Магниты Духа

AMONS-RA caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. VIRSOTNE PĒC KRUSTOJUMA

 Dārgie draugi! Sveicam Jūs!

Sen mēs ar jums neesam sarunājušies par pašreizējo momentu. Tam ir noteikti iemesli un līdz galam nepateiktais, saitīti ar pašreizējo visas planētas Zeme pārkārtošanās stāvokli. Norit ļoti spēcīgs izrāviens, pāriešana uz citu skanējuma oktāvu. Un tāpēc notiek ļoti spēcīgi procesi saskaņošanā ar jaunajām vibrācijām.

Kāpēc jaunajām?

Vibrācijas nav vienkārši paaugstinātas, tās ir no pilnīgi cita skanējuma apgabala. Es paskaidrošu, ko nozīmē “skanējuma apgabals”. Katra Gaismas Būtne vibrē savā frekvenču diapazonā, tas ir pilnīgi dabiski. Bet tai pat laikā viss šis diapazons ir vienots saskanīgs skanēšanas (tieši skanēšanas) diapazons gan Zemei, gan cilvēcei kopumā, ar visām citām dzīvības formām. No tā saliekas kopā planētas “dziesma” Saules sistēmā. Bet pa lielam, visā Galaktikā. Jūs maināt savu tonalitāti, sākat dziedāt pilnīgi citā reģistrā. Tas ir saistīts ar jūsu spēcīgo pārorientēšanos no viena attīstības vektora uz citu.

Ir apbrīnojami dzirdēt par jaunu attīstības vektoru? Ir pienācis laiks pastāstīt par notikušo un notiekošo. Tagad mēs visi esam klāt noslēdzošajā etapā, kad notiek pagrieziens jeb apgriešanās par 180 grādiem daudzdimensionāli-daudztelpiskā izpildījumā. Tas jāsaprot nevis kā pagrieziens atpakaļ, bet kā paātrināta virzība pa attīstības spirāli augšup, pa 180 grādu loku. Šis paātrinājums tika gatavots sen, par to iepriekš nevēstīja. Neviens smalkmateriālais informācijas avots vēl nav devis informāciju par šo tēmu. Šis ir viens no pirmajiem informācijas vēstījumiem. Ir svarīgi saprast, ka mēs ar jums kopā esam veikuši ļoti spēcīgu planētas Zeme pārvietošanu no tā saucamā Eksperimenta “nulles punkta” (veco programmu nonullēšanas zonas pēc Dualitātes Eksperimenta atcelšanas) uz pašu varbūtīgāko un bagātāko potenciālo iespēju zonu. Dualitātes Eksperimenta aizvākšanas laiks uz planētas Zeme beidzas. Sākas periods, kad Jaunā Realitāte iegūst unikālas iespējas savai attīstībai pa daudzdimensionāli-daudztelpiskiem ceļiem. Ja agrāk mēs jums teicām par šķērsoto Krustojumu, tad tagad ir piemēroti teikt: jūs tagad esat virsotnē, no kuras paveras daudz ceļu. Un pie tam tie visi ved uz Planētas Augšupcelšanos, uz cilvēces un visu planētāro dzīvības formu Augšupcelšanos.

Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskā Padome ir nofiksējusi planētas Zeme gatavību Pārejai uz augstākām skanējuma vibrācijām, uz jaunu tonalitāti. Var teikt, ka no šīs dienas planēta Zeme ir iegājusi jaunā Ērā un Laikmetā, kad viņa izvēršas, izvēršas Jaunās Realitātes Koridora ietvaros, kurš ir nokoriģēts uz skanēšanas un atskaņošanas frekvenci jaunā diapazonā jeb jaunā skanējuma apgabalā.

Var teikt, ka jūs šodien esat iegājuši jaunā skanējuma OKTĀVĀ. Visums un Galaktika Piena Ceļš ir devuši jums bezprecedenta iespēju, apejot veselu virkni pakāpienu attīstībā pa spirāli, pārvietoties par virkni pakāpienu augšup. Tas ir saistīts ar Eksperimenta rezultātu, sasniegtu uz planētas, vērtību. Un tieši tāpēc jums stāvēja priekšā izdarīt spēcīgu izdarīt izrāvienu UZ PRIEKŠU, bet pareizāk – AUGŠUP pa spirāli. Bez tam ir jāzina, ka dažiem Gaismas Darbiniekiem bija iespēja pārvietoties augšup pa spirāles asi.

Šo izrāvienu jūs veicāt, pareizāk, jūs to veicat un jau ieejat pabeigšanas fāzē.

Kā tas ietekmēs jūs visus, planētas Zeme iedzīvotājus?

Tas izpaudīsies ar jaunām unikālām iespējām. Jauniem un līdz šim neiespējamiem attīstības vektoriem. Jauniem sensacionāliem atklājumiem visās jūsu esamības jomās. Viss pats svarīgākais un pats galvenais ir priekšā. Mēs esam kopā.

Ar mīlestību un mīlestībā pret jums,

AMONS-RA

2013.10.30.

Pievienots 31/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7220

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email