Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS”: DRUĪDU ORDEŅA ATDZIMŠANA.

No virziena “Druīdu Ordeņa Atdzimšana” izvēršanas brīža projekta “Augšupcelšanās” kuratoriem sāka ienākt jautājumi, saistīti ar Druīdu Ordeņa Priesteru karmisko atbildību, par cik ir izplatīta informācija, ka šī Ordeņa Priesteri ir pārkāpuši ētiskās normas un savus priestera pienākumus, pieņemtus Iesvētīšanā. Dažus Gaismas Darbiniekus interesē jautājums: “Vai Ordenis nes karmisko atbildību par tiem pārkāpumiem, kuri tika pieļauti pagātnē?”

Uz šo jautājumu mēs palūdzām atbildēt RAMELIUSAM – Druīdu Ordeņa Augstākajam Priesterim.

 RAMELIUSS, Druīdu Ordeņa Augstākais Priesteris

caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski

PAR SVĒTO ORDEŅU KARMISKO ATBILDĪBU

Dārgie Gaismas Darbinieki, planētas Zeme cilvēki! Daudzi no jums savos iepriekšējos iemiesojumos bija saistīti ar zināmām organizācijām, kurās jūs strādājāt vai pildījāt atbildīgas kalpošanas. Nereti jūsu kolēģu netaisnas darbības radīja visas organizācijas kolektīvu karmisku atbildību. Pie kam dažu organizāciju darbība daudzējādā ziņā noteica veselas valsts vai civilizācijas dzīvi. Pie tādām organizācijām piederēja visi sakrālie svētie Ordeņi, eksistējoši dažādos Zemes laikmetos. Daži no tiem pildīja savu misiju gadsimtu pēc gadsimta, ievērojami ietekmējot cilvēku civilizācijas attīstību. Tas bija nepieciešams, lai cilvēce uzturētu zināšanu par savas izcelšanās Dievišķību, par viņu aptverošās pasaules Dievišķību. Daži Ordeņi bija spiesti mainīt savus nosaukumus, vienmēr paliekot pie sākotnējo zināšanu un vieduma sākotnēm. Nevar teikt, ka to vai citu Ordeņu dzīves norises vienmēr bija ideālas. Tajos fiziskajā plānā tika iesaistīti tie, kam bija paredzēts iziet kalpošanu Ordenī. Taču fiziskā plāna materiālisms bieži apmigloja arī iesvētīto apziņu. Vienmēr katrā Ordenī bija tie, kuriem bija jāpārtrauc Ordeņa darbība tajā gadījumā, kad netaisnas, antihumānas vai netikumiskas tā kalpotāju darbības nomelnoja Ordeņa godu un grāva tā autoritāti ļaudīs. Taču ne vienmēr izdevās izdarīt tā, lai pats Ordeņa nosaukums tādā gadījumā tiktu nodots aizmirstībai. Dažreiz tieši tie, kas pārkāpa Ordeņa tikumiskos baušļus, saglabāja Ordeņa nosaukumu un daļēju struktūru. Lai saglabātu iegūto varu, viņi visādā veidā centās uzsvērt savu piederību konkrētajam Ordenim. Taču jums jāsaprot, ka jebkurš patiesi svēts Ordenis eksistē tikai līdz tam laikam, kamēr viņš darbojas visas planētas cilvēku un visu dzīvības formu evolūcijas mērķu labad. Kad Ordenis sāk darboties ierobežotas cilvēku grupas interesēs, īstenot savtīgas intereses, tad zemes plānā darbojas vairs ne patiesie Ordeņa Kalpotāji, bet tie, kuri ir viltvārži. Pats svētais Ordenis tad pārstāj eksistēt zemes plānā, bet smalkajā plānā tā dzīve turpinās. Tāds Ordenis gaida jaunu savas dzimšanas stundu jūsu pasaulē.

Pēc tam, kad Ordenis pārtrauca savu eksistēšanu, zemes plānā palikušie viltvārži faktiski zaudēja savu Iesvētīšanu un Priesteru pakāpes. Daži no viņiem kļuva par tumšo spēku kalpotājiem. Tā bija Atlantīdā. Tā bija Ēģiptē. Daudz tamlīdzīgu gadījumu bija novērojami austrumu valstīs. Likumīgs ir jautājums par Ordeņa karmisko atbildību. “Vai Priesteri savas nodevīgās kalpošanas dēļ varēja nodot karmisko atbildību pašam Ordenim – pat ja arī tā darbība bija pārtraukta?”

Atbilde ir viennozīmīga: NĒ.

Šajā gadījumā netika radīta nekāda kolektīva karma attiecībā pret īstenajiem Ordeņa pārstāvjiem un pret pašu svēto Ordeni. Ordenis nekad nav atbalstījis tos, kuri īstenoja savtīgas, egoistiskas intereses, kuri ļaunprātīgi izmantoja savas spējas un stāvokli, aizsedzoties ar augstiem mērķiem. Vēl vairāk, cilvēku, pievīlušu savu zvērestu un Iesvētīšanu, spējas momentā bloķējās. Tāpēc Ordeņa un tā īsteno kalpotāju karmiska atbildība neradās un nevarēja rasties. Mēs no smalkā plāna vienmēr rūpīgi sekojam šiem procesiem. Protams, jūs varat man iebilst, sakot, ka arī tagad ir seni Ordeņi, kuri nodarbojas ar melno maģiju un notur planētas un cilvēces evolūciju. Bet es tam nepiekritīšu. Viņi tikai izmanto kaut kāda sena Ordeņa nosaukumu, kurš ļauj viņiem nekompetentu ļaužu acīs izskatīties kā izredzētajiem un zem noslēpuma aizsega veikt prettiesiskas darbības. Patiesībā viņiem nav nekāda sakara ar tām tīrajām sākotnēm, kurām pieder tas vai cits svētais Ordenis.

Bet tagad – konkrētāk par Druīdu Ordeni. Druīdi bija senā Melhisedeka Ordeņa sekotāji un mantinieki un svēti nesa tā zināšanas un tradīcijas. Druīdu Ordenis eksistēja tūkstošiem gadu (Druīdu Svētā Uguns dzima pirms 11005 gadiem), neatnesot apkārtējai pasaulei un cilvēkiem nekā negatīva. Druīdu Ordenis nesa lielas zināšanas un palīdzēja visām Eiropas un Ziemeļāfrikas tautām. Pirms vairāk kā pieciem tūkstošiem gadu senais Ordenis pārtrauca savu Eksistēšanu. Tas atdzima Eiropas teritorijā tad, kad aktīvi sāka attīstīties mūsdienu cilvēce – pirms 4,5 tūkstošiem gadu. Mūsu ēras 998. gadā (pirms 815 gadiem) Ordenis pārtrauca savu eksistēšanu – tieši tad, kad Ordenī varu sagrāba tumšo spēku pārstāvji.

Toreiz Druīdu Ordenis tika iekapsulēts, tā kā sākās nopietni pārkāpumi Ordeņa iekšienē. Šie pārkāpumi izpaudās dažu Ordeņa Priesterieņu un Priesteru krišanā. Viņi pieprasīja varu un cilvēku upurus. Upuri toreiz galvenokārt tika nesti Eiropas ziemeļu teritorijā, ieskaitot ar mūsdienu Baltiju. Ordenis zemes plānā tika slēgts, un tāpēc garīgos principus pārkāpušo Priesteru darbības bija viņu personīgā karma.

Mums ir dziļāk zināmi cēloņa un seku likumi. Mēs redzam dzimstošo iemeslu avotus un varam savlaicīgi atbilstoši rīkoties. Ordenis pārstāja eksistēt tādā kvalitātē un ar tādu nosaukumu, taču tas nenozīmē, ka tā darbs tika pārtraukts smalkajā plānā. Ar laiku jūs daudz ko uzzināsiet par dažādu garīgo, svēto planētas Ordeņu dzīvi.

Pavēstu, ka tagad nav nekādas nepieciešamības veikt kaut kādu visa Druīdu Ordeņa attīrīšanu. Tas ir karmiski tīrs. Vēl vairāk, mēs veicām attīrīšanu no karmas visiem jebkad kalpojošajiem šajā Ordenī. Neskatoties uz to, ka savā laikā visi pasākumi tika savlaicīgi veikti, mēs sapratām, ka sākot darbu Ordeņa atdzimšanā ar iepriekšējo nosaukumu, daudzi tā bijušie kalpotāji var sajust sirds aicinājumu. Un lai dotu viņiem iespēju brīvi pieiet jaunai kalpošanai un uz jauna pamata, mēs veicām visu iespējamo pretendentu karmisku neitralizāciju. Mēs zinām visus, kuri var atsaukties. Daži pie tam paši sen nodarbojas ar gaismas darbu, un tāpēc viņiem sen ir pagājis karmas (pie tam neitrālā implanta) neitralizācijas process. Mēs daudz reižu esam jums vēstījuši, ka tagad, atgriežoties pie sava Dievišķā stāvokļa, var iet pa citiem ceļiem, nevis caur karmas atstrādāšanu. Vismaz tāda iespēja jums ir tieši tagad. Tāda ir jūsu dzīvojamā perioda īpatnība.

Ar mīlestību, Rameliuss.

2014. gada 23. janvārī

 

Pievienots 09/02/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/7757

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email