Магниты Духа

VALDNIEKS EL MORIJA caur Sergeju Kanaševski. KAS TAS IR – AUGŠUPCELŠANĀS?

Sveicināti!

Pēc jūsu žurnāla 7-tā numura (2013. gada 1. numurs) izlasīšanas mūsu klubā “Es un Pasaule” radās jautājumi, saistīti ar notiekošo notikumu pamata būtības sapratni (drīzāk, nesapratni) un prognozes par tālāko precizēšanu.

Pašā žurnāla tēmu izvēlē (ap jautājumu “Tad, vai ir notikusi Pāreja?”) ir jūtama Augstāko Spēku vēlēšanās nostiprināt gara mundrumu Gaismas Darbiniekiem un “ieinteresētiem” cilvēkiem, kuri viņiem pieslējušies, attiecībā par to, ka “viss ir labi”, ka katastrofu nav. Planētas pāreja tomēr ir notikusi 2012. gada decembrī, lai arī pavisam nepamanāmi cilvēkiem.

Cilvēki atzīmē, ka šajā numurā ir ļoti daudz detalizētas “tehnoloģiskas” informācijas (par kristālu aktivizāciju u.c.), paredzētas vairāku simtu dalībnieku no konkrētām Gaismas Darbinieku grupām darba (bez šaubām, ļoti svarīga) virzienu apgaismošanai.

Un tai pat laikā – nepietiekama ir bāzes informācija, kura būtu saprotama daudziem tūkstošiem “ieinteresēto” cilvēku un atbildētu uz ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem: “Kas notiek?”, “Ko var sagaidīt turpmāk?” un “Ko darīt?”.

UN TĀ, JAUTĀJUMI.

Kas tieši “Augšupcēlās” 2012. gada decembrī?

Vai tas bija Zemes piecdimensiju globusa ar nosaukumu Maldena radīšanas akts?

Vai ir kaut kādi pietiekami “apskaidroti” cilvēki, kuri jau ir veikuši savu individuālo Augšupcelšanos uz “piecdimensionalitāti” un sākuši savu jauno dzīvi uz Augšupceltās piecdimensiju Zemes (Maldenas?), “pazūdot” no mūsu fiziskās četrdimensiju planētas caur individuālu pārejas Portālu?

– Kas ir sagaidāms turpmāk: “augšupceļošies” apskaidrotie cilvēki izzudīs (caur pārejas Portāliem) no mūsu fiziskās Zemes (un sāks dzīvot uz Augšupceltās piecdimensiju Zemes ar Gaismas Pilsētām), bet “trešā blīvuma” cilvēki ies caur fiziskā ķermeņa nāvi, bet viņu Dvēseles – pāries uz inkarnāciju evolucionāro apļu turpinājumu, bet vairs ne uz Zemes, bet uz citām “blīvām” Galaktikas planētām?

– Ja tas ir tiesa, tad: cilvēces Augšupceltā daļa būvēs “Paradīzi” uz Augšupceltās piecdimensiju Zemes ar Gaismas Pilsētām, bet mūsu fiziskā planēta nākotnē kļūs tukša (bez cilvēkiem) kā Marss, Venēra un citas Saules sistēmas planētas?

2012. gada februārī Augstākie Gaismas Spēki pavēstīja par nozīmīgu notikumu – “Dualitātes Eksperimenta pabeigšanu”. Tika pavēstīts par Dualitātes Spēles turpināšanas “bezjēdzīgumu” priekš visas cilvēces un par ieiešanu jaunā “iziešanas no Dualitātes” “posteksperimentālā” etapā.

Lūk, jau ilgāk par gadu šī cilvēkiem “bezjēdzīgā” “Dualitātes Spēle” turpinās. Priekš kam?

Eksperiments ir pabeigts vai Eksperiments turpinās?

Kas ļaus cilvēkiem “pamosties” no daudzu tūkstošgažu miega un apzināti sākt iet ārā no Dualitātes?

No 2012. gada 21. decembra līdz 2013. gada 24. martam – “cilvēces apziņas transformācijas” etaps, un tai pat laikā tas ir “Otrās harmoniskās konverģences” etaps. Līdz šim laikam nav nekādu reālu notikumu, kuri var “pabikstīt” cilvēkus uz “apziņas transformācijas” nepieciešamību. Pat meteorīta (“Armagedona” gabaliņa) krišana Čeļabinskā nekļuva par tādu notikumu.

Jeb ar “apziņas transformāciju” tiek domātas tikai neredzamās izmaiņas DNS līmenī?

No 2013. gada 21. marta līdz 21. septembrim – “Pārejas portālu masveida atvēršana, caur kuriem spēs iziet planētas iedzīvotāju ievērojama daļa”.

Mums (tāpat kā nospiedošam cilvēku vairākumam uz planētas) diemžēl pagaidām nav nekāda reāla priekšstata par to, kas tas ir – “Pārejas portāli”, ko vajag izdarīt, lai tos izietu, un kur var nokļūt pēc to iziešanas. Kādā veidā un kad cilvēki saņems atbildes uz šiem jautājumiem, lai savlaicīgi un adekvāti sagatavotos Pārejai?

Nobeigumā paliek galvenie jautājumi priekš katra cilvēka un priekš cilvēces kopumā:

– Kādi lieli planetāra un vispārcilvēciska mēroga notikumi spēj pavērst cilvēku apziņu uz nepieciešamību kardināli izmainīt mērķus un visu dzīves kārtību šajā “Pārmaiņu laikā”?

– Kas aizvedīs cilvēkus pie aktuālas nepieciešamības pilnīgi pārskatīt savus priekšstatus par Visuma uzbūvi, par Radītāju, par Saviem “Es”, par Zemes un katra cilvēka “Augšupcelšanās” būtību un nozīmi?

Cik gadu, desmitgažu vai gadsimtu Eksperimenta Plānā ir atvēlēts “posteksperimentālajai” iziešanai no Dualitātes miega un aplamajiem priekšstatiem, kas notur cilvēku tūkstošiem gadu?

Ar cieņu un labas veselības vēlējumiem!

Kompānijas “DARA Plus” direktors

(Centrs “VESELĪBAS PASAULE”)

docents, tehnisko zinātņu kandidāts Anatolijs Ananjevičs Jeršovs.

 

VALDNIEKS EL MORIJA

GALVENIE UZ PLANĒTAS

Sveicināti, dārgās Māsas un Brāļi! Sveicu žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ” lasītājus.

Sāksim atbildēt uz jautājumiem pēc kārtas.

Pirmais: “Kas tieši augšupcēlās 2012. gada decembrī?”

Vispirms ir jāatzīmē, ka vārdā “Augšupcelšanās” jūs, iemiesotie Gaismas Darbinieki un tie, kuri “vienkārši interesējas”, ieliekat dažādu jēgu. Vieniem Augšupcelšanās – tā ir momentāna cilvēka vai cilvēku grupas pārvietošanās uz piekto dimensiju. Otriem – tā ir visas cilvēces pārvietošanās uz Augstāku Pasauli. Trešie domā, ka uz Augstāku Pasauli pāries tikai daļa cilvēces, bet otrai daļai būs liegta tāda iespēja. Ir vēl gan piektie, gan sestie, kuriem ir savi uzskati par Augšupcelšanās procesu.

Mēs Žurnāla lappusēs runājam par Augšupcelšanos kā par visu dzīvības formu visplanētāru evolūcijas procesu. Tas ir vispārīgais jēdziens. Ir arī šaurāks jēdziens, kad ar augšupcelšanos saprot cilvēka vibrāciju paaugstināšanos, ķermeņu transformāciju, kuru rezultātā viņš ātri, gandrīz momentāni, pāriet uz Augstāku Pasauli. Pie tam tādas Augšupcelšanās ceļi, paņēmieni arī mēdz būt dažādi.

Daudzi gaidīja no 2012. gada brīnumu. Taču pamata Kanāli, caur kuriem jums nodod informāciju Gaismas Ģimene, vēstīja: negaidiet no 2012. gada daudz. Negaidiet brīnumu. Jā, šajā laikā notiks Konverģence, notiks daudz svarīgu procesu smalkajā plānā, kuri aktīvi sāks gatavošanos jaunai dzīvei. Bet momentānu jaunās dzīves materializēšanos nesolīja. Taču daudzi dzird tikai to, ko grib. Bet gribēja brīnumu un tāpēc iepazinās tikai ar tiem materiāliem, kuru solīja brīnumu. Un turējās sāņus no tās informācijas, kura mudināja uz aktīvu garīgu jaunradi, uz praktisku Gaismas Darbu.

Dārgie četrdimensionalitātes zemieši! No jums gatavo Gaismas Radītājus, nevis pasīvus apgādājamos. Tieši par to jums ne reizi vien ir vēstīts caur nopietniem Kanāliem, pa kuriem nāk informācija no Gaismas Ģimenes. Jums simtām reižu ir atkārtots: JŪS RADĀT SAVU REALITĀTI. Un neviens neradīs to jūsu vietā. Tāpēc jautājumus “KAS NOTIKS? KO SAGAIDĪT?” adresējiet pirmkārt saviem “Es”.

Daudzi var izlasīt šīs rindas un domās iesaukties: “Ak, lūk, kā! Slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās. Viss saprotams… To mēs jau esam izgājuši.” Tā?

Nē, ne tā, mani dārgie, ne tā…

Pirmkārt, jūs neesat slīcēji. Jūs patiešām esat jau augšupceļošies. Otrkārt, kad saku, ka jums jāadresē jautājumi savam “Es”, tad vajag saprast, ka runa ir par jūsu Augstāko “Es”. Un, ja jūs turpināt uzdot jautājumu “Ko darīt?”, tad tas nozīmē tikai vienu: JŪS PAGAIDĀM NEKLAUSĀTIES SAVU ĪSTENO “Es” jeb Augstāko “Es”. Kā ar viņu sazināties – jūs jau zināt. Ir dots desmitiem dažādu metodiku. Tāpēc, ja jums tagad ir jautājums “Ko darīt?” – izdzirdiet atbildi. NODIBINIET SAKARUS AR SAVU AUGSTĀKO “Es”, bet viņš dos atbildi, ko darīt.

Mani dārgie! Paskatāmies uz šiem jautājumiem no citas puses. Jautājumu autors (kurš, starp citu, atspoguļo ļoti liela skaita auditorijas pozīciju), saprotot, ka Žurnālā bija dotas patiešām svarīgas prakses Augšupcelšanai, uzreiz blakus formulē jautājumu “Ko darīt?” Bet, lūk, arī otra atbilde uz šo jautājumu: STRĀDĀT, pildīt praktisku gaismas darbu. Kā jūs domājat, kāpēc Žurnāla Garīgie Kuratori, Augšupceltie Skolotāji, lika priekšā nopublicēt visu praktisko darbu žurnāla lappusēs, tajā skaitā – to, kurš jau bija nopublicēts internetā? Ne tikai tāpēc, ka vairāk kā puse lasītāju nelasa Internetu. Nepavisam. Mēs devām tādu aktuālu rekomendāciju Žurnāla redakcijai tāpēc, ka bija nepieciešams PAPILDINĀT GAISMAS ENERĢIJAS LĪMENI IECERĒTĀ ĪSTENOŠANAI: jaunā magnētisma atnešanai, jaunu evolucionāro programmu ielikšanai, apziņas transformācijai – visiem procesiem, saistītiem ar Zemes Pāriešanu uz jaunu attīstības līmeni.

Planetārie darbi tika adresēti nevis simtiem, nevis tūkstošiem, tie tika adresēti VISIEM GAISMAS DARBINIEKIEM. Cita lieta, ka dažus darba veidus izpildīja tūkstoši, bet citus – tikai simti. Tas, tai skaitā, notika tāpēc, ka vieni gaidīja brīnumu, otrie ar ziņkāri vēroja, bet trešie saspringti strādāja. Strādājošo diemžēl bija mazāk kā ziņkārīgo un brīnumu gaidošo. Lūk, kāpēc daži procesi bija izstiepti laikā, notika pakāpeniska enerģijas pieaudzēšana, procesi pakāpeniski harmonizējās, realizējās to pacelšanās līdz nepieciešamajam līmenim. Tajā skaitā – arī ar žurnāla “Мировой Ченнелинг” lasītāju palīdzību, kad viņi pievienojās planetārajām akcijām režīmā “šeit un tagad”.

Daļa Gaismas Darbinieku, kuri ilgo gadu laikā ir pieraduši pie teorētiskām diskusijām, izrādījās negatava praktiskam Gaismas darbam. Daudzi ilgi ir runājuši par to, ka iestājas Jaunā Ēra. Bet, kad pienāca laiks reāli sākt darboties, pagāja malā.

Jautājums “ko darīt?” pašreizējā laikā vairs tālu nav retorisks. Ir sākušies aktīvi dažāda līmeņa Garīgo Skolotāju kopējas jaunrades ar četrdimensionalitātes cilvēkiem procesi. Aktīvi izvēršas Augšupcelšanās Projekts, kurš sāk attīstīties vairākos virzienos. Darbs ar Jauno Magnētismu, ar Kristālisko Režģi, Cilvēces Nākotnes Pasaules dzimšana, kopradīšana ar piektās dimensijas Reabilitācijas Centru, Daudzdimensionālā Genoma Radīšana… “Ko darīt?” Pienācis laiks uzrotīt piedurknes un aktīvi radīt! Uzrotiet piedurknes, izvēlēties virzienu pēc Sirds un radiet! Daudzas Gaismas Darbinieku Grupas saņem savas programmas gaismas jaunradei. Ir Projekti, kuri jau apvieno simtus un tūkstošus Gaismas Darbinieku. “Ko darīt?” Nepalikt malā, uzskatot, ka tas ir uzdevums nevis “simtiem darbinieku”, bet jums personīgi. “Ko darīt?” Nostāties notikumu centrā un uzņemties atbildību uz savu “Es”. KĻŪT PAR GALVENO UZ ŠĪS PLANĒTAS – lūk, uzdevums katram Gaismas Darbiniekam un vienkārši “interesentam”. BET GALVENAIS – TAS IR TAS, KAS, APVIENOJIES AR SAVU AUGSTĀKO “ES”, ATBILD PAR PLANĒTU. Jūs, mani dārgie, esat aicināti kļūt par GALVENAJIEM UZ PLANĒTAS. Un lūdzu saprast, ka tie nav tukši vārdi, bet tas, kas ļaus jums VEIKT CILVĒCES, ZEMES UN VISU DZĪVĪBAS FORMU REĀLU AUGŠUPCELŠANOS. BET AUGŠUPCELŠANOS ŠAJĀ GADĪJUMĀ VAR SAPRAST KĀ PAKĀPENISKU PĀREJU UZ PIEKTO DIMENSIJU, KĀ PAKĀPENISKU VIBRĀCIJU CELŠANU UN KĀ PAKĀPENISKU IEIEŠANU PIECDIMENSIONALITĀTĒ, SAAUGŠANU AR TO.

Bet tagad es atbildēšu uz jautājumu: “KAS TIEŠI AUGŠUPCĒLĀS 2012. gada DECEMBRĪ?” Mana atbilde ir tāda: “AUGŠUPCĒLĀS SVARĪGI JŪSU TELPAS-LAIKA POSMI.” Jūsu telpa-laiks vairs pavisam nav tāds, kā līdz 2012. gada decembrim. Tā struktūra ir citāda. Citāda telpa, citāds laiks. Un no šī redzes viedokļa var teikt, ka JŪSU PASAULES TELPAS-LAIKA DAĻAS AUGŠUPCELŠANĀS PATIEŠĀM IR NOTIKUSI. Taču visa lieta ir tajā, ka šo AUGŠUPCELŠANOS Zemes iedzīvotāju vairākums pagaidām nefiksē un nepasludina. To var salīdzināt ar sēklu iedēstīšanu zemē. Sēklas ir iedēstītas. Viņas drīz uzdīgs. Bet cilvēks, kurš nav piedalījies viņu dēstīšanā, nezina: vai viņas ir zemē vai nav. Lūk, kāpēc daži no Skolotājiem teica jums: “PĀREJA IR NOTIKUSI PRIEKŠ TIEM, KAS TAJĀ PIEDALĪJĀS.” Tas, kurš dēstīja sēklas, zina: viņas ir zemē. Un zina: viņas izaugs. Pie tam, kas ir iedēstījis sēklas, tas nesāks zaudēt laiku, vienkārši gaidot. Viņš laistīs zemi, rūpēsies par to, lai sēklas izdīgtu, lai izaugtu brīnišķīgi augi.

Vai bija atsevišķu cilvēku Augšupcelšanās uz piekto dimensiju 2012. gada decembrī un Otrās Harmoniskās konverģences dienās – līdz pat 2013. gada martam? Jā, bija. Cilvēki AUGŠUPCĒLĀS, Dvēseles pārgāja uz Augstāku Pasauli. Un pāriešanas ceļi bija dažādi.

Vai 2012. gada decembrī un Otrās Harmoniskās konverģences turpmākajās dienās bija CILVĒKU KOPĀ AR ĶERMENI AUGŠUPCELŠANĀS gadījumi? Mana atbilde: JĀ. Iespējams, daži jutīsies pārsteigti, bet es pavēstīšu, ka augšupcelšanās kopā ar ķermeni tagad jau tiek praktizēta. Un ceļojumi pa koridoru “4-5-4” tiek veikti. Pagaidām tie ir atsevišķi gadījumi, pagaidām tie netiek afišēti. Taču tomēr augšupcelšanās kopā ar fizisko ķermeni no ceturtās uz piekto dimensiju tiek īstenotas. Un paldies tām Dvēselēm, kuras tagad praktizē šo procesu, apgūst to, iemin ceļu daudziem, daudziem, kuri ies pa pēdām viņām. Pavēstīšu, starp citu, ka process pārejā no ceturtās dimensijas uz piekto tagad īstenojas vieglāk nekā pāreja no piektās dimensijas uz ceturto. Šo procesu stāv priekšā pilnveidot lielākā pakāpē.

Teikšu jums vairāk – nav aiz kalniem tas laiks, kad jūsu Skolotāji sāks jums dot prakses, lai gatavotos AUGŠUPCELŠANĀS KOPĀ AR ĶERMENI ĪSTENOŠANAI.

 

Jūs jautājat: ” Kādi planetāra un vispārcilvēciska mēroga notikumi spēj pavērst cilvēku apziņu uz nepieciešamību kardināli izmainīt mērķus un visu dzīves kārtību šajā Pārmaiņu Laikā?”

Bet tad arī es pajautāšu jums: kāds notikums nepieciešams, lai jūsu zemes dārzā izaugtu brīnišķīgi augi vai derīgi augļi? Galvenais – nepieciešami APSTĀKĻI to izaugšanai – laba augsne, saules stari, ūdens, mīlestības enerģija. Jūs zināt, ka daudzu augu, dārzeņu un augļu augšanas paātrināšanai tagad tiek lietoti ķīmiski preparāti. Bet jums ir arī zināms, pie kā tas noved. Gan cilvēkiem, gan augiem rezultātā tiek kaitēts.

Jebkurai augšanai ir jārealizējas dabiskā ceļā. Jebkura evolūcija – tā ir EVOLŪCIJA NO IEKŠIENES. Notikumi, kuri notiek ārējā pasaulē, protams, ka stipri ietekmē cilvēku apziņu. Taču galvenie notikumi, kuri nosaka apziņas izaugsmi, vienmēr notiek JŪSU IEKŠIENĒ. Un tikai šie iekšējie notikumi spēj likt cilvēces apziņai kardināli izmainīt mērķus. Cilvēku, visas cilvēces uzmanībai tagad ir jābūt vērstai tieši uz iekšējo, bet nevis ārējo pasauli. “Dieva valstība ir jūsu vidū” – šie Jēzus Kristus vārdi tagad ir aktuāli kā nekad. To pašu runāja cilvēku iemīļotie Skolotāji: Buda, Krišna, Muhameds un daudzi citi. To pašu mēs atkārtojam mūsdienu garīgajos vēstījumos, kad aicinām jūs sazināties ar jūsu Augstāko “Es”, kurš patiesībā ir jūsu IEKŠĒJAIS “Es”. Kad pietiekams skaits cilvēku izies sazināšanās ar savu Augstāko “Es” līmeni – pasaule izmainīsies. Tieši uz to tagad ir vērsta jūsu Garīgo Skolotāju, Gaismas Ģimenes uzmanība. Jūs, mūsdienu Gaismas Darbinieki, sākat APVIENOTIES AR IEKŠĒJO PASAULI, bet ar to pašu MAINĀT JŪSU ĀRĒJO PASAULI, kurā tagad dzīvojat. Apvienojušies ar savu iekšējo pasauli, JŪS KOPĀ AR VIŅU SĀKAT AKTĪVI RADĪT JAUNU PASAULI. Nevis kāds ārpusē, nevis citplanētiešu-atnācēju kuģi, nevis ārēji dievi atnāks pie jums un izmainīs jūsu pasauli uz labāku. Tikai jūs esat aicināti to izdarīt. Taču te vajadzētu saprast vienu svarīgu detaļu! Jā, jūs spējat izmainīt pasauli uz labāku un pārmainīt to. Bet tikai izdarīsiet to NE KĀ CILVĒKI, BET KĀ CILVĒKDIEVI, KĀ DIEVI-RADĪTĀJI.

Sazinoties ar saviem Augstākajiem (iekšējiem) “Es”, sazinoties ar citu būtņu Augstākajiem “Es”, apvienojoties ar iekšējām pasaulēm, kuras jūs dēvējat par Augstākajām, jūs pakāpeniski ATGRIEŽAT SAVIEM “Es” īstenās Dievišķās spējas. Bet tās atgriežas vispirms pie tiem, kas reāli saprot, ka viņš pats ir DIEVA-RADĪTĀJA DAĻA, un, tātad, arī PATS IR DIEVS-RADĪTĀJS.

Domājat, ka tā ir vienkārša pāriešana, kuru jūs tagad veicat? Pieejiet klāt gadījuma garāmgājējiem uz ielas un palūdziet viņus izrunāt vārdus: “ES ESMU DIEVS!” Kādu reakciju saņemsiet? No ironiskas līdz galīgi negatīvai. Jums paveiksies, ja daži cilvēki atkārtos šos vārdus nopietni un atbildīgi. Bet, starp citu, kad cilvēks saka: “ES ESMU DIEVS”, viņš saka taisnību. Tā ir negrozāma patiesība. Jebkurš cilvēks ar nemirstīgo dvēseli ir DIEVS-RADĪTĀJS. CILVĒKI IR DIEVI-RADĪTĀJI, atteikušies no savas Dievu pakāpes Eksperimenta vārdā, pieredzes vārdā, kura ir svarīga gan planētai, gan galaktikai, gan visam Visumam. Jums ir tiesības atgriezties Mājās, uz Garīgo Pasauli, un atgriezt tur savu Dievišķību. Taču Gaismas Ģimene tagad saka jums: IR SVARĪGI, LAI JŪS TE, ŠAJĀ PASAULĒ, PATEIKTU: “ES ESMU DIEVS”. Un lai nevis vienkārši noticētu tam, bet TIEŠI KĻŪTU PAR DIEVU-RADĪTĀJU. UN SĀKTU RADĪT!

Tāpēc ka, ja jebkurš cilvēks caur Sakrālo Sirdi pateiks: “ES ESMU DIEVS-RADĪTĀJS”, tad sapratīs, ka viņš vairs nevar dzīvot pa vecam. Ja – Dievs, tātad, viņš ir atbildīgs par visiem un visu. Viņš vairs nevar apvainoties, dusmoties, skaisties, just jebkuru negatīva formu. Viņš ir aicināts saprast: “ES ESMU DIEVS-RADĪTĀJS. BET TAS NOZĪMĒ – ES VARU RADĪT BRĪNIŠĶĪGU DZĪVI VISIEM.” Dievam-Radītājam vienmēr ir PAŅĒMIENS, ar kura palīdzību viņš var radīt brīnišķīgu pasauli. Tātad, tāds paņēmiens ir katram cilvēkam, kurš tagad atgriež Dieva-Radītāja iespējas.

“Cik gadu, desmitgažu vai gadsimtu Eksperimenta Plānā ir atvēlēts “posteksperimentālajai” iziešanai no Dualitātes miega un aplamajiem priekšstatiem, kas notur cilvēkus tūkstošiem gadu?”

Mana atbilde ir tāda: runa nav ne par gadiem, ne par gadsimtiem. Runa ir par desmitgadēm. Balstoties uz apstākļiem, kādi izveidojušies, kardinālas izmaiņas cilvēces apziņā notiks tuvākajās desmitgadēs. Patiesībā tās jau notiek. Taču jūs, pamodušies Dievi-Radītāji, varat šo termiņu saīsināt.

Cilvēki tic, cilvēkdievi ZINA. Cilvēki sapņo, cilvēkdievi iemieso sapņus realitātē. Cilvēki mirst, cilvēkdievi atceļ nāvi un apvieno pasaules.

Daudzi no jums jau kļūst par cilvēkdieviem – Dieviem-Radītājiem. Daudzi no jums jau ir sākuši radīt. Tagad ir ļoti aizraujošs jaunrades laiks. Bet arī ļoti nevienkāršs. Tāpēc ka ir pienācis darba un jaunrades laiks. No vārdiem pārejam pie darbiem. Tāpēc apstāties nevar. Just vilšanos nevar. Laiks ne tikai atzīt savu “Es” par Dievu-Radītāju. Laiks radīt. Unikāls laiks radīt. Kļūt par galvenajiem uz planētas un negaidīt, ka šo virsvadību uzņemsies kāds cits.

Mēs tikai sākam. Viss pats svarīgākais tikai sākas.

EL-MORIJA – JŪSU DRAUGS UN BRĀLIS

2013.07.17.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 3., 4. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Pievienots 03/11/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7252

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email