Магниты Духа

SKOLOTĀJS SEN-ŽERMENS caur Tatjanu Miroņenko. JAUNĪBAS, SKAISTUMA UN NEMIRSTĪBAS GĒNA RADĪŠANA ATJAUNOTAJOS ĶERMEŅOS

Nu, lūk, arī pienācis laiks, mani mīļie, kad jums ir jāatceras, kas tas ir – novecošanas gēns, kāda ir viņa izcelsme un kā viņu aizvākt no cilvēka organisma. Daudzus gadsimtus cilvēks ir kāvies ar šo problēmu, nesekmīgi veicot neskaitāmus pētījumus un izdarot visdažādākos izmēģinājumus. Jūs zināt daudzus vīrišķīgus zinātniekus, kuri, reizēm riskējot ar dzīvību, veica šos izmēģinājumus uz sevis, cenšoties palīdzēt visai cilvēcei. Taču līdz šai dienai tas nav izdevies nevienam no mūsdienu cilvēkiem, lai kādas darbības un pētījumi nebūtu veikti ilga mūža un cilvēka Nemirstības sasniegšanas jautājumā, izņemot Skolotājus-Gaismas Meistarus un Augšupceltos Valdniekus. Jūs jautāsiet: “Kāpēc?” Un es atbildēšu: tāpēc, ka šo novecošanas gēnu izdomājāt jūs paši un apzīmogojāt viņu savā organismā ar septiņiem aizmirstības zīmogiem. Aizzīmogojāt, bet atslēgas pazaudējāt un tikai nesen pamazām sākāt atcerēties, ka esat paslēpuši tās drošā vietā – savā Sakrālajā Sirdī. Sākāt atcerēties un uzmanīgi atvērt savas sirdis, lai atrastu šīs Zelta Atslēgas, lai ielaistu Svēto Garu savos “Es”, atverot viņam savas dvēseles durvis, un sāktu to alķīmisko procesu, kurš atvedīs jūs uz Mūžīgās Jaunības un Skaistuma Zemi. Un, lūk, šajā lieliskajā brīdi mēs arī vienojāmies ar jums, dārgie draugi, ka Meistars Sen-Žermens palīdzēs jums atcerēties Gara alķīmiju un ieteiks, kā aizvākt no jūsu organisma šo vīrusu – novecošanas gēnu, un nomainīt viņu ar Pilnīgo un Dievišķo Jaunības, Skaistuma un Nemirstības Gēnu.

Un tā, sāksim stāstu par to, kas tas ir par gēnu, kā jūs spējāt viņu nokodēt, ievietojot viņā tā saucamo antidzīvības informāciju un matēriju. Sensenos laikos, Atlantīdas laikos, jums eksistēja daudz Atjaunošanās un Dziedināšanās Tempļu, kuros atradās visdažādākās zinātniskās tā saucamās gēnu inženierijas laboratorijas. Šajās laboratorijās tika veikti dažādi eksperimenti ar cilvēka Gēnu, kā arī – ar dzīvnieku un augu valsts ģenētiku. Zināšanas tika smeltas no Galaktiskās Datu bankas un Galaktikas Starptelpiskajām Laboratorijām. Mācītie atlanti pārvaldīja kā atjaunošanas, tā arī jebkura dzīva organisma modificēšanas tehnikas. Un tā kā duālās pasaules Eksperiments sākās Atlantīdas laikos tajā veidā, kādā tas arī ir nonācis līdz tagadējam laikam, tad zinātniekiem tika atļauts informācijas smalkajā līmenī ar Atlantīdas 12 Augstāko Priesteru psihiskās enerģijas palīdzību un ar spēcīgu tehnoloģiju, kuras eksistēja tajos laikos, palīdzību pārkodēt vienu no cilvēka organisma Pilnīgajiem Dievišķajiem Gēniem par novecošanas un nāves gēnu. Tas bija viens no šī Eksperimenta nosacījumiem, saskaņots ar jums Augstāko “Es” līmenī. Gēns bija pārprogrammēts, Lielais Eksperiments sākās. Un, lūk, tikai tagad, pēc tā pabeigšanas, izejot no duālās blīvi-materiālās pasaules, jums ir parādījusies reāla iespēja šī gēna izņemšanai no saviem Smalkajiem un fiziskajiem ķermeņiem. Un šim darbam piemitīs nevis individuāls, bet kolektīvs raksturs katra Gaismas nesēja apziņas savienošanas ar Vispārcilvēcisko un Visplanetāro apziņu ceļā. Jo atveseļošanās, izdziedināšanās un atjaunošanās taču ir nepieciešamas ne tikai cilvēka organismam, bet visām dabas valstībām un dzīvnieku pasaulei. Un šis darbs ir vispārējs, tajā piedalīsies planētas visas Dvēseles un jūsu Augstākie aspekti. Jums pagaidām nav superbiodatoru, taču jums ir Spēcīgs Apvienots Dievišķs Radošs Psihiskais Spēks un Enerģija, spējīga veikt jebkuras izmaiņas uz planētas.

Bet tagad – pats galvenais. Es piedāvāju ar visu Gaismas nesēju kopīgām pūlēm momentā “šeit un tagad” veikt meditāciju, lai Kopējai Apvienotajai Enerģijai dotu Vienotu uzstādījumu novecošanas gēna pārkodēšanai par Jaunības, Skaistuma un Nemirstības gēnu. Pārliecībai par jūsu veicamā darba pareizumu, ticamību un pozitīviem rezultātiem ir jābūt simtprocentīgai. Tas ir viens no galvenajiem veicamās meditācijas nosacījumiem. Un tikai Beznosacījuma Mīlestībai ir jābūt tur klāt. Un tā kā jūs, draugi, tomēr esat pieraduši pie savas eksistences laika ietvariem, tad noteiksim šīs Visplanetārās meditācijas veikšanas datumu un laiku. Un nevajag bažīties, ka citu zemju un kontinentu Gaismas nesēji nevarēs laikā pieslēgties mūsu kopīgajam darbam. Izsakot Tīru Nodomu, tas notiks burvīgā veidā, neaizmirstiet par Smalko pasauli un jūsu palīgiem – Augšupcelšanās Eņģeļiem.

 

Meditācija tiek noteikta 2013.11.1 pulksten 14:00 pēc Maskavas laika.

 

Meditācija

Ar Tīru Nodomu un Beznosacījuma Mīlestību jūs uzaicināt Vienīgo Radītāju, Jēzu Kristu, 36 Augstākos Gaismas Padomniekus, Sevaija Eņģeļus, Meistaru Krajonu, Dievietes Gaiju un Madlenu, Dabas Garus un elementāļus, Zemes Garīgo Hierarhiju Augšupcelto Valdnieku un Karmas Valdnieku personā, 13 Atlantīdas Augstākos Priesterus (tik viņu ir tagad), savus Garīgos Skolotājus un Audzinātājus, Augšupcelšanās Eņģeļus, Augstākos Es, savus Augstākos Daudzdimensionālos aspektus un Kristus Es. Apvienojaties ar viņiem un ar visu cilvēci Vienotā Visplanetārā apziņā, savienojaties ar sirdīm ar planētas Sirdi un Vienotā Impulsā, sakoncentrējot savu psihisko Vienotā Dievišķā Balti Zeltainas Gaismas Starā, nosūtāt viņu uz Cilvēka Genomu (iztēlojieties viņu DNS pavediena veidā) ar vārdiem:

1. ES ESMU MANA “ES ESMU KLĀTBŪTNE” UN ES ESMU VIENOTS VESELS AR VISAS CILVĒCES “ES ESMU KLĀTBŪTNI”, SŪTU DIEVIŠĶO BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS GAISMAS STARU VISAM CILVĒKA GENOMAM, PĀRKODĒJU VIŅU UZ DIEVIŠĶO NEMIRSTĪBU VISĀS 16 PASAULĒS.

2. ES ESMU MANA “ES ESMU KLĀTBŪTNE” UN ES ESMU VIENOTS VESELS AR VISAS CILVĒCES “ES ESMU KLĀTBŪTNI”, APVIENOJOS AR VISU ZEMES DABAS VALSTĪBU UN DZĪVNIEKU PASAULES GARIEM UN ELEMENTĀĻIEM, SŪTU DIEVIŠĶO BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS GAISMAS STARU ŠO DZĪVO BŪTŅU NEMIRSTĪGAI EKSISTENCEI UN TĀLĀKAI VIŅU KOPĪGAI ATTĪSTĪBAI AR VISU CILVĒCI UN PLANĒTU.

3. ES ESMU MANA “ES ESMU KLĀTBŪTNE” UN ES ESMU VIENOTS VESELS AR VISAS CILVĒCES “ES ESMU KLĀTBŪTNI”, UZ MŪŽĪGIEM LAIKIEM AIZZĪMOGOJU CILVĒKA GENOMU AR MŪŽĪGĀS NEMIRSTĪBAS DIEVIŠĶO ZĪMOGU UN ATĻAUJU VIŅAM TĀLĀKU PILNVEIDOŠANOS SASKAŅĀ AR PIRMRADĪTĀJA IECERI UN PLĀNU. ĀMEN.

Darbība ir veikta, mani dārgie Kopradītāji, apstiprināta ar Dievišķo Zīmogu un saņēmusi ceļazīmi uz Dzīvi. Apsveicu jūs, sirdsmīļie draugi. Ar to es neatvados no jums, bet kopā ar Gaismas nesējiem radīšu alķīmiskus procesus tā saucamā “filozofu akmens” noslēpumu atklāšanai. Jūs tikai neuztraucieties, mani dārgie, attiecībā uz tām aizmigušajām dvēselēm, kuras nav devušas piekrišanu viņu novecošanas gēna pārkodēšanai. Ceļa izvēles brīvība paliek viņu ziņā. Viņu Augstākie “Es” pieņems pareizu lēmumu attiecībā uz viņu tālāko attīstību un dzīves jaunradi.

Liels lūgums visiem Gaismas nesējiem aktīvi piedalīties šajā meditācijā.

Vienmēr ar jums, vienmēr jūsu sirdīs, jūsu Draugs un jūsu mīlošais Brālis – Sen-Žermens.

2013.10.18.

Pievienots 31/10/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7210

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email