Магниты Духа

KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. KĀPĒC MĒS IESIM UZ PLATO NASKA. Tiešais čenelings ir izrediģēts un papildināts publikācijai

Tiešais čenelings ir izrediģēts un papildināts publikācijai

Sveicināti, mani dārgie, ar jums ir Krajons. Šodien mēs turpināsim ne tikai cilvēku civilizācijas vēsture tēmu, bet apskatīsim arī viņas mijiedarbību ar citām civilizācijām. Tas ir svarīgi, tā kā iegūst īpašu nozīmi šajā jūsu attīstības etapā.

Pie tam mēs apgaismosim divu savstarpēji saistītu Artefaktu izcelsmi. Viens Artefakts ir pagaidām jums noslēpumaina vieta: plato Naska Dienvidamerikā. Otrs – IKI AKMEŅU bibliotēka. Abus šos artefaktus ir ieauduši cilvēku civilizācijas vēsturē tie, kas ieradās uz Zemes, lai piedalītos Lielajā Eksperimentā. Bet, tai pat laikā, šos artefaktus radīja cilvēku sabiedrības pārstāvji, iemiesoti jūsu četrdimensionalitātes pasaulē.

Jūsu modernā vēstures zinātne paredz, ka viens notikums seko otram un viss attīstās no vienkāršā uz sarežģīto. Jūsu vēsturnieki apgalvo, ka sākumā bija kādas pirmatnējās kopienas iekārtas sabiedrības, pēc tam parādījās attīstītākas, nepieļaujot domu, ka pati evolūcijas parādība ir sfēriska. Bet tas neparedz lineāru attīstību, sfēriskums paredz sarežģītākus jēdzienus. Vienkāršais un sarežģītais vienmēr ir pastāvējuši līdzās, kopā. Attīstītām civilizācijām bieži kaimiņos ir bijušas tikko dzimstošas sabiedrības, viņas ir eksistējušas vienā laikā, uz viena telpas-laika kontinuuma laukuma. Vēl vairāk, vienā kontinuumā ir iespiedušās dažādu telpu un laiku enerģijas, kas daudziem cilvēkiem var likties kā fantastika. Taču šķietamais fantastiskums patiesībā ir viens no attīstības likumiem uz jūsu planētas, kad dažādu telpu un laiku enerģijas savstarpēji iespiežas cita citā, lai harmonizētu evolucionāro attīstību.

Attēli iz IKI akmeņiem, kuri attēlo, piemēram, cilvēku un dinozauru, cilvēku un reptiļu kopējas dzīves fragmentus, liksies apbrīnojami, dīvaini un fantastiski – mūsdienu zinātniekiem, cilvēkiem ar lineāru redzes viedokli. Taču ne Gaismas Darbiniekiem, kuriem, protams, vienmēr ir jāatceras par laika sfēriskumu, par dažādu enerģiju savstarpēju iespiešanos, par Zemes civilizāciju un ārpuszemes civilizāciju savstarpēju iespiešanos.

Tēma, kuru, kā jums liekas, mēs šodien sākam, patiesībā – TURPINĀS. Jo Krajons jau ir vēstījis jums par senu civilizāciju Dienvidamerikā – TOCTEKU civilizāciju. Atcerieties viņu!

“Mazliet vairāk kā pirms septiņiem tūkstošiem gadu TOCTEKI iekārtojās mūsdienu Peru teritorijā (Kordiljēru (Andu) rietumu daļa, Dienvidamerika). Sākotnēji tocteki saucās par LEJĀDIEŠIEM, tāpēc ka viņu kultūra bāzējās uz sakariem ar Plejādēm. Kā šīs cilvēku kultūras kuratori agrīnās attīstības etapā uzstājās plejādiešu civilizācija, kura pazīstama informētiem Gaismas Darbiniekiem kā SAPRĀTĪGO ČŪSKU civilizācija. Nav nejaušība, ka par šīs civilizācijas totēmu kļuva čūskas. Vēlāk lejādieši pārdēvējās par TOCTEKIEM, tā kā, kad bija sarauti sakari ar Plejādēm, zināmu laiku aktīvi kontaktējās ar Būtni, pazīstamu cilvēkiem kā DIEVS TOTS (skaņu apvienojums “TOC” piedzima, pateicoties izrunas īpatnībām, TOC šajā gadījumā – tas ir TOT). “TEK” nozīmēja “Aizbildnis”, “Dievība”. Tādejādi, TOCTEKI – tie ir cilvēki, kuri atrodas TOTA (TOCa) aizbildniecībā.

Par viņu ideoloģijas pamatu kļuva cilvēka harmoniskas attīstības ideja, kur cilvēks ir pirmatnējās dabas organiska daļa. Sākotnēji tocteku civilizācija bija veģetāra. Cilvēki nelietoja pārtikā dzīvnieku, putnu un zivju gaļu. Neattīstīja ražošanas līdzekļus, kaut kādas tehnoloģijas. Taču ļoti aktīvi izmantoja garīgās prakses. Brīvi telepātiski kontaktējās savā starpā, praktizēja ceļojumus ārpus ķermeņa (veica astrālus ceļojumus ārpus fiziskā ķermeņa uz citām pasaulēm, uz citām planētām). Tocteku, kuri nodarbojās ar īpašu vingrošanu, fiziskie ķermeņi bija ļoti attīstīti, proporcionāli veidoti. Šīs civilizācijas pārstāvju garums – no 2,8 līdz 3,5 metriem. Tam laikam – tas ir diezgan liels garums. Tāpēc ka kopumā postatlantiskā cilvēce jau sāka samazināties izmēros. Bija rases ar daudz mazāku garumu. Un pat punduri arvien biežāk sāka dzimt uz planētas. Kaut arī agrāk bija liels retums.

Harmoniski eksistējusi trīssimt gadu, civilizācija nonāca krīzes joslā. Kontakti ar citu pasauļu un planētu pārstāvjiem, kuri notika astrālo ceļojumu rezultātā, nevarēja palikt bez sekām. Daži tocteki, lai iekārtotu sadzīvi, sāka ienest savā dzīvē citu pasauļu tehnoloģiskās zināšanas. Būvēja ērtākus mājokļus, ar komfortu organizēja eksistenci savu personīgo zemes gabalu teritorijās. Parādījās nožogojumi starp mājokļiem, dārzi, baseini, strūklakas, individuālas elektriskās stacijas. Sākās sadalīšanās starp cilvēkiem, gadsimtiem dzīvojušiem vienotā kopienā. Un, lūk, beidzot parādījās tie, kuri izgatavoja un paņēma rokās… ieročus. Sākumā tie tika izmantoti medībās. Viens otrs no toctekiem sāka lietot barībā gaļu… Uzliesmoja pirmās agresijas dzirksteles. Bet vēlāk iedegās konflikti. Tajā skaitā arī bruņoti. Pēc tūkstošgades puses no sava rašanās brīža tocteku kultūra pārvērtās militarizētā, agresīvā sabiedrībā, iekšēju pretrunu un cīņas par varu plosītā.”

(Krajons. Cikls “Krajons no Krievijas”,

“22. Almenas Kristāla liktenis”[1])

Pienācis laiks uzzināt, ka ne visi tocteki pieslējās militarizētajai, agresīvajai sabiedrībai. Lieta tā, ka noteiktā attīstības etapā divas trešdaļas tocteku piešķīra savus ķermeņus evolūcijas augšupejošā atzarojuma dvēselēm, jaunām dvēselēm, evolucionējošām no blīvākām dimensijām. Viena trešā daļa tocteku joprojām pārstāvēja augsti attīstītu harmonisku sabiedrību. Tie bija garīgi attīstīti cilvēki, ar saikni ar saviem Augstākajiem “Es”. Viņi īstenoja savu darbību, balstoties uz Garīgo Audzinātāju vadību. Šī tocteku sabiedrības daļa saucās par TOLTEKIEM. Šis nosaukums ir saglabājies līdz mūsdienām. Tāpēc ka vēlīnāki Dienvidamerikas iemītnieki tā nosauca sevi par godu tiem, kurus viņu senči pielūdza kā dievus, par godu senākiem TOLTEKIEM – Saules cilvēkdieviem.

Tolteki atdalījās no toctekiem, radot tādus apstākļus, kuros viņu agresīvākie kaimiņi nevarēja ar viņiem kontaktēties. Runa nav par to, ka tolteki devās uz attālām vietām. Ģeogrāfiski tolteki atradās relatīvi netālu no toctekiem. Taču tika radīti speciāli enerģētiski lauki, kuri atdalīja vienus no otriem. Tamlīdzīgi lauki nav retums tiem telpas-laika kontinuumu apgabaliem, kur dažādu telpu un laiku enerģijas saiet kopā vienā punktā.

Tolteki izpildīja virkni misiju, ārkārtīgi svarīgu gan planētai, gan jūsu cilvēku sabiedrības attīstībai – tajā skaitā. Konkrēti, viņi tad arī bija burvīgās IKI AKMEŅU bibliotēkas radītāji.

Iki akmeņus zinātnieki datē dažādi. Daudzi pētnieki domā, ka tie tika radīti Viduslaikos. Citi uzskata, ka akmeņi ir parādījušies dažus gadsimtus agrāk. Bet jūs, mūsdienu Gaismas Darbinieki, esat aicināt saprast, ka šajā gadījumā zinātniskas analīzes ne vienmēr atspoguļo reālo ainu. Tādēļ, ka SFĒRISKS var būt ne tikai laiks, bet arī telpa. Un, tātad, arī paši priekšmeti var nest telpas-laika sfēriskuma nospiedumu, nest DAŽĀDU LAIKU UN TELPU SAVSTARPĒJĀS IESPIEŠANĀS ENERĢIJU. Tāpēc mūsdienu zinātnisko pētījumu dati tālu ne vienmēr atspoguļo artefaktu vecuma reālo ainu. Mani dārgie! Mēs ar jums varam izsekot šo akmeņu ceļam un uzzināt, kā tieši viņi spēja nonākt jūsu civilizācijā, kļūt par artefaktu un jūsu sabiedrības ieguvumu.

Lieta tā, ka tolteki, veicot ceļojumus ĀRPUS FIZISKĀ ĶERMEŅA, klejoja pa citiem jūsu dimensijas laikiem, ielūkojoties pagātnē un ienesot šīs pagātnes enerģiju tajā telpas-laika punktā, kurā viņi atradās. Veicot ceļojumus pa dažādiem laikiem, tolteki radīja īpašu bibliotēku Zemes nākotnei, attēlojot uz akmeņiem dažādas pagātnes dzīves ainas. IKI akmeņu bibliotēku apvieno tematika par cilvēku attīstību pēdējo piecu miljonu gadu laikā. Tā kļuva par vienu no mūsu Lielā Eksperimenta laikmeta planetārās bibliotēkas formām. Un par cik Zeme pati par sevi – tā ir īpaša galaktiska Bibliotēka, tad IKI akmeņi ir arī Galaktiskās Bibliotēkas daļa.

Daudzus pārsteidz tas, ka uz Iki akmeņiem cilvēki ir attēloti kopā ar dinozauriem, reptiļiem. Cilvēki ir pieraduši domāt par reptiļiem kā pār kādiem savvaļas dzīvniekiem. Bet bija laiki, kad reptiļiem piemita augstākais saprāts. Uz Zemes eksistēja dinozauru – kā augsti attīstītu būtņu – civilizācija. Un bija tādi laiki, kad viņi mijiedarbojās ar cilvēkiem ne tikai kā līdztiesīgi partneri, bet arī kā cilvēku vecākie brāļi. Tamlīdzīgs stāsts notika mazliet vairāk kā pirms trīs miljoniem gadu. Tai pat laikā uz Iki akmeņiem attēloti arī tie notikumi, kad pirms mazliet mazāk kā pirms deviņiem tūkstošiem gadu eksistēja “pussaprātīga” reptiļu populācija, kuras pārstāvji tika izmantoti… kā mājdzīvnieki. Un viņi mijiedarbojās ar cilvēkiem tieši kā mājdzīvnieki. Tā laika cilvēki izmantoja viņus tā, kā tagad mūsdienu cilvēks zirgus. Šī populācija eksistēja arī Eirāzijas teritorijā – tajā Hiperborejā, par kuru es jums jau esmu stāstījis.

Pamatots ir jautājums: kāpēc Iki akmeņu bibliotēka tika radīta uz akmeņiem, nevis uz kaut kādiem citiem informācijas nesējiem? Es jums jau vairākkārt esmu vēstījis, ka pirms vairāk kā pieciem tūkstošiem gadu notika telpas-laika kontinuuma viļņa pārskaņošana, un visi objekti, radīti no mākslīgiem materiāliem, nespēja pāriet uz jūsu realitāti, mūsdienu cilvēku sabiedrības, kurai ir nedaudz vairāk par 5000 gadu, realitāti. No jūsu Realitātes redzes viedokļa šie mākslīgi radītie objekti sadalījās molekulās un atomos. No Universālās Realitātes redzes viedokļa tie pārgāja uz citu telpas-laika viļņa frekvenci, iemantojot jaunu dzīvi citā realitātē. Tolteki bija iesvētīti šajā Lielā Eksperimenta plāna daļā. Viņi zināja par telpas-laika kontinuuma viļņa pārskaņošanu nākotnē. Zināja, ka mākslīgi radīti materiālie nesēji nespēs ieiet jaunās cilvēces realitātē. Tāpēc radīja bibliotēku tieši uz akmeņiem. Tolteku vidū bija mākslinieki, kuri uznesa attēlus uz akmeņiem īpašā veidā. Viņi zināja, ka rada šos akmeņus kā Zemes bibliotēku un īpašu Lielā Eksperimenta bibliotēku. Tāpēc katrs akmens tika radīts nevis vienkārši kā mākslas darbs, bet kā daudzdimensionāls enerģētisks darbs. Tamlīdzīgas Enerģētikas radīšanas mērķis bija Lielā Eksperimenta svarīgas daļas enerģētikas pārnešana uz jūsu pasauli, šīs enerģētikas pārnešana pāri telpas-laika kontinuuma pamata viļņa pārskaņošanas barjerai. Rezultātā pēc pārskaņošanas IKI bibliotēka sekmīgi atnāca jūsu pasaulē. Akmeņus glabāja speciāli priesteri ļoti ilgu laiku, tie tika nodoti no paaudzes uz paaudzi. Un tikai tad, kad Dienvidameriku sagrāba iekarotāji no Eiropas, IKI akmeņus sāka nodot no rokas rokā, nekārtīgi glabāt. Taču rezultātā daļa akmeņu nonāca līdz mūsdienu cilvēkiem. Pie kam dažiem cilvēkiem, kuru rokās tie nonāca, senatnē pašiem bija sakars ar tiem, radot to pašu Iki akmeņu bibliotēku, būdami iemiesoti tolteku ķermeņos.

Iki akmeņi kā artefakti ir cieši saistīti ar citu Artefaktu – attēliem uz plato Naska. Pirmkārt tāpēc, ka gan vieni, gan otri attēli ir vienu autoru radīti. Gan Iki akmeņus, gan apbrīnojamos darbus uz plato Naska ir radījuši tolteki. Kā jūs zināt, tolteki bija ļoti cieši saistīti ar Plejāžu civilizāciju. Plejādes kļuva par apvienojošo centru visām 16 ārpuszemes civilizācijām, kuras radīja cilvēces četrdimensiju ģenētiku. Visas šīs civilizācijas ietilpst gan Lielā Eksperimenta uz jūsu planētas Autoru, gan Dalībnieku skaitā. Cilvēces genoms uz 16 zvaigžņu civilizāciju pamata tika radīts planētas evolūcijas pēdējo piecu miljonu gadu laikā. Enerģētiski tas atrada atspoguļojumu Iki akmeņu bibliotēkā. Taču svarīgāku informāciju par cilvēka Genomu un par četrdimensiju cilvēces attīstību satur cits liels Artefakts – plato Naska.

Un tā, mēs pārejam pie jautājuma, kas tas ir – plato Naska, kādēļ uz tā tika radīti dzīvnieku attēli, zīmējumi, līnijas, ģeometriskas figūras. Kādu mērķi sev uzstādīja tolteki – jūsu kolēģi, senie Gaismas Darbinieki?

Pirmie darbi attēlu radīšanā uz plato Naska sākās pirms 7 tūkstošiem 383 gadiem. Tie tika veikti vairākos etapos. Pēdējai etaps tika pabeigts pirms 5824 gadiem. Lūk, šajā laika intervālā iekļaujas visi darbi dzīvnieku zīmējumu, attēlu, ģeometrisko figūru uznešanā. Priekš kā viss tas tika radīts? Kā jūs domājat, mani saulainie, vai tam visam ir tikai informatīvs raksturs? Varbūt tā ir tikai grandioza senču “vēstule” pēctečiem? Tamlīdzīgs pieņēmums ir pareizs tikai daļēji.

Jūs, mani dārgie, jau saprotat, ka neviens gaismas jaunrades darbs nav ar vienu mērķi, vienā plānā. Jā jūs saduraties ar artefaktu, kuru radījuši Gaismas Darbinieki, ziniet: viņam ir daudzmērķu misija, dažādi uzdevumi. Jums vienmēr vajag atcerēties par daudzšķautņainību, daudzlaiciskumu un daudzvirzienību. Plato Naska kļuva par gaismas jaunrades centru tām pašām 16 civilizācijām, kuras deva zvaigžņu sēklas mūsdienu cilvēka ģenētikai. Protams, ka jūs tagad varat atcerēties arī Almenas kristālu, kuram ir 16 zvaigžņu serdeņi. Varat atcerēties arī 16 dimensiju vienotību un apvienoto Daudzdimensionālo Genomu, kuru rada Gaismas Ģimene šeit, uz Zemes. Tas ir pareizi, par cik patiešām, viss ir savstarpēji saistīts.

Tolteki bija Sadraudzības balsts, 16 civilizāciju izpaudums tajā apvidū, kuru jūs tagad saucat par plato Naska. Taču Tolteku jaunradei uz plato Naska nebija tikai četrdimensiju raksturs. Tā bija tieši daudztelpiska daudzdimensionālu Gaismas Radītāju darbība. Tolteki mijiedarbojās gan ar piecdimensiju kolēģiem, gan ar būtnēm no augstākām pasaulēm. Taču īpaši cieši kontaktējās ar piecdimensiju pasauli, tāpēc ka zem plato Naska atrodas, dzīvo visai piesātinātu dzīvi, piecdimensiju Gaismas pilsēta, lemūriešu dibināta. Tolkeki kalpoja kā sava veida “fiziskas rokas” tam daudztelpiskajam un daudzdimensionālajam Gaismas Spēku kolektīvam, kurš pildīja kādu misiju, par kuru jums stāv priekšā uzzināt. Tad kas tā ir par misiju? Par ko ir runa? Ko tieši radīja Naska rajonā Gaismas Ģimene ar četrdimensiju tolteku rokām? Visi zīmējumi, dzīvnieku attēli, ģeometriskās figūras – tā ir tikai daļa no daudzdimensionālas struktūras, kura tika radīta dažādās daudzdimensionalitātes telpās. Protams, ka visus zīmējumus var izlasīt kā kādu “vēstuli” mūsdienu cilvēcei. Un savā laikā tā tiks izlasīta. Saprotams, ka Naska Artefakts – tas ir vēstījums pēctečiem no senčiem: “MĒS EKSISTĒJĀM! MĒS DZĪVOJĀM! MĒS PRATĀM DAUDZ.”

Bet mēs ar jums jau esam sapratuši: radot Naska attēlus, vienlaicīgi notika darbi arī citās dimensijās, TIKA RADĪTA KĀDA DAUDZDIMENSIONĀLA GAISMAS STRUKTŪRA, kura ielika programmu jaunu enerģiju veidošanai jūsu jaunajā laikā. Tagad mēs ar jums runājam par to, ka sākas jauns Saules cikls, jauns Saules kalendārs, mēs izejam uz jaunu vibrāciju 13:20… Mani dārgie! Jums ir piemēroti zināt, ka šis process īstenojas ar enerģētiskas struktūras, kuru plato Naska rajonā ir radījušas daudzas civilizācijas no dažādām dimensijām, palīdzību. Šo gaismas struktūru var apzīmēt jums pierastā vārdā – telpas-laika transformators, pārveidotājs. To var nosaukt arī par īpašu Portālu. Un tas viss ir tā, tas viss ir pareizi. Taču es tagad gribu precizēt, par ko tieši ir runa. Plato Naska gaismas struktūra ir īpaša, unikāla. Protams, ka tā īpašā veidā transformē jūsu evolucionējošo pasauli. Pa lielākai daļai visi priekšmeti ap jums ir daļa no jūsu transformācijas no četrdimensionalitātes uz piecdimensionalitāti procesa. Tāpēc, runājot par plato Naska daudzdimensionālo struktūru, mēs runājam par viņu arī kā par pasauli transformējošu struktūru. Ir svarīgi saprast, kur ir šīs struktūras īpatnība. Jūs bieži izmantojat vārdu Portāls ar nozīmi “Enerģijas Pārvadītājs”. Un arī tas ir pareizi. Naska rajonā realizējas liela enerģētiska apmaiņa. Taču te ir īpaša vieta, kurā dzīvo Tas, kurš PAGAIDĀM GUĻ (KRAJONA SMAIDS).

Starp jums, Gaismas Darbinieki, ir tie, kas piedalījās šīs Lielās Struktūras radīšanā – būdami iemiesoti vai neiemiesoti četrdimensionalitātē. Bet Augstāko “Es” līmenī strādāja PRAKTISKI VISI PAŠLAIK IEMIESOTIE GAISMAS DARBINIEKI. Pagaidām šī Struktūra nestrādā. Pagaidām nedarbojas. Un lieta tā, ka viens no jūsu uzdevumiem šajā etapā ir saprast, uzzināt, kas pēc savas būtības ir mūsu īpašais Transformators-Portāls. Un vēl JŪSU UZDEVUMS, mani dārgie, ir AKTIVIZĒT viņu. Un mēs to izdarīsim visi kopā, Saulainie Eņģeļi. Visas nepieciešamās “kārtis” tam ir mums rokā. Atlicis veikt dažus soļus. Un jūs tos izdarīsiet kopā ar Gaismas Ģimeni šeit – tagad, piedaloties Augšupcelšanās procesā, piedaloties Lemūriešu Kristālu aktivizācijas Projektā.

Vai jūs pārsteidz, ka jums, dzīvojošiem Eirāzijā un Ziemeļamerikā*, tiek nodota šī informācija un jūs esat aicināti strādāt ar struktūru, kura atrodas Dienvidamerikā? Pirmkārt, jūs jau atceraties, kas jums tika pavēstīts par 16-tā rietumu Lemūriešu Kristāla atrašanos Dienvidamerikā! O! Viņš atrodas pavisam netālu no plato Naska un ir saistīts ar to ar īpašu saikni! Bez tam, jums vajag zināt, ka plato Naska caur Zemes iekšējo telpu ir ļoti ciešos sakaros ar vienu no svarīgiem Eirāzijas kristāliskiem centriem. Un šīs centrs – jums ir labi zināms: Hiperborejas bijušās galvaspilsētas – BOREJAS pilsētas (pašlaik – Kazaņas pilsēta) – atrašanās vieta.

Pievērsiet uzmanību, kas šajās dienās notiek nosauktajā teritorijā. Bijusī Boreja pašlaik ir kļuvusi par starptautisku sporta sacensību**, lielu sacensību centru. Liekas, tādas nesalīdzināmas lietas: sports un ezotērika! Taču dažreiz pat tie saiet vienoti kopā (KRAJONA SMAIDA ENERĢIJA). Svarīgā planētas Zeme enerģētiski kristāliskā centrā ieradušies cilvēki no dažādiem kontinentiem, no dažādām pasaulēm un atnesuši dažādu kontinentu un dažādu pasauļu enerģētiku. Un šī enerģētika ir palīdzība jums, dārgie Augšupcelšanās Projekta dalībnieki, dažādu kristālisko struktūru aktivizācijas dalībnieki. Patiesībā bijušajā Borejā ir vēl arī daudzdimensionāls ģenētisks centrs, no kurienes attinas Lemūriešu Kristālu struktūras spirāle. Un, lūk, uz šejieni ir atnesta daudzu un daudzu cilvēku, kuri piedalās sporta sacensībās, enerģētika. Daudzi no sportistiem piedalās īpašā darbā Augstāko “Es” līmenī. Sacenšoties savā starpā, viņi tai pat laikā izpilda gaismas darbu – tā strādājat jūs, cilvēki-dievi, bieži pat to neapzinoties. Enerģija, nodota vietai, kur atradās Hiperborejas galvaspilsēta, ir ļoti svarīga mūsu gaismas aktivizācijām nākotnē. Tajā skaitā plato Naska daudzdimensionālās struktūras savienošanai ar kristālisko centru Kazaņas pilsētā.

Tagad vēl pavēstīšu jums, ka plato Naska ir īpaša gaismas struktūra, kura ir aicināta palīdzēt pārkārtot Zemi uz jauno, Saules vilni, un īstenot vēl vienu – ĻOTI SVARĪGU PASĀKUMU. Taču struktūra Naska nesāks darboties, ja mēs nesavienosim viņu ar kristālisko centru Kazaņā. Un bez tam mums stāv priekšā atrast vēl SVARĪGU TREŠO PUNKTU mūsu īpašajam triālajam darbam. Par to Krajons pavēstīs jums vēlāk. Viss pats interesantākais un svarīgākais darbs tikai sākas, mani dārgie. Viss pats interesantākais un svarīgākais jums tikai sākas, Saulainie Eņģeļi.

Un tas patiesi ir tā.

JŪSU KRAJONS –

AR MĪLESTĪBU NO SAULES DIEVA-RADĪTĀJA SIRDS

13.07.13 – 16.07.13.

TURPINĀJUMS SEKOS…

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 4. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe* Absolūts vairākums Žurnāla lasītāju dzīvo Eirāzijas un Ziemeļamerikas teritorijā.

** Tajās dienās notika XXVII Vispasaules vasaras Universiāde Kazaņā.

Print Friendly, PDF & Email