Магниты Духа

VALDNIEKS MAITREIJA, Planetārais Kristus-Melhisedeks caur Sergeju Kanaševski, Krievija. GARĪGĀ AIZSTĀŠANA: kad un kāpēc atnāca Gari-aizstājēji

No Planētas Sirds, no Šambalas Zelta Zāles, sveicu savus Bērnus un maigi apkampju katru no jums, mani Eņģeļi!

Gaismas Radītājiem ir zināms: jūs esat Dievišķā triāde, sastāvoša no Dvēseles, apziņas un daudziem ķermeņiem. Par cik jūsu klātbūtne tagad ir sakoncentrēta ceturtās dimensijas pasaulē, runāsim par Garu, saprātu un ķermeni, izpaustiem četrdimensionalitātē. Dualitātes princips atdalīja saprātu un ķermeni no Gara. Garīgais cilvēkā tika iemidzināts, nobīdīts dibenplānā, lai saprāts un fiziskais ķermenis varētu gūt pienācīgu attīstību. Tāpēc sadalīto Dievišķo triādi varēja attēlot skaitliskā izteiksmē tā: “2-1”. “2” – tas ir saprāts un fiziskais ķermenis, bet “1” – Gars. Nav nejaušība, ka skaitlis “2” ir nolikts pirmajā vietā. Tas nozīmē, ka Dualitātes apstākļos cilvēkā valdīja divējādais apvienojums “saprāts-ķermenis”, garīgo nobīdot dibenplānā. Tieši struktūra “21” (“saprāts-ķermenis” un “Gars”) ir raksturīga evolūcijas augšupejošā atzarojuma cilvēkiem, kuri kāpj augšup pie Dievišķā caur matērijas blīvajiem slāņiem, tiecoties uz augstajām pasaulēm. Cilvēkam ilgajā evolūcijas laikā noformējās it kā divas daļas, kuras bija vāji (bet bieži – ļoti vāji) saistītas savā starpā.

Sadalīšanas starp “saprātu-ķermeni” un Garu process savu apogeju sasniedza ap 20. gadsimta vidu. Apvienošanās sāka pastiprināties tikai pēc 1957. gada, kad uz planētu, jūsu pasaulē, atnāca daudzi Gari no ļoti augstām pasaulēm un sāka aktīvi veikt gaismas darbu, lai atdzimtu Garīgums cilvēkā, lai nostiprinātos saikne starp “saprātu-ķermeni” un Garu.

Ir ļoti svarīgi zināt, mani Bērni, tieši kādā ceļā nāca Augstie Gari cilvēku ķermeņos. Vairums no viņiem neiemiesojās zīdaiņu ķermeņos, netika māšu-tēvu dzemdināti. “Kā kaut kas tāds ir iespējams? – jautāsiet jūs. – Par ko tieši ir runa?” Ne par to stāstu, kā Gari no augstajām pasaulēm nāca šurp ar ķermeni vai apgaroja ķermeni samadhi stāvoklī. Gribu pavēstīt par mazāk zināmu procesu, kurš ezotēriskajā literatūrā ir ieguvis nosaukumu: “AIZVIETOŠANA” jeb “AIZSTĀŠANA”. Mēs nosauksim šo procesu: “GARĪGĀ AIZSTĀŠANA”.

Ir pienācis laiks pievērst tam jūsu uzmanību, lai mūsdienu Gaismas Darbinieki skaidrāk stādītos priekšā jūsu pasaulē notiekošā ainu. Garīgās aizstāšanas process ir cieši saistīts ar Dievišķās triādes – “SAPRĀTS-ĶERMENIS” – “GARS” – sadalījumu. Ap pagājušā gadsimta vidu duāde “SAPRĀTS-ĶERMENIS” bija ieguvusi ļoti augstu autonomijas pakāpi – kā to arī paredzēja Lielā Eksperimenta plāns. Triādē “SAPRĀTS-ĶERMENIS” – “GARS” parādījās iespēja… Gara nomaiņai. Arvien biežāk un biežāk viens Gars, bez nāves procesa, Augšupcelšanās ceļā, gāja prom uz Augstākajām Pasaulēm, bet viņa vietu aizņēma cits Gars. Tādas nomaiņas tika īstenotas arī agrāk – pēdējo divu tūkstošu gadu laikā. Tomēr tas notika ārkārtīgi reti, īpašos gadījumos, un prasīja rūpīgu sagatavošanos. No pagājušā gadsimta otrās puses Garīgā aizstāšana sāk iegūt masveida raksturu, un šis process vairs neprasīja īpašu, tik rūpīgu sagatavošanos.

Viena Gara aizstāšana ar citu cilvēka ķermenī vienmēr notika tikai ar cilvēku Augstāko “Es” piekrišanu un Visuma Dieva-Radītāja Svētību.

Ar kādu mērķi sāka īstenoties Garīgās aizstāšanas process? Ko tas deva Lielajam Eksperimentam? Kādu velti sniedza cilvēcei un visām dzīvības formām?

Protams, jūs saprotat: Garīgā aizstāšana ļāva atnākt uz jūsu pasauli augsti attīstītiem Gariem – tieši tajos ķermeņos, ar to saprāta līmeni, kuri visvairāk atbilda iecerētajai misijai. Tajā cilvēces evolucionārās attīstības etapā bija nepieciešama PAPILDUS GAISMAS ENERĢIJA – tam, lai planēta izietu uz līmeni, nepieciešamu iziešanai no Dualitātes un Augšupcelšanās īstenošanai diezgan īsos termiņos. Taču Gaismas enerģija pēc Eksperimenta noteikumiem nevarēja tikt atnesta no ārienes. Viņai bija jāattīstās tikai no cilvēku sabiedrības iekšienes. Tāpēc daudzi Gari no augstākām pasaulēm pieteicās atnākt uz šo pasauli, šķiroties no savas Dievišķās varenības. Viņi kļuva par četrdimensiju cilvēkiem, iegūstot cilvēcisko saprātu un ķermeni. Pie tam viņu absolūtais vairākums zaudēja Dievišķo atmiņu, uz kādu laiku aizmirstot, kas viņi ir un kādēļ ir šurp atnākuši. Tomēr garīgais sākums Garos-aizstājējos agri vai vēlu uzvarēja. Viņi sāka dzīvot garīgu dzīvi, attīstīties, neierobežojot sevi zemes četrdimensiju dzīves ietvaros. Bet galvenais – sāka izstarot augstfrekvences Gaismas enerģiju, kā rezultātā planēta izgāja uz diezgan augstu vibrāciju līmeni uz 1987. gadu, kad kļuva iespējama Pirmās Harmoniskās Konverģences veikšana. Pēc tam Garīgā aizstāšana ieguva vēl masveidīgāku raksturu, par cik kļuva skaidrs, ka cilvēce ir gatava ieiet jaunā Realitātē. Uz šīs informācijas nodošanas brīdi Garu-aizstājēju skaits jūsu pasaulē ir pārsniedzis 11 miljonus (precīzāks skaits — 11 286 573).

Taču Gaismas enerģijas līmeņa palielināšana, vibrāciju paaugstināšana ir tālu ne vienīgā Garu-aizstājēju funkcija. Viņi atnāca no Augstākajām Pasaulēm (nokāpa) uz blīvas matērijas pasaulēm, iemiesojās evolūcijas augšupejošā atzarojuma cilvēku ķermeņos – to cilvēku, kuri iziet savu attīstības ceļu caur matērijas blīvajiem slāņiem (dimensijas 1-4). Un tāpēc Garu-aizstājēju otra misija – tā ir EVOLŪCIJAS AUGŠUPEJOŠĀ UN LEJUPEJOŠĀ ATZAROJUMU APVIENOŠANAS MISIJA. Lejupejošā atzarojuma Gars ienāca augšupejošā atzarojuma saprātā un ķermenī. Sākās svarīga ģenētiska enerģētiska apmaiņa starp diviem evolucionārajiem atzarojumiem. Un šī apmaiņa ir svarīgs apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas etaps.

Garīgās aizstāšanas procesa rezultātā cilvēces triādes skaitliskais kods mainās. Cilvēciskais Genoms sāka saņemt kodu “12”, sākās Dievišķās Triādes restrukturizācija. Gars daudziem cilvēkiem nonāca pirmajā vietā: “GARS-SAPRĀTS-ĶERMENIS”. Viņš paziņoja par savu klātbūtni: “ES ESMU, KAS ES ESMU”, atcerējies savu Dievišķo Dabu. Pēc kā Gars sāka aktīvi saaudzēties ar saprātu, ienesot viņā Dievišķo apziņu. Gara un saprāta saikne sāka nostiprināties, garīgā enerģija nonāca arī fiziskajā ķermenī, Dievišķā Triāde pārveidojās harmoniskākā struktūrā “GARS-SAPRĀTS-ĶERMENIS”. Kā sekas, planetārās Augšupcelšanās process pārgāja jaunā, loti aktīvā fāzē.

Mani Bērni! Iespējams, dažu labu no jums var pārsteigt un pat darīt piesardzīgu informācija par to, ka viens Gars pamet cilvēka ķermeni, bet cits ieņem “atbrīvojušos vietu”, un vēl sāk “iegūt” viņa saprātu. No duālās pozīcijas redzes viedokļa tas var izskatīties pēc ‘ķermeņa sagrābšanas”. Taču, pirmkārt, es jau teicu, ka Garīgā aizstāšana īstenojas tikai ar Dieva-Radītāja Svētību un cilvēku Augstāko “Es” atļauju. Otrkārt, lūdzu jūs uztvert šo informāciju Gara līmenī, nevis tikai ar cilvēcisko saprātu.

Kā jūs domājat, vai izvēle Garīgajā aizstāšanā ir nejauša? Jeb ir kaut kāda likumsakarība? Vai eksistē dziļāki iemesli tam, ka tieši šis Gars aizstāj savu brāli, kurš pamet ķermeni? Valdnieks Maitreija piedāvā jums paraudzīties uz situāciju plašāk – no Kosmiskā Cilvēka pozīcijas, no Visuma gara, kurš jūs pēc savas būtības esat, pozīcijas.

Jums ne reizi vien ir teikts par jūsu Dvēseles nemirstību. Tas jums ir kļuvis pierasti, saprotami. Daudz grūtāk jums ir iedomāties Dvēseles Bezgalīgumu, viņas daudzveidīgās formas, izpaušanās Visumā daudzšķautņainumu. Jums jau ir vēstīts: Gars ir Dvēseles dinamika. Gars un Dvēsele – nedalāmi jēdzieni. Taču nosacīti var teikt, ka cilvēku ķermeņos iemiesojošies Gari – tie ir īpaši Dvēseles fraktāļi dinamikā. Dvēsele, iegūstot pieredzi šajā Visumā, sāk virzīties pa dažādiem ceļiem. Tajā skaitā – pa dažādām dimensijām. Var teikt, ka Visuma rītausmā vieni Gari, kā Dvēseles fraktāļi, sāka virzīties cauri matērijas blīvajiem slāņiem, devās no 13-tās dimensijas uz pirmo. Citi gari – no 13-tās – uz 12-to. Taču gan vieni, gan otri Gari vienmēr ir palikuši VIENOTA DVĒSELE VIENOTĀ GARĪGĀ VISUMA CENTRĀ. Bet Dvēsele, virzoties pa dažādiem ceļiem Visumā, nereti satiek… pati sevi! Un jums pienākas zināt, mani sirdsmīļie Bērni, ka Garīgā aizstāšana – tas ir viens no DVĒSELES SATIKŠANĀS PAŠAI AR SEVI veidiem. Gari, kā vienas Dvēseles dinamiskie fraktāļi, ir DAUDZDIMENSIONĀLĀS DVĒSELES DAUDZVEIDĪBAS VIENOTĪBA. Garīgā aizstāšana – tas ir Dvēseles apvienošanās process, kad viņas fraktāļi saskaras un veic īpašu gaismas enerģētisko apmaiņu. Garīgā aizstāšana visbiežāk balstās uz Garīgo Radniecību, Dvēsele atrod savu citas dimensijas Garu-fraktāli un veic nepieciešamo “pārlikšanu”, bet patiesībā – rada jaunas Garīgas struktūras.

Tiesa, reizēm notiek aizstāšana dažādu Dvēseļu ietvaros. Tas ir, ķermenī var ienākt Gars, kurš nav vienotā Dvēsele ar aizgājušo Garu. Taču tas ir īpašs process. Un tas īstenojas visbiežāk tad, kad Dvēsele, neizturot dzīvi četrdimensionalitātē, vēlas iegūt pirmstermiņa aiziešanas no četrdimensiju dzīves pieredzi. Nospiedošā vairumā gadījumu Garīgā aizstāšana tiek realizēta Vienotās Dvēseles ietvaros. Jēdzienu “Dvēsele” es šajā gadījumā piedāvāju uzskatīt kā Dievišķās Monādes fraktāļus. Pie tam vajag atcerēties, ka šajā jēdzienā bieži tie ielikta arī cita jēga.

Tagad ir svarīgi izprast, ka Garīgās aizstāšanas process nav kaut kas mākslīgs, ienests no ārienes Eksperimenta veikšanai. Tas ir viens no Garīgās Izdziedināšanās ceļiem. Tas ir viens no ceļiem, kuri ved uz Dievišķo Vienotību un dažādu dzīves pušu savstarpēju bagātināšanos.

Un tā, no 20. gadsimta otrās puses jūsu pasaulē sākās aktīvs vienu Garu aizstāšanas ar citiem Gariem Garīgais process. Garu, ieguvušu uzkāpšanas pieredzi, vietā atnāca evolūcijas lejupejošā atzarojuma Gari. Tieši viņi sāka aktīvu Gaismas Darbu cilvēces Garīgās attīstības jaunajā etapā, sākot planetārās Augšupcelšanās sagatavošanu.

Rodas pamatots jautājums: cik likumīga bija Garīgās aizstāšanas pieļaušana? Jo kosmiska rase taču ir aicināta augt pati, citādi viņa var kļūt par apgādājamo, nespējīgu uz pašattīstību. Vai gadījumā ar mūsu Eksperimentu nesanāk tā, ka izšķirošajā brīdī tā gaitā sāk iejaukties augstāk attīstītas Būtības, nodrošinot pozitīvu rezultātu? Vai šajā gadījumā netiek pārkāpta Eksperimenta tīrība?

Jautājums ir ļoti nopietns, mani Bērni! Un tas ir saistīts ar jēdzienu par pieļaujamās palīdzības pakāpi Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme dalībniekiem. Sniegsim piemēru. Tēvs ir nolēmis iemācīt mazajam dēlam peldēt. Šim nolūkam viņš ir iesēdinājis dēlu laivā, aizvedis uz upes visu, iemetis ūdenī, bet pats aizbraucis krastā. Lai izdzīvotu, bērns sāks virzīties uz krasta pusi, strādāt ar rokām un kājām. Rezultātā viņš sāks peldēt. Protams, var izskatīt variantu, ka bērns noies dibenā. Taču neviens mīlošs tēvs nepieļaus, ka viņa bērns sasniedz upes dibenu. Bērns tiks izglābts.

Dažs labs var nodomāt, ka es pielīdzināju cilvēci bērnam, kurš slīkst un kuram steidzīgi ir vajadzīga palīdzība. Nepavisam! Valdnieks Maitreija redz to, ko nevar saredzēt neviena cilvēka acs. Cilvēce tagad aktīvi kustina rokas un kājas, virzoties uz to krastu, kura vārds – Dievišķība, Garīgā Tēvija. Tāpēc runa nav par slīcēja glābšanu. Sniegtajā piemērā es piedāvāju jums pievērst uzmanību tam faktam, ka Tēvs ir aizvedis bērnu uz upes vidu. Tas ir, lai iemācītu bērnu peldēt, viņš RADĪJA NEPIECIEŠAMOS APSTĀKĻUS.

Tad, lūk, mani Sirdsmīļie Bērni, Gari no augstākām pasaulēm atnāca uz šo pasauli tieši priekš tā, lai radītu apstākļus CILVĒCES AKTĪVAS PAŠATTĪSTĪBAS JAUNĀ EVOLUCIONĀRĀ LĪMENĪ procesam. Tātad tā nav iejaukšanās Eksperimenta gaitā, bet to saistību izpildīšana, kuras tā Autori ieplānoja sākotnēji. Vēl jo vairāk, ka Garīgā Aizstāšana ir process, VIENLĪDZ NEPIECIEŠAMS ABIEM EVOLŪCIJAS ATZAROJUMIEM. Augšupejošais un lejupejošais atzarojumi savstarpēji bagātinās, radot JAUNU, ĻOTI DZĪVOTSPĒJĪGU, DAUDZDIMENSIONĀLU KOSMISKO RASI.

Iemiesojoties pieauguša četrdimensiju cilvēka ķermenī, Gars no augstākajām pasaulēm uzņemas savam “Es” visus pienākumus šajā iemiesojumā, pievienojot tiem pienākumus savas gaismas misijas izpildīšanai. Nospiedošs vairums Garīgo Aizstājēju tagad dzīvo cilvēku ķermeņos, pat nezinot to, ka viņi nav dzimuši šajā ķermenī. Gari-aizstājēji šajā dzīvē nes divkāršas slodzes nastu, pat nenojaušot, kas viņi patiesībā ir. Tādi Gari bieži apzinās, ka šī nav viņu dzimtā pasaule, izjūt diskomfortu. Daži Gari-aizstājēji zina, kas viņi ir, par cik viņiem par to ir pavēstījis viņu Augstākais “Es”, Garīgie Skolotāji-Audzinātāji.

Garīgās aizstāšanas process duādei “saprāts-ķermenis” visbiežāk ir nesajūtams. Nereti Gara nomaiņa notiek pēc nopietnām saslimšanām, pārciestām operācijām, pēc klīniskās nāves. Pēc izveseļošanās, atgriešanās dzīvē cilvēkam izmainās pasaules uzskats, viņš sāk interesēties par Garīgās attīstības jautājumiem, pakāpeniski mainās pats un maina savu apkārtni. Vieniem Gariem garīgās izaugsmes process īstenojas lēnāk, citiem ātrāk. Taču Gars-aizvietotājs agri vai vēlu apzinās savas gaismas misijas pildīšanas nepieciešamību un ķeras pie tās izpildīšanas.

Mani Bērni! Tagad vēršos pie tiem, kuri jūt, ka viņi ir atnākuši uz šo pasauli ar īpašu misiju: ziniet, ir pienācis svarīgs laiks misijas izpildīšanai. Jūs esat tie, kas atnāca uz šo pasauli, lai izvestu viņu no Dualitātes važām un radītu planētas Zeme Augšupcelšanos. Jūs esat tie, kuri ir aicināti izplānot un radīt cilvēces nākotnes pasauli. Jūs esat Augstāko Pasauļu pārstāvji, nesat augstas Mīlestības un Gaismas vibrācijas. Bet jūs tagad esat arī pilntiesīgi šīs pasaules iemītnieki, tāpēc ka daudzi ir iemiesojušies šajā pasaulē ne reizi vien. Jūsu pašreizējais iemiesojums ir īpašs. Uz jums gulstas liela atbildība, jums priekšā – lieli uzdevumi. Jums, pamodinot savu patieso garīgumu, pienākas kļūt ne tikai par savu ķermeņu un saprāta vadītājiem. Jūs esat aicināti palīdzēt citiem cilvēkiem pamodināt Garīgumu un panākt to, lai viņu Gars sāktu vadīt saprātu un ķermeni. Jūs jau esat apvienojuši savās daudzdimensionālajās struktūrās augšupejošā un lejupejošā atzarojumu ģenētiku, jūs esat transformējuši Genomu-21 Genomā-12. Gars ir sācis vadīt jūsu apziņu un ķermeni. Tagad svarīgākais uzdevums ir veikt kārtējo soli. Genomam-12 vajag pievienot kādu VIENOTĪBU. Genomu-12 jūs tagad sāksiet transformēt Genomā-“12-1”. Kas ir “12-1”? Tā ir ļoti svarīga struktūra, īpašs Gaismas ķermenis, kurš bija pazīstams jūsu senajiem. Runa ir par Gaismas ķermeni “KA” – “12-1”. Bieži par KA runāja kā par kādu ēterisko dubultnieku, par kādu smalkmateriālu struktūru.

KA – tas ir daudzdimensionāls Gaismas ķermenis, kuram piemīt VISU 12 dimensiju PILNĪBA un kurš organiski ir saistīts ar Lielo Centrālo Sauli. Princips “divpadsmit plus viens” ir galvenais mūsu Visuma uzbūves princips. Nav nejaušība, ka šis princips ir atradis atspoguļojumu senajos svētajos tekstos (tajā skaitā – kristiešu Bībelē: Skolotājs un 12 apustuļi – S.K. piezīme). Ar KA palīdzību var ceļot pa visām Visuma dimensijām un īstenot saikni ar Lielo Centrālo Sauli – mūsu Dievišķo Dzimteni. Tagad KA enerģētika tiek ienesta jūsu četrdimensionalitātes Genomā, mainot jūsu gaismas struktūras, jūsu ķermeņus, tajā skaitā fizisko četrdimensiju ķermeni. Prasme mijiedarboties ar “KA” – tā ir prasme radīt kopā ar šī Visuma Dievu-Radītāju.

Evolūcijas augšupejošā un lejupejošā atzarojumu apvienošanās ir saistīta ar sena Spēka, kurš jums ir zināms kā KUNDALINI, aktivizāciju. Atgādinu jums, mani Bērni, ka krievu valoda ir cieši saistīta ar Daudzdimensionālā Genoma kodu. Tāpēc lūdzu pievērst uzmanību tam, kāds skaitliskais kods ir ielikts vārdā KUNDALINI.

K – 12

У – 21

H – 15

Д – 5

A – 1

Л – 13

И – 10

H – 15

И – 10

Pirmā zilbe “KУ” atspoguļo augšupejošā un lejupejošā evolucionāro atzarojumu apvienošanos: 12 un 21 (K–12, У–21). Tālāk seko 15. Un šis skaitlis ir PĀREJAS no 12 uz 15 PROGRAMMAS atspoguļojums. Mūsu Visumā ir 12 pamata dimensijas plus Lielā Centrālā Saule (īpašā 13-tā dimensija). Nākošajā Visumā, kuru dzemdina mūsu Visums, dimensiju skaits ir tāds: piecpadsmits plus viena īpašā (Lielā Centrālā Visuma Saule). Tādejādi mēs dzemdinām jauno Visumu pēc principa “15 plus 1”, 16-dimensiju Visumu. Un šī Dzemdināšanas programma ir ielikta jūsos, mani Bērni, dziļā ģenētiskā līmenī. Pēc tam, kad jūs apvienojat Genomu-12 un Genomu-21, uzreiz sāk realizēties programma GENOMS-15. Tas ir, sāk aktivizēties ģenētiskās programmas, kuras formē Gaismas ķermeņus 15 dimensijām.

Skatāmies tālāk vārda KUNDALINI skaitlisko kodu, nonākam pie skaitļiem “5” un “1”. Tas ir, pie kādiem 5 pamatiem pievienojas Dievišķais Centrs. Par cik jūs gatavojat Augšupcelšanos uz piekto dimensiju, mēs šajā gadījumā varam runāt arī par piecām dimensijām, kurām pievienojam Dievišķo Centru (Vienotību). Jeb, citādi, apvienojam piecdimensionalitāti Dievišķajā vienotībā. Un tad, Augšupcelšanās uz piecdimensionalitāti procesā, cilvēciskās būtnes iegūst iespēju nomainīt “KA” uz “Л”, tas ir, 12-dimensiju Gaismas ķermenis var transformēties 13-dimensiju Gaismas ķermenī. Citādi sakot, 12 dimensijām pievienojas 13-tā dimensija. Un Gaismas Būtnes iegūst iespēju ne tikai saistīties ar Lielo Centrālo Sauli, bet arī ceļot uz turieni. Tas tad arī ir ceļš uz Mājām, Atgriešanās uz savu Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules dzimteni. Savukārt vienotās 13-dimensionalitātes iemantošana ļauj Gaismas Būtnēm sākt radīt Ģenētiku-15 (burts “H”) jaunā līmenī. Formējas nākošā 16-dimensiju Visuma ģenētika, kur skaitlis 6 (5+1=6) kļūst par pamatu, līdzīgu svētās trīsvienības principam. Triju Vienotībai mūsu Visumā atbilst sešu Vienotības princips 16-dimensiju Visumā. Pie tam no sākuma izkārtojas princips: 5+1. Pēc tam izveidojas sešu vienotība.

Burts “И”, ar kuru noslēdzas vārds “KUNDALINI”, ir skaitlis “10”. Bet “10” – tā ir pāreja uz jaunu līmeni, kvantu lēciens, ar kura palīdzību tiek iegūta principiāli cita kvalitāte. Tāpēc KUNDALINI enerģija ļaus jums, mani Sirdsmīļie, aktivizēt jūsos jūsu dziļās ģenētiskās programmas un izvedīs uz jaunu daudzdimensionālās Ģenētikas līmeni.

Garīgās aizstāšanas process, kurš sākās pagājušajā gadsimtā, atklāja cilvēces Kundalini aktivizācijas sākumu. Tagad jūs atrodaties šī procesa sākumā, kad “K” saplūst ar “У” un veidojas “H” – 15, taču jau jaunā līmenī. Ar 15 palīdzību formējas nākošā 16-dimensiju Visuma ģenētika, kur skaitlis 6 kļūst par pamatu, līdzīgu svētās trīsvienības principam. Triju Vienotībai mūsu Visumā atbilst sešu Vienotības princips 16-dimensiju Visumā. Pie tam izkārtojas princips: 5+1.

Jūsos, mani Bērni, tagad jau aktīvi formējas piecu dimensiju vienotība un 15-dimensionalitātes pamati (Genoms-15). Jūs piecdimensionalitātes īpašības tagad ienesat savos ķermeņos. Un ne tikai smalkmateriālajos ķermeņos, bet arī četrdimensiju ķermeņos. Piecdimensionalitātes īpašības ieaug jūsu četrdimensiju fiziskajā, mentālajā, astrālajā un ēteriskajā ķermeņos. Vēl vairāk, pēc 2013. gada marta, pēc Otrās Harmoniskās Konverģences pabeigšanas, jūsu daudzdimensionālā ģenētika kļūst principiāli citāda. Jaunās ģenētikas radīšanas process pastāvīgi intensificējas.

Jūsu apzināta kopradīšana ar Gaismas Ģimeni jaunās daudzdimensionālās ģenētikas radīšanā ne tikai paātrinās jaunā Genoma, jūsu jauno gaismas ķermeņu dzimšanu, bet arī padarīs viņu kvalitatīvāku, paplašinās iespēju loku jaunradei. Bet tas nozīmē – nākotnē jūs paši iegūsiet ievērojami lielas, daudzveidīgas iespējas, dzīvojot pašās dažādākajās pasaulēs. Taču arī šajā četrdimensiju pasaulē, kura ieaug piecdimensionalitātē, jaunā Ģenētika jau tagad ļauj jums būvēt principiāli citādas, harmoniskas un ražīgas dzīves pamatus.

Mani Bērni! Protams, jums rodas pamatots jautājums: bet kur tagad ir tie Gari, kuri tika aizstāti? Kurp ir aizgājuši evolūcijas augšupejošā atzarojuma pārstāvji – pēc tam, kad atstāja savus četrdimensiju saprātu un ķermeņus? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, atbilde uz kuru arī ļaus mums paplašināt priekšstatu par notiekošo uz planētas.

Gari, kuri nodeva savu saprātu un ķermeņus saviem brāļiem-Gariem, pārgāja uz piektās dimensijas augstākajiem virstoņiem. Tās ir diezgan attīstītas piecdimensionalitātes pasaules, kur augšupejošā atzarojuma Gari ieguva jaunas iespējas evolucionārajai attīstībai. Viņi tika augšupcelti uz šīm pasaulēm, izgāja speciālu reabilitāciju un ieguva smalkmateriālus ķermeņus, gaismas struktūras, kuras ļauj viņiem eksistēt un attīstīties ļoti labvēlīgos apstākļos. Garīgās aizstāšanas rezultātā starp augšupejošā un lejupejošā atzarojumu pārstāvjiem notika daudzdimensionāla ģenētiska enerģētiskā apmaiņa. Augšupejošā atzarojuma Gari ieguva svarīgas daudzdimensionālās ģenētikas komponentes no lejupejošā atzarojuma Gariem. Tajā skaitā bagātinājās viņu Dievišķā Apziņa, kura ir garīga sastāvdaļa, nevis duādes “saprāts-ķermenis” piederums.

Augšupejošā atzarojuma Gari-aizstātie savā laikā atgriezīsies šajā pasaulē kā īpaša Gaismas Darbinieku vienība, kuriem būs speciāla misija. Viņi iemiesosies tajā brīdī, kad ceturtās un piektās dimensiju saaudzēšanas process sasniegs savu apogeju. Būdami ar īpašu ģenētiku, sasaistošu augstākās dimensijas ar zemākajām, tādi Gari sāks ar savu enerģētiku “šūt kopā”, saaudzēt dimensijas, kas ļaus ne tikai paātrināt ceturtās un piektās dimensiju Polipasaules izveidošanos, bet arī harmonizēt viņu.

Un tā, mani sirdsmīļie Bērni, tagad jūs zināt, ka Gars vienā ķermenī var tikt aizstāts ar citu Garu. Jums ir zināms, ka Garīgās aizstāšanas process aktīvi sākās pagājušā gadsimta vidū un tagad aktīvi attīstās. Tas īstenojas ar Dieva-Radītāja Svētību un ar cilvēku Augstāko “Es” piekrišanu. Šis process ir nepieciešams evolūcijas augšupejošā un lejupejošā atzarojumu saplūšanai, jaunas daudzdimensionālas ģenētikas radīšanai. Par to ir svarīgi zināt Gaismas Darbiniekiem un pareizi novērtēt to, kas ar viņiem notiek tagad.

Taču, tikai saprast un novērtēt ir par maz. Gaismas Darbinieki – tie ir tie, kas aktīvi strādā. Tie ir Gaismas Radītāji, ar Mīlestību radoši jaunu dzīvi. Tāpēc Valdnieks Maitreija piedāvā jums veikt praktisku gaismas darbu, vērstu uz KUNDALINI enerģijas aktivizēšanu. Tā ir daļa no darba cilvēces un visu planetāro dzīvības formu apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanā.

Svētu jūs, mani Bērni, aktīvai gaismas jaunradei! Ziniet, ka ar jums ir arī Dieva-Radītāja Svētība!

Mani sirdsmīļie! Mēs esam izgājuši uz to jaunrades robežu, kad no jūsu apzinātas aktīvas gaismas pozīcijas ir atkarīgs ļoti, ļoti daudz kas! Pirmkārt – Pārejas un Jauno Pasauli kvalitāte, pašas šīs pasaules kvalitāte. Jūsu nākotnes daudzdimensionālās dzīves pamati tiek ielikti šeit un tagad. Tiek ielikti visu planetāro dzīvības formu daudzdimensionālās dzīves pamati, dzimst jauns ceļš galaktiskajām dzīvības formām.

Un tas patiesi ir tā.

VALDNIEKS MAITREIJA –

PLANETĀRAIS KRISTUS-MELHISEDEKS

2013. gada 8.–16. jūnijā

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 4. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email