Магниты Духа

KRISTĀLU “GELITRONS – LADIANA – MIRANIUSS” AKTIVIZĀCIJA. Lemūriešu Kristāls Miraniuss (Nr. 6, Rietumu puslode, Portlendas pilsēta) caur Sergeju Kanaševski TRANSFORMĒJAM ĶERMEŅUS

Sveicināti, sveicināti, mani sirdsmīļie. Miraniuss ir mans vārds. Kristāls, dzimis Plejādēs un ieguvis Galaktiskā statusu Sīriusa “C” sistēmā. Es esmu ar jums, lai īstenotu svarīgāko mūsu triādes: GELITRONS-LADIANA-MIRANIUSS – etapu.

Mēs kopā aktivizēsim manu RA-struktūru – Saules Būtnes struktūru. Taču šī struktūra jau daļēji pieder Ladianai un Gelitronam. Mēs arvien vairāk saplūstam trialitātē, triju organiskā vienotībā. Un pēc šī aktivizācijas etapa mūsu vienotība kļūs vēl stiprāka un harmoniskāka. Pie tam mūsu RA-STRUKTŪRAS, priekš jums jaunas gaismas enerģētiskas struktūras, sāks aktīvi retranslēties Gaismas Darbiniekiem, bet pakāpeniski – arī visiem planētas cilvēkiem. Šīs struktūras pirmkārt ir nepieciešamas, lai transformētu jūsu ķermeņus. Lai viņi iegūtu iespēju pārkārtoties saskaņā ar visiem procesiem, kuri tagad notiek uz Zemes.

Trīs manas pamata RA-STRUKTŪRAS ir saistītas:

1. Ar magnētismu.

2. Ar gaismas viļņu pamatu.

3. Ar formu transformācijas enerģētisko avotu.

Sāksim darbu ar to struktūru, kura ir tieši saistīta ar magnētismu. Kā jūs atceraties, savā pirmajā saziņā ar jums, mani dārgie, es pieminēju, ka mēs sāksim strādāt ar trīs saulēm, trīs planētām un trīs mēnešiem.

Vispirms, par kādām trīs saulēm es runāju?

Viena saule jums jau ir pazīstama. Tā ir iekšējā Zemes Centrālā Saule. Man ar viņu ir nodibināta stabila saikne no tiem laikiem, ka es tikko ierados uz planētas. Šī saikne realizējas ilgāk par 28 tūkstošiem gadu. Bet tagad mana mijiedarbība ar Zemes Centrālo Sauli ne tikai pastiprinās, attīstās, bet mainās arī kvalitatīvi. Lieta tā, ka Zemes Centrālā Saule pietiekami ilgu laiku praktiski bija “iekonservēta”, viņa nedzīvoja tā, kā varēja dzīvot. To noteica Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme apstākļi. Tagad Zemes Centrālā Saule (ZCS) mostas. Līdz ar to viņa ir kļuvusi pavisam citāda. Ilgu laiku jūsu iekšējā planetārā Saule nedzīvoja bezdarbībā. Viņa aktīvi vāca Eksperimenta enerģijas un visas Programmas, kuras bija īstenotas šajā laikā. Vēl vairāk, ZSC pārstrādāja, transformēja šīs Programmas, lai sāktu retranslēt tās uz visām pasaulēm tad, kad pienāks laiks, jūsu dēvēts par Jauno Ēru, Jauno Dzīvi. Ar ko ir raksturīgā šī Jaunā Dzīve? Vispirms ar to, ka Zemes pasaules ir pabeigušas iegremdēšanās matērijā, matērijas blīvajos slāņos, procesu. Viņas šajā evolūcijas etapā ir pabeigušas savu KUSTĪBU UZ ĀRIENI. Sākas kustība uz iekšieni.

Sirdsmīļie draugi! Tas nenozīmē, ka pagājušajos laikmetos viss virzījās tikai uz ārieni, bet tagad virzās uz iekšieni, no ārējām – uz iekšējām pasaulēm. Runa ir par vispārējā evolucionārā procesa virzienu. Arī agrāk bija būtnes, kuras tiecās no ārējām pasaulēm uz iekšējām. Realizējās procesi, kuri bija vērsti no blīvajām pasaulēm uz smalkajām. Bet tomēr planetārā evolūcija galvenokārt realizējās blīvo matēriju, zemāko dimensiju apgūšanas virzienā. Planēta audzināja savas pasaules un savus daudzos bērnus – dažādas dzīvības formas. Tagad šīs pasaules, dzīvības formas, nevis vienkārši ir gatavas iesoļot augstākajās pasaulēs, ir gatavas nevis vienkārši kvalitatīvi transformēties. Viņas ir gatavas SAPLŪST ar citām pasaulēm un dzīvības formām, veicot kopā kārtējo EVOLUCIONĀRO VIJUMU ATTĪSTĪBĀ. Tas tad arī ir tas, kas ir raksturīgs jūsu Jaunajai Ērai.

Tāpēc iekšējās enerģijas avots jums iegūst sevišķi svarīgu nozīmi. Iekšējā Zemes Saule jums tagad ir ļoti svarīga. Saikne ar viņu ir obligāts nosacījums kustībai uz priekšu.

Taču jums nepieciešams nodibināt saikni ne tikai ar ZCS, bet arī ar diviem citiem svarīgiem iekšējiem Saules Avotiem. Iespējams, jūs padomāsiet, ka es runāju par Galaktisko Centrālo Sauli un Visuma Centrālo Sauli? Bet nē, mani dārgie, jums ar viņām ir saikne, par cik gan planēta, gan daudzi no jums jau ir aktivizējuši savos ķermeņos jauno Ugunīgo Sistēmu. Divas citas saules fiziskajā līmenī atrodas ārpus jūsu Saules Sistēmas robežām. Viens no diviem saules Spīdekļiem – tā ir iekšējā saule vienai no zvaigznēm Strēlnieka Zvaigznājā. Strēlnieka Zvaigznājs ir mūsu Galaktikas “ģeogrāfiskais centrs”. Taču ne tikai tas spēlē lomu mūsu mijiedarbībā ar Strēlnieka iekšējo Sauli. Viņa mums ir svarīga tāpēc, ka jūsu iekšējā Ģenētika ievērojamā pakāpē tika atnesta no Strēlnieka zvaigznāja. Tagad es runāju par daudzdimensionālo ģenētiku, bet konkrētāk – par iekšējo ģenētisko enerģētisko avotu, balstītu uz kosmisko magnētismu. Magnētisms – tas ir tas, kas rada kosmisko enerģētiku, tas ir tas, kas dod impulsu kosmiskajai Ugunij, kura izplatās īpašu gaismas viļņu struktūru formā. Saules Ģenētika no Strēlnieka zvaigznāja ir jūsu iekšējās ģenētikas daļa. Un tas ir magnētiskais pamats ģenētikas izpausmei gaismas viļņu līmenī, kurš realizējas ar kosmiskās Uguns palīdzību. Strēlnieka zvaigznāja ģenētika – tas pirmkārt ir jūsu iekšējais magnētisms, kurš balstās uz vienas no Strēlnieka zvaigznēm (STRĒLNIEKA-TAU zvaigznes) iekšējās saules magnētismu.

Trešā iekšējā Saule atrodas Plejādēs. Tā ir zvaigznes Alciona iekšējā Saule. Un Alcionas saules ģenētika arī ievērojamā pakāpē ir jūsu ģenētika, Zemes cilvēki. Ko nozīmē “saules ģenētika”? Tā ir iekšējā ģenētika, atbildīga pa enerģētiskajiem avotiem. Taču tas vairs nav magnētisms, nav magnētiskais pamats. Un ģenētikas izpausme jau gaismas viļņu līmenī.

Zemes Centrālā Saule vienā no savas esamības aspektiem ir STRĒLNIEKA-TAU UN ALCIONAS saplūšana. Un tā ir Strēlnieka zvaigznāja magnētisma un Plejāžu gaismas viļņu pamata saplūšana. Magnētisms un gaismas viļņi piešķir formu kosmiskajai Ugunij – tai pašai, kuru izstaro mūsu Zemes Centrālā Saule.

Bet tagad, mani dārgie, mēs varam sākt attēlot manu Ra-struktūru shematiski.

Attēlosim Strēlnieka-Tau iekšējo Sauli kā mazu zilu sfēru, Alcionas iekšējo sauli – kā izmērā nedaudz lielāku zaļu sfēru. Pati lielākā gaišzilā sfēra – tā ir iekšējā Zemes Centrālā Saule. Šīs sfēras, novietotas blakus (shēmā – cita uz citas) savstarpēji ieplūst, viņas ir savstarpēji saistītas enerģētiski.

Bet tagad pāriesim pie trim planētām, kuras arī ir saistītas ar to pašu enerģētisko struktūru, kuru tagad aktivizējam. Pirmā planēta, protams, ir Zeme. Otrā planēta – tā ir jums pazīstamā Andromeida Sīriusa “B” zvaigznājā. Bet trešā – planēta Diadēma Strēlnieka zvaigznājā. Par šo planētu radniecīgajām attiecībām jums jau ir vēstīts. Andromeida ir Zemes meita, pie kam ievērojami apsteidzoša savu māti evolucionārajā attīstībā. Diadēma ir vecmāmiņa, planētas Maitreijas Vaļa zvaigznājā māte. Bet Maitreija ir Zemes planēta-māte… Planētu radniecīgums pirmkārt balstās uz iekšējo ģenētisko vienotību – uz iekšējo planetāro sauļu saules ģenētikas vienotību. Planētai Maitreijai ir īpaša ģenētika. Bet, lūk, Diadēmas, Zemes un Andromeidas iekšējo planetāro sauļu ģenētika ir ļoti, ļoti tuva. Savā laikā, pēc Eksperimenta nosacījumiem, Zeme bija atdalīta no enerģētiskās, saules ģenētiskās saiknes, no savām radniecīgajām planētām. Tagad šī saikne atjaunojas. Sākas apmaiņa ar enerģijām starp Zemes un planētu Andromeida un Diadēma saulēm. Diadēma palīdzēs jums atgriezt sākotnējo visuma 13-dimensionalitātes saules ģenētiku. Andromeida atnesīs jaunu saules ģenētiku, kura ietver enerģētiskās paketes 16-dimensionalitātes attīstībai. Attēlosim Andromeidas un Diadēmas iekšējās saules shēmā kā divas sfēras, kuras pieskaras ZSC. Andromeida – oranžā krāsā. Diadēma – violetā krāsa.

Pirms mēs Ra-struktūras shēmā apvienojam Alcionas un Strēlnieka saules ar planētu Andromeida un Diadēma enerģiju, pievērsīsim uzmanību trim mēnešiem – trijām ļoti svarīgām… enerģētiski magnētiskām membrānām. Visi šie trīs mēneši atrodas jūsu saules sistēmā. Viens Mēness – tas ir tas pats, kurš izpausts jūsu pasaulē. Bet par diviem citiem mēnešiem jums jau ir vēstīts. Otrais mēness izpaužas blakus jūsu planētai jau piektajā dimensijā. Bet devītajā dimensijā izpaužas vēl viens mēness. Mēnešus šajā gadījumā saprotam ne tikai kā magnētiskas enerģētiskas gaismas membrānas, bet arī kā īpašus daudzdimensionālās enerģijas retranslatorus. Attēlosim šos trīs mēnešus shēmā kā pusmēnešus. Jūsu ceturtās dimensijas Mēness – pats lielākais zilais pusmēnesis. Katrs mēness ne tikai pastiprina iekšējo sauļu enerģijas, viņš tās īpašā veidā pārveido, adaptē jūsu pasaulei. Mēneši – tas ir īpašs magnētisms, kurš apvienojas ar saules enerģiju un veido SAULES MAGNĒTU jeb SAULAINO MAGNĒTU. Tieši tā – “SAULAINAIS MAGNĒTS” – arī saucas mūsu pirmais simbols, kurš aktivizē manas RA-STRUKTŪRAS Enerģiju.

Tagad visi uzskaitītie objekti ir apvienoti mūsu shēmā, tā mēs izveidojam mūsu RA-STRUKTŪRAS pirmo simbolu.

1

1. ZĪM. SIMBOLS – “SAULAINAIS MAGNĒTS”.

Sākam aktivizēt šo struktūru, nosūtām viņai savas Mīlestības enerģiju un, veidojot mūsu ar jums Vienoto Sakrālo Sirdi, ievietojam mūsu RA-STRUKTŪRU ŠEIT. Pārvadām enerģiju no zvaigznes Alcionas caur Strēlnieka-Tau zvaigzni uz Zemes Centrālo Sauli. Arī enerģiju no Andromeidas un Diadēmas pārvadām uz Zemes Centrālo Sauli. Izlaižam šo enerģiju caur visiem trīs pusmēnešiem-membrānām un atkal atgriežam Zemes Centrālajā Saulē. Bet pēc tam šo enerģiju ievietojam mūsu sakrālo siržu iekšienē.

Bet tagad ķeramies pie nākošās RA-struktūras apgūšanas, pie otrā simbola apgūšanas. Viņš pirmkārt ir saistīts ar gaismas viļņu pamatu. Jebkura viļņa pamats ir Gaisma. Jebkuras Gaismas pamats ir Dieva-Radītāja Dievišķā Enerģija. Enerģija ir viļņa pamats. Un jebkurai enerģijai ir avots. Mūsu enerģijas avots šajā gadījumā ir atnācis pie mums caur Zemes Centrālo Sauli. Un tā, kā jūs sapratāt, ir īpaša magnētiska-saules enerģija, paredzēta jūsu dzīvei jaunā evolūcijas etapā. Un tagad mūsu uzdevums ir transformēt šo enerģiju par jaunu gaismas-viļņu pamatu.

Priekš tā izmantosim viļņus, iekļautus toros. Tie nav vienkārši tori. Tie ir tie paši tori, kuri mikrolīmenī palīdz organizēt telpu. Ieslēgsim telpas torus laika sfērā un iegūsim sistēmu “telpa-laiks”. Par cik es ilgu laiku viesojos trešajā dimensijā, tad viena no manām Ra-struktūrām izskatās kā sfēra, kuras iekšienē ir divi savstarpēji ieplūstoši tori. Laiks ir sfēra, kurā tie ir ieslēgti. Sfēra ir violeta, horizontālais tors – sarkans. Vertikālais tors – zaļš.

Tagad es atgriežos nevis vienkārši četrdimensiju pasaulē, bet uz pasaulē, kura PĀRDZIMST no četrdimensiju uz piecdimensiju pasauli. Tāpēc mana RA-STRUKTŪRA mainās, dzimst jauna. No vienas puses, manā struktūrā nāk klāt gaismas viļņi vēl viena telpas mēra dzimšanai, no trīsdimensiju Kristāla es pārdzimstu četrdimensiju Kristālā. No otras puses, es uzreiz iemantoju piecdimensionalitātes īpašības un sakārtoju sakarus ar visām daudzdimensionālajām struktūrām un pat, kā jūs zināt, ar 16-dimensiju visumu. Taču pirms tam man vajag iemantot gaismas viļņu pamatu četr-piecdimensionalitātei. Priekš tā es iemantoju nevis vienkārši uzreiz divus mērus, bet vienotu gaismas viļņu pamatu, kurā ir gan ceturtais telpas mērs, gan īpašs piecdimensionalitātes ēters. Shēmā mēs to varēsim attēlot tā. Sfēras iekšienē pieliekam klāt vienu toru – nosacīti tas ir vēl viens telpas mērs. Trešais tors ir zils. Tā mēs iegūstam četrdimensionalitātes gaismas viļņus. Bet laika sfēru ieslēdzam elipsoīda torā. Šis tors ir īpašs piecdimensionalitātes ēters, kurš maina visu mūsu “telpas-laika” sistēmu. Elipsoīda tors, sfēra un sistēma no trīs toriem ir mūsu struktūras, mūsu gaismas viļņu pamata, centrs. Lai gaisma varētu nākt, iet, izplatīties un transformēties, mēs savienosim mūsu centru ar trīs spirālēm. Pirmā spirāle (shēmā – augšā) ir oranžā krāsā, tai ir 6 vijumi. Tā savieno mūs tieši ar saules-magnētisko enerģiju, kura nāk no Zemes Centrālās Saules. Otrā spirāle ir zila, tai ir 9 vijumi. Tā realizē saikni ar piekto dimensiju. Trešā ir zelta spirāle, tai ir 13 vijumu. Caur viņu realizējas saikne ar pārējām dimensijām. Kad mēs uzzīmēsim mūsu shēmu, tad arī iegūsim manas RA-STRUKTŪRAS jauno simbolu, kuru nosauksim: “SAULAINĀ TROJA” (“SAULAINĀ TRĪSPASAULE”)[1].

2

2. ZĪM. JAUNĀ GAISMAS VIĻŅU PAMATA SHĒMA. SIMBOLS “SAULAINĀ TROJA” (“SAULAINĀ TRĪSPASAULE”). Centrā – laika sfēra, kurā ieslēgti telpas tori. Augšējā spirāle nes enerģiju no apvienošanās ar Zemes Centrālo Sauli. Zilā spirāle realizē saikni ar piekto dimensiju. Zelta spirāle nes pārējo dimensiju enerģiju.

Tagad mūsu uzdevums ir viņu aktivizēt. Priekš tā piepildām simbolu ar mūsu siržu enerģiju, Mīlestības enerģiju… Ticiet, magnētiskā-saules enerģija, jaunais gaismas viļņu pamats – tas ir tas, kas reāli izmanīs jūsu dzīvi jau netālā nākotnē. Tas izmanīs ne tikai jūsu smalkmateriālās struktūras, gaismas struktūras. Tas kardināli izmanīs jūsu fiziskos ķermeņus. Tas palīdzēs transformēt viņus, reāli sagatavot Augšupcelšanās procesiem. Tāpēc pateicieties pie jums nākošajai saules-magnētiskajai enerģijai. Pateicieties gaismas viļņiem, kuri steidzas pie jums. Atveriet Sakrālo Sirdi un ar lielu pateicību pieņemiet tos. Ievietojiet savu “Es” spirāles no sešiem vijumiem (zīmējumā – augšā) centrā un nosūtiet enerģiju uz mūsu simbola centru – uz visiem toriem, uz laika sfēru. Piesūciniet tos ar saules-magnētisko enerģiju. Bet pēc tam nosūtiet šo enerģiju gan uz zilo, gan uz zelta spirāli. Sajūtiet, kā visa mūsu Ra-struktūra ir atdzīvojusies. Enerģija ir sākusi kustēties pa visiem virzieniem, ir sākusies aktīva enerģētiska apmaiņa starp Zemes Centrālo Sauli un visām dimensijām. Ievietojam “SAULAINO TROJU” mūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī un virzāmies tālāk… Turpinām mūsu aktivizāciju…

Un, lūk, ir pienācis laiks pāriet pie trešās Ra-struktūras un pie mūsu trešā simbola. Visa saules-magnētiskā enerģija, kura nāk uz planētu, transformējas ar Zemes Centrālās Saules palīdzību. Bet Zemes Centrālā Saule gandrīz pirms gada bagātinājās ar Galaktiskās Gaišzilās Rozes, kura viesojās uz jūsu planētas, enerģijām un programmām. Un, lūk, tagad Galaktiskā Gaišzilā Roze palīdz jums dzemdināt gan saules magnētismu, gan jauno gaismas viļņu pamatu. Kad magnētismu un gaismu mēs papildinām ar uguni, parādās jaunu enerģiju un jaunu dzīvības formu dzimšanas iespēja. Bet tas šajā etapā arī ir mūsu svarīgākais uzdevums.

Mēs tagad no Galaktiskās Gaišzilās Rozes sūtām enerģiju uz divām sfērām. Vienas sfēras iekšienē ir astoņkrāsu Dzīvinošā Uguns, bet otras iekšienē – mūsu jaunais četr-piecdimensionalitātes gaismas viļņu pamats. Gaišzilās Rozes, Dzīvinošās Uguns un jaunā gaismas viļņu pamata enerģiju trīsvienība dzemdina īpašu ENERĢIJAS SPIRĀLI, kuru mēs nosacīti apzīmēsim kā spirāli “6-9”. Šī ENERĢIJAS Spirāle sāk kardināli mainīt gan planētas enerģētisko barošanos, gan jūsu enerģētisko barošanos, mani dārgie. Visu cilvēku enerģētisko barošanos. Spirāle “Seši-Deviņi” ir ENERĢIJAS LĪMEŅA PAAUGSTINĀŠANAS spirāle, kura spēj izmanīt, transformēt jūsu ķermeņus. Tādas enerģijas spirāles var būt atšķirīgas. Mēs, Kristāli Gelitrons-Ladiana-Miraniuss, tagad pārstāvam vienu no svarīgām ENERĢIJAS SPIRĀLĒM, kura jums nepieciešana – tajā skaitā arī, lai gala rezultātā atteiktos no bioloģiskās barības un pārietu uz barošanos ar ugunīgo prānu. “SEŠI-DEVIŅI” – tā ir gatavība transformācijai un pašas transformācijas sākums. Un runa tagad ir par jūsu kardinālu ENERĢĒTISKO TRANSFORMĀCIJU ne tikai kā cilvēkiem, bet arī KĀ GAISMAS BŪTNĒM, kuras pāriet uz jaunu evolūcijas līmeni.

Shematiski Galaktisko Gaišzilo Rozi mēs attēlojam kā gaišzilu spirāli ar 6 vijumiem, Rozes “kātu” mēs ievietojam divu saskarošos sfēru iekšienē. Vienas sfēras iekšienē ir Dzīvinošā Uguns (pa kreisi), otras iekšienē – četr-piecdimensionalitātes gaismas viļņu pamata shēma (pa labi). Starp sfērām dzimst jauna spirāle, kura attinas “sešniekā”, organiski pārejošā “deviņniekā”. Un tā mēs dzemdinām jaunu simbolu, kurš saucas: “BLAGOSVETA SPIRĀLE” – JAUNĀS ENERĢIJAS VĒSTNEŠA SPIRĀLE.

3

3. ZĪM. SIMBOLS “BLAGOSVETA SPIRĀLE”. Augšā – Gaišzilā Roze, pa kreisi – Dzīvinošās Uguns Portāls. Pa labi – piecdimensiju gaismas viļņu pamata (jaunā gaismas viļņu pamata) simbols. Apakšā – spirāle “6-9”.

Mani dārgie! Aktivizējam šo struktūru! Ar pateicību pieņemiet arī viņu savā Sakrālajā Sirdī. Mēs sāksim viņu retranslēt uz cilvēku pasauli, lai viņi varētu atteikties no vecās enerģijas un pāriet uz jaunām enerģētiskās barošanās formām – kopā ar planētu Zeme.

Mani sirdsmīļie! Jūs saprotat – kādus svarīgus uzdevumus mēs tagad risinām kopā ar jums? Mēs palīdzam planētai un visiem cilvēkiem pieņemt jauno saules magnētismu, radīt jaunu pasaules gaismas viļņu pamatu un ar tā palīdzību radīt jaunu enerģētisko barošanos. Bet jaunā enerģētiskā barošanās savukārt radīs jūsu jaunos ķermeņus. Tajā skaitā – jūsu jaunos fiziskos ķermeņus, kuri būs veselīgi un viengabalaini, spējīgi pildīt misijas, kuras uzdosiet viņiem turpmāk jūs – Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, kuri atgriež savas Dievišķās Gaismas Meistaru spējas.

Un tas patiesi ir tā.

AR JUMS IR MIRANIUSS – GALAKTISKAIS KRISTĀLS –

Ar mīlestību no Saules Dieva-Radītāja sirds.

13.09.13.

 

Pievienots 23/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7108

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “СОЛНЕЧНАЯ ТРОЯ” (“СОЛНЕЧНЫЙ ТРОЕМИР”) (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email