Магниты Духа

21. novembrī – Otrās planetārās Harmoniskās Konverģences sākšanās gadadiena

Dārgie draugi! 21. novembrī, Ercenģeļa Mihaēla Katedrāles dienā, mēs atzīmējam gadadienu, kad uz Zemes ieradās Galaktiskā Gaišzilā Roze un sākās Otrā planetārā Harmoniskā Konverģence.

Mēs piesaucām KRAJONU un Galaktikas Magnētisko Kodolu ARHEIRAR uz sarunu par šo nozīmīgo notikumu.

Ir pagājis vien gads, taču izdarīts uz planētas ir ļoti daudz. Bet, galvenais, Gaišzilā Galaktiskā Roze pastāvīgi bija klātesoša visos mūsu planetārajos darbos. Viņas magnētiskā enerģija iemitinājās mūsu Sakrālajās Sirdīs un pārveidoja katra cilvēka gaismas konstrukciju, sagatavoja viņu jaunās dzīves pamatiem un Pārejai uz augstākām dimensijām.

 

 

KRAJONS, ARHEIRARS

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

GADS PĒC SATIKŠANĀS UZ EKVATORA

KRAJONS:

Mūsu dārgie zemieši! Rīt paies tieši gads no dienas, kad uz Zemes ieradās magnētisks artefakts, saukts par Galaktisko Gaišzilo Rozi. Cik ilgu laiku viņu gaidīja Zeme! Un, lūk, beidzot, tas ir noticis! Pirms gada mēs kopā ar jums satikāmies UZ EKVATORA, visu dimensiju Gaismas Ģimene saplūda lielā garīgā procesā. Mēs ar jums vācām prom no planētas negatīvo enerģiju, mēs pieņēmām jaunās Kosmiskās paradigmas planetārajai evolūcijai…

Šis notikums notika pavisam ne nejauši, bet pilnīgi likumsakarīgi. Tieši ar Galaktiskās Gaišzilās Rozes ierašanos jūsu planētas evolucionārajā attīstībā sākās principiāli jauns etaps, kurš ļaus gan Zemei, gan visām viņas dzīvības formām iziet Augšupcelšanos, pāriet uz Lielās Attīstības Spirāles jaunu vijumu.

Plaši ir izvērsušās iespējas uz jaunā magnētiskā pamata pārkārtot daudzus Zemes pārveidojumu procesus. Pagājušā gada laikā ir veikts daudz pilnveidojumu visos planētas, visu viņas dzīvības formu dzīvības procesu nodrošināšanas virzienos. Uz jaunā magnētisma, Galaktiskās Gaišzilās Rozes atnesta, pamata ir sācies jauns etaps augstāko dimensiju telpu apgūšanā. Tā dimensiju saaudzēšana, par kuru jūsu tagad esat informēti, kļuva iespējama, pateicoties tam, ka uz planētas ieradās Gaišzilā Galaktiskā Roze. Daudzi no jums, iespējams, nepamana tos impulsus, kurus pastāvīgi sūta un pastiprina Gaišzilā Galaktiskā Roze. Taču jūsu Sakrālās Sirdis ļoti jutīgi reaģē uz tiem. Un šie impulsi nav vienkārši. To virzība ir jo intensīvāka, jo vairāk cilvēks velta laiku, uzmanību savu paša un planetāro struktūru gaismas pārveidošanai.

Mani dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Galaktiskās Gaišzilās Rozes iedarbība būtiski pastiprinājās pēc mūsu sadarbības ar visu Saules Sistēmu aktivizācijas. Gaišzilā Roze ieradās nevis vienas planētas dēļ, bet Saules sistēmas visas Gaismas Ģimenes, visas Galaktikas dēļ. Protams, viņa nekad nav pazudusi no Galaktikas Magnētiskā Kodola, bet atsūtīja savu Hologrammu-Fraktāli palīgā atdzimstošajai Gaišzilās Liesmas planētai – palīgā Zemei.

Ir jāsaka, ka Viņas ceļš pa Galaktiku līdz Zemei bija patiesi majestātisks. Galaktiskā Gaišzilā Roze, Ercenģeļa Mihaēla Galaktiskā Dienesta pavadīta, nogāja garu ceļu, pārejot no vienas sistēmas uz citu, no viena telpas-laika kontinuuma uz citu, pārklājot ar savu klātbūtni daudzas dzīvības, civilizācijas, pasaules. Mainot savas kustības trajektoriju un vektoru, viņa spēja atnest daudz labuma un nostiprināt savu klātbūtni ne tikai Saules sistēmā. Un tagad, pēc kontakta ar Gaišzilo Galaktisko Rozi, daudzās pasaulēs ir sākušas notikt pozitīvas pārmaiņas, kuras sabalsojas ar Zemes pārkārtošanos. Tāda ir pasauļu kosmiskā saikne un Zemes mijiedarbība ar tām caur Gaišzilo Rozi. Un šīs savstarpējās saiknes sāk arvien spilgtāk pieteikt savu klātbūtni Zemes dzīvē, jūs tās drīz sāksiet aktīvi izmantot savā gaismas darbā.

Dārgie zemieši! Tagad Galaktiskā Gaišzilā Roze ir Gaišzilo Rožu trīsvienība Gaijas Sakrālajā Sirdī. Viņa atnesa triālā magnētisma radīšanas impulsu un izpauda to ar Gaišzilo Rožu triādi Zemes Sirdī. Taču jūs zināt, ka Gaišzilā Roze ļāva kardināli izmanīt arī planētas Magnētisko Sirdi. Un tas nozīmē galveno jums visiem un galveno planetārajai Augšupcelšanai: uz vajadzīgo pusi mainās planētas visu dimensiju magnētiskā enerģija, uz jauniem principiem notiek dimensiju tuvināšanās, cita citā ieaugošās dimensijas ļauj jums jau tagad kļūt daudzdimensionāliem un sadarboties ar citu dimensiju iedzīvotājiem. Tikai viena gada laikā jūsu planetārā dzīve ir būtiski izmainījusies. Un tas, kurš grib redzēt šīs kardinālās izmaiņas, tas tās redz un attīsta tālāk, uz plānoto evolucionāro pārveidojumu pusi. Es priecājos jums teikt, ka tagad Galaktiskā Gaišzilā Roze aktivizējas, aktivitātes pīķis sakritīs ar Savienošanās Gada beigām, ar ziemas Saulgriežu dienām. Pēc tam notiks Galaktiskās Gaišzilās Rozes Enerģijas pārdalīšana jaunā, 2014. gada, sākumam un īstenošanai, kurš kļūs par PASAUĻU UN DIMENSIJU TUVINĀŠANĀS GADU. Savienošanās Enerģija harmoniski ieplūdīs nākošajā gadā un kalpos par bāzi Savienošanai jaunā, augstākā līmenī. Un par 2014. gada galveno Enerģiju kļūs Galaktiskās Gaišzilās Rozes Enerģija. Protams, atnāks specifiskas enerģijas no Kosmosa, taču tās mērķtiecīgi piesaistīs, magnētiski pievilks, harmonizēs un saskaņos tieši Gaišzilā Galaktiskā Roze.

Mani dārgie Eņģeļi! Esmu laimīgs būt ar jums šajā nozīmīgajā dienā. Mēs tiksimies vēl vairākkārt. Ļoti drīz turpināsim gaismas darbu trīspolārā magnētisma pilnveidošanā, kur mums noteikti palīdzēs Galaktiskā Gaišzilā Roze! Es apsveicu jūs ar mūsu magnētiskā darba jauna vijuma sākumu! Gaišzilās Rozes klātbūtne daudzējādā ziņā ir izmanījusi magnētisko pārkārtojumu jūsu un planetāros potenciālus, ko mēs arī vairākkārt izmantosim. Bet tagad es piedāvāju pateikties Galaktikas Magnētiskajam Kodolam par tik vērtīgu dāvanu, kuru Zeme saņēma pirms gada.

Ar nemainīgu magnētisko mīlestību –

JŪSU KRAJONS

 

Mēs visu zemiešu vārdā pateicamies Galaktikas Magnētiskajam Kodolam, Arheirar, par Galaktiskās Gaišzilās Rozes ierašanos uz Zemes. Lūdzam Arheirar pateikt par Gaišzilās Rozes darba tālākajām perspektīvām.

 

ARHEIRAR:

Mani mīļie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules! Gaišzilā Roze un Arheirar Sirds – tā ir vienota Galaktikas Magnētiskā Kodola Sirds. Mana Sirds jau veselu gadu, pēc jūsu lineārā laika, pulsē Zemes Sakrālajā Sirdī. Bet viņa ir iemitinājusies Sakrālajās Sirdīs arī Gaismas Darbiniekiem, kuri pirms gada ar Svēto Ceremoniju sagaidīja Gaišzilo Rozi uz Planētas Ekvatora. Bet tagad viņa dzīvo visu Gaismas Darbinieku Sakrālajās Sirdīs.

Arheirar jau ir ar katru no jums, Galaktikas Gaišzilā Roze nodibināja stabilu saikni ar Arheirar Sirdi. Un jūs, protams, to sajutāt. Pateicoties viņas atnākšanai, mūsu mijiedarbība atvieglojās, un es varu jums palīdzēt, piedalīties kopā ar jums daudzos planetāros darbos. Es tagad nedarbojos tiešā veidā – strādāju ar katru no jums caur Gaišzilo Rozi jūsu Sakrālajā Sirdī. Un tāpēc gribu jums atgādināt, ka jūsu Sakrālajās Sirdīs dzīvo magnētisma pārvaldīšanas lielais spēks, ar kura palīdzību jums kļūs viegli gatavoties pasauļu un dimensiju satuvināšanai, daudzdimensionalitātes apgūšanai, savstarpējai sapratnei starp dažādām Dzīvības izpausmēm. Tas tagad, pašreizējā etapā, visiem ir īpaši svarīgi.

Mani dārgie cilvēki! Arheirar šodien atkal tuvina jūs un Galaktikas Magnētisko Kodolu. Galaktiskā un planetārā izlīdzināšanās turpinās, mēs kļūstam par vienotas galaktiskas dzīves sasaistītām formām. Un saikne starp šīm dzīvības formām līdz vissīkākajai detaļai eksistē Galaktiskajā Gaišzilajā Rozē. Un tāpēc izmantojiet viņu arī kā Savienošanās apgūšanas ceļu. Savienošanās process šajā gadā nebeidzas, bet tikai iziet uz citiem attīstības spirāles vijumiem.

Mani dārgie! Līdz jaunām tikšanās reizēm, līdz jauniem savstarpējiem darbiem, līdz jauniem jūsu pacēlumiem un līdz jauniem mūsu mijiedarbības līmeņiem. Un tas viss īstenosies atlikušajās 2013. gada dienās un 2014. gadā.

Arheirar, Galaktikas Magnētiskais Kodols

 

2013. gada 20. novembrī

 

Pievienots 20/11/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7315

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email