Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” OTRAIS ETAPS. “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE”.

OĻEGS DĀLS caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski

ASTRĀLĀS PROJEKCIJAS UN JAUNĀS PASAULES RADĪŠANA

2. daļa. Turpinājums, sākums Nr. 2 (8)[1]

Mani mīļie, mani dzimtie!

Es atkal runāju ar jums un no tā esmu neizmērojami laimīgs! Pakāpeniski ejam uz tā sapratni, ka mēs paši esam aicināti radīt savu nākotnes pasauli. Es jau pastāstīju jums par vienu no jaunās pasaules radīšanas metodēm, kuru mēs kopā ar jums nodefinējām kā “astrālo projekciju”. Un palūdzu jūs īpaši nesteigties pielietot metodi praksē, tāpēc ka jūs vēl nezināt, kā un ko pareizi būvēt jūsu jaunajā astrālajā pasaulē. Es apsolīju jums arī sarīkot diskusiju jautājumā par pareizu domu veidošanu, saistītu ar jaunās pasaules būvēšanu. Taču diemžēl es saņēmu tikai vienu priekšlikumu apspriešanai, pie kuras noteikti atgriezīšos.

Mums, piektās dimensijas cilvēkiem, ir maksimāli skaidrs: jūs nevarat uzreiz pārkārtoties no dzīves veida dualitātē uz trialitātes harmoniju. Viena lieta ir teoretizēt. Bet cita lieta – kļūt par konkrētu nākotnes dzīves domforas nesēju. Man pat patīk zināma pasivitāte no jūsu puses. Tā liecina arī par to, ka jūsu nākotnes plānošanas jautājumam jūs nepieejat vieglprātīgi. Galvenais – lai šī pasivitāte nepāraugtu bezdarbīgumā.

Mēs pastāvīgi nosūtām jums jaunas metodikas, ar kuru palīdzību jums jau tuvākajā laikā būs viegli sākt radīt. Bet – atkal jau – radīt vajag pareizi! Un, protams, ka daudzos virzienos jums nepieciešams mūsu atbalsts.

Salīdzinoši nesen jums ir nodota informācija par Polipasaules kā universāla instrumenta lietošanu dvēseļu pavadīšanai uz Smalko Pasauli. Valdnieks Kut Humi jau ir devis dvēseļu pavadīšanas pilnveidotu metodiku un nosaucis to par “Osīrisa Laivu”. Jums bija iespēja iepazīties ar to žurnāla “Мировой ченнелинг” iepriekšējā numurā[2]. Es gribu pievērst jūsu uzmanību vienai šīs metodikas īpatnībai. Domājiet ne tikai par tām dvēselēm, kurām vajadzīga pavadīšana no četrdimensionalitātes uz piecdimensionalitāti. Samērā ar jūsu apzinātu klātbūtni piecdimensionalitātē (pat vēl līdz pāriešanai turp uz pastāvīgu dzīvi) jūs pakāpeniski sapratīsiet, ka varat palīdzēt dažām dvēselēm (bet tādu ir ļoti daudz) pāriet arī piektajā dimensijā no viena līmeņa uz citu. Dažām dvēselēm tas ir pietiekošā pakāpē sarežģīti. Tuvu cilvēku un pat vienkārši profesionāli sagatavotu cilvēku palīdzība šajā jautājumā ir ārkārtīgi piemērota, patīkama un noderīga. Kāpēc – jautāsiet jūs – tam arī ir vajadzīga vai noderīga četrdimensionalitātes iemiesoto cilvēku palīdzība? Vai tad šis process piektajā dimensijā nav noregulēts? Taču es jums pagājušā reizē teicu par daudzām izmaiņām, kuras tiek radītas piecdimensionalitātes astrālajā pasaulē. Tās padara jūsu dalību tamlīdzīgā procesā pavisam ne lieku. Jūs iemācīsieties pavadīt ar “Ozīrisa Laivas” palīdzību sākumā tās dvēseles, kuras aiziet no četrdimensionalitātes. Bet pēc tam varat ar mūsu palīdzību pievienoties arī Dvēseles pacelšanas pa piecdimensionalitātes līmeņiem procesā. Sniedzot palīdzību dvēselēm, kuras paceļas pa piecdimensionalitātes plāniem, jūs ne tikai paši ieaugsiet piecdimensionalitātē, jūs audzējat kopā visus piecdimensionalitātes plānus ar četrdimensionalitāti. Un tas ir viens no Polipasaules izveidošanas paņēmieniem.

Bieži savās vēstulēs, adresētās Projekta “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE” kuratoriem, jūs uzdodat jautājumu, kas notiek ar jums tuvajiem cilvēkiem astrālajā pasaulē. Vai var ar viņiem sazināties? Ja vajadzīga palīdzība, tad, vai var viņiem kaut kā palīdzēt? Jā, jā un vēlreiz JĀ!!! Var un vajag sazināties. Var sniegt palīdzību. Taču sākumā gribu jums atgādināt, ka mēs nevaram pastāvīgi apmierināt jūsu zinātkāri attiecībā pret jums tuvajiem cilvēkiem, kuri mitinās augstākajās pasaulēs. Jums ir jābūt savam informācijas saņemšanas kanālam. Un jūs lieliski saprotat, par ko es runāju: lieliski, skaidri sakari ar jūsu Augstākajiem “Es”. Un caur viņiem jūs vienmēr varat saņemt informāciju par jūs interesējošām dvēselēm un ieiet ar viņām kontaktā caur viņu Augstāko “Es”. Lūk, tas tad arī ir ceļš uz mūsu ražīgu sadarbību! Bet, kamēr jūs gaidīsiet atbildes caur Projekta kuratoriem vai citiem cilvēkiem, mēs nekustēsimies tālāk vai rāposim kā bruņurupuču skrējienā. Es vēlreiz gribu jūs brīdināt, ka Projekts “Cilvēces Nākotnes Pasaule” ļauj īstenot strauju garīgo attīstību jums pašiem! Pārejiet sazināšanās ar smalkajām pasaulēm jautājumos uz “pašapkalpošanos”. Laiks ir pienācis! Vairāk pārliecības – jums viss izdosies!

Bet tagad – ļoti svarīga mūsu sazināšanās daļa. Gribu parādīt, kādā veidā doma, jūsu radīta, sāk materializāciju, lai jums būtu priekšstats par atbildību par sliktu vai labu astrālo projekciju radīšanu. Negribu apgalvot, ka jūs spēsiet jaunā parauga astrālajā pasaulē materializēt kaut ko negatīvu. Vienkārši dodu mājienu, ka arī ar labiem nodomiem var iemiesot kaut ko nejēdzīgu vai nevajadzīgu.

Draugi! Ļoti svarīga ir secība, materializējot jūsu astrālās projekcijas. Atcerieties, ka jums ir jārada zināms astromentāls tēls un jāsāk tas materializēt. Mācāmies, mani dārgie darbinieki! Jaunās astrālās pasaules astrālā matērija vēl tikai formējas. Jā, tajā jau ir noteiktas konstrukcijas. Taču tas nemaina jaunās astrālās matērijas tapšanas kopējo ainu. Saprotiet, ka mēs, kopīgi ar jums, tagad radām pilnīgi jaunu pasauli. Cilvēces Nākotnes Pasauli. Kāda ir šīs neparastās radīšanas būtība? Kāpēc jautājums agrāk tā nebija uzstādīts? Bija Esamības Plāns ar savu specifisku matēriju, jau kāda radītu. Cilvēki pieņēma to kā neizbēgamu dotumu. Un atbilstoši šim dotumam radīja… Jā, radīja! Savus ķermeņus. Domformas un astromentālās formas. Neapšaubāmi, šajā procesā bija daudzveidība. Un ar astrālās (tāpat kā mentālās) matērijas visām pārejām un visiem stāvokļiem pietika tam, lai jūs pietiekoši ilgi varētu dzīvot Dualitātes apstākļos. Daļēji šī likumsakarība saglabājas: no radītās matērijas jūs arī radāt gan savus ķermeņus, gan astrālās pasaules apkārtējo pasauli, gan savas jaunās konstrukcijas. Bet! Ir viena liela atšķirība no visiem iepriekšējiem procesiem. Jaunās astrālās pasaules matērija ir ļoti dinamiska! Dinamiska nav vienkārši tā vai cita astrālā pasaule, DINAMISKA IR TIEŠI ASTRĀLĀS PASAULES MATĒRIJA. Un jūs viņu varat pilnveidot – atkarībā no sava attīstības līmeņa un tām evolucionārajām programmām, kuras jūs vēlēsieties tur realizēt. Piecdimensionalitātes astrālās pasaules dinamikā jūs varēsiet ienest zināmu statiskumu, īpašu četrdimensionalitātes statiskumu.

Pašreiz rit aktīvs jaunā astrālā plāna jaunās matērijas radīšanas process. Stādāties priekšā!? Jūs kaut ko uzbūvējāt savai dzīvei. Vai radījāt jaunus astrālos, fiziskos un ēteriskos ķermeņus. Jūs palīdzējāt šajā pilnveidošanā arī citām dabas valstībām. Un, lūk, jūs, dzīvojot šajā pasaulē, sākat saprast, ka esat pilnībā gatavi iet savās konstrukcijās tālāk. Lūdziet piekrišanu Mātei Gaijai un turpiniet savu jaunradi ar… matērijas pilnveidošanu! Tieši savā jaunajā veidā viņa ļauj realizēt jūsu nodomāto. Lūk, šeit tad arī slēpjas milzīga atšķirība starp veco astrālo pasauli un jauno. Šeit ir ieliktas jūsu jaunās pasaules radītāju iespējas un šīs pasaules pastāvīga pilnveidošana!

Es labprāt vēlreiz paskaidrošu, nopakaļ citiem jūsu Audzinātājiem, kāpēc tā notiek. Kāpēc astrālā plāna matērija pakļaujas pastāvīgai transformācijai, un kāpēc to var radīt agrāk, pirms kaut ko radīt vai būvēt no tās. Atcerieties, ko vairākkārt jums ir teicis Krajons. Atcerieties, ko stāstīja Urusvati. Es apgaismoju šo jautājumu, iespējams, no citas puses, bet jūs apvienojiet visu informāciju savā apziņā. Sākšu ar atgādinājumu, ko tieši jūs paši kardināli maināt uz planētas. Pirmkārt norit jaunā magnētisma nodibināšana, bet no magnētiskās enerģijas un tās kvalitatīvajiem raksturojumiem ir atkarīgs arī astrālās matērijas stāvoklis. Samērā ar triālā magnētisma nostiprināšanos parādās arvien vairāk iespēju daudzveidības radīšanai astrālajā pasaulē. Ar vienu pašu astrālo matēriju vēl nepietiek, lai kaut ko radītu. Starp citu, sapratīsim: kas tad ir astrālā matērija? Četrdimensiju pasaulē jūs zināt blīvo matēriju, kura sastāv no ķīmisko elementu atomiem. Bet no kā sastāv astrālā matērija? Astrālā matērija – tā pamatā ir sablīvēta gaismas substance, bez kuras nevar eksistēt neviena Pasaule. Bet kā tā realizējas šajā pasaulē? Četrdimensionalitātē rodas ķīmiski elementi. Astrālajā pasaulē arī eksistē sava “Mendeļejeva tabula”, bet tikai atomi šeit realizē savu klātbūtni caur viļņu raksturojumiem, saistītiem pirmkārt ar īpašu telpu-laiku un magnētismu. Ir vēl arī citas astrālās matērijas eksistences likumsakarības, par ko pateikšu zemāk. Un tāpēc astrālajā pasaulē vienmēr ir sākotnējā matērija-substance, ar kuru jūs varat strādāt. Vajag tikai iemācīties pareizi to izpildīt.

Astrālā matērija tās īpatnību dēļ nesāks izpausties pasaulē bez tās piesātināšanas ar magnētiskajām komponentēm. Un, samērā ar visas planētas piesātināšanu ar jauno magnētismu, konstrukciju parādīšanās astrālajā pasaulē pavairosies un kļūs arvien daudzvariantāka. Jūs paši ar savām astrālajām projekcijām nosakāt to vai citu atkarību starp magnētismu un piesaistīto astrālo matēriju. Pie tam jūs automātiski izmantojat visus telpas-laika raksturojumus, ja būvējat evolucionāri pareizas domformas vai astromentālās formas.

Turpināšu savu paskaidrojumu arī no laika pozīcijas, ja reiz pieminēju telpu-laiku. Laiks piektajā dimensijā ir nelineārs. Tas jums jau ir zināms. Laiks ir raksturojums, sajūgts ar katru piektās dimensijas apakšlīmeni, un obligāti ir klātesošs katra apakšlīmeņa atbilstošajā matērijā. Ko tas nozīmē mums gan kā matērijas, gan formu radītājiem? Pirmkārt to, ka laiku… vajag ņemt vērā savās konstrukcijās. Kā tas notiek, jūs pakāpeniski sapratīsiet. Neskriesim uz priekšu.

Vēl viena svarīga detaļa astrālā plāna nepieciešamās matērijas radīšanā. Bez augstāk uzskaitītajām īpatnībām un raksturojumiem tai atbilstošā veidā ir jābūt apgarotai, lai iegūtu savu dzīvības spēku un Dievišķību. Un tāpēc padomājiet par mūsu pastāvīgo atgādinājumu, ka jums ir jārada caur patiesu un tīru Nodomu Dievišķās Mīlestības līmenī.

Es sāku jums skaidrot, kā jaunajā astrālajā pasaulē notiek jūsu astromentālo formu materializācija. Tas ir sarežģīts uzdevums, taču, ja jūs paudīsiet pacietību un uzmanīgumu, mēs to atrisināsim.

Vispirms jūs koncentrējaties uz noteiktu konstruēšanu jaunajā astrālajā pasaulē. Ko es domāju ar koncentrēšanos? Nevis meditāciju, kaut arī dažiem tā ir īpaši iedarbīga. Es piedāvāju koncentrēti savākt vienkopus visus paredzamās konstrukcijas sīkumus, detaļas, atribūtus un pat jautājumus. Neķerieties pie darba nesagatavoti. Veltiet laiku visu priekšā stāvošā darba sīkumu un pāreju precizēšanai. Pat, ja jūs izmantosiet kāda (piemēram, jūsu Skolotāju) palīdzību, tad jums pašiem vienalga ir jābūt sagatavotiem.

Iespējams, vieglāk sāk ar savu, dzimto. Ne velti saka: “Katram savs krekls tuvāks.” Lūk, tad arī sāciet ar jūsu jauno ķermeņu uzbūvēšanu.

Kādiem jābūt šiem ķermeņiem? Un tieši ar kuru ķermeni sākt būvēšanu? Jums ir dotas dažas metodikas. Taču var izdarīt vienkāršāk. Piesauciet savas Atbalsta Grupas un strādājiet to vadībā. Vai, kas vēl labāk, sava Augstākā “Es” vadībā. Grozies, kā gribi, bet mēs visu laiku nonākam pie jautājuma par ārkārtīgo nepieciešamību būt kontaktā ar saviem Augstākajiem “Es”. Citādi jūs pastāvīgi būsiet atkarīgi no citiem cilvēkiem.

Jūs sākat ar pašu “vienkāršāko” ķermeni piecdimensionalitātes apstākļos – ar fizisko ķermeni. Nevis fizisko četrdimensiālo, bet smalkāku piecdimensiālo. Tāds jums jūsu nākotnes pasaulē ir obligāts. Bet es ne velti vārdu “vienkāršāko” ieliku pēdiņās. Nav taču vienkāršu ķermeņu, nav sarežģītu. Visi viņi piecdimensionalitātē ir diezgan sarežģīti, kaut arī pilnīgi realizējami. Jūs prasāt sava Augstākajam “Es” par nepieciešamību radīt atbilstošu astrālā plāna matēriju jūsu mērķa realizēšanai. Ja tas ir nepieciešams jums personīgi, tad jūs sākumā radāt (formējat) atbilstošu matēriju. Interesanti, vai nav tiesa? Kā tad to saformēt tādā veidā, lai tā pilnībā atbilstu jūsu nākamajam ķermenim? Šeit palīgā nāk tīrs Nodoms, realizējams ar jūsu daudzdimensiju Atbalsta Grupas palīdzību. Viņi ļoti strauji rada astrālā plāna nepieciešamās kvalitātes matēriju. Pie tam tieši tam apakšplānam, kuram jūs atbildīsiet pie pāriešanas, lai kāds tas nebūtu.

Atkal prasāt savam Augstākajam “Es” par jauna fiziskā ķermeņa (piemēram) formēšanas iespēju. Ko tālāk? Jums ir vērts “piemērīt” esošo fizisko piecdimensiju ķermeni (ja viņš jau ir, par to arī pateiks AEs). Iztēlojieties, ka jūs izejat no četrdimensiju fiziskā ķermeņa kā no mēteļa (Oļega Dāla smaids) un “uzģērbjat” piecdimensiju ķermeni.

Panāciet komforta stāvokli, izsaucot šī ķermeņa stabilitātes, patīkamas elastības un kustīguma sajūtas. Un paziņojiet par to savam Augstākajam “Es” vai Atbalsta Grupai. Jūs varat to darīt ne reizi vien, cenšoties panākt šī ķermeņa pilnību.

Bez tam! Astrālajā Plānā ir speciāls Ķermeņu Būvētāju Dienests. Var piesaukt tā pārstāvjus un palūgt uzbūvēt vai pilnveidot atbilstošo ķermeni. Viņi strādā kopā ar jūsu Augstāko “Es” un Atbalsta Grupu. Lūk, tā ir viena no būvniecības iespējām jaunajā astrālajā pasaulē. Taču jums ir skaidri jāstādās priekšā, ko jūs gribat radīt (piemēram, savu ķermeni). Kad jūs runājat par SAVU PIECDIMENSIJU FIZISKO ĶERMENI, tad tā jau ir konkrētuma ienešana šajā procesā.

Taču mēs ar jums gribam iemācīties strādāt gandrīz patstāvīgi. Es norādu – GANDRĪZ, tāpēc ka absolūtā lepnā vientulībā jūs neko nespēsiet izdarīt. Astrālajā pasaulē ir noteikti Dienesti, ar kuriem nepieciešams sadarboties. Un vienu no tiem es jums jau norādīju. Tas ir Ķermeņu Būvētāju Dienests. Citā būvniecībā jums spēs palīdzēt pārējie Dienesti, par kuru esamību jums arī var paziņot jūsu Augstākie “Es” vai mūsu piektās dimensijas Reabilitācijas Centra darbinieki. Mēs visi balstāmies uz to vai citu Dienestu profesionālo meistarību.

Kāpēc es piedāvāju jūsu uzmanībai šo diezgan vienkāršo astrālās projekcijas radīšanas metodi? Protams, astrālo projekciju radāt jūs, taču palīdzēt tās pareizā realizācijā var atbilstošie Dienesti.

Apskatīsim vēl vienu jūsu iespējamā darba variantu, aktīvāku un patstāvīgāku. To var izmantot tie, kam piemīt attīstīta skaidrredzēšana un skaidrzināšana. Protams, netraucēs arī skaidrdzirdēšana. Īsāk sakot, runājam par cilvēkiem, attīstījušiem savā “Es” daudzdimensionalitātes īpašības. Šiem cilvēkiem viss ir gan vienkāršāk, gan sarežģītāk vienlaicīgi. Tāpēc ka tādiem Gaismas Darbiniekiem visu gribas pamēģināt “uz zoba”, izdarīt pašiem, izjust pašiem. Viņiem tad arī piedāvājam vēl otru iespējamā darba variantu.

Daudzdimensionalitātes draugi! Jums vienalga vajag strādāt ciešā kontaktā ar savu Augstāko “Es”. Tas ir obligāts nosacījums! Kurš gan labāk zina, kam jūs esat gatavi un ko jūs varat, un ko vajag sasniegt. Sāciet ar vienkāršo. Pamēģiniet radīt kaut kādu jums nepieciešamu piecdimensionalitātes priekšmetu. Tas ir sarežģītāks uzdevums. Nepieciešams rūpīgi pārdomāt – vai jums šis priekšmets piecdimensionalitātē ir vajadzīgs? Bet vai jūs nepārnesat uz astrālo pasauli savas četrdimensionalitātes pasaules kopiju? Ieradumi ir ļoti stabili. Un nevar dažus četrdimensionalitātes ieradumus nest sev līdzi uz augstākām pasaulēm. Piemēram, jūs nolēmāt radīt krēslu un galdu. Jā, dažos piektās dimensijas apakšlīmeņos tie jums var vēl noderēt. Kādiem tad tiem ir jābūt tur? Padariet sākumā savās domās to konstrukciju harmonisku un ergonomisku. Jo tur taču neder stingras formas, taisni stūri un smagas konstrukcijas. Šiem ķermeņiem ir jābūt nevis vienkārši ērtiem jūsu piecdimensiju ķermenim, bet ir jānes arī mākslinieciska vērtība. Diedziņš stiepjas tālāk… Bet kam piecdimensiju pasaulē ir mākslinieciska vērtība? Redziet, cik daudz jautājumu vajag uzdot savam “Es”, pirms radīt, liekas, vienkāršu galdu! Bet no kāda materiāla? Vienkārša analoga jūsu četrdimensionalitātes materiāliem tur nav. No koka? Taču piektajā dimensijā mēs dzīvojam draudzīgi ar visu dabu un nevienu neiznīcinām. Īpaši galda radīšanai. Tātad atkal vēršamies pie nepieciešamās astrālā plāna matērijas. Vajag to radīt. Iesaistām Formu Būvētājus. Lūdzam radīt priekš jums, piecdimensionālajiem, matēriju priekš galda. Un jūs reāli redzat matērijas sabiezēšanos telpā. Un tagad – formējiet to saskaņā ar iepriekš radīto skaidro domu par galda konstrukciju. Piesaistiet savas atbalsta Grupas. Tās uzreiz sāk savu darbu. Jums jāsaprot, ka jūsu Atbalsta Grupā ir dažādi speciālisti. Jūs ar viņiem kontaktēsieties un radīsiet, pārejot uz piecdimensionalitāti. Pierodiet pie šīs starpplānu sadarbības. Jūs skatoties kontrolējat galda radīšanu, un jums ir nepieciešamās korekcijas iespēja. Galds ir izpildīts. Pateicieties visiem, kas jums palīdzēja. Ja ir palikusi neizmantota matērija, tad jūs to izformējat. Bet ko darīt ar galdu, kamēr jūs vēl esat četrdimensionalitātē? Kam tas tur ir vajadzīgs? Lai tas jūs nemulsina. Iespējams, tas kādam iepatiksies. Bet, iespējams, ar šo galdu jūs esat sākuši radīt savu jauno dzīves telpu!

Bet labāk sākt ar eksistences piecdimensiju pasaulē vispārīgo principu pārdomāšanu. Tieši tas ir ielikts vienīgajā vēstulē, kuru es saņēmu sākušās diskusijas gaitā. Pagaidām skan skaļi, bet arī upes sākas no maziem strautiņiem. Sniedzu Viktorijas Pogrebcovas vēstules saturu:

“Es izsaku savu patiesu nodomu piedalīties diskusijā par Jaunās Pasaules būvēšanu 5-jā dimensijā. Es ļoti mīlu dabu, augus, dzīvniekus. Vērojot augus uz Zemes, gūstu milzīgu baudu un tāpēc nolēmu pamēģināt padiskutēt par tēmu: “Vienošanās starp cilvēci un augu pasauli par harmonisku, priecīgu dzīvošanu Jaunajā Pasaulē”.

Augu pārstāvniecība uz Zemes ir ļoti milzīga, visi augi savā veidā ir derīgi, skaisti, ja aug vajadzīgajā vietā. Kad visa augu pasaule pārvietosies uz Jauno Pasauli un augs bez kontroles, tad pēc kāda laika cilvēce būs spiesta dzīvot necaurejamos džungļos. Ļoti ātru augu izplatīšanos nosaka vēl arī tas, ka augus nelietos barībā ne cilvēce, ne dzīvnieki. Lai tas nenotiktu, neiztikt bez Fejām, kuras ar savām “burvju nūjiņām” varētu noteikt sēklu esamību zemē, un tikai pēc viņu norādījuma noteiktu augu sēklas noteiktā termiņā varētu augt, bet pārējās gaidītu savu kārtu.

Jaunajā sabiedrībā ir jāeksistē dizaina grupai, kura saplānos visu apdzīvojamo virsmu augu iemitināšanai, vadoties pēc dažādiem virzieniem. Piemēram:

– Vietu iekārtošana atpūtai (daudzpakāpju dobju ierīkošana pēc ziedu ziedēšanas periodiem, pēc krāsu gammas, dažādu konfigurāciju atlases; zālāju ierīkošana ar ziedu saliņām. Parki, skvēri, alejas).

– Profilaktiskās ārstēšanas vietu iekārtošana, ņemot vērā augu iedarbību uz dažādiem cilvēka orgāniem (piemēram: zona elpošanas orgānu stimulēšanai, nervu sistēmas adaptācijai…).

– Dzīvnieku dzīves dabas apstākļu iekārtošana (augu valsts komfortablai bišu, skudru, vilku, brūno lāču dzīvošanai…).

– Noteikt, kur augiem vispār nav jābūt, lai viņus netraumētu (celiņi, ceļi, apbūves vietas…).

Abpusējā vienošanās:

No cilvēka puses:

– Atzīt tiesības dzīvot visiem augu veidiem.

– Attiekties pret augiem kā pret sev vienlīdzīgiem dzīviem organismiem.

– Noteikt augu izaugšanas vietu un termiņus.

– Darīt zināmu augiem, kur pēc cilvēka plāniem viņiem nav jāaug (ceļi, taciņas apbūves vietas…).

No augu puses:

– Sagādāt prieku visām dzīvajām būtnēm ar savu skaistumu, aromātu.

– Augt norādītajās vietās, pēc cilvēka lūguma.

– Radīt mājīgus apstākļus zvēru dzīvošanai.

Augi uz Zemes ļoti labi jūt cilvēka attieksmi pret viņiem, viņa enerģētiku un vienmēr ar prieku atsaucas uz mīlestību. Mūsu radīšana notiks uz mīlestības pamata. Viennozīmīgi mums viss izdosies visu visaugstākajam labumam.

Lūdzu izdarīt korekcijas manā gara produktā, ņemot vērā dzīvošanas 5-jā dimensijā pieredzi. Priecāšos par kopīgu darba turpināšanu šajā virzienā.

Ar cieņu un mīlestību, Viktorija”

Izsaku Viktorijai pateicību par iekļaušanos diskusijā. Un atbildu uz viņas jautājumiem un priekšlikumiem. Sākšu ar apgalvojumu, ka augi piektajā dimensijā var savairoties bez kontroles, par cik viņus neviens nelieto barībā. Tas pilnīgi nav tā. Arī tagad daudzi augu valstības pārstāvji jau sen dzīvo Smalkajā Pasaulē, un pie mums neeksistē ar viņiem tamlīdzīgu problēmu. Saprotiet, Viktorija, visu dzīvības formu līdzsvaru nosaka nevis rakstiskas vienošanās starp atsevišķiem tās vai citas valstības pārstāvjiem, bet regulēšana no Māmiņas Gaijas puses. Tāpēc nevajag baidīties no augu bezkontroles izplatīšanās. Viss harmoniski saskan. Bet tagad pievērsiet uzmanību saviem priekšlikumiem par nepieciešamību no cilvēka puses regulēt gan augu veidu skaitu, gan viņu dzīves vietu. Pārdomājiet ļoti svarīgu jautājumu: ja mēs, cilvēki, negribam no vardarbības redzes viedokļa sazināties ar citām dabas valstībām, tad vai mēs varam ielikt kā savas jaunās dzīves piecdimensionalitātē postulātu to vai citu augu (bet, iespējams, arī dzīvnieku) populācijas vardarbību regulēšanu? Jūs pati saprotat, pamats attiecībām Augstākajās Pasaulēs starp visiem dzīvības veidiem un formām – tā ir mīlestība. Bet viņa neprasa vienošanās, ierobežojumus un citas leģitimētas sazināšanās un kopīgas dzīvošanas formas. Un tāpēc, ņemot vērā jūsu mīlestību pret augiem, es piedāvāju Jums turpināt precizēt jūsu redzējumu uz savstarpējām attiecībām piektajā dimensijā starp augiem un cilvēkiem. Jums ir pareizs ierosinājums – var radīt (un kaut kas līdzīgs pie mums eksistē) dizaina grupas, kuru misijā ietilpst pareiza mijiedarbība ar visām dzīvības formām. Taču pie tam tās rada mierīgu eksistenci, balstoties uz mīlestību un savstarpēju sapratni. Tas ir, šajā – piemēram, parka vai pilsētas – kopradīšanā ar vienādām tiesībām piedalās VISAS DZĪVĪBAS FORMAS. Un tieši tas dod iespēju sasniegt harmonisku saskanēšanu visiem dzīves apstākļiem un priekš visiem, kas ir īpaši svarīgi!

Dārgā Viktorija! Es ar nepacietību gaidīšu no Jums atjaunotus priekšlikumu par šo tēmu. Strādājiet nesteidzīgi. Varēs arī uz piecdimensionalitāti aiziet un sazināties ar Pilsētu Celtniekiem. Viss ir reāli! Viss ir pieejams!

Mani mīļie cilvēki! Četrdimensionalitātes cilvēki, vērsti uz nākotni! Es soli pa solim gatavoju jūsu apziņas dzīves piecdimensionalitātē plānošanai. Pietiekami grūts materiāls, taču mēs pārvarēsim tā apgūšanas grūtības un izpildīsim katrs savu uzdevumu uz šīs planētas. Es gribu jums vēlreiz atgādināt, ka jums ir jātrenējas astrālo projekciju būvēšanā.

Viss, ko jūs izstudējāt Žurnāla “Мировой ченнелинг” 2. (8.) numurā par astrālo projekciju, paliek spēkā. Viss, ko jūs izlasījāt augstāk, ir jāpavada tām darbībām, kuras es jums mācīju pagājušajā sarunā. Pirms jūs stāsieties pie kaut kā (piemēram, kaut kāda sava ķermeņa) radīšanas, jums ir stingri jāstādās priekšā visa savu darbību secība. Jūs caur Dzīvinošās Uguns Portālu ieejat Polipasaules centrā. Jūs piesaucat tos palīgus no piektās dimensijas, kuri jums nepieciešami. Tas attiecas arī uz jūsu Atbalsta Grupām. Savus Augstākos “Es” jūs piesaucat pirms sava ceļojuma pa Dzīvinošās Uguns Portālu. Un es ļoti ceru, ka jūs pieradīsiet nesākt astrālo būvniecību bez kontakta ar savu Augstāko “Es”. No Polipasaules centra jūs varat sākt savas radošās darbības.

Un tomēr vislabākā jūsu attīstībai un mūsu sekmīgai Jaunās Pasaules celtniecībai – tā ir dzīves organizācijas principu pārdomāšana pa visiem virzieniem. Un es atkal atgriežu jūs pie nepieciešamības risināt RADOŠU diskusiju. Mēs to jau esam sākuši! Es par to ļoti priecājos! Pievienojieties! Jūs varat tajā piedalīties arī kā grupas.

Taču pirms tam mēs, piecdimensionalitātes iedzīvotāji, gaidām no jums PAMATPRINCIPUS JAUNĀS ASTRĀLĀS PASAULES RADĪŠANAI. Tas kļūs par to izejas punktu, no kurienes mēs varēsim ātrāk doties pa mūsu radošo ceļu.

Draugi! Viss kļūs pietiekami vienkārši, tikko kā jūs iemācīsieties mīlēt un savās konstrukcijās vadīties no beznosacījuma mīlestības pret visu esošo!

Veiksmīgu radīšanu jums, mani dārgie ceturtās dimensijas cilvēki! Mēs piektajā dimensijā ar nepacietību gaidām mūsu kopīgo darbu.

Ar bezgalīgu mīlestību,

Oļegs Dāls

2013. gada 27. maijā

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 4. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe[1] Skat. “OĻEGS DĀLS caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski. ASTRĀLĀS PROJEKCIJAS UN JAUNĀS PASAULES RADĪŠANA” http://www.magnitiduha.info/archives/6026 (Tulk. piezīme)

[2] Skat. KUT HUMI caur Sergeju Kanaševski “OSĪRISA LAIVA”. http://www.magnitiduha.info/archives/6494

Print Friendly, PDF & Email