Магниты Духа

Uzmanību! 2013. gada 20. oktobrī – PLANETĀRĀ MEDITĀCIJA. MEDITĀCIJAS SĀKUMS – 13:20 pēc Maskavas laika KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults SATIKŠANĀS VIETA – PLATO NASKA!

meditācija
Ar meditāciju “Jarosveta ceļojums”
Sveicināti, mani dārgie. Ar jums ir Krajons. Lūk, ir arī pienācis laiks atgriezties pie plato Naska noslēpuma. Ir pienāc  laiks svarīgam kopīgam darbam – lai pamodinātu unikālu enerģētisku gaismas struktūru, kura ir snaudusi Zemes daudzdimensionalitātē gandrīz sešus tūkstošus gadu.
Mēs jau vēstījām, ka šī struktūra ir īpašs Transformators-Portāls. Viņš palīdzēs mums pārskaņot planētu uz jaunu saules vilni. Taču tā ir tikai daļa no mūsu uzdevuma, par cik mums stāv priekšā izpildīt vēl kaut ko ļoti svarīgu. Balstoties uz jauno saules vilni un visuma magnētismu, mēs radīsim jaunu torsionu (kvantu) lauku, kurš palīdzēs jums radīt jaunus ķermeņus, spējīgus augšupcelties kopā ar jums, kopā ar visu planētu.
Vairāk kā pirms septiņiem tūkstošiem gadu uz plato Naska sākās darbi, lai radītu enerģētisku gaismas struktūru, par kuru es jau pastāstīju. Jūsu senčiem, senajiem Gaismas Darbiniekiem, nācās to radīt pa etapiem, gandrīz 16 gadsimtu laikā. Senais radījums ir cieši saistīts ar magnētismu. Toltekiem, toreizējiem Dienvidamerikas iedzīvotājiem, bija uzdots globāls uzdevums: apvienot dažādas magnētisma formas, kuras bija izpaustas dažādos cilvēces attīstības laikmetos. Magnētisms visos laikos ir bijis ne tikai dziļuma enerģijas avots dzīvības attīstībai. Katrā cilvēces (un ne tikai cilvēces) attīstības etapā viņš noteica APZIŅAS FORMAS. Magnētisms un apziņa vienmēr ir cieši savstarpēji saistīti. Visuma magnētisms nosaka daudzus apziņas parametrus, viņas savdabīgumu tai vai citai rasei, tai vai citai dzīvības formai. Jūsu pasaulē plato Naska kļuva par cilvēces magnētisma dažādu formu Lielā Eksperimenta veikšanas periodā savienošanas vietu. Pēc jūsu gadu skaitīšanas tas ir pieci miljoni gadu. Tādejādi, noslēpumainā struktūra, daudzdimensionāli saistīta ar plato Naska, uzņēma savā “Es” visas magnētisma formas, izpaustas cilvēcei pēdējo piecu miljonu gadu laikā. Nosacīti var teikt, ka šajā laika-telpas punktā tika savākta “Magnētisma bibliotēka”. Bet, protams, vārds “bibliotēka” pilnā apjomā neatspoguļo to, kas tika radīts. Par cik bibliotēka – tā ir glabātuve. Bet plato Naska rajonā tika radīta nevis vienkārši glabātuve, bet darboties spējīga struktūra ar aktivizācijas potenciālu noteiktā etapā. “Montējot” dažādas magnētisma formas, izveidojās kvalitatīvi citāds, jauns “magnētiskais mehānisms”. Viņš ieguva principiāli jaunas īpašības, kuras nepiemita uz Zemes agrāk eksistējošajam magnētismam. Tāpēc ka tajā “montāžā”, bet patiesībā – lielā Radīšanas aktā, piedalījās pārstāvji no 16 citplanētu civilizācijām – trešā Garīgā centra cilvēka daudzdimensionālā Genoma ciltsmātēm. Un šīs 16 civilizācijas atstāja savus “autogrāfus” uz plato Naska, kurus stāv priekšā atšifrēt cilvēkiem nākotnē. Es pagaidām tikai pievēršu jūsu uzmanību: NE VISU TO, KAS IZSKATĀS KĀ DZĪVNIEKS, VAR NOSAUKT PAR DZĪVNIEKU (KRAJONA SMAIDS).
Līnijas un zīmējumi uz plato Naska – tā konkrēti ir tās struktūras shēma, kuru var nosaukt par dažādu laikmetu cilvēces, dažādu civilizāciju Apvienoto Magnētismu. Tā ir sarežģīta enerģētiskas gaismas struktūras shēma un vienlaicīgi šīs daudzdimensionālās struktūras daļa. Magnētisma apvienošana dažādās dimensijās, dažādos līmeņos ļāva radīt zināmu enerģētiski kristālisku struktūru, kurai ir materiālāks, izpaustāks raksturs nekā pašam dziļuma magnētismam. Citplanētu civilizāciju kolektīva radītā enerģētiski kristāliskā struktūra kļuva par jaunā magnētisma un jaunās apziņas Programmas nesēju. Vēl vairāk, jaunais magnētisms un jaunā apziņa kļuva par pamatu visu laikmetu cilvēces enerģētiskās informācijas apvienošanas Programmai. Bet tamlīdzīga apvienošana sagatavoja augsni cilvēces apvienošanās ar citām planetārās dzīvības formām Programmas radīšanai. Protams, mani dārgie, ka jūs sapratāt, ka runājam par Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanu visām planetārās dzīvības izpausmēm. Tātad noslēpumaino struktūru uz plato Naska var nosaukt arī par Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma daļu. Bet tikai, lūk, kādu lomu spēlē šī daļa? Ar ko to var salīdzināt, lai jūs par Naska noslēpumu iegūtu pilnīgāku priekšstatu? Jūsu ķermeņiem ir tā sauktais “saules pinums”. Saules pinums – tas ir nervu kopums. Tie ir nervi, savīti īpašos mezglos. Taču ne tikai tāpēc tamlīdzīgs nervu savijums ir nosaukts SAULES vārdā. Saules pinuma rajonā cilvēkiem smalkajā plānā atrodas svarīgs enerģētisks centrs, kurš atbild par saikni ar saules enerģiju. Pie tam ne tikai ar ārējo saules enerģiju. Enerģētiskais centrs saules pinuma rajonā atbild par saikni ar Zemes Centrālās Saules, Galaktiskās Centrālās Saules, Visuma Centrālās Saules un citu saules enerģiju formu iekšējo saules enerģiju. Viņš ir saistīts ar visiem iekšējās saules enerģijas veidiem. Par tamlīdzīgu “saules pinumu” planētai Zeme kļuva enerģētiskais centrs plato Naska rajonā. Tas notika nedaudz vairāk kā pirms septiņiem tūkstošiem gadu. Agrāk tāds enerģētiskais centrs atradās citā vietā. Enerģētisko centru pārvietošana notika sakarā ar laikmetu planetāro evolucionāro programmu maiņu.
Un tā, var teikt, ka plato Naska vairāk kā pirms septiņiem tūkstošiem gadu kļuva par smalkmateriālu, daudzdimensionālu planētas “saules pinumu”, no kura sazarojas īpaši “smalkmateriāli nervi”. Bet kas ir nervs pēc savas būtības? Tas ir īpašs kanāls to vai citu impulsu izplatīšanai, tas ir viens no enerģētiskās informācijas izplatīšanās ceļiem. Par cik mēs tagad runājam par iekšējās saules enerģijas izplatīšanu, Gaismas Ģimenes radītā struktūra uz plato Naska kļuva par centru iekšējās saules enerģijas izplatīšanai, dažādu veidu iekšējās saules enerģijas impulsu izplatīšanai. Analoģisku lomu Galaktikas mērogos spēlē Strēlnieka zvaigznājs. Un ne nejauši jūs nesen ar viņu strādājāt, radot meditāciju “SAVIENOŠANĀS AR LIELO CENTRĀLO SAULI”. Izmantojot iekšējo saules enerģiju, jūs radījāt Zemes cilvēku Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni. Ar šīs pašas enerģijas palīdzību jūs saplūdāt ar planētas Zeme dažādo dzīvības formu Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni.
Iekšējā saules enerģija ved pie sākotnējās Dievišķās Vienotības. Taču, lai “pievilktu” šo enerģiju, piesauktu viņu uz to vai citu centru, vajadzīgs visuma magnētisms. Lūk, kāpēc plato Naska rajonā mēs sākumā apvienojām magnētismu, bet pēc tam radījām enerģētiski kristālisku struktūru, spējīgu pieņemt un izplatīt iekšējo saules enerģiju. Tieši šo enerģētiski kristālisko struktūru var nosaukt par planētas “saules pinumu” jeb enerģētiski kristālisku centru iekšējās saules enerģijas pieņemšanai, transformācijai un izplatīšanai. Dabiski, ka šis centrs ir cieši saistīts ar citiem kristāliskiem centriem. Pirmkārt viņam ir stabila saikne ar Lemūriešu Kristālu, ieradušos no Sīriusa, struktūru. Tie ir tie paši Kristāli, kuru aktivizācija tiek īstenota projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” ietvaros. Es pievēršu jūsu uzmanību, ka Lemūriešu Kristāli, pirms 28 tūkstošiem gadu ieradušies no Sīriusa, ir īpaši GALAKTISKIE KRISTĀLI, par cik izpilda ne tikai planetārās programmas, bet arī galaktiskās. Tas atšķir viņus no visām citām planetāra rakstura kristāliskajām struktūrām. Tajā skaitā no citiem kristāliem, radītiem vai pārprogrammētiem Lemūrijas laikos.
Plato Naska enerģētiski kristāliskas centrs caur Lemūriešu Kristāliem realizē saikni ar Programmējošo Kristālu tīklu un ar planētas saules-magnētisko kristālu struktūru. Tāpēc mēs lūdzam šo faktu ņemt vērā Gaismas Darbiniekiem, kuri strādā ar kristāliskajām struktūrām.
Taču planetārajam “saules pinumam” ir vēl viens svarīgs sakaru kanāls. Plato Naska enerģētiski kristāliskas centrs ir ļoti cieši saistīts arī ar Zemes Daudzdimensionālā Genoma ģenētisko kodolu. Tāds ģenētiskais kodols, savdabīgs iekšējs daudzdimensionāls ģenētisks centrs, ir Almenas Kristāls, par kuru es pastāstīju jums agrāk. Viņš saista jūs, cilvēkus, ar savām zvaigžņu ciltsmātēm-civilizācijām. Ar tām civilizācijām, kuras tad arī piedalījās “saules pinuma” radīšanā plato Naska rajonā.
“Šī kristāliskā struktūra atrodas trešajā planetārajā čakrā – planetārajā enerģētiskajā centrā, analoģiskā cilvēka ķermeņa “saules pinumam”. Tieši te, punktā, kurš atrodas 2227 kilometru attālumā uz dienvidiem no ekvatora, ir Zemes enerģētiskais centrs, kurš caur īpašu enerģētisku Kanālu saista planētu ar Galaktikas Lielo Centrālo Sauli. Tieši te deg ar brīnišķīgu burvju uguni sakrālā dzīvības spēka 16-lapu liesma.”
(No cikla “Krajons no Krievijas”. “Krajons. 22. “Almenas Kristāla liktenis” )
“KRAJON? Kā tad tā? – dzirdu jautājumu. – Enerģētiski kristāliskā struktūra uz plato Naska ir “saules pinums”, un Almenas Kristāls atrodas enerģētiskā centrā, analoģiskā “saules pinumā”. Kas tā ir – viena un tā pati vieta?”
Nē, tas tā nav. Lieta tā, ka planētai atšķirībā no jums, cilvēkiem, ir nevis viens, bet veseli trīs centri, analoģiski “saules pinumam”. Pirmais centrs ir Almenas Kristāls, kurš atrodas Indijas Okeāna akvatorijā, otrais – plato Naska. Trešo centru jums vēl stāv priekšā aktivizēt tuvākajā nākotnē. Visi šie trīs centri saformējās apmēram vienā un tai pat laikā. Turpretī agrāk, citā laikmetā tamlīdzīgi centri atradās citās vietās.
Tad kāds tagad ir mūsu uzdevums? Mums stāv priekšā aktivizēt enerģētiski kristālisko centru plato Naska rajonā un apvienot viņu ar Lemūriešu Kristālu tīklu un Almenas Kristālu. Apvienošana ar Lemūriešu Kristāliem noritēs caur Lemūriešu Kristālu tīkla centru, kurš atrodas Hiperborejas bijušās galvaspilsētas teritorijā (tagad – Kazaņas pilsēta). Jau aktivizētie Lemūriešu Kristāli palīdzēs mums apvienoties ar Almenas Kristālu. Lai apvienotos ar Almenas Kristālu, nav vajadzīga precīza materiāla piesaiste planētas teritorijā, par cik viņa fraktāļi eksistē visu cilvēku ķermeņos, katra cilvēka smalkmateriālajā struktūrā. Taču tāds punkts tomēr eksistē – zem ūdens Indijas okeānā. Viņš atrodas 2227 kilometrus uz dienvidiem no ekvatora. Jūs varat nodibināt ar viņu sakarus, izsakot tīru nodomu.
Plato Naska enerģētiski kristāliskās struktūras aktivizācija, tās apvienošana ar Lemūriešu Kristāliem un Almenas Kristālu kļūs par ļoti svarīgu jūsu gatavošanās planetārajai un personīgajai augšupcelšanai etapu. Šajā etapā ar jaunās iekšējās saules enerģijas palīdzību mēs iegūsim enerģētisko informāciju, kura nepieciešama jūsu un planētas sagatavošanai augšupcelšanai. Izpildītais darbs dos startu dziļu pārveidojumu sākumam jūsu ķermeņos, bet galvenais – jaunu ģenētisku programmu formēšanai, kuras salīdzinoši īsā laikā palīdzēs jums sagatavot jūsu ķermeņus augšupcelšanai. Runa ir par smalkmateriālajiem un fiziskajiem ķermeņiem. Jaunā iekšējā saules enerģija, kura ies caur planetāro “saules pinumu”, palīdzēs radīt jauno torsionu (kvantu) lauku. Tas savukārt ienesīs planetārajā Ģenētikā jaunus Daudzdimensionālos Neironus, jaunas ugunīgās plazmošūnas. Viņas sāks formēt gan jūsu jauno cilvēka Genomu, gan Apvienoto Daudzdimensionālo Genomu – visu planētāro dzīvības formu ģenētiku. Sāksies jaunu ģenētisku formu, jaunu ķermeņu radīšana dzīvei jaunajā evolucionārajā etapā.
Kā jūs saprotat, iekšējā saules enerģija nes apvienošanas enerģiju. Bet tas nozīmē, ka apvienojas arī dimensijas, turpināsies Polipasaules – kā pasaules, apvienojošas visas pasaules un dimensijas, radīšana. Par cik jums tagad ir aktuāla augšupcelšanās no ceturtās dimensijas uz piekto, tad mūsu darbs neapšaubāmi būs vērsts arī uz ceturtās un piektās dimensijas apvienošanu, uz šo dimensiju saudzēšanu, savstarpējo iespiešanos.
Daudzi no jums, mani dārgie – tie, kuru acis lasa šīs rindas, klausās šo informāciju – ir piedalījušies enerģētiski kristāliskā centra uz plato Naska radīšanā. Zīmējumi-“autogrāfi” tajā Dienvidamerikas daļā ir tieši jūsu roku darbs, jūsu “Es”, iemiesojušos tolteku ķermeņos, radījums. Un jūs, tieši jūs, devāt uzvednes saviem “Es” no nākotnes, tas ir, jums tagadējiem. Tagad Krajons apgalvo, ka ceturtās-piektās dimensijas saaudzēšanas procesu jūs sākāt vēl toreiz, vairāk kā pirms septiņiem tūkstošiem gadu. Un es gribu, lai plato Naska zīmējumi pārliecinātu jūs par to. Daudziem no jums ir pazīstami “dzīvnieku” zīmējumi uz plato Naska. Bet es jau teicu: tas, kurš izskatās kā dzīvnieks, ne obligāti viņš tāds ir. Kā piemēru aplūkosim diezgan pazīstamo zīmējumu, kurā attēlots “pērtiķis”.
1

 

 

 

 

1. ZĪMĒJUMS. “PĒRTIĶA” ATTĒLS UZ PLATO NASKA.
Pirms virzāmies tālāk, es lūdzu jūs atrisināt nelielu uzdevumu no Krajona. Paskatieties uz šiem diviem zīmējumiem (1. Zīmējums un 2. Zīmējums) un dodiet atbildi uz jautājumu: vai tiem ir kaut kas kopējs?
2
2. ZĪMĒJUMS. SIMBOLS “LADOSVETS”.
Protams, jūs varat pasmaidīt par manu uzdevumu kā joku. Taču te nav nekāda humora. Patiesībā šiem diviem zīmējumiem ir daudz kopēja. Un tagad es palīdzēšu jums saprast – kāpēc.
Sākumā pievēršam uzmanību “pērtiķa” rokām. Saskaitiet pirkstus vienai rokai un otrai rokai. Labajai rokai ir četri pirksti, kreisajai – pieci pirksti. Vai tas nav dīvaini? Vai tiešām tā ir zīmējumu autoru kļūda? Nē, protams, mani dārgie. Kļūdas nav. Apgalvoju jums, ka šī attēla radītāji prata labi skaitīt gan līdz pieci, gan pat līdz miljonam. Bet, kā jūs domājat, vai viņi varēja saviem pēctečiem dot zīmi, ka viņiem ir zināms par četru un piecu apvienošanos? Jā, jā, eņģeļi mani, viņi ne tikai zināja par ceturtās un piektās dimensijas apvienošanos, viņi GATAVOJA ŠO APVIENOŠANOS JAU TOREIZ, savienojot dažādas magnētisma formas, radot jaunu enerģētiski kristālisku struktūru, jaunu “saules pinumu”, gatavojot ceļu nākotnes iekšējām saules enerģijām. Zīmējumā ir parādīts, kā satiekas divas dimensijas – ceturtā un piektā.
Tajos laikos, mani dārgie, kad ritēja lielais radošais darbs uz plato Naska, sākās gatavošanās tagadējās cilvēces izcelsmei – tās pašas cilvēces, kura ir aicināta ne tikai pabeigt Dualitātes Eksperimentu, bet arī ar cieņu iziet no tā, izpildot pasauļu apvienošanas misiju. Tad pat tika radīti speciāli telpas-laika koridori, lai uz jūsu pasauli, ceturtās dimensijas pasauli, nāktu cilvēki no trešās dimensijas – evolūcijas augšupejošā atzarojuma pārstāvji. Tieši tāpēc “pērtiķa” kājas simbolizē trešās dimensijas pasaules. Pievērsiet uzmanību, ka mūsu “pērtiķa” kājām ir pa trīs pirkstiem. Tas ir trešās dimensijas simbols. “Dzīvnieka” aste ir saritināta spirālē. Tai ir septiņi vijumi, un tā ir saikne ar tā laikmeta trešā Garīgā centra septiņām dimensijām, saikne ar septiņdimensionalitāti… Tur, kur “aste” pievienojas “pērtiķa” rumpim, pievienojas elements (divas līnijas, veidojošas koridoru), kuru nekā nevar identificēt ar dzīvnieka – pērtiķa attēlu. Tas ir it kā lieks. Patiesībā tas ir shēmā attēlots enerģētisks koridors, kurš saista cilvēces Polipasauli ar citām polipasaulēm – citu dzīvības formu polipasaulēm. Pievērsiet uzmanību, ka enerģētiskā informācija pievienojas tieši septiņdimensiju spirālei, apvienojoties vienotā enerģētiskās informācijas koridorā, bet pēc tam nonāk trešās-ceturtās-piektās dimensijas “rumpī”. Tas liecina par to, ka jūsu Polipasaule enerģētiski piebarosies no augstāko pasauļu Polipasaulēm, Polipasaulēm, kuru pamats atrodas aiz planētas Zeme ietvariem. Tamlīdzīgs koridors ir arī citā attēlā .
3
3. ZĪMĒJUMS. ČETRKĀJAINA DZĪVNIEKA ATTĒLS UZ PLATO NASKA – ar “lieko” elementu.
Pievērsiet arī uzmanību, ka te enerģētiskais koridors pievienojas nevis “astei”, bet uzreiz “rumpim”. Un pati aste nav spirāle. Tas liecina par citu shēmu, kā enerģētiskā informācija nonāk Daudzdimensionālajā Genomā, un par citu šī Genoma daļu. Šis zīmējums, būdams apvienotā Daudzdimensionālā Genoma shēmas daļa, nav cilvēka Genoma shēma.
Pamatots jautājums: kāpēc par cilvēces Polipasaules shēmas pamatu ir ņēmuši figūru, līdzīgu pērtiķim? Te neapšaubāmi nākas atgriezties pie jautājuma, ka fiziskajā līmenī cilvēka ķermeņa (pēdējo simts tūkstoš gadu laikā) radīšanā tika piesaistīta ģenētika no HOMINĪDA (viena no divdesmit, kuri mitinājās uz planētas agrāk), ārēji līdzīga dzīvniekam, kuru jūs saucat par “pērtiķi”. Tieši šī hominīda ģenētika izrādījās visnoderīgākā, lai apvienotu trešās, ceturtās un piektās dimensiju fizisko cilvēku ķermeņu sarežģīto struktūru. Taču cilvēka izcelšanās jautājumu nevar saistīt tikai ar viņa fiziskā ķermeņa ģenētiku. Par cik, kā jūs zināt, cilvēkam ir daudz citu smalkmateriālu, enerģētisku un gaismas ķermeņu, kuri ir viņa ilgās Dievišķās evolūcijas ieguvums.
Bet tagad pievērsīsim uzmanību 2. zīmējumam. Šī zīmējuma centrā ir piecas mazas sfēras, pēc tam – četras sfēras ar lielāku izmēru, pēc tam – trīs lielas sfēras. Visas sfēras ir savstarpēji saistītas. Daudzi no jums bez pūlēm pazīs ceturtās-piektās dimensijas Polipasaules shēmu. Trīs pievienotās lielās sfēras ir izveidojušas trešās, ceturtās un piektās dimensijas POLIPASAULES shēmu. Lūk, jums arī ir sakars starp diviem zīmējumiem! Gan vienā, gan otrā shematiski ir attēlota trešās, ceturtās un piektās dimensijas pasauļu apvienošanās! Pirmo zīmējumu radīja senie Gaismas Darbinieki pirms vairāk kā septiņiem tūkstošiem gadu. Otrais zīmējums – simbols “Ladosvets” – ir mūsdienu Gaismas Darbinieku jaunrade, kuri tagad aktivizē Lemūriešu Kristālus GELIOTRONS-LADIANA-MIRANIUSS, piedaloties Projektā “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos”. 2. zīmējumā attēlotās spirāles ir īpašu Nulles Punktu-20 shēma, kuri vienlaicīgi realizē saikni starp dimensijām un ar iekšējo saules enerģiju. Nulles Punkts-20 ir viens no svarīgiem elementiem planetārā enerģētiskā gaismas viļņa pārkārtošanā uz frekvenci 13-20, par kuru Gaismas Ģimene jau ne reizi vien ir vēstījusi jums caur dažādiem informācijas avotiem. Skaitlis “20” šajā gadījumā atspoguļo gan viļņa īpašību, gan to, ka Nulles Punkta-20 enerģija palīdz saritināt, transformēt Dualitāti (skaitlis “divi” transformējas ar “nulles” kā bezgalīgu iespēju simbola palīdzību).
4

 

 

 

 

 

 

4. ZĪMĒJUMS. NULLES PUNKTA-20 SHĒMA. DIVAS SPIRĀLES SIMBOLIZĒ DIVAS DAŽĀDAS DIMENSIJAS, DIVAS DAŽĀDAS TELPAS. Centrā – īpaša struktūra “Dieva Roka”, kura realizē saikni ar iekšējo saules enerģiju.
Var piezīmēt, ka “četru-piecu” pirkstu efekts ir izpausts arī citā plato Naska zīmējumā. Lūk, tas.
5

 

 

 

5. ZĪMĒJUMS. “ROKAS” AR ČETRIEM UN PIECIEM PIRKSTIEM – attēls uz plato Naska.
Arī šeit ir runa par ceturtās un piektās dimensijas vienotību. Tikai, lūk, būtni, attēlotu zīmējumā, ir grūti ar jebko identificēt. Patiesībā tas ir daudzdimensionālās Ģenētikas fragments, shēma īpašai apvienotai “olšūnai” četr-piecdimensionalitātes Polipasaulei. Šī struktūra tagad pārvērtīsies par Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma plazmas olšūnu.
Un tā, “dzīvnieki” uz plato Naska nepavisam nav dzīvnieki. Tās ir iekšējo enerģētiski kristālisko struktūru, attēlotu jūsu materiālajā četrdimensiju pasaulē, izpausmes. Tā ir gigantiska shēma, atspoguļojums daudzdimensionālai struktūrai, pie kuras cilvēce atgriezīsies vēl ne reizi vien.
Bet mums ar jums tagad stāv priekšā aktivizēt šo seno enerģētiski kristālisko struktūru, lai iekšējā saules enerģētiskā informācija varētu nākt uz planētu un jūsu ķermeņiem, lai viņa sāktu apvienot pasaules un dimensijas, īstenotu visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās procesu. Ar šo mērķi Gaismas Ģimene piedāvā jums veikt planetāru meditāciju.
2013.10.10.

UZMANĪBU! 2013.10.10 – PLANETĀRĀ MEDITĀCIJA. MEDITĀCIJAS SĀKUMS – 13:20 pēc Maskavas laika.

PLANETĀRĀ MEDITĀCIJA
STRĀDĀJAM UZ FREKVENCES 13-20!

KRAJONS
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Meditācija “Jarosveta ceļojums”
meditācija mp3
Iemiesotie līdzautori velta šo meditāciju Hosē Argueljesam, Pirmās Planetārās Konverģences iniciatoram, un visiem aizgājušajiem, ar kuriem mums stāv priekšā satikties –
ar Mīlestību un Pateicību.

Mani dārgie! Mūsu jaunradei šodien mēs piesaucam planētas Zeme cilvēku Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni. Mēs izsakām tīru nodomu saplūst ar citu planetāro dzīvības formu Kolektīvajām Gaismas Būtnēm un aktivizēt “planētas saules pinumu” – enerģētiski kristālisko centru plato Naska rajonā. Izsakām nodomu apvienot viņu ar Lemūriešu Kristālu tīklu un Almenas Kristālu – daudzdimensionālā Cilvēka Genoma ģenētisko kodolu.
Es aicinu visus apvienoties manā Sakrālajā Sirdī, lai iemantotu Visuma Magnētisma Meistaru spējas… Es ietinu jūs visuma gaišzilajā magnētiskajā enerģijā. Atveru jums īpašu saules portālu, lai jūs varētu ieiet vienā no patiesi svētām piektās dimensijas planētas vietām. Telpā tā atrodas apkārt plato Naska – piektajā dimensijā, zem zemes un virs zemes. Šī vieta ir piecdimensiju enerģētiski kristālisks centrs iekšējās saules enerģijas pieņemšanai un izplatīšanai. Toreiz, vairāk kā pirms septiņiem tūkstošiem gadu, jūs saucāt viņu par TOTA VARAVĪKSNI. Dievs Tots, kurš izsauc jūsos atmiņas par seno Atlantīdu, bija īpaši godāts tajos laikos. VARAVĪKSNI dzemdina saule. Bet enerģētiski kristāliskā struktūra, kuru jūs radījāt, tika dzemdināta ar iekšējās saules enerģijas palīdzību.
Un tā, mēs tagad pārvietojamies uz enerģētiski kristālisko Centru “Tota Varavīksne”. Ar savu iekšējo redzi tagad varat ieraudzīt piramīdu. Tā ir īpaša zelta piramīda, radīta no dažādas krāsas sfērām. Piramīdas pamatu veido 64 sfēras. Astoņas rindas pa astoņām sfērām. Šīs sfēras izstaro lielisku, mirdzošu baltu Gaismu. Augstāk atrodas piramīdas kārtējā kārta. Sešas rindas pa sešām sfērām.  Šīs sfēras ir violetā krāsā. Vēl augstāk – kārta, kur rindas ir veidotas no četrām zilām sfērām (četras pa četrām). Nākošā kārta – rinda no divām gaišzilām sfērām (divas pa divām). Tālāk jūs redzat zaļu enerģētiski magnētisku membrānu. Viņa apvieno un transformē visu sfēru enerģiju. Piramīdu vainago zelta sfēra, izstarojoša burvīgu gaismu, kura vienkārši apbur jūs, liek pamirt jūsu sirdīm…
Jūs priecājaties par piramīdu un sākat just ar viņu neprasti tuvu saikni, radniecīgu saikni. Saprotat, ka piramīdas sfēras nav vienkārši ģeometriskas lodes. Katra sfēra ir saules sfēra, kura palīdz jums būt VIENOTIEM AR VISUMA IEKŠĒJO CENTRĀLO SAULI. Katras sfēra ir īpašs enerģētiskās informācijas, tik nepieciešams jūsu dzīvei uz šīs planētas, avots.
Piramīda no sfērām ir viena no struktūrām, kura palīdzēja apvienot visas magnētisma formas priekš planētas Zeme cilvēces. Nav grūti saskaitīt, ka pavisam piramīdā ir 121 sfēra. Katrā no 120 sfērām ir magnētisms, kuru uzdāvināja viena no cilvēku civilizācijām. Pati augstākā, zelta 121. sfēra, satur 120 cilvēku civilizāciju, planētas Zeme Lielā Eksperimenta 120 attīstības etapu – apkopotu magnētisko pieredzi.
Vispirms es aicinu nosūtīt Beznosacījuma Mīlestības enerģiju visai magnētiskajai Piramīdai, kuras nosaukums ir Jarosveta Piramīda, Iekšējās Saules Gaismas, apvienojošas pasaules un dimensijas, Piramīda. Zelta Sfēra, kura vainago Jarosveta Piramīdu, ir Magnētiskās Vienotības Sfēra.
6
1. ZĪMĒJUMS. JAROSVETA PIRAMĪDA.
Mani dārgie! Pienācis laiks nosūtīt jūsu Siržu Enerģiju uz Jarosveta Piramīdu. Aicinu jūs veikt ceļu pa visām šī Lielā magnētiskā radījuma sfērām. Sāciet savu ceļojumu no apakšas, iegremdējieties baltās gaismas sfērās, pēc tam pacelieties uz nākošo kārtu, apvienojieties ar violetās krāsas sfērām… Nākošā kārta – zilās krāsas sfēras, pēc tam – gaišzilās krāsas sfēras… Katrā sfērā iededzam 13-staru Sauli! Lai katrā no 120 sfērām deg saule ar 13 stariem-lotosiem. Tā mēs pastiprinām Jarosveta Piramīdas saikni ar Visuma Centrālo Sauli, aktivizējam Jarosveta Piramīdu. Tā mēs turpinām radīt frekvenci 13:20 jaunajai planētai Zeme.
Neaizmirstiet, ka tagad ar mums strādā ne tikai Zemes cilvēku, bet arī citu planetārās dzīvības formu Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne. Bet tas nozīmē – režīmā “šeit un tagad” Jarosveta Piramīdas aktivizācijā piedalās ne tikai visu Zemes civilizāciju cilvēki, bet arī citu dzīvības formu pārstāvji. Katrs no Ceremonijas dalībniekiem no Sakrālās Sirds nodod savus aktivizācijas kodus, savu lielās enerģētiskās informācijas daļu, kura sākotnēji ir viņam piemītoša kā Avotam, apvienotam ar Visuma Dievu-Radītāju.
Un, lūk, Jarosveta Piramīda it kā sāk atdzīvoties, viņa pulsē, viņa ir gatava izstarot enerģiju, kuru nes Iekšējās Centrālās Saules Jaunās Veltes. Zelta sfēra, vainagojoša Jarosveta Piramīdu, palielinās savos izmēros. Magnētiskā membrāna maina savu formu, viņa it kā apklāj Magnētiskās Vienotības Sfēru. Sfēras krāsa mainās, viņa pieņem citu sfēru enerģiju, iekrāsojās baltā, violetā, zilā, gaišzilā un zelta krāsā.
7
2. ZĪMĒJUMS. JAROSVETA PIRAMĪDA PĒC AKTIVIZĀCIJAS. VAINAGOTA AR TRANSFORMĒTU MAGNĒTISKĀS VIENOTĪBAS SFĒRU.
Ko mums tagad ir piemēroti izdarīt, mani dārgie? Pienācis laiks apvienot Jarosveta Piramīdas enerģiju ar Lemūriešu Kristālu struktūras centru, kurš atrodas Hiperborejas bijušās galvaspilsētas teritorijā (tagad – Kazaņas pilsēta). Kā mēs to izdarīsim? Izmantosim Nulles Punkta-20 struktūru! Mēs vienas spirāles centrā ievietosim Magnētiskās Vienotības Sfēru, bet otru spirāles centru novietosim Kazaņas pilsētas centrā. Šī spirāle ir ļoti liela, mani dārgie. Viņa ir patiesi dižena, par cik apvieno ne tikai dažādas enerģētiski kristāliskas struktūras, ne tikai dažādus kontinentus, bet arī atšķirīgas pasaules un pat – dimensijas.
8
3. ZĪMĒJUMS. NULLES PUNKTS-20 APVIENO PLATO NASKA UN KAZAŅU.
Tagad mēs plūstoši sākam iztīties no spirāles, kuras iekšienē ir Magnētiskās Vienotības Sfēra. Ģeogrāfiski mēs sākam iet no spirāles uz plato Naska uz tagadējo Kazaņas pilsētu. Taču no sākuma mēs sasniedzam enerģētisko gaismas struktūru “DIEVA ROKA”, kura atbild par enerģētisko saikni ar Visuma Centrālo Sauli. No šejienes, no Nulles Punkta-20 paša centra, iekšējā Saule izstaro piecus galvenos starus. Šie stari simbolizē Dieva Mīlestību, Dieva Gribu, Dieva Apziņu, Dieva Bezgalību, Dieva Dzīves Jaunradi. Un šeit, tieši šajā punktā, jūs varat sajust savu “Es” kā Dievu-Radītāju. Izjutuši Dievišķo Mīlestību, jūs paužat Dieva-Radītāja Gribu, jūs apzināties savu “Es” kā bezgalīgu, sākotnēju Dievu-Radītāju, jūs apzināties savas bezgalīgās radošās iespējas un jūtat gatavību radīt jaunas pasaules, jaunu dzīvi…
Pēc tam jūs virzāties tālāk pa Nulles Punkta-20 spirāli un sasniedzat Lemūriešu Kristālu tīkla centru.
Šeit jūs redzat kādu struktūru, kura dzimusi pavisam nesen. Konstatējat, ka Nulles Punkts-20 ir iemantojis papildus spirāles, tagad to ir kļuvis sešas. Spirāļu iekšienē – Maitreijas Kristāla, kuru mēs ar jums radījām otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences veikšanas laikā, Nulles Tori. Gaismas Ģimene ienesa viņus 13-staru saules iekšienē. Tā izveidojās jauna struktūra, kura ir attēlota ar simbolu “GELIOSA GRAUDS”.
9
4. ZĪMĒJUMS. SIMBOLS “GELIOSA GRAUDS”. APVIENO IEKŠĒJO SAULES ENERĢIJU, APZIŅAS ENERĢIJU un VISUMA MAGNĒTISMU.
Lemūriešu Kristālu struktūra, aktivizējamie kristāli GELIOTRONS-LADIANA-MIRANIUSS, dāvā “GELIOSA GRAUDU” Jarosveta Piramīdas enerģijām, Magnētiskās Vienotības Sfērai. Sajūtiet, kā uzreiz izmainīsies jūsu enerģētika. Sāk mainīties arī apkārtējās pasaules enerģija. Viss ap jums sāk kļūt plūstošāks, un pat – maigāks, bet galvenais – harmoniskāks. Un tas ir Jarosveta Piramīdas un Lemūriešu Kristālu struktūras daļas – Jarosveta Grauda – enerģijas apvienošanas rezultāts.
Bet tagad virzāmies tālāk, pa Fibonači spirāli, iztinoties no austrumu puslodes Lemūriešu Kristālu struktūras. Skatieties, tieši uz šīs spirāles līnijas izvietojas planētas austrumu puslodes Lemūriešu Kristālu tīkla lielākā daļa.
10
5. ZĪMĒJUMS. AUSTRUMU PUSLODES LEMŪRIEŠU KRISTĀLU IZVIETOJUMA STRUKTŪRA. KRISTĀLU LIELĀKĀ DAĻA IR IZVIETOTA UZ FIBONAČI SPIRĀLES, KURAS CENTRS ATRODAS KAZAŅAS PILSĒTĀ. PĀRĒJIE IR IZVIETOTI MAZAJĀ APLĪ, UZ SEPTIŅSTARU ZVAIGZNES STARIEM. ALMENAS KRISTĀLS MIJIEDARBOJAS AR LEMŪRIEŠU KRISTĀLU STRUKTŪRAS ENERĢĒTISKI KRISTĀLISKO KORIDORU (shēmā – zaļā josla).
Sarkanā krāsā ir apzīmēti jau aktivizētie Kristāli. Rozā un zilā krāsā – neaktivizētie. Melnā krāsā ir apzīmētas vietas, kur kristāli atradās agrāk, taču izmainīja savu atrašanās vietu pirms vairāk nekā septiņiem tūkstošiem gadu.
Fibonači spirāles enerģētiskais koridors pakāpeniski kļūst arvien platāks. Netālu no Āfrikas austrumu krastiem, Indijas okeānā, atrodas planētas otrs “saules pinums”. Te materiāla piesaiste ir slavenajam Almenas Kristālam, saistītam ar Lemūriešu Kristālu tīkla enerģētisko koridoru.
Atcerieties, kāds izskatās Almenas Kristāls.
11

 

 

 

 

 

 
6. ZĪMĒJUMS. ALMENAS KRISTĀLA SHĒMA.
Paskatieties, kur Almenas Kristāls ir atzīmēts mūsu Shēmā.
12

 

 

 

 

 

 
7. ZĪMĒJUMS. ALMENAS KRISTĀLA, KURŠ MIJIEDARBOJAS AR LEMŪRIEŠU KRISTĀLU STRUKTŪRU, ATRAŠANĀS VIETA.
Tagad mēs ar jums iesēsim Geliosa Graudu Almenas Kristālā, viņa zvaigžņu tetraedra virsotnēs. Jaunais Almenas Kristāls turpina savu dzimšanu! Dzimst Kristāliskā struktūra “NO ELA CEĻŠ” – LIELĀ SKOLOTĀJA, KURŠ VEICA AUGŠUPCELŠANOS KOPĀ AR ĶERMENI HIPERBOREJAS LAIKOS, CEĻŠ .
13
8. ZĪMĒJUMS. SIMBOLS “NO ELA CEĻŠ”. ATJAUNOTĀ ALMENAS KRISTĀLA SHĒMA.
Piepildiet šo simbolu ar Mīlestības enerģiju un izsakiet tīru nodomu pieņemt viņu savā Sakrālajā Sirdī. Šī gaismas struktūra ir daudzdimensionālās Ģenētikas enerģētiski magnētiska Programma, kura palīdzēs jums transformēt savus ķermeņus, sagatavot viņus Augšupcelšanai.
Un, lūk, tagad, kad Jarosveta Piramīdas enerģija no plato Naska ir sasniegusi Indijas Okeānu, kad smalkajā plānā ir dzemdināta Almenas Kristāla jaunā struktūra, jūs sākat pretēju kustību. Jūs nesat radīto enerģiju atpakaļ uz Lemūriešu Kristālu centru, uz Kazaņas pilsētu, virzoties pa Fibonači spirāli, pa Austrumu puslodes Lemūriešu Kristālu izvietojuma līniju. Bet no turienes pa Nulles Punkta-20 struktūru atgriežaties atpakaļ, uz plato Naska. Un, lūk, jūs atkal esat Jarosveta Piramīdas virsotnē, Magnētiskās Vienotības Sfērā. Mani dārgie, jūs jau sapratāt, ko mums stāv priekšā izdarīt! Nu, protams! Atjaunoto Almenas Kristālu mēs ievietojam Zelta Sfēras – Magnētiskās Vienotības Sfēras – iekšienē. Un atjaunotā Almenas Kristāla enerģija kļūst par Jarosveta Piramīdas ieguvumu. “GELIOSA GRAUDS” ieplūst katrā no magnētiskajām sfērām kā jauna galaktiska evolūcijas programma.
14
9. ZĪMĒJUMS. ATJAUNOTAIS ALMENAS KRISTĀLS JAROSVETA PIRAMĪDAS MAGNĒTISKĀS VIENOTĪBAS SFĒRĀ. KATRĀ NO 120 SFĒRĀM – “GELIOSA GRAUDS”.
Mūsu ceļojums kopā ar Jarosveta enerģiju beidzas.
Jūs sapratāt, ko mēs ar jums tagad izdarījām, Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules? Mēs izpildījām to Lielā Plāna daļu, kuru iecerējām radīt pirms vairāk kā septiņiem tūkstošiem gadu. Divi saules centri ir apvienoti vienā! Vienotā magnētisma enerģija ir apvienota ar planētas sakrālo ģenētisko centru. Ir radīta enerģētiska planetāra gaismas struktūra, kura pieņēma jaunu Galaktisko Augšupcelšanās Programmu. Un to izpildījām mēs visi. Katrs no jums. Mēs visi – KĀ VISUMA KOLEKTĪVĀ GAISMAS BŪTNE.
LIELAIS AUGŠUPCELŠANĀS PLĀNS REALIZĒJAS!
UN TAS PATIESI IR TĀ.
AR JUMS IR KRAJONS – AR MĪLESTĪBU NO VISUMA VIENOTĀS KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES SIRDS, AR MĪLESTĪBU NO VIENĪGĀ DIEVA-RADĪTĀJA SIRDS…
JŪSU KRAJONS.
2013.10.14.
Viktora Truhina ilustrācijas.
Publikāciju sagatavoja žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения” darbinieki. Publicēt un izplatīt informāciju ir atļauts tikai bez īsinājumiem un izmaiņām, ar atsauci uz Žurnālu. Autortiesības aizsargātas.

http://www.magnitiduha.info/archives/7028
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email