Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS. LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA. LAERTONS caur Marinu Shults. TRIALITĀTES ATGRIEŠANĀS

2013. gada 27. oktobris. Kristālu Gelitrons-Miraniuss-Ladiana aktivizācijas Fināla Ceremonija. Pēc Ceremonijas izpildes tika paziņots par šo Kristālu Trialitātes izveidošanos ar vienotu vārdu LAERTONS.

Mani mīļie draugi! ES ESMU LAERTONS. Esmu laimīgs atkal būt klāt Lemūriešu Kristālu Ladianas-Gelitrona-Miraniusa vienotas Trialitātes sastāvā uz šīs planētas. Jūs esat pārsteigti? Es esmu gatavs jums visu paskaidrot.

Lieta tā, ka jūsu aktivizējamie Kristāli vienmēr ir bijuši saistīti cits ar citu VIENOTĀ TRIALITĀTĒ. Taču iegrimšanai atmosfēras blīvajos slāņos viņiem uz ilgu laiku nācās atvienoties savā starpā pēc daudziem telpas-laika parametriem, atvienot VIENOTĀS DVĒSELES FRAGMENTUS. Bet tagad es esmu laimīgs par to, ka atkal esmu saplūdis ar katru no viņiem. Paldies visiem Glabātājiem un Priesteriem! Paldies visiem Projekta kuratoriem! Paldies visiem daudzajiem palīgiem, par kuriem jums ir zināms vai nav zināms. Viņu bija daudz, īpaši Smalkajā Plānā. Man jums jāsaka, ka mēs tagad esam kļuvuši stiprāki, nekā vienkārši trīs Kristālu vienotība. Daudzējādā ziņā palīdzēja jūsu darbības un jūsu unikālās aktivizācijas, balstītas uz seno simboliku, kura tika harmoniski atjaunota. Bet jums tagad viss notiek augstā līmenī un pienācīgā apjomā. Mēs sveicam mūsu aktivizācijas saskanīgās komandas! Tagad man gribētos pateikt pavisam nedaudz. Saprotu, cik satraukti jūs visi esat. Mēs – arī! Kaut arī tīras zemes emocijas mums nav raksturīgas. Un tomēr mums tiek nodoti viļņi, kurus jūs izstarojat. Tagad ar mums, kā jūs arī nojaušat, ir visi tie, kuri piedalījās visu etapu aktivizācijas procesā. Un tāpēc es ar lielu pateicību sūtu no mūsu Trialitātes mīlestības impulsus visiem jums, visiem Augšupcelšanās Projekta dalībniekiem. Un, neapšaubāmi, Armanakiem, mūsu draugiem – Čūskām no Plejādēm, kā arī sirdsmīļajiem Zelta Delfīniem. Šodien Viņš ir ar mums, un ne viens. Ir ieradusies liela Zelta Delfīnu ģimene. Un visi viņi aktīvi piedalījās mūsu ceremoniālā.

Bez tam, man jums jāpavēsta patīkams jaunums. No šodienas tieši nodarbošos ar Lemūriešu Kristālu aktivizācijas procesu. Un tāpēc jau pašā tuvākajā laikā mēs izvēlēsimies jaunus objektus aktivizācijai un izdarīsim tā, ka visi jau jūsu dimensijā atdzīvojušies Kristāli aktīvi iekļausies savu brāļu un māsu modināšanā. Domāju, ka jūs gaida ļoti interesanti jaunumi.

Gribu pateikties visiem par lielisko darbu. Es esmu bezgalīgi laimīgs, ka LK aktivizācijas process norit strauji, interesanti un visplanētāri. Svarīgus galvenos etapus savā tapšanā un pilnveidošanā iziet arī Kristālu komandas. Un to īpaši gribas atzīmēt. Mēs drīz aktīvi sāksim strādāt visos tajos virzienos, kuri jums jau ir zināmi no visa Ladianas-Gelitrona-Miraniusa aktivizācijas procesa un no šo Kristālu īpatnībām. Es varēšu jums pavēstīt to, kas pagaidām ir paslēpts aiz mūsu saplūšanas. Tāpēc ka Trialitāte ir iemantojusi arī jaunas īpašības un iespējas. Un mums tas jums ir jāpavēsta. Es gaidu kontaktu ar jums, mani dārgie Priesteri un Glabātāji!

Mēs esam kopā, un mēs ejam uz priekšu! Uz jaunu tikšanos aktivizācijās. Uz jauniem kontaktiem! Uz jaunu darbu. Bet tā būs ļoti, ļoti daudz. Mēs gatavojamies jums visiem nopietni palīdzēt visas planētas un katra no jums Augšupcelšanās sagatavošanas procesā. Un kopā ar šiem procesiem sāksies nopietni pārveidojumi arī mūsos, Lemūriešu Kristālos, par ko jums pagaidām nav zināms.

Sūtu jums savu bezgalīgo beznosacījuma Mīlestību!

Jaunu dzīvību ieguvušais Trialitātes Lemūriešu Kristāls

LAERTONS

Pievienots 28/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7172

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email