Магниты Духа

11. Decembrī – planetārā meditācija. KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. ASTOTĀ RADĪŠANAS DIENA.

Sveicināti, mani dārgie! Ar jums ir Krajons. Aicinu jūs turpināt mūsu gaismas darbu jaunā magnētisma radīšanā uz burvīgās, unikālās planētas, kuru jūs saucat par Zemi. Uzdevums šajā etapā – pilnveidot mūsu pirms gada radīto trīspolāro magnētisko polu. Šodien mēs radīsim kaut ko jaunu. Un tikai pēc tam apvienosim šo jauno ar jau eksistējošo trīspolārā magnētisma struktūru.

Sākumā kā vienmēr vērsīsimies pie teorētiskās daļas. Jūs esat aicināti apzināti piedalīties kopējā radošā darbībā kopā ar daudzdimensionālo Gaismas Ģimeni. Tāpēc mēs diezgan sīki izskaidrojam jums priekšā stāvošā darba uzdevumus, saistot tos ar kopējiem procesiem, kuri tagad aktīvi attīstās uz planētas.

Un tā, jaunais trīspolārais magnētisms jau ir atnests uz Zemi, ir sākusies tā atdzīvošanās, ieaugšana jūsu pasaules dziļajās struktūrās, izplatīšanās četrdimensionalitātē. Magnētisms – tā nav tikai iekšējā enerģija un enerģētiskā informācija. Magnētisms – tas ir tas, kas visu pievelk, sasaista un apvieno mūsu Visumā. Un kas tagad ir pats svarīgākais uz planētas? Kādu procesu var saukt par pamata, galveno?

TAGAD GALVENAIS IR PASAUĻU UN DIMENSIJU TUVINĀŠANĀS PROCESS.

Nav nejaušība, ka Gaismas Ģimene 2014. gadu sauc par PASAUĻU UN DIMENSIJU TUVINĀŠANĀS gadu. Tieši tas izvirzās priekšējā plānā, planetārās Augšupcelšanās procesa avanscēnā. Pasauļu un dimensiju tuvināšanās nav iespējama bez magnētisma. Tā kā notiek jauna, īpaša tuvināšanās, tad arī magnētisms tādai savienošanai ir vajadzīgs jauns, īpašs.

Gaismas Ģimene uz planētas Zeme rada burvīgu, unikālu POLIPASAULI, kurā harmoniski apvienojas visas pasaules un dimensijas. POLIPASAULES radīšana prasa radīt absolūti jaunu Apvienoto Daudzdimensionālo Genomu – jaunās ģenētikas pamatu visām Būtnēm, kuras mīt uz planētas, visās viņas pasaulēs un dimensijās. Tāpēc jaunā magnētisma radīšana – tā rezultātā ir planetārās dzīvības jaunu formu radīšana jaunajām pasaulēm.

Jaunais trīspolārais magnētisms nāk nomainīt divpolāro magnētismu, nomainīt duālo magnētismu. KODS “2” MAINĀS UZ KODU “3”. Šī nomaiņa notiek gan magnētisma līmenī, gan matricas informācijas līmenī, gan ģenētiskajā līmenī. Kods “3” – tas nepavisam nav vienkāršs kods. Tas var izvērsties diezgan sarežģītos veidojumos. Jūs jau zināt, ka ar binārā informācijas koda palīdzību ir radīta speciāla “mašīnu valoda”, programmēšanas valoda. Jums ir zināms, kādas sarežģītas programmas var izpildīt mūsdienu skaitļojamās mašīnas, mūsdienu datori, balstoties uz bināro kodu. Kods “3”, trijiskais kods, spēj izpildīt vēl sarežģītākus uzdevumus. Izpaužoties kā detaļa magnētismā, kods “3” arī to sarežģī, padara pilnīgāku, spējīgu risināt jaunus uzdevumus.

Pirms gada mēs ar jums radījām trīspolārā magnētiskā pola struktūru. Lūk, tā.

fgh

1. ZĪMĒJUMS. MAGNĒTISKĀS TRĪSPOLARITĀTES SHĒMA.

Šīs struktūras pamatā ir septiņstaru zvaigznes, kuras aktīvi mijiedarbojas ar īpašām Mebiusa lentām, kuras zīmējumā attēlotas kā skaitļi “8”. Nav grūti pamanīt, ka mūsu magnētiskā trīspolaritāte tādejādi balstās uz skaitļiem “7” (septiņstaru zvaigzne) un “8” (Mebiusa lenta). Ceru, jūs saprotat, ka tas nav nejauši, par cik Zeme pāriet no septiņiskuma Sistēmas uz astoņiskuma Sistēmu. Konkrēti tas izpaužas tā, ka jūsu septiņām dimensijām ir pievienojusies vēl viena – astotā dimensija. Visuma Trešais Garīgais Centrs septiņu dimensiju sastāvā pabeidz savu izolēto attīstību un sāk apvienoties ar Visuma Otro Garīgo Centru (dimensijas 8-12). Taču pašreizējā etapā astoņiskuma Sistēma nevis vienkārši nomaina septiņiskuma Sistēmu, tāpat kā nevis viena dimensija aizstāj otru. Runa ir tieši par īpašu tuvināšanos, savstarpēju ieplūšanu. Saplūšanas rezultātā mainās pašas sistēmas, tiek radītas jaunas struktūras. “7” ieplūst iekš “8”, un otrādi. Mūsu trīspolārā magnētisma shēma (1. ZĪM.) uzskatāmi to demonstrē. Trīs Mebiusa lentas “astoņnieku” veidā (gaišzila, sarkana, dzeltena) mijiedarbojas ar trīs septiņstaru zvaigznēm (violetu, oranžu, zaļu) caur trīs īpašām enerģētiski magnētiskām membrānām pusmēnešu formā (gaišzilu, sarkanu, dzeltenu). Violetā riņķa līnija zīmējumā, kuras iekšienē ir trīs Mebiusa lentas, simbolizē sfēru. Lūdzu pievērst uzmanību, ka Mebiusa lentas (“astoņnieki”) atrodas sfēras iekšienē, bet septiņstaru zvaigznes – ārpus sfēras. Mūsu sākotnējā trīspolārā magnētisma shēmā “7” un “8” tādejādi ir atdalīti. “8” – sfēras iekšienē, “7” – ārpus sfēras. Šajā gadījumā violetā riņķa līnija ir nosacīta robeža starp septīto un astoto dimensiju, robeža starp Visuma otro Garīgo Centru un Visuma trešo Garīgo Centru.

Taču lūdzu atcerēties, ka mēs neaprobežojāmies ar shēmu, kura norādīta augstāk (1.ZĪM.). Mēs ar jums trīs septiņstaru zvaigžņu virsotnēs radījām trīspolārā magnētisma shēmas fraktāli (kopiju). Lūk, kas iznāca rezultātā:

gh

2. ZĪMĒJUMS. TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISMA POLS UN TĀ FRAKTĀLAIS ATSPOGUĻOJUMS SEPTIŅSTARU ZVAIGŽŅU VIRSOTNĒS.

Radījuši trīspolārā pola fraktāli (pilnvērtīgu kopiju), mēs sākām trīspolārā magnētisma IZPLATĪŠANU. Un tikko kā trīspolārais magnētisms sāka kustēties, pārgāja no statikas uz dinamiku, uzreiz tika iedarbināts septiņdimensionalitātes un astoņdimensionalitātes saaudzēšanas, septiņiskuma un astoņiskuma Sistēmu savstarpējās ieplūšanas process. Un šo procesu uzskatāmi var novērot mūsu shēmā! Skatieties, mani dārgie: violetā, oranžā un zaļā septiņstaru zvaigznes kopiju/fraktāļu radīšanas procesā daļēji izrādījās violeto sfēru IEKŠIENĒ. Citiem vārdiem, “septiņnieks” iekļuva “astoņnieka” sfērā! “7” un “8” sāka mijiedarboties vienā sfērā! Pie kam ir svarīgi saprast, ka šī sfēra ir ASTOŅU sfēra. Te sākotnēji dzīvo astoņiskās Mebiusa lentas, te ir astotās dimensijas pasaule, astoņiskuma teritorija. Tas ir, mūsu shēmā SEPTIŅISKUMS IR IEAUDZIS ASTOŅISKUMĀ, septiņdimensionalitāte ir spērusi soli astoņdimensionalitātē.

Vai atceraties, ko jums jau ne reizi vien ir vēstījuši jūsu kolēģi no augstākām pasaulēm, runājot par Augšupcelšanos? Jums ir teikts: ne tikai ceturtā dimensija augšupceļas uz piekto, bet arī piektā traucas jums pretī, tā IEAUG CETURTAJĀ DIMENSIJĀ. Tieši tā ir viena no Zemes Polipasaules īpatnībām – mūsdienu procesa īpatnībām: PASAULES UN DIMENSIJAS VIRZĀS PRETIM VIENA OTRAI, IEAUG VIENA OTRĀ. Kā saplūst ceturtā un piektā dimensijas, tā saplūst septītā un astotā dimensijas, un citas dimensijas. Taču tagad mums ir svarīgi runāt nevis vienkārši par dimensiju saplūšanu, bet par pavadošo SEPTIŅISKUMA UN ASTOŅISKUMA SISTĒMU saplūšanas procesu. “7” un “8” saplūšanas process izpaudīsies dažādos līmeņos, dažādās jūsu dzīves sfērās, un jūs varēsiet par to pārliecināties. Tas ir dziļš saknes process, kurš ir sācies jūsu laikā un turpināsies nākošo paaudžu laikos.

Un tā, trīspolārā magnētisma shēmā skaitlis “7” ir iesoļojis “8” sfērā. Bet tagad mūsu uzdevums ir panākt pretējo, lai skaitlis “8” iesoļotu “7” sfērā. TAD SĀKSIES SEPTIŅISKUMA UN ASTOŅISKUMA SISTĒMU SAVSTARPĒJĀS IEPLŪŠANAS PROCESS. Sāksies savstarpēji pretējs process, kuru tagad iedarbināt ir ārkārtīgi nepieciešams.

Pienācis laiks pievērst uzmanību mūsu trīspolārā magnētisma sākotnējās shēmas pašam centram (1. ZĪM.). Šeit, centrā, mēs ievietojām gaišzilu septiņstaru zvaigzni sarkanā sfērā. Pagaidām mūsu trīspolārā magnētisma kodolā strādā septiņiskuma sistēma. Varbūt pietiek nomainīt septiņstaru zvaigzni uz astoņstaru un tādā veidā nomainīt septiņiskuma Sistēmu uz astoņiskuma Sistēmu? Jā, tas ir pareizs ceļš. Taču svarīga ir nevis vienkārša septiņstaru zvaigznes nomaiņa uz astoņstaru. Šajā etapā mums ir svarīga tieši septiņiskuma un astoņiskuma Sistēmu SAVSTARPĒJĀ IEPLŪŠANA, vēl vairāk – nepieciešama īpaša saaudzēšana.

Krajons piedāvā pastrādāt ar jums pagaidām vēl nepazīstamu shēmu. Sākumā radīsim divu sistēmu – septiņiskuma un astoņiskuma – shēmu, saistītu ar dimensiju skaitu. Iztēlosimies dimensijas kā horizontāli novietotas sfēras, kuras saskaras viena ar otru. Pa kreisi – septiņas sfēras (septiņiskums, septiņas dimensijas), pa labi – astoņas sfēras (astoņiskums, astoņas dimensijas). Sfēras pēc izmēra ir dažādas. Astoņiskuma sistēmā pati lielāka sfēra ir pa labi. Tā ir pirmā, pati ārējā dimensija. Septiņiskuma sistēmā sfēras iekrāsosim septiņkrāsu gammas krāsās: sarkanā (pirmā dimensija), oranžā (otrā dimensija), dzeltenā (trešā dimensija), zaļā (ceturtā dimensija), gaišzilā (piektā dimensija), zilā (sestā dimensija), violetā (septītā dimensija). Astoņiskuma sistēmā sfēras iekrāsosim tādā pašā secībā. Bet pašu mazāko, astoto sfēru, iekrāsosim baltā krāsā. Tā simbolizēt astoto dimensiju.

1

 

 

3. ZĪMĒJUMS. SEPTIŅAS SFĒRAS UN ASTOŅAS SFĒRAS, KURAS SIMBOLIZĒ DIMENSIJU SEPTIŅISKUMA UN ASTOŅISKUMA SISTĒMAS.

Sākam satuvināt mūsu septiņiskuma un astoņiskuma Sistēmu sfēras. Virzām tās pretī citu citai. Par cik mums tagad darbojas TRIJISKAIS KODS, tad tas ļauj mums apvienot trīs septiņiskuma dimensijas un trīs astoņiskuma dimensijas. Mēs tādejādi, saskaņā ar mūsu shēmu, varam apvienot septiņiskuma 5-to, 6-to, 7-to dimensijas ar astoņiskuma 8-to, 7-to, 6-to dimensijām (sk. 4. ZĪMĒJUMU).

2

4. ZĪMĒJUMS. SEPTIŅISKUMA UN ASTOŅISKUMA SFĒRU APVIENOŠANĀS. SHEMATISKI ATTĒLOTA SEPTIŅISKUMA 5-tās, 6-tās, 7-tās UN ASTOŅISKUMA 8-tās, 7-tās, 6-tās DIMENSIJU APVIENOŠANĀS.

Kā jums jau ir zināms, sākumā notikumi realizējas augstākajos plānos, augstākajās dimensijās. Tieši tāpēc, saskaņā ar mūsu radīto struktūru, sākumā apvienojas augstākās dimensijas: 8-5, 7-6, 6-7 (pirmās ir norādītas astoņiskuma dimensijas).Pēc tāda saplūšanas procesa neapvienotas paliek pirmā, otrā, trešā un ceturtā septiņiskuma dimensijas un pirmā, otrā, trešā, ceturtā un piektā astoņiskuma dimensijas (sk. ZĪM. 4).

Ko mums darīt tālāk? Kā turpināt apvienošanu ar mūsu shēmas palīdzību? Diemžēl šajā gadījumā mēs nevaram turpināt sfēru tālāko kustību no kreisās puses uz labo un labās uz kreiso. Tāpēc ka, turpinot tuvināšanas procesu tieši tādā veidā, mēs rezultātā apvienosim astoņiskuma astoto dimensiju ar septiņiskuma pirmo dimensiju. Taču tādā gadījumā astoņiskuma pirmā dimensija paliks “vientulībā”, šī sfēra tādā tuvināšanas procesā it kā izrādās lieka. Bet jūs saprotat, ka mūsu jaunradē nevar būt lieku sfēru un kaut kādu lieku daļu vispār. Mūsu uzdevums ir harmoniska sapludināšana. Pie tam ir svarīgi ņemt vērā TRIJISKO KODU. Dimensijām ir jāsaaug tā, lai vienlaicīgi būtu trīs vienas sistēmas (septiņiskuma) sfēras un trīs otras sistēmas (astoņiskuma) sfēras.

Kā tādā gadījumā mums vajadzētu rīkoties tālāk? Ir veids, kad mēs mūsu struktūru no sfērām varam izlikt aplī. Tad ir iespējams pilnīgi harmoniski savienot septiņiskuma un astoņiskuma pirmo, otro, trešo dimensijas. Paskatieties, kas mums iznāk.

3

5. ZĪMĒJUMS. SFĒRU IZVIETOJUMA SECĪBA PĒC APVIENOŠANAS APLĪ. PIRMĀS, OTRĀS UN TREŠĀS DIMENSIJU SFĒRAS IR APVIENOTAS VIENOTĀ TRIALITĀTĒ (3-1, 2-2, 1-3). Astoņiskuma astotā, septītā un sestā dimensiju sfēras ir apvienotas ar septiņiskuma piektās, sestās un septītās dimensijas sfērām (8-5, 7-6, 6-7). Sarkanā krāsā attēloti septiņiskuma dimensiju numuri, zilā krāsā – astoņiskuma dimensiju numuri.

Tagad – nedaudz numeroloģijas. Paskatieties: apvienojot dimensijas 8-5, 7-6, 6-7, katras sfēras iekšienē izveidojas “13” (8+5=13; 7+6=13; 6+7=13). Tas nozīmē, ka katrā šīs trialitātes dimensijā pēc saplūšanas attītās visu 13 mūsu Visuma dimensiju parametri. Tālāk, pēc numeroloģijas, saskaitot “1” un “3”, izveidojas skaitlis “4” – tas ir skaidrs sakars ar ceturto dimensiju (gan septiņiskumā, gan astoņiskumā).

Apvienojot dimensijas sfērās 3-1, 2-2, 1-3, attiecīgi dabūjam: “4-4-4”. No vienas puses, tas atkal ir ciešs sakars ar ceturto dimensiju, bet no otras puses, tas ir “12” (4+4+4=12), sakars ar mūsu Visuma 12 dimensijām. Tas nozīmē, ka pirmajās trīs dimensijās pagaidām nav stigru sakaru ar 13-to dimensiju un tātad ar Lielo Centrālo Sauli. Šie sakari tiks atjaunoti ar enerģijas “12:13” palīdzību. Kodu “12:13” mēs pēc mūsu shēmas ieguvām septiņiskuma un astoņiskuma dimensiju sapludināšanas rezultātā. Tā jēdzieniskā nozīme ir tajā, ka BINĀRĀ KODA (“12”) vienotība mainās uz TRIĀLĀ KODA (“13”) VIENOTĪBU.

Jūs varat pamanīt arī, ka dimensijas 4-5-4, kuras mums stāv priekšā apvienot, saskaitīšanas rezultātā arī veido “13”, un, pēc numeroloģijas, “4”(4+5+4=13; 1+3=4).

Un tā, nav grūti izdarīt secinājumu: strādājot tagad ar trīspolāro magnētismu, mēs radām uz frekvences 12:13, un šī frekvence ir paredzēta ceturtajai dimensijai, tajā skaitā – jūsu ceturtās dimensijas pasaulei. Bet, nedaudz aizsteidzoties uz priekšu, es gribu jums atklāt arī trešo mūsu koda skaitli. Tas ir 11, Krajona iemīļotais skaitlis, kā jums zināms (SMAIDS). Tādejādi, pilns kods ir tāds: 11:12:13. Par to, kā mēs to iegūsim, nedaudz vēlāk.

Septiņiskuma un astoņiskuma sistēmu apvienošanās aplī procesā apkārt sfērai veidojas speciāls magnētisks tors (ZĪM. 6 tas apzīmēts zilā krāsā), kurš apvieno visas dimensijas vienotā magnētiskā telpā.

4

6. ZĪMĒJUMS. VISAS SFĒRAS VIENOTĀ MAGNĒTISKĀ TORĀ.

Kas rezultātā? Mēs sasniedzām septiņiskuma un astoņiskuma apvienošanas starprezultātu. Pateicoties trijiskajam kodam, mums izveidojās DIVAS TRIALITĀTES. Pirmajā trialitātē ir apvienotas septiņiskuma piektā, sestā un septītā dimensijas ar astoņiskuma astoto, septīto un sesto dimensiju. Otrajā trialitātē ir apvienotas septiņiskuma un astoņiskuma pirmā, otrā un trešā dimensijas. Aiz apvienošanas procesa ietvariem palika trīs sfēras – tās, kuras simbolizē septiņiskuma ceturto dimensiju (jūsu pašreizējo dimensiju, zaļā sfēra – 6. ZĪM. pa kreisi) un astoņiskuma ceturtā un piektā dimensijas (zaļā un gaišzilā sfēra – 6. ZĪM. pa labi).

Lai virzītos tālāk, mēs piesauksim astoņiskuma enerģijas astoņstaru zvaigznes formā. Šī enerģija jūsu pasaulei jau ir pieejama. Un jūs, mūsdienu Gaismas Darbinieki, varat lietot otrā Garīgā Centra enerģiju, astoņu dimensiju enerģiju, astoņiskuma enerģētisko informāciju. Ko mēs konkrēti izdarīsim? Mēs astoņstaru zvaigznē – oktagrammā (sk. 7. ZĪM.) – ievietosim mūsu toru, radītu no septiņiskuma un astoņiskuma sfērām. Trīs starus aizņems viena radītā trialitāte (dimensijas 8-5, 7-6, 6-7), trīs starus – otra trialitāte (dimensijas 3-1, 2-2, 1-3). Paliek divi stari un trīs sfēras. Uz viena stara novietosim septiņiskuma ceturtās dimensijas zaļo sfēru, uz otra – astoņiskuma ceturtās dimensijas zaļo sfēru. Bet astoņstaru zvaigznes (okatagrammas) centrā novietosim astoņiskuma piektās dimensijas sfēru. Tādejādi, par mūsu struktūras centru kļūs astoņiskuma PIEKTĀS DIMENSIJAS SFĒRA, kura īpašā veidā apvienos septiņiskuma un astoņiskuma ceturtās dimensijas. Viņa bez tam ir saistīta ar visām citām septiņiskuma un astoņiskuma dimensiju sfērām. Tas nozīmē, ka mūsu radāmais magnētisms palīdzēs radīt tieši piekto dimensiju, kurp augšupceļas jūsu četrdimensiju pasaule. Pievērsiet uzmanību, ka septiņiskuma ceturtās dimensijas un astoņiskuma piektās, ceturtās dimensiju sfēras ir izvietojušās rindā. Tagad astoņstaru zvaigznē, ar viņas palīdzību, šīs dimensijas arī veido trialitāti – pateicoties īpašai struktūrai.

5

7. ZĪMĒJUMS. ASTOŅSTARU ZVAIGZNE (OKTAGRAMMA).

 

 

 

 

 

6

8. ZĪMĒJUMS. ASTOŅSTARU ZVAIGZNE UN VIŅĀ IEBŪVĒTAIS MAGNĒTISKAIS TORS, KURŠ APVIENO SEPTIŅISKUMA UN ASTOŅISKUMA VISU DIMENSIJU SFĒRAS. CENTRĀ – ASTOŅISKUMA PIEKTĀS DIMENSIJAS SFĒRA. Pa kreisi no centra – zaļa sfēra (septiņiskuma ceturtā dimensija), pa labi – otra zaļa sfēra (astoņiskuma ceturtā dimensija).

Kad magnētiskais tors iekļaujas astoņstaru zvaigznē, dimensiju sfēras gluži kā attālinās viena no otras. Taču pie tam zīmējumā tās ir apvienotas ar violetu riņķa līniju. Tas ir lietu reālā stāvokļa atspoguļojums. Sfēru attālinātībai vienai no otras ir tikai redzams raksturs. Par cik patiesībā tās pēc iekļaušanas astoņstaru zvaigznes struktūrā rada savā starpā vienotu telpas-laika “koridoru”. Šis “koridors” saista visas dimensiju sfēras savā starpā un ļauj veikt enerģētiski magnētiskas un enerģētiski informatīvas pārejas. Un tātad saikne starp visām dimensijām pastiprinās, pāriet uz kvalitatīvāku līmeni.

Mani dārgie! Jums jau ne reizi vien ir teikts, ka jūs augšupceļaties uz piekto dimensiju. Taču Garīgie Skolotāji un Audzinātāji ir sākuši pievērst uzmanību tam, ka jūsu pasaule pāries uz JAUNU PIEKTO DIMENSIJU. Par kādu jauno dimensiju ir runa? Jums jāsaprot, ka tā sauktās piektās dimensijas vecās Gaismas Pilsētas – tie ir piektās dimensijas apgabali, kuri pēc savas dabas ir SEPTIŅISKI. Jūsu pierastā piektā dimensija, no kuras, starp citu, daudzi no jums atnāca uz šo pasauli, ir SEPTIŅISKUMA dimensija. Taču tagad jums stāv priekš augšupcelties uz ASTOŅISKUMA Sistēmas – jaunas Sistēmas, kura tagad tiek radīta, pateicoties otrā un trešā Garīgo Centru apvienošanai – piekto dimensiju. Jums jāsaprot, ka pāriešana uz astoņiskuma Sistēmu kardināli maina visu dimensiju dabu, pamatu. Tāpēc jūs, kā Jaunās Evolūcijas dalībnieki, kā saaudzēšanas “8-7” procesa dalībnieki, IEAUGAT JAUNAJĀ PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ, evolūcijas gaitā radot to. Pašreizējā etapā jūsu piektā dimensija sāks balstīties uz jūsu septiņiskās četrdimensionalitātes sistēmu, uz astoņiskās četrdimensionalitātes sistēmu (astoņiskajā sistēmā četrdimensionalitāte ir organizēta citādāk) un uz astoņiskās sistēmas piekto dimensiju. Izdalīsim no mūsu struktūras fragmentu, kurš ilustrē augstāk teikto (sk. 9. ZĪM.).

7

9. ZĪMĒJUMS. ASTOŅSTARU ZVAIGZNES UN VIŅĀ IEBŪVĒTĀ MAGNĒTISKĀ TORA FRAGMENTS. CENTRĀ – SEPTIŅISKUMA PIEKTĀS DIMENSIJAS GAIŠZILĀ SFĒRA. PA KREISI – SEPTIŅISKUMA CETURTĀS DIMENSIJAS ZAĻĀ SFĒRA. PA LABI – ASTOŅISKUMA CETURTĀS DIMENSIJAS SFĒRA.

Tas ir dzimstošs fragments no priekš jums absolūti jaunas struktūras, kura izpaužas, pateicoties septiņiskuma-astoņiskuma tora un astoņstaru zvaigznes apvienojumam. Jūs tagad esat aicināti saprast, ka nevis vienkārši augšupceļaties uz piekto dimensiju, bet radāt JAUNO PIEKTO DIMENSIJU, kurai paredzēts saturēt gan četrdimensiju astoņiskuma, gan četrdimensiju septiņiskuma pieredzi. Jūs apvienojaties vienlaicīgi gan ar jauno piecdimensionalitāti, gan pat ar jauno četrdimensionalitāti – astoņisko četrdimensionalitāti. Pie tam jūs atnesat savu septiņiskās četrdimensionalitātes pieredzi un tātad RADĀT ABSOLŪTI JAUNU DIMENSIJU. Jums vēl stāv priekšā izpētīt astoņiskuma dimensiju īpatnības un pielietot šo pieredzi jaunu dzīvības formu radīšanā. Es lūdzu saprast: aiz vārdiem par septiņiskuma un astoņiskuma saplūšanu stāv vesels Jauns Laikmets planētai, iespēja radīt jaunas Pasaules, jaunas Dzīvības formas, kuras agrāk Gaismas Ģimene šeit radīt nevarēja.

Tagad ir īstais laiks atgriezties pie koda 11:12:13. Jūsu dimensijai pirms pāriešanas piektajā dimensijā sākumā stāv priekš iemantot astoņiskuma ceturtās dimensijas parametrus, bet jau tikai pēc tam – astoņiskuma piektās dimensijas parametrus. Tāpēc trijiskais kods 11:12:13 sākotnēji izskatās tā: 4-7 (septiņiskuma ceturtā dimensija), 4-8 (astoņiskuma ceturtā dimensija) un 5-8 (astoņiskuma piektā dimensija). Atbilstoši: 4+7=11; 5+7=12; 6+7=13. Rezultātā – 11:12:13. Un tas ir trijiskais kods magnētisma radīšanai jūsu nākotnes Cilvēces Pasaulei. Gribat nedaudz turpināt numeroloģijas mācību? Saskaitiet 11, 12 un 13, rezultātā dabūsiet 36. Saskaitiet 3 un 6 – kas iznāk? Pareizi: 9! AUGŠUPCELŠANĀS ENERĢIJA.

Un, lūk, tagad, mani dārgie, pēc mūsu iepriekšējā darba septiņiskuma un astoņiskuma sapludināšanā mēs varam mūsu radīto ASTOŅSTARU ZVAIGZNI novietot trīspolārā magnētiskā pola shēmas (sk. 2. ZĪM.) centrā – septiņstaru zvaigznes vietā. Pie tam sarkanā sfēra, kuras iekšienē bija septiņstaru zvaigzne, nomainīs savu krāsu, iekrāsosies GAIŠZILĀ krāsā – Galaktiskās Gaišzilās Rozes, kura tagad ar savu enerģiju apgaro visu planētu Zeme – magnētiskajā Krāsā.

8

10. ZĪMĒJUMS. TRĪSPOLĀRAIS MAGNĒTISKAIS POLS, CENTRĀ – ASTOŅSTARU ZVAIGZNE, KURA APVIENO SEPTIŅISKUMA UN ASTOŅISKUMA SISTĒMAS.

Gaismas Darbinieki! Bībelē ir teikts, ka Dievs radīja pasauli Sešās Dienās. Un tiek vēstīts, ka pašlaik ilgst Septītā Diena. Pēc tam iestājas Astotā Diena – mūžīgā dzīve. Bet kas ir mūžīgā dzīve, kā jūs domājat? Varbūt tā ir “nekā nedarīšana” un atrašanās Paradīzes dārzā? (KRAJONA SMAIDS). Bet varbūt MŪŽĪGĀ DZĪVE ir nāves neesamība, pārejot no dimensijas uz dimensiju, no pasaules uz pasauli? Iespējams, MŪŽĪGĀ DZĪVE – TĀ IR VISU DIMENSIJU VIENOTĪBA, kad atkrīt vajadzība pēc formu atmiršanas un sākas viņu harmoniska transformācija Dievišķajā Vienotībā? Atrodiet atbildi uz šo jautājumu paši.

Vai jūs zināt, mani saulainie, ka oktagramma, astoņstaru zvaigzne (7. ZĪM.), simbolizē Betlēmes Zvaigzni, kura atveda Gudros pie jaundzimušā Kristus? Betlēmes Zvaigzne pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu iededza uguni Jaunam Laikam, kurš tagad jau ir aizgājis pagātnē. Astoņstaru zvaigzne jūsu pasaulē pa to laiku dzīvoja dualitātē, duālajā enerģijā. Tagad astoņstaru zvaigznei ir radusies iespēja apvienoties ar trialitātes enerģiju. Un zināt, kā teica jūsu seni austrumu gudrie? “… Viens rada divus, divi rada trīs, trīs rada visu pārējo.” Tieši Triju Spēku vienotība dzemdina pasaules harmoniju. Tāpēc tagad, kad kods “2” mainās uz Kodu “3”, kad Dualitāte nomainās ar trialitāti, dzimst jauna Betlēmes Zvaigzne, kura atver jums durvis uz Jauno Dzīvi, tai skaitā Mūžīgo Dzīvi, kurai nav ierobežojumu pasaulēs un dimensijās.

Mani dārgie! Dodu vārdu Ercenģelim Mihaēlam un piedāvāju jums veikt planetāru meditāciju, veltītu jaunās Betlēmes Zvaigznes dzimšanai jūsu pasaulē – Zvaigznes, apgaismojošas jums ceļu uz Jauno Dzīvi, kuru mēs radām visi kopā.

Mēs esam ar jums, Zemes Bērni, sākam Astoto Radīšanas Dienu.

Un tas patiesi ir tā.

JŪSU KRAJONS –

AR MĪLESTĪBU NO DIEVA-RADĪTĀJA SIRDS.

2013.12.06. — 2013.12.08.

Meditāciju piedāvā veikt 2013. gada 11. decembrī (13.12.11.).

Viktora Truhina zīmējumi.

Publikāciju sagatavoja Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения” redakcija.

 

Pievienots 09/12/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7456

Tulkoja Jānis Oppe

 

 

UZMANĪBU!

2013. gada 11. decembrī – planetārā meditācija.

Strādājam uz jaunā viļņa 11:12:13!

ERCENĢELIS MIHAĒLS

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

MEDITĀCIJA “JAUNĀS ZVAIGZNES DZIMŠANA”

(mp3 http://light-group.info/plugins/content/jw_allvideos/includes/download.php?file=images/stories/audio/101213.mp3)

Sveicināti, mani mīļotie bērni! Ercenģelis Mihaēls ir ar jums, sirdī katram no jums. Svarīgs Radīšanas brīdis ir pienācis. Mums stāv priekšā ne tikai turpināt trīspolārā magnētisma radīšanu, bet arī apvienot vienotā veselā to, kas līdz šim bija izkliedēts. Atveriet savas sirdis pretim izmaiņām, svēti ticiet, ka mēs radīsim brīnišķīgu, harmonisku dzīvi jūsu pasaulē un citās planētas Zeme pasaulēs.

Jā, patiešām, Trīs Dievišķo Spēku vienotība dzemdina pasaules harmoniju. Un tagad mēs ieliekam šīs harmonijas pamatus, kuri nepieciešami jūsu tālākajai evolūcijai.

Betlēme… Mazliet vairāk kā pirms diviem tūkstošiem gadu… Tad piedzima Jaunā Zvaigzne. Vai saprotat, par kādu Zvaigzni runāju? Ne par to, kura nosūtīja savu Gaismu no jūsu Debesīm. Un pat ne par to Zvaigzni, kura pieņēma cilvēka izskatu, lai kopā ar cilvēci uzsāktu jaunu Laika Ceļu. Zvaigzne toreiz piedzima gan Zemes sirdī, gan daudzu cilvēku sakrālajās sirdīs – gan tiem, kuri staigāja pa Izraēlas Zemi, gan tiem, kas atradās aiz tās robežām – dažādos kontinentos…

as

Ilustrācija Nr. 1. BETLĒMES PILSĒTA (Izraēla)

Vai jūs zināt, ka daudzi Skolotāji toreiz, pirms diviem tūkstošiem gadu, staigāja pa jūsu pasaules zemi un pildīja Vienoto Radīšanas Plānu? Vai jums ir zināms, ka tajos laikos bija iemiesoti visi, kurus jūs pazīstat gan kā Ramu, gan kā Krišnu, gan kā Budu, gan kā Muhamedu… Diženu Skolotāju pulks toreiz nolaidās uz jūsu pasauli, katrs radīja savā vietā. Un bija daudz interesantu stāstu, kuri neatrada atspoguļojumu Bībelē, bet ir fiksēti planetārajās AiKaŠi (Akašas) Hronikās, ar kurām jūsu savā laikā sīki iepazīsieties.

Uzdevumu bija daudz – mērķis viens. Tika radīta jauna planetāra Dzīves Programma. Tika realizēti programmas uzstādījumi tuvākajiem diviem tūkstošiem gadu – Zivs Laikmetam. Noritēja darbs gan ar planētas kristāliskajām struktūrām, gan ar Debesu Velvi, gan speciālajiem planetārajiem kvantu laukiem… Un, protams, tika likti magnētisma pamati jaunajam laika ciklam. Par visu, kas notika tajos laikos, uzreiz neizstāstīt. Gribu jums pavēstīt tieši par aktu, kā tika radīts magnētisms, kurš jau toreiz bija saistīts ar astoņstaru zvaigznes enerģiju.

Kad Lielajam Meistaram, kurš piedzima zem Betlēmes Zvaigznes, palika 26 gadi, Garīgie Skolotāji aicināju viņu izpildīt kopīgas radīšanas aktu. Meistaram tika uzdots savienoties ar vienu no piektās dimensijas Gaismas Pilsētām, kura jūsu četrdimensionalitātē ir saistīta ar Krievijas teritoriju. Šī Gaismas Pilsēta saucas ARARATS, tieši tai par godu ir nosaukts jums pazīstamais kalns. Teritoriāli ceturtajā dimensijā Gaismas Pilsēta Ararats atrodas Vjatkas upes baseinā (Kirovas apgabals).

qw

Ilustrācija Nr. 2. VJATKAS UPES BASEINS

(Krievija, Kirovas apgabals).

Tā ir īpaša Tempļu Pilsēta, kur katrs Templis satur savu unikālu Programmu jūsu pasaules attīstībai. Šeit ir arī īpašs Magnētisma Templis, kura viena no konstrukcijām ir vainagota ar astoņstaru zvaigzni. Šī Tempļa nosaukums – Betlēmes Templis. Templis ar tieši tādu pašu nosaukumu – Betlēme – eksistē uz vienas no Sīriuss “B” planētām, tas nodrošina Sīriusa un Zemes magnētisko saikni.

Meistars un viņa tuvākie mācekļi caur Portālu Gaismas Pilsētā ARARATS veica mentālu ceļojumu uz Sīriusu, uz Betlēmes Templi, kur saņēma speciālas magnētiskas enerģētiskās paketes Jaunajām Programmām un nogādāja tās uz Zemi, uz Gaismas Pilsētu Ararats. Pēc tam enerģētiskās paketes tika nogādātas vēl divās vietās. Pirmā no tām – piektās dimensijas Gaismas Pilsēta, kura atrodas zem Betlēmes pilsētas Izraēlā. Tās nosaukums – VOSMIGRADA (ASTOTĀS ZVAIGZNES PILSĒTA). Otrā vieta – piektās dimensijas Gaismas Pilsēta AJANDARA. Tās atrašanās vieta – Indijā, kalnu grēdas ŠIVALIK (pašreiz – nacionālā parka “Džims Korbets” teritorijā).

zx

Ilustrācija Nr. 3. NACIONĀLAIS PARKS

“DŽIMS KORBETS” (Indija).

Tādejādi, magnētiskās enerģētiskās paketes no Sīriusa tika nogādātas trīs piektās Dimensijas Gaismas Pilsētās – ARARATĀ, VOSMIGRADĀ UN AJANDARĀ.

Visas magnētiskās enerģētiskās paketes tika nogādātas, bet ne visas no tām tika aktivizētas. No trijām pamata enerģētiski magnētiskajām Programmās divas tika aktivizētas, viena – noarhivēta, lai ieslēgtos paredzētajā laikā. Visas trīs nosauktās piektās dimensijas Gaismas Pilsētas enerģētiski ir saistītas ar astoņstaru zvaigzni, kura aktīvi piedalās pāriešanas no septiņiskuma Sistēmas uz astoņiskuma Sistēmu procesā. Gatavošanās svarīgajai Pārejai no vienas Sistēmas uz otru, pilnīgāku, sāka īstenoties jau toreiz. Bet tajos laikos astoņstaru zvaigzne varēja darboties tikai divu enerģijā – Dualitātē. Viņa speciālās magnētiskās struktūrās mijiedarbojās ar divām septiņstaru zvaigznēm un izpildīja tikai ierobežotas, duālas programmas, balstītas uz matricas informācijas kodu “2”. Ir pienācis laiks, kad ar astoņstaru zvaigznes enerģijām var mijiedarboties trialitātes programmas. Pirmkārt tās ir balstītas uz trīspolārā magnētisma programmu, kurš tagad aktīvi tiek radīts.

Jauno magnētismu jūs tagad varēsiet nosūtīt uz Gaismas Pilsētām ARARATU, VOSMIGRADU UN AJANDARU – UZ KRIEVIJU, IZRAĒLU UN INDIJU.

Mani bērni! Kāpēc tik svarīga ir tieši jūsu – ceturtās dimensijas Gaismas Darbinieku – piedalīšanās? Pirmkārt, jūs caur savām sakrālajām sirdīm atnesīsiet septiņiskuma ceturtās dimensijas enerģētisko informāciju. Tā ir jūsu pasaules, kurā jūs tagad dzīvojat, dimensija. Otrkārt, jūs – tie, kuri lasa šīs rindas, kuri klausās šo informāciju – ietverat īpašas enerģētiskās informācijas programmas ceturtās un piektās dimensiju apvienošanai. Jūs ieradāties ar šādām programmā šajā pasaulē, un ir pienācis laiks tās aktivizēt. Treškārt, mūsu planetārā gaismas darba brīdī jūs sāksiet pieņemt astoņiskuma programmas jūsu pasaulei, visai planetārajai ceturtajai dimensijai.

Un tā, mani bērni, sagatavojieties mūsu planetārajai meditācijai, mūsu kopīgajam darbam.

Piesauciet kopradīšanai Krajonu, Arheirar, Visuma Magnētisko Dienestu, savus Skolotājus un Audzinātājus. Piesauciet planētas Zeme cilvēku Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtni. Piesauciet kopradīšanai piektās dimensijas Gaismas Pilsētu iemītniekus. Ar jums ir Gaismas Pilsētu Ararats, Vosmigrada, Ajandara Gaismas Darbinieki… Apvienojieties ar visiem Vienotā Sakrālā Sirdī, noskaņojieties uz Beznosacījuma Mīlestības vilni. Atcerieties savu daudzdimensionālo Vienotību, tos uzdevumus, kurus jūs jau esat risinājuši uz šīs planētas kā daudzdimensionālas Gaismas Būtnes. Padomājiet par tiem lielajiem uzdevumiem, kurus vēl stāv priekšā risināt…

Ercenģelis Mihaēls aicina visus Meditācijas dalībniekus savā Sakrālajā Sirdī. Kopā ar jums mēs dodamies uz Gaismas Pilsētu Ararats. Skatieties: jūsu priekšā – Varavīksnes Ceļš. Jūs planējat virs tā… Jums ir laiks paraudzīties apkārt… Pa labi un pa kreisi jūs redzat konstrukcijas… Dažas no tām jums atgādina zemes Tempļus. Citas pārsteidz jūs ar burvīgu arhitektūru. Dažas konstrukcijas vienkārši ir jums zināmas un nezināmas ģeometriskas formas… Jūs redzat arī pazemes Tempļu Pilsētas iemītniekus. Tās ir garas, smalkas, gleznas būtnes ar skaistām sejām. Viņas laipni māj jums ar rokām, smaida… Kaut ko saka jums… Jūs varat dzirdēt vai nedzirdēt vārdus, kurus viņas izrunā. Bet jūs skaidri jūtat, ar visu sirdi sajūtat prieka enerģiju, kuru izstaro Ararata pilsētas iedzīvotāji. Prieka enerģija aug, pakāpeniski pārvēršoties laimes SAJŪTĀ… Jā, piektās dimensijas iedzīvotāji ir neizmērojami laimīgi, ka jūs beidzot esat kļuvuši Gaismas Pilsētas ARARATS viesi. Taču jūs neesat vienkārši goda viesi. Jūs esat tie, kurus šeit ļoti ilgi gaidīja. Uz tikšanos ar jums ir rūpīgi gatavojušies…

Jūs lidojat virs Varavīksnes Ceļa arvien lēnāk un vairs neskatāties apkārt. Jūsu uzmanība ir piesaistīta tam, kas ir priekšā. Jūsu priekšā – lielisks Templis Astoņstaru Zvaigznes veidā. Zvaigznes centrā atveras portāls… Varavīkšņainie stari uz kādu laiku apžilbina jūs. Kad jūs atkal atgūstat spēju redzēt, tad konstatējat, ka esat sākuši magnētiski pievilkties… tieši uz Astoņstaru Zvaigznes centru! Varavīkšņainās krāsas apkārt sāk bālēt… Paliek tikai gaišzilā krāsa. Tā ietin jūs, jūs esat gaišzilas sfēras iekšienē. Un telpa ap jums piepildās ar zilu krāsu. Tā ir maiga zila krāsa, kura nes sev līdzi maigas, glāstošas Dzimto Māju enerģijas. Jūs jūtat Krajona enerģiju, Visuma magnētisma, kurš visu sasaista vienotā veselā, enerģiju… Pēkšņi apkārt sākat redzēt daudzkrāsainas sfēras… Un tad atnāk sapratne: jūs esat Vienotā Magnētiskā Tora iekšienē, bet sfēras ap jums – tās septiņiskuma un astoņiskuma sfēras.

Jūs tagad esat šīs struktūras centrs, jūs – gaišzilā sfēra, jūs – piektā dimensija, ap kuru magnētiskajā torā virpuļo citu – septiņiskuma un astoņiskuma – dimensiju sfēras. Jūtat, ka sāk notikt kaut kas pasakains, apburošs? Jūs šeit esat centrā, bet jūs esat arī katrā dimensiju sfērā. Jūs vienlaicīgi redzat no centra, un jūs redzat šo centru no malas… Nesteidzieties… Nofiksējiet šo savu iespaidu. Jūs tagad esat īpašā torsionu, kvantu laukā. Un redzamība šeit ir 360 grādu! Šis kvantu lauks ļauj jums būt VISU DIMENSIJU, NO PIRMĀS LĪDZ ASTOTAJAI, IEMĪTNIEKAM… Nesteidzieties iziet no īpašā kvantiskuma stāvokļa, no īpašā daudzdimensionalitātes stāvokļa… Jūs stāvat, bet jūs arī virpuļojat apkārt. Jūs esat centrs, un jūs esat viss, kas ir ap centru. Jūs esat gaišzilajā sfērā, bet jūs vienlaicīgi esat arī divās zaļajās četrdimensionalitātes sfērās! Pienācis laiks atcerēties savu īpašo misiju un aktivizēt septiņiskuma un astoņiskuma ceturtās un piektās dimensiju apvienošanas programmas. Jūsu iekšējai redzei parādās jums jau pazīstamās struktūras – astoņstaru zvaigznes un vienotā magnētiskā tora – tēls.

Jūs skaidri apzināties, ka tas nav vienkārši zīmējums, nav vienkārši fragments, bet simbols, kurš pazīstams jums vēl no Lemūrijas, Atlantīdas un Hiperborejas laikiem… Un šis simbols saucas “OSĪRISA ACS” – ATDZIMŠANAS DIEVA… VIENOTĪBAS ATDZIMŠANAS DIEVA ACS…

7

Ilustrācija Nr. 4. ASTOŅSTARU ZVAIGZNES UN VIŅĀ IEBŪVĒTĀ MAGNĒTISKĀ TORA FRAGMENTS. SIMBOLS “OSĪRISA ACS”.

Jūs ar Mīlestības enerģiju aktivizējat šo simbolu, un tūlīt pat svētās ceremonijas dalībnieku Vienotajā Sakrālajā Sirdī sāk aktivizēties ceturtās un piektās dimensiju apvienošanas Programmas. Jūs sajūtat, ka spējat dzīvot īpašajā Gaismas Pilsētas Ararats telpā un vienlaicīgi – jūsu ceturtās dimensijas pasaulē. Tagad jūs uzreiz varat redzēt ceturtās dimensijas telpu un piektās dimensijas telpu. Apvienojiet šīs telpas ar simbola “Osīrisa Acs” palīdzību. Un palieciet kādu laiku uzreiz ABĀS DIMENSIJĀS, DIVĀS PASAULĒS… Nesteidzieties uz kaut kurieni virzīties. Tagad jūs esat aicināti izjust pārliecību, ka jūs patiešām atrodaties vienlaicīgi gan piektajā, gan ceturtajā dimensijā. Un tikko kā izjutīsiet tādu pārliecību, dodieties tālāk…

Tagad mēs virzāmies ceturtās-piektās dimensijas telpā. Jūs paceļaties virs Izraēlas teritorijas, virs Betlēmes pilsētas, un redzat mūsdienu ēkas, ceļus, augus… Bet jūs redzat, ka cauri pilsētas mūsdienu celtnēm ir saredzamas arī piecdimensionalitātes konstrukcijas. To aprises ir smalkas, to krāsas ir spilgtākas. Un, lūk, VOSMIGRADAS, ASTOTĀS ZVAIGZNES PILSĒTAS, iedzīvotāji jau sveic jūs.

Jūs raugāties apkārt un konstatējat, ka pārvietojaties pa zilā tora iekšieni – Vienotā tora ar septiņiskuma un astoņiskuma sfērām iekšieni. Bet jūs neredzat apkārtnē astoņstaru zvaigzni! Gaismas Pilsētas iedzīvotāji smaida un rāda jums: lūk, viņa! Un jūs pamanāt, ka virs Vosmigradas un Betlēmes BURVĪGĀ BALTĀ KRĀSĀ SPĪD LIELA ASTOŅSTARU ZVAIGZNE! Jūsu magnētiskas tors kopā ar sfērām palielinās izmēros. Jūs jūtat uzreiz divus procesus – palielināšanās, paplašināšanās procesu un magnētiskās pievilkšanās procesu! Jūs kopā ar toru pievelk uz astoņstaru zvaigzni!

6

Ilustrācija Nr. 5. ASTOŅSTARU ZVAIGZNE UN VIŅĀ IEBŪVĒTAIS MAGNĒTISKAIS TORS, KURŠ APVIENO VISAS SEPTIŅISKUMA UN ASTOŅISKUMA DIMENSIJU SFĒRAS.

Un, lūk, jūs planējat debesīs virs Vosmigradas un Betlēmes kā liela astoņstaru zvaigzne kopā ar vienoto magnētisko toru… Piecdimensiju cilvēki skatās uz šo zvaigzni, viņu acīs ir prieka asaras… Skatieties, skatieties – pat daži četrdimensionalitātes iedzīvotāji ir ieraudzījuši šo brīnuma zvaigzni! Un nesaprotams prieks nezin kāpēc ir skāris viņu sirdis…

Jūs pateicaties VOSMIGRADAI par brīnuma zvaigznes radīšanu un tagad dodaties uz Indiju, uz kalnu grēdu Šivalik. Paceļaties virs brīnišķīgā nacionālā parka krāšņumiem un redzat zem sevis Gaismas Pilsētas AJANDARAS konstrukcijas… Mazlietiņ augstāk! Pacelieties augstāk! Un ko jūs redzat, mani bērni?! O, jā! Šī konstrukcija, šī forma ir jums labi pazīstama. Visas pilsētas AJANDARAS konstrukcijas ir uzbūvētas… pēc trīspolārā magnētisma shēmas! Pašā pilsētas centrā spīd sarkana sfēra, kuras iekšienē ir gaišzila septiņstaru zvaigzne. Jūs izjūtat dziļas pateicības jūtas pret septiņstaru zvaigzni – pret to zvaigzni, kura ļāva jums iegūt dzīves pieredzi dažādās septiņiskuma dimensijās. Jūs ilgi dzīvojāt septiņiskuma sistēmas pasaulēs… Ļoti ilgi… Tā bija svarīga, ļoti derīga, nepieciešama pieredze… Un tagad ir pienācis laiks šķirties… Šķirties? Nē, protams! Jūs nešķiraties no septiņstaru zvaigznes. Kādēļ šķirties no visas septiņiskuma Sistēmas pieredzes? Jūs no trīspolārā magnētisma shēmas centra saudzīgi izņemat gaišzilo zvaigzni sarkanajā sfērā un, jūtot trīsas, ievietojat viņu savā Sakrālajā Sirdī un visu svētās ceremonijas dalībnieku vienotajā sirdī. Un pēc tam nesteidzoties dodaties uz trīspolārā magnētisma centru. Un, lūk – astoņstaru zvaigzne ar vienoto magnētisko toru ieņem savu godpilno vietu pašā centrā! Apkārt viņai iedegas gaišzila gaisma!

qwe

Ilustrācija Nr. 6. JAUNAIS TRĪSPOLĀRAIS MAGNĒTISKAIS POLS, CENTRĀ – ASTOŅSTARU ZVAIGZNE, KURA APVIENO SEPTIŅISKUMA UN ASTOŅISKUMA SISTĒMAS. SHĒMA, PĒC KURAS IR BŪVĒTA PIEKTĀS DIMENSIJAS GAISMAS PILSĒTA – AJANDARA.

Jūs neredzat Ajandaras iedzīvotājus, bet dzirdat, kā viņi jums aplaudē! Tie ir aplausi! Kopā ar Gaismas Pilsētas iedzīvotājiem jūs sveic arī citu dimensiju iemītnieki, ar kuriem mēs šodien radījām jaunu trīspolāro magnētismu. No šejienes, no senās svētītās Indijas zemes, no burvīgās piektās dimensijas Gaismas Pilsētas, jaunais magnētisms sāks izplatīties pa visu planētu! Mēs, visi kopā, radījām JAUNO ZVAIGZNI JAUNAJAM LAIKMETAM – ŪDENSVĪRA LAIKMETAM. Jaunā Laika Programmas dodas uz jūsu pasauli un uz visām planētas Zeme pasaulēm.

Bet jūs, mani dārgie, turpiniet palikt centrā. Jūs esat pašā piektās dimensijas sfēras centrā. Neskatoties uz to, ka jūsu fiziskais ķermenis tagad ir ceturtajā dimensijā, jūs, īstie, jau esat piektajā dimensijā. Jūs jau esat JAUNAJĀ PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ, kur tiek radīta harmoniska pasaule cilvēcei un visām planetārās dzīvības formām. Jūs šajā jaunradē aktīvi piedalāties. Jūs – daudzdimensionālie Radītāji.

Un tas patiesi ir tā.

ERCENĢELIS MIHAĒLS –

AR DIEVIŠĶO MĪLESTĪBU,

KURA DZĪVO KATRA NO JUMS SIRDĪ.

2013.12.08.

Publikāciju sagatavoja Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения” redakcija. Viktora Truhina zīmējumi.

 

Pievienots 10/12/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7469

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email