Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS”: LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA.JAUNS AKTIVIZĀCIJAS ETAPS – JAUNS AUGŠUPCELŠANĀS ETAPS.

EL MORIJA

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

Sveicināti, dārgie Projekta “AUGŠUPCELŠANĀS” dalībnieki. Lūk, arī pienācis laiks jaunam Lemūriešu Kristālu aktivizācijas etapam. Jūs jau zināt, ka šie Kristāli ir unikālas Galaktiskas Gaismas Būtnes, aicinātas aktīvi piedalīties Zemes un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās procesos. Būtnes-Kristāli ir daudzdimensionāli. Taču viņu aktivitāte visās dimensijās nav vienāda. Savā laikā viņi pārdzīvoja atdalīšanās procesu, lai piedalītos Dualitātes Eksperimentā. Un, lūk, tagad Galaktiskās Gaismas Būtnes apvienojas vienotā veselā, vienlaicīgi pieņemoties dzīvības spēkā visās Zemes kā unikālas planetāras sistēmas dimensijās. Aktivizējot Lemūriešu Kristālus jūsu pasaulē, jūs palīdzat Galaktiskajām Gaismas Būtnēm izpausties ceturtajā dimensijā, veicināt evolucionāro kosmisko programmu realizēšanu. Bez tam jūs dodat enerģiju dažādu dimensiju Galaktisko Kristālu fragmentu apvienošanai vienotā daudzdimensionālā veselumā.

Katrs Lemūriešu Kristāls ceturtās dimensijas smalkajā plānā izpaužas sarežģīta kristāliska veidojuma formā, kurai ir piesaiste jūsu pasaulē. Šo materiālo piesaisti jūs apzīmējat kā Kristālu atrašanās vietu. Lemūriešu Kristālu kopējais skaits, kā jūs atceraties, ir sešdesmit četri. Trīsdesmit divi Kristāli Austrumu puslodē un trīsdesmit divi Rietumu puslodē. Lemūriešu Kristāli ir izvietoti īpašā ģeometriskā struktūrā. Trīsdesmit divi Austrumu puslodes Lemūriešu Kristāli ir izvietoti uz Fibonači spirāles un uz septiņstaru zvaigznes stariem (sk. 1. zīm.). Rietumu puslodes Kristāli ir izvietoti divu Fibonači spirāļu struktūrās. Sešpadsmit Kristāli izvietoti uz spirāles Ziemeļamerikas rajonā (2. zīm.), sešpadsmit pārējie Kristāli – uz spirāles Dienvidamerikas rajonā (3. zīm.)

Šajā etapā mums ar jums stāv priekšā aktivizēt vienlaicīgi četrus Kristālus. Divus – Austrumu puslodē, tie ir Kristāli SANANDA (Nr. 14) un ĒDELVEISS (Nr. 5); divus – Rietumu puslodē, tie ir Kristāli SVETLOJARS (Nr. 14) un ELMARI (Nr. 5).

Pavēstām aktivizējamo Kristālu atrašanās vietas.

 

AUSTRUMU UN RIETUMU PUSLOŽU KRISTĀLU NR. 14 UN NR. 5 ATRAŠANĀS VIETA.

SANANDA, Kristāls Nr. 14, Austrumu puslode –

Eirāzija, Krievija, Rostovas apgabals, Volgodonskas pilsēta, Cimļanskas ūdenskrātuves krasts (1. zīm.).

SVETLOJARS, Kristāls Nr. 14, Rietumu puslode –

Dienvidamerika, Argentīna, Riogaljegosas pilsēta, Argentīnas Santakruzas provinces galvaspilsēta, Patagonija (3. zīm.).

ĒDELVEISS, Kristāls Nr. 5, Austrumu puslode –

Indijas okeāns, Minikojas sala (atrodas uz dienvidiem no Lakadivu salām, uz ziemeļiem no Maldīvām), Indijas savienības teritorija Lakšadvipa (1. zīm.).

ELMARI, Kristāls Nr. 5, Rietumu puslode –

Ziemeļamerika, ASV, Aļaska, Betlzas pilsētas apkaime (2. zīm.)

1. ZĪM. AUSTRUMU PU1SLODE. LEMŪRIEŠU KRISTĀLU IZVIETOJUMA SHĒMA. Ar numuriem atzīmēti Kristāli, kuru atrašanās vieta jau ir noteikta. Numur 14 – Kristāls SANANDA, numur 5 – Kristāls ĒDELVEISS.

2

2. ZĪM. RIETUMU PUSLODE. Fibonaču spirāle, uz kuras izvietoti 16 Lemūriešu Kristāli Ziemeļamerikas rajonā. Numur 5 – Kristāls ELMARI (numur 6 – MIRANIUSS, numur 20 – MIROSLAVA).

3

3. ZĪM. RIETUMU PUSLODE. Fibonaču spirāle, uz kuras izvietoti 16 Lemūriešu Kristāli Dienvidamerikas rajonā. Numur 14 – Kristāls SVETLOJARS (numur 16 – GELIOTRONS).

 

Dārgie draugi! Šo Kristālu aktivizācija ir saistīta kā ar Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanu, tā arī ar citiem svarīgiem Zemes, cilvēces un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās procesiem. Kā neiemiesotie Lemūriešu Kristālu Glabātāji šajā etapā aktivizācijā piedalīsies:

Starpgalaktiskā Gaismas Būtne ŠAKTI (Dieviete Šakti),

Galaktiskā Gaismas Būtne ENLILA ALIJLA,

Palentārā Gaismas Būtne ZVENTA SVENTANA (Dieviete Zventa Sventana),

Ercenģelis RAFAĒLS,

Ercenģelis URIĒLS,

Sīriusa civilizāciju Padomes priekšsēdētājs SOELVATORS,

Plejāžu civilizāciju Padomes priekšsēdētāja ARHEJA ARKADIJA,

Galaktiskā Kristus-Melhisedeka stars JĒZUS SANANDA,

Brīvo Pasauļu Federācijas Planetārās Padomes priekšsēdētājs EL MORIJA,

Piektās dimensijas Reabilitācijas Centra vadītājs OĻEGS DĀLS.

 

NEIEMIESOTIE GLABĀTĀJI AR ATVĒRTĀM SIRDĪM GAIDA SAZINĀŠANOS AR JUMS, LAI IEPAZĪSTINĀTU JŪS AR NĀKOŠĀ KOPĪGĀ GAISMAS DARBA DETAĻĀM. UN ATCERIETIES, MŪSU DĀRGIE: LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJAS JAUNAIS ETAPS – TAS IR PLANETĀRĀS AUGŠUPCELŠANĀS JAUNAIS ETAPS!

VEIKSMI JUMS VISIEM!

Neiemiesoto Glabātāju vārdā

ar Mīlestību – El Morija,

jūsu draugs un brālis.

2014.02.02.

 

Pievienots 03/02/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/7711

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email