Магниты Духа

PLANĒTAS ZEME VALSTU VADĪTĀJIEM. BRĪVO PASAUĻU GALAKTISKĀS FEDERĀCIJAS ATKLĀTA UZRUNA

Sveicināti, dārgie kolēģi! Mēs vēršamies ne tikai pie valdību galvām, likumdošanas un izpildu orgānu pirmajiem vadītājiem. Mūsu uzruna ir adresēta visiem, kas tik nevienkāršā laikā piedalās zemju, valstu vadīšanas procesā, kas ir veltījuši savu dzīvi kalpošanai savas zemes cilvēkiem, cilvēcei, kas ikdienas pūliņos tiecas nodibināt mieru uz visas planētas.

Pieņemiet sirsnīgu sveicienu no tiem, kas realizē mūsu galaktiskās Sadraudzības vadības procesu, no Brīvo Pasauļu Galaktiskās Federācijas. Mūsu Federācijā ietilpst visas galaktikas Piena Ceļš saules sistēmas un absolūtais vairākums šo sistēmu planētu. Ir tikai atsevišķas planētas, kuras ir izvēlējušās savu, atsevišķu, specifisku attīstības ceļu. Viņu izvēle ir mūsu cienīta tāpat, kā jebkura izvēle mūsu Federācijas ietvaros. Vārdu “Federācija” mēs izmantojam par tik, par cik šī vārda jēga ievērojamā pakāpē atspoguļo mūsu apvienību. Taču pienākas saprast, ka Brīvo Pasauļu Federācija – tā nav vienkārši saules sistēmu, to planētu apvienība. Tā ir pašu dažādāko galaktiskās dzīvības formu kopīgas esamības, spējas funkcionēt organizācija. Tajā skaitā arī tās dzīvības, jums pagaidām nepazīstamas, kura mīt ārpus saules sistēmu un planētu ietvariem. Dzīvības izpausme mūsu galaktikā ir bezgalīga un daudzveidīga, kā pati dzīvība, kā mūsu Visums. Un jūs, protams, jau saprotat, ka mūsu Visuma pasaules neaprobežojas tikai ar to pasauli, kurā dzīvojat. Tās neaprobežojas ar tām pasaulēm, kuras varat ieraudzīt vai izpētīt ar zinātnisku ierīču palīdzību. Tai pat laikā jēdzieni “dimensijas”, “daudzdimensionalitāte” jau ir stingri iegājušies cilvēku leksikā. Un ticiet, tas nav nejauši. Daudzdimensionālais Visums ir tāda pati realitāte, kā Zemes pasaule, kurā mītat. Uz jūsu planētas eksistē liels daudzums citu pasauļu, kuras jums, cilvēkiem, vēl stāv priekšā iepazīt. Jūsu pasaule ir tikai viena no pasaulēm, kuras attīstās unikālā veidā, ļoti nevienkāršos esamības apstākļos. Tāpēc atļaujiet pateikties jums par to darbu, kuru jūs īstenojat šajā pasaulē. Tas patiešām ir svarīgs. Mēs augstu vērtējam jūsu darbu, par cik saprotam tā svarīgumu jūsu pasaulei un planētai kopumā.

Dārgie kolēģi! Mēs gribam Jums pavēstīt, ka vairums planētas Zeme pasauļu ietilpst Brīvo Pasauļu Galaktiskajā Federācijā. Zeme daudzus, daudzus miljonus gadu atrodas šīs Federācijas sastāvā un, vēl vairāk – ir tās īpaši uzraudzīta, par cik uz šīs planētas attīstās unikāla, savdabīga dzīvība. Tieši šeit tiek sastrādāta Pieredze, kura ļaus attīstīt jaunas dzīvības formas, meklēt jaunus ceļus Galaktikas attīstībai, visu mūsu dzīvības formu attīstībai.

Ilgu laiku jūsu pasaule attīstījās speciāli radītos apstākļos. Viens no galvenajiem noteikumiem bija jūsu izolēšana no citām pasaulēm – gan no jūsu planētas citām pasaulēm, gan no citām Saules Sistēmas planētām, gan no daudzajām galaktikas Piena Ceļš pasaulēm. Tagad ir pienācis laiks, ka pilnīgas izolācijas noteikums vairs nav nepieciešams jūsu attīstībai. Jums atveras iespēja sazināties ar citu pasauļu, citu dzīvības formu pārstāvjiem.

Vispirms gribam pavēstīt, ka pilnīgas izolācijas atcelšana nenes jums nekādu bīstamību. Pirmkārt, planēta Zeme – tā ir apvienība no daudzām pasaulēm, kuras eksistē citos telpas un laika organizēšanas apstākļos. To skaitā ir ļoti attīstītas pasaules, augsti attīstītas civilizācijas. Šīs civilizācijas ir nevis vienkārši draudzīgi noskaņotas pret jums. Tās ir jūsu radniecīgās civilizācijas, kuras attiecas pret jums kā pret izaugušu bērnu. Kā pret dzimto bērnu, par kuru nes pilnu atbildību. Tamlīdzīgu civilizāciju eksistences pamats ir Mīlestība pret visu esošo, viņas pēc savas dabas nav spējīgas nevienam kaitēt. Otrkārt, planēta Zeme ir galaktiskās Sadraudzības īpaši uzraudzīta, īpaši aizsargāta kā planēta ar unikālu dzīves pieredzi.

Pavēstot jums par izolācijas noteikuma atcelšanu, mēs informējam jūs par jauna etapa iestāšanos jūsu pasaules attīstībā. Šis etaps raksturojas ar jūsu attiecību būvēšanu un attīstību ar citām pasaulēm – Zemes pasaulēm un mūsu Galaktikas citām pasaulēm. Daudzi planētas zemju, valstu vadītāji neapšaubāmi ir informēti par tiem kontaktiem ar citplanētu saprātu, kuri notika jūsu pasaules vēsturē. Informējam jūs, ka tamlīdzīgus kontaktus pieļāva Brīvo Pasauļu Federācija, par cik bija spēkā arī cits jūsu pasaules attīstības noteikums. Saskaņā ar to, iespēja sazināties ar jums tika piešķirta tiem, kuru kosmiskais attīstības ceļš ir saistīts ar jūsu pasaules cilvēces attīstības ceļu. To uzskaitījums, kas varēja ierasties uz planētas, vienmēr bija stingri ierobežots. Pie kam jums pienākas saprast, ka ar cilvēci slepeni kontaktējās tie citplanētu spēki, kuriem pašiem jūs, cilvēki, bijāt vajadzīgi, tie, kam bija nepieciešama tā vai cita palīdzība.

Pašreizējā etapā jums parādās iespēja sadarboties ar augsti attīstītu Galaktisko Sadraudzību – ar tiem, kas reāli var sniegt palīdzību tajos vai citos jūsu attīstības virzienos. Taču mēs lūdzam jūs saprast: neviens neizdarīs jūsu darbu jūsu vietā. Nekādi citplanētu spēki nespēs izpildīt tos uzdevumus, kuras esat aicināti izpildīt jūs, šīs pasaules cilvēki. Taču tai pat laikā palīdzība to vai citu uzdevumu risināšanā var tikt sniegta – ar noteikumu, ja jūs paudīsiet gatavību pieņemt šo palīdzību. Sniegt to var tikai tad, kad jūs atzīsiet pašu faktu, ka mēs eksistējam – galaktikas Piena Ceļš Brīvo Pasauļu Federācija, faktu, ka eksistē augsti attīstīta Galaktiskā Sadraudzība.

Mēs neaicinām jūs tagad, nekavējoties, izdot oficiālus dokumentus, kuri apstiprinātu mūsu eksistēšanas faktu. Cilvēces izolētā attīstība noveda pie jūsu apziņas īpatnībām. Tas pagaidām neļauj jums oficiāli atzīt citu attīstītu pasauļu eksistēšanu, un vēl jo vairāk – faktu, ka eksistē Galaktiskā Sadraudzība Kosmiskās Federācijas formā. Mēs vēršamies pie jums kā pie augsti attīstītām personībām, kuras spēj spert pirmo soli, lai jūsu izolētā Zemes pasaule sāktu organiski ieaugt mūsu Kosmiskajā Sadraudzībā. Un šo soli jūs varat spert paši un tikai paši, katrs no jums, atzīstot sava “Es” iekšienē nevis vienkārši citu pasauļu eksistēšanu, bet attīstītas Kosmiskās Sadraudzības, kura ir gatava sniegt jums palīdzību, esamību. Jūsu iekšējā gatavība pieņemt šo faktu spēj izmainīt cilvēces kolektīvo apziņu, izvest viņu uz kvalitatīvi jaunu evolucionārās attīstības līmeni. Bet tas savukārt radīs potenciālu iespēju nodibināt draudzīgas saites ar citām pasaulēm, ar Galaktisko Sadraudzību. Jūsu pasaulē eksistē noteiktas normas un likumi, kuri regulē attiecības starp zemēm, valstīm. Kosmiskajā pasaulē arī eksistē normas un likumi, regulējoši attiecības starp pasaulēm. Un viena no normām neļauj sniegt palīdzību tām pasaulēm, kuras pēc tās negriežas. Palīdzība atnāk tikai tiem, kas to lūdz, kas apzināti izsaka tam savu labo gribu.

Pašreizējā laikā jūsu planēta, kopīgi ar citām Galaktikas planētām, iziet Galaktiskās Izlīdzināšanas jeb Galaktiskās Precesijas procesu, kura sekas ir milzīgas pārmaiņas planētas dzīvē. Ir sākusies aktīvā fāze zemes dzīvības formu Pārejā uz augstāku evolucionārās attīstības līmeni. Šis process skar daudzus zvaigznājus, saules sistēmas un planētas, tajā ir iesaistītas visuma mēroga struktūras. Galaktiskā Sadraudzība realizē koordināciju šiem procesiem, kuri vedīs pie visu pasauļu kardinālas pārveidošanās. Šo pārveidojumu mērķis – visu mūsu tālāka evolucionāra attīstība.

Pašreiz ir ļoti svarīgi saprast, ka galaktika Piena Ceļš un planēta Zeme – tās ir dzīvas substances izpaustajā materiālajā pasaulē, kura saistīta citu, augstāku matēriju pasaulēm. Mēs ar jums sastādām nesaraujamu Vienotību, kura tiecas uz vispārēju harmoniju. Un šī harmonija ir nepieciešama jums, jūsu pasaulei, un tā saucamā Smalkā Plāna pasaulēm.

Dārgie kolēģi! Jūs, kā vadītāji, pašreiz spējat spert vēl vienu soli. Jūs esat aicināti organizēt to Kosmisko Zināšanu izpētes procesu, kuras tika nodotas cilvēcei agrāk, gadsimtu un tūkstošgažu laikā. Svarīgas zināšanas no Kosmosa tiek nodotas arī tagad. Tās ir ārkārtīgi nepieciešamas, lai jūs spētu soļot kopsolī ar laiku, atbilstu globālajām pārmaiņām, kuras notiek galaktikā Piena Ceļš.

Mēs ļoti gribam, lai jūs saprastu: milzīga draudzīga Galaktiskā Pasaule stāv uz jūsu Zemes māju sliekšņa. Jūs varat vēl ilgu laiku nelaist savus galaktiskos radiniekus iekšā. Taču zināt par viņiem ir pienācis laiks. Ir pienācis laiks atzīt, ka mēs eksistējam. Ir pienācis laiks sajust mūsu Mīlestību un gādību. Ir pienākusi stunda, kad ir laiks atvērt savas sirdis. Ir pienācis laiks būvēt mūsu kopējo harmonisko nākotni.

Galaktikas Piena Ceļš Brīvo Pasauļu Federācijas Vadītāji un Zemes Garīgās Hierarhijas Pārstāvji.

Informāciju pieņēma:

Svetlana Dračova,

Sergejs Kanaševskis,

Tajana Miroņenko,

Marina Shults.

2013.10.07. — 2013.10.08.

 

Pievienots 09/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6983

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email