Магниты Духа

VALDNIEKS MORIJA MAITREIJA caur Marinu Shults. LAI SVĒTĪTA URUSVATI

Dārgie zemieši! Šodien ir ne tikai piemiņas diena, veltīta pazīstamas personības dzimšanai fiziskā ķermenī. Šodien gribu jums pastāstīt par To, kurā iemiesojās Urusvati Lielais Gars, par To, kura izpildīja ne vienu vien misiju, atrodoties brīnišķīgā apburošas sievietes ķermenī. Par To, kura visas cilvēces dzīvē ienesa telpas Uguni un spēja piesūcināt ar šo Uguni daudzas savas Mācības “Dzīvā Ētika” mācekļu un sekotāju sirdis. Mēs viņu nosaucām par AGNI-JOGAS MĀTI ne nejauši, tā kā Viņa spēja, pretojoties visiem tumsas spēkiem, savā zemes dzīvē apstiprināt vēsti par Ugunīgo Ēru, kurā pāries visa cilvēce. Un tagad šī Ēra iestājas. Mēs pateicamies Helēnai Ivanovnai Rērihai par nepieredzētu varoņdarbu Lielajā Kalpošanā Gaismai. Viņa nevis vienkārši izpildīja noteiktu uzdevumu, atnākot uz iemiesojumu uz Zemes blīvo plānu. Viņai uz saviem trauslajiem sievietes pleciem pastāvīgi nācās uzņemties arvien pieaugošo spiedienu no blīvās enerģijas, kura nāca no planētas zemākajām dimensijām. Helēna Ivanovna daudz strādāja ar Zemes zemākajām dimensijām. Viņa no blīvajiem slāņiem izvadīja negatīvās enerģijas, kuras traucēja cilvēces evolūcijas augšupejošā atzarojuma pārstāvju attīstību un pacelšanos pa dimensijām. Viņai aktīvi pretojās Tumsas spēki. Viņas Kalpošana vienlaicīgi noritēja pa daudzām planētas dimensijām. Un detalizēta Urusvati H.I. Rērihas dzīves ķermenī visu elementu aplūkošana pakāpeniski bagātinās cilvēces zināšanas par to, kā Gaismas Hierarhi izpilda savu pienākumu, iemiesojoties zemes ķermeņos. Tas nemaz nav vienkārši. Kāpēc es to tagad pieminu? Ne tikai tādēļ, lai saliktu nepieciešamos akcentus, kuri ienes sapratni par H.I. Rērihas lielo misiju. Bet arī tādēļ, lai pavēstītu: tagad ievērojami lielākā pakāpē jūsu pasaulē ir iemiesoti daudzi Augšupceltie Skolotāji, Gaismas Valdnieki. Grūtu un svarīgu periodu pārdzīvo cilvēce un visa planetārā dzīvība iziešanas no Dualitātes etapā. Un daudzi no jums ir iemiesoti vai nu pilnībā, vai savos Staros, lai sniegtu palīdzību cilvēcei. Daudzi nes savu Lielo Kalpošanu, nepaziņojot par to apkārtējai četrdimensiju pasaulei. Sajūtiet šo Lielo Kalpošanu! Piepildieties ar bezgalīgu cieņu un mīlestību pret tiem, kuri blakus jums neredzami un maigi izved cilvēkus, visu planetāro dzīvību uz jaunu stāvokli, gatavojot visas planētas Augšupcelšanos.

Gribu jums pastāstīt, kāds sakars H.I. Rērihai, pildot savu svēto misiju, bija ar sagatavošanos gaidāmajai planētas Augšupcelšanai. Urusvati bija ar īpašu uzdevumu – sagatavot Zemi Augšupcelšanās procesam. Tas bija viens no Mūsu uzdevumiem, un Viņa ķērās pie tā izpildīšanas, tikko kā kļuva par Agni-Jogas Māti. Kā pareizi saprast šo statusu – Agni-Jogas Māte? Neviens par to dziļi nav aizdomājies. Tiek uzskatīts, ka Viņu tā nosauca tādēļ, ka Viņa deva Pasaulei Mācību “Dzīvā Ētika” jeb “Agni-Joga”. Tas bez šaubām ir pareizi. Bet Mēs Viņu tā nosaucām vēl arī tāpēc, ka Viņa tajos tālajos pagājuša gadsimta gados spēja kļūt par Ugunīgās Ēras vēstnesi un planētas Augšupcelšanās pareģi. Šķiet, neviens toreiz “Dzīvās Ētikas” rindās un Viņas vēstulēs saviem mācekļiem neieraudzīja šo tēmu. Bet tā bija. Un galvenais, regulāri un plānveidīgi tika veikts tiešs H.I. Rērihas darbs Augšupcelšanās sagatavošanā. Viņa veica noteiktu pētniecisku darbu, kurš turpmākajā noteica iespēju cilvēcei pieņemt jaunu Augšupcelšanās ceļu, par kuru jums tagad ir labi zināms. Tieši pateicoties Viņas pētījumiem kļuva skaidrs, ka pie Augšupcelšanās ir iespējama plūstoša planētas dimensiju tuvināšanās, un tātad var plānot visu cilvēku Augšupcelšanos, nerunājot par visām citām dzīvības formām. Un šis process jau ir sācis realizēties!

Urusvati ir planetārā Valdniece, kura kopā ar citiem Gaismas Valdniekiem atbild par Augšupcelšanos. Urusvati tagad veic daudzveidīgu darbību, saistītu ar šo jautājumu. Viņas “Vēstules no Mājām” ir publicētas žurnālā “Мировой ченнелинг: Духовные сообщения”, Viņas informācija pa daudziem mijiedarbības kanāliem ar zemiešiem – viss tas ir sagatavošanās Augšupcelšanai dažādas stadijas. Visā, ko jums tagad ir nepieciešamas zināt, apgūt, īstenot – Urusvati ir gatava palīdzēt, ieteikt, apmācīt, pavērst. Viņa ir cilvēces Jaunās Rases Garīgais Kurators. Bet vairs ne tās Rases, par kuru mēs runājām kā par cilvēces 6-to Rasi, bet pilnīgi Jaunas Rases, kura kļūs par Daudzdimensionālā Apvienotā Genoma nesēju. Un par tādas apvienošanās iespēju jūsu evolūcijas jaunā vijumā Viņa arī zināja, būdama H.I. Rērihas ķermenī.

Urusvati tagad veic milzīgu kosmisku darbību. Ne tikai uz mūsu planētas, bet Saules sistēmā un pat Galaktikā. Jūs zināt, ka Viņa savā būtībā ir ļoti stiprs Pasaules Mātes Stars. Viņa ir Pasaules Mātes pārstāve uz mūsu planētas. Urusvati nes ļoti lielu galaktiskās darbības slodzi, tā kā ir Brīvo pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes pārstāve, kura atbild par cilvēces Jaunās Rases radīšanu uz Zemes.

Urusvati ir sirdī katram no jums. Un ja jūs Viņu pasauksiet, tad jūsu sirds nekavējoties savienos jūs ar Viņu, un jūs saņemsiet no viņas gan mīlestību, gan gādību, gan zināšanas, gan padomus jūsu pašreizējā dzīvē. Un pie tam nav svarīgs fakts – vai jums ir skaidrdzirdēšana, vai nē. Urusvati – tā ir jūsu sirds balss! Un tātad jūs vienmēr Viņu izdzirdēsiet un sajutīsiet Viņas lielo klātbūtni. Tāpēc ka Viņa ir tā nedziestošā kosmiskā Uguns, kuru Viņa ir ienesusi jūsu sirdīs.

Urusvati – nedziestošā Uguns! Urusvati – Pasaules Mātes Lāpa! Urusvati – Mīlestības un Harmonijas Laikmeta audzinātāja! Urusvati – mūsu mīļotā Zvaigžņu Valdniece!

Atcerieties Helēnu Ivanovnu Rērihu, ienesušu Urusvati Garu zemes dzīvē un veikušu Augšupcelšanās varoņdarbu. Tāpēc ka Viņa patiešām veica Augšupcelšanos, ieņemot savā “Es” visas zemes duālās Pasaules grūtības. Viņa – tieši Viņa! – sāka jauna etapa sagatavošanu cilvēces un planētas dzīvē, tāpēc ka ticēja un paredzēja to, ka cilvēki spēs pacelt Zemes vibrācijas, saglabāt šo unikālo pasaulei un apkopot rezultātus unikālajam Eksperimentam ar Dualitāti.

Mīļotajai Urusvati – Mūsu MĪLESTĪBA un LIELA CIEŅA – no visas Gaismas Ģimenes!

Neaizmirsīsim To, kura kā Lāpa izgāja savu zemes dzīvi un noturējās savā PASAULES TURĒTĀJAS postenī!

Ar mīlestību pret visiem, ejošiem Lielo Kalpošanas Gaismai un Evolūcijai Ceļu

VALDNIEKS MORIJA MAITREIJA

2014. gada 12. februārī

 

Pievienots 11/02/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/7788

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email