Магниты Духа

KRISTĀLU “GELITRONS – LADIANA – MIRANIUSS” AKTIVIZĀCIJA. CETURTAIS ETAPS. Lemūriešu Kristāls Miraniuss (Nr. 6, Rietumu puslode, Portlendas pilsēta) caur Sergeju Kanaševski NO ELA CEĻŠ

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS. LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA

  Sveicināti, sveicināti, mani sirdsmīļie. Miraniuss ir mans vārds. Kristāls, dzimis Plejādēs un ieguvis Galaktiskā statusu Sīriusa “C” sistēmā. Mēs ar jums izejam mūsu kristāliskās triādes: GELITRONS-LADAMIRA-MIRANIUSS – aktivizācijas finiša taisnē.

Ko mēs ar jums jau esam veikuši mūsu aktivizācijas iepriekšējos etapos? Kas tagad stāv priekšā izdarāms? Kopā ar Gelitronu aktivizējāt ļoti svarīgo struktūru “TRONIS”, nepieciešamu jauno kosmisko programmu pieņemšanai un izplatīšanai. Jūs jau esat ieguvuši iespēju retranslēt kosmiskās programmas ar jauno Garīgo Instrumentu palīdzību, izplatīt tās arī priekš citiem cilvēkiem un citām dzīvības formām, priekš citām planētas pasaulēm. Gelitrons nodeva jums informāciju par svarīgu struktūru – par mūsu vienoto RA-STRUKTŪRU, par mūsu enerģētisko saules struktūru. Jūs aktivizējāt mūsu Nulles Punktus-20, Daudzdimensionālo Formu Modifikatoru (avotu), “Visuma Saderināšanās Gredzenu”, iemantojāt sakrālo Garīgo Instrumentu “Dieva Roka”.

Kopā ar Ladianu mēs aktivizējām hiperborejiešu simbolus, ar kuru palīdzību Hiperborejas laikos tika realizēta visu Lemūriešu Kristālu un planetāro Programmējošo Kristālu tīkla pārprogrammēšana. Mēs kopā radījām “trīs-četr-piecdimensionalitātes” Polipasaules enerģiju, apvienojot trešās, ceturtās un piektās dimensijas enerģiju. Mēs ar jums piedalījāmies gaismas viļņu pamata un matērijas astoņām dimensijām radīšanā. Sākām radīt jaunās burvīgās matērijas “ķieģelīšus”, turpinājām Ugunīgās Plazmošūnas radīšanas procesu.

Pagājušajā reizē, strādājot kopā ar mani, jūs palīdzējāt planētai un visiem cilvēkiem pieņemt jauno saules magnētismu. Piedalījāties pasaules jaunā gaismas viļņu pamata radīšanas procesā. Ar tā palīdzību tiek radīta jauna enerģētiskā barošanās. Bet jaunā enerģētiskā barošanās, kā tika vēstīts, palīdzēs jūsu jauno ķermeņu veidošanā.

Kā domājat: kas vēl nepieciešams jūsu jauno ķermeņu – gan fiziskā, gan smalkmateriālā – radīšanai? Ir pienācis laiks pievērst mūsu uzmanību īpašiem kvantu laukiem – TORSIONU LAUKIEM, kuri palīdz transformēt jūsu ķermeņus, sagatavot viņus augšupcelšanai. Šie lauki palīdzēs transformēt augšupcelšanās procesam arī daudzas citas planetārās dzīves formas. Es izmantoju terminu “torsionu lauki”, tāpēc ka tas ir kļuvis diezgan plaši pazīstams. Mēs to tagad izmantojam ērtībai. Par cik nākotnē torsionu laukus nosauks citādāk, izpaudīsies un iegūs savu nosaukumu dažādi šo lauku veidi.

Jā, torsionu lauku veidu ir ļoti daudz. Jūsu zinātnieki tikai sāk to izpēti. Mūsu kopējam darbam jums pienākas zināt, ka torsionu lauki, par kuriem tagad runājam, ir visuma magnētisma radīti. Jūsu pētnieki var konstatēt tos dažādu enerģētiskā magnētisma formu darbības laikā. Daudzi elektromagnētiskie lauki ir ne tikai saistīti ar torsionu laukiem, bet ir arī to radīti. Taču paši torsionu lauki – tas nav jums pazīstamā elektromagnētisma darba rezultāts. To eksistence ir balstīta tieši uz visuma magnētismu, kurš ir ne tikai enerģija. Visuma magnētisms ir dziļumu enerģijas un kādas sākotnējās informācijas AVOTS.

Nav nejaušība, ka jūsu pasaules zinātnieki ir sākuši runāt par to, ka torsionu lauki pārnes informāciju, bet nepārnes enerģiju. Jūsu ierīcēm pagaidām nav pa spēkam konstatēt torsionu lauka enerģiju, un vēl jo vairāk – nofiksēt avotu. Patiesībā kvantu torsionu enerģiju nav iespējams atraut no informācijas. Torsionu lauki ir vienoti iekšēji enerģētiskās informācijas avoti, no kuriem dzimst iekšējās enerģijas, kuras pakāpeniski izpaužas dažādās dimensijās, dažādās pasaulēs, dažādās formās. Un šīs enerģijas obligāti nes dziļumu informāciju, kuru jūsu zinātniekiem pagaidām nav viegli atklāt.

Torsionu lauks ir saistīts ar terminu “savērpšanās”. Bet tas nenozīmē, ka šis lauks dzimst tikai tās vai citas savērpšanās, griešanās rezultātā. Šeit lielākā mērā ir svarīgs norādījums, ka enerģētiskā informācija torsionu laukā ir klātesoša tieši “savērptā”, jums neizpaustā veidā.

Mēs vienkāršoti definēsim TORSIONU LAUKU kā vienotu enerģētiskās informācijas avotu, kura darbība balstās uz Visuma Magnētismu. Visuma Magnētismu pie tam ir piemēroti saprast kā sākotnējo Dievišķo ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS Avotu, eksistējošu no Visuma sākumu sākuma. Mums tagad ir svarīgi saprast, ka torsionu lauki satur Dievišķo Enerģētisko informāciju, kura saista visas būtnes ar Visuma Sākumu Sākumu. Bet ko nozīmē šis pats “sākumu sākums”? Tas ir Visuma sākotnējais centrs. Un viņš jums ir pazīstams kā Visuma Lielā Centrālā Saule! Tātad torsionu lauki saista jūs ar Lielo Centrālo Sauli! Torsionu lauki ir neatņemama to daļa, kurus mēs saucam par Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules. Tā ir jūsu neatņemama daļa, mani dārgie. Tā ir jūsu dziļā Dievišķā struktūra!

Kas priekš jums ir savērpšanās simbols? Pirmkārt – spirāle. Kas tagad priekš jums ir viens no pašiem pazīstamākajiem magnētisma simboliem? Gaišzilā Roze! Viena no Gaišzilās Rozes shēmām ir gaišzila spirāle. Gaišzilās Rozes shēmu jūs uzskatāmi varēsiet stādīties priekšā, ja paņemsiet rokās lentu un sāksiet to savērt ziedā, rozē. Dažiem no jums ir nācies to darīt, kad jūs radījāt rozi no parastām auduma lentām.

Lenta – tas ir telpas-laika apgabals. Savērpšanās – tā ir lentu pārveidošanās Mebiusa lentās. Gaišzilajā Rozē tādejādi telpas-laika lentas savērpjas Mebiusa lentās. Līdz ar to pārveidojas, “savērpjas” telpa-laiks. Torsionu lauki ir mūžīgie pavadoņi gan Sīriusa Gaišzilajai Rozei, gan Galaktiskajai Gaišzilajai Rozei, kura ieradās uz jūsu planētas mazliet vairāk kā pirms gada, gan jebkurai Gaišzilajai Rozei kā enerģētiski magnētiskai struktūrai.

Kā jūs atceraties, pagājušajā reizē mēs pabeidzām darbu, radot mūsu Ra-struktūras simbolu “BLAGOSVETA SPIRĀLE”.

1 

1. ZĪM. SIMBOLS “BLAGOSVETA SPIRĀLE”.

Šo simbolu vainago Galaktiskās Gaišzilās Rozes shēma. Tikko kā mūsu RA-struktūras aktivizēsies pilnībā, bet tas notiks mūsu triādes “GELITRONS-LADIANA-MIRANIUSS” Aktivizācijas fināla Ceremonijas momentā, mēs varēsim sākt retranslēt uz jūsu pasauli ĪPAŠUS TORSIONU LAUKUS, kuri jums nepieciešami, lai SAGATAVOTOS AUGŠUPCELŠANAI KOPĀ AR JŪSU FIZISKAJIEM ĶERMEŅIEM.

Lemūriešu Kristāli, kā Galaktisko Kosmisko Programmu nesēji, varēs izpaust priekš jūsu PASAULES īpašus TORSIONU LAUKUS, kuri ir sākotnējās Dievišķās Enerģētiskās informācijas avots. Un šis avots ir LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES ENERĢĒTISKĀ INFORMĀCIJA, paredzēta tieši jūsu pasaulei, kura transformējas vienā no unikālajiem POLIPASAULES veidiem. Polipsaules iemītniekiem ir vajadzīgi īpaši ķermeņi. Un Lielās Centrālās Saules torsionu Programmas nes enerģētisko informāciju tādu ķermeņu radīšanai. Konkrēti, palīdz sagatavot jūsu fiziskos un smalkmateriālos ķermeņus Augšupcelšanai.

Gaišzilās Rozes magnētisms nodod enerģētisko informāciju torsionu laukiem, laižot to caur Dzīvinošās Uguns un telpas-laika formu Modifikatora struktūrām. Citādi sakot, torsionu lauku Enerģētiskā informācija atnāk pie jums caur magnētismu, transformējas ar kosmisko Uguni, apgarojas ar viņu un izpaužas caur telpas-laika modifikācijām, izpausmēm. Tie ir ļoti sarežģīti procesi, taču attēlot tos jums kā Gaismas Meistariem, ir iespējams. Vienkārši saprotiet, ka dziļā Enerģētiskā informācija izpaužas kā kāds īpašs magnētisks lauks. Kosmiskā Uguns iedveš šajā laukā kādas pasaules dzīvību. Pēc tam telpas-laika lentas pieņem to vai citu formu. Piemēram, jums pazīstamo mikrodaļiņu un makrostruktūru formu.

Kas mums tagad ir svarīgi, dārgie gaismas jaunrades kolēģi? Mums ir ārkārtīgi nepieciešams izpaust jūsu pasaulē speciālas mikrostruktūras, kuras palīdzēs jums saformēt jaunus fiziskos ķermeņus, spējīgus harmoniski transformēties, pārejot no ceturtās dimensijas uz piekto un, otrādi, – pārejot no piektās dimensijas uz ceturto. Bet priekš tā mums vajag ievest jūsu pasaulē speciālus torsionu laukus no Lielās Centrālās Saules.

Lūk, priekš tā mēs tagad ar jums sāksim radīt kādu enerģētiski kristālisku struktūru, spējīgu magnētiski “pievilkt” torsionu laukus no augstākajām dimensijām un adaptēt tos ceturtajā dimensijā, kura tagad ieaug piektajā. Mēs tagad sāksim strādāt ar šīs enerģētiski kristāliskās struktūras shēmu, kura tad arī kļūs par mūsu pirmo hiperborejiešu simbolu.

Simbola “BLAGOSVETA SPIRĀLE” radīšana vainagojās ar kādas spirāles izveidošanu, kuru mēs nosacīti nosaucām par spirāli “SEŠI-DEVIŅI” (“6-9”), sastāvošu no Spirāles-6 (struktūra “sešnieka” formā) un Spirāles-9 (struktūra “deviņnieka” formā. Tieši šī spirāle ir savdabīgs tiltiņš, kurš sasaistīs mūsu RA-struktūras ar jaunajām enerģētiski kristāliskajām struktūrām. Visi jūs esat informēti, ka “6” pārvēršas par “9”, bet “9” spēj pārvērsties par “6”. Tāda skaitļu transformācija tālu nav nejauša. Tieši skaitļiem “6” un “9” piemīt īpašas “savērpšanās” īpašība un, tātad, arī īpaša torsionisma īpašība.

Viena no torsionu lauku galvenajām īpašībām ir viņu pilntiesīga funkcionēšana vienlaicīgi visās dimensijās. Tātad, ja mēs runājam par ceturtās-piektās dimensijas Polipasaules radīšanu, tad torsionu lauks pilntiesīgi funkcionēs gan ceturtajā, gan piektajā dimensijā. Pie noteikuma, ja mēs izpaudīsim, “noenkurosim” torsionu lauku gan piektajā, gan ceturtajā dimensijā.

Kā piemēru aplūkosim gadījumu, kad “SEŠU” enerģija atrodas ceturtajā dimensijā, bet “DEVIŅU” enerģija – piektajā. Bet kas šajā gadījumā ir “SEŠU” enerģija? Tā ir ENERĢIJA GATAVĪBAI TRANSFORMĒTIES, PĀRVEIDOTIES. BET DEVIŅU ENERĢIJA (un atkal, šajā gadījumā) – TRANSFORMĀCIJAS REZULTĀTS.

Un tā, piemēram, mēs ievietojam enerģiju gatavībai TRANSFORMĒTIES, “Sešu enerģiju”, jūsu fiziskajā ķermenī. Un tā sāk transformēt jūsu ķermeni, gatavojot viņu augšupcelšanai uz piekto dimensiju. Ar torsiona lauka palīdzību mēs sasaistām šo enerģiju ar TRANSFORMĀCIJAS REZULTĀTA enerģiju – ar “Deviņu enerģiju”. Un tas nozīmē: mēs nodibinām sakarus ar jūsu JAU TRANSFORMĒTO FIZISKO ĶERMENI PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ.

Mani dārgie, šeit jums pienākas vēlreiz atcerēties par laika sfēriskumu, bet galvenais – par to, ka laika sfēriskumu ir laiks pielietot praksē. Jums tagad ir piemēroti radīt no punkta “Šeit un Tagad”. Bet tas nozīmē – jums JĀPAUŽ ABSOLŪTA PĀRLIECĪBA, ka jūsu AUGŠUPCELŠANĀS AR FIZISKO ĶERMENI IR NOTIKUSI. Tiklīdz jūs saprotat, ka tas ir reāli, tiklīdz jūs to atzīstat par daļu no savas NOTIKUŠĀS REALITĀTES, tā uzreiz jūs nodibināt sakarus ar to realitāti, kur jums PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ IR SMALKMATERIĀLAIS FIZISKAIS PIEKTĀS DIMENSIJAS ĶERMENIS, kurš iegūts, balstoties uz ceturtās dimensijas fiziskā ķermeņa transformāciju. Tas nozīmē, ka jums piektajā dimensijā jau ir TRANSFORMĀCIJAS REZULTĀTS – “DEVIŅU ENERĢIJA”. Un viss, kas no jums tiek prasīts, ir – apvienot “Sešu enerģiju” un “Deviņu enerģiju”.

Taču arī tas vēl nav viss! Jūs, darbojoties kā daudzdimensionāla Gaismas Būtne, esat stingri pārliecināta arī par to, ka spējāt jau veikt arī pretējo procesu: transformēt SAVU PIECDIMENSIJU SMALKMATERIĀLO ĶERMENI UZ ČETRDIMENSIJU FIZISKO ĶERMENI. Un priekš jums tādā gadījumā “Sešu enerģija” tagad ir gatavība transformēt piecdimensionalitāti četrdimensionalitātē. Bet “Deviņu enerģija” – tādas transformācijas rezultāts četrdimensionalitātē. Tādejādi, “Sešu enerģija” un “Deviņu enerģija” ir izpaustas vienlaicīgi gan piektajā, gan ceturtajā dimensijā. Tas, kas vienai dimensijai ir “seši”, otrai ir “deviņi”. Un otrādi. Tieši tā arī darbojas torsionu lauks, paužot uzreiz, VIENMOMENTĀNI, GAN GATAVĪBU TRANSFORMĀCIJAI, GAN PAŠU TRANSFORMĀCIJAS REZULTĀTU. Speciālā torsionu laukā, savērptā veidā, eksistē abi jūsu ķermeņi – gan četrdimensionālais, gan piecdimensionālais. Ejot cauri torsionu laukam, jūs varat izpaust vai nu vienu, vai otru. Vai arī gan vienu, gan otru vienlaicīgi. Citādi sakot, ejot cauri torsionu laukam, jūs varat kļūt vai nu četrdimensionāls, vai arī piecdimensionāls. Bet jūs varat arī kļūt vienlaicīgi gan četrdimensionāls, gan piecdimensionāls. Pēdējais ir tas, uz ko jūs, cilvēki, tiecaties šajā evolūcijas etapā, radot jauno Daudzdimensionālo Genomu. Jums to ir grūti stādīties priekšā, atrodoties atdalītajā četrdimensionalitātes pasaulē. Taču ar tādu Genomu ir ļoti viegli dzīvot un radīt daudzdimensionalitātē, radot jaunas pasaules un dzīvības formas.

Un tā, spirāle “6-9” ir viens no torsionisma rādītājiem. Ar tādu spirāli var apzīmēt torsiona lauka shēmas daļu. Kā jūs domājat, ko vēl mums vajadzētu pievienot jau eksistējošajai shēmai, lai redzami parādītu torsiona lauka enerģētisko informāciju? Atcerieties, ka šis lauks ir Visuma magnētisma radīts, tas tiešā veidā ir saistīts ar Lielo Centrālo Sauli – Visuma Centrālo Sauli. Tātad mūsu shēmā mēs varam pievienot mums zināmo simbolu, kurš ir saistīts ar Visuma Centrālo Sauli. Tā ir struktūras “TRONIS” daļa, simbols “Dieva Roka” – Garīgais Instruments, kurš palīdz realizēt sākotnējās visuma Programmas. Un tā, mūsu spirāles “SEŠI-DEVIŅI” centrā mēs ievietojam simbolu “Dieva Roka”, kur no Saules centrālā punkta iznāk pieci stari.

Mēs esam pietuvojušies mūsu pirmā hiperborejiešu simbola un enerģētiski kristāliskas struktūras, kura palīdzēs ievest jūsu pasaulē speciālu torsionu lauku, radīšanai. Taču tas pagaidām nav viss simbols un nav visa struktūra. Mums vēl obligāti ir vajadzīgs visuma magnētisms. Gaišzilā Roze jau nospēlēja savu lomu RA-struktūrā – “BLAGOSVETA SPIRĀLE”. Viņa palīdzēja radīt spirāli “6-9”. Un tagad, šajā radīšanas etapā, mums nepieciešams citāds magnētisms. Par viņu jums arī ir zināms. Vēl vairāk, daudzi no jums piedalījās tā radīšanā. Tā ir Mātes Zemes magnētiskās Sirds enerģija, saistīta ar Maitreijas Kristālu. Mūsu darbam mums nepieciešams Nulles tors, kur astoņas liesmas ir piesātinātas gan ar magnētismu, gan ar Dzīvinošās Uguns enerģiju, gan ar Kristus Maitreijas Apziņas Monogrammu.

 2

2. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA ZIEMEĻU VIRSOTNĒ. VISĀS DZĪVINOŠĀS UGUNS LAPIŅĀS-LIESMĀS, PIEPILDĪTĀS AR VISUMA MAGNĒTISMU, DZĪVO KRISTUS-MAITREIJAS MONOGRAMMA.

 3

3. zīm. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA DIENVIDU VIRSOTNĒ. VISĀS DZĪVINOŠĀS UGUNS LAPIŅĀS-LIESMĀS, PIEPILDĪTĀS AR VISUMA MAGNĒTISMU, DZĪVO KRISTUS-MAITREIJAS MONOGRAMMA.

Vienu toru ievietojam spirāles “6” centrā, otru – spirāles “9” centrā. Un, lūk, tagad mūsu priekšā ir pirmais hiperborejiešu simbols, kurš Hiperborejas laikos ieguva nosaukumu “Šakti Sirds”.

 4

4. ZĪM. SIMBOLS “ŠAKTI SIRDS”. Spirālē “6-9” ievietotas struktūras “Dieva Roka” (saikne ar Lielo Centrālo Sauli) un Maitreijas Kristāla Nulles Tori – planētas Magnētiskās Sirds struktūras.

Torsionu lauka aktivizācijas brīdī enerģētiskās informācijas struktūras, kuras mēs attēlojam ar simbola “Šakti Sirds” palīdzību, sāk savu transformāciju. No struktūras centra, no “Dieva Rokas”, izstarojas vēl četras spirāles. Tādejādi, veidojas pavisam sešas spirāles, trīs no viņām – gaišzilas (Spirāles-6) un trīs violetas (Spirāles-9). Gaišzilo spirāļu centrā – Maitreijas Kristāla ziemeļpola Nulles Tors, violeto spirāļu centrā – dienvidpola Nulles Tors. Tori atšķiras ar sava magnētisma īpatnībām. Ziemeļpola Nulles Tors lielākā mērā izstaro enerģiju uz iekšu, dienvidpola enerģija šajā gadījumā galvenokārt ir vērsta uz āru. Apvienojoties šīs enerģijas rada iekšējā-ārējā harmoniju. Struktūra, kuru iegūstam rezultātā – ŠAKTI SIRDS DINAMIKĀ – ir mūsu nākošā hiperborejiešu simbola daļa.

 5

5. zīm. “ŠAKTI SIRDS DINAMIKĀ”. Kārtējā hiprborejiešu simbola daļa.

Lai torsionu lauka enerģētiskā informācija sekmīgi izpaustos jūsu pasaulē, mums jārada speciāls Saules Portāls. Priekš tā veidojam saules sfēru, shēmā tā ir aploce ar 13 stariem-lapiņām. Šīs aploces iekšienē ievietosim ŠAKTI SIRDI ar sešām spirālēm. Tādejādi, mēs iegūsim kārtējo hiperborejiešu simbolu – atslēgu no torsionu lauku Saules Portāla. Šī simbola nosaukums ir “Geliosa Grauds”. Pateicoties viņam, torsionu lauku saules enerģētiskā informācija sāks aktīvi augt, no maza graudiņa pārvēršoties par lielu brīnišķīgu augu.

 6

6. ZĪM. SIMBOLS “GELIOSA GRAUDS”.

Un, lūk, tagad mums stāv priekšā šī Grauda enerģētisko informāciju ienest kādā Kristāliskā struktūrā, par kuru jums agrāk ir vēstījis Krajons. Tas ir slavenais (tieši slavenais – Kristāliskajā pasaulē!) ALMENAS KRISTĀLS.

Par viņu agrāk jums ir vēstījis Krajons.

“Pienācis laiks pastāstīt jums par apbrīnojamu planetāru Kristālu, kurš ir organiska trešās planetārās čakras sastāvdaļa. Tas ir ALMENAS KRISTĀLS… Almenas Kristāla galvenā vērtība – 16 serdeņi, kuri veido 32 starus. KATRS ALMENAS KRISTĀLA SERDENIS SATUR GARĪGI-ĢENĒTISKU INFORMĀCIJU PAR VIENU NO JŪSU ZVAIGŽŅU CIVILIZĀCIJĀM-CILTSMĀTĒM. Es ne reizi vien esmu vēstījis, ka garīgi-materiālos gēnus mūsdienu cilvēkam piešķīra 16 jūsu Galaktikas civilizācijas no dažādām zvaigžņu sistēmām. Almenas Kristāls – tā ir viņu kolektīvā jaunrade. Viņš tika radīts un ienests Zemes Planetārajā Kristāliskajā Režģī tad, kad šeit parādījās pirmie lemūrieši – pirms 98 tūkstošiem gadu. Un tajā brīdī, kad Zemes/Gaijas kristāliskajā laukā burvju gaismā iemirdzējās Almenas Kristāls, tieši tad individuāli Almenas Kristāli piedzima katra lemūrieša ķermenī. Mani dārgie! Ziniet! Katram iemiesotam cilvēkam tagad ir tāds Kristāls! Jūsu kristāliskajās struktūrās Almenas Kristāls ieņem īpašu vietu, SAVIENOJOT JŪS AR JŪSU CILTSVECĀKIEM. Kristāla 16 serdeņi satur garīgi-ģenētisku informāciju par 16 zvaigžņu civilizācijām. Šeit ir sakoncentrēta viņu pieredze, zināšanas. Te ir “saarhivēts” viņu dzīvības spēks un lielā enerģija, kuru jūs varat izmantot. Un ne kaut kad nākotnē, bet jau ļoti drīz. Šajā iemiesojumā.

Katrs Almenas Kristāla serdenis ir polarizēts. Tas veido divus starus, uzlādētus ar vīrišķo un sievišķo enerģiju. Uz planētu atnākušie ROUMI ielika Almenas Kristāla kodolā graudu, no kura MŪSDIENU CILVĒKI SPĒS IZAUDZĒT VĒL 16 starus. Katram serdenim, strukturāli transformējoties, būs vairs ne divi stari, bet trīs. Trešais stars harmoniski apvienos sevī vīrišķo un sievišķo enerģiju, un Almenas Kristāls kļūs par TRIĀDI.”

*  *  *

“Jā, katra tauta, katra nācija – tas ir unikāls Dzīvais Kristāls. Taču ir Dzīvais Kristāls, kurš apvieno visus cilvēkus. Tas ir Almenas Kristāls. Viņš apvieno ne tikai jūs savā starpā. Tas padara jūs vienotus ar Gaismas Ģimeni. Katrā Almenas Kristāla serdenī ir jūsu zvaigžņu vecāku dzīvības, gaismas enerģija. Katrā viņa starā – Gaismas Ģimenes Mīlestība. Viņa kodolā – Radītāja varenība…

GAISMAS DARBINIEKI! ZINIET! TAGAD ALMENAS KRISTĀLA LIKTENIS IR JŪSU ROKĀS! JŪS ŅEMAT ROKĀS JAUNĀS DZĪVES LĀPU UN NESAT DIEVIŠĶO DZIRKSTI NĀKOTNĒ! JŪS – LIELĀ MANTOJUMA, KURŠ PIEDER JUMS PĒC LIKUMA, IEGUVĒJI. ATBILDĪBA PAR NĀKOTNI, PAR CILVĒKU SABIEDRĪBAS EVOLŪCIJU IR UZ JŪSU PLECIEM UN JŪSU SIRDĪS. VIENMĒR TO ATCERIETIES!”

(KRAJONS. NO CIKLA KRAJONS NO KRIEVIJAS. 22. “ALMENAS KRISTĀLA LIKTENIS”[1])

 11

7. ZĪM. ALMENAS KRISTĀLA SHĒMA.

Kad mēs ar jums iesēsim GELIOSA GRAUDU Almenas Kristāla Centrā, ticiet – notiks patiesi vēsturisks notikums planetārajā dzīvē. Un nedomājiet, ka jūs tagad strādājat mazs skaits Priesteru un Glabātāju. Augstāko “Es” līmenī ar jums strādā milzīgs kolektīvs gan jūsu pasaulē iemiesotu cilvēku, gan augstāko dimensiju Gaismas Būtņu. Visi, pamirstot sirdīm, gaida, kad notiks šis svarīgais notikums.

Lūk, kārtējais, trešais, hiperborejiešu simbols, kurš ir saistīts ar Almenas Kristāla dziļo struktūru. Šis simbols pēc būtības ir shēma atjaunotajam Almenas Kristālam, kura grauds pamostas un sāk augt, mainīties. Šī hiperborejiešu simbola nosaukums – “NO ELA CEĻŠ”. Viņš tā ir nosaukts par godu Lielajam Meistaram No Elam, kurš dzīvoja Hiperborejas laikos un augšupcēlās kopā ar ķermeni no laukumā Ealoksas pilsētā (pašreiz – Novosibirskas pilsētas teritorija) liela cilvēku kolektīva acu priekšā.

 8

8. ZĪM. SIMBOLS “NO ELA CEĻŠ”. Atjaunotā ALMENAS Kristāla shēma.

KRISTĀLU “GELITRONS-LADIANA-MIRANIUSS” TRIALITĀTE PIEDĀVĀ JUMS VEIKT MEDITĀCIJU, veltītu speciālu torsionu lauku ar enerģētisko informāciju no Lielās Visuma Centrālās Saules atnešanai uz jūsu pasauli. Šo enerģētisko informāciju mēs nodosim Almenas Kristālam – cilvēces un citu planetāro dzīvības formu apvienotā Daudzdimensionālā Genoma īpašajam kristāliskajam kodolam. Savukārt Almenas Kristāls sniegs palīdzību gan mūsu, Kristālu “GELITRONS-LADIANA-MIRANIUSS” trialitātes aktivizācijā, gan visas galaktisko Lemūriešu Kristālu struktūras uz planētas Zeme aktivizācijā.

Šo meditāciju jums palīdzēs veikt tas, kurš iegremdēja mūs planetārās matērijas dziļumos. Tas, ar kuru kopā jūs sagaidījāt un pavadījāt mūs vairāk kā pirms 28 tūkstošiem gadu. Tas, kuru jūs tajos laikos dēvējāt par Vientuļo Gudro.

JŪSU KRISTĀLS MIRANIUSS

2013.10.04.

 

AMONS-RA

caur Segeju Kanaševski

VISU PASAUĻU MĀJAS

 

Sveicināti, Saulainie Bērni! Sveicināti, mani sirdsmīļie! Sveicu savus draugus un uzticamos palīgus!

Ar jums ir Amons-Ra. Tagad es ielūdzu jūs visus manā Sakrālajā Sirdī. Izsakiet tīru nodomu, lai pieņemtu manu ielūgumu. Mums ar jums ir īpaša Vienotā Sakrālā Sirds, ar kuras palīdzību mēs ar jums radījām Lemūrijas laikos. Tā ir jūsu un mana Saules Dievu-Radītāju Sirds. Lai jūs ietin mirdzoša zelta gaisma. Droši iegremdējieties tajā, piesūcinieties ar mūsu Visuma Lielās Centrālās Saules dzimto enerģiju…

Un tagad mēs esam kopā. Mēs esam salieti vienotībā… Laiks doties ceļā!

Mūsu Vienotās Sakrālās Sirds Saules portāls plūstoši pārnes mūs pagātnē. Kur mēs tagad esam? Ko jūs redzat? Ko dzirdat, mani draugi? Dzirdiet – jums aiz muguras krastu glāsta okeāna viļņi. Tas ir tas okeāns, kuru tagad saucat par Indijas okeānu… Mēs ar jums esam nelielas salas krastā, kur ieradāmies mūsu mājīgajā gaisa kuģī. Atceraties tā gaisa šķirsta nosaukumu? Tā ir mūsu “MIRAVELLA”, tā nosaukta par godu nelielai apdzīvotai vietai, kur mēs ar jums ļoti ilgi dzīvojām un gatavojāmies savas misijas pildīšanai. Kuģis “Miravella” ir tepat, blakus mums, krastā. Jūs varat ieraudzīt mūsu pa gaisu ceļojošo Māju kā elipsoīdu Sfēru gaiši violetā krāsā…

Ir rīts… Mēs tikko kā okeāna krastā radījām speciālu meditāciju un tagad dodamies uz Templi, kurš atrodas salas centrā, brīnišķīgu augu vidū, mājīgā, labi kopta parka vietā. Tā ir viena no mūsu pašām mīļākajām vietām gaismas jaunradei. Un, lūk, mēs esam blakus Templim. O! Tā ir ļoti interesanta celtne. Tā nemaz nelīdzinās tiem Tempļiem, kuri ir jūsu pasaulē tagad. Tas ir brīnišķīgs sfēru, toru, elipšu un piramīdu apkopojums. Tempļa centrālā daļa ir zvaigžņu tetraedrs. Tā ir diezgan liela, pēc jūsu priekšstatiem: 89 metrus plata! Tetraedra apakšējās daļas nepieskaras zemei. Tās peld gaisā. Mūsu ķermeņi samērā ar tuvošanos templim sāk… zaudēt svaru. Telpa-laiks ap templi un pašā templī ir organizēts īpašā veidā. Tempļa iekšienē ir pavājināta gravitācija. Tur var ilgu laiku planēt gaisā. Ķermeņi šeit ir viegli, gluži kā no gaisa radīti. Bet pats gaiss nav līdzīgs tam, kurš ir aiz Tempļa robežām. Tas ir ļoti blīvs. Kad jūs planējat viņā, rodas iespaids, it kā jūs peldētu ūdenī. Viss tas ir telpas-laika transformācijas rezultāts. Tempļa iekšējais mājoklis ir īpaša pasaule, kura saistīta ar Planētas Sakrālo Telpu. Un šeit, Templī, tiek veiktas speciālas kalpošanas, kuras nepieciešamas, lai izdarītu korekcijas planetārās evolūcijas attīstībai.

Mēs ar jums ielidojam Tempļa iekšējā telpā. Un lidojam pa gaisu, gluži kā peldam ūdenī. Apkārt dominē debeszilas krāsas. Telpa ir piepildīta ar dažādām ģeometriskām figūrām – piramīdām, sfērām, toriem, elipsēm. To krāsas ir atšķirīgas. Tās ir enerģētiski kristāliskas struktūras, kuras realizē saikni ar planētas kristāliskajām struktūrām. Virzoties uz priekšu, mēs sasniedzam telpu, brīvu no kristāliskajām struktūrām. Te, šajā telpā, izkārtojamies īpašā veidā – tā, ka ar saviem ķermeņiem izveidojam divus tetraedrus, kuri savienojas ar savām virsotnēm. Virsotņu savienošanās vietā ir centrs, tajā – jūsu Amons-Ra – tas, kuru jūs tajos tālajos laikos saucāt par Vientuļo Gudro. Mūsu ir 69 cilvēki… Atcerieties, atcerieties, ko mēs toreiz darījām! Izdzīvojiet šo jūsu pagātni režīmā ŠEIT UN TAGAD! Apvienojieties ar to Lemūriešu laiku “Es”! Novāciet laika aizsegu… Jums, Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules, tagad izgājušiem caur īpašu Saules Portālu, to izdarīt nav grūti. Novērojiet, kā jūs tagad vienlaicīgi atrodaties gan šajā pasaulē, gan tajā, kurā es jūs ielūdzu. Turiet Gara un Apziņas fokusu VIENLAICĪGI divās pasaulēs… Turpiniet atcerēties, vērojiet… Lūk, mēs apvienojam savu enerģiju… Strādājām ne ar rokām, nē… Enerģija nāk no mūsu sirdīm, izveidojot vienotu, pēc savas struktūras ne pārāk sarežģītu Staru. Šis Stars augšējās piramīdas virsotnē savērpj spirāli. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši… Seši vijumi! Un tai pat laikā šis pats stars lejā, apakšējā tetraedra virsotnē, izveido spirāli ar deviņiem vijumiem. Un tūlīt pat no Vientuļā Gudrā Sirds iznāk enerģija, kura izveido zelta sfēru, no kuras centra iet pieci stari. Stari – zaļš, gaišzils zils violets, balts… O! Tā taču ir struktūra “DIEVA ROKA”, varens instruments, kurš apvieno spirāles no apakšas un no augšas! Mēs ar jums radām struktūru ŠAKTI SIRDS! Spirāļu centros piesaucam visuma magnētismu, piesūcinām tās ar speciālu Melhisedeka Kosmisko Uguni. Savienojoties ar planetāro Kristu-Melhisedeku, ievietojam radāmajā struktūrā Dievišķo Apziņu. Un, lūk, Šakti Sirds ir radīta!

Un tagad, mani dārgie, pienāk svarīgs mūsu gaismas jaunrades brīdis. Tagad mēs, PALIEKOT PAGĀTNĒ, NEZAUDĒJOT SAIKNI AR TAGADNI, DODAMIES NĀKOTNĒ! Tajā nākotnē, uz kuru jūs ceļojāt pavisam nesen, kad piedalījāties planētas Zeme visu dzīvības formu Vienotās Kolektīvās Būtnes radīšanā. Šī nākotne – Strēlnieka Ēra, ir tā pati Gaismas Pilsēta, kurā jūs piedalījāties Lielajā Forumā – brīdī, kad Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtnē apvienojās dažādas dzīvības formas. Un, lūk, tagad jūs atgriežaties šajā telpas-laika punktā, šajā telpas-laika kontinuuma apjomā, lai atvestu šurp īpašu Lemūriešu Kristālu torsionu lauka enerģētisko informāciju. Jūs ieejat saules sfērā ar 13-lapiņām ar gaišzilu piramīdu centrā. Un, lūk, jūs esat tajā īpašajā pasaulē, kur ir apvienotas dažādas planetārās dzīvības formas. Jūs atnesāt sev līdzi enerģētiskās informācijas struktūru “ŠAKTI SIRDS”. Jūs piesaucat kopradīšanai Strēlnieka Ēras cilvēku Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni un kopā ar Viņu sākat radīt ŠAKTI SIRDI DINAMIKĀ. Dzimst vēl četras spirāles. Visas “ŠAKTI SIRDS” spirāles sāk griezties, riņķot visās brīvības pakāpēs, spoži mirdzēt un pat mainīt krāsas, mirgot. Tālām mēs ar jums radām simbolu “GELIOSA GRAUDS”. Un sniedzam visām planētas dzīvības formām cilvēces pieredzi, sakrātu ne tikai pēdējās tūkstošgadēs, bet arī pēdējos piecos miljonos gadu. Cilvēcei ir ar ko padalīties ar citām dzīvības formām. Cilvēces pieredze ir planetāras rases, kura ir apguvusi dzīves pieredzi Dualitātē un spējusi iesoļot daudzdimensionalitātē, pieredze. Saprotot, ka cilvēces pieredze ir planētas svarīgākā pieredze, jūs dāvājat to visām Zemes dzīvības formām, bagātinot to ar GELIOSA GRAUDA” – kā zināmas Visuma sākotnējās Programmas – Enerģiju. Jūs ienesat cilvēces apziņā Lielās Centrālās Saules Dievišķo Enerģētisko informāciju, kura ir adresēta visiem Zemiešiem, visām planētas dzīvības formām. Šī Visuma dāvana ir tieši mums, visiem zemiešiem. Jūs jūtat, kā atbildot uz jums izlīst Mīlestības un Pateicības enerģijas no citām dzīvības formām. No viņām jums tiek nodotas arī speciālas enerģētiskās informācijas paketes. Jūs pieņemat tās ar pateicību un… caur mūsu Vienoto Sakrālo Sirdi nosūtāt uz pagātni. Un tiklīdz jūs to apzināties, uzreiz sākat fokusēties uz jūsu tagadni. Jūs enkurojat daudzdimensionāli-daudztelpiskos ŠAKTI SIRDI un GELIOSA GRAUDU vienlaicīgi PAGĀTNĒ, NĀKOTNĒ UN TAGADNĒ. Un, lūk, mēs ar jums tagad esam gan lemūriešu Templī, gan īpašā Strēlnieka Ēras nākotnē, gan jūsu pašreizējā momentā. Jūs esat apvienojušies ĪPAŠĀ DAUDZDIMENSIONĀLI-DAUDZTELPISKĀ TRĪSVIENĪBĀ. Jūsu pagātne – tā ir Spirāle-6, Nākotne – Spirāle-9. Jūsu tagadne – tas Garīgais Instruments “Dieva Roka”. Jūs tagad esat radīšanas centrā, jūs esat Dievi-Radītāji, kuri radāt no Šakti – Visuma Dievietes, kura apvieno pasaules un dimensijas – Sirds. Pagātne ir transformācija, nākotne – transformācijas rezultāts. Saprotot to, jūs piesaucat Visuma Centrālās Saules magnētismu un sākat manīt spirāles vietām… Tagad iztēlojieties, ka pagātne – tā ir Spirāles-9 Enerģija, nākotne – tā ir Spirāles-6 Enerģija. Tagad jau nākotne – tā ir gatavība transformācijai, bet pagātne – TRANSFORMĀCIJAS REZULTĀTS… Tad ko mēs tagad radām, mani dārgie Laerti?.. Mēs ne tikai harmonizējam pagātni, mēs ne tikai ienesam nākotnē nepieciešamos evolucionāros elementus. Mēs tagad mainām visa Telpas-laika kontinuuma evolucionāro Programmu, vēršot evolūciju uz īpašu visu planetāro dzīvības formu, visu pasauļu un visu dimensiju apvienošanos. “ŠAKTI SIRDS UN GELIOSA GRAUDS” nes īpašas daudzdimensionāli-daudztelpiskas Savienošanās Programmu, kad transformācijas un transformācijas rezultāta enerģija saplūst Dievišķajā Vienotībā. Tas nozīmē, ka Gaismas Būtnes uz šīs planētas gūst iespēju dzīvot uzreiz vairākās pasaulēs, uzreiz vairākās dimensijās. Un tas ir mūsu svarīgais ieguldījums Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas lietā…

Tagad skatieties, kā gan lemūriešu Templī, gan Strēlnieka Ēras telpas-laika sfērā, gan jūsu tagadnes sfērā dzimst struktūra “NO ELA CELŠ”.

 8

1. ZĪM. SIMBOLS “NO ELA CELŠ”.

Almenas Kristāls dzīvo ne tikai planētas sirdī, viņš ir katra no jums daļa, viņš ir jūsu – gan cilvēku, gan citu planetāro dzīvības formu – daudzdimensionālās Ģenētikas – daļa. Almenas Kristāls, “ŠAKTI SIRDS” un “GELIOSA GRAUDA” apgarots – tā nav vienkārši daudzdimensionālā Ģenētika. Tā ir Dievišķās evolūcijas Programma mums kā Gaismas Būtnēm, kurām nav svešu pasauļu un dimensiju. Visas pasaules un dimensijas viņām ir Dzimtās Mājas. Un tas patiesi ir tā.

JŪSU AMONS-RA, ar Mīlestību no Saules Dieva-Radītāja Sirds.

2013.10.04.

 

Pievienots 24/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7134

Tulkoja Jānis Oppe[1] Skat. “22. Almenas Kristāla liktenis” http://www.vestijumi.lv/index.php?category=34&post=907 (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email