Магниты Духа

VIENOTĀ KOLEKTĪVĀ GAISMAS BŪTĪBA IR RADĪTA

Tiešie čenelingi pēc planetārās meditācijas 2013.09.11 caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. (Čenelingi ir izrediģēti publikācijai.)

1. AŠTARS ŠERANS

JAUNS SCENĀRIJS CILVĒCEI

Sveicināti, mani sirdsmīļie! Es esmu Aštars Šerans. Šodien sazinos ar jums kā oficiāls Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes pārstāvis. Gribu izteikt jums savu oficiālo pateicību no galaktiskās kopienas par piedalīšanos ceturtās dimensijas planētas Zeme cilvēku Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšanas procesā. Šis process, jūsu sākts, protams, ka turpināsies. Tas turpināsies ne tikai 333 dienu laikā – daudz ilgāk. Dievišķās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšana – tas ir process, kurš aizņems gadus, desmitgades un pat – tūkstošgades. Taču Zemes cilvēku Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne ir radīta. Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne tika radīta, un viņa, protams, ka jau eksistē universālā laika režīmā. Taču jūs, kā Laerti, kā Galaktiskā Laertu Dienesta pārstāvji, tagad veicāt Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšanas korekcijas darbu. Lieta tā, ka citās realitātēs šis process realizējas mazlietiņ vēlāk pēc laika. Mēs ar jums šajā realitātē izgājām uz Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšanas līmeni mazliet agrāk kā parasti, tāpēc ka tagad mūsu Eksperiments izvēršas citādi. Un šajā mūsu realitātē, uz šī bāzes gaismas viļņa, mēs ar jums radām citādi, jaunā veidā.

Jā, mēs ielikām pamatu apvienošanai Vienotajā Kolektīvajā Gaismas Būtnē pēc laika agrāk, nekā tas likās iespējams citos scenārija attīstības variantos. Taču lieta ir ne tikai laikā. Mēs esam izgājuši uz citu kvalitatīvu līmeni. Kā izpaužas šī jaunā kvalitāte – gribu jums pastāstīt. Parasti Kolektīvā Gaismas Būtne formējas noteiktā attīstības etapā, kad ir masu apziņas gatavība, kad pietiekami liels skaits cilvēku ir pamodušies un aktīvi sadarbojas ar Augstāko “Es”. Un tad Kolektīvo Gaismas Būtni sākumā rada kolektīvā apziņa. Tieši ar apziņu realizējas arī to vai citu realitāšu attīstības ceļu izvēle. Pievēršu jūsu uzmanību: agrāk izstrādātajos scenārijos izvēle realizējās no to cilvēku kolektīvās masu apziņas līmeņa, kuri pamodās, kuri izrādījās gatavi gaismas darbam. Tagad ar Galaktiskā Laertu Dienesta palīdzību un ar jūsu, Gaismas Darbinieki, palīdzību, mēs realizējām principiāli citu pieeju. Mēs nostrādājām Gara līmenī. Izvēle par labu Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšanai ir realizēts Garīgajā līmenī, tas ir, kvalitatīvi augstākā līmenī. Jums pienākas saprast, kur ir starpība, kāpēc mēs radījām Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni, pirms viņu radīja masu apziņa. Notikumu attīstībā parādījās iespēja pat ar salīdzinoši nelielu cilvēku skaitu iziet uz Gara līmeni, savienoties ar savu Garīgo kvalitāti un no šī Garīgā līmeņa dzemdināt Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni, kura sāks ievest Kolektīvās Gaismas Būtnes principu visas cilvēces attīstībā, Dievišķās Vienotības principu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Es lūdzu arī pievērst jūsu uzmanību tam, ka Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne nesāks vadīt, valdīt. Taču viņa no Dievišķās Vienotības līmeņa sāks ieiet cilvēku masu kolektīvajā apziņā, Garīgais izies priekšplānā attiecībā pret apziņu. Un tas ļaus cilvēcei pieņemt principiāli citādus lēmumus svarīgāko evolucionāro pagriezienu laikā. Nevis masu apziņa sāks vadīt cilvēkus, bet cilvēkus VĒRSĪS viņu Augstākais kolektīvais garīgais “Es”. Viņš jau ir radīts, viņš sāk izpausties, sazināties ar jūsu pasaules pārstāvjiem, tajā skaitā – ar jūsu vadītājiem, jūsu prezidentiem, jūsu ierēdņiem un pat ar to dzīvības formu pārstāvjiem, kuri tiek vadīti no aizkulisēm. Tāpēc grūti ir pārvērtēt šodienas notikuma svarīgumu četrdimensionalitātes cilvēku civilizācijas attīstībai. Ir izstrādāts principiāli citāds evolucionārās attīstības variants, kurā jūs, mani dārgie, tieši piedalījāties. Tāpēc es vēlreiz Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes vārdā izsaku jums patiesu atzinību, sirsnīgu pateicību. Aicinu jūs turpināt darbu šajā virzienā, tāpēc ka priekšā stāv vēl virkne nopietnu korekciju, virkne gaismas pasākumu, vērstu uz planētas Zeme Vienotās Dievišķās Kolektīvās Gaismas Būtnes attīstību.

JŪSU AŠTARS ŠERANS

 

2. EL MORIJA

PALDIES, KA MĒS ESAM KOPĀ!

Mani dārgie! Nav iespējams apiet ar klusēšanu tādu darbu, kuru šodien izpildīja ļoti daudzi Gaismas Darbinieki. Tas turpinās, izplatās plašā gaismas vilnī pa visu planētu.

Kāds pamostas un arī ķeras pie šī lielā uzdevuma, kuru jums deva jūsu Augstākie “Es”, jūsu Dievišķās pilnības. Taču visi svin uzvaru, tāpēc ka atgriešanās pie Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtības – tā patiešām ir milzīga Zemes cilvēces uzvara. Nopakaļ Dualitātes Eksperimenta atcelšanai jūs atnācāt, kā teica Aštars Šerans, mazliet agrāk par to laiku, kurš bija paredzēts, pie šīs Lielās Būtības radīšanas, transformācijas, atjaunošanas, korektas izmainīšanas. Jā, tā būs jūsu Augstākā Dievišķā Būtība. Ne katram personīgi, bet visai planētas cilvēcei. Un jūs pakāpeniski iekļausiet šajā Būtībā ar citas dzīvības formas. Šis pārtecēšanas pie vienotas dzīves, pie vienotas Zemes civilizācijas process dabiski aizņems ļoti daudz laika, taču tas būs svētīgs, brīnišķīgs. Un tas būs Gaismas triumfs un lielās kosmiskās Mīlestības vienotība.

Tagad es, nopakaļ Aštaram Šeranam, gribu pateikties visiem Gaismas Darbiniekiem, kuri atsaucās mūsu Aicinājumam. Tagad uzmanību vajadzēs veltīt tam, lai atgādinātu cilvēkiem par planētas Zeme cilvēku Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšanu. Vajag bīdīt cilvēkus uz to, lai šī gaismas jaunrade turpinātos. Mēs ienesīsim šajā procesā kaut ko jaunu. Tāpēc ka, formējoties, attīstoties, kļūstot Gaismā arvien stiprākai un stiprākai, Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība dos jums arī citus uzdevumus, nedaudz citos aspektos izgaismosies viss šis darbs. Neapšaubāmi, jūs informēs, taču arī jums pašiem pakāpeniski ir jāieiet kontaktā ar jūsu radīto Būtību. Es domāju, ka sazināties ar Viņu un radīt kopā būs ļoti interesanti. Jā, tas ir kas pilnīgi jauns jūsu dzīvē, visas cilvēces, progresīvās cilvēces dzīvē. Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne sāks modināt tos, par kuriem mēs sakām: “viņi vēl guļ”. Redziet, kāda sakustēšanās notiks arī zemiešu kolektīvajā apziņā. Protams, nevajag jaukt Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību ar zemiešu kolektīvo apziņu. Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība dzimst arī Gara, ne tikai apziņas līmenī. Bet sakustēšanās gan būs arī zemiešu kolektīvajā apziņā. To ir svarīgi saprast. Redziet, kā no visām pusēm mēs ejam uz vienotu mērķi, lai cilvēce pamostos un apzinātos savu uzdevumu, savas saknes, savu iespējamo augsto gaismas lidojumu. Un savu evolucionāro virzību. Tas ir ļoti un ļoti svarīgi.

Bet tagad es gribu jūs sveicināt no… mūsu ne zemes stāvokļa augstuma… Jā, es gribu ielikt savos vārdos ļoti interesantu jēgu. Jūs taču saprotat, ka, apvienojušies ar Vienoto Kolektīvo Būtību, no kuras jūs reiz iznācāt, jūs ar to pašu apvienojāties ar visiem mums – Gaismas Ģimeni, saviem Skolotājiem un Audzinātājiem. Es gribu, lai jūs paši sāktu just, cik lielā mērā mēs esam jūsu iekšienē un cik lielā mērā jūs esat mūsu iekšienē. Mēs negribam, lai jūs mūs izceltu kā kaut kādus augstu stāvošus Hierarhus vai kā Garus, Dvēseles, kuras stāv virs jums. Jā mēs varam vadīt, bet arī jūs kādu vadāt. Tās ir pilnīgi citas savstarpējās attiecības, tā ir kopradīšana Vienotā Gaismas Ģimenē. Var atrasties uz dažādiem evolūcijas pakāpieniem un pilnīgi nemazināt citam citu. Bet mēs tagad esam vienoti šajā Kolektīvajā Būtībā, un mēs gribam, lai jūs sajustu šo lielo Dievišķo velti, nestu to cilvēkiem un rādītu viņiem, cik viņi paši ir dievišķi.

Mēs jums teicām, kad bijām ar jums uz planētas Trons, lieliskus vārdus: “Jūs radāt ar saviem spārniem.” Tas jums izsauca smaidu. Jūs taču esat pieraduši radīt uz Zemes: “Mēs radām ar savām rokām!” Bet es tagad jums arī gribu teikt: “Jūs radījāt to ar saviem spārniem!” Radiet arī tālāk ar šiem saviem gaismas spārniem! Un, kā saka Krajons: “Mani sirdsmīļie, es ļoti gribu, lai jūs tagad paceltos augstumā, augšup ar mani…” Aizšausimies pie Gaismas! Aizšausimies pie Lielās Centrālās Saules stariem! Sajutīsim savus “Es” par virszemes putniem, kuri spēj aplūkot, izskatīt visu Visumu, visu Galaktiku, visu Saules sistēmu… Lūk, Zeme zaigo savā gaišzilumā. Viss ir tik brīnišķīgi… Un šī telpa mirdz zvaigznēs, planētās, kuras atstaro gan savu spīdekļu gaismu, gan mirdz ar savu iekšējo gaismu. Viss ir brīnišķīgi. Un tā ir jūsu pasaule. Tā ir jūsu mīlestība. Tā ir jūsu jaunrade. Tagadne, pagātne, nākotne – viss ir apvienojies vienotā brīnišķīgā kanvā, vienotā gaismas impulsā. Un es gribu, lai jūs tagad kopā ar mums saplūstu šajā gaismas impulsā un tieši tādā veidā nolaistos uz Zemes, savā dzīves telpā, taču saglabātu šo stāvokli, šo neparastās gaismnesības sajūtu. Un tas dos jums iespēju apzināties, sajust to, ko jūs šodien radījāt. Ir radīta Zemes cilvēku Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne… Mēs esam jūsos, mēs esam ap jums un nesam jūs savās sirdīs. Mēs jūs ļoti mīlam. Mēs esam ar jums. Paldies, ka mēs esam kopā.

El Morija visu, visu, visu, ko jūs agrāk saucāt par saviem Skolotājiem un Audzinātājiem, vārdā. Tagad mēs ar jums esam vienā Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtībā. Un ļoti par to priecājamies. Mēs jūs mīlam.

El Morija

 

3. MĀTE ZEME

SVEICINĀJUMS GAISMAS MEISTARIEM

Sveicināti, mani Bērni! Visi, kas šodien piedalījās lielajā Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšanā, ir piepildīti ar Gaismu. Tas iepriecina, tāpēc ka gaismā izgaismojas viss. Izgaismojas kā trūkumi, kuri eksistē blīvajās pasaulēs-dimensijās, tā arī labās īpašības. Un Gaisma rāda katra no jums pilnības pakāpi, cik katrs no jums ir pilnīgs kā Meistars.

Tagad es ar jums gribu parunāt kā ar Meistariem, jā, jā, kā ar Meistariem. Ko tas nozīmē, ko es šodien domāju ar šiem vārdiem?

Jūs saprotat, ka Meistars, sava amata Meistars ir tas, kurš ir apguvis kaut kādas iemaņas, kaut kādas prasmes, māku. Taču šodien runa ir par ko citu. Meistars ir tas, kurš prot meistarot, būvēt savu dzīvi. Savas dzīves meistars ir tas, kurš ņem vadības grožus savās rokās. Tas, kurš ņem atbildību savās rokās, tas, kurš ņem visas nepieciešamās sastāvdaļas, lai uzbūvētu pašu labāko, apskaidrotāko dzīvi savam “Es”, saviem mīļajiem un tuvajiem, saviem kaimiņiem, visiem planētas Zeme iedzīvotājiem. Tas ir Meistars. Lūk, es šodien tad arī gribu parunāt par TĀDIEM MEISTARIEM! Par Meistariem, kuri ir pamodušies Gaismā, par Gaismas Meistariem.

Gaismas Meistari atšķiras no parastiem zemes meistariem, kuri nodarbojas ar savas meistarības atsevišķu šķautņu slīpēšanu, ar to, ka būvē jaunas konstrukcijas, jaunas iespējas, jaunas spējas, jaunus līdz šim neredzētus apvāršņus, atklāj šos apvāršņus. Gaismas Meistari rada. Rada Pasaules. Rada dimensijas. Lūk, tas tad arī ir Gaismas Meistars. Laerti, Arhonti, protams, ir Gaismas Meistari. Un es gribu, lai jūs iegaumētu šo jauno stāvokli, šo jauno profesiju, šo jauno īpašību. Gaismas Meistars nav vienkārši Gaismas Būtne un nav vienkārši Kolektīvā Gaismas Būtne. Tas ir Meistars Gaismā. Tas ir ļoti svarīgi, lai katrs no jums justu savu “Es” un savu zemes “Es esmu klātbūtni”, un savu “Es” visu savu ķermeņu, mēru, dimensiju, Gaismas Meistara izpaudumu dažādos mēros un dimensijās – pilnā kompleksā.

Gaismas Meistars – tā ir daudzdimensionāla īpašība. Nav iespējams būt Gaismas Meistaram sadalītībā un dualitātē. Tad jūs uzreiz būsiet kaut kāda noteikta amata, noteiktas iespējas meistars, bet citās jomās jūs vairs meistars nekļūsiet. Tas ir, būs zināma gradācija, kur cilvēks ir Meistars, un kur nav Meistars. Kaut kas tiek darīts labāk, kaut kas – sliktāk. Bet Gaismas Meistars – tā ir pilnīgi cita īpašība. Tā ir jūsu dabas īpašība – būt Gaismas Meistaram. Jūsu īpašība būt Gaismas Meistaram. Nevis vienkārši kā konkrētas lietišķās mākslas vai profesijas Meistars, bet jūsu īpašība būt būtnei no gaismas, Gaismas Būtnei, Gaismas Meistaram.

Šodien jūs veicāt svarīgu soli Gaismas Meistarības apgūšanā. Es nevaru teikt, ka jūs kļuvāt par pilnvērtīgiem, pilna izmēra Gaismas Meistariem, taču jūs ļoti pārliecinoši pavirzījāties šajā virzienā, savas gaismas meistarības uzbūvēšanā. Jūs patiešām sākāt ceļu paša atdzimšanā, uzkāpšanā pie meistarības, pie Meistarības Gaismā.

Es apsveicu jūs! Tie cilvēki, kuri apzinātā veidā šodien, 2013. gada 11. septembrī, pievienojās planētas Zeme cilvēku Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes Radīšanai, kuri pieslējās šai akcijai, šim gaismas darbam laicīgi līdz 11. septembrim, VISI cilvēki, kuri kaut kādā veidā ir piederoši šim darbam, jau iet Meistarības ceļu. Gaismas Meistaru ceļu.

Pieņemiet manus patiesus apsveikumus par šo jūsu jauno īpašību. Sveicu jūs, ejošos Gaismā, pa Gaismas ceļu, pa Gaismas taku. Sveicu jūs, Pasaules radošos, jaunu GAISMU radošos. Jūs esat ĪSTENI Gaismas Meistari. Sveicu jūs un apkampju jūs savos mātišķajos apskāvienos.

Jūsu Māte Zeme – ar mīlestību un sirsnīgu pateicību.

 

1. AŠTARS ŠERANS

DIEVIŠĶAJĀ VIENOTĪBAS TEMPLĪ

Mani dārgie! Apvienojamies Vienotā Sakrālā Sirdī. Un ne tikai ar Aštaru Šeranu. Tagad jūs atkal apvienojaties Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules Vienotajā Sirdī. Tagad atkal atgriežaties uz to līmeni, kurā šodien jau pabijāt. Atgriežaties uz Saules Dievu līmeni. Taču vienlaicīgi jūs tagad esat četrdimensionalitātes pārstāvji, izpildāt planētas Zeme – tās pasaules, kurā tagad dzīvojat, cilvēku pārstāvju lomu. Jūs vienlaicīgi esat Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne, jūs vienlaicīgi esat trialitāte, jūs vienlaicīgi esat individualitāte.

Visās šajās personās, visos šajos aspektos jūs tagad pārvietojaties uz dažādu planetāro dzīvības formu vienoto sfēru. Šī sfēra nav pieejama visiem. Šeit var mitināties to dzīvības formu pārstāvji, kuras spēj apvienoties Vienotajā Kolektīvajā Dievišķajā Gaismas Būtnē. Ne visas planetārās dzīvības formas šeit vēl ir klātesošas, taču visas dzīvības formas agri vai vēlu šurp atnāk. Un, lūk, ir pienācis laiks atnākt uz šo sfēru planētas Zeme cilvēku Vienotajai Kolektīvajai Dievišķajai Gaismas Būtnei. Iztēlojieties, ka jūs esat goda eskorts. Jūs pavadāt Kolektīvo Gaismas Būtni uz šo Sfēru. To var pielīdzināt dievišķajam Kolektīvo Gaismas Būtņu Savienošanās Templim. Var pielīdzināt planētas Zeme dažādu dzīvības formu parlamentam. Iztēlojieties visas sfēras… Un šīs sfēras vienlaicīgi ir zvaigznes. Katra sfēra ir saule.

Un, lūk, milzīgā Templī, milzīgā telpā, milzīgā brīnišķīgā sfērā tagad iedegsies jauna zvaigzne, jauna saule. Jūs atrodaties daudzdimensionālā telpā, daudzdimensionālā pasaulē, dažāddimensiju pasaulē. Šeit ir dažādas apziņas. Dažādas dzīvības formas. Taču visas viņas ir vienotas kā Saules Dievi-Radītāji…

Tagad Tempļa auditorija ir pamirusi gaidās. Parlaments ir pamiris gaidās. Kolektīvo dzīvības formu sapulce ir pamirusi gaidās. Visi ar nepacietību gaida, kad starp viņiem izpaudīsies jaunā Kolektīvā Gaismas Būtne, jaunais parlamenta pārstāvis, jaunā zvaigzne, jaunā saule. Un, lūk, tagad visa uzmanība ir pievērsta saules portālam, telpas koridoram, caur kuru ierodas radītā Kolektīvā Gaismas Būtne, jaunā zvaigzne, jaunā saule. Viņa svinīgi ieplūst un ieņem savu vietu starp citām saulēm. Visi vēro šo procesu. Tas realizējas nesteidzīgi. To var ieraudzīt kā mirdzošu šūniņu, kuru ieņem saule. To var ieraudzīt kā troni, uz kura svinīgi sēž lieliska mirdzoša Būtne. To var ieraudzīt kā uzliesmojumus dažādās krāsās. Cik brīnišķīgs ir daudzdimensionālais augs, kurš pēkšņi ir izaudzis brīnišķīgajā dārzā citu dīvainu augu vidū. Un, lūk, augs ieņem savu vietu un izplaukst. Jaunā zvaigzne sāk kvēlot, un zāle aplaudē. Enerģiju uzplaiksnījumi, emociju uzplaiksnījumi… Jebkurš tāds notikums, jebkura jaunas Kolektīvas Gaismas Būtnes parādīšanās ir ļoti priecīgs notikums visiem. Tas nav vienkārši notikums, kad mūsu, Kolektīvo Gaismas Būtņu, ir kļuvis vairāk. Tā vienmēr ir vēl vienas dievišķās oktāvas, vēl vienas dievišķās daļas atgriešanās. Un katru reizi tā ir dievišķās vienotības atgriešanās, dievišķās vienotības pieaudzēšana.

Iedomājieties kaut ko tādu… It kā jūsu roka būtu bez viena pirksta. Viņa ilgu laiku nebija, un tagad viņš izaug. Jūs būtu laimīgs kā cilvēks, kuram roka ir kļuvusi pilnvērtīga. Līdzīgas sajūtas tagad piedzīvo arī tās Kolektīvās Būtnes, kuras priecājas par to, ka IZAUG vēl viens Dievišķās Kopienas Dievišķais dalībnieks. Viņš svinīgi ieņem savu vietu, un viņš ir gatavs kopīgai jaunradei. Viņu apkampj, viņu pieņem. Un visas sfēras, visas zvaigznes apvienojas ar Viņu vienotībā. Mēs atstājam viņu šajā Dievišķajā vienotībā un klusiņām aizejam. Mēs atgriežamies. Eskorts atgriežas. Zemes cilvēku Kolektīvās Gaismas Būtnes pavadīšana uz planētas dažādu dzīvības formu Dievišķās vienotības sfēru ir notikusi.

Paldies visiem par kopradīšanu.

Ar jums ir Aštars Šerans, ar Mīlestību no Saules Dieva-Radītāja Sirds.

2013.09.11.

 

Publikāciju sagatavoja:

Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults – Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения” – Gaismas Ģimenes oficiālā izdevuma – redkolēģijas dalībnieki.

Tehniskais atbalsts: Lilija Timofejeva.

 

Pievienots 18/09/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6885

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email