Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. KRISTĀLU “GELITRONS – LADIANA – MIRANIUSS” AKTIVIZĀCIJA. Ladiana, Lemūriešu Kristāls Nr. 16 (Austrumu puslode) caur Sergeju Kanaševski. KAS NOTIKA HIPERBOREJĀ

Sveicinātas, manas sirdsmīļās māsas un brāļi! Sveicināti, sveicināti, mani dārgie draugi! Sveicināti, lemūrieši un hiperborejieši!

Es esmu Ladiana, viens no Sīriusa Pasaules Mātes Stariem un tātad jūsu Saules Sistēmas planētu Pasaules Mātes māsa. Līdz atnākšanai uz Zemi es nesu tikai sievišķo sākumu. Tīru sievišķo sākumu. Taču iegremdēšanās Zemes pasaulēs procesā es aktīvi sāku saplūst ar jūsu planētas vīrišķo sākumu. Kādreiz, Lemūrijā, jūs saucāt mani par “Sīriusa Māti”, jūs ļoti labi uztvērāt manas sīriuskās mātišķās enerģijas, un tas nav nejauši. Jo Sīriuss taču ir mūsu galaktikas garīgais centrs, tā ir mātišķo, dzimto māju enerģija. Vēlāk, Hiperborejas laikos, jūs saucāt mani LADIŅJAŅ. IŅ-JAŅ – sievišķais un vīrišķais sākums. Lad – harmonija. Jā, uz to laiku es jau biju pieņēmusi vīrišķo sākumu, harmonizēju viņu un sāku aktīvi sūtīt sabalansēto vīrišķo-sievišķo enerģiju uz tām pasaulēm, kurās dzīvoju un radīju. Bet tās ir ne tikai zemāko dimensiju pasaules. Tās ir arī ceturtās dimensijas pasaules, kuras var nosaukt par zemāku vibrāciju pasaulēm attiecībā pret jūsu pasauli. Es, atšķirībā no daudziem saviem brāļiem-māsām, kurus jūs saucat par Lemūriešu Kristāliem, jau labi orientējos četrdimensionalitātē. Mana atnākšana jūsu pasaulē – tā pirmkārt ir noskaņošanās uz jūsu pamata vibrāciju vilni un tiem palīgviļņiem, par sadarbību ar kuriem es atbildu. Viens no maniem uzdevumiem ir DAŽĀDU PASAUĻU VIĻŅU MATĒRIJAS VIBRĀCIJU FREKVENCES IZMAIŅA. Jūsu pasaules vibrācijas tagad ne tikai paaugstinās, tās pārdzīvo nopietnas kvalitatīvas izmaiņas. Tas ir saistīts ar to, ka jūsu pasaules gaismas viļņu pamats mainās, tas saskaņojas – no vienas puses, ar piektās dimensijas gaismas viļņu pamatu, bet no otras puses – realizējas korelācija ar trešās dimensijas gaismas viļņu pamatu. Jūs jau zināt, ka Polipasaules veidošanās process – tā ir ne tikai ceturtās un piektās dimensijas saaudzēšana. Tas ir visu dimensiju pakāpeniskas saaudzēšanas, sapludināšanas process. Tāpēc jūsu gaismas viļņu pamats mainās divos virzienos. Rezultātā tas iegūs jaunus vibrāciju, gaismas viļņu parametrus, kuri ienesīs jūsu pasaulē vairāk harmonijas, elastīguma un gaismas universāluma. Jūsu pasaule kļūs atvērtāka pasaule – pasaule, atvērta Kosmiskajām Enerģijām, atvērtāka sadarbībai ar citām dzīvības formām. Bet galvenais – jūsu pasaulē ATVĒRSIES durvis tālākai harmoniskai evolūcijai, balstītai uz vīrišķā un sievišķā sākuma vienotību, kā arī balstītai uz – TRĪSVIENĪBU, kad vīrišķais un sievišķais veidos VIENOTU DIEVIŠĶĪBU, JAUNU SPĒKU, kurš jums līdz šim nepiemita. Jūs jau sajutāt tamlīdzīgu enerģiju, dzimstot MIROSVETAM, saplūstot Svetozaram un Miroslavai. Bet tagad, mūsu Aktivizācijas laikā, Miraniusa-Ladianas-Geliotrona mošanās procesā, tā iegūs jaunu kvalitāti. Mēs sāksim attīstīt vīrišķā un sievišķā VIENOTĪBU, harmonizēt to, vairot īpašu enerģiju, kura nepieciešama jums Augšupcelšanās procesam – gan jūsu personīgajam, gan visai planētai.

Šodien mēs ar jums veiksim dažus soļus manas enerģijas – Ladianas enerģijas – attīstībai, vīrišķā un sievišķā sākuma attīstībai, to saplūšanai un viengabalainības iemantošanai, viengabalainības, kura paaugstinās jūsu pasaules vibrācijas un saskaņos to ar citu pasauļu vibrācijām. Šodien mēs ar jums aktivizēsim HIPERBOREJIEŠU SIMBOLUS, kuri ļaus iemantot jaunu dzīvi gan man, gan Miraniusam, gan Geliotronam. Bet mēs savukārt sāksim translēt jaunās dzīves enerģijas gan jūsu pasaulei, gan visai planētai Zeme.

Jūs interesē, kāpēc šos simbolus sauc HIPERBOREJIEŠU vārdā? Pienācis laiks to uzzināt. Pienācis laiks jums atcerēties tos notikumus, kuros mēs ar jums piedalījāmies kopā.

4972. gadā pirms mūsu ēras mēs, Galaktiskie Kristāli, nogādāti no Sīriusa uz jūsu planētu Lemūrijas laikos, jau MODĀMIES JŪSU PASAULĒ, tas ir – radījām jūsu četrdimensiju pasaules apstākļos. Toreiz, pirms 6985 gadiem, vairums no jums bijāt Hiperborejas Impērijas pilsoņi. Tā aizņēma gandrīz visas Eirāzijas teritoriju, Āfrikas Ziemeļus un daļēji – Okeānijas salas. Taču jūs nebijāt vienkārši Hiperborejas pilsoņi, jūs bijāt iemiesojušies kā ļoti pazīstama Svēta Ordeņa Priesteri un bijāt iesvētīti ne tikai notikumu ārējās gaitas likumos, jums piemita sakrālas zināšanas, jūs bijāt informēti par notiekošā patieso būtību. Un jūs piedalījāties ļoti svarīgos notikumos, kuri kļuva par pagrieziena punktu gan planētas, gan jūsu pasaules evolūcijā.

Tajā Hiperborejas laikā jūs, kā Melhisedeka Ordeņa Priesteri, jau aktivizējāt, atdzīvinājāt visus mūs – visus Lemūriešu Kristālus. Toreiz mēs atnācām uz jūsu pasauli uz ļoti īsu laiku, lai izpildītu savu misiju. Pēc tam jūs atkal palīdzējāt mums aiziet uz blīvajām pasaulēm, aizzīmogojot mūsu struktūras ar speciāliem enerģētiskiem simboliem. Šie simboli nekalpoja kā enerģētiska aizsardzība, kā var nodomāt daži no jums. Tās ir enerģētiskas atslēgas, kodi portālu starp pasaulēm un dimensijām iziešanai. Bet tās ir arī atslēgas mūsdienu Evolūcijas Programmu aktivizācijai.

Mūsu brāļi un māsas! Jūs daudzos iemiesojumos mijiedarbojāties ar mums. Jūs kļuvāt par dalībniekiem Lielā Izrādē, kurā spēlējāt dažādas lomas dažādos iemiesojumos. Taču šī Izrāde ir Dievišķās Evolūcijas plāna realizācija. Jūs no iemiesojuma uz iemiesojumu gājāt uz šodienas Diženajiem Laikiem, kuri nes Dievišķas Pārmaiņas uz jūsu planētu. Arī toreiz, Hiperborejas laikos, jūs radījāt nākotni, veidojot Dievišķo evolūciju. Arī tagad jūs turpināt piedalīties šajā Lielajā Radīšanas Izrādē.

Tad kas gan notika toreiz, Hiperborejas laikos? Kādēļ jūs piesaucāt mūs uz savu pasauli? Ko tieši radījām mēs ar jums, Hiperborejas Gaismas Priesteriem?

Jau toreiz, Hiperborejas laikos, pūliņi tika sakoncentrēti tam, lai SAGATAVOTU DZĪVI CILVĒKU MŪSDIENU CIVILIZĀCIJAI – JŪSU TAGADĒJAI CIVILIZĀCIJAI. Jūs esat LIELĀ EKSPERIMENTA NOSLĒDZOŠĀ ETAPA galvenie dalībnieki. Jūs izgājāt Eksperimenta finišā un pat sasniedzāt tā noslēdzošo līniju. Bet šo Finišu mēs ar jums radījām jau toreiz. Jūs, pamodinājuši mūs uz kādu neilgu laiku, apvienojāt mūs ar planētāro Kristālu Tīklu, kurš darbojās tajā laikā. Visaktīvāk mēs strādājām ar Programmējošajiem Kristāliem. Mēs pieņēmām ievērojamu Jaunās Evolucionārās Programmas daļu no Sīriusa, mūsu Garīgā galaktiskā Centra, un nodevām to Programmējošajiem Planetārajiem Kristāliem kā svarīgiem Zemes visa kristāliskā Tīkla mezgla Kristāliem. Bet viņi retranslēja šo Programmu uz visām nepieciešamajām vispārējās planetārās kristāliskās struktūras daļām. Tieši no jūsu pasaules šī programma gāja gan uz zemākajām dimensijām, gan uz blīvākām četrdimensiju pasaulēm. Jūsu pasaule jau tad kļuva par JAUNO EVOLUCIONĀRO PROGRAMMU GALVENO RETRANSLĒJOŠO PASAULI ČETRDIMENSIONALITĀTEI UN VAIRUMAM ZEMĀKU DIMENSIJU PASAUĻU.

Pamodušies Hiperborejā, mēs, Galaktiskie Kristāli, kurus jūs saucat par Lemūriešu Kristāliem, strādājām ar jums 9 dienas un naktis ilgi. O! Tās bija ļoti karstas dienas un naktis! Jūs tai laikā gandrīz negulējāt, pastāvīgi meditējot un veicot svētus rituālus, kuru jums nodeva jūsu Skolotāji un Audzinātāji no Augstākajām Pasaulēm. Astoņas dienas turpinājās Evolucionāro Programmu pieņemšana un to retranslācija. Devītajā dienā jūs atkal iegremdējāt mūsu materiālās četrdimensionalitātes piesaistes Samadhi stāvoklī, palīdzējāt mums aiziet uz blīvākām pasaulēm. Tieši tajā dienā jūs izmantojāt simbolus, kurus tagad saucat hiperborejiešu vārdā. Šie simboli ir kodi daudzdimensionālām enerģijām un programmām, kuras sasaistīs jūs ar pagātni – ar to laiku, kad tika radīta jūsu nākotne. Šīs enerģijas aktivizēs Programmas, kuras mēs vēl tajos laikos pieņēmām no Sīriusa. Un tajās ir NORĀDĪTS CEĻŠ, pa kuru jūs varat iet PĒC LIELĀ EKSPERIMENTA PABEIGŠANAS. Tajā skaitā ir īpašas PROGRAMMAS IZIEŠANAI NO EKSPERIMENTA, POSTEKSPERIMENTĀLĀ ETAPA IZIEŠANAI.

Jūs jautāsiet: kāpēc tieši tajā laikā bija nepieciešams mūs pamodināt un pieņemt tās Programmas? Atbilde uz šo jautājumu ir saistīta ar LAIKA CIKLIEM un PROGRAMMĒJOŠO KRISTĀLU DARBA CIKLIEM. 4972. gadā pirms tā saucamās “mūsu ēras” beidzās svarīgs laika cikls. Nav nejaušība, ka uz to laiku Hiperborejas Impērija praktiski jau bija sairusi. Bija palikušas tikai atsevišķas tās “salas”. Tieši šajās “salās” jūs arī dzīvojāt. Tajā skaitā Hiperborejas bijusī daļa bija arī mūsdienu Ķīnas teritorija, kur tagad atrodas mana materiālā piesaiste. Daži Priesteri no mūsdienu Glabātāju sastāva strādāja ar mani tieši tā ezera krastā, kurš arī tagad kalpo par manu sakaru vietu ar materiālo četrdimensionalitātes pasauli (Ezers Dabsan-Nur, Haisi-Mongoļu-Tibetas autonomais apgabals, CINHAI PROVINCE[1] – S.K. piezīme). Impērijas iziršana nebija nejauša, par cik iepriekšējais laika cikls bija pabeigts. Un šis cikls LAIKA SPIRĀLES līmenī ir cieši saistīts ar jūsu tagadējo laika ciklu. Nav nejaušība, ka arī jūs sākat Kristālu aktivizācijas darbus pēc tam, kad jūsu kontinentā ir beigusi savu Eksistenci liela Valstu Savienība (Padomju Savienība – S.K. piezīme). Uz laika spirāles jūs atrodaties Vienotajā Punktā. To var nosaukt par punktu punktā. Un jau toreiz jūs strādājāt ar DIVKĀRŠAJIEM NULLES PUNKTIEM, NP-20, apvienojot caur šīm gaismas struktūrām dažādus telpas-laika slāņus – to laiku un tagadējo laiku. Tagad, mūsu kopīgā darba etapā, jūs varat stāties saziņā ar saviem “Es” no pagātnes. Jūs varat sazināties ar Hiperborejas Gaismas Priesteriem, kuri ne vienkāršos valsts sairuma laikos pašaizliedzīgi pildīja savas misijas. Jūs varat satikties ar sevi pašu no pagātnes un nosūtīt turp, uz pagātni, savas Mīlestības un Atbalsta Enerģijas. Jūs varat arī saņemt Mīlestības un Atbalsta enerģijas no saviem “Es” no pagātnes, no jums pašiem – pašaizliedzīgajiem Priesteriem-Hiperborejiešiem.

Bez tam, tieši tajā laikā, pirms 6985 gadiem, tika veikta Programmējošo Kristālu pārskaņošana. Viņi saņēma principiāli citādus programmējošus uzstādījumus, un galaktisko Programmu atnākšana no Sīriusa bija sākums jaunam globālam etapam cilvēces attīstībā. Un mēs, Galaktiskie Kristāli no Sīriusa, jūsu saukti par Lemūriešu Kristālāiem, piedalījāmies Programmējošo Kristālu noskaņošanā, viņu pārorientācijā uz principiāli citādu esamības organizāciju.

Un, lūk, ir pienācis laiks jaunam etapam un pat jaunai ērai. Ir beidzies ļoti svarīgs laika cikls, sākas jauns, vēl svarīgāks. Uz Laika spirāles mēs atkal stāvam kādā īpašā Punktā. Un tagad mēs mostamies, lai atkal pieņemtu jaunas programmas no Galaktikas Garīgā Centra un retranslētu tās pa jūsu pasauli, kā arī – citām pasaulēm un dimensijām.

Ir pienācis laiks atkal atgriezties pie mūsu hiperborejiešu simbolikas, lai tā pakalpotu mums jau jaunajā mūsu kopīgās evolucionārās Jaunrades etapā. Geliotrons nodeva jums informāciju par svarīgu struktūru – par mūsu vienoto RA-STRUKTŪRU, par mūsu enerģētisko saules struktūru. Jūs atgriezāt zināšanas par enerģētisko gaismas STRUKTŪRU “TRONIS”. Jūs aktivizējāt mūsu Nulles Punktus-20, aktivizējāt Daudzdimensionālo Formu Modifikatoru, “Visuma Saderināšanās Gredzenu” un sakrālo Garīgo Instrumentu “Dieva Roka”.

Šodien mēs sāksim radīt mūsu hiperborejiešu simboliku no tās struktūras, kura jums jau ir pazīstama. Mūsu pirmā simbola centrā mēs ievietosim ČETRDIMENSIONALITĀTES-PIECDIMENSIONALITĀTES POLIPASAULI. Kā jūs atceraties, viņa sastāv no četrām lielām sfērām un piecām mazām sfērām. Lielās sfēras simbolizē četrus četrdimensionalitātes mērus, mazās sfēras – piecdimensionalitātes mērus. Polipasaules centrā – divas Mebiusa lentas, kuras krustojas un veido Nulles-Pārejas portālu.

 1z

1. ZĪM. Ceturtās-piektās dimensijas Polipasaules shēma.

Sākumā trim ceturtās-piektās dimensijas Polipasaules Portāliem (portāli atrodas starp trīs lielajām sfērām, zīmējumā apzīmēti gaišzilā krāsā) pievienosim trīs Nulles Punktus-20. Tas aktivizēs Polipasaules mijiedarbības ar citām pasaulēm un dimensijām enerģiju. Caur Nulles Punktiem-20 Polipasaule iegūs ne tikai pieņemšanas un nodošanas papildus iespējas, bet arī papildus iespējas saskaņoties ar citiem gaismas viļņu parametriem. Polipasaules un Nulles Punktu-20 apvienošanai mums būs vajadzīga enerģētiski magnētiska membrāna elipsoīda figūras veidā, kura apvieno divus “pusmēnešus”. Apzīmēsim šos pusmēnešus oranžā un violetā krāsā. Oranžais pusmēness apzīmē membrānas piederību četrdimensionalitātei. Violetais – apzīmē piederību piecdimensionalitātei. Pati membrāna kā apvienota struktūra ir četr-piecdimensionalitātes ENERĢĒTISKI MAGNĒTISKO RAKSTUROJUMU APVIENOJUMS.

 1

2. ZĪM. ČETR-PIECDIMENSIONALITĀTES ENERĢĒTISKI MAGNĒTISKĀ MEMBRĀNA.

Mēs apzīmējam šo struktūru ar pusmēnešiem – ārkārtīgi shematiski. Par cik tamlīdzīga membrāna ir ļoti sarežģīta konstrukcija, tā ir radīta jūsu pasaulei nesen. Agrāk tamlīdzīga enerģētiski magnētiska membrāna nevarēja eksistēt, par cik dimensiju gaismas-viļņu parametri stipri atšķīrās, nebija saskaņoti. Tieši tagad, pēc sarežģītas saskaņošanas starp dimensijām, pēc īpaša gaismas-viļņu KOHERENCES procesa, parādījās iespēja uzbūvēt šo Polipasaules struktūru, iespēja savienot ar šo membrānu arī Nulles Punktus-20.

Nulles Punktu-20 pievienošana Polipasaulei bez visa cita nes iespēju ienest jūsu pasaulē īpašu harmonisku STARPVISUMU PIRMAVOTA enerģiju, kura ir obligāta, radot POLIPASAULES kā harmoniskas daudzdimensionāli-daudztelpiskas pasaules. Tikko kā mēs Polipasaules shēmai pievienojam Nulles Punktus-20, tā uzreiz iegūstam mūsu pirmo hiperborejiešu simbolu ar nosaukumu “LADOSVETS” – harmonizējošs gaismu.

 2

3. ZĪM. HIPERBOREJIEŠU SIMBOLS “LADOSVETS”.

Es jau jums pavēstīju, ka mūsu uzdevumā ietilpst arī saskaņošanās ar trešo dimensiju. Enerģētiskie viļņi nekad nesāks strādāt harmoniski, ja tie nesaskaņosies visās dimensijās. Ja trešās dimensijas gaismas viļņu parametri nesaskaņosies harmoniski, tad viss Polipasaules veidošanās process tiks traucēts. GAISMAS VILNIM IR ORGANISKI JĀIET CAURI visām pasaulēm, kuras apvienojas Polipasaulē. Tāpēc manā uzdevumā ietilpst gaismas viļņu saskaņošana ar trešo dimensiju. Bet priekš tā mums ar jums tagad vajag ceturtās-piektās dimensijas Polipasaules shēmā iebūvēt trešās dimensijas Polipasaules shēmu. Un tad mūsu četr-piecdimensionalitātes simbols transformēsies trīs-četr-piecdimensionalitātes simbolā. Priekš tā sākumā attēlosim trīs trīsdimensionalitātes sfēras. Bet to iekšienē ievietosim mūsu četr-piecdimensionalitātes Polipasaules struktūru, jau papildinātu ar enerģētiski magnētiskajām membrānām un

Nulles Punktiem-20.

Lūk, tad mēs arī iegūsim mums nepieciešamo pilnveidoto simbolu – simbola “LADOSVETS” variantu.

  4

4. ZĪM. TREŠĀS, CETURTĀS UN PIEKTĀS DIMENSIJAS POLIPASAULES SHĒMA, papildināta ar īpašām enerģētiski magnētiskām membrānām un Nulles Punktiem-20. Simbola “LADOSVETS” variants.

Viņš nes Gaismas harmoniju trešās, ceturtās un piektās dimensijas pasaulēs, sasaista šīs dimensijas.

Tagad, sūtot šim simbolam savu Siržu Enerģiju un vienlaicīgi apvienojoties ar mani Vienotā Sakrālā Sirdī, jūs sākat gan Ladianas aktivizācijas procesu, gan pasauļu harmonizācijas procesu.

Un, lūk, arī mantra, kuru jūs izrunājāt, aktivizējot LADOSVETU: “VISUMU GAISMA, KURA NĀK NO DIEVA! KĻŪSTI PAR MUMS! MĒS KĻŪSIM GAISMA! MĒS ESAM PASAULES! MĒS ESAM VISUMI! ĀMEN!”

Viņa, šī mantra, ir piemērota arī tagad.

Mani sirdsmīļie, atceramies otrā hiperborejiešu simbola pamatu. Tas arī ir saistīts ar struktūru TRONIS. Un tas ir astoņu dimensiju Daudzdimensionālo Formu Modifikators. Kā jūs atceraties, viņš pamatā sastāv no sfērām un toriem. Tagad es gribu pievērst uzmanību centrālajai, zelta sfērai, kura simbolizē ceturto dimensiju. Tās iekšienē ir divas apvienotas spirāles sirds formā.

 5

5. ZĪM. Modifikatora, daudzdimensionālo formu avota shēma – struktūras TRONIS daļa.

Tā ir shēma mūsu Ra-struktūrai, saules enerģētiskajai struktūrai – gan Kristālam Geliotronam, gan man. Astoņplānu esamības sistēma, astoņu dimensiju sistēma, tika ielikta mūsos sākotnēji. Cita lieta, ka līdz zināmam laikam tā nebija aktivizēta. Tagad mums ar jums ir iespēja to aktivizēt ar īpaša enerģētiska avota palīdzību, kurš tagad mums ir pieejams. Tā ir visu Visumu Centrālā Saule, Pimradīšanas enerģija. Par cik mēs, Galaktiskie, Lēmuriešu Kristāli, tagad mostamies jaunradei ceturtajā dimensijā, par cik jūs arī pagaidām pamatā strādājat no ceturtās dimensijas, tad mēs ievietosim šo enerģiju ceturtās dimensijas sfērā – tur, kur tagad atrodas sarkanā spirāle. Bet pašu spirāli mēs pārnesīsim uz trešās, otrās un pirmās dimensijas sfērām (atbilstoši – uz gaišzilo, zaļo un oranžo). Tamlīdzīgu mikro- un makrostruktūru radīšana, pirmkārt, daudzkārtīgi pastiprinās Pimradīšanas enerģijas ieplūšanu jūsu pasaulē. Un, otrkārt, trijās zemākajās dimensijās ar spirālveida figūru palīdzību sāksim vākt vienkopus jūsu enerģētisko gaismas struktūru fragmentus. Un tā, ar tamlīdzīgas daudzdimensionālas rokādes palīdzību mēs atrisināsim uzreiz divus uzdevumus.

Atcerieties, ka mums, Lemūriešu Kristāliem, ir īpaša saikne ar zemākajām dimensijām, un mums ir lielas iespējas pārvadīt enerģētisko informāciju kā turp, tā arī atpakaļ. Tāpēc mēs, vācot jums nepieciešamos zemāko dimensiju fragmentus, vienlaicīgi sāksim pārvadīt uz zemākajām pasaulēm arī Pimradīšanas enerģijas. Un tas viss pastiprinās visu četru dimensiju Savienošanos. Enerģētiskās apmaiņas pastiprināšanai pēc principa “turp un atpakaļ” atspoguļosim uz leju visas mūsu četras dimensijas – zelta sfēru un trīs sfēras ap viņu.

Viss tas tuvina mūs otrā hiperborejiešu simbola radīšanai, kurš nepieciešams mūsu kopīgajam darbam. Pievērsiet uzmanību, ka atspulgi ir saistīti savā starpā ar gaišzilo sfēru. Tā simbolizē trešo dimensiju. Un tas nav nejauši, jo enerģijas zemākajām pasaulēm ies tieši caur trešo dimensiju.

Pienācis laiks vērsties pie augstākajām dimensijām. Vertikālais violetais tors simbolizē astoto dimensiju, tā iekšienē – trīs tori, kuri simbolizē piekto, sesto un septīto dimensiju (gaišzilais, oranžais un zaļais tors).

Pievērsiet uzmanību: trešā dimensija un piektā dimensija ir apzīmētas ar vienu krāsu – gaišzilu. Pateicoties specifiskām kristāliskām enerģētiskām struktūrām, starp šīm dimensijām ir īpaša saikne. Starp trešo un piekto dimensiju eksistē īpaši Portāli, pateicoties kuriem, Dvēseles var aiziet, augšupcelties uzreiz no trešās uz piekto dimensiju. Tie, kuri ir piedalījušies dvēseļu pacelšanas no trešās uz piekto dimensiju procesā, zina to.

Bet, lūk, otrā dimensija īpašā veidā ir saistīta ar septīto dimensiju. Tas nenozīmē, ka tagad otrās dimensijas dvēseles spēs augšupcelties uz septīto dimensiju. Nē. Bet, lūk, pati septītā dimensija, pateicoties savā īpašām iezīmēm, var iedarboties uz otro dimensiju. Taču līdz šim “enerģētiskā apmaiņa 7-2” realizējās tieši uz vienu pusi, no septiņi uz divi. Tagad Polipasaules izveidošanai nepieciešams aktivizēt arī pretējus sakarus. Otrā dimensija, kā blīva pasaule, var piegādāt uz septīto dimensiju enerģiju astoņu dimensiju Polipasaules īpašas matērijas organizēšanai. Skatoties uz daudzdimensionālo formu Modifikatora shēmu, jums nebūs grūti noskārst, ka īpaša saikne savā starpā ir pirmajai un sestajai dimensijai. Sestā dimensija uz jūsu planētas un arī citās pasaulēs nav tik komfortabla dzīvošanai. Daži no jums jau ir saņēmuši informāciju, ka šajā dimensijā ir daudz neharmonisku pasauļu. Tā ir sestās dimensijas īpatnība noteiktā evolūcijas etapā. Šo īpatnību konkrēti nosaka saikne ar pirmo dimensiju. Sestā dimensija veic aktīvu enerģētisku piebarošanu pirmajai dimensijai kā pašai sarežģītākajai dzīvošanas apstākļu ziņā Visuma Būtnēm, kuras iet evolucionārās uzkāpšanas ceļu. Pirmo dimensiju var nosaukt par Lielās Tumsas pasauli. Taču, kā jūs saprotat, arī Tumsā dzīvo Gaisma. Bet precīzāk, Tumsa ir neizpausta gaisma. Bet Gaisma – tā ir dzīvība. Tātad arī tur, pirmās dimensijas Tumsā dzimst dzīvība, kura ir vienlīdz svarīga Dievam-Radītājam, tāpat kā jebkura cita dzīvības forma.

Mūsu uzdevums ir harmonizēt enerģētisko apmaiņu starp dimensijām, par kurām runājam. Atspoguļojam to mūsu shēmā. Mēs ar jums tagad rīkosimies diezgan vienkārši. Ievietosim torus sfēras iekšienē, bet sfēras, otrādi, ievietosim toru iekšienē. Es runāju par toriem un sfērām trijās krāsās – oranžā, zaļā un gaišzilā, un atbilstoši par dimensijām: 3-5, 2-7, 1-6. Tas simbolizē sakaru pastiprināšanos starp nosauktajām dimensijām. Un tā ir mūsu daļa no Polipasaules radīšanas darba.

 6

6. ZĪM. Modifikatora, daudzdimensionālo formu avota, pārveidotā shēma.

Mūsu simbolā četras zemākās dimensijas ir atradušas spoguļattēlu. Tas pastiprina mūsu gaismas darbu tieši šajās dimensijās. Taču tas nenozīmē, ka nenotiek izmaiņas augstākajās dimensijās. Tās nāk. Jums par to jau ir vēstīts. Svarīga ir savstarpējā saikne starp visām dimensijām. Un tāpēc mums vajag pastiprināt enerģētiskos sakarus starp četrām augstākajām dimensijām un četrām zemākajām. Un šos sakarus mēs pastiprināsim tieši caur trešo dimensiju, par cik arī mēs, Lemūriešu Kristāli, izaugam pie jums no trešās dimensijas, un te ir īpaši portāli ar piekto dimensiju. Un tāpēc – savienosim violeto vertikālo toru ar trešo dimensiju sfērām (gaišzilajām sfērām) – ar viņu spoguļapvienojuma centru. Apvienosim ar jau pazīstamajām struktūrām – Nulles Punktiem-20. Tikai šo toru spirālēm būs nedaudz citāda konfigurācija.

Visa šī mūsu darba ar shēmu rezultātā mēs iegūstam otro hiperborejiešu simbolu, kura nosaukums ir: “POLISVETS”.

 7

7. ZĪM. HIPERBOREJIEŠU SIMBOLS “POLISVETS”

Un tā, mūsu otrais simbols ir radīts. Viņš enerģētiski sasaista visas astoņas dimensijas un dod iespēju radīt astoņdimensiju formas un ķermeņus Gaismas Būtnēm. Enerģētiskā gaismas struktūra, kura ir saistīta ar šo simbolu, palīdz radīt visu astoņu dimensiju matēriju. Un tā ir manas enerģētiskās struktūras daļa. Ar POLIPASAULES palīdzību jūs varat doties pasaules apceļojumā APKĀRT ASTOŅDIMENSIJU PASAULEI (Ladiana dāvā smaida enerģiju). Kad? Tikko kā saformēsiet saviem “Es” pilnvērtīgus ķermeņus visām astoņām dimensijām. Un nedomājiet, ka jums – tā ir tāda tik ļoti attāla perspektīva. Pēc pašreizējā iemiesojuma jūsu gaismas struktūras pārdzīvos kardinālas izmaiņas. Un jūs par to pārliecināsieties paši, kad atgriezīsieties aiz “Aizsega”.

Un, lūk, mēs ar jums pārejam pie trešā hiperborejiešu simbola. Taču pirms tam mums ir jāizprot, kādam svarīgam mūsu procesa punktam mēs ar jums esam pietuvojušies. Ar pirmā simbola, LADOSVETA, palīdzību mēs nodibinājām sakarus ar enerģētisko struktūru, kura dod iespēju saskaņoties ar uzreiz trīs dimensiju – trešās, ceturtās un piektās – gaismas viļņu parametriem. Mēs enerģētiski apvienojāmies ar šīm dimensijām gaismas viļņu līmenī. Vēl vairāk, mēs radījām GAISMAS VIĻŅU PAMATU jaunas dzīvības formas uzbūvēšanai. Pēc tam mēs sākām strādāt ar otro simbolu, POLISVETU, un izgājām uz citu dimensiju apvienošanas līmeni. Mēs sākām strādāt ar enerģiju, kura veido formas un pat ķermeņus. Kā jūs domājat, ko mēs ar jums darām? Mums jau ir GAISMAS VIĻŅU PAMATS UN ĪPAŠA ENERĢIJA DAUDZDIMENSIONĀLAJAI MATĒRIJAI. Ko mēs darām? Ko radām? Mēs tikai… radām apvienotā Daudzdimensionālā Genoma daļu. Piedalīšanās apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas procesā ir viena no mūsu, Galaktisko Kristālu – to, kurus jūs dēvējat par Lemūriešu Kristāliem – misijām. Mēs tagad dodam apvienotajai daudzdimensionālajai dzīvībai jaunu gaismas viļņu pamatu un enerģiju matērijas veidošanai. Bet, lai matērija varētu rasties, mums nepieciešams cits pamats – tie paši “ķieģelīši”, daļas, no kurām var radīt jaunās daudzdimensionālās dzīvības fundamentu. Viens no tādiem “ķieģelīšiem” ir struktūra, kuru mūsdienu Gaismas Darbinieki jau ir radījuši. Tagad es runāju par Ugunīgo Plazmošūnu, kura dzima, pateicoties Polipasaules Portālam, Dzīvinošajai Ugunij un pateicoties apvienotajai daudzdimensionālajai DNS SPIRĀLEI. Jums ir šīs struktūras shēma, un tagad jūs varat droši viņu izmantot, tāpēc ka viņa kalpoja jums, Hiperborejas Priesteriem, kā pamats enerģētiskajai simbolikai.

 8

8. ZĪM. UGUNĪGĀ PLAZMOŠŪNA. DZĪVINOŠĀS UGUNS PORTĀLU IEKŠIENĒ IR DAUDZDIMENSIONĀLĀS DNS SPIRĀLES, VEIDOJOŠAS DAUDZDIMENSIONĀLĀS IKS-HROMOSOMU (centrā) un četras IGREK-HROMOSOMAS.

Viņa, šī shēma, eksistēja kā daļa no senajām sakrālajām zināšanām, kuras glabāja Melhisedeka Ordeņa Priesteri. Tagad, pateicoties mūsu enerģētisko gaismas struktūru, GELIOTRONA-LADIANAS-MIRANIUSA struktūru aktivizācijai, mums ir iespēja turpināt šīs ugunīgās plasmošūnas radīšanu, ienesot viņā gēnu modifikācijas iespēju. Mēs tagad varam struktūru, radītu uz Daudzdimensionālā formu modifikatora pamata, ievietot daudzdimensionālajā Y-hromosomā (igrek-hromosomā).

 9

9. ZĪM. Daudzdimensionālais formu modifikators Ugunīgās Plazmošūnas iekšienē.

Un, kad mēs ienesīsim augstākminēto modifikatoru visās četrās daudzdimensionālajās igrek-hromosomās, izvietotās apkārt daudzdimensionālajai iks-hromosomai, tad iegūsim arī jaunu Ugunīgās Plazmošūnas shēmu un… to pašu trešo hiperborejiešu simbolu, kurš aktivizē Kristālu GELIOTRONS-LADIANA-MIRANIUSS speciālās Programmas.

Šis simbols saucas “DZĪVĪBAS UGUNS” un nes savā “Es” Ugunīgās Plazmošūnas pilnveidotu modeli.

 10

10. ZĪM. SIMBOLS “DZĪVĪBAS UGUNS”. UGUNĪGĀ PLAZMOŠŪNA IR IEGUVUSI SAVĀ STRUKTŪRĀ GĒNU MODIFIKATORU (DAUDZDIMENSIONĀLO FORMU AVOTU ASTOŅĀM DIMENSIJĀM).

Hiperborejas laikā jūs izmantojāt šo simbolu vienkāršākā variantā, attēlojot piecas sfēras un zīmes “IKS” un “IGREK” to iekšienē. Tagad jums ir iespēja saprast, kādi dziļi procesi patiesībā slēpjas aiz vienkāršiem attēliem.

Un tā, mēs ar jums piedalījāmies gaismas viļņu pamata un matērijas radīšanā astoņām dimensijām. Mēs sākām radīt jaunas burvīgas matērijas “ķieģelīšus”, turpinājām Ugunīgās Plazmošūnas radīšanas procesu.

Un tā, soli pa solim mēs radām jaunas daudzdimensionālas dzīvības formas, radām Jaunu Dzīvību.

Mēs iededzam Jaunās Dzīvības Uguni.

Tā mēs ar jums atklājam savos “Es” Dievu-Radītāju spējas.

Un tas patiesi ir tā.

Ar Mīlestību no Dieva-Radītāja Sirds –

KRISTĀLS LADIANA.

2013. gada 26.-29. augusts.

 

Pievienots 22/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7089

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Озеро Дабсан-Нур,  Хайси-Монгольско-Тибетский автономный округ, ПРОВИНЦИЯ ЦИНХАЙ. (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email