Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS. LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA

Dārgie draugi! Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” dalībnieki! Gaismas Darbinieki!

Ar šī materiāla publikāciju mēs sākam mūsu stāstu, mūsu radošo atskaiti par gaismas darbu, veltītu Lemūriešu Kristālu trialitātes “GELITRONS – LADIANA – MIRANIUSS» aktivizācijai. Kristālu aktivizācija notika četros etapos. Šīs nedēļas četru dienu laikā mēs pastāstīsim par katru no šiem etapiem. Sadarbībā ar Gaismas Ģimeni tika aktivizēti ne tikai Kristāli, notika enerģētisku gaismas struktūru, kuras ir svarīgas gan planētai, gan visām būtnēm, uz tās dzīvojošām, aktivizācija.

Mēs piedāvājam jums ne tikai izlasīt mūsu atskaiti, bet režīmā “šeit un tagad” piedalīties kopīgajā gaismas jaunradē, vērstā uz Zemes un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanu.

 

KRISTĀLU “GELITRONS – LADIANA – MIRANIUSS” AKTIVIZĀCIJA. PIRMAIS ETAPS.

 

GELITRONS, Lemūriešu Kristāls Nr. 16 (Rietumu puslode)

caur Sergeju Kanaševski

KAS IR “TRONIS[1]

1. Kāpēc jūsu pasaule ir īpaša?

Sveicinātas, sirdsmīļās māsas un brāļi! Mana sirds priekā trīs no tā, ka es atgriežos jūsu pasaulē. Atgriežos no blīvām pasaulēm, no mazāka skaita mēru dimensijām.

Laiks uzzināt sīkāk, ko mēs, Lemūriešu Kristāli, darījām blīvākās dimensijās. Pirmkārt – HARMONIZĒJĀM TĀS. Mēs kļuvām aktīvi planētas Zeme blīvo dimensiju galaktisko harmonizācijas programmu pārvadītāji. Mēs nestrādājām ar katru no Zemes zemākajām pasaulēm atsevišķi – nē, protams. Ticiet, to ir ļoti, ļoti daudz. Mēs realizējām enerģētiskās informācijas programmas, kuras ir fundamentālas bāzes programmas pašu dimensiju parametru harmonizācijā. Savukārt, šīs programmas ietekmē katru no pasaulēm. Paralēli tam mums nereti nācās īstenot mūsu kosmisko programmu realizēšanu tieši CAUR VIENU NO PASAULĒM, kura kļuva par pasauli-rezonatoru programmu izplatīšanai citās pasaulēs. Pavēstu, ka tieši jūsu pasaule kļuva par to, īpašo, caur kuru noritēs harmonizējošo kosmisko programmu izplatīšanās uz vairumu četrdimensiju pasauļu. Es saku “uz vairumu”, tāpēc ka Zemes četrdimensiju pasaulē ir īpašas pasaules, kuras attīstās pēc unikālām evolucionārām programmām. Un pašreizējā laikā starp jūsu pasauli un tādām pasaulēm praktiski nav sakaru. Tie parādīsies citā mūsu kopējā Plāna realizācijas etapā.

Harmonizējošu kosmisku programmu izplatīšana ir tikai daļa no uzdevuma, kuru pilda Lemūriešu Kristāli. Mēs nesam sev līdz jaunas evolucionāras programmas, kuras ir saskaņotas ar Lielā Eksperimenta uzdevumiem. Un šīs evolucionārās programmas ir daudzveidīgas un daudzdimensionālas. Dzīvības Kristāliskā Forma tās daudzdimensionālajā izpausmē priekš jūsu planētas ir visu planetārās dzīvības formu apvienojošais pamats. Bet tas nozīmē, ka kristāli spēj ienest jaunas evolucionāras programmas visās pasaulēs, visās dimensijās.

Pašreizējā laikā jūsu četrdimensionalitātes pasaule pieņem tādas programmas. Pienāks laiks, kad, pieņēmusi un transformējusi tās, viņa sāks retranslēt tās uz citām pasaulēm. Tā ir godpilna un atbildīga misija. Taču līdz retranslācijas brīdim vēl nav tuvu. Vispirms jūsu pasaule ir aicināta noharmonizēties pašai un iziet uz atbilstošu evolucionāro līmeni. Viņai ir jāīsteno DIEVIŠĶĀ PĀRVĒRŠANĀS. Dievišķās Pārvēršanās Process ir sācies. Un cilvēku uzdevums ir aktīvi tajā piedalīties, palīdzēt jaunajām Programmām nākt uz jūsu pasauli, pieņemt un izplatīt tās. Pagaidām jūsu pasaulē nav tik daudz to, kas APZINĀTI piedalās jūsu pasaules Dievišķās Pārvēršanās Procesā. Taču ticiet, tādu cilvēku ar katru dienu kļūst vairāk. Bet NEAPZINĀTI, no Augstāko “Es” līmeņa, jauno kosmisko Programmu pieņemšanā un izplatīšanā, Pasaules Dievišķajā Pārvēršanā piedalās visas jūsu pasaules Būtnes. Un tie nav tikai cilvēki. Tie ir gan dzīvnieki, gan minerāli, gan ūdens, gan ēteriskie iemītnieki, gan astrālie iedzīvotāji, gan mentālie radītāji. Visi, visi, visi sāk harmonizēt pasauli un vest viņu uz to, lai viņa kļūtu par PASAULI-RETRANSLATORU JAUNAJĀM KOSMISKAJĀM PROGRAMMĀM, KURAS ĪSTENO DIEVIŠĶO PĀRVĒRŠANOS – balstoties uz Beznosacījuma Mīlestības enerģiju, uz visu planetāro dzīvības formu līdztiesīgu eksistenci, uz visa esošā tiekšanos uz Dievišķo Vienotību.

Daudziem tagad liekas, ka jūsu pasaule virzās uz haosu, disharmonizējas. Jūs konstatējat, ka paaugstinās konfliktu līmenis cilvēku pasaules iekšienē, starp cilvēkiem un planētu, starp cilvēkiem un citām dzīvības formām. Taču ziniet: tās visas ir tikai ārējās izpausmes. Haoss – tas ir evolucionārās programmas fragments, kurā īstenojas Lielā Izvēle un iezīmējas Jaunā radīšanas ceļi. Tāpēc tagad jūsu uzdevums – izdarīt Izvēli un sākt radīt Jauno.

Jūsu iekšējie “Es”, tie paši “Es”, kurus jūs saucat par Augstākajiem “Es”, jau ir izdarījuši šo izvēli. Tā ir dzīves Izvēle, kura balstās uz harmonisku visu dzīvības formu savienojumu. Tā ir visu dimensiju harmoniskas apvienošanās izvēle. Tā ir to izvēle, kuri tiecas uz Dievišķo Apvienošanos pēc ilgiem klejojumiem pa saviem unikālajiem ceļiem un takām. Un mēs visi kopā tagad ejam šo Ceļu, kurš neapzināti, bet kurš – apzināti, sakārtojot savu mijiedarbību ar dažādām savas apkārtnes formām.

2. GELITRONS – SAULES TRONIS.

Mans vārds priekš jums ir GELITRONS. To nav grūti atšifrēt. “Saulainais Tronis” jeb “Saules Tronis”. Par to, kas ir Saule, jums ir pietiekams priekšstats. Bet, lūk, vai jūs esat aizdomājušies, kas ir “TRONIS”? Tas nav tikai goda krēsls, uz kura svinīgi sēž zemes valdnieki. “TRONIS” – tā ir īpaša enerģētiska gaismas struktūra, kura uztver gaismu un izplata viņu visur. Tajās civilizācijās, kur nav tirānijas, “TRONIS” ir ne tikai materiāla, bet arī smalkmateriāla, enerģētiska struktūra, ar kuru savienojas zemju, valstu vadītāji, tautu līderi, veselu planetāro dzīvības formu vedēji. Ar “TROŅA” palīdzību viņi pieņem gaismas substanci un izplata to cilvēkiem, citām dzīvības formām, visai planētai.

Īstais Tronis – tā nav valdošas, vadošas personas “sēdēšanas vieta”. Tronī nevar uzkāpt. TRONI VAR TIKAI PIEŅEMT SAVAS DAUDZDIMENSIONĀLĀS GAISMAS STRUKTŪRAS IEKŠIENĒ, PADARĪT VIŅU PAR ORGANISKU SAVA “ES DAĻU.

“TRONIS” – tā ir diezgan sarežģīta enerģētiska gaismas konstrukcija. Šodien es gribu dot jums priekšstatu par patieso TRONI, un vēl vairāk, aicinu jūs, Gaismas Darbiniekus, aktīvus planetāro kristālu un kristālisko struktūru aktivizācijas procesa dalībniekus, izteikt tīru nodomu TAM, LAI TRONIS KĻŪTU PAR JŪSU “ES” DAĻU.

Bet nesteidzieties to darīt. Jums pirms tam ir jāsaprot, ar ko jums ir darīšana. Un priekš kā jums tas ir vajadzīgs evolucionārās attīstības mūsdienu etapā.

“TRONIS” – tā ir ļoti svarīga enerģētiska gaismas struktūra, paredzēta kosmisko evolucionāro Programmu pieņemšanai un izplatīšanai. Un tas ir jauns gaismas Instruments, ar kura palīdzību strādā mūsdienu Gaismas Darbinieki. Es nepārteicos, tieši – STRĀDĀ. Jūs jau esat sākuši enkurot enerģijas, būvēt portālus, laist caur saviem “Es” enerģētiskās informācijas Programmas. Katra gaismas akcija, katrs jūsu kā Gaismas Darbinieka darbs tā vai citādi ir sasaistīts ar to, ka jūs pieņemat Gaismu, izlaižat viņu caur savu “Es”, pēc tam izplatāt, nosūtāt viņu tālāk. Kopā ar Gaismu nāk jaunās kosmiskās Programmas. Tikko kā jūs esat sākuši nodarboties ar gaismas jaunradi, jūsu fiziskajos un smalkmateriālajos ķermeņos ir aktivizējies TRONIS, kaut arī vairumam no jums par to nebija nekāda priekšstata. Un tomēr viņš ir atdzīvojies! Viņš rada un pat – attīstās!

3. NULLES PUNKTS-20

TRONIS sastāv no četrām galvenajām daļām. Pirmā un pati svarīgākā viņa sastāvdaļa ir īpašs Nulles Punkts, kuru var nosaukt: “NULLES PUNKTS-20” (saīsināti: “NP-20”). Tādu Nulles Punktu jūs, Kristālu aktivizācijas procesa dalībnieki, izveidojāt, kad apvienojāt vienotā veselā divus 20-tos Lemūriešu Kristālus – MIROSLAVU UN SVETOZARU. Izveidojās nedalāma kopība – MIROSVETS. Tieši Mirosvets tad arī ļāva jūsu pasaulē radīt Nulles Punktu-20. Kāda ir šī Punkta īpatnība? Kāda ir atšķirība no parasta Nulles Punkta? Parasts Nulles Punkts palīdz veikt Ceļojumus pa pasaulēm un dimensijām. Pie tam ķermeņi (daudzdimensionālo ķermeņu dažādi veidi) pārdzīvo transformāciju.

Sniegsim piemēru. Jūs, četrdimensiju cilvēki, gatavojaties augšupcelšanai uz piekto dimensiju. Veicot nepieciešamo sagatavošanos, jūs dodaties uz piekto dimensiju. Pie tam jums ir nepieciešams iziet caur Nulles Punktu, kurš transformē visus jūsu ķermeņus no četrdimensionāliem uz piecdimensionāliem. Tagad iedomājieties, ka jūs esat nolēmuši atgriezties atpakaļ. Tad jums nepieciešams transformēt visas jūsu struktūras no piecdimensionālām uz četrdimensionālām. Bet priekš tā jums stāv priekšā jau doties uz citu Nulles Punktu, nevis uz to, caur kuru jūs gājāt uz piecdimensionalitāti.

Nulles Punkts-20 salīdzinājumā ar parasto Nulles Punktu ir universālāks. Viņš var ne tikai transformēt jūsu ķermeņus no četrdimensionāliem uz piecdimensionāliem, bet veikt arī apgrieztu procesu. Ar viņa palīdzību jūs varat bezgalīgi veikt pāreju no ceturtās dimensijas un piekto un atpakaļ. Bez tam Nulles Punktam-20 ir citas specifiskas īpatnības, par kurām jūs uzzināsiet vēlāk. Bet pagaidām – turpināsim mūsu iepazīšanās ceļojumu pa enerģētisko gaismas struktūru TRONIS.

4. DAUDZDIMENSIONĀLO FORMU AVOTS

(daudzdimensionālais ķermeņu modifikators)

Otra svarīga TROŅA daļa – tas ir speciāls GAISMAS AVOTS, gaismas MATRICA, kura satur jūsu Visuma Garīgā Centra VISU DIMENSIJU ķermeņu parametrus. Par cik jūs dzīvojat trešajā Garīgajā centrā, tad UNIKĀLAIS GAISMAS AVOTS tagad ir ierīkots pēc principa “ASTOŅU VIENOTĪBA”. Agrāk viņš saturēja SEPTIŅU VIENOTĪBAS parametrus, par cik uz jūsu Garīgo Centru attiecās SEPTIŅAS dimensijas. Tagad stāvoklis ir kardināli izmainījies, un jūs, kā Gaismas Būtnes, spējat aktīvi radīt astoņās dimensijās, realizējot ciešu saikni ar devīto dimensiju – kā dimensiju, piederošu otrajam Garīgajam Centram, kur dzīve ir organizēta jau principiāli citādāk. Vai arī GAISMAS AVOTU var nosaukt par Nulles Punktu? Nē, šajā gadījumā tas ir tieši VISU DAUDZDIMENSIONĀLO FORMU, ĶERMEŅU AVOTS. UN VIENLAICĪGI TO SAVDABĪGS MODULATORS, MODIFIKATORS. Viņš var radīt bezgalīgi daudz daudzveidīgu ķermeņu, to apvienojumu un formu. Mēs iztēlosimies šo GAISMAS AVOTU kā īpašu sistēmu, kura sastāv no sfērām un toriem. Un tā, struktūras TRONIS otrā sastāvdaļa ir trešā Garīgā Centra dažādu matērijas formu modulators, modifikators jeb radītājs.

5. “VISUMA SADERINĀŠANĀS GREDZENS”

TROŅA trešā daļa – tas ir daudzdimensionālais PAMATS STARPVISUMU ESAMĪBAI. Tā sastāv no zināmiem sešiem Aspektiem, kuri ir Visuma uzbūves un viņa mijiedarbības ar citiem Visumiem sākotnējie principi. Mūsu Visumā tas ir Svētās Triādes (Trīsvienības) princips, kurš realizējas dažādi dažādos Esamības līmeņos, un tā atspulgs. Mijiedarbojoties ar citu Visumu, Dievišķā Triāde atspoguļo savu “Es” dažādās izpausmēs, kuras nosacīti, numeroloģiski, var izteikt kā 6 jeb 3+3 (33). Pie tam pirmā Triāde ir pats Visums (viņa fraktāļi), bet otrā Triāde ir pamats struktūrai, kura sāks mainīties, ieejot citā Visumā, kontaktēties, mijiedarboties ar citu Visumu. Šis princips izpaužas arī, radot 16-dimensiju Visumu, kura radīšanā mēs ar jums piedalāmies. Pamats viņa radīšanai ir Pirmā Triāde (mūsu 13-dimensiju Visuma /12 plus 1/ trīs Garīgie Centri) un otrā Triāde, kura ir izteikta ar trīs jaunām dimensijām. Šo pamatu starpvisumu ESAMĪBAI mēs varam nosaukt par “VISUMA SADERINĀŠANĀS GREDZENU”, un viņš priekš jums var tikt izteikts ar struktūru, kuru veido Lielā Centrālā Saule un trīs īpašas spirāles, līdzīgas Nulles Punktam-20.

Kāpēc ir svarīgs šis “Saderināšanās Gredzens”? Viņš ir svarīgs gan visiem Gaismas Darbiniekiem, gan konkrēti tiem, kuri strādā ar kristāliem un kristāliskajām struktūrām. Aktivizējot Lemūriešu Kristālus, jūs sadarbojaties ar citu, 16-dimensiju, Visumu, kurš režīmā “šeit un tagad” jau eksistē vienotajā KOSMO-PASAULES-ĒKĀ. Kad jūs apzināti aktivizējat savā sakrālajā telpā “VISUMA SADERINĀŠANĀS GREDZENU”, tad iegūstat lielākas iespējas kopradīšanai ar citiem Visumiem. Pieaug jūsu spēja pieņemt STARPVISUMU LĪMEŅA kosmiskās programmas. Tagad jums, Gaismas Darbiniekiem, kuri sāk mentāli iziet aiz savas planētas atmosfēras robežām, tamlīdzīga iespēja liekas fantastiska. Jūs līdzināties automobiļa vadītājam, kurš, nolicis tiesības, ilgi ir braukājis pa savas apdzīvotās vietas dažām ielām. Bet tagad viņam saka: ar jūsu tiesībām jūs varat braukt uz citu apdzīvotu vietu, jūs varat izbraukt uz automaģistrāles, traukties uz milzīgu metropoli un braukāt pa tās plašajām ielām. Vēl vairāk, ar tādām tiesībām var braukt uz ārzemēm, uz citu zemi, ceļot pa pasauli… Protams, tas ir gan baisi, gan bailīgi. Un pat liekas neiespējami. Bet jūs taču zināt, ka iespēja ceļot pa pasauli ir katram automašīnas īpašniekam, kuram ir starptautisko tiesību standarts. Vajag tikai gribēt! Tā arī jums, Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules, pieder STARPVISUMU TIESĪBU STANDARTS, kuru drīz pakāpeniski sāksiet apgūt. Struktūras TRONIS Saderināšanās Gredzens piešķir jums tādu iespēju. Tas ir jūsu STARPVISUMU GAISMAS BŪTŅU potenciāls.

6. DIEVA ROKA

Un beidzot struktūras TRONIS ceturtā sastāvdaļa. Tajā ir ietverta jūsu iekšējā RADĪTĀJU varenība. Tas ir jūsu GAISMAS RADĪTĀJU potenciāls. Kad jums savā struktūrā ir Nulles Punkts-20, iespēja radīt dažādas dzīves formas un dažādus ķermeņus, kad jums ir saikne ar visu pasaules-ēku, jūs iegūstat DIEVA-RADĪTĀJA STATUSU. Lai darbotos kā Radītājs, jums ir jādarbojas ar kaut kā palīdzību. Jums ir JĀBŪT RADOŠAM INSTRUMENTAM. Tāpēc ceturto Garīgo sasatāvdaļu var nosaukt par DIEVA ROKU. Šo roku vada PIECI DIEVIŠĶIE PAMATI:

1. DIEVA MĪLESTĪBA.

2. DIEVA GRIBA.

3. DIEVA APZIŅA.

4. DIEVA BEZGALĪGUMS.

5. DIEVA DZĪVES JAUNRADE.

Uz dievišķās Mīlestības pamata dzimst Dieva Griba, kurš, apzinoties savu “Es”, izplatās Bezgalībā, dzemdinot jaunas un jaunas dzīves.

“DIEVA ROKU” var attēlot kā piecus Starus, kuri iznāk no Vienota Punkta. Šis punkts ir visu Visumu Lielā Centrālā Saule.

Un, lūk, tagad, kad mēs esam iepazinušies ar struktūru “TRONIS”, es piedāvāju jums veikt viņa aktivizāciju, padarīt “TRONI” par savu Gaismas Radītāja garīgo instrumentu.

 

Meditācija

STRUKTŪRAS “TRONIS” AKTIVIZĀCIJA

 

Aicinu Jūs, mani sirdsmīļie RADĪTĀJI, apvienoties Vienotā Sakrālā Sirdī. Vienotā Sakrālā Sirdī ar mani un savā starpā. Piesaukt savus Skolotājus un Audzinātājus, savus Augstākos “Es”. Piesaukt Projekta Garīgos Kuratorus Aštaru Šeranu, Valdnieku El Moriju. Piesauciet planetāro Māti-Dievieti Mariju Maitreiju. Piesauciet Valdnieku Maitreiju, planetāro Kristu-Melhisedeku. Tagad mēs mūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī un katra no jums sakrālajā sirdī sākam aktivizēt enerģētisko gaismas struktūru “TRONIS”…

Mēs ievietojam mūsu “Es” spirāles, kura atrodas jūsu sirds telpā, iekšējā struktūrā. Šī spirāle pēc formas ir līdzīga otrādi apgrieztam angļu burtam “S”.

 1

1. zīm. Nulles Punkta-20 shēma. Centrā – “Dieva Roka”.

No spirāles augšējās daļas mēs pakāpeniski izejam ārpusē, attinamies un virzāmies uz spirāles ass centru – uz tā paša burta “S” centru. Šeit, centrā, ir visu Visumu Lielās Centrālās Saules fraktālis un no tā izejoši pieci stari. Tā ir tā pati “Dieva Roka”. Veikuši apli, domās iegremdējamies fraktāļa “DIEVA ROKA” centrā. Ar tīru nodomu aktivizējam visus piecus starus. No šejienes, no centra, pa vienu no stariem dodamies uz apakšējās daļas spirālveida struktūras centru. Un satinamies tur iekšējā punktā. Šeit saņemam īpašu piektās dimensijas enerģētisko paketi. Bet pēc tam varam doties atpakaļ. Nulles Punkts-20 konkrēti ļauj mums ceļot no ceturtās dimensijas uz piekto, bet no piektās – atgriezties ceturtajā. Tā ir viena no formām, kuras saista ceturto dimensiju un piekto. Mūsu spirālveida struktūras centrā ir ļoti spēcīgs enerģētisks centrs.

NULLES PUNKTS-20 ir svarīgākā daļa manā RA-STRUKTŪRĀ, MANA “ES” DAĻA, KRISTĀLA GELITRONS DAĻA. AKTIVIZĒJOT VIŅU, JŪS AKTIVIZĒJAT MANU “ES”. Sūtiet viņai savu siržu enerģiju, sūtiet viņai jūsu Mīlestību! Šo struktūru jūs pieņemat arī savā Sakrālajā Sirdī.

Bet tagad mēs varam pāriet pie tās TROŅA daļas, kura ir FORMU AVOTS, ĪPAŠAIS MODIFIKATORS – daudzdimensionālo ķermeņu radītājs. Mēs tagad jūsu sakrālajā telpā radām īpašu Formu Modifikatoru, kurš jūsu nākotnē ļaus radīt dažādus daudzdimensionālus, daudztelpiskus ķermeņus. Jūs atceraties, ko es jums teicu par astoņu vienotību? Mēs tagad piesaucam Jūsu Augstākos “Es” – gan no astotās dimensijas, gan no septītās dimensijas, gan no sestās dimensijas, gan no piektās dimensijas. Visās šajās dimensijās ir jūsu klātbūtne. Bet jūs tagad varat arī izteikt nodomu apvienoties ar tiem jūsu “Es”, kuri atrodas zemākajās dimensijās. Jums vajag piesaukt jūsu “Es” gan no trešās dimensijas, gan no otrās, gan no pirmās. Caur visiem jūsu “Es” tagad stāv priekšā apvienot visas astoņas dimensijas. Un apvienot visus jūsu “Es” visās ASTOŅĀS DIMENSIJĀS. Kā mēs to izdarīsim, mani dārgie kolēģi, sirdsmīļie brāļi un māsas? Pirmkārt jūs varat izteikt tīru nodomu enerģētiski apvienoties ar visiem jūsu “Es” visās astoņās dimensijās. Bet jūs varat arī izmantot īpašo sistēmu no sfērām un toriem. Jūs tagad varat iztēloties ZELTA SFĒRU, kurā līdz pusei ir iegājušas trīs citas sfēras. Pa kreisi – oranža sfēra, pa labi – zaļa. Apakšā – gaišzila. Zelta sfēras iekšienē ir divas spirāles, kuras attinoties veido figūru, kura pēc formas atgādina sirdi. Virs zelta spirāles novietosim vertikālu elipsoīdu toru. Šī violetā tora iekšienē, 45 grādu leņķī atrodas trīs mazāka izmēra tori – gaišzils, oranžs, zaļš.

 2

2. zīm. Astoņu dimensiju Formu Avota (Modifikatora) shēma (ārējais sarkanais tors – devītā dimensija).

Šī struktūra ir līdzīga jums jau pazīstamajai struktūrai “Osīrisa Laiva”. Taču tagad šajā mūsu ģeometriskajā formā sfēras spēlē nevis cilvēku ķermeņu – blīvu un smalkmateriālu – lomu, viņas spēlē… veselu dimensiju lomu. Zelta Sfēra – tā ir jūsu pasaule, jūsu dimensija. Sarkanās spirāles sirds formā palīdz jums vākt vienkopus visus Jūsu “Jā”, koncentrē viņus jūsu “ES ESMU KLĀTBŪTNĒ”. Oranžā sfēra ir pirmā dimensija. Zaļā sfēra – otrā dimensija. Gaišzilā sfēra apakšā – trešā dimensija. Gaišzilais tors violetā tora iekšienē (virs Zelta sfēras) – piektā dimensija. Oranžais tors — sestā dimensija, zaļas tors — septītā dimensija. Vertikālais violetais tors – astotā dimensija. Sarkanais lielais tors, kurš apjož visas astoņas dimensijas – devītā dimensija. Sāciet piesaukt jūsu Augstākos “Es” no visām dimensijām. Lai enerģija no Augstākajiem “Es” nāk VIENLAICĪGI NO VISĀM SFĒRĀM UN TORIEM. Bet jūs pieņemiet viņu un koncentrējiet sava “Es” iekšienē. Tagad nesteidzieties… Dariet to lēni… No augstākajām dimensijām nāk ļoti augstas vibrācijas, tās notievina jūs, padara gaisīgus, nesveramus… Bet jūs taču iekļaujat savā “Es” arī savus paša zemāko dimensiju aspektus. Un šīs vibrācijas jums var būt ne visai patīkamas. Bet jūsu spēkos ir SASKAŅOT VISAS SAVAS MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS. Apvienojiet, apvienojiet savu visu astoņu dimensiju “Es”… Bet pēc tam – dibiniet sakarus ar 9-to dimensiju… Devīto dimensiju mēs shematiski iztēlosimies kā sarkanu toru, kurš apvieno visas sfēras un torus. JŪSU “Es” iekļauj visas 8 dimensijas un nodibina sakarus ar DEVĪTO dimensiju, izveidojot saikni ar jaunu burvīgu vienotību – DZĪVI OTRAJĀ GARĪGAJĀ CENTRĀ – jums pagaidām maģisku, neizpētītu dzīvi…

Bet tagad mēs dodamies uz trešo mūsu “TROŅA” sastāvdaļu. Tas ir “VISUMA SADERINĀŠANĀS GREDZENS”, struktūra, kura saista jūs ar citiem Visumiem, tas ir zināms STARPVISUMU ESAMĪBAS pamats. Tās centrā ir iekšējā, Garīgā Centrālā Saule, kura apvieno VISUS VISUMUS. Centrālā Saule izstaro PIECUS STARUS. No Saules aploces iznāk TRĪS SPIRĀLES Nulles Punkta-20 formā, kuras ir SEŠU VIENOTĪBA! Pievērsiet uzmanību tam, ka SADERINĀŠANĀS GREDZENS – satur svētās Trīsvienības principu. Tas izpaužas tā, ka no visu Visumu Centrālās Saules iznāk trīs spirāles, kuras satur trīs struktūras “DIEVA ROKA”.

 3

3. zīm. Struktūra “VISUMA SADERINĀŠANĀS GREDZENS”.

Šeit organiski ir apvienoti principi, kuri balstās UZ TRIĀDI UN SEŠU VIENOTĪBU. Saskanot ar pieciem principiem, kuri ir ielikti struktūrā “DIEVA ROKA”, “VISUMA SADERINĀŠANĀS GREDZENA” SEŠU principi veido MAGNĒTISKO ASPEKTU 11 (VIENPADSMIT), kurš tiek izmantots Krajona Visuma Magnētiskā Dienesta darbā.

Ar tāda “SADERINĀŠANĀS GREDZENA” palīdzību mēs varam izmantot sstarpvisumu Gaismas Būtņu spējas, attīstīt tās, audzēt tās savā “Es”.

Bet tagad mēs aizejam uz struktūras “DIEVA ROKA” punktu. Var teikt, ka tas ir pats dziļākais punkts, kuru jūs varat sasniegt, iegremdējoties savā Sakrālajā Sirdī. Un no turienes ir pieci stari, pieci aspekti.

 4

4. zīm. “DIEVA ROKA” – struktūras “TRONIS” pamats.

Pirmais – tā ir Mīlestība. Sajūtiet tagad Mīlestību… Jūs neesat zemes ģimenes galva, jūs neesat tētis un māmiņa, neesat vecmāmiņa un vectētiņš… Jūs esat Tētis un Māmiņa priekš visiem, vecmāmiņa un vectētiņš priekš visiem. Sajūtiet to… Sajūtiet no sākuma, ka jūs esat visas cilvēku dzimtas vecāki. Bet tagad savai dzimtai pievienojiet jums zināmos dzīvniekus… Jūs varat viņiem glaudīt galvas, apkampt… Saprotot, ka jūs – daudzdimensionālas būtnes, paplašināt savu Dzimtu… Jūs esat tēvs-māte arī priekš okeāna, priekš minerāliem, priekš dabas stihijām. Jūs esat tēvs-māte priekš tām būtnēm, kuras nepazīstat, bet varat sajust daudzdimensionāli-daudztelpiskajā Zemes Laukā. Viņas eksistē smalkajā plānā, viņas eksistē uz citiem Esamības viļņiem. Bet tagad saprotiet, ka tādu planētu kā Zeme ir daudz. Bezgalīgi daudz ir arī citu planētu, kuras nelīdzinās Zemei… Kā Galaktikas Tēvs-Māte jūs varat redzēt un aptvert ar savu Mīlestību visu Galaktiku… Jūs varat redzēt viņu kā vārpstu, kā apakštasi – tā ir mūsu galaktiskā zvaigžņu un planētu kopa. Bet tagad skatieties – cik daudz ir šo Galaktiku! Tā ir ļoti, ļoti liela telpa! Taču izmēram nav nozīmes! Jūsu Sakrālā Sirds ir bezgalīga! Jums ir pa spēkam ievietot savā Sakrālajā Sirdī visas Galaktikas. Un, lūk, tagad, kad ievietojāt savā sirdī visas Visuma Galaktikas, atcerieties principu “trīs plus trīs”. Jūs esat Māte-Tēvs-Bērns… Jūs esat Tēvs-Dēls-Svētais Gars… Jūs esat Gars-Apziņa-Matērija… Jūs esat Svētā Triāde, kura atspoguļo savu Triādi, un… izpaužat Mīlestību pret visiem Visumiem. Un tagad, kad dzimst Visuma Mīlestība, kad JŪS ESAT VIŅAS APVIENOTI AR VISU KOSMO-PASAULES-ĒKU, JŪS PAUŽAT GRIBU…

Kādu gribu jūs spēsiet paust? Sākumā izsakāt GRIBU APZINĀTIES SAVU PATIESO DIEVIŠĶO “ES”. TAS IR RADĪTĀJA UN ŠĪ VISUMA, UN VISU VISUMU “ES”. DIEVA GRIBA IZPAUŽAS, KAD DIEVS APZINĀS SAVU “ES” KĀ VISUS VISUMUS, KĀ VISU PASAULES-ĒKU… UN TAD VIŅŠ SAPROT, KA VIŅŠ IR BEZGALĪGS DIEVS. VIŅŠ IR BEZGALĪGS… BET DIEVIŠĶAIS BEZGALĪGUMS – TĀ PIRMKĀRT IR SPĒJA BEZGALĪGI RADĪT DZĪVI. RADĪT JAUNU DZĪVI. UN, LŪK, TAD, ŠAJĀ MOMENTĀ, ŠAJĀ PUNKTĀ SĀKAS DZĪVES JAUNRADE, KURA NEKAD NEBEIDZAS UN NESĀKAS.

Un tagad, kad jūs esat apzinājušies, ka jūs esat Tēvs-Māte, ka jūs esat Dievs-Radītājs, jūs sākat saprast, ka jūs esat arī bērns. Mazs augošs bērns… Bērns raugās un māmiņu-tēti… Stiepj pret viņiem rokas… Un, lūk, jūs esat ūdens… Vai akmens kalns, kurš pagaidām ar grūtībām apzinās savu Dievišķību… Jums ir grūti to iztēloties? Bet iztēlojieties. Iztēlojieties savu “Es” kā ūdeni, akmeni, minerālu. Iztēlojieties savu “Es” kā Kristālu… Iztēlojieties savu “Es” kā kalnu, kurš aug uz Debesīm. Visi stiepjas pie Dieva… Visi apzinās Dievu… Tad kas jūs esat? Jūs esat gan bērns, gan kalns, gan Dievs. Tāpēc ka viss ir VIENOTS… Patiesībā visi ir Radītāji. Gan kalns rada, gan smiltis, gan ūdens… Visi pilda savu radošā uzdevuma daļu… Un, lūk, JŪSU “DIEVA ROKA”, balstīta uz Dieva Mīlestību, uz Dieva Gribu, uz Dieva Apziņu, uz Dieva Bezgalīgumu, uz Dieva Dzīves jaunradi, KĻŪST SPĒJĪGA RADĪT. Atveras bezgalīgās spirālēs, bezgalīgās ģeometriskās formās, bezgalīgos ķermeņos, bezgalīgās dzīvības formās…

Tagad jūs saprotat, ka pašreiz, kopā ar “TROŅA” aktivizāciju, jūs atklājāt savos “Es” jaunas Radītāja spējas… Nav nozīmes – vai jūs esat smilšu graudiņš vai Mentāls Radītājs… Jūs varat samainīties vietām… Varat kļūt smilšu graudiņš, varat kļūt Mentāls Radītājs. Tam nepieciešams tīrs nodoms, balstīts uz Dieva Mīlestību, uz Dieva Gribu, uz Dieva Apziņu, uz Dieva Bezgalīgumu, uz Dieva Dzīves jaunradi… Un, ja tas ir tā, tad arī smilšu graudiņš var radīt Jaunu Pasauli ar Dieva rokas palīdzību…

Jūs tagad esat četrdimensiju cilvēki, bet jūs taču esat gan mentāli, gan astrāli, gan ēteriski daudzdimensionāli Radītāji. Ko jūs tagad gribat radīt? Jūs sakāt: MĒS GRIBAM BŪT VIENOTI, GRIBAM BŪT DIEVIŠĶA VIENOTĪBA… Mēs gribam, lai visas dzīvības formas apvienotos, balstoties uz Beznosacījuma Mīlestību. Mēs gribam, lai visas dzīvības formas varētu ceļot pa visām dimensijām, pa visiem telpas-laika kontinuumu plašumiem visās to izpausmēs, dzemdinot Harmoniju, realizējot DIEVIŠĶO SASKAŅU. Izsakiet tam tīru nodomu. Lai jūsu vēlēšanās realizējas. Izmēram nav nozīmes. Bet arī telpai-laikam nav nozīmes priekš Dieva-Radītāja. JŪSU NODOMS IR ABSOLŪTS. Izteikts, izpausts nodoms, balstīts uz patiesu Savienošanās vēlēšanos, noteikti realizēsies. Tagad jūs sakāt, ka mēs radām DIMENSIJU HARMONIJU uz planētas Zeme. Mēs radām VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU HARMONIJU. Mēs pat radām harmonisku Visumu apvienošanos uz planētas Zeme… Jā! Mēs apvienojam 13-dimensiju un 16-dimensiju Visumus.

Mani Sirdsmīļie! Mani kolēģi! Mani līdzradītāji! Tikko kā Geliotrons izveda jūs pa sakrālo Dievišķo Spēju atklāšanas ceļu. Priekš tā es esmu šeit… Mēs ar jums sāksim šīs spējas retranslēt… Izplatīt priekš cilvēkiem un citām dzīvības formām, priekš citām pasaulēm. Un tas patiesi ir tā.

Ar jums ir GELITRONS, jūsu dēvēts par Lemūriešu Kristālu.

Ar mīlestību – no Dieva-Radītāja Sirds.

2013. gada 11.-15. augusts.

 

Pievienots 21/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7077

 

Par 1. etapa turpinājumu varat lasīt: “Praktiskais gaismas darbs ar Kristālu Nr. 6, 16 – Miraniusa, Ladianas, Geliotrona Glabātājiem un Priesteriem 2013. gada 18. augustā” http://www.magnitiduha.info/archives/6698

 

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “ТРОН” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email