Магниты Духа

2014. – PASAUĻU UN DIMENSIJU TUVINĀŠANĀS GADS! EL MORIJA caur Marinu Shults

ZEME IZIET KOSMOSĀ…

Šodien mums ir īpaša tēma – aizejošā Vienotības gada, atnesuša daudz jauna jūsu dzīvēs, tēmu. Kā tagad var atdalīt savu dzīvi no visas planētas dzīves? Daudzi ir sākuši pierast domāt visas Zemes dzīvības Savienošanās un Vienotības kategorijās. Bet ne visi taču to dara sen! Un tieši šajā gadā parādījās paātrinātas attīstības tendence apvienot savā apziņā visu planetāro dzīvību. Es ar lielu prieku jums to saku. “Ledus ir sakustējies!” Arvien lielāka cilvēku daudzuma apziņā ir nostiprinājusies Vienotības kā dabiskas eksistences formas sapratne. Ir iezīmējušies vairāki pēc sava satura dažādi zemiešu darbības veidi dzīvības uz planētas Vienotības nodrošināšanā. Jā, šo virzienu ir diezgan daudz. Un katrs cilvēks, kurš vēlas nostiprināt Vienotību un padarīt to par eksistēšanas normu savā Pasaulē, kļūst par iedarbības sviru uz vecajām normām, jēdzieniem, ieradumiem un tendencēm. Dabiski, ka pirmām kārtām kļuva nepieciešams aizsargāt tās dzīvības formas, kuras ir pakļautas vardarbībai vai iznīcināšanai. Tāds darbs ir veikts vienmēr, taču burtiski bija ļoti neliela zemiešu daudzuma ziņā. Pievēršu jūsu uzmanību vārdam “zemiešu”. Tas nozīmē, ka ne tikai cilvēki cenšas saglabāt visus dzīvības veidus uz Zemes, bet arī citu planetāro dzīvības formu pārstāvji. Un tāpēc ziniet, ka jūs neesat vientuļi savos taisnīgajos pūliņos. Un jums savās aizsargājošajās darbībās vienmēr ir jāpiesauc tie, kas neredzami darbojas pilnā saskaņā ar jums.

Un tā, aizejošajā gadā priekšplānā izvirzījās daudzu cilvēku pūliņi visu planetāro dzīvības formu aizsardzībā. Tā ir tā nepieciešamā pakāpe, kura ir jāiziet visiem cilvēkiem savā garīgajā attīstībā. Un tad jūs īstenībā spēsiet realizēt Zemes kā planetārās kopienas jaunas organizācijas planētas dzīvības Vienotību.

2013. gads deva ne mazums asnu no tām sēklām, kuras jūs, Gaismas Darbinieki, iesējāt agrāk. Un šīs sēklas arī ir saistītas ar Savienošanās un Vienotības tēmu. Apvienošanās tēma ieskanējās šajā gadā. Bet apvienošanās nav nekas cits, kā Savienošanās priekšnosacījums, kura pēc tam ved pie Vienotības. Savienošanās enerģijas, pārpilnībā lijušas šajā gadā no Kosmosa, ļāva to sākt un daudzos gadījumos sasniegt labu rezultātu. Par ko Es tagad runāju, par kādu apvienošanos? Jo šis jēdziens taču ir ļoti daudzšķautņains un prasa detalizētu katras situācijas izskatīšanu. Kaut kādos gadījumos apvienošanās ir ar progresīvu raksturu, bet kaut kādos – noteikti regresīvu. Dabiski, apvienojas arī tā sauktie noturēšanas Spēki un daudzas struktūras, koncentrējošas negatīvas enerģijas, kuras vēl lielā daudzumā ir palikušas uz planētas. Taču tajā Mīlestības, Harmonijas un Līdzsvara plūsmā, ar kuru bija piesātināts 2013. gads, visi šie spēki ar savu apvienošanos nespēja ienest nopietnu disbalansu visā planetārajā struktūrā, kura tiecas uz līdzsvaru un Vienotību. Tas tā ir, lai kāds jums neliktos mūsdienu stāvoklis uz planētas daudzos viņas un jūsu dzīves virzienos. Un tomēr teikšu, ka jebkura apvienošanās bija progresīva, tāpēc ka pati tendence notika šī gada enerģijās, un konkrēti – Savienošanās enerģijās.

Bet tagad aplūkosim vēl dažus aizejošā gada raksturojumus. Tas ir svarīgi, jaunā gada, Mūsu nosaukta par PASAUĻU UN DIMENSIJU TUVINĀŠANĀS gadu, priekšvakarā. Jūs paši saprotat, cik lielā mērā šai definīcijai piemīt 2013. gadā sāktās tēmas raksturs. Dabiski, Pasauļu un Dimensiju Tuvināšanās ir aizejošā gada darbs, kurš turpinās. Tieši viņā ir ielikti šī procesa pamati! Un daudzi no tiem, kuri tagad lasa Manu sūtījumu, bija dimensiju tuvināšanās, ieaugšanas vienai otrā aktīvi dalībnieki un iniciatori. Un tāpēc jūs ne pirmo reizi par to dzirdat. Šī tēma 2014. gadā iegūs lielu attīstību, bet pamati jau ir ielikti, un ielikti pamatīgi.

Gribas jums visiem novēlēt vislabāko izpildīšanos tam, ko jūs varat un gribat radīt jaunajā gadā. Un 2013. gads ir padarījis pāreju savam dzimstošajam brālim tik komfortablu, ka ir atlicis vien uzlidot uz jaunu Augšupcelšanās kāpņu pakāpienu un turpināt iesāktos darbus.

2013. gadā jūs tā sākumā uzsākāt grandiozu darbu, kura būtība izpaudās jau iepriekšējos gados. 2012. gada beigās un 2013. gada sākumā jūs ielikāt pamatus Harmoniskajai Konverģencei. Tā beidzās 24. martā, taču iedarbinātie procesi turpina attīstīties. Konverģence jeb saiešana kopā, ir galvenā svira priekš apvienošanās, savienošanās, vienotības, kas tad arī realizējās 2013. gadā visos planetārās dzīves līmeņos. Jā, visos līmeņos, tajā skaitā arī cilvēku sabiedrības dzīvē. Šie procesi notika arī jūsu sociālajā dzīvē, politiķu mēģinājumos rast kompromisa variantus un vest pretrunas pie vienota kopsaucēja, bet konfliktus – pie to atrisinājuma. Bija daudz Savienošanās mēģinājumu. Iespējams, ne visi tie sekmīgi atrada savu atrisinājumu, taču process ritēja atbilstoši dzīves Savienošanās un Vienotības enerģijām.

Ir izmainījusies arī cilvēces kolektīvā apziņa. Bez tam jūs visas planētas dzīves telpā radījāt un nostiprinājāt Zemes cilvēces Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību. Tas ir nebijis, sengaidīts un brīnišķīgs notikums. Mēs zinājām, ka tam ir jānotiek. Un tieši šajā gadā notika. Un tas nozīmē, ka visi Savienošanās procesi tagad notiks apvienotā variantā, kaut arī ne bez grūtībām. Zemes cilvēces Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība tagad pieņemas spēkā un, būdama visu cilvēku likumīga pārstāve Augstāko “Es” līmenī, sāks aktīvi darboties daudzos Savienošanās procesos, vadot daudzus no tiem. Jūs to novērosiet un pastāvīgi izmantosiet gaismas darbā.

Arī darbu dimensiju tuvināšanā jūs jau esat apzinājušies un sākuši. Kā citādi var nosaukt jūsu sākušos sadarbību ar 5-tās dimensijas iedzīvotājiem? Vai tad tā nav tendence 2014. gadā, kurš dos jaunu šīs sadarbības un mijiedarbības impulsu? Daudziem no jums ceļojumi pa augstākām dimensijām ir norma. Protams, viss sākas ar 5-to dimensiju. Tur daudzi no jums jau ir nevis viesi, bet darbinieki. Un katrs jauns sadarbības etaps nesīs Pasauļu un Dimensiju tuvināšanās rezultātu. Vai šī savstarpējā saikne 2014. gadā kļūs citāda? Gan jā, gan nē. Iespējams, cilvēku, kuri apmeklē 5-to dimensiju, daudzums palielināsies nedaudz. Taču pamatā izmainīsies kopīgā darba programmas, kuras atbildīs jaunā gada tematikai. Bet tā ir Augšupcelšanās tematika, tāpēc ka tieši Augšupcelšanās unikālās programmas realizēšanai tad arī notiek tas konverģences process, kuru jūs iedarbinājāt 2012. gadā un turpinājāt 2013. gadā.

Mani dārgie Zemes cilvēki! 2013. gadu jūs esat nogājuši aktīvi, rezultatīvi. Taču man gribētos pastāstīt par to, kas palika “aiz kadra” jūsu informētībai par noritošajiem procesiem un rezultātiem, bijušiem šajā gadā. Šis gads pagāja Galaktikas Tēva – Galaktiskā Kristus Melhisedeka – Starā. Nav nejaušība, ka Viņš vadīja daudzus planetātos darbus un veicināja planētas dažādu Pasauļu un dimensiju Gaismas Darbinieku mijiedarbību. Taču ne tikai jūsu planētas ietvaros jūs, pateicoties Viņam, spējāt sākt mijiedarbību un Savienošanos. Jūs nopietni paziņojāt visai Galaktikai par savu iziešanu Kosmosā ar labiem nodomiem. Jūs izdarījāt pieteikumu par savas Dievišķības atgriešanu. Jūs spējāt iziet Saules sistēmas plašumos ar savām mijiedarbības ar viņas iedzīvotājiem programmām, kopīgās evolūcijas programmām un daudziem citiem vērtīgiem pasākumiem. Tagad daži no jums izbrīnīsies – kurš gan to ir izdarījis, mēs neko tādu neatceramies! Taču, ja atceras jūsu izpildītos planetāros darbus, tad sapratīsiet, ka daudzas enerģētiskās informācijas paketes savu Augstāko “Es” līmenī jūs nodevāt visām jūsu Saules planetārajām sistēmām. Tas tā ir. Bieži jūs nenojaušat, kādus ievērojamas sarežģītības un atbildības darbus jūs veicat sava miega laikā. Un tos nevar nenovērtēt. Daudzi no jums aizejošajā gadā ir kļuvuši stipri pieaugušāki. Putni ir izplētuši Dievišķos Spārnus un apzināti lido pa lielā Kosmosa telpu. Bet mēs apsveicam jūsu lidojumu!

Mani dzimtie! 2013. gadā turpinājās nopietna visa magnētisma – gan planetārā, gan jūsu individuālā – pārkārtošanās. Tieši tas kļūs par galveno iemeslu un vienlaicīgi iespēju Pasauļu un Dimensiju Tuvināšanai 2014. gadā. Krajons un Arheirar ne reizi vien ir vēstījuši, ka tieši jaunu iezīmju un īpašību magnētismam ir jābūt klāt šajā procesā, kurš lielā mērā nosaka Augšupcelšanos. Strādājot pie jaunā magnētisma radīšanas, mēs visi kopā pastāvīgi un nelokāmi gatavojam Augšupcelšanos. Un katrs gads ar savu specifiku ļauj padarīt šo ceļu rezultatīvu un daudzvariantu. Un tagad es teikšu to, ko jūs šajā magnētiskajā darbā nezināt. Tas jaunais trīspolārā magnētisma veids, kuru jūs radījāt 13.12.11., kļuva par atslēgas pozīciju 2014. gada galvenajai tēmai. Tieši viņš dos iespēju iedarbināt pilnīgi jaunas Pasauļu un Dimensiju tuvināšanas programmas. Un tas jau ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc arī jūsu sadarbība ar augstāko dimensiju iedzīvotājiem spēs iegūt citu raksturu. Bet galvenais, jums tuvināšanās ar viņiem procesi sāks noritēt arvien vieglāk un vieglāk. Daudzi ir izpētījuši dažas 5-tās dimensijas īpašības un nonākuši pie secinājuma, ka pagaidām nespēs aktīvi piedalīties tās nākotnes Pasaules būvēšanā, kurā katram no jums agri vai vēlu nāksies dzīvot. 2014. gadā jums šajā virzienā atklāsies jaunas iespējas. Un piecdimensiju Pasaules jaunajos apgabalos sāks atdzīvoties dzīve.

Mani dārgie! 2013. gadu Mēs noraksturojām kā sevišķu gadu pēc saviem savienošanās ar visu kosmisko dzīvi rezultātiem. Fakts, ka tas notika, liecina par to, ka visu Pasauļu mierīgas eksistēšanas princips jau ir ielikts, un tāpēc lielais pretnostatījums jūsu zemes pasaules iekšienē sāks atdot vietu sākumā vispārējai iecietībai, tolerancei, bet pēc tam arī nopietnai mijiedarbībai un vispārējai harmonijai, vienotībai. Tas ir process, un tas ir iedarbināts, tam ir nosprausts ceļš. Un tas noteikti piepildīsies! Kādā veidā noritēs tā īstenošana? Ceļu ir daudz. Tagad arvien vairāk Mēs dodam jums izeju uz risinājumu un jūsu īstenoto programmu daudzvariantumu. Un arī tā ir aizejošā un, īpaši, atnākošā gada īpatnība. Aizejam no vienveidīgiem stingriem risinājumiem un variantiem. Visu var un viss ir jārisina daudzvariantumā, elastībā, strauji pārvēršot visu planētu un savu dzīvi uz viņas. 2014. gada enerģijas daudz ko izmainīs jūsu dzīvē, ļaus pieņemt pareizus lēmumus un darboties saskaņoti. Es pirmām kārtām runāju par starpvalstu attiecībām un attiecībām starp cilvēkiem. Bet tiekšanās uz to bija ielicis jau 2013. gads.

Es priecājos jums pavēstīt, ka Mēs esam sākuši plaša mēroga Jaunās Šambalas radīšanu. Kā tas ir iespējams, un cik tas ir nepieciešami? Tas ir pats galvenais aizejošā gada notikums. Mēs jums paziņojām par Šambalas pāriešanu uz 8-tās dimensijas līmeni. Un, dabiski, Mūsu Brālībā tika veiktas būtiskas izmaiņas. Bet šis pats iemesls pieveda visu Zemes pasauli pie jaunas robežas – pāriešanas uz astoņisko Esamības sistēmu un jaunās dzīves būvniecību. Lūk, šo aizejošā gada īpatnību man nepieciešams pasvītrot, tāpēc ka tagad, ar katru jaunu gadu, jūs arvien vairāk sāksiet pāriet uz astoņiskuma Sistēmu. Un tas nozīmē pārmaiņas jūsu dzīvē. Mainās bioloģiskie ritmi, mijiedarbība ar Kosmosu, daudz kas cits. Un tāpēc pakāpeniski apzinieties tā procesa lielo nozīmīgumu, kurš tika iedarbināts tieši 2013. gadā. Tam jūsu apziņā ir jābūt atvēlētai īpašai vietai, tāpēc ka jūsu lineārā laika kalendārs vēl diezgan ilgi sitīs jūs ārā no astoņiskuma jaunā ritma un īpašajām likumsakarībām.

Es priecājos vērojot, kā Gaismas Darbinieki pārliecināti iekļaujas jaunajos ritmos. Kā jūs saskanīgi esat sākuši atsaukties uz jauniem planetārajiem darbiem. Kā jums ir kļuvis pa plecam nevis vienkārši jauni uzdevumi, bet gan īpašas sarežģītības uzdevumi. Esmu pārliecināts, ka 2014. gadā šie darbi būs vēl sarežģītāki un interesantāki. Jūs esat ieguvuši potenciālu to izpildīšanai. Apsveicu jūs ar to!

Un vēl atzīmēju nopietnu jūsu iekšējās pārveidošanās faktu. Iespējams, daži Man nepiekritīs, bet vairumam Gaismas Darbinieku par raksturīgu iezīmi ir kļuvusi daudzpusīga pieeja planetāro darbu risināšanā, izpildāmo uzdevumu daudzveidība, zināšanu un meistarības daudzpusība. Tas arī ir 2013. gada raksturojums un to Savienošanās enerģiju darbība, kuras viņš ir ienesis jūsu dzīvē. Īpaši gribas atzīmēt pārliecību, ar kādu jūs esat iemācījušies strādāt ar Svētajām Ugunīm, tai skaitā ar Svētās Savienošanās Uguni. Šai Ugunij ir īpaša nozīme Savienošanās un Vienotības procesam, harmoniski nostiprinot tās uz planētas, personīgajā dzīvē katram, kas ar Viņu rīkojas, un visai cilvēcei.

Par 2014. gada raksturīgu īpatnību kļūs darbs ar visām Svētajām Ugunīm. Jo dziļāk jūs sapratīsiet katras Uguns būtību, jo daudzveidīgāks un rezultatīvāks kļūs jūsu radošais process. Kļūstiet par pašiem uzticīgākajiem Svēto Uguņu kalpotājiem, un jūsu dzīve, un visas apkārtējās Pasaules dzīve būtiski izmainīsies. Atcerieties, ka daudzus 2014. gada jautājumus vajadzēs risināt, piesaistot Svētās Ugunis, un katrai būs sava loma Pasauļu un Dimensiju Tuvināšanā.

Mani dārgie zemieši! Mēs tikai sākam Jaunā Gada procesu attīstību, bet jūs jau esat izdarījuši tam nepieciešamo enerģiju pārmešanu no 2013. gada. Un tas ir lieliski! Ir pamats gada potenciāli ielikto programmu attīstībai. Mēs aicinām jūs uz kopradīšanu Jaunajā Gadā! Mēs kopā ar jums nonāksim pie tā laika, kad varēsim “paspiest roku” citu Pasauļu un Dimensiju iedzīvotājiem. Taču vienlaicīgi ar to gribētos, lai četrdimensionalitātes iedzīvotāji iemācītos draudzīgi paspiest roku cits citam, sirds līmenī nododot uzticēšanās, draudzības, gādības, prieka un mīlestības impulsus. Un tas ir viens no 2014. gada uzdevumiem. Teiksiet – neatbilst tēmai? Bet vai tad tagad pretnostatījums, kurš eksistē starp četrdimensionalitātes cilvēkiem, neaizvada jūs, kaut vai nosacīti, pa dažādām dimensijām? Dualitāte ir atcelta. Ir laiks tiekties uz Savienošanos, apejot visus polāros jēdzienus, ieradumus, tendences. Visbeidzot, arī likumus, pēc kuriem jūs dzīvojat, ir laiks izmainīt, izslēdzot visas potenciālās iespējas pretnostatījumam un neuzticībai citam pret citu.

Jums priekšā stāv daudz darba, Mani dārgie draugi! Jaunais Gads dos lielas iespējas jūsu uzdevumu risināšanai un jaunas, vitāli nepieciešamas enerģijas. Bet jums tās jāizmanto lietpratīgi, rūpīgi un tam, kam paredzētas. Bet galvenais 2014. gada uzdevums – tā ir visu polāro situāciju, būtņu, mitināšanās Pasauļu (neatkarīgi no dimensijas) tuvināšana kā savienošanās un, protams, dimensiju, priekš jums pirmkārt – piektās un ceturtās – tuvināšana. Un tas noteikti notiks!

Man jums jāsaka, ka Gaismas Ģimene jau ir ķērusies pie 2014. gada plānu izpildīšanas. Mums ir savs kosmiskais kalendārs. Planētas Zeme, Saules sistēmas, Galaktikas “Piena Ceļš” Gaismas Ģimene apsveic jūs, pateicas par panākumiem, sasniegtiem 2013. gadā, un aicina turpināt mūsu kopradīšanu 2014. gadā.

Ar jums ar visu Sirdi – EL MORIJA.

2013. gada 24. decembrī.

Pievienots 29/12/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/7568

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email