Магниты Духа

DRUĪDU ORDEŅA ATDZIMŠANA – CEĻŠ UZ PLANĒTAS AUGŠUPCELŠANOS.

PROJEKTS “DRUĪDU ORDEŅA ATDZIMŠANA”

EL MORIJA, Galaktikas Piena Ceļš Brīvo Pasauļu Federācijas planetārās Padomes Priekšsēdētājs

SEN-ŽERMENS, Projekta “Druīdu Ordeņa Atdzimšana” Vadītājs uz planētas Zeme

RAMELIUSS, Druīdu Ordeņa Augstākais Priesteris

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

DRUĪDU ORDEŅA ATDZIMŠANA – CEĻŠ UZ PLANĒTAS AUGŠUPCELŠANOS

Mūsu dārgie zemieši! Paziņojam jums par vēl vienu virzienu planetārās Augšupcelšanās nodrošināšanā.

Jums jau tika vēstīts par Druīdu Ordeņa atdzimšanas Projektu. Šodien šo tēmu turpinām, lai jums būtu pilnīgi saprotama Projekta dziļā jēga, tā sakars ar Augšupcelšanos – gan planetāro, gan jūsu individuālo, gan ar nākotnē plānotajām kolektīvajām augšupcelšanām.

Mūsu dārgie Gaišzilās Liesmas planētas cilvēki! Ar katru dienu gatavošanās Augšupcelšanai nevis vienkārši sarežģījas ar dažādām papildus puzlēm, jums parādās arvien jaunas un jaunas iespējas Augšupcelšanai. Par ko tagad runājam? Daudzi no jums domāja, ka gan sagatavošanās Augšupcelšanai ceļš, ka gan pats tiešas Augšupcelšanās ceļš – ir viens. Taču tas nemaz tā nav. Un jūs paši savu Augstāko “Es” līmenī to lieliski zināt. Vēl vairāk, jūsu Augstākie “Es” arī plāno sagatavošanās daudzvariantumu – lai galu galā daudzi cilvēki spētu mierīgi iziet sagatavošanos Augšupcelšanai tajā aspektā, kurš viņiem vistuvākais. Tā ir Augšupcelšanās jautājuma viena puse.

Otra puse, par kuru mēs tagad runāsim, ir tāda, ka visplanetārajā līmenī notiek daudzu jaunu sistēmu gatavošana, kuras veicina un palīdz radīt atvieglotus apstākļus visu dzīvības formu Augšupcelšanai. Un pie tam tādā veidā, lai cilvēki, izpildot ne pārāk sarežģītu gaismas darbu, varētu palīdzēt Augšupcelšanās procesam. Un, protams, gatavoties tai paši. Jums jau ir pazīstamas daudzas gaismas konstrukcijas, kuras ir uzbūvētas, lai palīdzētu Augšupcelšanai. Taču darbu spektrs Augšupcelšanās nodrošināšanai ir tik liels, ka Mēs jums pastāvīgi vēstīsim jaunumus šajā jautājumā. Galvenais ir tas, ka jūs paši aktīvi piedalāties visos Augšupcelšanai nepieciešamajos pasākumos. Ceram, ka tā būs arī turpmāk. Nav iespējams piedāvāt visām dzīvības formām augšupcelties pēc viena scenārija. Īpaši tas nav iespējams cilvēkiem. Tāpēc Gaismas Ģimene ar jūsu pašu palīdzību šajā Projektā, Augšupcelšanās Projektā, ir ieplānojusi dažādus virzienus, kuri atbalsta planetāro Augšupcelšanos. Tāda ir plānota, pa etapiem, virzīšanās Augšupcelšanās sagatavošanā. Mēs ar jums nemaz neejam lēni. Mēs, var teikt, traucamies pa ceļu, kurš ved uz Augšupcelšanos. Tāpēc cilvēcei ir jaunas daudzveidīgas iespējas evolucionārajai attīstībai šajā etapā.

Tagad mēs ar jums parunāsim par kārtējo pakāpi Augšupcelšanās sagatavošanās darbā. Un šis darbs tiešā veidā ir saistīts ar to, par ko Mēs jau vēstījām – ar Druīdu Ordeņa atdzimšanu mūsu planētas 5-jā dimensijā. Patiesībā Ordenis eksistē piektajā – astotajā dimensijās. Taču jums tagad ir svarīgi saprast, ko jūsu Augšupcelšanai nozīmē Ordeņa eksistēšana 5-jā dimensijā un kādā veidā jūs varat piedalīties tajā grandiozajā darbībā, lai tas atdzimtu planetārā mērogā, uz kuru Mēs jūs aicinām. Sākumā pastāstīsim, kādēļ Druīdu Ordenis tika augšāmcelts un kā viņš ir saistīts ar Augšupcelšanās procesu.

Tagad atklājam jums tādas Druīdu Uguns puses un raksturojumus, par kādiem jums pagaidām nekas nebija zināms. Pie tam šajā gadā Druīdu Uguns sāka izpildīt vēl specifiskākas funkcijas. Un to ir svarīgi zināt un saprast, apgūstot darbu ar šo Uguni. Lūdzam atcerēties, ko jums teica Augstākais priesteri Rameliuss, aicinot strādāt ar Ordeņa atdzimšanas jautājumu. Viņš aicināja jūs saprast, ka Svētā Druīdu Uguns kā neviena cita veicina Augšupcelšanos. Īpaši – Augšupcelšanos ar fizisko ķermeni. Un tas patiešām tā ir. Druīdu Uguni aktīvi var izmantot sagatavošanās Augšupcelšanai gaitā. Tā Druīdu Uguns īpašība, kura palīdz Augšupcelšanai, piemita Ugunij arī sirmā senatnē. Un Druīdu Uguns Priesteri lieliski zināja šo viņas īpatnību. Un tāpēc bijušajiem Druīdu Uguns Priesteriem un Priesterienēm atmiņa un informācija par Augšupcelšanos ir ierakstīta šūnu līmenī. Taču senos laiko šo Uguns īpatnību izmantoja tikai Priesteri. Tagad Druīdu Uguns, pārdzīvojusi nopietnu transformāciju, pateicoties Ugunij Dzīvinošajai, ir ieguvusi īpašas īpašības, noderīgas Augšupcelšanai. Druīdu Uguns ir cieši saistīta ar magnētisko enerģiju, kura ir Augšupcelšanās Enerģijas pamatā. Tāda ir mūsdienu Druīdu Uguns lielā atšķirība no tās Uguns, kura bija senatnē.

Pagaidām Druīdu Uguns eksistē tikai vienā atdzimušā piektās dimensijas Druīdu Ordeņa Centrā. Kāpēc tikai vienā? Iespējams, piektās dimensijas iemītniekiem un viņu uzticamajiem palīgiem nav pietiekošu iespēju citu Centru atdzīvināšanai? Tas tā ir un tā nav vienlaicīgi. Protams, piektās dimensijas iemītniekiem ar augstāko dimensiju Gaismas Ģimenes palīdzību ir pa spēkam radīt lielu daudzumu Druīdu Ordeņa Centru. Bet šeit jums ir svarīgi saprast, ka jūs augšupceļaties jau uz citu piekto dimensiju. Lūk, kāpēc mēs atkal un atkal jums atkārtojam, ka jūs nenonāksiet vecajās piektās dimensijas Gaismas Pilsētās. Jūsu uzdevums – kopā ar mums radīt jaunās piektās dimensijas jaunas pasaules. Jums, kā četrdimensiju pasaules būtnēm, piemīt mentālā un astrālā matērija, nepieciešama tādai jaunradei. Tieši jūsu misija ir radīt jaunās dimensijas jaunās matērijas, būvēt Polipasauli kā brīnišķīgu dažādu dimensiju apvienotu Pasauli. Jūsu misija ir radīt Pasauli cilvēcei. Taču pirms sākt radīt jauno pasauļu matēriju, jūs esat aicināti PIEŅEMT DRUĪDU UGUNI NO TĀS PIEKTĀS DIMENSIJAS, AR KURU TAGAD SADARBOJATIES, BET PĒC TAM TRANSFORMĒT ŠO UGUNI JŪSU ČETRDIMENSIONALITĀTES PASAULĒ, NOSŪTĪT VIŅU UZ JAUNO, RADĀMO PIEKTO DIMENSIJU. Tieši tur tiks radīta Druīdu Ordeņu Centru jaunā struktūra. Tieši tad Druīdu Ordenis nospēlēs savu specifisko lomu, būvējot speciālus Portālus cilvēku un citu planetārās dzīvības formu pārstāvju Augšupcelšanai.

Atjaunotā Druīdu Uguns tiešā veidā ir saistīta ar īpašu magnētisku enerģiju, kura ir Augšupcelšanās Enerģijas pamats. Un tāpēc tieši arī Druīdu Uguni var izmantot, lai sagatavotos Augšupcelšanai, ja ar viņu darbu veic pareizi. Atcerieties, ka jebkura Svētā Uguns ir dzīva garīga būtība, ar kuru var sazināties un vienoties. Šīs pašas īpašības piemīt arī Druīdu Ugunij. Mēs jums piedāvājam sākt intensīvu darbu ar Druīdu Uguni, kura tagad ir pieejama jebkuram Gaismas Darbiniekam. Mēs jau esam devuši daudz Aicinājumu Ugunij, kurus izmantojot, var dibināt ar viņu savas attiecības. Cita lieta – Druīdu Ordeņa Centru jaunā tīkla atdzimšana un būvēšana. Tā ir īpaša misija, specifisks darbs. Un šo darbu mums stāv priekšā izpildīt Projekta “Druīdu Ordeņa Atdzimšana” ietvaros.

Saikne ar īpašo magnētisko enerģiju, kura ir Augšupcelšanās Enerģijas pamatā, ir tikai Druīdu Ugunij. (Izņēmums ir Uguns Dzīvinošā, kura ietver visus iespējamos Svēto Uguņu izmantošanas variantus.) Druīdu ordeņa Centru struktūra, uzbūvēta 5-tās dimensijas jaunajā telpā, var radīt Augšupcelšanās Enerģijas nepieciešamo lauku. Pie tam katrs no radītajiem centriem kļūs par noteiktu Augšupcelšanās Portālu, kas ir īpaši svarīgi pie kolektīvajām augšupcelšanām. Tamlīdzīgs Portāls eksistē virs Latvijas, taču viņš vēl nav aktivizēts. Vairāki tādi Portāli eksistē virs Ķīnas, Krievijas, Indijas teritorijām. Viņu aktivizācijai ir jānotiek kompleksi, kad būs radīti gan citi Centri, gan citi Augšupcelšanās Portāli. Tagad jūs saprotat: jo vairāk Druīdu Ordeņa Centru mēs radīsim, jo vieglāk kļūs iziet planetāro Augšupcelšanos. Un tagad mēs runājam tieši par planetāro Augšupcelšanos, nevis tikai par cilvēku augšupcelšanos. Runa ir par speciālu mezglu punktu sistēmas radīšanu ar koncentrētu Augšupcelšanās Enerģiju. Priekš tā mēs tad arī aicinām Druīdu Uguns Priesterus un Priesterienes pamosties un sākt svarīgu darbu visas planetārās evolūcijas labumam.

Starp cilvēkiem, izteikušiem vēlēšanos strādāt ar Druīdu Uguni, ir tādi, kuriem Priesteru pieredzes nav nemaz vai tā pagaidām ir neliela. Taču to mēs paredzējām. Lieta tā, ka no visiem, kuri atsaucās Rameliusa aicinājumam, mums ir jānokomplektē trīs komandas, kuras sinhroni strādās Druīdu Ordeņa uzdevumu izpildē.

1. Gaismas Darbinieki, kuri veic ikdienas darbu ar Druīdu uguni dažādos virzienos, ņemot vērā Uguns daudzveidīgās īpašības. Šie cilvēki kļūs par Kalpotājiem. Viņu darbs būs daudzveidīgs, tāpēc ka Druīdu Uguni var izmantot ļoti plaši. Un ne tikai personīgiem mērķiem, bet arī planetārā mērogā. Tādi Druīdu Uguns Kalpotāji efektīvākam darbam var apvienoties komandās. Viņi palīdzēs Priesteriem pildīt planetāros darbus. Šīs darbs neprasa noteiktu stingru kalpošanas režīmu, kā tam ir jābūt Priesteriem. Druīdu Uguns Kalpotājiem ir jāpilnveidojas Uguns pielietošanā dažādiem mērķiem. Dabiski, arī sagatavošanās Augšupcelšanai jomā (izmantot uguni šim mērķim mācīsies visi Projekta dalībnieki). Druīdu Uguns Kalpotājiem ir plaši jānodod darba iemaņas ar Druīdu Uguni pārējiem planētas iedzīvotājiem.

2. Druīdu Uguns Priesteri. Šai Projekta dalībnieku kategorijai paredzēta apmācīšana Priesteru pienākumiem, iesvētīšana Priesteros un pēc tam – stigrs Kalpošanu pildīšanas režīms, pakāpeniski pārejot uz augstākiem četrdimensionalitātes līmeņiem. Līdz pat līmenim 4,98. Pēc tam sāksies Druīdu Ordeņa Centru radīšana jaunajā piecdimensionalitātē. Šeit ir nepieciešams saprast savu atbildību par Kalpošanu Priestera lomā, tāpēc ka no Kalpošanas stingra periodiskuma ir atkarīga arī visa Druīdu ordeņa tīkla piesātināšana ar Druīdu Uguni un Augšupcelšanās Enerģiju. Priesteriem būs arī citi pienākumi, par kuriem mēs vēlāk pavēstīsim. Tie ir saistīti ar Ordeņa paplašināšanos. Par Priesteru Kalpošanas detaļām pavēstīsim atsevišķi.

3. Druīdu Uguns Glabātāji. Tā ir īpaša Ordeņa kalpotāju kategorija. Viņu nav daudz. Kalpošana – tāpat kā Priesteriem – ir saistīta ar noteiktu rituālu izpildīšanu, kuri prasīs gan laiku, gan īstenojamā procesa sapratni. Uguns Glabātājs – tas ir cilvēks, kuram tiks uzdots sekot Uguns nepārtrauktai iedarbībai noteiktos Centros – kā četrdimensiālos, tā vēlāk arī – piecdimensiālos. Tiem ir jābūt cilvēkiem ar labi attīstītām skaidrredzēšanas un skaidrdzirdēšanas spējām. Samērā ar Ordeņa Centru paplašināšanos viņu darbs atvieglosies, tāpēc ka Centru altāri atbalstīs cits citu savā attīstībā. Detalizētākas instrukcijas Glabātāji saņems vēlāk, samērā ar savu pienākumu apgūšanu. Visi Glabātāji savā starpā sazināsies un izveidos vienotu komandu, sargājošu Druīdu Uguni. Šis pienākums ir ne mazāk godājams kā divi iepriekšējie. Svēto Uguņu Glabātāji ir augstu vērtēti visos laikos. Druīdu Uguns Glabātājiem tiks radīta speciāla apmācības skola.

Mūsu dārgie Druīdu Uguns Glabātāji, Priesteri, Kalpotāji! Nepadomājiet, ka kādam loma ir zemāka, augstāka vai vieglāka. Tā nav. Visas lomas ir vienlīdz godājamas un obligātas jebkurā Templī. Ar Druīdu Uguni jūs pasauca strādāt sirds. Jūs atsaucāties aicinājumam. Un tagad Projekta “Druīdu Uguns Atdzimšana” kuratori ar mūsu palīdzību varēs noteikt jūsu vietu Projektā. Tālāk jūs paši pieņemsiet vēl vienu lēmumu – sākt tajā darbu vai nē.

Uz drīzu tikšanos! Mūs gaida aizraujoša jaunrade!

Ar mīlestību El Morija, Rameliuss, Sen-Žermens

caur iemiesotajiem kuratoriem, Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults.

Izziņas un pierakstīšanās dalībai Projektā caur darba koordinatoriem:

Kreišmanis Rainis       raimondius1@gmail.com

Galina Galejeva          galejeva.galina2013@yandex.com

 

Pievienots 26/11/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7346

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email