Магниты Духа

RAMELIUSS, 5-tās dimensijas Druīdu Ordeņa Augstākais priesteris caur Marinu Shults. DRUĪDU ORDEŅA AUGŠĀMCELŠANA

Sveicināti, dārgie draugi! Es priecājos par jaunu tikšanos ar jums un steidzos jūs visus iepriecināt ar jaunu un lielisku ideju – Druīdu Ordeņa augšāmcelšanu 5-tās dimensijas telpā.

Cilvēku civilizācijas attīstības rītausmā Druīdu Ordenis tika izpausts jūsu pasaulē. Tam bija spēcīga pārstāvniecība arī senās Baltijas teritorijā, tajā skaitā teritorijā, kuru tagad aizņem Latvija. Es arī toreiz, tajos senajos laikos, biju nevis vienkārši saistīts ar šo Ordeni, bet biju tā Augstākais Priesteris. Šis tas par šo Druīdu Centru jums jau zināms. Jūs zināt arī, ka savā laikā tas tika paslēpts no cilvēku acīm, bet Druīdu Svētā Uguns tika iekapsulēta. Un uz daudziem gadsimtiem pārstāja cilvēkiem spīdēt. Taču laiks ir izmanījies, un jūs paši esat kļuvuši par Druīdu Uguns pamodināšanas dalībniekiem Latvijas zemē. Taču pats Druīdu Centrs četrdimensionalitātē netika atjaunots. Jautājat – kāpēc? Un kur tad atrodas Druīdu Svētās Uguns Altāris Baltijā? Jūsu četrdimensiju pasaules līmenī jums šī vieta jau ir labi pazīstama. Taču pats Altāris nav “pakāries” tukšā telpā. Uz to laiku, kad bijušie Uguns Priesteri saņēma uzdevumu atdzīvināt Druīdu Uguni, mēs 5-jā dimensijā atjaunojām pašu Druīdu Centru. Un druīdu Uguns nokāpa no šī majestātiskā Tempļa pie jums, uz ceturto dimensiju. Mēs ļoti priecājamies, ka jūs turat godā šo svēto vietu un bieži braucat uz to dažāda gaismas darba izpildīšanai. Tas ir pareizi, tas padara jūsu kalpošanas efektīvas un piepildītas ar mūsu Centra spēku.

Tagad es gribu jums pastāstīt par to, kas tad tagadējā laikā ir Druīdu Ordenis 5-jā dimensijā, ar kuru jums tagad ir iespēja tuvu sadarboties. Sākšu ar pašu galveno, tas ir, ar to, kāpēc bija vajadzīgs 5-jā dimensijā augšāmcelt Druīdu Uguns kultu laikā, kad jūs jau esat pieņēmuši uz planētas Uguni Dzīvinošo un strādājat ar spēcīgo Svētās Vienotības Uguni. Savā laikā Sanats Kumara pavēstīja, ka ir augšāmceltas visas Svētās Ugunis un katra izpilda savas funkcijas. Tāpēc šo Uguņu darbs nepamazina citu Svēto Uguņu klātbūtni, bet drīzāk viņas papildina cita citu. Tas tagad ir ļoti svarīgi planetārajai Vienotībai un Zemes un visu dzīvības formu uz viņas ieiešanai Ugunīgajā Ērā. Jā, jā, jā, jūs esat sākuši savu uzkāpšanu Uguns Ērā. Uguns, kā galvenā Radošā Būtība pilnā daudzveidībā ir atnākusi uz Zemi tieši Jaunās Dzīves radīšanas nepieciešamības dēļ. Viņu, Svēto Uguņu, būs vēl vairāk. Un jūs paši atnesīsiet šīs Ugunis uz savu planētu un priecāsieties par viņu klātbūtni jūsu dzīvē, par kopēju jaunradi ar viņām.

Bet tagad pāriesim pie 5-tās dimensijas Druīdu Ordeņa. Es tagad pastāstīšu par tā Druīdu Ordeņa Centra atjaunošanu, kurš senos laikos bija Baltijas teritorijā. Pavisam bija 25 Druīdu Ordeņa Centri Eiropā un Skandināvijā. Tagad, 5-jā dimensijā, ir atjaunots tikai viens. Taču drīzā laikā mēs aktivizēsim visu šo Centru tīklu. Pamodīsies bijušie Priesteri un sāks pildīt savus pienākumus – neatkarīgi no tā, kur viņi ir tagad un kurā dimensijā atrodas. Mēs ar nepacietību gaidām šo brīdi.

Gaismas Ģimene sāka darbu šajā Centrā ar to, ka piesaistīja aktīvai darbībai bijušos Druīdu Uguns Priesterus un Priesterienes. Daži vēl atrodas četrdimensionalitātē, un mēs viņiem esam ļoti pateicīgi par sirsnīgo tiekšanos augšāmcelt Druīdu Uguni un izplatīt viņu pa planētu. Daļa Priesteru un Priesterieņu jau izpilda savus priestera pienākumus šeit, 5-tās dimensijas Templī. Mūsu uzdevums ir apvienot pūliņus dažādu šo divu dimensiju Priesteru garīgo uzdevumu izpildīšanā. Es domāju, ka gatavība ir jau no abām pusēm, un es par to no visas sirds priecājos. Bez tam, ir izauguši un jau saņēmuši Iesvētīšanu jauni Druīdu Uguns Priesteri – pirmkārt tieši četrdimensionalitātē. Tagad es pastāstīšu par to darbu, kuru mēs veicam mūsu Templī 5-tās dimensijas telpā.

Templis atrodas 5-tās dimensijas ēteriskajā telpā. Kas tā tāda ir un kā šo telpu attiecināt pret tiem apakšlīmeņiem, par kuriem mēs visu laiku runājam? Ļoti vienkārši, mani dārgie! Katram 5-tās dimensijas apakšlīmenim ir īpaša ēteriska telpa, caur kuru savienojas dažādi apakšlīmeņi. Cits šo ēterisko telpu nosaukums eksistē magnētisma leksikā – tās ir īpašas magnētiskas membrānas. Druīdu Ordeņa Templis izvietots visos šo magnētisko membrānu apakšlīmeņos, aptverot ar savu atrašanos visus 5-tās dimensijas apakšlīmeņus. Tas attiecas gan uz “vecajiem”, gan uz “jaunajiem” 5-tās dimensijas apgabaliem. Tā tiek celts vairums kulta Ugunīgo Svētnīcu. Jums jāsaprot, ka kalpošanai kaut kādai Ugunij ir visplanetārs raksturs, un tāpēc arī mūsu Templim ir tāda sarežģīta konstrukcija. Tagad, pateicoties jūsu darbībām četrdimensionalitātē, izplatot Druīdu Uguni, mēs būvējam mūsu Templi līdz līmenim 4,98. Jūs drīz varēsiet tajā ieiet un veikt tur savas Kalpošanas. Tas apvienos mūsu darbu visos 5-tās dimensijas apakšlīmeņos ar darbu četrdimensionalitātē tiešā veidā. Kā jāsaprot šī augšāmceltā Druīdu Ordeņa Centra darbs? Kādi ir tā mērķi un uzdevumi? Atbildu uz šiem jautājumiem.

Mani dzimtie Priesteri un Priesterienes! Es aicinu jūs, kuri lasa šīs rindas, atvērt savas sirdis pretim manai informācijai. Atcerieties to laiku, kuru jūs pavadījāt pie Svēto Uguņu altāriem! Atcerieties tos rituālus, kurus visdrīzāk esat aizmirsuši. Taču tie visi ir saglabājušies jūsu šūnu atmiņā, jūsu DNS daudzdimensionālajos slāņos. Un no turienes tos var izvilkt ar vienīgu karstu vēlēšanos, tīru nodomu – atcerēties, uzzināt, saprast, noteikt savu vietu planētas Svēto Uguņu augšāmcelšanas procesā.

Jūs varat atcerēties arī savu bijušo kalpošanu uzdevumu. Tas būs patiess un tīrs nodoms, tas atnesīs atmošanās prieku un sava bijušā uzdevuma atpazīšanas laimi. Taču tagad jums pašreizējā dzīvē jau ir cita programma. Jūs paši pieņemat pareizu lēmumu par savas atgriešanās pie Svētās Uguns kulta iespēju vai nelietderību. Dažiem kļūs iespējams reāli savienot dzīves programmas pildīšanu ar atgriešanos pie priestera pienākumiem. Jebkurā gadījumā jums jāzina, ka jūsu vārdi tiek godā turēti augšāmceļamajos Svēto Uguņu Tempļos.

Bet tagad pastāstīšu par Druīdu Ordeņa uzdevumu jaunajā kvalitātē, 5-tās dimensijas telpās.

Mēs ilgi meklējām atbilstošu nosaukumu kalpošanas Druīdu Ugunij jaunajai veidam. Viņa tagad ir daudz spēcīgāka, un viņas iespējas ir kļuvušas daudz plašākas. Un tāpēc arī mūsu kalpošanas jaunajā Druīdu Ordeņa Centrā ir kļuvušas pilnīgi citādas. Lai visu saprastu pietiekoši dziļi, atcerēsimies Druīdu Uguns galvenās īpašības un uzdevumu.

Druīdu Uguns savā laikā piedzima pēc Atlantīdas bojāejas, kad savu darbu pārtrauca Atlantu Zvaigžņu Uguns. Druīdi, senie Iesvētītie, atnesa viņu no mūsu planētas Sakrālās Sirds. Jā, tā arī bija. Pati Gaija padalījās savā trīsošajā Ugunī ar cilvēkiem, lai viņi neaizmirstu Kosmosa galveno spēku. Un tāpēc Druīdu Uguns kults pirmkārt bija saistīts ar planetāro Sauli. To es jums tagad stāstu pirmo reizi. Tā bija daļēji iekšēja Uguns, taču, atnesta uz četrdimensiju telpas svētnīcām, viņa sāka sajaukties ar ārējo Uguni, tas ir, ar mūsu spīdekļa ugunīgo starojumu. Tāds sarežģīts mehānisms arī tagad ir pārdzīvojis izmaiņas. Es jums gribu atgādināt, ka šajā gadā (2013. g. – M.S. piez.), 2. maijā, mūsu uzdevumā bijušie Atlantu Zvaigžņu Uguns Priesteri un pašlaik strādājošā Druīdu Uguns Priesteriene veica ceremoniju Druīdu Uguns pastiprināšanā ar uz Zemi atnākušo Uguni Dzīvinošo. Pēc tam viņi visi izgāja Iesvētīšanu un ieguva atjaunotās Druīdu Uguns Priesteru statusu. Un tagad veic kalpošanu Druīdu Uguns Altāra priekšā piektajā dimensijā. Un nebrīnieties, kas tas ar viņiem notiek. Jūsu daudzdimensionalitāte pastāvīgi pieaug, un tas pirmkārt ir saistīts ar jūsu daudzdimensionālo darbību. Mēs gribētu, lai šie Priesteri kļūtu par Uguns kalpotājiem arī līmenī 4,98. Tas veicinātu 4-tās un 5-tās dimensijas saaudzēšanai.

Bet tagad es gribu uzskaitīt atjaunotās Druīdu Uguns galvenās funkcijas un īpatnības.

Atjaunotā Druīdu Uguns saglabā arī iepriekšējās īpašības, – apvienošanu, attīrīšanu, noskaņošanu uz noteiktām vibrācijām, tāpēc ka viņa ir ļoti elastīga savos iedarbības diapazonos. Patiešām, ar viņas palīdzību var noskaņoties uz noteiktu iedarbības vai notikuma, vai cilvēku diapazonu.

Viņu var izmantot arī ārstēšanai. Precīzāk – dziedināšanai, tā kā viņai ir daudz dziedniecisku īpašību, kuras piemīt daudzām Svētajām ugunīm. Viņai ir antiseptiskas īpašības. Un tāpēc senatnē viņu bieži izmantoja arī kaujas laukos brūču sadzīšanai. Tagad šī īpašības var tikt paplašinātas un to pielietošana pilnveidota.

Druīdu Uguns vienmēr ir bijusi neaizstājama attiecību harmonizācijā. Viņu bieži izmantoja tautas sapulcēs, cilšu sapulcēs. Viņu izmantoja arī attiecību harmonizēšanā ģimeņu iekšienē. Ar viņu apdāvināja jaunlaulātos. Viņi pēc tam saglabāja uguni savās ģimenēs. Ar viņu kristīja jaundzimušos. Šī uguns vienmēr bija ļaužu vidū, un tas jums jau ir zināms.

Tagad Druīdu Uguns nozīme ir pieaugusi, īpaši sakarā ar viņas pastiprināšanos ar Uguni Dzīvinošo. Kas notika 2013. gada 2. maijā, kad Priesteri atjaunināja Druīdu Uguni, dodot viņai jaunu piedzimšanu? Tieši tad Uguns Dzīvinošā piešķīra Druīdu Ugunij kādu jaunu iedarbības diapazonu un, atbilstoši, tā pielietojumu. Viņā ielija jauns radošs spēks, kuru var izmantot daudzos Nākotnes Zemes plānošanas virzienos.

Mēs ar pārliecību varam teikt, ka tagad jūs varat izmantot Druīdu Uguni, lai piepildītu ar viņu savu domāšanas procesu. Priekš tā vienmēr vajag piesaukt Uguni pirms savas radošās darbības sākuma. Un pat no rīta, lai dienas laikā jūsu domas būtu harmoniskas un radošas. Druīdu Uguns var būt jūsu piesaukta Cilvēces Nākotnes Pasaules būvēšanā. Kā tas var notikt? Pirmkārt jūs varat ar viņu piesātināt to telpu, kurā gribat veikt kaut kā jauna radīšanu. Tā pagaidām var būt arī četrdimensionalitātes telpa. Sāciet ar to. Jūs varat piesaukt Druīdu Uguni jūsu tagadējās dzīves jautājumu vislabākajam atrisinājumam. Pat sadzīves jautājumu risinājumam. Kas attiecas uz Nākotnes plānošanu 5-jā dimensijā, tad arī šeit Druīdu Uguns starp visām Svētajām Ugunīm būs labākā jūsu domformu apstiprināšanai. Īpaši labi viņu izmantot, radot nepieciešamo 5-tās dimensijas matēriju tālākai jaunās dzīves būvniecībai. Viņa sāk būvniecību, pabeidz to un saglabā līdz nepieciešamajai robežai. Jūs drīz iemācīsieties ar viņu strādāt. Tāpēc arī tagad meklējam vecos Priesterus un Priesterienes, piesaistām jaunus kadrus, lai Priesteri paši apmācītos darbam ar atjaunoto Uguni un mācītu cilvēkiem ar viņu pareizi rīkoties.

Druīdu Uguns ir spēcīga ar vēl vienu īpašību. Ar viņu var apzīmogot savus Nodomus. Jebkurus Nodomus, taču tikai ar progresīvām evolucionārām programmām. Tas tādā pakāpē pastiprina jūsu Nodomu, ka skaidri un ātri sāk izpildīties tā noteiktie pavēlējumi.

Druīdu Uguns tāpat kā agrāk jūs labi sazemē ar Māmuļu-Zemi. Taču aplūkosim šīs sazemēšanās starpību pagājušajā laikā un tagad. Agrāk tā bija sazemēšanās ar planētas virsmu, dziļi tā nedarbojās. Un arī vajadzības pēc tā nebija. Tiesa, Priesteri, izpildot savus rituālus, savienojās ar Druīdu Uguni ar Gaijas Sakrālo Sirdi, no kuras dziļumiem tad arī šī Uguns bija izdalīta un uzdāvināta cilvēkiem. Taču tagad jūs, sazemējot ar Druīdu Uguni, tūlīt pat liekat tiekties savām Sakrālajām Sirdīm uz Gaijas Sakrālo Sirdi. Un tas strādā ļoti maigi un piemērotā ātrumā. Var, atgriežoties no augstākām dimensijām vai kosmiskiem pārvietojumiem, sazemēties ar Druīdu Uguni.

Tagad būs pareizi izdarīt sekojošu priekšlikumu: mēs šķiramies no visiem bijušajiem priekšstatiem par šīs Uguns izmantošanas iespējām, kaut arī es teicu, ka daudzas viņas īpašības turpina darboties. Taču vislabāk ir sākt no jauna pētīt Druīdu Uguns, mantojušas iepriekšējās Uguns īpašības, īpatnības. Pat augstāk uzskaitītajām saglabātajām īpašībām tagad ir cits izvērsums un jauns piepildījums, un, tātad, arī daudzveidīgāka tā izmantošana.

Tieši tāpēc mēs arī aicinām jaunos Priesterus sākt darbu 5-tās dimensijas Druīdu Ordeņa Centrā. Mēs tur esam sākuši savu darbu. Centrs ir atdzīvojies un gaida savus Priesterus.

Kādas tad funkcijas ir no jauna dzīvi iemantojušam Druīdu Ordeņa Centram 5-jā dimensijā?

Šim Centram piemīt visa Druīdu Ordeņa atdzimšanas sākuma viļņa raksturs. Mums stāv priekšā augšāmcelt dzīvei vēl 24 Centrus. Bet tas uzliek pirmajam Centram īpašus nosacījumus visa Ordeņa eksistencei 5-jā dimensijā. Pats galvenais šajos jaunajos apstākļos ir darbs tieši 5-jā dimensijā. Un nevis vienkārši ar 5-tās dimensijas iedzīvotāju – šajā gadījumā Priesteru – spēkiem, bet ar četrdimensionalitātes Priesteru atbalstu un tiešu piedalīšanos. To ir nepieciešams noregulēt, noslīpēt, lai pēc tam ātri izplatītu uz pārējiem atjaunojamajiem Centriem.

Otrs un ļoti svarīgs moments ir īpašu apstākļu esamība 5-jā dimensijā pašas Druīdu Uguns uzturēšanai. Tas notiek citādāk, nekā mēs to darījām reiz četrdimensionalitātes zemes apstākļos. Pie tam nepieciešams, lai Ugunij būtu izplatība arī visā planētas teritorijā četrdimensionalitātē, pēc būtības jau eksistējot piecdimensionalitātē. Tagad paskaidrošu šo momentu. Agrām mēs uzturējām divus Uguns veidus. Ar vienu Priesteri strādāja smalkajā plānā kā ar galveno Uguns avotu no Gaijas Sirds. Es jau teicu, ka tas bija zināms tikai pašiem izredzētākajiem Priesteriem. Bet bija arī tīri fiziska Uguns, kura, tiesa, nebija vienkārša kaut kādas degvielas degšanas uguns. Taču bija skaidri novērojama un neprasīja nekādu piebarošanu ar degvielu. Tagad tā nav. Druīdu Uguns Galvenais Altāris atrodas 5-tās dimensijas Templī, un tur liesmo Uguns septiņliesmu Kausā. Taču jūs nolaidāt viņu uz Zemi, un daudzi redz viņu ar garīgo redzi vai jūt ar garīgo uztveri. Un tas Altāris, kuru jūs turat godā, ir pilnīgi reāls un ir virszemes Altāra atspulgs. Kāpēc es teicu par septiņliesmu Kausu? Liekas dīvaini, vai nav tiesa? Bet Uguns Ugunī – tā ir vēl viena mūsdienu Druīdu uguns atšķirība. Viņai notiek atbalsts no Atlantu Zvaigžņu Uguns zilās liesmas. Šī plūstošā Dievišķā Zvaigžņu Uguns arī ir augšāmcelta. Un mēs izvēlējāmies viņu abu Uguņu iedarbības pilnībai tieši tādā savienojumā. Tas nenozīmē, ka Atlantu Zvaigžņu Uguns tagad patstāvīgi neeksistē. Gan eksistē, gan strādā. Bet Svētās Ugunis var kombinēt, ko jūs arī paši jau protat. Un tāpēc daudzi no jums virs Druīdu Ordeņa Altāra bieži redz zilus starus vai dzirksteles. Šī mijiedarbība atklāj jaunus abu Dievišķo Uguņu izmantošanas ceļus. Un tās abas jau ir pastiprinātas ar Uguni Dzīvinošo, tas patiesi ir noticis.

Piecdimensionalitātes Druīdu Uguns izslēdz visādas neprecīzas Priesteru darbības, tā kā ir pilnīgi telpiska Uguns, stabili strādājoša daudzās planētas dimensijās. Paskaidrošu šo apgalvojumu. Agrāk Svēto Uguņu uzturēšana daudzējādā ziņā bija atkarīga no viņu apkalpojošo Priesteru īpašībām. Tagad tam nav nozīmes. Un tāpēc ar viņām ir kļuvis ievērojami vieglāk strādāt. Ugunis it noturīgas, stabilas un lieliskas savā pilnībā. Mēs tagad formējam Priesteru sastāvu gan 5-jā, gan 4-jā dimensijā, ne tikai ņemot vērā bijušo piederību šai Ugunij, bet arī pēc mūsdienu īpašībām un uzticību galvenajam planetārajam virzienam – Augšupcelšanās gatavošanai. Te ir vērts pateikt arī par tām Druīdu Uguns īpatnībām, kuras jums tajā palīdzēs. Tajā skaitā arī tieši Augšupcelšanā.

Sākšu ar to, ka Druīdu Uguni var izmantot savu ķermeņu radikālai pārkārtošanai, ieskaitot arī fizisko ķermeni. Jums par to šis tas ir zināms, bet ļoti maz. Tiks dotas atbilstošas rekomendācijas un prakses. Bez tam, tie, kas sāks strādāt ar Uguni pastāvīgi (runa tagad nav obligāti par Priesteriem, viņiem ir savs darbs), spēs izdarīt strauju izrāvienu savas gaismas konstrukcijas izmaiņā. Tas ir pilnīgi reāli. Galvenais ir saprast un izjust, kā strādāt ar šo Dievišķo spēka un varenības Avotu. Bet tie ir neapšaubāmi. Jūs pagaidām tikai virspusēji esat pieskārušies šīs Svētās Uguns iespējām. Tāpēc arī gribu pēc iespējas ātrāk  sakārtot oficiālās ceremonijas Druīdu Centra Templī kā piecdimensionalitātē, tā arī četrdimensionalitātē. Tas neapšaubāmi nodrošinās Ugunij ātrāko izplatīšanos un viņas iespēju un pareizas izmantošanas propagandu.

Mani mīļie! Tagad es pastāstīšu, kādā veidā Druīdu Uguns var būt jums noderīga Augšupcelšanās sagatavošanā un pašā procesā. Jūs jau vairākkārt esat pieskārušies šīm viņas īpatnībām, līdz galam neapzinoties Druīdu Uguns iespējas. Un tagad es pievērsīšu jūsu uzmanību dažām viņas izmantošanas detaļām. Kādas Druīdu Uguns īpašības strādās Augšupcelšanās sagatavošanas procesā un tieši tās laikā? Jā, zinu, jūs tūlīt pat uzdodat jautājumu – ar ķermeni vai bez ķermeņa? Gan tā, gan tā. Lūk, kādas iespējas savā potenciālā dod Druīdu Uguns. Aplūkosim šo jautājumu sīkāk, lai būtu saprotama pati Uguns kā Uguns augšupceļošās būtība.

Druīdu Uguns, kā es jau atzīmēju, tagad ir mūsu atnesta no planētas Sakrālās Sirds. Šī Druīdu Uguns un Gaijas Sirds saikne ir viņas galvenā īpatnība pašreizējā laikā. Un tieši šī saikne tad arī ir tas cēlējspēks, kurš gatavo jūs Augšupcelšanai. Un kā tad izmantot Druīdu Uguni šajā jūsu gaismas darba virzienā un jūsu ķermeņu sagatavošanā Augšupcelšanai? Viss ir pietiekami vienkārši. Cēlējspēkam ir jārealizē ķermeņa pārnešana uz piekto dimensiju (tagad runāju par Augšupcelšanos ar fizisko ķermeni). Priekš tā fiziskajam ķermenim ir jābūt notievinātam tādā pakāpē, lai viegli pārvarētu visas telpas-laika barjeras, kuras atdala četrdimensionalitāti un piekto dimensiju. Es nerunāju par “aizsegu”. Tā praktiski nav. Taču fiziskā ķermeņa pārnešana uz piekto dimensiju prasa vairākas viņa vibrāciju saskaņošanas stadijas pārnešanas laikā. Tas notiks pietiekami ātri, taču vajag būt tam gataviem. Un pastāvīgs darbs ar Druīdu Uguni palīdzēs jums redzami gatavot fizisko ķermeni Augšupcelšanai. Priekš tā var dot noteiktus vingrinājumus un prakses. Tiem, kas izies Augšupcelšanos bez fiziskā ķermeņa, Druīdu Uguns kļūs par uzticamu palīgu, tāpēc ka momentāni, pēc vēršanās pie viņas, spēs izpildīt gan atbrīvošanu no ķermeņa, gan acumirklīgu dvēseles pārnešanu uz Reabilitācijas Centru. Šis variants ar Druīdu Uguns palīdzību ir īpaši efektīvs un ātrs. Un, ja cilvēks mērķtiecīgi katru dienu sāks strādāt ar Druīdu Uguni, tad viņam šie procesi nostrādās automātiski.

Jūs, protams, interesē arī ceļojumi uz piekto dimensiju kopā ar fizisko ķermeni, ar atgriešanos atpakaļ četrdimensionalitātē. Šeit nepieciešams veikt detalizētu izstrādi daudzos jautājumos, saistītos ar tādiem pārvietojumiem. Vienkārši ar vienu Druīdu Uguni te ir par maz. Taču darbs ar viņu tievina fizisko ķermeni, un, tātad, viņu var izmantot tādas sagatavošanās kompleksā programmā. Samērā ar darbu ar Uguni jūs spēsiet izjust viņas iedarbību un viņas neapstrīdamās īpašības, kuras dod iespējas jums pilnveidoties Augšupcelšanās sagatavošanas ceļā.

Mani dārgie Priesteri un Priesterienes, bijušie un tagadējie! Mani mīļie Gaismas Darbinieki! Mums visiem ir pienācis pats interesantākais brīdis mijiedarbībā ar Druīdu Uguni. Mēs visi kopā spēsim dot Druīdu Ugunij otro piedzimšanu – katrs savā vietā un ar savu tiekšanos Druīdu Uguns nostiprināšanas jautājumos. Mēs kopējiem pūliņiem varam atdzīvināt visu Druīdu Ordeņa Centru tīklu. Ticiet, tas ir patiesi evolucionārs virziens, kurš plašā straumē ieplūdīs visos planetārās dzīvības Augšupcelšanās sagatavošanas veidos. Visas Svētās Ugunis atkal gaida savus Diženos Kalpotājus.

Es gribēju pastāstīt, kā tad mēs tagad esam sākuši saukt savas kalpošanas Druīdu Ugunij 5-tās dimensijas Templī. Šis nosaukums mums atnāca no sirds. Un Mēs, 5-tās dimensijas Priesteri, augšāmceltā Druīdu Ordeņa Priesteri, sākām saukt savas kalpošanas Ugunij ļoti vienkārši – MĪLESTĪBA UZ UGUNI!

Es aicinu visus Druīdu Ordeņa Priesterus un Priesterienes atsaukties un atgriezties pie kalpošanas, saplūstot Mīlestībā pret Druīdu Uguni!

RAMELIUSS, Druīdu Uguns Augstākais Priesteris

2013. gada septembris.

Dārgie draugi! Ja jūsu sirdis ir atsaukušās Rameliusa aicinājumam un ir parādījusies vēlēšanās strādāt šajā planetārajā projektā, lūdzam sūtīt jūsu vēstules uz adresēm:

Kreišmanis Rainis       raimondius1@gmail.com

Galejeva Galina          galejeva.galina2013@yandex.com

 

Pievienots 01/11/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7240

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email