtībām, par kurām jūs zināt vai vēl nezināt, uz šīs planētas. Taču ņemot vērā to, ka daudzi no jums (īpaši nozīmīgi tas ir Gaismas Darbiniekiem) bijāt savas Vienotās būtības fragmenti vairākkārt gan ļoti senos laikmetos, gan diezgan mūsdienīgos. Ko gan ar visām viņām iesākt? Un kāds viņām ir sakars ar jūsu veseluma iegūšanu? Par to mēs tad arī runāsim šīs Skolas – veseluma iegūšanas skolas – ietvaros.

*        *        *

Daudziem no jums ir sācies aktīvs DNS dziļās atmiņas pamošanās process, un cilvēki sāk atskārst savas fragmentārās būtības pagājušajās dzīvēs, pirmām kārtām uz šīs planētas. Jūs esat pieradināti lineāri uzskatīt, ka jūs esat nodzīvojuši daudz dzīvju, ka tās kaut kurp ir aizgājušas, atrodas pagātnē. To aktivitāte ir aizvērta, un jums tikai reizēm nākas atcerēties par tām, kad kaut kas skaidri sāk traucēt dzīvot pašreizējo dzīvi. Jūs esat pieradināti pie formulējuma – “iepriekšējo iemiesojumu atstrādāšana”. Kāds ar to arī tagad intensīvi nodarbojas, uzskatot, ka, ja to neizdarīs, tad neies uz priekšu šajā dzīvē. Kāds skatās dziļāk un izmanto rekomendācijas (piemēram, no Krajona) saarhivēt veco pieredzi, tāpēc ka tā tomēr bija Dualitātes pieredze, taču paņemt no tās sastrādāto meistarību, ar kuru tad arī bagātināt pašreizējo dzīvi. Visas šīs, pēc pirmā acu uzmetiena atšķirīgās pieejas saziņai ar veco pieredzi, nesatur nekādas pretrunas. Darbojoties gan tā, gan savādāk, jūs vienalga piesaistāt analīzei savas fragmentārās būtības no citām dzīvēm. Kāpēc fragmentārās, nevis pilnās? Bet tāpēc, ka nevienā izpausmē jūs nekad neesat bijuši nedalīti. Starp citu, tas attiecas arī uz pašreizējo iemiesojumu.

Un tagad visas jūsu fragmentārās būtības atrodas blakus jums. Pie tam daudziem ir sākusies DNS aktivizācija, daudzu dzīvju informācija tagad skaidri izpaužas dažādos veidos jūsu dzīves telpā, kaut gan daudzi no jums reizēm arī nesaprot, kas ar viņiem notiek. Un tāpēc īpaši aktuāls kļūst jautājums par dzīves situāciju, kuras notiek ar jums, atpazīšanu. Drīz vien jūs sāksiet skaidri just, ka ir klātesoša cita telpa, cits jūsu ķermeņa stāvoklis, citas sajūtas, netipiskas jūsu jau nodzīvotajai dzīvei. Jūs sāksiet apzināties, ka kāds sāk jums palīdzēt vai ieteikt. Dažreiz jūs brīnīsieties par saviem spertajiem soļiem vai pieņemtajiem lēmumiem. Nevajag domāt, ka tā ir saslimšana. Saslimšana nekad nedos tādus pārdzīvojumus – vienlaicīgi mierīgus un, visdrīzāk, priecīgus.

Jūsu fragmentārās būtības – tas nav mīts, nav ilūzija, bet pilnīgi enerģētiski piepildītas būtības, kuras arī dzīvo savu dzīvi un var stāties ar jums kontaktā un pat atkal kļūt par kādu jūsu ikdienas fragmentu.

Ja ņem vērā, ka Dualitātes pieredze pakāpeniski arhivējas vispārējā planetārā mērogā, un, tātad, arī no visām dzīvības formām, ieskaitot cilvēciskās, tad jūs pakāpeniski sāksiet zaudēt tās atkarības, kuras pieņemts saukt par negatīvo karmu, tāpēc ka aiziet vai transformējas Dualitātes enerģijas, un ar tām aiziet arī karmiskās piesaistes iepriekšējiem iemiesojumiem. Es neieteiktu tagad sākt jūsu karmisko parādu pētīšanu. Tam nav vērts tērēt laiku. Veikt Dualitātes pieredzes arhivēšanu jūs varat vairākas reizes – tas ir piemēroti. Tā aiziet, pakāpeniski aiznesot pretnostatījumus un pretstatus, kuri tad galvenokārt arī radīja negatīvo karmu. Taču karma mēdz būt un ir atšķirīga. Ir arī pozitīvās puses Cēloņu un Seku Likuma darbībai. Taču ņemiet vērā arī sekojošo. Šis Likums ir bezkaislīgs. Tas atzīmē sistēmas nelīdzsvarotību un ne vairāk. Un tas, kas jums ir pozitīvs tagad, iespējams, nekļūs pozitīvs vēlāk, un var pat kļūt arī nevajadzīgs. Un tāpēc ar to esiet uzmanīgāki. Un tomēr jautājums par pozitīvo iestrāžu atgriešanu no iepriekšējām dzīvēm tagad ir īpaši patīkams jūsu pašreizējā stāvokļa moments. Un mēs sakām jums – atgrieziet savu MEISTARĪBU! Dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules, pienāk laiks atgriezt jūsu Meistarību, sakrātu dzīvēs ne tikai uz šīs planētas, bet arī kosmisko Meistarību, kuru jūs ienesāt šajā Eksperimentā, bet kura jums bija jāizolē uz tā veikšanas laiku.

Ko es ar to visu gribu teikt? Pirms mēs ar jums sāksim būvēt jauno dzīvi, katram ir jāpacenšas izdarīt atbilstošus pārkārojumus savā būtībā. Jaunās dzīves radošuma līmenis paredz augstu kosmisko meistarību, kura katram no jums piemīt. Un šīs meistarības atgriešana ir jūsu visprimārākais uzdevums.

Un tā, tiksim skaidrībā ar to negatīvo karmu, ar kuru daudzi no jums mēģina tikt galā, reizēm bez rezultātiem. Saprotiet, ka tā neitralizējas samērā ar Dualitātes enerģiju aiziešanu no planētas vai to transformāciju. Katra jūsu iepriekšējo izpausmju fragmentārā būtība atdod šīs enerģijas ar milzīgu labpatiku, tāpēc ka katrai no viņām, tāpat kā jums, pienākas saplūst ar jūsu kopīgo komplekso būtību vienotā veselā. Es taču teicu, ka viņas nav ilūzija, bet ar enerģijām piepildītas būtības. Jūs arī zināt, ka Smalkajā Plānā pagātnei, tagadnei un nākotnei atdalījuma nav. Un tāpēc saprotiet, ka šīs jūsu veseluma daļas ar lielu labpatiku tagad atbrīvojas no visiem negatīvo enerģiju veidiem. Un tas paredz negatīvās karmas enerģiju izzušanu no jūsu viengabalainās būtības. To ir svarīgi saprast. Ar ko jūs varat palīdzēt šim lieliskajam procesam? Visvieglāk ir izdarīt to, uz ko mēs jūs vairākkārt esam aicinājuši…

Pie tam jūsu Vienotā Būtība sakrātās pieredzes rezultātā sāk sūtīt visiem saviem fragmentiem jaunas enerģijas jaunu attīstības programmu realizācijai.

Jums pie tam nevajag mēģināt analizēt, kas izsauca tā vai cita negatīvās enerģijas veida uzkrāšanos. Jūs strādājat kopējā frontē un ātrāk gūstat panākumus. Un tāpēc mēs jums iesakām, neatliekot šo jautājumu uz ilgu laiku, darīt visu iespējamo, lai atbrīvotos no karmiskā negatīvā mantojuma enerģijām. Ja jūs ejat negatīvo enerģiju pārveidošanas ceļu, tad jūs ar to pašu savā arsenālā ievedat vairākus pozitīvās, radošās enerģijas veidus, kura pie tam ir ļoti tuva jūsu būtībai. Ar tādiem enerģiju paveidiem jums ir vieglāk saskaņoties, to izmantošana neizsauc nekādu saspringumu. Un to ir vērts ņemt vērā.

Mani mīļie cilvēki! Tagad runāsim par jūsu fragmentārajām būtībām, kuras jau it kā ir attīrījušās no negatīvās karmas. Jā, kad jūs strādājat pēc augstāk norādītajiem noteikumiem, tad jūsu iepriekšējo dzīvju fragmenti sāk pārveidoties un iegūst magnētisko pievilkšanos pie jums tagadējiem, bet precīzāk – jūs visi sākat pievilkties cits citam. Jā, tieši magnētiskā pievilkšanās sāk nostrādāt, un arī jūsu izteiktie nodomi atgriezt pašreizējā dzīvē to meistarību, kuru jūs sastrādājāt iepriekšējās dzīvēs. Jūs sākat enerģētiski satuvināties ar savām fragmentārajām būtībām un saņemt (atgriezt) agrāk sasniegto, bet līdz zināmam laikam nepieprasīto meistarību. Nebrīnieties par to, ka līdz ar to jūsu dzīve sāks radikāli mainīties. Visdrīzāk pie jums pievilksies tās enerģijas, kuras jums tieši tagad ir ļoti vajadzīgas. Tas, kas uz šo brīdi nav aktuāls, pagaidīs savu stundu. Kopā ar to var sākt mainīties arī jūsu dzīve – apkārtne, ģimenes apstākļi, darbs, intereses, attiecības ar tuvajiem vai draugiem. Un jums tam ir jābūt gataviem. Bieži mēdz būt, ka cilvēks sāk apmeklēt tās vietas, kur ir atstājis, tēlaini izsakoties, savas enerģijas. Un tieši tur notiek paši spilgtākie savienošanās ar savām fragmentārajām būtībām momenti. Jūs veicat ceļojumu laikā, tieši tā. Jums ir jāsaprot notiekošie procesi un jāzina, ka šos procesus jūs varat vadīt.

Mēs ar jums varam runāt par jūsu fragmentāro būtību eksistenci ne tikai uz Zemes, bet arī dažādās Kosmosa Pasaulēs. Un tagad – uzmanību! Viņas arī ir laiks iekļaut jūsu pašreizējā dzīvē! Un atkal kāpēc? Dualitātes eksperiments ir pabeigts. Bet tieši uz Eksperimenta laiku jūs speciāli izolējāt savu “Es” gan no kosmiskās, gan no zemes pieredzes. Tagad viss tiecas saņemt jūsu meistarību. Un es atkal saku to, ka šie fragmenti ir pilnīgi reālas enerģētiskas būtības. Jūs varat ceļot kopā ar viņām uz tām Pasaulēm, kur jūs bijāt viņas, bet precīzāk – jūsu veselās daļas bija viņas. Jūs pagaidām vēl nekur neesat bijuši viengabalaini. Uz to pagaidām tikai tiecaties. Jūs varat ar viņām būt kosmiskā mijiedarbībā un kopīgi izpildīt gaismas darbu. Jūs varat uz laiku savienoties ar viņām, saplūstot vienotā Sakrālajā Sirdī. Jūs beidzot spēsiet saprast, cik jūs esat daudzveidīgi, daudzvariantiski un daudzdimensionāli. Un tad, tikai tad jūs sapratīsiet, bet precīzāk – sāksiet saprast, kādu Nākotnes Pasauli jūs spēsiet uzbūvēt. Jūs jau esat pabijuši daudzās Pasaulēs, un ir nepieciešamas atkal sajust savu “Es” kā kosmisku cilvēku.

Sāciet atcerēties savas dzīves citās Pasaulēs! Un izdarīt to nav grūti, ticiet man. Pie jums pēc jūsu aicinājuma nāks jūsu pašu fragmenti no kosmiskajām tālēm. Un jums būs interesanti akumulēt to informāciju, kura nāks kopā ar viņiem.

Mēs izdarīsim sekojošo, lai atvieglotu jums šo interesanto darbu. Mēs piesauksim palīgā Kosmiskos Informācijas Glabātājus, kuri strādā pie tās saglabāšanas. Jums ir zināmas Ai Ka Ši Hronikas (Akašas Hronikas), kurās glabājas visa informācija par Visumu, Galaktiku vai kaut kādu procesu, vai kaut kādu būtību. Šai Informācijas Bankai ir savs apkalpojošais personāls. Viņš ir augsti godājams. Ar viņām var sadarboties. Pie viņām var griezties pēc palīdzības. Ar viņām vajag būt kontaktā un kopīgi strādāt savu fragmentāro būtību sakarā. Ar viņām var vienoties, izsakot Nodomu arhivēt uz šo brīdi jums neaktuālo pieredzi. Bet pēc tam mums ar viņām būs pastāvīgi sakari.

Un tā, mēs gribam nodibināt sakarus ar dažiem jau zināmiem, bet varbūt vēl nezināmiem jūsu fragmentiem citās Pasaulēs. Ko priekš tā vajag izdarīt? Pirmām kārtām iesaku iet caur Nodomu. Nav nekā spēcīgāka par šo garīgo pavēlējumu. Jūsu Augstākie “Es” vienmēr ir gatavi nākt jums palīgā. Un arī Atbalsta Grupas gaida no jums iniciatīvu un galīgo lēmumu, lai darbotos pēc jūsu pavēlējuma. Pieņemiet pareizu lēmumu, vienīgi apzinoties perspektīvu tādai saplūšanai ar sevi pašu citā Pasaulē. Tā ir droša, taču darīt to vajag pilnīgā vienotībā uz Beznosacījuma Mīlestības un Prieka viļņa, kas dos pilnīgu iekļūšanu jūsu pieredzējušajā būtībā. Pie tam tomēr saprotiet, ka savienojaties ar sevi patieso, reālo, eksistējošu līdz pat šai dienai. Un tas nenozīmē, ka jūsu fragmentārā būtība (bez jums!) dzīvo citā Pasaulē. Nē, vienkārši enerģētiskā informācija par viņu eksistē vienmēr un ir gatava papildināt jūsu pašreizējo dzīvi. Un tāpēc dariet šo darbu nekavējoties. Tas ļaus jums bagātināt jūsu pašreizējo dzīvi, piepildīt to ar krāsām, nebijušu radošumu, un atnesīs daudz jaunu iespaidu par jūsu klātbūtni visā Kosmosā.

Jūsu fragmentārās būtības pašreiz ir ar jums. Un viņas uzsūc visas jūsu enerģijas, koriģējot savas, tas ir, jūsu reiz sastrādātās. ATBRĪVOJOT PAŠREIZĒJO DZĪVI NO NEGATĪVAJĀM ENERĢIJĀM, JŪS LĪDZ AR TO MAINĀT PAGĀTNI. PATI PILNĪGĀKĀ “LAIKA MAŠĪNA” – TAS IR JŪSU PATIESAIS “ES”. ATGRIEŽOT SAVU VESELUMU, JŪS ATGRIEŽAT SAVU TELPAS-LAIKA RADĪTĀJU KOSMISKO MEISTARĪBU. Nav nepieciešam atkal un atkal iet iekšā bijušā notikumos, piespiežot savu “Es” pārdzīvot to, kas, iespējams, jau ir kļuvis nebūtisks. Nospiedumi no reiz pagājušiem notikumiem patiešām vēl ir, bet jums personīgi tie var vairs nenest neko noteicošu un, vēl vairāk, negatīvu. Un tāpēc atkal aicinu jūs uz izsvērtu pieeju sava veseluma iegūšanā.

Pilnveidojot savu Es “šeit un tagad” jūs uzreiz, vienlaicīgi, maināties arī pagājušajās dzīvēs.

Un tagad Mēs jums sakām, ka blīvajās pasaulēs arī ir palikušas jūsu fragmentārās būtības jeb, kā visbiežāk jūs viņas saucat, aspekti. Ko darīt ar viņām? Vai viņas ir katram no jums? Jā, tiem, kas atnāca uz četrdimensionalitāti no zemākajām dimensijām, viņas, dabiski, ir. Bet vai viņas joprojām atrodas zemākajās dimensijās? Es speciāli saasinu šo jautājumu tāpēc, ka plaša mēroga darbu, lai izvestu no blīvajām dimensijām to iedzīvotājus (un kas ir šie iedzīvotāji, ja ne jūsu fragmentārās būtības?) sen veic daudzas Gaismas Darbinieku grupas planetārā mērogā. Daudzi no jums tajā ir piedalījušies un turpina piedalīties. Un tāpēc spriediet paši – vai vajag meklēt tur, otrajā un trešajā dimensijā, savas fragmentārās būtības? Jūs varat turp nolaisties un pat atrast savu zemāko aspektu bijušās klātbūtnes enerģētiskās pēdas, taču jūsu veselums no viņiem vairs nav atkarīgs. Daudzi no viņiem ir vai nu jau izvesti uz augstākām dimensijām, vai cilvēku pieaicināti savā sirds telpā. Tāpēc esiet izvēlīgi, iegremdējoties zemākajos, blīvajos matērijas slāņos. Jūs paši zināt, ka planētas vibrācijas paceļas. Un jūsu aspektiem tur reizēm nav iespējams palikt. Tāpēc, pirms ejat uz zemākajām pasaulēm, pieprasiet informāciju par to, vai ir vērts konkrēti jums to darīt, vai tur ir jūsu īstenie aspekti, nevis viņu enerģētiskās pēdas.

Bet ar ko par to runāt, ja ne ar savu Augstāko “Es”? Un šeit man jums ir jāatgādina par to, ka konkrētā Pasaulē vai uz konkrētas planētas Vienotās Būtības visas izpausmes vada enerģētiskās informācijas struktūras, sauktas par Augstākajiem “Es”. Un jums obligāti vajag būt ar viņām kontaktā. Viņas nav bezpersoniskas. Es nosacīti nosaucu viņas par enerģētiskās informācijas struktūrām. Taču katrai no tām ir savs vārds, savs fragmentāro būtību kopums, kurām viņas palīdz realizēties uz konkrētās planētas. Tās ir augsti garīgas Būtības. Un katrai no viņām pa Augstāko “Es” hierarhijas līniju ir savs Augstākais “Es”. Jums tas ir zināms.

Bez tam, katram no jums tiek dota viena vai vairākas Atbalsta Grupas. Ir, ar ko sarunāties. Ir, kam prasīt padomu. Ir, kam lūgt palīdzību. Un, visbeidzot, ir spīdoša iespēja saprast sākotnes un nepieciešamību iegūt savu veselumu. Par to mēs parunāsim nākošajā nodarbībā.

Pievienots 04/09/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6783

Sen-Žermens

caur Marinu Shults

Veseluma iegūšana caur apvienošanos ar savām fragmentārajām būtībām

Mani dārgie mācekļi! Mēs sākam pāriet pie praktiskiem darbiem. Lai būtu saprotama pati apvienošanās ar jūsu fragmentārajām būtībām (FB) jēga, es gribu pastāstīt par veseluma iegūšanu tieši caur šo atkalapvienošanos.

Kopumā mēs jau runājām par daudziem veseluma iegūšanas aspektiem. Un viņu nav tik maz, ticiet! Taču mums ar jums ir jāizpilda paši galvenie soļi šajā virzienā. Un viens no pirmajiem soļiem būs FB izpētīšana un apvienošanās ar viņām.

Atcerēsimies, ka viņu jums ir daudz – gan uz šīs planētas, gan dažādās kosmosa pasaulēs. Taču sākt vajag tieši ar Zemes FB. Tām, kuras ir Kosmosā, palaikam vairs nav vajadzīgs īpašs novērtējums vai pievienošana. Ir tikai viena, galvenā, kosmiskā būtība. Ar viņu vajag nodibināt kontaktu no jums – pie viņas, tāpēc ka pretējā virziena kontaktu viņa pati pastāvīgi cenšas realizēt. Un visas Zemes FB gaida savu apvienošanās stundu un pašas arī priekš tā veic daudzas darbības. Nedomājiet, ka visa iniciatīva nāks tikai no jums pašiem. Iespējams, jums nāksiet pieņemt aicinājumu no dažām FB, kuru harmonizācija ir daudz augstāka par jūsu pašreizējo iemiesojumu. Un tas arī būs svarīgs solis veseluma iegūšanā. Jūs varat ar dažām no viņām nodibināt kontaktu un veikt kopīgas darbības. Daudz ir dažādu variantu jūsu atsevišķo FB atkalapvienošanā. Jūs tagad saprotat, cik tas ir svarīgs solis jūsu dzīvē. Jums pašiem būs daudz vieglāk dzīvot un iet uz Augšupcelšanos, tāpēc ka viengabalainai Gaismas būtībai ir vieglāk dzīvot, strādāt un iet uz priekšu.

Es gribētu jums pateikt par to, kā pareizi vajag saprast atkalapvienošanos ar savām FB. Un diezgan svarīgs ir jautājums, vai jums ir jāuzzina jūsu FB precīzs skaits, jeb arī tam nav nozīmes. Un vai var ar viņām apvienoties, ja jūs nespēsiet precīzi noskaidrot – cik viņu ir, kādos laikmetos, kas viņas ir, jeb tas nav svarīgi. Tiekam skaidrībā ar šiem jautājumiem, tāpēc ka tālāk jums ir jāstrādā šajā virzienā mierīgi un apzināti.

Es sākumā gribu koncentrēt jūsu uzmanību uz jautājumu par jūsu FB skaitu. Un pārliecināti teikt, ka viņu skaitam nav nozīmes. Var arī neinteresēties, kādos laikmetos viņas atrodas. Ja jūsu darba procesā šajā virzienā atklāsies konkrētas FB, tad tas būs lieliski. Pie tam atklājušās FB var attīstīt jums jūs interesējošu informāciju. Vēlreiz atgādinu agrāk teikto – ne tikai jūs tagad izpaužat apvienošanās iniciatīvu, bet, īpaši, dažas no tām, kuras pieder attīstītiem garīgiem laikmetiem un civilizācijām. Piemēram, reiz jūs bijāt labāko laiku Lemūrijā un Atlantīdā. Kāpēc gan šai jūsu FB aktīvi neietekmēt jūsu visu savienošanās kopā procesu? Tā tas arī ir! Ietekmēs! Bet ar zemāko dimensiju FB ir savādāk. Tur, blīvajā matērijā, viņām ir īpaši smagi. Viņām vajag palīdzēt. Tagad runa mūsu darbā nav par viņu izvešanu uz augstākām dimensijām. Tas ir pavisam cits jautājums. Taču apvienošanos ar viņām vajag izpildīt pirmām kārtām. Tā viņām būs vieglāk izpildīt savas misijas, un, ja arī pacelties, tad vieglāk un straujāk, iemantojot veselumu.

Domāju, ka ir nepieciešams norādīt uz svarīgu momentu jūsu FB apvienošanas darbā. Tiem no jums, kuri pieder lejupejošajam evolūcijas atzarojumam, var likties, ka viņiem nevajag strādāt ar zemāko dimensiju FB. Tas tā nav. Jūs varējāt tur būt klātesoši, pildot noteiktus uzdevumus. Tāpēc es arī lūdzu pilnīgi visiem noskaidrot bijušās vai esošās FB esamību planētas zemākajās dimensijās. Bet, ja jūs tur nekad neesat bijuši, tad visas grupas darbā ieņemiet nevis novērotāju, bet aktīvu palīgu pozīciju. Nosūtiet mīlestības un prieka enerģijas visiem tiem, kuri šo darbu izpilda. Tā jūs saliedēti iziesiet veseluma iemantošanas pirmo etapu. Un tajā ir spēks darbam grupā.

Mani dārgie! Tagad vajag saprast, kas tas ir – iemantot veselumu ar savām FB? Par ko ir runa? Kā jums vajag strādāt? Vai tiek ņemts vērā viņu stāvoklis un aktivitāte šajā jautājumā? Es gribu, lai jūs saprastu galveno principu šajā darbā.

Nav nozīmes, kur un kāda FB pašreiz atrodas. To noskaidrojam tikai attiecībā uz zemāko dimensiju FB, ar viņām arī sākam savu darbu.

Apvienošanu veicam enerģētiski informatīvu, nevis fizisku vai strukturālu. Pirms savienošanās ar viņām iesaku veikt dualitātes pieredzes arhivēšanu, aicinot viņas darīt to vienlaicīgi ar jums. Ja FB šīs pieredzes nav bijis, un tā var būt, tad viņas palīdz jums izpildīt šo procesu. Es došu vēršanās pie viņām tekstu.

Bet tagad sāksim konkrētu darbu, lai savienotos ar zemāko dimensiju FB, pie tam ņemot vērā šīs apvienošanās galvenos principus.

1. Daudzas viņas jau ir izvestas no zemākajām dimensijām, taču vienalga jūt vajadzību apvienoties ar jūsu pašreizējo enerģētiskās informācijas stāvokli. Šajā gadījumā jūs viņas aicināt uz apvienošanos. Neatkarīgi no tā, kur viņas šajā momentā atrodas. Tā ir svarīga jūsu vienotās planetārās būtības daļa.

2. Tām FB, kuras arī tagad strādā planētas blīvajos slāņos, ir jāapvienojas ar jums enerģētiski informatīvi, lai jūs viņām kļūtu par “pludiņu” viņu misiju izpildē un atvieglotu viņu izvešanu uz augstākām dimensijām, kad pienāks laiks. Viņas var pieaicināt konkrētāk, tāpēc ka jūs jau esat noskaidrojuši, kur un kāda FB jums eksistē. Es došu aicinājumu.

3. Šo FB izvešana notiks paātrināti pēc jūsu enerģētiski informatīvās savienošanās ar viņām. Jums viņām apvienojoties ir jāsaka, ka tagad visas FB visās jūsu izpausmēs palīdz viņām viņu darba izpildīšanā un turpmākā iziešanā uz augstākām dimensijām.

4. Zemāko dimensiju FB nav kaut kādas nepilnīgi attīstījušās būtības. Viņas var būt garīgi progresīvas un pildīt ļoti svarīgas misijas. Pacentieties saskaņoties ar viņām, pirms sākat apvienošanas darbu. Nosūtiet viņām savu bezgalīgo mīlestību.

Es piedāvāju sākt kontaktu un apvienošanos ar jūsu zemāko dimensiju FB, pielietojot Polipasaules metodiku. Lai jūs nemulsina Polipasaules 4-5 konstrukcija. Galvenais, ka jūs nostājaties Polipasaules Nulles Punktā, kurš caur Nulles Punktu sistēmu ir saistīts ar jebkuru planētas dimensiju.

2013. gada 23. augustā

Pievienots 04/09/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6785

Apvienošanās ar savām zemāko dimensiju fragmentārajām būtībām

Praktiskais darbs Elvīras Griščenko vadībā

Lai apvienotos ar savām fragmentārajām būtībām (FB), mēs izmantosim jau mums pazīstamo instrumentu – POLIPASAULI.

Mēs ar jums iziesim pa visiem POLIPASAULES portāliem saskaņā ar mums doto metodiku, aizejot līdz Nulles Punktam, aktivizēsim Mebiusa Lentas. Vajag atzīmēt, ka caur POLIPASAULES nulles punktu mēs varam saistīties ar visu dimensiju Nulles Punktiem, tai skaitā arī ar zemāko dimensiju nulles punktiem.

Atrodoties Nulles punktā, mēs sāksim piesaukt savas FB, norādot viņu atrašanās vietu pa līmeņiem, kurus jūs iepriekš noteicāt ar jūsu Augstākā “Es” palīdzību.

Iespējams, jums nav FB zemākajās dimensijās. Šajā gadījumā jūs strādājat kopā ar grupu, jūs izsakāt nodomu palīdzēt pārējiem grupas locekļiem šajā darbā. Priekš tā jūs piesaucat savas Kosmiskās Būtības mīlestības plūsmu palīgā strādājošajiem. Un gaidāt, kamēr viņi izpildīs savu darbu.

Ziniet, ka pie tam jūs strādājat pie veseluma iemantošanas, tāpēc ka palīdzība citiem tā iemantošanā virza jūs šajā savienošanās plūsmā ar savu Kosmisko Būtību.

Bet visi kopā mēs paātrināti virzāmies gatavošanās Augšupcelšanai kopējā plūsmā un paši paātrināti paceļamies pie Augšupcelšanās.

Un tā, sākam mūsu darbu.

Ceturtās-piektās dimensijas Polipasaules shēma

Atslābināmies, apturam iekšējo dialogu un noskaņojamies uz interesantu darbu.

Sākumā mēs piesauksim savu Vienoto Kosmisko Būtību un veiksim saskaņošanos ar viņu. Nemulstiet, ja jūs par viņu neko nezināt, viņa vienalga eksistē. Galvenais – saskaņoties un izjust to. (Pauze.)

Viņa sūta jums savu mīlestību, izjūtiet šo plūsmu, iesūciet ar katru sava ķermeņa atomu, piepildiet sirds telpu ar viņu. Tagad notiek burvestība: mīlestība pārpilda jūs un jūs sākat izstarot šo mīlestību no iekšienes uz āru! Noturiet šīs sajūtas, tās palīdzēs jums darbā darboties pārliecināt un precīzāk.

Jūs piesātināt ar šo MĪLESTĪBU katru savu domu, katru savu kustību pa Polipasaules koridoriem.

Sākam kustību pa POLIPASAULES portāliem.

Kustība pa Galveno Portālu.

Kustība pa zemāko dimensiju portālu.

Kustība pa augstāko dimensiju Portālu.

Un tā, mēs esam POLIPASAULES Nulles Punktā.

Piesauciet kopradīšani Skolotājus, Sargeņģeļus, Atbalsta Grupas, Augstāko “Es”, Dievmāti un Debesu Tēvu un kosmiskos Laertus kā telpas-laika saskaņošanas speciālistus.

Aktivizējam krustojošās Mebiusa Lentas.

Un sākam piesaukt savas FB, lai saskaņotos. Nosūtiet viņām to mīlestību, kura jūsos tagad kvēlo.

Jūs izsakāt sekojošu aicinājumu:

“Es, vārds, dzīvojošs (valsts), pilsētā… uz planētas Zeme (ja jums ir pazīstama jūsu Vienotā Kosmiskā Būtība, tad varat nodēvēt sevi par viņu šajā iemiesojumā), izsaku tīru un patiesu Nodomu iemantot veselumu ar manām FB, kuras strādā līmeņos… (norādiet jūsu noteiktos līmeņus).

Es apvienojos ar viņām mūsu Vienotās Kosmiskās Būtības Beznosacījuma Mīlestības plūsmā enerģētiski informatīvi un nostiprinu šo apvienošanos vienotā matricā tālākai īstenai un pilnīgai saplūšanai. Es vienotā plūsmā eju kopā ar viņām uz mūsu Augšupcelšanos uz piekto dimensiju. (PAUZE.)

Apvienojies ar viņām, es aicinu uz apvienošanos arī visas manas FB, agrāk izvestas no planētas zemākajām dimensijām.

Apvienojos ar viņām enerģētiski informatīvi. Mēs kļūstam vienota matrica, kura nes zemāko dimensiju informāciju un pieredzi.

Mēs esam vienoti!

Un no šī brīža mēs dzīvojam kā vienota būtība. Tas ir noticis!”

Izsakām nodomu dezaktivizēt Mebiusa Lentas un izejam no Polipasaules centra caur apakšējo Portālu.

Pateicamies par palīdzību Skolotājiem, Sargeņģeļiem, Atbalsta Grupām, Augstākajam “Es”, Dievmātei un Debesu Tēvam un kosmiskajiem Laertiem, savai Kosmiskajai Būtībai.

Pievienots 04/09/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6787

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email