Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS. LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA. AKTIVIZĀCIJAS ATBALSTA CEREMONIJA. (instrukcija attālinātam darbam)

 LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA

Aštars Šerans, El Morija, Laertomiss

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

LEMŪRIEŠU KRISTĀLU

Gelitrona

(Nr. 16, Rietumu puslode, Čīle, Ikikes pilsēta),

Ladianas

(Nr. 16, Austrumu puslode, Ķīna, province Cinhai, Dabsan-Nur Ezers),

Miraniusa

(Nr. 6, Rietumu puslode, ASV, Portlendas pilsēta)

AKTIVIZĀCIJAS ATBALSTA CEREMONIJA

(instrukcija attālinātam darbam)

 

Dārgie draugi – Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” dalībnieki! Gaismas Darbinieki!

Mēs priecājamies pavēstīt, ka pienākusi kārta Lemūriešu Kristālu triādes: Gelitrona-Ladianas-Miraniusa aktivizācijai.

Fināla aktivizācijas Ceremonija iecerēta 2013. gada 27. oktobrī.

Ceremonijas sākšanās laiks:

16:06 pēc Maskavas laika.

Aktivizācija notiek attālināti.

KRISTĀLS GELITRONS – tas ir “SAULES TRONIS”, kurš nes uz planētu īpašu iekšējo saules enerģiju. Viņa Ra-struktūras daļa ir astoņu dimensiju formu Modifikators, Nulles Punkts-20, “Visuma Saderināšanās Gredzens”, “Dieva Roka”. Kristāls nes astoņu dimensiju apvienojuma enerģiju un aktivizē saikni ar otro Garīgo Centru (no devītās dimensijas un augstāk). Viņš visās planētas būtnēs modina STARPVISUMU ESAMĪBAS pamatus. Kristāla dziļās saules struktūras ir vērstas uz cilvēku un citu Gaismas Būtņu spēju retranslēt kosmiskās programmas, aktivizējot planetāros Augšupcelšanās procesus – attīstību.

KRISTĀLS LADIANA – viens no Sīriusa Pasaules Mātes Stariem un tātad mūsu Saules Sistēmas planētu Pasaules Mātes māsa. Līdz atnākšanai uz Zemi nesa tikai sievišķo sākumu. Iegremdēšanās Zemes pasaulēs procesā sāka aktīvi saplūst ar planētas vīrišķo sākumu. Viens no uzdevumiem – harmonizēt uz Zemes vīrišķo un sievišķo sākumu. Ladianas galvenais uzdevums – planētas noskaņošana uz jaunu pamata vibrācijas vilni un dažiem palīgviļņiem. Ladiana paaugstina dažādu pasauļu matērijas vibrāciju frekvenci un saskaņo šīs vibrācijas savā starpā, aktīvi piedaloties Polipasaules radīšanas procesā. Palīdz realizēt trešās-ceturtās un piektās dimensijas gaismas viļņu pamata saskaņošanu. Kopā ar Geliotronu padara pasauli atvērtāku kosmiskajām enerģijām. Ladiana ir aktīvs jaunas daudzdimensionālas matērijas radītājs, dāvājot pasaulēm jaunas ugunīgās plazmošūnas daudzdimensionālās dzīvības attīstībai.

KRISTĀLS MIRANIUSS nes dziļa saules-mēness magnētisma enerģijas, ir cieši saistīts ar Zemes trīs mēnešiem (ceturtās dimensijas Mēnesi, piektās dimensijas Mēnesi un devītās dimensijas Mēnesi). Aktīvi piedalās mūsu un citu planetāro pasauļu jaunā gaismas viļņu pamata radīšanā. Palīdz transformēt ķermeņus, tajā skaitā – fiziskos ķermeņus, gatavojot viņus augšupcelšanai. Viņa struktūras vienlaicīgi spēlē gan īpašu magnētisku membrānu (enerģiju transformatoru), gan jaunu daudzdimensionālu formu radīšanas avotu lomu. Aktivizē cilvēku un visu Zemes būtņu saikni ar iekšējo enerģiju, ar Zemes Centrālo Sauli. Kristāls Miraniuss piedalās īpašu torsiona (kvantu) lauku, kuri pastiprinās enerģētiskās informācijas apmaiņu starp ceturto un piekto dimensiju – radīšanas procesā, gatavojot “koridorus” un struktūras cilvēku ceļojumiem no ceturtās dimensijas uz piekto un atpakaļ. Nes jaunas programmas Almenas Kristālam – cilvēces Daudzdimensionālā Genoma ģenētiskajam kodolam.

Šai Kristālu triādei aktivizācija notika vairākos etapos, un uz fināla ceremoniju viņi atnāca jau praktiski aktivizēti. Fināla Ceremonijas laikā nepieciešams nostiprināt un noenkurot visu veikto gaismas darbu Kristālu aktivizācijā.

Pirmo reizi paši Kristāli aktīvi piedalījās un pat vadīja savas aktivizācijas darbu. Aktivizācijas pa etapiem materiāli jau ir publicēti.

Abām Kristālu komandām ir precīzas instrukcijas, kā veikt aktivizācijas fināla Ceremoniju. Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” iemiesotie kuratori strādā kopā ar komandām.

Mēs aicinām visus Projekta “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” dalībniekus, visus Gaismas Darbiniekus, kuri vēlas, šajā svētku dienā pievienoties Kristālu Geliotrona, Ladianas un Miraniusa aktivizācijas fināla rituālam.

Ko jūs varat izdarīt? Kā plecu pie pleca radīt kopā ar trīs Kristālu vienoto komandu? Ar ko jūs varat palīdzēt aktivizācijas pabeigšanai?

Jūs varat izdarīt ļoti un ļoti daudz! Mēs jums piedāvājam veikt attālinātu darbu, atbalstot Ladianas, Geliotrona un Miraniusa komandu darbību un atbalstīt visu aktivizācijas rituālu ar savu Mīlestību un enerģiju no prieka, ka notiek svēts akts – vēl trīs Lemūriešu Kristālu atdzīvināšana jūsu pasaulē.

Jūs varat strādāt individuāli vai grupā. Jūs varat veidot apli vai citu ģeometrisku konstrukciju, kuru pateiks priekšā jūsu Augstākais “Es”. Jūs varat uzbūvēt Gaismas Kristālu un izpildīt darbu šajā Kristālā. Bet vislabāk, nostājoties aplī, iztēloties, ka jūsu aplis ir ārējais attiecībā pret to Septiņstaru Zvaigzni, kuru ir uzbūvējušas Kristālu Nr. 16-16, 6 komandas. Abas komandas stāvēs vienā septiņstaru zvaigznē, neatkarīgi no tā, kur viņas fiziski atradīsies. Tā arī ir šīs aktivizācijas īpatnība.

Iztēlojieties, ka jūs esat ārējā, trešajā, aplī (pirmo iekšējo apli veidos Glabātāji-5, tālāk aplī izkārtojas Glabātāji-3 un Glabātāji-7 – pa Septiņstaru Zvaigznes virsotnēm).

Izveidojiet šo apli domās un sāciet strādāt attālināti. Jums ir piemēroti sūtīt Kristāliem Ladianai, Geliotronam un Miraniusam Mīlestības un Svētās Vienotības Uguns enerģijas.

Nomierinieties. Apturiet domu skrējienu, vērstu uz ārējo pasauli. Piesauciet kopradīšanai Skolotājus, Sargeņģeļus, savas Atbalsta Grupas, Meistarus-Audzinātājus, savus Augstākos “Es”. Piesauciet Gaiju un atbalsta grupas no Sīriusa un Plejādēm. Aktivizējiet saikni ar Zemes cilvēces Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību. Tagad jums ir tāda iespēja.

Un neaizmirstiet arī, ka tagad aktivizācijā aktīvi piedalās jau pamodušies Lemūriešu Kristāli – Atamaruss, Altamirs, Ladamirs, Metahara un Mirosvets! Piesauciet arī viņus kopradīšanai!

Piedāvājam jums koncentrēties uz jūsu pašu sirds telpu. Jūs jau esat uzbūvējuši jauno Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu un zināt par oranžo zvaigznīti savas Sakrālās Sirds centrā. Iedziļinieties pašā šīs zvaigznītes centrā un sajūtiet caur viņu savu “Es” neparasti paplašinātu, aptverošu visu planētu Zeme un izejošu tālu aiz viņas robežām… Tas ir īpašs Portāls…

Viņš pārnes jūs vienlaicīgi uz Dienvidameriku, uz Čīli (uz Kristāla Geliotrona piesaistes vietu), uz Ķīnu (pie maigās Ladianas, Cinhai province, Dabsan-Nur ezers), uz Ziemeļameriku, ASV rietumu piekrasti (uz Miraniusa piesaistes vietu).

Tagad piedāvājam jums UZ BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS VIĻŅA ar savām Sakrālajām Sirdīm apvienoties ar Kristālu Glabātāju Vienoto Sakrālo Sirdi.

Nosūtiet uz vienoto komandējošo kristālu Beznosacījuma Mīlestības Enerģiju ar uzstādījumu sekmīgai Kristālu Geliotrona, Ladianas un Miraniusa Aktivizācijai…

Kristāli ir savienoti ar apziņu lokiem un apvienoti ar vienotu Sīriusa un Plejāžu sakņu dzimtu enerģiju.

Pievērsiet savas sirdis triādes Vienotajai Sirdij – Kristāliem Miraniusam, Ladianai un Gelitronam.

Nosūtiet Prieka starus par tikšanos ar viņiem. Lai katrs atrod savus vārdus Mīlestībai un aicinājumam viņiem uz jaunu dzīvi. Kristāli gaida jūsu uzmanību. Nekautrējieties izteikt viņiem savas draudzības un mīlestības jūtas. Saprotiet, ka ļoti drīz jūs cieši sadarbosieties ar viņiem dažādos planetārās pārkārtošanas projektos. Sūtiet viņiem savu aicinājumu atgriezties planetārajā dzīvē! Ejiet uz kontaktu ar viņiem no savas sirds dziļuma. Un lai jūsu sirds atsaucas pilnīgai Ladianas, Geliotrona un Miraniusa aktivizācijai!

Bet tagad – sakoncentrējiet savu uzmanību simbolam “NO ELA CEĻŠ”, ALMENAS KRISTĀLA – īpaša ģenētiska Cilvēka Daudzdimensionālā Genoma kodola – atjaunotajai struktūrai.

 

SIMBOLS “NO ELA CEĻŠ”. ATJAUNOTĀ ALMENAS KRISTĀLA SHĒMA.

Caur šo simbolu nosūtiet Mīlestības enerģiju Ladianai, Gelitronam, Miraniusam, visiem Lemūriešu Kristāliem, visām planētas Kristāliskajām Struktūrām. Viņi tagad palīdz radīt jauno Almenas Kristālu, kurš pārveido cilvēces daudzdimensionālo ģenētiku, gatavo cilvēkus un visas planetārās dzīvības formas Augšupcelšanai, sasaista jūs ar Visuma Centrālo Sauli.

Sajūtiet, cik aktīvi šajā Ceremonijā ir Zelta Delfīni un Plejāžu Viedās Čūskas.

Kā viss process ir piepildīts ar Sīriusa un Plejāžu enerģiju!

Jūs varat secīgi vizualizēt Glabātāju-3, pēc tam Glabātāju-5 un visbeidzot Glabātāju-7 darbības. Jums nevajag palīdzēt vai iejaukties viņu darbībās. Jūs varat sūtīt Mīlestības enerģijas un būvēt savu notiekošo notikumu vizualizāciju. Interesants ir pats šī rituāla garīgās redzēšanas salīdzinājums. Jūs varat sekot Kristālu secīgai atdzīvināšanai un stāties ar viņiem kontaktā pēc visa rituāla pabeigšanas, par ko jums sākumā pienākas izdarīt pieprasījumu, lai nesavlaicīgi neiejauktos aktivizācijas procesā. Kristāli paši paziņos par savu pamošanos un pietiekami skaļi!

Dārgie Kristālu Gelitrona, Ladianas un Miraniusa aktivizācijas dalībnieki!

Jūs jau saprotat, ka Kristāli pēc savām iezīmēm atšķiras cits no cita. Katrs no viņiem ir individuāls. Pacentieties sākumā saprast šo Kristālu Dvēseli. Katra no viņām ienāks šajā pasaulē savā veselumā aktivizācijas Ceremonijas laikā, un viņu var sveikt no jebkura attāluma un jebkurā notikumu secībā. Un mēs aicinām jūs saprast un apsveikt arī Lemūriešu Kristālu Lielās Triādes – Ladianas, Gelitrona un Miraniusa – dzimšanu.

Mēs gribam jūs nomierināt – stingra sinhronizācija ar Kristālu komandu darbībām netiek prasīta. Katrs palīdzošais (vai katra atbalsta grupa) strādā savā ritmā un savā laika joslā. Galaktiskais Laertu Dienests izlīdzinās un sinhronizēs visas notiekošās ceremoniālās darbības.

Ziniet, ka ar jums tajā dienā ir visa Galaktika, gan Sīriusa, gan Plejāžu enerģija bagātīgi līst uz Zemi. Dzimst jauns posms Lemūriešu Kristālu sistēmā! Un tas ir tas jaunais, ko mēs ienesam planetārajā Vienotībā!

Katrs no jums (katra grupa) var izvēlēties savu, pierastāku veidu, kā neklātienē būt klāt un piedalīties Kristālu Nr. 16-16-6 aktivizācijas Ceremonijā. Viss, kas balstīts uz Mīlestības enerģiju, ir pilnīgi piemērots, dārgie draugi.

Katrs no jums ir mīlēts, un Mēs zinām, ka tajā dienā un tajās stundās jūs nevis vienkārši piedalīsieties Lemūriešu Kristālu aktivizācijas rituālā, bet jūs sāksiet dzemdināt savu “Es” planētas augstākajās dimensijās, kas ir ārkārtīgi svarīgi katram no jums.

Pateicieties visiem aktivizācijas dalībniekiem par kopradīšanu.

Ziniet: mēs kopā radām planētas evolūciju, dzemdinot jaunu dzīvi.

Un tas patiesi ir tā.

Vēlam veiksmi, mūsu dārgie Projekta dalībnieki, visi Gaismas Darbinieki, izteikušie nomodu atbalstīt Lemūriešu Kristālu aktivizāciju.

Mēs esam ar jums un ar Ladianas, Geliotrona un Miraniusa komandām!

Viss Kosmoss dzied Gelitrona, Ladianas un Miraniusa Pamodināšanas Himnu!

Aštars Šerans, El Morija, Laertomiss

2013. gada 24. oktobrī

 

Pievienots 24/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7151

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email