Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS” GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. GALAKTIKAS DAUDZDIMENSIONĀLĀS NOTIS

(PAR LEMŪRIEŠU KRISTĀLIEM UN DAUDZDIMENSIONĀLO ĢENĒTIKU)

Sveicināti, mani Bērni – Zemes bērni, Galaktikas bērni! Ar jums ir Galaktiskais Kristus-Melhisedeks.

Sākas jauns Kristālisko Gaismas Būtņu, kuras jūs saucat par Lemūriešu Kristāliem, aktivizācijas etaps. Tas ir ļoti atbildīgs etaps, kurš ir saistīts ar pāreju uz kvalitatīvi citādu mūsu kopradīšanas līmeni. Mūsu darbs iegūst plašākus mērogus, tā nozīmīgums Zemes un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās procesam daudzkārtīgi pieaug. Austrumu un Rietumu Lemūriešu Kristālu struktūras ir apvienotas. Kaut arī Austrumu un Rietumu Kristāliem līdz šim laikam ir sava specifika, pati struktūra ir ieguvusi vienotu magnētisko, enerģētisko un gaismas viļņu pamatu. Tas ļauj Austrumu un Rietumu Lemūriešu Kristālus aktivizēt kopā, vienotā mūsu radīšanas pa etapiem aktā.

Attīstās arī citi Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” virzieni. Kā jūs zināt, bez Lemūriešu Kristālu aktivizācijas Augšupcelšanās Projekts ir vērsts:

– uz cilvēces nākotnes pasaules radīšanu;

– uz visu Zemes dzīvības formu Daudzdimensionālā Apvienotā Genoma radīšanu;

– uz Jaunās Enerģētiskās sistēmas radīšanu, uz dažādu veidu Kosmiskās Uguns atgriešanu dzīvē, atjaunošanu un izplatīšanu, uz Augšupcelšanās Enerģiju izveidošanu un izplatīšanu (pašreizējā laikā šī virziena ietvaros tiek realizēts Projekts “Druīdu Ordeņa Atdzimšana”).

Ar šiem četriem virzieniem Augšupcelšanās Projekts neaprobežosies, par cik ir nepieciešama jaunu virzienu attīstīšana, lai palīdzētu Gaismas Ģimenei planetārās Augšupcelšanās darbā. Visiem Projekta virzieniem ir visplanetārs raksturs.

Sakarā ar to Projekta Garīgie Kuratori ir rekomendējuši Projektu “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” pārdēvēt par Projektu “AUGŠUPCELŠANĀS”.

Projekta “Augšupcelšanās” mērķis – Zemes, cilvēces un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās uz jaunu evolucionāru līmeni realizēšana. Projekta uzdevumus šajā etapā nosaka tā virzieni: Lemūriešu Kristālu aktivizācija, cilvēces nākotnes, Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma un jaunās planetārās Enerģētiskās sistēmas, kura balstās uz atdzimstošajām un attīstībā esošajām Kosmiskajām Ugunīm, radīšana. Jaunajā etapā Projektam var rasties arī jauni uzdevumi, par kuriem Gaismas Ģimene paziņos papildus.

Projekta “Augšupcelšanās” dalībnieki – jūsu pasaules iemiesotie Gaismas Darbinieki, planētas Zeme, Galaktikas “Piena Ceļš” visu dimensiju Gaismas Būtnes un Visuma Būtnes, kuras piedalās Lielajā Eksperimentā uz planētas Zeme.

Mani dārgie Bērni! Kāpēc tieši ar tā saukto Lemūriešu Kristālu aktivizāciju mēs sākām Projekta Augšupcelšanās realizēšanu? Mūsu darba pamats šajā etapā – ne tikai vibrāciju paaugstināšana, Gaismas Būtņu (tai skaitā – cilvēku, visas cilvēces) pacelšana no blīvās matērijas slāņiem uz augstākām matērijām. Daudz kas mūsu darbībā ir saistīts ar Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma, kurš ļaus Gaismas Būtnēm dzīvot uz principiāli jauna pamata – UZREIZ VISĀS DIMENSIJĀS – radīšanu. Apvienotais Daudzdimensionālais Genoms – tas ir tas, kas saaudzē Vienotā Veselā gan dažādas dzīvības formas, gan dažādas pasaules, gan dažādas dimensijas. Tas ir Vienotais Dzīvais Sākums, kurš nodrošinās mums Dzīvības harmoniju gan šajā Visumā, gan tajā 16-dimensiju Visumā, kuru mēs tagad radām kopā ar citām Galaktikām. Mūsu “Piena Ceļam” ir savs unikāls eksperimentāls ceļš, kuram tiek piešķirta liela nozīme citās mūsu Visuma Galaktikās. Daudzās dzīvības formas, izpaustas citās Galaktikās, cer uz jums, gaida mūsu jaunrades rezultātus, lai nokoriģētu savu galaktisko evolūciju.

64 Lemūriešu Kristāli – tās ir daudzdimensionālas Dzīvas Būtnes, tās ir Kristāliskās Galaktiskās Gaismas Būtnes, kuras ir pieņēmušas savā “Es” speciālas programmas gan Zemes Augšupcelšanai, gan apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanai. No vienas puses, viņas ir Gaismas Būtnes, šī Visuma Dieva-Radītāja dzemdinātas. No otras puses, viņas ir Galaktiskās Gaismas Ģimenes radījums. Kristāliem, jūsu nosauktiem par Lemūriešu Kristāliem, ir ļoti sarežģītas struktūras, ļoti sarežģīts ķermeņu komplekss, kāds līdz šim nav bijis nevienai mūsu Galaktikas Gaismas Būtnei. Viņi ir Daudzdimensionālā Apvienotā Genoma radīšanas uz Zemes pamats. Šīs Kristāliskās Būtnes nes jaunas daudzdimensionālas ģenētiskas Programmas gan cilvēcei, gan visām citām planētas dzīvības formām. Sadarbojoties ar jums, mani Bērni, viņas vienlaicīgi sadarbojas arī ar visām citām planetārajām dzīvības formām. Lūdzu saprast, novērtēt viņu NOZĪMĪGUMU VISAI PLANĒTAI, VIŅU DIŽENUMU. Galaktiskie Lemūriešu Kristāli – tās ir Daudzdimensionālas Notis, bez kurām nevar sākt skanēt neviena daudzdimensionālā kosmiskā simfonija uz planētas Zeme. Jūs, Zemes iedzīvotāji, varat ņemt rokās daudzdimensionālos muzikālos instrumentus. Taču jūs nekad nenospēlēsiet daudzdimensionālo mūziku bez Daudzdimensionālajām Notīm. Šajā etapā mēs tagad ATDZĪVINĀM NOTIS un vienlaicīgi radām kosmisku muzikālu Kompozīciju. Bet pēc tam mēs paņemsim rokās instrumentus un visi kopā izpildīsim Galaktisko Simfoniju Zemei un visām planetārajām dzīvības formām. Nospēlēsim tā, ka mūsu daudzdimensionālo Mūziku izdzirdēs viss Visums.

Jūsu priekšstati par Daudzdimensionālo Ģenētiku pagaidām ir nepietiekami. Mēs tos sāksim paplašināt samērā ar mūsu kopīgo gaismas jaunradi. Taču ziniet: jau tagad jūs, mūsdienu Gaismas Darbinieki, apzināti vai neapzināti, jūsu Augstāko “Es” līmenī, piedalāties jaunās Daudzdimensionālās Ģenētikas radīšanā, Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma priekš visām Zemes Dzīvības formām radīšanā.

Kristāliskās Gaismas Būtnes, kuras jūs esat nosaukuši par Lemūriešu Kristāliem, atnāca uz planētu Lemūrijas laikos. Tieši kopš Lemūrijas laikiem viņas rada gan priekš cilvēces, gan priekš visas planētas.

Patiesībā Kristāli, kurus jūs saucat par Lemūriešu Kristāliem, ir mūsu Galaktikas Kristāli, kuri nes apbrīnojamas, burvīgas eksperimentālas evolūcijas Programmas Zemei un visām planetārajām dzīvības formām. Tas ir viens no pašiem svarīgākajiem planētas Augšupcelšanās dalībniekiem.

Kristāliskās Būtnes – tās ir tās Gaismas Būtnes, kuras vispilnīgāk spēja pieņemt savos “Es” evolucionārās daudzdimensionālās Programmas un atnest šurp, uz Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme zonu. Tagad jūs, cilvēki, esat sasnieguši to attīstības līmeni, kad spējāt ne tikai uzzināt par viņām, bet arī sākāt RADĪT KOPĀ. Jūsu kopradīšana ar Lemūriešu Kristāliem – tā ir kopradīšana ar vienu no saprātīgās dzīvības formām. Tieši tāpat jūs sadarbojaties ar Delfīniem un Vaļiem, ar citu dimensiju citu dzīvības formu pārstāvjiem. Taču Delfīni un Vaļi, tāpat kā jebkura dzīvības forma, nes speciālas programmas Planētai kā viņas evolucionārās komponentes. Galaktiskie Lemūriešu Kristāli nes VISGALAKTISKĀS PROGRAMMAS CILVĒCES UN VISU PLANETĀRĀS DZĪVĪBAS FORMU EVOLŪCIJAI. Viņi tagad nav pieskaitāmi NEVIENAI DZĪVĪBAS FORMAI, NEVIENAM GALAKTISKĀS EVOLŪCIJAS ATZAROJUMAM, tāpēc ka viņos VISI ŠIE ATZAROJUMI IR APVIENOTI VIENOTĀ VESELĀ ĪPAŠA DAUDZDIMENSIONĀLA GENOMA LĪMENĪ. Koncentrētā veidā visi šie galaktiskās evolūcijas atzarojumi ir atnākuši uz Zemi, lai šeit veiktu Eksperimentu to Savienošanā, kuri ir nogājuši unikālu attīstības ceļu – tajā skaitā arī jūs, cilvēki. Un tagad jums, cilvēkiem, sākot radīt kopā ar Galaktiskajiem Lemūriešu Kristāliem, ir iespēja sākumā pieskarties VISAI GALAKTIKAI, bet pēc tam arī ieņemt savā “Es” visu Galaktiku. Domājat, ka tas nav iespējams? Bet jūs taču esat nevis vienkārši cilvēki, jūs esat Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Jūsu Sakrālajām Sirdīm izmēram nav nozīmes. Jūs varat ievietot viņā tikai vienu dzīvības formu, bet varat – Galaktikas visas dzīvības formas. Tas ir jūsu spēkos. Un tas ir viens no uzdevumiem, kuru jūs sev uzdevāt, kad nācāt šurp, uz šo burvīgo planētu Zeme, par kuru jūs pagaidām zināt ļoti, ļoti maz. Nedomājiet, ka planēta Zeme – tā ir četrdimensiju Zemeslode, apkārt kurai “debesīs” eksistē augstāku dimensiju Gaismas Pilsētas. Planēta Zeme – tā ir ĻOTI SAREŽĢĪTA DAUDZDIMENSIONĀLA PLANETĀRA SISTĒMA. TĀ IR UNIKĀLA PLANETĀRA SISTĒMA, PIE KURAS RADĪŠANAS STRĀDĀJA GAN GALAKTIKA, GAN MŪSU PALĪGI NO CITĀM GALAKTIKĀM, GAN DIŽENAS VISUMA BŪTĪBAS.

Sazināšanās un kopradīšana ar Galaktiskajiem Kristāliem – tā ir jūsu iziešana uz daudzdimensionalitātes skatuves. Tā ir Galaktiskās Gaismas Ģimenes izstrādāto evolucionāro Programmu atnākšana uz jūsu pasauli. Tas ir jūsu solis uz jaunu daudzdimensionālu ķermeņu radīšanu, kuru jums nebija, kad jūs atnācāt uz Zemi. Tas visbeidzot ir ceļš jums uz jauno piecdimensiju pasauli. Lūk, kāpēc Galaktisko Lemūriešu Kristālu aktivizācija ir tik svarīga, un mēs veltījām tai prioritāru uzmanību projektā “Augšupcelšanās”.

Tagad, ka jūs esat izgājuši uz jaunu Galaktisko Kristālu lomas Augšupcelšanās procesā apzināšanās līmeni, pavēstu jums par mūsu tuvākajiem uzdevumiem. Dienas kārtībā – divu 14-to un divu 5-to Galaktisko Kristālu (Austrumu un Rietumu puslodēs) aktivizācija. Nav nejaušība, ka mēs šodien runājam par Daudzdimensionālo Ģenētiku. Galaktiskie Kristāli – tā pēc būtības arī ir pati Daudzdimensionālā Ģenētika, kuru mēs plānojam nodot visām Zemes dzīvības formām. Kraijons jau ir vēstījis par ģenētisko KODU “1-3”. Šajā gadījumā skaitlis “1” simbolizē Ģenētisko Pamatu, kuru cilvēcei nes evolūcijas lejupejošais atzarojums (Gaismas Būtnes no augstākajām dimensijām – 7-tās, 6-tās, 5-tās.) “3” – tie ir evolūcijas augšupejošā atzarojuma (Gaismas Būtnes, izgājušas evolūciju dimensijās 1, 2, 3) ģenētikas pamati. Kods “1-3” tādejādi atspoguļo cilvēces evolūcijas augšupejošā un lejupejošā atzarojumu apvienošanos jūsu pasaulē. Tādejādi jūsu pasaules cilvēki sava “Es” daudzdimensionālajā ģenētikā ir ietvēruši gan to, kuri izgāja evolūciju pirmās, otrās un trešā dimensijas pasaulēs, ģenētiku, gan to, kuri atnāca no septītās, sestās un piektās dimensijas, ģenētiku. Visas šīs dimensijas (no septītās līdz pirmajai) pieder trešajam Garīgajam Centram, kurš ilgu laiku attīstījās atšķirti no otrā Garīgā Centra (dimensijas no divpadsmitās līdz astotajai) un pirmā Garīgā Centra (dimensija 13-tā, Lielā Centrālā Saule).

Galaktiskās Harmoniskās Konverģences realizēšanas rezultātā Visuma Garīgie Centri sāka savā starpā apvienoties. Konkrēti sāka saaugt otrais un trešais Garīgie Centri. Rezultātā mēs tagad esam ieguvuši iespēju ienest daudzdimensionālajā Ģenētiskajā Kodā “1-3” jaunu komponenti, jaunu “ģenētisku vieninieku”. Tā ir ģenētiskā komponente no otrā Garīgā Centra, pagaidām tikai – no astotās dimensijas. Pie tam ir svarīgi saprast, ka jaunā ģenētiskā komponente ieiet nevis “1” pamatā, nevis lejupejošās ģenētikas pamatā, bet uzreiz pievienojas kodam “3” – evolūcijas augšupejošā atzarojuma ģenētikai. Tādejādi jauno daudzdimensionālo Ģenētisko Kodu var izteikt ar skaitļiem “1-4” jeb “14”. Nav nejaušība, ka Galaktisko Kristālu, kurus mēs aktivizēsim tuvākajā laikā, kārtas numurs ir tieši 14.

Kāpēc kopā ar 14-jiem Kristāliem plānojam aktivizēt uzreiz 5-tos Kristālus? Atbilde ir vienkārša: kad “1” apvienojas ar “4”, iznāk “5”. Galaktiskie Kristāli ar numuru “5” pieņems jau VIENOTO ĢENĒTISKO KODU “5”, kurš apvienos ASTOŅU DIMENSIJU ģenētiku, otrā un trešā Garīgo Centru daudzdimensionālo ģenētiku.

Mani bērni! Tagad jums pavēstīšu to, ko daudziem no jums pagaidām nav vienkārši pieņemt kā patiesību. CILVĒKU ĶERMEŅOS VAR DZĪVOT UZREIZ VAIRĀKAS DVĒSELES. Kad cilvēce iegāja Zivs Ērā, sākās daudzdimensionālā Genoma “1-3” (“13”) aktīva ienešana cilvēka ģenētikā. Uz planētas tajā laikā pirmoreiz parādījās cilvēki, kuros iemiesojās uzreiz četras Dvēseles. Viena Dvēsele – kā augšupejošā evolucionārā atzarojuma pārstāvis, un trīs Dvēseles – kā lejupejošā evolucionārā atzarojuma pārstāvji. Zivs Ēras rītausmā gandrīz vienlaicīgi tika iemiesoti 15996 cilvēki, kuri atnesa sev līdzi uz jūsu pasauli jaunu daudzdimensionālu ģenētiku. Viņi kļuva par priekš tā laika jauna Daudzdimensionālā Genoma nesējiem. Ģenētiskais Kods “1-3” konkrēti izpaudās arī tā, ka cilvēkos iemiesojās četras Dvēseles, kuras kļuva par IEMIESOTIEM GARIEM VIENOTĀ ĶERMENĪ UN DZĪVOJA, DARBOJĀS KĀ VIENOTA GAISMAS BŪTNE, KĀ HARMONISKS VIENOTS CILVĒKS.

Tieši tajā laikā iemiesojās daudzi Augšupceltie Skolotāji. O! Uz planētas tajos laikos notika daudz neparasta! Daži stāsti ir kļuvuši jums zināmi un ir atraduši atspoguļojumu jūsu hronikās. Taču daudz vairāk stāstu un notikumu ir palikuši nezināmi un nav atraduši atspoguļojumu jūsu pasaules materiālajos nesējos.

Tagad jūs paši spējat dot vērtējumu notikušajam pirms diviem tūkstošiem gadu. Jūs varat saprast, ka Daudzdimensionālā Apvienotā Genoma radīšana – tā ir planetāra jaunrade, kuru Gaismas Ģimene veica tūkstošgadēm – pēc jūsu lineārā laika. Mūsdienu Gaismas Darbiniekiem ir nepieciešams zināt: tagad iestājas principiāli jauns Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas etaps. Daudzi no jums spēj vērsties pie sava Augstākā “Es” un uzzināt par daudzdimensionālā Genoma radīšanu kaut ko jaunu un svarīgu. Jūsu Augstākie “Es” gaida no jums jautājumus par šo tēmu, tāpēc ka tas nav vienkārši aktuāli. Tas ir svarīgi VISIEM. Tas ir svarīgi MŪSU KOPĪGAJAI VIENOTĪBAI.

Viens ķermenis, viena Dvēsele (viens Gars) – tāda atbilstība dzima Dualitātes apstākļos, atdalītības apstākļos. Un tādā ceļā cilvēces vairākums patiešām attīstījās. Atsevišķai Dvēselei bija pietiekoši komfortabli atsevišķā ķermenī. Bet jums taču ir zināms, ka VISI MĒS ESAM VIENOTI. VISAS DVĒSELES IR VIENOTAS. Tāpēc no vienas puses, Dvēsele iemiesojas daudzos atsevišķos ķermeņos. No otras puses, Dvēsele apvienojas ar citām Dvēselēm vienā ķermenī. Un tas ir Dvēseļu tuvināšanās process, viņu Apvienošanās process. To Savienošanās process, kuras reiz atdalījās. Tāpēc es lūdzu jūs uzlūkot vairāku Dvēseļu dzīves vienā cilvēka ķermenī faktu nevis tikai kā nepieciešamību Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma Radīšanā, bet arī kā Dvēseļu Savienošanās Dievišķu Aktu, kurš īstenojās ar mūsu Visuma Dieva-Radītāja Svētību.

Astotās dimensijas pievienošanās Genomam “1-3” (“13”), viņa pārveidošanās sākumā Genomā “1-4” (“14”), bet pēc tam – Genomā “5” arī ir MŪSU DIEVIŠĶĀS APVIENOŠANĀS AKTS. Un kārtējo Galaktisko Kristālu aktivizācija, galaktisko evolucionāro Programmu pieņemšana un izplatīšana arī ir mūsu kopīgā Zemes, cilvēces un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās plāna daļa.

Aicinu jūs aktīvi iesaistīties mūsu kopīgajā gaismas darbā jaunajā etapā, ar visu atbildību un nopietnību pieiet Galaktisko Lemūriešu Kristālu aktivizācijai, saprotot, ka tie ir svarīgākie soļi, nepieciešami gan visas planētas, gan Galaktikas evolūcijai.

Es priecājos, mani Bērni, ka jūs esat garīgi izauguši un gatavi izpildīt nopietnus evolucionārus uzdevumus. Ziniet un saprotiet, ka Es dzīvoju katra no jums sirdī. Un visi jūs – manā Vienotajā Sirdī. Visi un katrs no jums.

Mēs esam Dievišķā Vienotība.

Ar Mīlestību pret maniem Bērniem –

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS.

2014.01.11.

 

Pievienots 12/01/2014

http://www.magnitiduha.info/

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email