Магниты Духа

SKOLOTĀJS KUT HUMI caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski. PAR PAŠREIZĒJIEM NOTIKUMIEM UZ PLANĒTAS ZEME

 Nopietni un tai pat laikā svētku noskaņas pilni notikumi notiek uz planētas Zeme. Ir veikts un tiek veikts kolosāls darbs visu planetārās dzīvības formu Augšupcelšanā uz piekto dimensiju. Nav aiz kalniem laiks, kad tas notiks. Burtiski dažas dienas ir atlikušas līdz brīdim, kad Gaija paziņos par gatavību Pārejai uz jaunu evolucionāru līmeni, kurš nodrošinās nepieciešamo apziņas izaugsmi visām dzīvības formām, tajā skaitā – arī visai cilvēcei. Brīvo Pasauļu Galaktiskā Sadraudzība, visa Galaktika atrodas pacietīgās gaidās. Neviena no šīm pasaulēm nav palikusi vienaldzīga pret tiem notikumiem, kuri plūst uz planētas Zeme. Visas viņas, tādā vai citādā mērā, ir pastiepušas viņai palīdzības roku vienošanos ietvaros un saskaņā ar PIRMRADĪTĀJA Plānu. Neviena pasaule, un vēl jo vairāk, Brīvo Pasauļu Galaktiskā Federācija nav novērsusi no viņas savu seju, bet, otrādi, ar Vislielāko Mīlestību sūta viņai savu palīdzību, priecājoties par apvienošanos ar šo vīrišķīgo un apzinīgo visos pasākumos planētu. Galaktiskā Sadraudzība zina par viņas Lielo Nākotni un Lielo Uzdevumu. Viss, kas ir PIRMRADĪTĀJA iecerēts un ieplānos, sākotnēji iemiesojas uz šīs apbrīnojamās planētas. Viss, kas ir iecerēts, tiek izpildīts pēc Viņa Gribas un Norādījuma.

NEKĀDAS ATVELŠANĀS ATPAKAĻ NAV.

ŠAJĀ EVOLUCIONĀRĀS ATTĪSTĪBAS ETAPĀ TĀ NAV IESPĒJAMA. TIKAI KUSTĪBA UZ PRIEKŠU UZ GAIŠU UN RADOŠU NĀKOTNI SAGAIDA PLANĒTU ZEME.

Pārāk daudz spēku un enerģijas ir ielikts visos šajos procesos, kuri notiek uz šīs planētas. Visi notikumi rit savā gaitā, palielinot apgriezienus un virzoties vajadzīgajā gultnē un jaunā laikā.

Noturēšanas spēki pastiprināti strādā ar jūsu apziņu un jūsu prātiem, vēstot, ka ir iespējama kustība atpakaļ. Uztveriet to kā mācības ticības PIRMRADĪTĀJA Mīlestībai nostiprināšanai, jūsu Garīgajai izaugsmei, stabilai palikšanai uz Ceļa pie Gaismas un tikai pie Gaismas. Palieciet priecīgi un pārliecināti par Augšupcelšanās gaidāmo notikumu īstenošanos. Visam ir vietā būt, viss ir dzīves pieredze. Atšķiršanas un sirsnīgas pieņemšanas ar Mīlestību un visa Piedošanu ceļš – tas ir Vienīgais Dievišķais Evolūcijas Ceļš.

Visi jūsu Garīgie Skolotāji-Audzinātāji ar Vislielāko Mīlestību pret jums, dārgie Gaismas nesēji, aicina visus būt mierīgiem un turpināt jūsu ikdienas Gaismas nešanas darbu visas Zemes cilvēces labumam.

AR PILNU ATBILDĪBU UN PĀRLIECĪBU PAZIŅOJAM, KA PLANĒTA ZEME BŪS ATJAUNOTĀS GALAKTIKAS CENTRS.

Ar jums ir Skolotājs Kut Humi, visa Zemes Garīgā Hierarhija,

ar jums ir Galaktiskā Gaismas Ģimene.

31.10.13.

Pievienots 31/10/2013

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email