Магниты Духа

Urusvati caur MARINU SHULTS. VĒSTULES NO MĀJĀM Turpinājums. Sākums Nr. 2 (8), 3 (9)

7. vēstule

NĀKOTNES ATSLĒGA

Atgriezīsimies pie mūsu sarunas par tām izmaiņām, kuras notiek astrālajā pasaulē. Un sāksim ceļojumu pa tās jaunajiem apgabaliem.

Augšupcelsimies viegli un vienkārši uz tām telpām, kuras gaida pārceļotājus no četrdimensionalitātes. Viņas, šīs telpas, vēl ir šķīstas, ja tā var izteikties zemes valodā. Lidojam, mani dārgie, lidojam viņās un cenšamies iegaumēt visu, ko spēj aptvert jūsu uztvere. Tā daudziem jau ir tik attīstīta, ka var ieraudzīt daudzas kardinālas atšķirības – salīdzinājumā ar jūsu pašreizējās dzīvošanas pasauli. Ievērojiet, cik viegli šeit elpot. Bet vai jūs elpojat, mani dārgie? Vai tad jums ir uzģērbts četrdimensiju blīvais ķermenis? Ievērojiet, cik jūs paši esat viegli un gaisīgi! Un cik viegli pārvietojaties šajā jums jaunajā telpā! Bet tagad mēs apstāsimies un paraudzīsimies apkārt. Katrs ieraudzīs šo pasauli savā veidā. Tas tā ir. Es, aicinot jūs uz šo ceļojumu, speciāli nenorādīju ne uz kādiem piektās vai augstākas dimensijas apakšlīmeņiem. Un katrs uzstādīju savu lidojuma latiņu! Bet tomēr izlīdzināmies mūsu ceļojumā. Piedāvāju šodien apmeklēt dažus konkrēti piektās dimensijas apakšlīmeņus. Un tieši tos, kur jau iezīmējas un attīstās jaunā dzīve. Es, kā jūs atceraties, norādīju uz to, ka astrālās pasaules jaunās dimensijas vēl tikai sāk veidoties. Ir tas, kas eksistē, ir tas, kas tiek radīts. Un tas tā ir. Jūs zināt, ka planētas piektajā dimensijā palika Gaismas Pilsētas. Jūs zināt, ka daži cilvēki pāriet uzreiz uz piekto dimensiju pēc iziešanas no fiziskā ķermeņa. Jūs jau zināt par Reabilitācijas Centra eksistenci līmenī 5,4.

“Tad kas ir apdzīvots, un kas vēl būvējas? – jautāsiet jūs. – Kā tajā visā tikt skaidrībā? Mūs aicina no jauna būvēt dzīvi 5-jā dimensijā, un tai pat laikā tur kāds jau sen dzīvo un strādā. Galva iet riņķī!” Tādēļ mēs arī ar jums ceļojam pa dimensijām, lai iegūtu atbildes uz jautājumiem. Astrālā pasaule pārdzīvo nopietnu pārkārtošanos. Un tieši tāpēc tad arī saiet vienkopus visi šie stāvokļi, kad piektajā dimensijā, no vienas puses, dzīvo un strādā cilvēki, bet, no otras puses, šī pasaule gaida savus celtniekus.

Piektās dimensijas astrālās pasaules jauno, neapdzīvoto apakšlīmeņu matērija vēl ir tapšanas, savas galīgās formēšanās stadijā. Veidojas tie apgabali, kuri paredzēti liela daudzuma zemiešu un citu dzīvības formu uzņemšanai pēc masveida Augšupcelšanās sākšanās. Citādi nevar. Jūs sāksiet augšupcelties tikai pie noteiktām būtiskām izmaiņām visā jūsu gaismas struktūrā un, dažiem, pie izmaiņām viņu fiziskajos ķermeņos. Šo pārceļotāju straumi gaidīs atbilstoši apgabali ar paaugstinātām vibrāciju, enerģētiskajām un, pats galvenais, jaunām magnētiskajām īpašībām. Jūs nevarēsiet izvietoties apdzīvotajos apgabalos – pat ja arī tie ir tie astrālās pasaules slāņi, kuri jau ir “nožogoti” no vecajiem apgabaliem. Tur mitinās dvēseles, kuras pagaidām vēl dzīvo pēc Reinkarnāciju likumiem. Mēs tagad ceļojam pa jaunajiem, formēšanās procesā esošajiem astrālās pasaules apgabaliem. Jūs šeit neredzat dzīvības formas lielā skaitā. Taču šeit jau eksistē sava, ļoti īpaša, daba. Daži ieraudzīs gan jūras, gan kalnus, gan upes ar ezeriem. Bet kāds pamanīs arī dinamiskas dzīvības formas. Taču paraugieties – cik mainīgs viss ir! Bet galvenais – pievērsiet uzmanību, kā šīs telpas piepildījums ir stipri atkarīgs no jūsu domām! Pamēģiniet tagad kaut ko iztēloties! Bet tikai nebūvējiet neko rupji materiālu, ļoti jūs lūdzu! Šeit vieglāk veidojas harmoniskas un vieglas formas. Pievērsiet uzmanību veidoto formu kustīgumam, to elastīgumam un dinamiskumam – jūsu domu izmaiņas ietekmē. Neliela pavingrināšanās domradīšanā ļaus jums iegaumēt pirmo un ļoti svarīgo mācību – viss tiek veidots un pārveidots caur jūsu domu! Jo harmoniskāka ir jūsu doma, jo skaistāka un elastīgāka ir jūsu radošā konstrukcija. Jā, jums vajag saprast pašu galveno – jūsu vietā šo pasauli neviens neuzbūvēs…

Šeit mēs apstāsimies, lai… iegūtu svarīgu NĀKOTNES ATSLĒGU. Šī atslēga – zināšana par to, ka jūsu nākotni vajag būvēt zemes, četrdimensiju cilvēkiem kopīgā jaunradē ar tiem, kas jau dzīvo piecdimensionalitātē. Un tāpēc nepavisam nav nejaušība, ka zemiešiem ir atvērts ceļš pie šī evolucionārā darba pie Projekta “Cilvēces Nākotnes Pasaule”. Nākotne, jaunā pasaule jārada, pirmkārt, četrdimensiju cilvēkiem, tāpēc ka viņu doma rada tieši to nākotnes mitināšanās vides matēriju, kura nepieciešama. Bet vest jūs pa pareizu ceļu apņemas tie, kas jau ir iedzīvojušies savos astrālās pasaules apgabalos un skaidri stādās priekšā visas galvenās dzīves likumsakarības augstākās vibrācijās.

Tagad Es gribu ar jums pacelties nedaudz augstāk par tiem apgabaliem, kurp katru no jums atveda jūsu apziņa. Pašreiz jūs ceļojat, balstoties uz savas apziņas spēku un sagatavotību. Piedāvāju jums pacelties gaisā un paskatīties uz visu it kā no putna lidojuma. Pacentieties nofiksēt savu apziņu tajā telpā, kurā atrodaties. Paraugieties apkārt. Izrādās, daudz kas jau ir izmainījies jūsu pastaigas laikā. Kā tā? Kāpēc? Kur ir šo astrālās pasaules apgabalu matērijas dinamiskā stāvokļa noslēpums? Šī dinamika jums būs jāņem vērā, kad sāksiet apzināti un plānveidīgi būvēt savu dzīvi piektajā dimensijā, vēl atrodoties savā četrdimensiju dzīves telpā. Jau jūsu klātbūtne astrālajā pasaulē domās vien sāk to mainīt. Bet jūsu domradīšana – tā ir aktīva astrālās pasaules izmainīšana.

Un tā, mēs vēl neesam beiguši runāt par astrālās pasaules jaunajiem apakšlīmeņiem, bet izdarīt nopietnu secinājumu jau pilnīgi varam. Jūs, vēl atrodoties četrdimensionalitātē, varat sākt un jums ir jāsāk būvēt sava nākotnes dzīve piecdimensionalitātē, izmantojot tīru un progresīvi orientētu domu. Un atcerieties, ka tikai jūsu, četrdimensionalitātes cilvēku, doma radīs vajadzīgo tā apakšplāna matēriju, kurp jūs pārnesīsiet savu eksistenci pēc Augšupcelšanās.

 

8. vēstule

 

PAMATI JAUNAJAI DZĪVEI

Turpinām mūsu sarunu par gatavošanos jaunajai eksistencei piektajā dimensijā. No kurienes ņemt tās zināšanas, kuras ļaus pareizi būvēt jauno dzīvi? Jūs zināt tikai dažus pamata principus. Un kā izvairīties no spontānas, nevadāmas “būvniecības”, uz kuru tieksies daudzi cilvēki, saņēmuši mazāk kaut kādus labumus četrdimensiju dzīvē? To ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ķeroties pie jebkādiem jaunās dzīves būvniecības domās veidiem. Un tāpēc es gribu uz šo to saasināt jūsu uzmanību. Saprotiet: tagad jums ir īpašs laiks. Telpa ātri vijas kopā, mainās, par ko Es jau teicu pirmajās vēstulēs. Lūk, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nevajag pārnest uz piekto dimensiju jūsu zemes dzīves pamatus, kaut arī uzlabotā variantā. Daudzi gribētu uzbūvēt saviem “Es” vai savām ģimenēm to, ko nav spējuši realizēt ceturtās dimensijas pašreizējā laikā. Atstājiet šīs veltās domas! Jūs, protams, varat pārdomāt jūsu uzlabotās dzīves variantu un uzbūvēt piektās dimensijas telpā brīnišķīgas uzlabotas kvalitātes mājas un dzīvokļus. Bet apstājieties un padomājiet pilnīgi nopietni – bet vai jums piektajā dimensijā ir vajadzīgs jūsu šodienas dzīves uzlabots variants? Teikšu atklāti. Tiem, kam vajag lēni pāriet no viena stāva uz otru un dzīvot kāpņu telpās labiekārtotos ceturtās dimensijas parauga dzīvokļos, šis pārejas variants varbūt arī ir derīgs. Taču uz to nevajag orientēties visai cilvēcei un īpaši tiem progresīvajiem cilvēkiem, kuri patiesi grib radīt jaunu dzīvi visai planetārajai kopienai. Un tāpēc pilnīgi dabiski izvirzās jautājums par jaunās pasaules iekārtojuma principiem, kurus vajag zināt un ielikt savā domradīšanā. Mēs ar jums sākam radīt JAUNO DZĪVI jau tagad. Un jums ir vērts pievērst uzmanību tām akcijām, kuras izpildīt jūs aicina jūsu Garīgie Vadītāji. Mēs pavēstījām jums par Dualitātes Eksperimenta izpildīšanas noteikumu noņemšanu no zemiešiem un planētas (par viņu arī neaizmirstiet). Un tas bija pirmais solis, kurš vēl nebūvēja, taču ļāva sākt jaunas konstrukcijas, tajā skaitā arī četrdimensionalitātē, kura strauji mainās. Saprotiet, ka dualitātes enerģijas eksistēja visās dimensijās. Strādāja stiprāk un koncentrētāk ceturtajā dimensijā un zemāk. Un nākošo grandiozo soli Gaismas Ģimene, Galaktiskā kopiena veica 2012. gada septembrī. Mēs sākām izvadīt no planētas tā saucamos Tumsas Spēkus. Un tieši tos īpaši stipros dualitātes enerģijas nesējus, kuri nevēlējās iziet no duālās spēles. Nu ko, tās bija viņu tiesības un viņu izvēle. Mūsu pienākums bija ņemt tās vērā. Ir taču planētas, kur iet iemiesojumu virpulis un dualitātes enerģijas ir šo pasauļu pamats. Mēs ļāvām Tumsas Spēkiem iet uz šīm planētām bez jebkādiem zaudējumiem viņu evolucionārajam ceļam. Viņi pabeigs tur savu iziešanu no duālās eksistences un iziešanu pie savas Dievišķības. Ne visi, kam bija likts priekšā, spēja piekrist un aiziet. Taču aizgāja daudzi. Un tas ļāva pāriet pie jaunās pasaules būvēšanas nākošā etapa. Jums liekas dīvaini, ka es tagad tā pateicu? Bet līdz ar dualitātes enerģiju izvadīšanu un Tumsas Spēku aiziešanu notika arī to astrālās pasaules apgabalu attīrīšanās, par kuriem mēs ar jums runājām agrāk. Pie kam visos apgabalos – gan jaunajos, gan vecajos. Tātad visi, kas piedalās tāda tipa planetārajās akcijās, vai nu veido iespējas jaunās pasaules radīšanai, vai arī tieši veic tās būvēšanu. Mācieties vērot savu kolektīvo un individuālo darbību evolucionāro pakāpi un izdarīt tālejošus secinājumus par to nozīmīgumu. Neveiciet Gaismas Ģimenes rekomendētās planetārās Akcijas atrauti citu no citas. Visas tās ir saistītas ar jūsu jaunās dzīves piektajā dimensijā uzbūvēšanas vienotu algoritmu. Kad jūs izvadījāt no planētas dualitātes enerģijas un pieņēmāt savās sirdīs Galaktisko Gaišzilo Rozi, tad ar to pastiprinājāt jūsu patiesu dalību jauna piektās dimensijas apgabala dzīves būvēšanā. Kas tad notika tajā jaunajā piektās dimensijas apgabalā, kur mēs nesen ar jums ceļojām? Ļoti nopietnas izmaiņas, kuras ielika pamatus jūsu kā jaunās cilvēces Gaismas Ģimenes vienotai eksistencei. Bet tas ir viens no noteicošajiem nevis duālas eksistences, bet dzīves Radītāja Mīlestībā, dzīves Vienotībā, dzīves kopradīšanā ar Galaktikas un Visuma Gaismas Ģimeni – pasaules principiem! Un tādejādi jūs spērāt vēl vienu soli pretim savai pārceļošanai uz šiem astrālās pasaules apgabaliem. Mēs varam uzskaitīt daudz jūsu radošo darbību, kuras rada piektās dimensijas Jauno Pasauli. Pakavēšos pie vienas no galvenajām darbībām, par kuru daudziem ir zināms. Tieši Portāla 12:12:12 atvēršanas dienā jūs izdarījāt jūsu planētas magnētisma ģenerālo pārkārtošanu. Tā pilnīgi dabiski un loģiski izriet no planētas un visas planetārās dzīvības duālās eksistences atcelšanas. Atgādināšu – jūs sākāt būvēt trīspolārā magnētisma matricu, bet tieši trīspolārais magnētisms tad arī ir piektās dimensijas jaunā apgabala eksistences pamats. Tādejādi, piedaloties šajā lielajā planetārajā darbā, jūs, iespējams, pašiem to neapzinoties, sākāt savas nākotnes eksistences piecdimensionalitātē pamata būvēšanu. Saprotiet, ka bez šī noteicošā soļa jūs nevarētu tur taisīt visas tālākās būvniecības. Tas bija ļoti svarīgs solis Projekta “Cilvēces Nākotnes Pasaule” attīstībā.

Tādejādi, mēs varēsim skaidri sadalīt jūsu darbības šajā Projektā: kardinālās, kolektīvās, kuras veido principiāli jaunas jūsu Nākotnes Pasaules eksistences normas un paņēmienus; un individuālās, ar kurām jūs neapšaubāmi iesiet jaunajās konstrukcijās. Un daudzi planētas cilvēki arī tagad savu Skolotāju, Audzinātāju un Augstāko “Es” vadībā strādā pie šīm konstrukcijām. Mani dārgie, tagad rit kolektīvās būvniecības periods, un šis periods ir ļoti svarīgs. Jums ir jāsaprot jūsu kolektīvo darbību jēga. Ievērojiet, ka neviena Akcija, Gaismas Spēku veikta, netiek likta jums priekšā bez nopietniem izskaidrojumiem un pamatojumiem. Pie tam ņemiet vērā, ka uz planētas vēl stipri ir arī spēki, kuri pretojas visam progresīvajam. Un tie vienmēr, tāpat kā visos jūsu duālās dzīves gadsimtos, centīsies nomelnot visu jauno un traucēt jums. Tās ir jūsu dualitātes spēles atliekas. Un jūsu tieksmei uz Gaismu pretojas tie, kas reiz piekrita spēlēt tieši tādu lomu. Viņiem vajag sūtīt mīlestību un palīdzēt vai nu aiziet no planētas, par ko Es jau augstāk teicu, vai arī, tāpat kā jums, atklāt savu Dievišķību, celt vibrācijas un apskaidrot savu “Es”. Ziniet: Gaismas Ģimene nekad ne ar vienu necīnās, neaprunā, nenomelno. Ja jūs atkal sauc uz pretnostatījumu un cīņu – tātad, tie ir tie, kam vēl vajag palīdzēt apskaidrošanā. Un tas notiks pakāpeniski. Bet Es vēlu visiem klausīties savu Sakrālo Sirdi, viņa nekad nekļūdās! Un tas patiesi ir tā!

Mēs ar jums runājām par Nākotnes Pasaules – piektās dimensijas pasaules, kura gaida savus celtniekus un savus nākošos iedzīvotājus – kolektīvās jaunrades ceļiem. Bet tagad Es uzvedināšu, pa kādiem ceļiem jūs pakāpeniski pienāksiet pie individuālās jaunrades.

 

9. vēstule

 

JAUNĀS DZĪVES INDIVIDUĀLĀ JAUNRADE

Mani dārgie mūsu dzimtās planētas brīnišķīgās nākotnes radītāji! Tieši tagad atnāk tās zināšanas, kuras jums nepieciešamas jūsu jaunās dzīves veidošanai. No kurienes tās atnāk? Ne no kosmiskā tukšuma, nē. Tās jau potenciāli eksistē Akašas Hronikās. Un ir neviena cita kā jūsu pašu saarhivētas. Jā, es to saku pilnīgi atbildīgi. Es to paskaidrošu sīkāk. Man ļoti gribas, lai daži no jums mūsu sarunas laikā sāktu atcerēties to, ko reiz izdarījāt. Es speciāli neteicu – “visi jūs izdarījāt”. Nē, ne visi. Taču tas nenoniecina katra no jums nozīmi. Jūs jau saprotat, ka katram no jums ir sava misija, savs zvaigžņu ceļš. Dažādos ceļos jūs atnācāt uz šo planētu, lai piedalītos dualitātes Eksperimentā. Bet tagad jūs kā vienotā krājkasītē saliekat savu pieredzi un, galvenais, tās iestrādes, ar kurām atnācāt šurp. Un tāpēc starp jums ir cilvēki, kuri jau iepriekš sagatavoja informāciju par to, kā vajadzēs veidot dzīvi pēc Eksperimenta pabeigšanas. Viņi tagad tad arī nodarbojas ar šīs informācijas atpakošanu. Tomēr man jāatgādina jums, ka daudz kas kardinālā veidā ir izmainījies, un ne visa iepriekš sagatavotā informācija jums noderēs būvniecībai. Bet arī tas ir lieliski! Jo radošajā procesā taču iekļaujas arvien lielāks Gaismas Darbinieku skaits!

Un tā, tagad aktīvajā fāzē atrodas jūsu kolektīvā jaunrade. Tā pirmkārt izpaužas kā gatavošanās dažādiem, evolucionāri diezgan sarežģītiem planetāriem darbiem un to veikšana. Un daudzi no jums tajos piedalās. Šiem fundamentālajiem darbiem ir samērā revolucionārs raksturs, tas ir, tie nebija paredzēti Zemes iziešanai no dualitātes Eksperimenta. Taču jūs pastāvīgi maināt scenāriju savas planētas un visu dzīvības formu jūsu atgriešanai Dievišķā stāvoklī. Un galvenais ir tas, ka jūs izvēlējāties to planetārās Augšupcelšanās sagatavošanas un veikšanas ceļu, kurš agrāk nebija pazīstams un tāpēc netika plānots. Jūs aizgājāt pa brīnišķīgu harmonisku un evolucionāri attaisnotu ceļu. Kādēļ es visu to jums atgādinu? Vienīgi tādēļ, lai jūs spētu saprast, ka jūsu aktīva dalība planetārajos darbos gatavo arī pilnīgi jaunu jūsu Jaunā Laikmeta individuālās jaunrades aspektu.

Kas tas ir – jaunās dzīves individuāla jaunrade 5-jā dimensijā? Protams, es runāju par dzīvi jaunajos astrālās pasaules apgabalos, par kuriem es jums pastāstīju. Tiek atpakota informācija par tādas būvniecības fundamentālajiem principiem. Taču tai jābūt nokoriģētai atbilstoši tiem revolucionārajiem pārveidojumiem, kurus jūs, kopīgi ar Gaismas Ģimeni, veicat uz planētas. Un priekš tā nepieciešams ar īpašu rūpību izpētīt visus jaunos materiālus, kurus mēs jums dodam. Kā jums uzzināt par tiem jaunās dzīves būvniecības principiem? Un kurš tos koriģēs?

Informācija, savā laikā saglabāta priekš Zemes un zemiešiem, jau ir atpakota un tiek uzglabāta speciālās glabātuvēs. Jūsu datortehnikas valodā jūs tās nosauktu par failiem. Šie faili pašlaik atrodas astrālajā pasaulē un ir pieejami dažiem astrālās pasaules iedzīvotājiem. Tieši tāpēc jums tagad tiek doti instrumenti ieiešanai kontaktā ar 5-tās dimensijas pārstāvjiem. Tieši tāpēc, pavisam ne nejauši, sakām jums: jums ir jārada kopā ar 5-tās dimensijas iedzīvotājiem. No viņiem jūs saņemsiet nevis vienkārši atbalstu, bet arī Jaunās Pasaules – jūsu nākotnes dzīves Pasaules – uzbūvēšanas principus.

Pie kā vērsties? Piemēram, jūs izejat Polipasaules Nulles Punktā un gribat ieiet kontaktā ar tiem, kas jūs iemācīs, kas jums palīdzēs. Astrālajā pasaulē ir daudz specializētu Dienestu. Jūs varat izsaukt Nākotnes Attīstības Dienesta pārstāvjus. Viņiem savukārt ir daudz apakšnodaļu, kas atvieglos gan jūsu sazināšanos, gan nosprausto uzdevumu risināšanu. Ja jūs protat dzirdēt un redzēt Smalko Pasauli, tad pēc kontakta nodibināšanas ar Nākotnes Attīstības Dienestu jums būs ļoti viegli darboties. Jūs ieejat dialogā ar atbilstošu pārstāvi un sākat studēt radīšanas sistēmu jūsu iecerētajā virzienā. Un, ja jums ir kaut kādas kļūdas, tad jums pateiks priekšā un paskaidros jūsu pieņēmumu nepareizumu. Jūs šī Dienesta darbiniekos atradīsiet nevis vienkārši drošus palīgus, bet arī uzticamus draugus kopradīšanā, tuvus garā un garīgi radniecīgus. Ticiet, tās būs aizraujošas un produktīvas tikšanās. Šeit tad arī noderēs jūsu jaunās zināšanas, atnestas no jūsu kolektīvajiem darbiem planetārajās akcijās. Jūs nesat pilnīgi jaunas revolucionāras idejas un sintezējat tās ar jūsu pasaules klasiskajām idejām pēc Radītāja sākotnējā nodoma. Nākotnes Attīstības Dienests saglabā šo informāciju un pavairo to uz jaunu ideju, jūsu realizētu planetārajos darbos, rēķina.

Kā varētu izskatīties jūsu individuāls radošs akts kopradīšanā ar Nākotnes Attīstības Dienestu? Piemēram, jūs gribat uzzināt, kā labāk uzbūvēt jūsu mītni 5-jā dimensijā? Jūs izsaucat Nākotnes Attīstības Dienestu un uzzināt dzīvojamo telpu eksistēšanas 5-jā dimensijā fundamentālos principus. Tas atbrīvos jūs no kļūdām savas nākotnes mītnes pārdomāšanā. Tāpēc ka jau ir teikts: nevajag uz turieni pārnest jūsu dzīvokļu un māju uzlabotas kopijas. Jūs daudz interesanta varēsiet uzzināt no šī Dienesta pārstāvjiem. Viņi spēs noteikt, kurā astrālās pasaules apgabalā jūs, domājams, dzīvosiet. Un paši radīs priekš jums piemērotas mītnes iepriekšēju skici. Bet varbūt jums mītne galīgi nav vajadzīga. Visdrīzāk tas jūs sākumā pārsteigs, taču nebīstieties! Arī kas tāds ir iespējams. Pēc tam jūs spēsiet jau patstāvīgi plānot un radīt savu mītni. Un visbeidzot pienāks tās materializācijas periods, par ko parunāsim atsevišķi. Taču ceru, ka jums sākumā gribēsies gūt priekšstatu par zemiešu kolektīvo dzīvošanu 5-jā dimensijā un tieši ar to sākt sava paša dzīvokļa plānošanu. Un tas būs pareizi.

Mani dārgie brīnišķīgās, atjaunojošās planētas ar maigo Dvēseli, Gaijas, cilvēki! Gribu pateikt dažus vārdus arī par to, cik pati planēta ir ieinteresēta nākotnes celtniecībā, tās radīšanā un attīstībā. Un īpaši tajā, lai tā tiktu darīta ar pareiziem paņēmieniem, pēc noteiktiem noteikumiem un, ievērojot kosmiskos likumus. Bez tā mēs nedabūsim jaunu, harmoniski uzbūvētu pasauli ne 5-jā, ne augstākās dimensijās. Un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, lai izvairītos no jūsu iecerētā haotiskas celtniecības un materializācijas, ir radīts Projekts “Nākotnes Cilvēces Pasaule”. Mēs caur šī Projekta materiāliem jums pastāvīgi dosim nepieciešamās zināšanas un iemaņas Jaunās Pasaules uzbūvēšanā 5-jā dimensijā. Jums nav jāsteidzas un jādarbojas patstāvīgi uz savu risku. Visam savs laiks. Paši drīzumā redzēsiet, ka vēl būs ļoti stipras planetārās celtniecības akcijas, kuras lielā mērā izmainīs jūsu priekšstatus par nākotni.

Un galvenais, ko jūs, izpildot visus šos darbus, nedrīkstat aizmirst, – tā ir gatavošanās planetārajai augšupcelšanai. Un, kad es saku “planetārajai”, tad ar to domāju visas planetārās dzīvības augšupcelšanos. Un atbildība par šo augšupcelšanos gulstas uz jums! Un nedomājiet tikai par individuālo augšupcelšanos. Es par to jau teicu, tagad tikai atgādinu, tāpēc ka nākotnes būvēšana ar šo jautājumu ir tiešā veidā saistīta.

Bet tagad ir pienācis laiks parunāt par tiem, kas vēl nav attīstījuši smalko uztveri, bet arī grib piedalīties nākotnes dzīves būvēšanā. Kā darboties viņiem?

 

10. vēstule

 

NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS DIENESTS

Šeit palīgā nāk lielisks instruments, kuru es tikko kā pieminēju, un tā ir – POLIPASAULE. To apgūt var jebkurš Gaismas Darbinieks, pat neattīstījis uztveres daudzdimensionālās iezīmes. Vajag nopietni attiekties pret šī kontakta ar Smalko Pasauli instrumenta apgūšanu. Un ar tā palīdzību jūs varat daudzējādā ziņā atvieglot savu darbu ar 5-tās dimensijas darbiniekiem.

Tomēr man gribas teikt tiem, kam nav skaidrredzēšanas vai skaidrdzirdēšanas: mani dārgie, mēs sen runājam par kontakta ar savu Augstāko “Es” nepieciešamību. Droši vien jūs paši to zināt. Ja jūs esat kontaktā ar Augstāko “Es”, tad visu manis augstāk uzskaitīto jūs varat veikt ar Viņa palīdzību. Absolūti visu! Taču, ja tāda kontakta vēl nav, tad vajag nekavējoties ķerties pie saiknes ar Augstāko “Es” sastrādāšanas. Pašreizējā laikā katram Gaismas Darbiniekam vienkārši ir pienākums būt sakaros ar savu Dievišķo būtību.

Un tomēr gribu paskaidrot, kā var izmantot Polipasauli tam darbam, par kuru mēs runājam. Polipasaule ir nepieciešama ne tikai no zemes plāna aizejošo dvēseļu pavadīšanai. Polipasaule ir universāls instruments sakariem starp dažādām Pasaulēm. Un jūs jau no jūsu pēdējiem darbiem spējāt saprast, ka arī Polipasaules struktūras var būt visai atšķirīgas. Sāciet ar to, ka izprotat Polipasaules būtību. Pastaigājiet pa Portāliem, sajūtiet to enerģijas. Pastāviet Nulles Punktā ar neaktivizētām Mebiusa lentām, bet pēc tam aktivizētām. Nesteidzieties iet tālāk. Dariet šo darbu ilgi un neatlaidīgi, kamēr neiegaumēsiet visas sajūtas. Jūs pat nepamanīsiet, kā pieradīsiet pie kontakta ar 5-to dimensiju (ja strādā ar 4.-5. dimensiju Polipasauli). Pamazām, iedzīvojoties Nulles Punktā, sāciet piesaukt kādu no jums pazīstamajiem 5-tās dimensijas Gaismas Darbiniekiem. Jums ir jāpierod pie enerģētikas izmaiņas un jāiegaumē noteikti signāli, saistīti ar viņa parādīšanos (un tie noteikti būs). Tālāk jūs varat iet sava Nodoma apstiprināšanas ceļu un nodot to šim Gaismas Darbiniekam. Ticiet, viņi izdarīs visu iespējamo. Jautāsiet: kur tad būs jūsu personīgā jaunrade? Jums taču nav atgriezeniskās saites, par kuru es pastāstīju iepriekšējā vēstulē. Saite būs, ja jūs protat novērot Zīmes jūsu dzīvē. Atbildes informācija tiks jums obligāti nodota dažādos veidos. Tā var atnākt miegā, tā var ienākt no kāda cilvēka jūsu apkārtnē, tā var ienākt no drukātajiem informācijas līdzekļiem. Galvenais – protiet novērot, klausīties, redzēt, uzticēties. Un jūs, pašiem to nemanot, sāksiet pieņemt informāciju un strādāt ar to. Mācieties būt daudzdimensionāli. Tas tagad ir ļoti svarīgi.

Un vēl gribu atgādināt to, ka jūs jau esat iegājuši laika sfēriskumā, un tāpēc nespriediet lineāri. Pat teiktu – pārāk taisni. Tas jūs mulsinās, virzīs nost no izvēlētā ceļa.

Tagad ir piemēroti pateikt to, ka nākotnes plānošanai ir racionāli apvienoties pa trīs cilvēkiem vai grupās, kuras sastāv no cilvēkiem ar daudzveidīgi attīstītām spējām. Īpaši ar tiem, kuri spētu vadīt čenelinga kontaktu ar 5-tās dimensijas darbiniekiem. Taču tas absolūti neizslēdz saspringtu patstāvīgo darbu, dārgie draugi. Nevar tagad “tikt dāmā” uz citu cilvēku darba rēķina. Paša attīstībai un sekmīgai virzībai nākotnes celtniecības jautājumā – tas ir augstākā mērā nemērķtiecīgi. Atcerieties to!

M.S.: Urusvati! Vai var uzzināt Nākotnes Attīstības Dienesta vadītāja vārdu vai iepazīties ar viņu? Mēs, piemēram, esam pazīstami un sadarbojamies ar Oļegu Dālu, Reabilitācijas Centra vadītāju. Gribētos iepazīties arī ar NAD vadītāju, ja tas ir pieļaujams.

Jā, mana dārgā darbiniece. Nekādu problēmu ar šo iepazīšanos nav. Viņa vārds ir ARAMEISI. Un tu vari viņu pašlaik nointervēt. Es stādu priekšā Nākotnes Attīstības Dienesta vadītāju – Arameisi un dodu viņam vārdu.

M.S.: Cienījamais Arameisi! Priecājos iepazīties. Atļaujiet caur mūsu Žurnālu stādīt Jūs priekšā ceturtās dimensijas Gaismas Darbiniekiem. Pastāstiet par Jūsu Dienestu un mūsu iespējamo sadarbību ar to.

“Tas man ir liels gods – sniegt interviju Vēstulē, kuru diktē Urusvati – Lielais Gars, kuru es ļoti godāju.

Dārgie Žurnāla “Мировой ченнелинг” lasītāji, cienījamie 4-tās dimensijas Gaismas Darbinieki, ir pienācis laiks mums visai tuvu iepazīties. Bez mūsu Dienesta jums būs grūti būvēt savu nākotni. Jūs varat pamatoti jautāt: ja mūsu Dienests ir speciāli šim mērķim paredzēts, tad kādēļ mums iekļauties šajā celtniecībā? Taču uz šo jautājumu jums jau ir atbildējuši jūsu vadītāji. Tikai kopīgām pūlēm mēs spēsim uzbūvēt Jauno Pasauli. Mēs spēsim jums palīdzēt, taču jums vajag pārvarēt nopietnu barjeru, saprotot, ka tikai iemācījušies, vēl atrodoties četrdimensionalitātē, pareizu domradīšanu, jūs spēsiet dzīvot pasaulē, kur momentā materializējas doma. Un tieši uz to tad jūs arī ved jūsu Skolotāji. Bet mēs spēsim jums palīdzēt sākt jūsu kolektīvo vai individuālo jaunradi no pareizām pozīcijām. Tam mēs arī esam paredzēti. Mūsu Dienests patstāvīgi neko nebūvē, kaut arī mēs zinām, kā to darīt. Mēs tikai palīdzam dažādām dzīvības formām veikt savu celtniecību vai piemērošanos jauniem apstākļiem. Paskaidrošu savus pēdējos vārdus. Jā, visām dzīvības formām. Pie mums vēršas arī augu, dzīvnieku kolektīvās apziņas; pārstāvji no citām civilizācijām, kuras attīstās uz šīs planētas, nevis tikai cilvēce. Ir daudz interesanta darba. Un daudz īpaši svarīgu risinājumu visu dzīvības atzarojumu un formu, kuras pāriet uz 5-to dimensiju, pareizā salāgošanā. Mēs varam ar jums par to kādreiz parunāt sīkāk. Es nesākšu tagad precizēt mūsu iespējamā kopīgā darba detaļas. Gribu tikai apliecināt jums to, ka katram cilvēkam, kurš pie mums vērsīsies, mēs noteikti palīdzēsim. Mūsu Nākotnes Attīstības Dienestam (NAD) ir lielas pilnvaras. Dienesta struktūra ir diezgan sazarota. Mēs nodarbojamies ne tikai ar cilvēku, bet arī ar Gaijas visu dzīvības formu pāriešanu uz 5-to dimensiju. Un arī pati Gaija pastāvīgi atrodas ar mums radošā kontaktā. Mani dārgie četrdimensionalitātes zemieši! Es tikai sāku iepazīties ar jums. Vērsieties pie mums biežāk, un mēs sāksim ar jums liela mēroga sarunu, apmaiņu ar pieredzi un viedokļiem. Man bija patīkami ar jums iepazīties. Un tālākajā jūs sāksiet uzzināt vārdus mūsu darbiniekiem, starp kuriem jūs ar izbrīnu vai prieku konstatēsiet jūsu tuviniekus, paziņas vai zemes plānā pazīstamus cilvēkus. Jūs jau pie tā sākat pierast. Ar dziļu atzinību par sarunas iespēju – Arameisi.”

Mani dārgie draugi! Ir notikusi pirmā iepazīšanās, no kuras sākuma jūs varēsiet novilkt citu pazīšanos ar šo Dienestu pavedienus. Varat iesākumā piesaukt Arameisi, bet viņš savukārt piesauks jums palīgā nepieciešamo speciālistu. Bet galvenais, jūs strādāsiet pareizā virzienā. Es jūs svētu šim ļoti interesantajam darbam! Jūsu Urusvati.

 

11. vēstule

 

IDEJA-VĒLĒŠANĀS-DOMFORMA

Mani mīļie Zemes cilvēki! Tagad mēs sāksim sarunu par pilnīgi citu jūsu mijiedarbības ar 5-tās dimensijas augstāko pasauli sfēru. Jo 5-jā dimensijā taču eksistē ne tikai astrālā matērija. Jums tur būs dažādu ķermeņu uzbūve, visai līdzīga attiecībā pret jūsu tagadējiem ķermeņiem. Es gribu pateikt vienīgi to, ka jums būs ne tikai paša zemākā blīvuma astrālās matērijas ķermenis, kuru mēs varam saukt par nosacīti fizisko, bet arī ēteriskais jaunais ķermenis (viņš prasa atsevišķu sarunu), pats astrālais ķermenis un noteikti – mentālais, kurš pārsniegs visas jūsu pašas labākās gaidas. Protams, pasaulē, kur momentāni materializējas doma, jums ir jābūt arī mentālajam ķermenim. Jums arī tagad viņš ir, taču viņš sastāv no vecās formācijas mentālās pasaules matērijas. Bet jums ir nepieciešams, pēc analoģijas ar fizisko, ēterisko un astrālo, uzbūvēt arī jaunu mentālo ķermeni. Cik daudz rūpju, padomājiet paši! Nav tik vienkārši sākt jaunu dzīvi (Urusvati maigs smaids). Jūs paši saprotat, kā vajag tīri domāt jūsu mentālā ķermeņa pārvešanai jaunā stāvoklī. Un tāpēc es sāku jaunu vēstījumu – jau par mentālo pasauli, bez kuras jūs neko nespēsiet uzbūvēt. Vajag taču saprast, no kurienes astrālajā matērijā nāk impulsi jūsu konstrukcijām. Viss ir kā vienmēr un tai pat laikā ar lielām izmaiņām.

Iztēlosimies, kā šajā jūsu dzīves momentā formējas cilvēka doma. Ir matērijas apgabals, saukts par mentālo matēriju. Viņa ir Esamības mentālā plāna jeb mentālās pasaules būtība. Kas tā ir par pasauli? Un kāpēc mēs par to tik daudz nerunājam? Tam bija savi iemesli, tāpēc ka šī pasaule savā uzbūvē ir diezgan sarežģīta un arī tāpēc, ka tā ir jūsu Augstāko “Es” dzīves konteiners. Tagad ir pienācis laiks runāt par šo pasauli sīkāk, ko es arī daru ar lielu labpatiku.

Mentālajā pasaulē ir apgabals, kur doma eksistē idejas līmenī. Pie tam šī ideja var eksistēt patvaļīgi ilgi. To ir svarīgi zināt! Viņai nav vilkmes uz realizāciju, tas ir, uz sekojošu materializāciju zemāku vibrāciju matērijā. Tas tad arī ir tas apgabals, kuru mēs Mācībā “Dzīvā Ētika” nosaucām par Pasauli Ugunīgo. Tā eksistē arī līdz šodienai, neskatoties uz grandiozajām izmaiņām visos Esamības Plānos, saistītos ar mūsu planētu.

Bet tagad izsekosim šīs idejas materializācijas mehānismam. Lai doma-ideja pārvērstos domformā, kura jau jebkuros apstākļos prasa materializāciju, nepieciešams kaut kāds impulss, kurš pagrūž ideju kļūt par domformu. Un šīs impulss ir jūsu vēlēšanās šo ideju materializēt. Kā tas notiek? Ņemsim vienkāršu sadzīves piemēru. Jūs varat izmantot šo idejas materializācijas mehānismu automātiski, neiedziļinoties tā darbībā. Piemēram, jūs varat pietiekoši ilgi sapņot (vai vienkārši mierīgi domāt) par to, ka nebūtu slikti, ka būtu sava māja. Taču dzīves apstākļi vai nu nedod iespēju ķerties pie šīs idejas realizācijas, vai arī jūs turat šo ideju sapņa līmenī, un tikai. Taču pienāk kāds brīdis, kad rodas pārliecinoša vēlēšanās to veikt. Un tad jūs ķeraties pie savas jaunās mājas pārdomāšanas detaļās. Tas tieši ir tas moments, kad ideja ietērpjas tā līmeņa mentālajā matērijā, kur formējas domforma. Bet nobriedusi domforma jau prasa savu realizāciju. Un pēc tam sākas jūsu jaunrades otrais etaps, kad atkal pirmajā vietā nostājas vēlēšanās, kura ierosina domformu materializēties. Tālāk jau jūs strādājat astro-mentālo formu līmenī un novedat savu sākotnējo izdeju līdz četrdimensionalitātes materiālajam līmenim.

Tā bija līdz šim. Bet tagad mēs izskatīsim jautājumu par to, kas tad mainās šajā shēmā. Intriga ir tāda, ka šī mehānisma pamata shēma neapšaubāmi saglabājas, taču pie tam izmainās pats domformas piepildījums. Tāpēc ka mentālajā pasaulē notiek ne mazāk satriecošas izmaiņas kā astrālajā pasaulē.

 

12. vēstule

 

AR KO SĀKT JAUNĀS PASAULES CELTNIECĪBU

Viegli varu apgalvot, ka drīz visas jūsu domformas izies kvalitātes pārbaudi. Pat ja jums tas vēl nav saprotams, vienalga apgūstiet šo postulātu. Un pie tam nav nekādas ekspertīzes vai kaut kādas jūsu domas diskreditējošas instances. Tas tiešā veidā ir saistīts ar tiem pārveidojumiem mentālajā pasaulē, par kuriem es jau sāku runāt iepriekšējā vēstulē. Ja nopietnas izmaiņas notiek astrālajā pasaulē, tad arī mentālā pasaule nevar palikt bez izmaiņām, īpaši tie viņas apgabali, kuri formē domformas. Bet tie ir arī apgabali, kuros eksistē matērija jūsu mentālo ķermeņu būvēšanai! Savietosim šos divus svarīgos momentus.

Agrāk mēs atdalījām Pasauli Ugunīgo un to mentālās pasaules apgabalu, kurš konkrēti saturēja domformām nepieciešamo matēriju. Šai matērijai ir spēja formu veidošanā un sekojošā savienošanā ar astrālās matērijas formām. Šī matērija deva dzīvību jūsu mentālajiem ķermeņiem. Un eksistēja skaidra atkarība starp jūsu mentālā ķermeņa uzbūvi un tām domām, kuras jūs radāt. Jo augstāka un tīrāka doma, jo smalkāks mentālais ķermenis.

Tagad šis mentālās pasaules apgabals pārdzīvo izmaiņas, analoģiskas astrālās pasaules izmaiņām. Un kā gan citādi? Cilvēki būtiski atšķiras savā uzbūvē, pēc savas apziņas paplašinājuma līmeņa, pēc sava dzīves ceļa (šajā gadījumā es ar to domāju – aiziešanu no zemes plāna pa dažādiem ceļiem). Un tāpēc šajā mentālās pasaules apgabalā notiek sadalīšanās slāņos un jauno apgabalu izolēšana no vecajiem, kas arī tiek veikts ar magnētisma palīdzību.

Ugunīgā Pasaule paliek neaizskarta. Bet dažādu cilvēku idejas tagad var nonākt dažādos mentālās pasaules, formējošas domformas, apakšapgabalos. Un tāpēc esiet īpaši prasīgi pret savu domāšanas procesu. Esiet kā nekad vērīgi, ja gribat jūsu astromentālo konstrukciju un jūsu mentālo ķermeņu pilnveidošanu. Bet tagad par to nedaudz sīkāk. Un noskaidrosim, kā tas ir saistīts ar jūsu Cilvēces Nākotnes Pasaules uzbūvēšanu.

Tagad, vecajā variantā, kurš vēl eksistē un darbojas zemiešu vairākumam, mentālajā telpā formējas jebkuras domformas, dažāda rakstura ideju iniciētas. Arī mentālās pasaules četru apakšplānu matērija ļauj radīt jebkuras jēgas, jebkura satura – no paša augstākā, līdz pašam zemākajam, domformas. Un tāpēc kāds būvē Gaismas Pilsētas, bet kāds veic vardarbību. Tāds bija mentālās pasaules stāvoklis dualitātes Eksperimentā. Un šos apakšplānus mēs esam spiesti vēl saglabāt darbībā priekš tiem cilvēkiem, kuri nespēj ātri izmanīties un virzīties kopsolī ar evolucionārajām pārmaiņām, notiekošām uz planētas. Tagad mentālās pasaules jaunajos apgabalos, kuri attīstās izolēti no vecajiem, par kuriem es tikko kā teicu, kļūst neiespējama negatīva rakstura domformu formēšanās. Jums par to jau ir vēstīts. Oļegs Dāls jums teica, ka nākotnes celtniecībai neder negatīvas astromentālās formas. Tas tā ir. Es to apstiprinu.

Un tagad notiek sekojošais. Tie cilvēki, kuri turpina domāt pa vecam un notur duālās enerģijas, domās strādā vecajos apgabalos, materializējot savas idejas tajos četrdimensionalitātes apgabalos, kur paši dzīvo un kur ir cilvēki, vēl gatavi pieņemt šo negatīvu. Un tāpēc jūs reizēm apkārt redzat vardarbības, vecās pasaules krampju, netaisnības pieaugšanu. Taču tas viss nevar ieiet 5-tās dimensijas jaunās pasaules apgabalos. Pat ja tādi cilvēki vēlētos tur kaut ko sagraut vai uzbūvēt savu placdarmu, tad viņu idejas un viņu postošās domformas tur nespētu materializēties. Tā tagad ir ierīkotas mainošās mentālā un astrālā pasaules. Tādu cilvēku mentālie ķermeņi ir primitīvi un sastāv no pašu zemāko mentālās pasaules vibrāciju matērijas. Viņi nav spējīgi uz augstām domām, taču viņiem vienmēr ir iespēja manīt gan savas domas, gan savus mentālos ķermeņus.

Aplūkosim pretēju piemēru. Ja kādam ir tīras domas vai viņš pārliecinoši strādā pie to pilnveidošanas, tad tādiem cilvēkiem notiek pāreja (kvalitatīva pāreja!) mentālā ķermeņa uzbūvē. Viņš kļūst pilnīgāks gan pēc formas, gan pēc sava izmēra. Tādi cilvēki pakāpeniski pāriet ar saviem ķermeņiem uz mentālās pasaules jaunajiem apgabaliem. Tas tiek veikts automātiski. Un tad cilvēks sāk pamanīt, ka sliktas domas prieku nenes, materializācijas tām nav, bet labajām ir ātra realizācija, visai pamanāma jūsu dzīvē. Bez tam, sliktas domas uzreiz sit pa sava saimnieka fizisko ķermeni, tāpēc ka nevar vairs realizēties pēc vecās shēmas mentālajā pasaulē. Tiesa, reizēm mēs novērojam it kā mentālo ķermeņu “dreifu” no jaunajiem apgabaliem uz vecajiem, un otrādi. Taču ar laiku cilvēki parasti stingri apstiprinās jaunajos apgabalos. Tieši no tāda stāvokļa tad arī var sākt radīt jūsu jauno dzīvi 5-jā dimensijā. Padomājiet par to nopietni! Ja jūsu doms vēl nav pilnīgas, tad jums vajag pirmkārt nodarboties ar jūsu domāšanas procesa sakārtošanu. Un jau pēc tam ķerties pie jaunās dzīves pēc augšupcelšanās plānošanas. Pašpilnveidošanās process ir ticis atbalstīts visos laikos. Taču tagad tas ir kļuvis vairāk nekā aktuāls! Un man jūs jāiepriecina – tagad var ļoti ātri sasniegt vēlamo progresu, tāpēc ka jums ir dotas jaunas enerģijas, jaunas programmas, ir atklāti jauni apvāršņi. Ar jums ir nodibinājuši kontaktus smalko plānu Gaismas Darbinieki. Un viņi ir gatavi palīdzēt jebkuram tādā pašpilnveidošanās procesā. Jūs varat izvēlēties Audzinātāju, izmantot Atbalsta Grupu palīdzību. Jūsu Augstākais “Es” vienmēr ir gatavs vest jūs pa pašu optimālāko ceļu šajā jautājumā. Gaismas Skolotāji ir ar katru no jums! Vajadzīga tikai jūsu personīgā vēlēšanās un ugunīga tiekšanās. Rokas ir pastieptas no visiem plāniem. Paceliet taču savas rokas un sajūtiet tuvinieku un draugu rokasspiedienu. No jūsu pašu pilnveidošanās tad arī sākas Jaunās Pasaules celtniecība! Un tas ir tā!

Jūsu Urusvari

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 4. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email