Магниты Духа

SEN-ŽERMENA SKOLA “VESELUMA IEGŪŠANA”. 2013.09.14 SEN-ŽERMENS caur Marinu Shults. Ievadvārdi 2013. gada 14. septembrī

Mani mīļie, es priecājos, ka mēs atkal esam kopā. Šodien mēs esam sapulcējušies neparastā periodā un neparastā dienā. It kā norit Jaunā Ēra, atvērta cilvēcei, un jūs droši vien saprotat, par ko es tagad ar jums gribu parunāt. Es gribu pateikties tiem, kas piedalījās Zemes cilvēces Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes radīšanā. Iespējams, jūs vēl dziļi neesat apzinājušies šīs Akcijas svarīgumu, šīs radīšanas svarīgumu, tā svarīgumu, kur jūs esat sākuši piedalīties un kur jums tiek piedāvāta iespēja piedalīties daudzu dienu garumā. Ir atlikušas 330 dienas, un tas ir ļoti nozīmīgs skaitlis. Paskatieties, no kā tas sastāv: Meistar-skaitlis 33 un 0, kura apzīmē nulles pāreju, kura notiks, kad jūs līdz galam izpildīsiet šo Akciju. Nav bijis nozīmīgāka notikuma, neskatoties uz daudzajiem planetārajiem darbiem, kurus jūs veicāt, kā šis, pēc paziņošanas jums par to, ka ir atcelts Dualitātes Eksperiments. Tas patiešām kļuva iespējams tieši tāpēc, ka Dualitātes Eksperiments ir jūsu pabeigts, un tieši tāpēc, ka jūs aktīvi iesaistījāties jūsu nākotnes, jaunās dzīves priekš Zemes un cilvēces – celtniecībā. Saprotiet, ir dzimusi jauna visu Zemes cilvēku Kolektīvā Būtība. Viņa jau sāk iedzīvoties Zemes ietvaros, Viņa jau sāk darboties. Jūs visi droši vien iepazināties ar to, ko teica Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, Aštars Šerans un El Morija. Viņi izskaidroja principā – protams, šī Vienotā Kolektīvā Būtība eksistē Kosmosā un jūsu Galaktikā. Un jūs paši reiz no viņas iznācāt, lai atdalītos, lai izpildītu Dualitātes Eksperimentu, lai aizmirstu viņu, šo Kolektīvo Būtību. Bet tagad, kad jūs atgriežaties pie savas Dievišķības, mēs jums atkal sakām: “Ejiet iekšā, saplūstiet, izplūstiet, paplašinieties.” Saprotiet, ka tas arī ir ceļš pie jūsu veseluma. Un ne nejauši es jums šodien par to saku. Tas ir ceļš pie jūsu Dievišķības, nevis vienkārši atgriešanās pie tās Sākotnes, no kuras jūs iznācāt. Un jums tagad stāv priekšā radīt jaunu, jaunā līmenī, Zemes cilvēces Vienoto Kolektīvo Būtību, tāpēc ka arī apstākļi uz Zemes ir izmanījušies. Un jūs saprotat, ka tas, ko jūs sākāt radīt, sāk ieplūst jaunā veidā, ar jaunu nokrāsu, ar jaunu Spēku tajā visa Saprātīgā Kosmiskajā Vienotajā Kolektīvajā Būtībā, kura ir Kosmosā. Jūs esat sākuši diženu lietu. Vēl pirms 3-4 gadiem mēs nevarējām iedomāties, ka to varēs izdarīt tik īsos termiņos. Un daudzi no jums droši vien izrādījāties vēl nesagatavoti vēstījumam, kuru deva Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, Aštars Šerans un El Morija. Taču jūs paši izmainījāt apstākļus uz planētas, jūs paši padarījāt to iespējamu. Ko tas nozīmē? Ļoti daudz ko. Tas nozīmē, ka mēs, kurus jūs saucāt par saviem Skolotājiem, Audzinātājiem, Sargeņģeļiem, Svētajiem un citos vārdos, mēs tagad jums sakām: mēs esam viens un tas pats, mēs piederam tai pašai Ģimenei, kura tad arī ir Kolektīvā Gaismas Būtība. Mēs ar jums esam kļuvuši tik tuvi, ka jums tas ir jāsajūt ar savām Sirds Telpām. Mēs un jūs esam Viens, un nevajag sadalīt mūs tādos augstos rangos, nenonieciniet savus “Es”. Jums jāsaprot, ka tagad tieši šī Cilvēces Vienotā Kolektīvā Būtība padarīs iespējamu zemiešu kolektīvās apziņas un katra cilvēka, katra cilvēka individuālās apziņas straujāku izmainīšanos. Liela sakustēšanās jau notiek, bet tagad darbosies šī jūsu planētas Cilvēces Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība. Es jūs apsveicu, un esmu dziļi pateicīgs jums par to, ka jūs piedalījāties šajā Akcijā. Bet tie, kuri kaut kādu iemeslu dēļ tajā nepiedalījās, arī lai neskumst, jums ir iespēja tai pievienoties jebkurā laikā. Mēs jūs aicinām atlikušajās 330 dienās, ieskaitot nākošā gada 9. augustu, piedalīties tajā. Ir meditācija, taisīt to ir ļoti vienkārši, vajag tikai apzināties šīs savas darbības dziļumu, un, galvenais, tā rezultāta dziļumu, kurš ir jāiegūst. Jūs redzēsiet, kā jūsu dzīvē viss sāks strauji mainīties, kā cilvēka dzīve sāks mainīties. Nododiet šo Zināšanu arī citiem cilvēkiem, tas ir svarīgi. Un nejauciet jēdzienu “Cilvēces Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība” ar jēdzienu “kolektīvā apziņa” vai “Vienotā Apziņa”, vai “individuālā apziņa”. Tie ir dažādi jēdzieni. Tāpēc es gribu, lai jūs periodiski atkārtotu šo meditāciju un strādātu arī citos veidos. Jo pakāpeniski šī Kolektīvā Gaismas Būtība, kuru jūs radījāt, taču būs pieejama kontaktam, jūs ar viņu varēsiet sarunāties, jūs ar viņu varēsiet sadarboties. Ļaujiet Viņai attīstīties, pilnveidoties, dariet visu nepieciešamo viņas attīstībai. Un jūs redzēsiet, kā jūsu dzīve sāks pārveidoties un kā izmainīsies jūsu Gaismas darbs, tāpēc ka tas iegūs citu jēgu – dziļāku, jaunas nokrāsas, tiks nosprausti jauni uzdevumi, kurus jums būs ļoti interesanti risināt. Vēlreiz pateicos visiem un ceru, ka mēs vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma, tāpēc ka samērā ar šī darba attīstību būs jaunas rekomendācijas, tiks, visdrīzāk, doti kaut kādi jauni aspekti ar šo Kolektīvo Gaismas Būtību, un tāpēc mēs vēl vairākkārt runāsim par Viņu, un, tātad, arī par jums. Pacentieties saprast, ka Viņa ne mazākā mērā nepārsvītro vai noniecina jūsu individualitāti, ne mazākā mērā, bet drīzāk paceļ jūsu “Es” vēl augstāk. Un, saglabājot savu paša individualitāti, jūs jutīsiet saplūšanu ar šo Kolektīvo Gaismas Būtību. Ticiet, tas ir brīnišķīgi. Jums būs vēl tuvāks kontakts ar mums, un arī tas ir lieliski. Es jūs visus mīlu, tajā skaitā jūsu radīto Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību, gan caur Viņu, gan Viņu caur jums. Mēs tagad esam vienoti kā nekad!

Ar dziļu Mīlestību SEN-ŽERMENS.

 

Pievienots 22/09/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6916

 

 

SEN-ŽERMENS

caur Marinu Shults

Vēstījums (pēc Skolas nodarbības 14.09.13.)

 

Mūsu dārgie mācekļi! Mūsu sirdsmīļie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules!

Ar lielu labpatiku atzīmēju, ka mūsu vakardienas tikšanās pagāja nevis vienkārši augstā līmenī, bet jūsu Gara augstākajā pacēlumā! Man patika jūsu iespaidi par cilvēces Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtības radīšanu. Man patika jūsu vakardienas aktivitāte, apziņas darbīgums, priecīgas jaunā un skaistā gaidas. Pakāpeniski jūs kļūstat vienots kolektīvs, kuram drīz sāks augt kolektīvi spārni. Bet tas nozīmē – jums būs vairāk iespēju jūsu tikšanās reizēs kopīgi radīt un risināt ne tikai nopietnus jūsu individuālā veseluma iegūšanas jautājumus, bet arī kompleksus jautājumus. Stādiet saviem “Es” augstāku savu personīgo sasniegumu latiņu. Jūs vakar nodemonstrējāt, ka varat to izdarīt!

Es gribētu atzīmēt vadītāju pieaugošo meistarību. Pateicos viņām par mūsu Skolas visu nosprausto jautājumu un uzdevumu precīzu izstrādāšanu. Paldies Tamārai Knuslei par ļoti dziļo iekļūšanu Mīlestības Enerģijas būtībā. Paldies Elvīrai par darba jauno gaismas metožu būtības lielisko, nestandarta izklāstu. Mēs arī tālāk attīstīsim šo virzienu, lai prastu patstāvīgi stādāt ar šīm tehnikām arī Skolas nodarbībās. Pateicos Skolas sirdij un dvēselei – Marinai. Tam neko nevaru piebilst. Viss norit tik labi, ka mana Sirds paplašinās no prieka un apkampj visus jūs!!!

Draugi! Apsveicu jūs ar ierosmi. Jūs pirmie uz zemeslodes sākāt plānveidīgu gatavošanos Augšupcelšanai manā vadībā. Ne vispār pirmie, gatavojošos ir daudz, bet tieši ar mani. Un tieši tā ir ierosme, tāpēc ka pēc mūsu materiāliem jau sāk strādāt cilvēki dažādās zemeslodes daļās. Bet tas nozīmē, ka Sen-Žermena Skola “Veseluma iegūšana” ir atbīdījusi sienas un izgājusi Pasaulē. Un to izdarījāt jūs!

Protams, ne katrs no Skolas dalībniekiem ir izvēlējies Augšupcelšanās ceļu kā dzīves nepieciešamību, kā dzīvesveidu, kā sava ceļa uz Gaismu ģenerālo ideju. Taču arī tā ir pagaidu parādība. Jebkuram no jums nodarbības Skolā kļūs par noderīgiem iekšējās un ārējās pārveidošanās soļiem. Un tas ir pilnīgi neapstrīdami!

Mani dārgie! Es jums visiem pateicos un vēlu turpmākajās nodarbībās strādāt, plaši apkampjot visus ar savām sirdīm, priecājoties par katru tikšanos un katru iespēju kopējām pūlēm radīt jauno, progresīvo, kalpojošu mūsu kopējam cēlajam mērķim – planetārajai Augšupcelšanai!

Uz jaunu tikšanos. Ar mīlestību Sen-Žermens.

2013. gada 15. septembrī

 

Pievienots 22/09/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6918

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email