Магниты Духа

KRISTĀLU “GELITRONS – LADIANA – MIRANIUSS” AKTIVIZĀCIJA. ZELTA DELFĪNS, Kristāla Miraniusa Audzinātājs caur Marinu Shults

Mani dārgie kolēģi, draugi un radinieki! Es atkal esmu ar jums un laimīgs uzsākt vēl vienu svarīgu darbu, kura izpildīšana pavirzīs mūs visus uz Lemūriešu Kristālu Miraniusa, Ladianas un Gelitrona pilnīgu aktivizāciju. Es gribu šodien jums kaut ko pastāstīt, pirms mēs to veiksim.

Man jūs jāiesvēta jaunajā Mīlestības un Gaismas telpā, kuru nes jums pagaidām nepazīstamas Gaismas Būtības no Plejādēm. Viņas tiešā veidā ir saistītas ar ne vienu vien Lemūriešu Kristālu, un tāpēc šī jaunā pazīšanās ieliks sākumu diedziņam sakariem ar viņām. Un turpmākajās aktivizācijās šīs Gaismas Būtības kļūs par jūsu neapšaubāmiem partneriem.

Es jums tagad pastāstīšu par Plejādiešu Armanakiem. Kas viņi tādi ir? Kāpēc jūs par viņiem līdz šim neko nezinājāt? Kā viņi ir saistīti ar Zemi un ar Lemūriešu Kristālu aktivizāciju? Bet, ja gribam būt precīzi, tad kādā veidā viņi piedalīsies jūsu planētas Augšupcelšanā? Rodas daudz jautājumu, tikko kā jūs par viņiem izdzirdējāt.

AR-MA-NA-KI*, kā tas izriet no paša viņu apzīmējuma, ir Gaismas Būtnes, tiešā veidā saistītas ar Visuma Mātišķā Sākuma iekšējās enerģijas pārraidīšanu pa enerģētiskā līdzsvara kanāliem. Tādi kanāli vienmēr eksistē visos Visumos. Tie eksistē arī jūsu Galaktikā. Un Plejādiešu Armanaki ir tās Būtnes, kuras vada šīs neparasti radošās un harmonizējošās Mātišķā Sākuma enerģijas sadalīšanu un pārraidīšanu. Šī enerģija tagad ir īpaši nepieciešama aktivizējamiem LK. Bet pieņemt to var tikai Miraniuss, par cik viņš ir saistīts ar Armanakiem ar savu izcelsmi un nes, tēlaini runājot, Armanaku Staru.

Armanaki līdz šim bija jums nezināmi, viņu neizpaušanās bija ieplānota iepriekš. Viņiem vajadzēja parādīties tieši planētas gatavošanās Augšupcelšanai periodā un nekādi agrāk. Dualitātes Eksperiments neveicināja viņu parādīšanos un aktīvu darbību. Taču tagad jums ir sācies Pasaules Mātes Laikmets, un to enerģiju, kuru transportēšanu realizē Armanaki, atnākšana ir kļuvusi par vitālu nepieciešamību. Un Armanaki sāka pildīt savu misiju, kaut arī zemiešiem viņu darbība palika nezināma. Tagad ir pienācis brīdis, kurš ļauj viņiem paziņot par savu eksistēšanu un kopīgas darbības sākumu planētas Augšupcelšanās jautājumā. Un, dabiski, tam, ka viņi parādās Augšupcelšanās Projektā, bija jānotiek. Viņi ir laimīgi iepazīties ar jums un būs priecīgi par tiešiem kontaktiem ar planētas Augšupcelšanās Projekta dalībniekiem.

Man jums jāpavēsta, ka Kristālam Miraniusam uz jūsu planētas ir vairāki uzdevumi. Un viņa darbības īstenošanai mums savā laikā, līdz Kristālu ievešanai Samadhi stāvoklī, nācās apstiprināt viņā vairākus Starus no tām Pasaulēm, ar kurām viņš ir saistīts ar savu izcelsmi. Viņā tagad mums ir trīs Samadhi stāvokļi: Armanaku Stara Samadhi, Zelta Delfīnu Stara Samadhi, Sīriusa kristālisko cilvēku Samadhi. Un mums ir nepieciešams izvest viņu no šiem trīs stāvokļiem, vienlaicīgi nododot viņam arī atbilstošas enerģētiskās paketes visos šajos trijos viņa darbības virzienos. Mēs šodien atgriezīsim viņam aktivitāti pa diviem Stariem – no Armanakiem un no Zelta Delfīniem.

Bet tagad atcerieties mūsu iepriekšējo darbu. Jūs apvienojāt Kristālu Miraniusa, Ladianas un Gelitrona apziņas ar Kristus Maitreijas Monogrammu – Dievišķās Apziņas Neironu[1]. Un tāpēc viss, ko mēs šodien izdarīsim priekš Miraniusa, tūdaļ pat tiks nodots Ladianai un Gelitronam.

Tagad mēs pārejam pie mūsu praktiskā darba.

Dārgie Glabātāji un Priesteri! Tagad es jūs aicinu uz kopēju darbu. Tas ir, uz darbu uzreiz divās komandās. Jūs esat aktivizējuši kopējo komandējošo kristālu, un tāpēc jūsu darbs ritēs spēcīgi, caur Kristālu apvienoto apziņu nododot mūsu darba rezultātu uzreiz visiem Kristāliem. Saprotiet, ka mēs tagad uz pilnu jaudu iedarbinām mūsu trīs Kristālu aktivizācijas procesu. Ladianas un Gelitrona aktivizētās enerģētiskās gaismas struktūras Kristāls Miraniuss jau ir uztvēris. Tas ir ļoti svarīgi. Svarīgi ir arī tas, ka šīs struktūras ir aktivizētas arī katrā no jums. Atcerieties to, tā kā tas ir svarīgs mūsu kopīgā darba faktors. Lūdzu jūsu uzmanību – mēs sākam darbu!

Sakoncentrējiet savu uzmanību uz komandējošā kristāla centru. Tajā ir visi trīs Lemūriešu Kristāli – Ladiana, Gelitrons un Miraniuss… Apmainieties ar viņiem ar maigiem sirsnīgiem impulsiem… Jūs jau esat ar viņiem saistīti ar vienotām Ladianas un Gelitrona simbolu gaismas enerģētiskajām struktūrām. Sajūtiet šo saikni… Tā ir jūsu saikne pa tiem kanāliem, kuru aktivizējam telpā-laikā priekš Lemūriešu Kristāliem. Novērtējiet, kā jūs paši kļūstat daudztelpiski, savienojoties vienotā aktivizācijas procesa vēlmē. Jūsu pieredze aug no viena aktivizējama Kristāla līdz otram… Un, lūk… Jūs izejat uz pilnīgi citu līmeni. Un sākas jūsu mijiedarbība ar tādām kosmiskām struktūrām, par kurām jūs vakar vēl pat nezinājāt.

Un mēs sākam svētu darbību, lai izvestu no Samadhi stāvokļiem Kristālu Miraniusu – no tā Samadhi, kurš ir Zelta Delfīnu Stara uzlikts, un no tā Samadhi, kurš ir Armanaku Stara uzlikts.

Lūdzam svētību Galaktiskajam Kristum-Melhisedekam un Galaktiskajai Mātei-Izīdai šīs ceremonijas veikšanai.

Lūdzam svētību planetārajam Kristum-Melhisedekam un planetārajai Mātei-Marijai izvest no Samadhi stāvokļa pa diviem Stariem Lemūriešu Kristālu Miraniusu.

Lūdzam palīdzību un svētību Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” garīgajiem kuratoriem Aštaram Šeranam un El Morijam.

Lūdzam svētību to Pasauļu Valdniekiem, no kurām ir atnākuši Kristāli Miraniuss, Ladiana un Gelitrons.

Piesaucam kopradīšanai Sīriusa un Plejāžu Zelta Delfīnus!.. Piesaucam Kristāla Miranusa jaunā aktīvā stāvokļa radīšanai visus Kosmosa Dienestus, kuri nodarbojas ar jautājumiem, saistītiem ar Samadhi stāvokļu, citu civilizāciju un Pasauļu uzliktu uz planētas Zeme, noņemšanu… Piesaucam kopradīšanai galaktiskos Laertu un Arhontu Dienestus. Kā arī laika regresiju plūsmu regulēšanas Dienestu, lai noņemtu, šajā gadījumā, Samadhi stāvokli.

Mēs piesaucam kopradīšanai mūsu Augstākos “Es” un mūsu Augstāko “Es” Augstākos “Es”…

Lūdzam Anastasiju Maitreiju, planētas Maitreija Planetāro Māti, dot uz mūsu komandējošā kristāla centru Pasaules Mātes Staru…

Mēs ar mīlestību piesaucam mūsu kopradīšanai visus Zelta Delfīnus un Plejādiešu Armanakus.

Es, Zelta Delfīns, būdams Kristāla Miraniusa Audzinātājs, piesaucu Zelta Delfīnu Padomes Staru! Pieņemiet šo Staru savās Sakrālajās Sirdīs… Pieņemiet sirsnīgu sveicienu no visas Sīriusa un Plejāžu Zelta Delfīnu ģimenes!..

Šo Staru no savām Sakrālajām Sirdīm nosūtiet uz komandējošā kristāla centru, uz Kristālu Miraniusu… Piesauciet Kristālu Miraniusu mosties no Samadhi miega!.. Lai viņā pamostas Zelta Delfīna sirds!.. Lai visas Zelta Delfīnu Valstības enerģijas plaši ielīst visā viņa struktūrā!..

Kristāls Miraniuss atdzīvojas zem šiem stariem – Stara no Zelta Delfīniem un stariem no jūsu Sakrālajām Sirdīm… Paskatieties, cik citādāk viņš mirdz… Saprotiet šajā brīdī, ka Miraniusam iestājas pilnīgas pamošanās moments kā Zelta Delfīnam uz jūsu planētas… Viņš maigi jūs sveic šajā jaunajā kvalitātē… lai katrs izdzird, izjūt, apzinās šo viņa jauno stāvokli… Jūs pēc tam varēsiet ar viņu sazināties pilnīgi citādāk… Tagad, pēc viņa pamošanās, viņš jau uzreiz no šī brīža sāks strādāt jūsu planētas telpā kā Zelta Delfīnu ģimenes sargs… Viņš palīdzēs daudzām pasaules delfīnu ģimenēm strādāt pie Zemes Augšupcelšanās. Ieklausieties, par ko tagad ar viņu runā Gaija… Viņa maigi sveic savu diženo dēlu – Zelta Delfīnu. Pašā Augšupcelšanās procesa sirdī dzimst viņa galvenais grauds – Augšupcelšanās spēja ar fiziskajiem ķermeņiem. Un Kristāls Miraniuss – Zelta Delfīns – būs viens no izpaustajiem tādas Augšupcelšanās palīgiem… Un jūs tagad stāvat pie šīs dzimšanas sākotnēm…

Paldies, mani sirdsmīļie! Darba pirmo daļu mēs esam izpildījuši. Bet pabeigsim to priekš visiem trīs Kristāliem! Nosūtiet mīlestības enerģiju Miraniusam un palīdziet viņam nodot saviem kristāliskajiem brāļiem tikko saņemto Zelta Delfīnu enerģijas aktivizācijas Staru. Pa apvienotās apziņas lokiem Miraniuss to dara momentāni! Bet tagad paskatieties, kādas izmaiņas ir notikušas ar visu Triādi. Visi trīs Kristāli ir kļuvuši par Zelta Delfīnu enerģijas nesējiem.

Tagad ir pienācis laiks ķerties pie mūsu darba otrās daļas. Mēs piesauksim palīgā Armanaku pārstāvi, ar kuru kopā jūs varēsiet aktivizēt Armanaku Staru Kristālā Miraniusā un izvest viņu no Samadhi stāvokļa.

Es iepazīstinu jūs ar viņu – tas ir Armanks Arguss, tā viņu sauc Zemes telpā. Viņš ir gatavs strādāt ar jums. Dodu viņam vārdu.

M.S. Sveicināti, Argus! Lemūriešu Kristālu Miraniusa, Gelitrona un Ladianas Glabātāju un Priesteru Apvienotā komanda sveic Jūs! Mēs esam gatavi darbam.

Arguss: Sveicināti, Lemūriešu Kristālu aktivizācijas draugi! Sveicināti, zvaigžņu brāļi un māsas! Es sen gaidīju tikšanos ar jums. Un domāju, ka šī pirmā tikšanās izvērsīsies mūsu plānveida sadarbībā, tāpēc ka mēs, Armanaki, būsim pastāvīgi dalībnieki Lemūriešu Kristālu aktivizācijā. Ir pienācis mūsu tuvināšanās un pilnīgas savstarpējas sapratnes laiks.

Mēs, Armanaki, nesam uz Zemi iekšējās Saules lielo enerģiju caur līdzsvara kanāliem. Un tā nav vienkārša enerģija. Tā ir Visuma Lielā Sievišķā Sākuma enerģija, tik nepieciešama tagad gan jūsu atdzimšanai, gan dažu Lemūriešu Kristālu aktivizācijai. Jums par to jau pastāstīja Zelta Delfīns. Un mēs varam ķerties pie darba.

Es stāvu blakus katram no jums komandējošajā kristālā. Saprotiet, ka tas ir ļoti svarīgs mūsu kopīgā darba moments. Sajūtiet, kādas maigas mātišķas enerģijas es nododu katram no jums… Sāciet iztēloties savu “Es” kā mazu bērnu… Māmiņa jūs maigi ieaijā… Un, lūk, jūs jau paši esat kļuvuši par vecākiem… Un tagad jums stāv priekšā paņemt rokās savu bērnu… Tikko kā dzimušo bērnu… Un, paņemot viņu savās rokās, jūs tādā veidā dodat viņam ceļazīmi uz jauno dzīves, darba, garīgās attīstības pasauli… Saprotiet tāda momenta svētumu…

Un tieši uz šī mātišķuma svētuma viļņa jūs sākat pieņemt Armanaku Mīlestības Staru, kuru caur savām sirdīm vēršat uz savām rokām… kurās laiskojas jūsu bērns… Bet viņš tagad ir Kristāls Miraniuss… Viņš jūsu rokās guļ mierīgi, paļāvīgi… Viņš gaida laipnību un mīlestību… Viņš grib atgūties un kļūt pieaudzis… Bet tikai caur vecāku maigajām rokām viņš varēs to izdarīt… Sūtiet viņam savu mīlestību, sūtiet viņam mīlestību, kuru es nododu katram no jums, jo es taču stāvu blakus katram no jums… Jūs varat noslēgt šīs mīlestības plūsmas apli savā komandējošajā kristālā… Paskatieties, kā katram rokās pamostas Bērns-Miraniuss… Un sāk strauji pieaugt… Jūs paceļat savu mīļoto bērnu augšup un lūdzat viņam svētību Lielajai Mātei, kuras Staru jūs tikko kā aktivizējāt viņa struktūrā.

Bet tagad savienojiet kopā visus savus bērnus vienotā Kristālā Miraniusā jūsu Vienotās Sakrālās Sirds centrā… Jūs atgriezāt Miraniusu no miega pa Armanaku Staru…

Tagad apsveiksim viņu ar jaunas darbības sākumu, tāpēc ka, būdams aktivizēts pa diviem Stariem, viņš nekavējoties ķersies pie savas misijas pildīšanas gan kā Zelta Delfīns, gan kā Armanaks.

Draugi! Bet tagad vienkārši pasekojiet, kā Miraniuss momentāni sasaista ar šo jauno viņā aktivizēto mātišķo enerģiju Kristālus Ladianu un Gelitronu. Visa Triāde sāk mirdzēt Pasaules Mātes stariem.

Taču mūsu darbam ir vēl viens aspekts, par kuru jums vēl neviens nav teicis. Zelta Delfīnu un Armanaku Staru atnākšana ir sekas mūsu Kristālu tiešai pieslēgšanai 4-tā Garīgā Centra dimensijām. Un tāpēc pieņemiet manus apsveikumus! No šī brīža pa šiem Stariem visi trīs Kristāli sāk saņemt enerģētisko informāciju no 4-tā Garīgā Centra. Šis process uzņems ātrumu turpmākajā aktivizācijā, un tam ir jābūt jūsu nostiprinātam fināla rituālā, ko arī izdarīs Glabātāji-7.

Paldies, draugi, par darbu. Es biju bezgalīgi priecīgs uzsākt mijiedarbību ar Zemes Gaismas Darbiniekiem. Atkal dodu vārdu Zelta Delfīnam.

ZELTA DELFĪNS. Mēs esam pabeiguši savu darbu. Pateiksimies visiem, kas piedalījās šajā kopradīšanā un pie kā mēs vērsāmies pēc palīdzības.

Pateicamies Galaktiskajam Kristum-Melhisedekam un Galaktiskajai Mātei Izīdai, planetārajam Kristum-Melhisedekam un planetārajai Mātei Marijai, Projekta Garīgajiem Kuratoriem Aštaram Šeranam un El Morijam, to Pasauļu Valdniekiem, no kurām ir atnākuši Kristāli Miraniuss, Ladiana un Gelitrons.

Pateicamies par sadarbību Sīriusa un Plejāžu Zelta Delfīniem, galaktiskajiem Laertu un Arhontu Dienestiem, kā arī laika regresiju plūsmu regulēšanas Dienestam, plejādiešu Armanakiem.

Pateicamies saviem Augstākajiem “Es” un mūsu Augstāko “Es” Augstākajiem “Es”…

Pateicamies Anastasijai Maitreijai un visiem neiemiesotajiem kolēģiem.

Mēs šodien izpildījām divus svarīgus darbus visu trīs Kristālu aktivizācijā. Ceru, ka jūs sapratāt, ka mēs strādājām pie visu triju aktivizācijas.

 

Pievienots 22/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7087

Tulkoja Jānis Oppe* AR-MA-NA-KI

AR – Saules sievišķais aspekts, iekšējā enerģija.

MA – māmiņa, mātišķā enerģija.

NA – atdeve, pārraide.

KI – delna (кисть), Gara darbība, smalkā matērija.

ARMANAKI – tie ir tie, kas pārraida iekšējās saules mātišķo enerģiju. Un darbojas ar tās palīdzību, tas ir, rada ar šo enerģiju.

[1] Skat. “Lemūriešu Kristālu Aktivizācija. Praktiskais gaismas darbs ar Kristālu Nr. 6, 16 – Miraniusa, Ladianas, Gelitrona Glabātājiem un Priesteriem 2013. gada 18. augustā” http://www.magnitiduha.info/archives/6698 (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email