Магниты Духа

SEN-ŽERMENS caur Marinu Shults. Parunāsim pa Mīlestību Jaunajā Laikmetā.

Mani sirdsmīļie! Šodien jau ir pienācis laiks parunāt par Mīlestību. Jautāsiet – par kādu tādu mīlestību? Vai tad mēs neprotam mīlēt vai nezinām, kas ir mīlestība? Jā, jūs tagad uzdevāt pilnīgi pamatotus jautājumus, taču daudzi no jums tomēr atturēsies no jautājumiem, tāpēc ka zina, ka cilvēci gaida Mīlestības jauna stāvokļa Laikmets, par ko Es tad arī gribu ar jums šodien parunāt.

Jā, Mani dārgie cilvēki, Es sāku ar jums sarunu par Mīlestības jūtu transformāciju. Par to lielo pārkārtošanos jūsu sirdīs, kas atvērs tīras un Beznosacījuma Mīlestības avotu. Par to es nerunāju pirmoreiz. Un daudzi Skolotāji par to ir runājuši. Taču, lūk, kāds ir noslēpums! Vajag jau tagad audzēt šīs brīnišķīgās jūtas un neļaut to maigajiem asniem izdzist aizejošo gan veco enerģiju, gan veco ieradumu, gan pagājušo laiku pierastā mīlestības jēdziena – vērpetē. Tiksim skaidrībā, kas tad ir jaunās Mīlestības jūtas un kā jums tās izlolot, ļaut tām nostiprināties. Kā arī ievest jūs 5-tās dimensijas jaunajā stāvoklī un jaunajā dzīvē. Kā redzat, izrādījās pareiza saikne starp jaunās Mīlestības jūtām un pāriešanu un 5-to dimensiju. Un kā gan savādāk!

Ņemu atpakaļ savus vārdus par to, ka jums vēl nav pazīstamas jaunās Mīlestības jūtas. Jā, tās ir pazīstamas daudziem. Bet, ja teikšu, ka visiem? Tad jūs pamatoti jautāsiet Man, kur gan tās jūsos ir un kā gan jūs līdz šim tās neesat pamanījuši? Un varbūt nekam arī nav paredzēts izmainīties? Vai ir iespējams kas tāds, ka vajag mainīt mīlestību? Tas taču ir jūsu izdzīvošanas, radošuma, bērnu radīšanas utt. enerģijas veids. Un Es atbildu pilnīgi nopietni – jūsos vienmēr ir dzīvojušas divas mīlestības jūtas. Vienas bija dabiskā veidā saistītas ar nepieciešamību radīt un audzināt pēcnācējus. Un jūsu zinātnieki ir radījuši daudz formulu, kā darbojas atbilstoši hormoni, kas to pierāda. Bet kā tad divu cilvēku mīlestība? Vai tiešām tikai dzimtas turpināšanas motivācija izsauc iemīlēšanos vai pat ilgas, uz visu dzīvi, kopības ar noteiktu cilvēku sajūtu, kuru daudzi turpina saukt par mīlestību? Mani mīļie Saules Eņģeļi! Esmu tāls no domas likt jums vilties, taču patiesībā tas, ko jūs esat pieraduši saukt par mīlestību, ir stimuls dzimtas turpināšanai. Daži kā iemīlējušies pāri dzīvo ļoti ilgi. Un viņiem sāk formēties citas jūtas vienam pret otru, kuras viņi nezina, kā nosaukt. Tā mēdz būt gan draudzība, gan iepriekšējā iemīlēšanās, gan kopīgas intereses, gan atbildības sajūta radītās ģimenes priekšā. Bērni aiznes daļu mīlestības, taču par mīlestību pret bērniem vajag parunāt īpaši.

Tagad runa būs par to, kur tad jūsu konkrētajā dzīvē ir iedīgļi vai pat nobrieduši asni tai Mīlestībai, kura dos savus dīgstus Jaunajā Laikmetā un ļaus jums paplašināties līdz augstākajām dimensijām. Bet tieši jaunā Mīlestība taču var palīdzēt šai paplašināšanai, tāpēc ka pāriešana uz augstākām dimensijām – tā ir jūsu paplašināšanās Visumā, kaut arī daļēja, uz laiku daļēja.

Runāsim par starpību līmenī enerģijām, kuras ir iesaistītas jums pierastajā mīlestībā un jaunajā Mīlestības sajūtā. Nevienam nav noslēpums, ka mīlestības enerģija ieņemšanai un dzimtas turpināšanai eksistē enerģētiskās sistēmas apakšējo čakru līmenī: gan pirmajā, gan otrajā, gan daļēji trešajā čakrā. Pie tam dažādiem cilvēkiem var strādāt dažādas šo enerģiju kombinācijas. Un tomēr Es apgalvoju, ka arī jaunajai Mīlestībai ir vieta jūsu enerģētiskajā sistēmā. Jūs domājat, ka mīlat ar sirdi? Kādēļ jums vajag mīlēt ar sirdi, lai ieņemtu bērnu? Tas ir kļūdains priekšstats. Taču jaunā Mīlestība patiešām sāk nākt jūsu dzīvē caur jūsu sirdi. Un Es gribu, lai Mana darbiniece, sākot no šīm rindām, rakstītu – Sirds. Tieši Sirds ir tas orgāns enerģētiskā nozīmē, kurš sāk pārvadīt Enerģijas, piemītošas Beznosacījuma Mīlestībai, kura jums visiem bija raksturīga tajos tālajos, līdz Lielajam Eksperimentam, laikos. Un viņa tagad atgriežas! Un viņa atgriežas caur jūsu Sirdi! Sapratīsim galveno, par ko ir teikts un rakstīts vairākkārt, taču vēl ilgi ieviesīsies jūsu apziņā, kamēr jūs nesapratīsiet, kā jums tālāk eksistēt. Es runāju par to, ka jums labi ir pazīstama tā Mīlestība, uz kuras līmeni jūs atkal varat iziet. Un iziet jau tagad jūsu pašreizējā laikā. Es teicu, ka viņa vienmēr ir bijusi jūsos. Bet kādā veidā? Kad jūs dzīvē rīkojāties attiecībā pret mīļajiem, tuvajiem, svešiem cilvēkiem vai savu valsti absolūti nesavtīgi, vēloties palīdzēt, atnest labumu. Tāda mīlestība bieži prasīja spēju upurēties, taču viņa vienmēr bija tīras Mīlestības uzplaiksnījums, bez jebkādiem noteikumiem. Viņa netika uzturēta savā vienmērīgā degšanā pastāvīgi, tāpēc ka tam nebija apstākļu Lielā Eksperimenta ietvaros. Un tomēr pats termins “Beznosacījuma Mīlestība” neizzuda no jūsu dzīves.

Tagad ir iestājies cits laiks. Enerģiju nomaiņa ir novedusi pie tā, ka jūs pakāpeniski, ļoti plūstoši varat iet prom no vecā mīlestības līmeņa un pāriet uz viņas augstfrekvences līmeni. Priekš tā sākumā ir nepieciešama tikai pareiza sapratne par to, ka arī bērnu radīšanas process var noritēt uz augstākajām Mīlestības vibrācijām, un, vēl jo vairāk, visi jūsu dzīves radošie procesi. Sākšu ar to, ka Sirds jaunajās enerģijās sāk strādāt kā jūsu organisma enerģētiskā nodrošinājuma pilnīgi jaunas konstrukcijas centrs visos līmeņos. Par to jums drīz kļūs zināms detalizētāk. Šī jaunā sistēma, kuru Krajons ir nosaucis par “Cilvēka Ugunīgo enerģētisko nodrošinājumu*”, sāk formēties planētai, un jau ir tās formēšanās iespēja jums. Pie šādas sistēmas Sirds kļūst par centru neparasti stipras Beznosacījuma Mīlestības klātbūtnei, kuru jūs spēsiet asimilēt un sākt savu dzīvi dzīvot caur viņas prizmu. Šo jauno sistēmu pilnībā var mērķtiecīgi uzbūvēt un aktivizēt.

Bet ko darīt tieši tagad? Kā padarīt savu dzīvi bagātāku un skaistāku caur Beznosacījuma Mīlestības enerģiju apgūšanu? Un to ne tikai var darīt, bet arī vajag obligāti. Saprotiet, ka, gatavojoties Augšupcelšanai, jūs nevarat palikt pie vecajiem mīlestības principiem. Jums ir jāaudzē šī jaunā sajūta un jāpadara tā par dominējošo savā dzīvē. Un jūs ātri sapratīsiet, cik viegli caur to atrisinās visi jūsu dzīves jautājumi; cik viegli jūs kļūstat pilnīgi citas būtnes; kā spēja mīlēt bez nosacījumiem aizved jūs pie savstarpējo attiecību jaunas kvalitātes sapratnes un būvē jaunu pasaules uztveri. Es gribu dot jums praktisku padomu, kuru izpildot jums pavisam nebūs grūti apgūt Beznosacījuma Mīlestību.

1. Izdariet Beznosacījuma Mīlestības īpašību atlasi. Pārbaudiet savu vēlēšanos pēc tādas Mīlestības no citiem cilvēkiem. Detalizēti aprakstiet savu izpratni, kas tas ir – Mīlestība bez nosacījumiem. Pieļaujiet, ka šī atlase tiks koriģēta, tas ir pilnīgi normāli.

2. Uzrakstiet, izejot no jūsu veiktās atlases, jūsu paša darbības, atstrādājot tās īpašības, kuras jūs tajā iekļāvāt.

3. Padariet par ikdienas nodarbību nodzīvotās dienas analīzi ar bezkaislīgu novērtējumu savai uzvedībai un savām darbībām saistībā ar Beznosacījuma Mīlestību. Visas savas darbības jums ir jāpakļauj šim nesatricināmajam virzienam – dzīvot Beznosacījuma Mīlestības enerģijās!

4. Atcerieties to, ka šī Mīlestība tagad pilnīgi netraucēti iet caur jūsu Sirdi. Un viņai vajag iedot atbalsta punktu viņas enkurošanai. Tikai jūsu darbības palīdzēs to izdarīt.

5. Izdariet to, ko jūs līdz šim nekad neesat darījuši – ļaujiet savai Sirdij radīt jūsu dzīvi caur Beznosacījuma Mīlestību! Bet priekš tā vajag neievērot daudzas nosacītības jūsu esamībā, kura nes un piespiež jūs pieņemt lēmumus vecajās enerģijās. Ja jūs varat iepriekš pārdomāt savas darbības, tad dariet to. Taču, ja jums vajadzēs pieņem lēmumus “kustībā”, tad caur savu Sirdi piesauciet jūsu Augstāko “Es” pareiza lēmuma pieņemšanai caur Beznosacījuma Mīlestības enerģiju.

Un tagad ir pilnīgi piemēroti parunāt par to, ka Augstākais “Es” tad arī ir tas Kanāls, caur kuru jūsu Sirdī nolaižas Beznosacījuma Mīlestības Stars. Novērtējiet Mūsu centienus piesaistīt jūs kontaktam ar jūsu Augstāko “Es”. Un jūs sapratīsiet, ka daudz iemeslu nosaka šī kontakta nepieciešamību. Un tiem cilvēkiem, kuri šo kontaktu jau ir nodibinājuši, ir ievērojami vieglāk iet pa dzīvi Augstākā “Es” vadībā, piesaucot caur Viņu arī Beznosacījuma Mīlestības enerģiju.

Beznosacījuma Mīlestība prasa saudzīgu attieksmi pret viņu. Jūs varat jautāt – kāda ir šīs Mīlestības sajūta? Jo cilvēks taču ir pieradis pie apakšējo čakru mīlestības vētrainajiem viļņojumiem. Bet šī Mīlestība? Kā viņu izjust? Kādas jūtas vai pārdzīvojumus viņa nes? Kā noteikt, ka viņa ir jūsu pieņemta un tiek izmantota? Kā viņu nest un attīstīt? Par to noteikti runājam.

Beznosacījuma Mīlestībai pirmkārt ir jātiek atzīmētai ar savu vienmērīgumu. Tā ir kā glāstīgas Uguns vienmērīga degšana. Jūs jau esat sākuši strādāt ar Svētās Vienotības Uguni. Tieši viņa tad arī ir Beznosacījuma Mīlestības galvenais faktors. Ne viņš viens, taču viņu enerģijas savietojas. Paņemiet pirmajam treniņam saplūšanu ar Svētās Vienotības Uguni. Ejiet savā dzīvē, apgaismojot savu un citu ceļu ar šo svētīgo Uguni. Un jūs, paši to nemanot, ielaidīsiet savā dzīvē plašu Beznosacījuma Mīlestības straumi.

Nu ko, ir pateikts diezgan daudz Beznosacījuma Mīlestības enerģijas apgūšanas sākumam. Taču tas ir tikai sākums ceļā pie viņas. Uz šī ceļa ir nepieciešams nostāties, ja jūs plānojat palikt uz šīs planētas, sekmīgi pabeigt Eksperimentu un iziet Augšupcelšanās procesu. Ziniet, ka bez jaunās Mīlestības jūs nespēsiet dzīvot planētas augstākajās dimensijās.

Es pavisam nesen teicu jums par Prieku. Atkal atkārtošu vēl un vēlreiz – Prieks ir stiprs Beznosacījuma Mīlestības fundaments. Ejiet pa dzīvi priecīgi un ar priecīgu smaidu uz lūpām. Dāvājiet šo prieku cilvēkiem un visai apkārtējai Pasaulei. Un Beznosacījuma Mīlestība ielīs jūsu būtībā un piepildīs pasauli ap jums. Bet jums – Eņģeļiem no Centrālās Garīgās Saules, nonākot Eksperimenta galā, tad arī ir jākļūst par Gaismas, Prieka un Beznosacījuma Mīlestības avotiem visam Visumam.

Es zinu, ka tas tā arī būs!

Ar patiesu Mīlestību Sen-Žermens.

2012. gada 9. februārī.

 

MEDITĀCIJA

Beznosacījuma Mīlestības parādīšanās Sirdī

Mani dārgie! Man ļoti gribas palīdzēt jums iesākumā Beznosacījuma Mīlestības plūsmas apgūšanā, kura, kā Es jau teicu, pastāvīgi iet caur jūsu Sirdīm. Viņu nepieciešams noenkurot un iet pa dzīvi šajā svētīgajā plūsmā, dāvājot to visai apkārtējai Pasaulei. Tas tad arī ir galvenais uzdevums cilvēkam, apguvušam Beznosacījuma Mīlestības plūsmu. Saprotiet, ka vajag nevis vienkārši noenkurot šo Mīlestību savā būtībā. Vajag kļūt par šīs Mīlestības pārvadītāju uz apkārtējo Pasauli. Un tikai tā, un tikai tad jūs kļūsiet par īstenu Mīlestības bez nosacījumiem un dogmatiskiem ierobežojumiem nesēju. Es jau rekomendēju jums veikt teorētisku gatavošanos un pašanalīzi katru dienu. Bet tagad gribu dot nelielu Meditāciju, kura ļaus jums kļūt par šīs Beznosacījuma Mīlestības tīrās Dievišķās plūsmas beznosacījuma pārvadītājiem. Un tā, sāksim.

Nosēdieties spoguļa priekšā un uzmanīgi ieskatieties savā atspulgā. Iztēlojieties, ka jūsu priekšā sēž cits cilvēks, kurš jums ir jāiemīl ar visu Sirdi un pastāvīgi jālej uz viņu sava Beznosacījuma Mīlestība. Uztaisiet virs galvas gaismas sfēru un paskatieties, kas notiks ar cilvēku spogulī. Ieraugiet viņam tādu pašu sfēru. Pēc tam piesauciet savu Augstāko “Es” un sakiet šim cilvēkam, ka viņa Augstākais “Es” pilnībā saplūst ar jūsu Augstāko “Es”. Apsveiciet jūsu Augstāko “Es” saplūšanu ar prieku un mīlestību. Nekādi ierobežojumi jums nav jāizjūt! Nekādi! Cilvēks atsmaida jums atpakaļ. Viņam ir patīkami, ka jūs esat kopā. Bet tagad palūdziet jūsu un viņa Augstāko “Es” sapludināt kopā – jūsu un tā cilvēka – gaismas sfēras. Pie tam jūs sajutīsiet, kā jūs sāk vilkt pie tā cilvēka. Un šajā momentā palūdziet jūsu kopējo Augstāko “Es” izlaist caur jums Beznosacījuma Mīlestības plūsmu. Izbaudiet šo spēcīgo un vienlaicīgi maigo Enerģijas plūsmu no Mīlestības bez jebkādiem nosacījumiem. Vienkārši ļaujieties šai plūsmai un pieņemiet viņu arī priekš tā cilvēka, kurš sēž jūsu priekšā spogulī.

Mani mīļie! Kuru jūs tagad mīlat? Savu Dievišķo pilnību! Izbaudiet šos mirkļus! Vai tie nav aizkustinoši? Bet tagad pieņemiet Mīlestības impulsu no spogulī sēdošā cilvēka.

Viņš arī sūta jums savu Mīlestību. Citādi arī nevar būt. Viņš papilnam atdot viņu jums, bez atlikuma. Patīkami? Jā, patīkami! Bet tagad ir atlicis tikai pieņemt jūsu apziņā Beznosacījuma Mīlestības impulsu no visas apkārtējās Pasaules, lai cik liela tā nebūtu. Un tas izdodas momentāni, tikko kā jūs par to padomājāt. Izbaudiet saplūšanu uz Beznosacījuma Mīlestības viļņa ar visu apkārtējo Pasauli. Patīkami? Jā, patīkami!

Mani mīļie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Tagad jūs kādu laiku nodzīvojāt Beznosacījuma Mīlestības enerģijā. Bet tagad iedomājieties, ka šī enerģija tagad ir visur, viņa ir neierobežota. Un tātad viņa plūst caur katru cilvēku. Tikai vajag savā apziņā nostiprināt apgalvojumu, ka viņa ir klātesoša visās dzīvības formās. Un tad jūsu prieks var palīdzēt cilvēkiem atraisīt Beznosacījuma Mīlestības enerģiju. Ieraugiet katrā cilvēkā Dieva Dzirksti, kura tagad arvien vairāk iedegas Beznosacījuma Mīlestības staros. Sāciet palīdzēt citiem atvērties šai Mīlestībai. Un tad caur jums viņas plūsma sāks tecēt brīvi un svētīgi.

Jūs varat tādu praksi izpildīt arī ar citiem cilvēkiem, nevis tikai ar savu atspulgu spogulī. Trenējieties pāros, un rezultāts nekavēsies izpausties.

Bet kā tad ar cilvēku spogulī? Viņš priecājas kopā ar jums, mīl kopā ar jums, nes prieku un mīlestību citiem kopā ar jums. Piedāvājiet viņam piecelties, pateikties Radītājam par neizsīkstošās Mīlestības plūsmu un ejiet apkārtējā Pasaulē kā gaismas nesēji un Paša Radītāja Mīlestības nesēji! Un tā tad arī ir jūsu misija, Mani dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Jūs mācāties atgriezt to Mīlestību, kura jums bija papilnam. Pieņemiet viņu ar atvērtu Sirdi! Bet galvenais, nenoslēdziet iespēju viņai iziet apkārtējā Pasaulē. Viņai ir brīvi jālīst caur jums un jāatjauno pilnības un harmonijas līdzsvars visai Zemes un Kosmosa Pasaulei.

Esiet mīlēti un mīliet no šī brīža tikai Beznosacījuma Mīlestības frekvencēs!

Vienmēr ar jums SEN-ŽERMENS

(Meditāciju pierakstīja Marina Shults 11.02.12.)

 

Pievienots 11/09/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6855

Tulkoja Jānis Oppe* Sistēma detalizēti ir aprakstīta žurnālā “Мировой ченнелинг: духовные сообщения”, Nr. 1.

Skat. “Krajons. Mana sakrālā sirds, jeb kurp aiziet čakras.” http://www.magnitiduha.info/archives/2297 (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email