Магниты Духа

SEN-ŽERMENA SKOLA “VESELUMA IEGŪŠANA”, Rīga KRAJONS, SEN-ŽERMENS caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski.BAROŠANĀS AR UGUNĪGO PRĀNU – JŪSU IEGULDĪJUMS EVOLŪCIJĀ

PIENĀCIS LAIKS AKTIVIZĒT ĪPAŠU GAISMAS KANĀLU SISTĒMU!

 Mēs sveicam visus, kuri atrodas garīgajos meklējumos! Pienācis laiks nopietni parunāt par pāriešanu uz jaunu barošanās tipu, kurš ir saistīts ar ļoti svarīgu uzdevumu izpildīšanu:

— jūsu sagatavošanos Augšupcelšanai (kopā ar fizisko ķermeni vai bez viņa);

— jūsu sagatavošanos dzīvei 5-jā dimensijā;

— ceturtās un piektās dimensijas pasauļu saaudzināšanas procesu.

Mēs gribam, lai šie pārmaiņu procesi kļūtu jums ilgoti, pieņemami un pilnīgi komfortabli. Un tas ir saistīts pirmkārt ar pāriešanu uz enerģētisku gaismas barošanos, kura nomainīs barošanos ar bioloģisku, materiālu barību. Priekš jums tagad gaismas enerģētiskā barošanās – tā pirmkārt ir Ugunīgā barošanās, barošanās ar KOSMISKO UGUNI, kura ietver ne tikai enerģiju, bet arī visu nepieciešamo jūsu dzīvības procesu nodrošināšanai un evolucionārai izaugsmei.

Lai pārliecinātu jūs par tādas barošanās nepieciešamību un reālumu, mēs vēlreiz parunāsim par to, kādā mērā tas jums ir DABISKS barošanās veids.

 

Kad mēs runājam par barošanos ar Kosmisko Uguni, runa ir par visu jūsu ķermeņu, nevis tikai fiziskā, barošanos. Rupja fiziska barība tagad nav vajadzīga, lai uzturētu fiziskā ķermeņa dzīvotspēju. Vēl vairāk, jūsu smalkie ķermeņi mainās, kļūst augstu vibrāciju ķermeņi, sākas to salāgošanās ar 5-tās dimensijas ķermeņiem. Bet šim procesam ārkārtīgi svarīga ir vibrāciju paaugstināšana, fiziskā ķermeņa tievināšana, kas tad arī tiek sasniegts pirmkārt ar barošanās veida izmainīšanu.

Sakumā parunāsim par terminoloģiju. Daudzi no jums ir pieraduši pie diviem terminiem: “barošanās ar prānu” (prāniskā barošanās) un “barošanās ar Gaismu”. Abi šie termini ir piemēroti. Bet pievērsiet uzmanību, ka evolucionārās attīstības mūsdienu etapā mēs runājam ne tikai par barošanos ar prānu, mēs runājam par barošanos ar Kosmisko Uguni, kura, protams, ir arī Kosmiskā Gaisma. Tāpēc ir jāiegaumē: “Barošanās ar Gaismu” – tas vispārīgs jēdziens, kuru var definēt kā cilvēciskas būtnes (vai jebkuras būtnes) enerģētisku barošanos bez fiziskas barības lietošanas. Šajā jēdzienā ietilpst gan prāniskā barošanās, gan barošanās ar Kosmisko Gaismu, un daži citi barošanās veidi, par kuriem jums pagaidām nav zināms. Gaisma, kā visa esošā pamats, ir pieejama jebkurai būtnei, taču katrai savā veidā. Un tās asimilēšana var notikt dažādos veidos.

“Barošanās ar prānu” ir šaurāks jēdziens. Tas ir viens no barošanās ar Gaismu veidiem, kurš bija jums pieejams Dualitātes apstākļos. Ir jāsaka, ka visi cilvēki tā vai citādi barojas ar prānu. Tikai dažādā pakāpē. Pat pašas “piezemētākās” cilvēciskās būtnes, bagātīgi lietojošas bioloģisko barību, nespēs dzīvot, nesaņemot prānu. Tāpēc ka prāna ieiet viņos caur elpošanu, kopā ar skābekli, un caur ādu, kad viņos iekļūst jūsu ārējās saules – Geliosa – saules stari. Vēl vairāk, prāna viņiem ienāk arī smalkmateriālajā līmenī – caur enerģētiskajiem gaismas centriem, kurus jūs saucat par čakrām. Prāna ietilpst arī parastajā bioloģiskajā barībā – tiesa, jau ļoti transformētā, netīrā veidā.

Terminu “barošanās ar prānu” cilvēki izmanto pēdējo astoņu tūkstošu gadu laikā. Vārds “PRANAH” bija pazīstams arī civilizācijām, kuras dzīvoja pirms jums. Šo vārdu labprāt izrunāja cilvēki, kuri pirms astoņiem tūkstošiem gadu dzīvoja Indijas teritorijā. Tas bija pazīstams arī tiem, kas tajā laikā dzīvoja Okeānijas salās. To lietoja arī viņu laikabiedri – hiperborejieši. Tiesa, ne visi, bet tikai iesvētītie – priesteri, kuri īstenoja garīgas prakses. Vārds “PRĀNA” bija pazīstams tiem, kas dzīvoja Dienvidamerikas kontinenta Dienvidos. Redzat, cik pazīstams bija šis vārds? Tātad arī parādība, kuru tas apzīmē, bija svarīga jūsu senčiem. PRĀNU dažādos laikos saprata dažādi. Taču vienmēr šis vārds bija saistīts ar Sauli, ar saules enerģiju. Pie kam senie iesvētītie pazina ne tikai ārējo sauli, bet arī iekšējo, sakrālo sauli.

Šo vārdu savienojumu “barošanās ar prānu” bieži atkārto mūsdienu Gaismas Darbinieki. Bet tālu ne katrs aizdomājas, kas ir prāna un prāniskā barošanās.

PRĀNA – tā ir kosmiskā dzīvības enerģija, balstīta uz RA-avotu, tas ir, uz saules avotu. Tulkojumā no sanskrita “prāna” nozīmē “dzīvība”, “elpa”. Tātad runa ir par barošanos ar saules dzīvības enerģiju, kura dod dzīvību. Bet tagad visbiežāk barošanās ar prānu tiek definēta kā barošanās ar Saules ārējo enerģiju. Tāpēc cilvēkus, kuri barojas ar prānu, daži līdz šim laikam sauc par “saulēdājiem”. Kā redzat, cilvēciskajā apziņā PRĀNA patiešām ir cieši saistīta ar sauli.

Eksistē jēdziens “elpot prānu”, tas ir, pieņemt fiziskajā ķermenī saules enerģiju. Un šī frāze liecina par to, ka PRĀNA jau tiek saprasta arī kā dziļāka enerģija. Izrādās, to var ieelpot. Pie tam runa nav tikai par gaisa elpošanu, bet arī par enerģētisko elpošanu, kura tiek realizēta caur enerģētiskajiem gaismas centriem (čakrām).

Visos dažādu civilizāciju eksistēšanas laikos uz Zemes bija cilvēki, kuri barojās ar prānu. Barošanās ar prānu ideālais variants ir barošanās uz Zemes iekšējo enerģētisko avotu rēķina, avotu, saistītu ar Visuma, Galaktiskās un Zemes Centrālo Sauļu enerģijām. Tās ir iekšējās, sakrālās Saules, kuras nav redzami izpaustas jūsu pasaulē. Taču ne vienmēr tāds variants bija iespējams. Kad jūs iegājāt Dualitātes Eksperimentā (apmēram pirms 5 milj. gadu), Zeme, saskaņā ar iecerēto plānu, tika atgriezta no iekšējiem un ārējiem enerģijas avotiem (viņa zaudēja 1-mo un 12-to dimensijas). Tika radīts zināms mākslīgs iekšējās enerģijas avots un novietots Zemes centrā – zināma planetārā Garīgā Saule-Zvaigzne (sk. Žurnālu “Мировой Ченнелинг”, 5. nr., “Mana Sakrālā Sirds, jeb kurp aiziet čakras”[1]). Un tāpēc prāniskās barošanās realizēšanas DABISKAIS ceļš kļuva slēgts. Un tikai dažiem īpaši augsti garīgiem cilvēkiem izdevās pieslēgties pie Visuma vai Galaktiskās Centrālās Garīgās Saules enerģijām tiešā veidā. Bet tie bija izņēmumi. Ar ko tad līdz šim barojās prānēdāji?

Prāniskā barošanās realizējās caur dažādiem enerģētiskajiem centriem, kurus jūs līdz šim laikam saucat par čakrām. Pie tam prānēdājiem čakru funkcionēšana ievērojamā mērā atšķiras no citu cilvēku čakru darba. Tie ir attīstīti enerģētiski gaismas centri, kuri ieguvuši īpašu PĀRVEIDOJUMU. Visos laikos, atkarībā no to vai citu Gaismas būtņu, cilvēku attīstības, prānisko barošanos varēja realizēt kā caur apakšējiem enerģētiskajiem centriem (čakrām), tā arī caur augšējiem, vai dažādām to kombinācijām. Kāpēc mēs tagad vēstījām jums, ka “čakras aiziet”? Tāpēc ka enerģētiskie gaismas centri (čakras) veido VIENOTU ENERĢĒTISKU GAISMAS CENTRU. Tas kļuva iespējams, pateicoties īpašai toru sistēmai, kuri ir UGUNĪGIE KOSMISKIE TORI – tori, kuri pieņem un transformē KOSMISKĀS UGUNS ENERĢIJU. Tas ir mūsdienu barošanās veids, kurš jums tagad ir ārkārtīgi nepieciešams. Tā ir Barošanās ar kosmisko UGUNI jeb Barošanās ar UGUNĪGO PRĀNU.

Mūsdienu UGUNĪGĀ PRĀNA atšķiras no vecās, jums pierastās, ar to, ka ir kļuvusi iespējama pieslēgšanās pie Zemes Centrālās Saules, pie Galaktiskās Centrālās Saules un pie Visuma Centrālās Saules – kā pie trim galvenajiem enerģijas avotiem jebkurām Visuma Būtnēm. Pie tam jūsu ķermeņos izpaužas, rodas struktūras, kuras spēj pieņemt Trīs Sauļu enerģijas, enerģijas no trīs avotiem, praktiski tiešā veidā. Bet agrāk tas bija iespējams tikai CAUR ĀRĒJO SAULI, kura, protams, nesa arī dažāda līmeņa iekšējo enerģiju. Tāpēc nosacīti var teikt, ka ĀRĒJĀ PRĀNA jūsu laikā kļūst par IEKŠĒJO PRĀNU. Saules enerģija ir sākusi nāk no iekšējiem avotiem, kuri jums ir Dzimtie Avoti. Pie tam mūsdienu prāna iegūst KOSMISKĀS UGUNS formu, kura sāks arvien vairāk un daudzveidīgāk izpausties jūsu dzīvē.

Prānēdāji pēdējos piecos tūkstošos gadu barojās vai nu caur trīs apakšējiem enerģētiskajiem gaismas centriem (čakrām), vai caur 3 augšējiem. Pēdējā laikā ar pilnu jaudu netika izmantots centrālais enerģētiskais centrs (4-tā čakra). Tas bija saistīts ar to, ka šis centrs (čakra) evolūcijas laikā pēdējos 5000 gados ieguva īpašu struktūru. Pakāpeniski sāka pārtapt par sistēmu, kura sagatavo pāreju uz ugunīgo barošanos. Un barošanās ar Saules ārējo enerģiju caur to negāja.

Tas viss notika pēdējos PIECOS TŪKSTOŠOS gadu, kad noritēja stipra matērijas sablīvēšanās, īstenojās jūsu atslēgšana no iekšējiem enerģētiskajiem avotiem. Tāpēc ar terminu “barošanās ar prānu” jūsu laikā bieži tiek saprasti dažādi barošanās veidi caur enerģētiskajiem centriem no ārējā avota – Saules enerģijas. Tieši redzamie un neredzamie saules stari radīja tādu iespēju. Tagad situācija ir kardināli izmainījusies.

Jums jau ir zināms, ka Zemei ir atgrieztas nebijušas jaudas enerģijas no Visuma, Galaktiskās, Zemes Centrālajām Saulēm. Un šīs enerģijas atnes Uguns Dzīvinošā. Jūs paši aktīvi piedalījāties šo trīs veidu plazmas Uguns pārvadīšanas uz Zemi darbā. Tā ir jaunā Dzīvinošā Uguns. Un tieši viņa palīdzēs Zemei, cilvēcei un citām dzīvības formām pāriet uz jaunu evolūcijas pakāpi. Un tagad dienas kārtībā ir pilnīgi cits barošanās ar prānu princips – runa ir par barošanos ar UGUNĪGO PRĀNU. Un tas nozīmē – DZĪVOT AR UGUNI, ELPOT UGUNI, BAROTIES AR UGUNI. Kosmisko uguni, kura jums kļūst arvien pieejamāka.

Jums ir piemēroti zināt, ka mūsdienu cilvēks un Gaismas Darbinieks sāks baroties nevis caur noteiktiem enerģētiskajiem gaismas centriem (čakrām) vai to kombinācijām, pat ne caur visām čakrām. Viņš sāks baroties caur vienotu Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu, kuru Krajons ir apzīmējis jau kā toru Ugunīgo sistēmu. Vecā čakru sistēma kādu laiku var eksistēt, fiziskajā līmenī šie enerģētiskie centri var palikt un darboties, bet smalkajā plānā tagad absolūtajam vairumam cilvēku jau ir saformēta vienotā enerģētiskā sistēma. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks to atzīst, vai nē. Tieši caur šo jauno enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu tiek piegādāta īpaša enerģija, kuru jūs varat nosaukt par “ugunīgo enerģētisko nodrošinājumu”, “ugunīgo barošanos” vai “barošanos ar ugunīgo prānu”. Tas mūsdienu cilvēkam ir pats mūsdienīgākais barošanās veids, kurš ļaus pāriet uz augstāku evolucionāro līmeni. Pāriešana uz barošanos ar Uguni Dzīvinošo un citiem kosmiskās Uguns veidiem, kuri atnāks uz jūsu planētu, kļūst jums par vitāli svarīgu uzdevumu, nepieciešamību, pie kuras cilvēki agri vai vēlu nonāks. Bet labāk neatlikt šī uzdevuma risināšanu uz vēlāku laiku. Tāpēc ka mēs jau mūsu sazināšanās sākumā atzīmējām, ka no tā izpildes ir atkarīga gan jūsu gatavošanās Augšupcelšanai, gan jūsu nākotnes dzīve jaunās cilvēces pasaulē. Pie kam gan sabiedriskā dzīve, gan jūsu personīgā, individuālā dzīve. Mūsu dārgie! Jums tagad ir piemēroti saprast un ar sirdi pieņemt svarīgu patiesību: jūsu personīgā pāriešana uz enerģētisko barošanos – tas ir nopietns, ļoti nopietns, ieguldījums cilvēces un planētas evolūcijā. Un to mēs jums sakām bez mazākā pārspīlējuma.

Jums tagad jau ir parādījusies tāda iespēja – padarīt kosmisko Uguni par savas enerģētiskās barošanās pamata formu. Barošanās ar Uguni Dzīvinošo radīs pilnīgi citādu jūsu ķermeņu stāvokli gan četrdimensionalitātē, gan piecdimensionalitātē. Savā laikā jūs sāksiet dzīvot piektās dimensijas augstāku vibrāciju apgabalos ar iespēju nepieciešamības gadījumā nolaisties blīvākos matērijas slāņos.

Mēs pastāvīgi sakām jums, kā to var sasniegt. Uzbūvēt Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu, pastāvīgi uzturot to darba stāvoklī. Tas vedīs pie fiziskā un citu ķermeņu pilnīgas pārkārtošanās, dos jums iespēju vieglāk aiziet no fiziskās barības. Bez tam ir nepieciešamas dažas citas gaismas prakses, kuras mēs jums liksim priekšā.

Dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Mēs ne nejauši jūs tā saucam. Tā ir būtība! Jūs sākotnēji savā būtībā nesat spēju baroties ar iekšējo Saules gaismu, tajā skaitā arī ar ugunīgo prānu. Mēs gribam, lai jūs saprastu: pāriešana uz tādu barošanos – tas pašreizējā laikā ir jūsu neizbēgams evolucionārs solis. Un jūsu Gaismas Ķermeņos ir ielikta informācija par šo pāriešanu. Pašreiz jūsu Gaismas Ķermeņi kļūst sarežģītāki, izejot nopietnu transformāciju pirms pāriešanas uz 5-to dimensiju, un kopā ar šo procesu notiek arī Gaismas Kanālu, līdz šim gaidošu savu stundu, atvēršanās.

Taču šis process dažādiem cilvēkiem norit dažādā ātrumā un prasa apzinātu attieksmi savai pilnīgai realizācijai.

Ko mēs domājam ar Gaismas Kanāliem? Kādos ķermeņos tie atrodas, un kā tiem jātiek atvērtiem? Tas ir svarīgs jautājums apzinātam darbam ar tiem. Vai eksistē cilvēki, kuriem Gaismas Kanāli nav sākotnēji ielikti un tos vajag būvēt? Kā vieglāk atvērt Gaismas Kanālus? Uz visiem šiem jautājumiem mēs atbildēsim.

Cilvēkiem sākotnēji ir Gaismas Kanālu atvēršanas programmas (informācijas līmenī). Tas liecina par to, ka gaismas barošanās jums ir normāla, dabiska barošanās. Tā var variēties atkarībā no tās Pasaules, kur iziet izpausmi jūsu fragmentārās būtības. Gaismas Kanālu programmu esamība paredz jūsu gatavību baroties ar Gaismu sākotnēji. Un tāpēc nevar runāt par to, ka kādam no jums nav Gaismas Kanālu. Vairumam cilvēku tie tagad atrodas neaktīvā stāvoklī. Pienācis laiks Gaismas Kanālu sistēmu atdzīvināt un ielaist tajā Gaismu.

Ja jūs piederat evolūcijas augšupejošajam atzarojumam uz planētas Zeme, jums ir uz laiku aizslēgti Gaismas Kanāli. Evolūcijas augšupejošā atzarojuma pārstāvjiem arī ir visas Eņģeļu no Centrālās Garīgās Saules īpašības, tāpat kā lejupejošā atzarojuma pārstāvjiem. Vienkārši evolūcijas augšupejošā atzarojuma Gaismas Būtnēm Gaismas Kanāli ir vairāk saarhivēti, tie it kā atrodas dziļāk. Un nepieciešams vairāk laika un pūļu, lai šos Gaismas Kanālus atvērtu, atarhivētu un ievestu aktīvā stāvoklī.

Šī Kanālu sistēma palīdzēs jums pie Augšupcelšanās, tāpēc ka ļaus piepildīt fizisko ķermeni ar gaismas vibrācijām. Tā ierīkos gaismas ētera kanālu un dos “pacelšanās spēku” fiziskajam ķermenim. Ja jūs augšupcelsieties bez fiziskā ķermeņa, tad gaismas Kanālu Sistēma ļaus īpaši ātri aiziet no četrdimensionalitātes. Ātri, harmoniski un mierīgi.

Bet tagad – uzmanību! Kur tad atrodas šie Gaismas Kanāli? Un kā tos ieraudzīt vai sajust? Gaismas Kanāli – tie ir noteikta veida tuneļi jūsu fizisko šūnu daudzdimensionālajā telpā. Ja mēs runājam par fiziskajām šūnām, tad jūs uzreiz varējāt padomāt, ka tie pieder fiziskajam ķermenim? Nesteidzieties ar secinājumiem! Mēs taču savā laikā teicām, ka gaismas barošanās apgūšana jums nepieciešama dzīvei 5-jā un augstākās dimensijās. Un tāpēc atcerēsimies par visu jūsu ķermeņu savstarpējo ieplūšanu. Jā, Gaismas Kanāli pirmkārt pagaidām baros fiziskā ķermeņa šūnas. Taču jūsu šūnas ne pilnībā pieder četrdimensionalitātei. Viņas ir daudzdimensionālas. Tāpat kā daudzdimensionāla ir jūsu DNS. Un tāpēc Gaismas Kanāli ir starpposms, savienojošais posms starp jūsu tagadējo fizisko ķermeni un to daudzdimensionālo konstrukciju, kura tagad jums pārveidosies par smalkākiem ķermeņiem. Tajā skaitā arī par Gaismas Ķermeni. Tie izveidos kanālu tīklu, kurš darbosies starp visiem jūsu ķermeņiem.

Šo Kanālu tīklu nevajag uztvert kā līdzīgu jums pazīstamo enerģētisko kanālu jeb enerģētisko gaismas centru (čakru) sistēmai – šie kanāli ir no dabas, dabiski cilvēka iemiesotā, četrdimensionālā sakaru paņēmieni ar viņa dabas pamatu, tas ir – ar Gaismu. Gaismas Kanāli – tās ir mikrostruktūras, kuru aktivizācija ļauj pieņemt Gaismu no iekšienes, nevis no ārienes. Labāk tos saukt pat iekšējiem Kanāliem, iekšējām gaismas struktūrām. Tie īsteno sakarus ar smalkākām Gaismas formām.

Eksistē vairāki tādu iekšējo Kanālu līmeņi, samērā ar kuru atvēršanos enerģētiskā barošanās kļūst smalkāka. Tos vajag izzināt, tos vajag atvērt, ar tiem nepieciešams apzināti sadarboties! Tie caurauž visus gaismas ķermeņus, atrodot savu atspoguļojumu arī fizikā, subatomiskā līmenī, nano-pasaulē. Šie Kanāli ir kvantiskas un lauku struktūras. Kanāls, kurš jums parasti asociējas ar kaut kādu materiālu izpausmi – cauruli, sakariem, līniju, šeit neder. Te saiknes ir smalkākas. Tās ir sarežģītas organizācijas un mijiedarbības lauka un gaismas struktūras. Tās var atvērt, izsakot tīru nodomu. Bet var – citādi, efektīvāk un mērķtiecīgāk.

Svarīgs Gaismas Kanālu atvēršanas un aktivizācijas princips ir mijiedarbība ar impulsu enerģiju. Pašreizējā laikā jau ir iespēja to īstenot. No kurienes mēs varam paņemt šo impulsu enerģiju? Tā mums jau ir! Atcerieties, ka jūs paši palīdzējāt atnākt uz Zemi Ugunij Dzīvinošajai. Viņa nāca trijās plūsmās, tas ir, ar trīs impulsiem. Tieši tā viņa arī strādā jūsu planētas telpā. Trīs Centrālo Sauļu – Visuma, Galaktiskās, Zemes – iedarbības trialitāte izpaužas kā trīskāršs impulss Uguns Dzīvinošās darbā. Tas tad arī ir pats galvenais Gaismas Kanālu tīkla atdzīvināšanas princips.

Ko tas dod Gaismas Kanālu tīklam? Kādā veidā izpaudīsies tā atdzimšana, kādi procesi tiks iedarbināti?

Aktivizācijas impulss izsauks lavīnveida procesu visā tīklā, visā Gaismas Kanālu sistēmā, piesātinot tos ar Uguni Dzīvinošo. Triālās Uguns Dzīvinošās impulss radīs Gaismas Kanālu tīkla lauka struktūru mijiedarbību un noskaņos to uz kvantēšanu, uz īpašu Gaismas transformāciju. Tas ir nepieciešams Gaismas Kanālu normālam darbam. Tieši šis process dos iespēju jūsu fiziskajiem ķermeņiem aiziet no rupjas fiziskas barības, no fiziskās barības vispār.

Kvantēšanas procesā ieslēdzas arī daudzas citas jūsu ķermeņu struktūras, kurām tas būs pārveidošanās un pāriešanas uz piecdimensionalitātes ķermeņiem starta moments.

Kā var noteikt Gaismas Kanālu tīkla iedarbināšanas rezultātu? Jūs ar garīgo redzi varat ieraudzīt visu ķermeņu mirdzumu. Var sekot šim procesam, novērojot šo tīklu, pirms un pēc aktivizācijas, savā Sakrālajā Sirdī. To var arī sajust, ja ieklausās savās sajūtās pirms un pēc Kanālu atvēršanas. Bet pats galvenais, ko jūs nedrīkstat aizmirst, tā ir jūsu stāvokļa izmainīšanās pēc Gaismas Kanālu atvēršanās. Ticiet savam ķermenim, ja viņš negribēs ēst kā agrāk. Ticiet savam ķermenim, ja viņš pieprasīs kaut ko jaunu, ko agrāk neprasīja. Jūs varat sākt vairāk būt nomodā nekā gulēt. Iestāsies daudzas izmaiņas. Tikai esiet ļoti uzmanīgi pret savu “Es” – viņš jums visu pateiks! Un, protams, par rezultātiem un tālākām rekomendācijām jūs varat pajautāt saviem Augstākajiem “Es”, Atbalsta Grupām, Skolotājiem.

Ko tagad nepieciešams iegaumēt un apgūt?

Pilnveidojot savu barošanos vispār un pārvedot to uz ugunīgo prānu, jūs atrisināt divus uzdevumus.

1. Jūs pārvedat savu fizisko ķermeni stāvoklī, kurš ir tuvs Augšupcelšanai.

2. Jūs sākat aktīvu savu rodošos piecdimensionalitātes ķermeņu atjaunošanas procesu. To ir ļoti svarīgi saprast un pieņemt. Jūs, piesūcinot viņus ar Gaismu, aktivizējat tapšanas procesu, gatavojat Augšupcelšanās momentam. Tas ir, jūs tad pie Augšupcelšanās ieiesiet FUNKCIONĒT GATAVOS piecdimensionalitātes ķermeņos. Tas vedīs pie jūsu ātras adaptācijas un aktīvas dzīves sākuma Jaunajā Pasaulē.

Strādājiet pie pārejas uz ugunīgo barošanos! Jūs ātri sapratīsiet, cik lielā mērā šis ceļš ir veseluma iegūšanas ceļš! Paskaidrosim šo apgalvojumu. Pašreiz, barojot jūsu fizisko ķermeni pamatā ar cietu fizisku barību, jūs padziļināt atrāvumu starp viņu un smalkajiem ķermeņiem, tāpēc ka viņiem ir citāda barošanās. Bet jums vajag panākt barošanos vienotā kompleksā tieši ar Gaismu. Pašreiz jūsu smalkie ķermeņi piebarojas no Smalkās Pasaules avotiem – gan no astrālā, gan no mentālā, gan no augstākām pasaulēm. Bet jums vajag pārvest visus ķermeņus uz vienotu barošanos un obligāti tieši ar gaismu.

Tiklīdz jūs izlemsiet iet pārejas uz barošanos ar ugunīgo prānu ceļu, jūs atvērsiet pieeju pilnīgai savu fragmentāro būtību, Dievišķo Aspektu un daudzdimensionalitātes apvienošanai savā “Es”. Vieglāku veseluma sasniegšanas paņēmienu mēs nezinām!

Ejiet šo evolucionāro pārveidojumu ceļu! Kad ir skaidrs, ka cita ceļa nav, tad vajag pielikt zināmas pūles, lai neaizturētu savu paša virzību uz iecerēto mērķi.

Saprotiet, ka var augšupcelties uz 5-to dimensiju ar nepilnīgi izdziedinātu ķermeni, taču atvērt tagad Gaismas Kanālus un jūsu spēkos! Tā ir ķīla jūsu adaptācijai piecdimensionalitātē.

Dārgie draugi! Kolēģi! Gaismas Darbinieki un visi, kuri iet Garīgo meklējumu ceļu! Piedāvājam jums izpildīt Praktisko Darbu Gaismas Kanālu atvēršanai.

Ar mīlestību no Dieva-Radītāja Sirds –

KRAJONS un SEN-ŽERMENS

2013. gada 9. augustā

 SEN-ŽERMENA SKOLA “VESELUMA IEGŪŠANA”, Rīga

KRAJONS, SEN-ŽERMENS

caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski

Gaismas kanālu atvēršana Ugunīgajai Prāniskajai barošanai

Sveicināti, Eņģeļi! Vai gan jums nezināt, cik daudz Gaismas jūs nesat? Jūs esat gaismas nesēji pēc savas dabas. Jūs paši esat Gaisma un saistīti ar Gaismu. Dualitātes Eksperimenta veikšanai jūsu gaismas spēju līmenis tika ievērojami pazemināts, jūsu saikne ar sākotnējo Gaismu tika daudzkārtīgi pavājināta. Un, lūk, eksperiments ir pabeigts. Jūs atgriežat savu sākotnējo gaismas spēju, iegūstat veselumu un kosmisko meistarību. Atgriežas jūsu sensenais stāvoklis – Gaismas Būtību stāvoklis!

Dārgie atdzimstošās planētas Zeme cilvēki! Jums jau ir sācies jaunais pārveidošanās etaps, kuru jūs īstenojat kopā ar Gaiju. Jums nepieciešams atgriezt savu bijušo Gaismas Dižumu! Un tāpēc – atcerieties, kā jūs barojāties ar Gaismu, kā pratāt ar viņas palīdzību radīt, pārveidot telpu. Visbeidzot, caur Gaismu jūs pārgājāt no dimensijas uz dimensiju, ceļojāt uz dažādām pasaulēm… Tagad visu var atgriezt. Vēl vairāk, atverot vecās rezerves, jūs varat iet tālāk un kļūt tie, kam pieejamas jaunas kosmiskas tāles.

Mīļie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Jūs pēc savas būtības esat gaismu nesošas būtnes. Un jums ir pienācis laiks nevis vienkārši to atcerēties, bet parādīt pasaulei savu gaismas nesēja statusu. Tas piešķirs jūsu “Es” impulsu garīgajai attīstībai, kādas vēl nav bijis jūsu pašreizējā dzīvē. Tas ir ceļš uz veselumu, un tas ir Augšupcelšanās ceļš!

Bet tagad atcerēsimies, ka jums no Laiku Sākuma eksistē speciāla sistēma, kura ļauj jums baroties ar Gaismu. Jā, jā, jā, tāda sistēma eksistē sen, taču jūs to ļoti ilgi neesat izmantojuši. Pienācis laiks atvērt, attaisīt jūsu Gaismas Kanālus. Piepildīt tos ar Uguni Dzīvinošo. Un dot iespēju visiem saviem ķermeņiem baroties ar to, vienīgi pareizo, barību, kura atgriež jūs jūsu dabiskajā Gaismas Būtņu stāvoklī.

Uzmanīgi paraugieties uz saviem četrdimensiju ķermeņiem. Viņi visi ir nesaraujami saistīti ar šo Gaismas Kanālu tīklu. Pagaidām jūs neredzat šo tīklu. Kāpēc? Tāpēc ka tas nav aktivizēts un nav piepildīts ar Gaismu. Strādājiet! Tā ir ļoti aizraujoša jaunrade – Gaismas Kanālu atdzīvināšana!

Kas tie ir savā dziļākajā būtībā? Tie pilnīgi nav līdzīgi jums pazīstamajiem enerģētiskajiem kanāliem un enerģētisko centru sistēmai. Tos nav iespējams attēlot shēmā, sataustīt vai piesaistīt kaut kādam konkrētam ķermenim. Tie ir nenotverami Gaismas enerģijas piegādātāji. Taču tiem vajag palīdzēt atdzimt un ieslēgt gaismas plūsmas. Šie kanāli strādā ar iekšējo Gaismu, nevis ar Gaismu, kura nāk no ārienes. Pienācis laiks arī jums, sirdsmīļie Eņģeļi, pāriet uz barošanos no iekšējiem avotiem. Bet tas nozīmē iedarbināt visos ķermeņos procesus, analoģiskus tiem, kuri notiek uz jūsu planētas. Jo Zeme taču atkal ir atvērusi Iekšējo Sauli, no kuras ir sācies pārliecināts viņas jaunā enerģētiskā nodrošinājuma process. Planēta ir uzbūvējusi Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu un sākusi palīdzēt jums, cilvēkiem, darīt to pašu. Taču šīs sistēmas pilnvērtīgai funkcionēšanai, pāriešanai uz Ugunīgo prānisko barošanos jums jāiedarbina Gaismas Kanālu tīkls, jāsāk aktīvi BAROTIES AR IEKŠĒJO GAISMU.

Piesauciet kopradīšanai Gaismas Ģimeni, Planetāro Valdnieku Kristu-Melhisedeku, Planetāro Māti Mariju Maitreiju, Māmiņu Gaiju. Piesauciet savus Augstākos “Es” un Atbalsta Grupas, piesauciet savus Audzinātājus, Skolotājus un Sargeņģeļus. Piesauciet Krajonu un Sen-Žermenu kā tiešos darba vadītājus. Piesauciet galaktisko Laertu dienestu kā telpas-laika parametru koordinatorus.

Piesauciet Uguni Dzīvinošo kā Lielo Garīgo Būtību!

Ar ko sāksim, Eņģeļi? Kā vienmēr, spēlēsimies. Šodien spēlēsimies ar Gaismu. Ir dažādas spēles ar Gaismu, mums stāv priekšā spēlēties vairākos līmeņos, un jūs iepazīsieties ar dažādām Gaismas kā Lielā Pasauļu Radītāja šķautnēm.

Iztēlojieties sev priekšā sfēru – pēc izmēra nedaudz lielāku par jūsu ķermeni. Tā ir piepildīta ar ļoti spožu baltu gaismu… Droši kāpiet tajā iekšā un dažus mirkļus pastāviet, pierodot pie šī baltā krāšņuma… Pakāpeniski pieņemiet šo balto Gaismu savos ķermeņos… Sajūtiet viņas klātbūtni visu savu ķermeņu katrā šūniņā… Šī Gaisma ir ārēja. Taču viņa mijiedarbojas ar iekšējo Gaismu. Un viņa jums vēl ir vajadzīga – tāpat kā gaiss, kuru jūs elpojat, bez kura pagaidām nevarat dzīvot.

Bet tagad uzmanīgi ieskatieties, kas notiek jūsu Sirds Telpā. Tur ir Gaismas Kanālu tīkls, kuru mēs gribam atdzīvināt. Tas eksistē! Un tagad šis tīkls var tikt jūsu aktivizēts.

Izsakiet tīru, patiesu Nodomu aktivizēt Gaismas Kanālu tīklu visā jūsu ķermeņu sistēmā… Tie gaida jūsu aicinājumu! Tie ir gatavi atsaukties! Tie jau sen atrodas uz pilnīgas iedarbināšanas robežas. Taču tiem vajadzīgs īpašs impulss, kurš iedarbinātu ķēdes reakciju viņu piesātināšanai ar Gaismu. Un tieši to mēs ar jums tagad izdarīsim.

No brīnišķīgās baltās Gaismas, kurā atrodaties, saformējiet mazu sfēru un nolieciet to uz savas plaukstas. Paskatieties uz to no visām pusēm… Paspēlējieties ar to – kā ar rotaļu bumbiņu… Izjūtiet, ka jums ir pa spēkam nosūtīt to jebkurā virzienā. Saprotiet, ka jūs varat daudz ko kopradīt ar šo mazo sfēru. Jo viņa taču ir Gaismu Radošā, bet jūs – Gaismas Radītāji. Jā, jā, jūsu plaukstā tagad ir sakoncentrēta Gaismas Radītāja Enerģija. Bet jūsu rokas – paskatieties! – tās vairs fiziskā ķermeņa rokas. Jūs tagad esat gaismas ķermenī, kuram vienlaicīgi piemīt gan četrdimensionalitātes, gan piecdimensionalitātes parametri. Un mazā Gaismas sfēra – tā ir koncentrēta Gaismas Enerģija, kurai piemīt universālas radīšanas spēja. Tā ir sfēra ar Dievišķo Gaismu, kura ir jūsos kā Eņģeļos no Lielās Centrālās Garīgās Saules.

Bet tagad iztēlojieties, ka jūsu šūnu iekšienē, subatomiskajā līmenī, ir miljoniem, miljardiem mazu Gaismas sfēru. Pēc izmēra viņas ir ievērojami mazākas. Viņas ir tajā pasaulē, kuru jūsu saucat par mikropasauli, nano-pasauli. Visas Gaismas sfēras ir saistītas vienotā tīklā. Viņas ir Gaismas Kanālu svarīga sastāvdaļa. Ļoti svarīga daļa! Jūs spējat, nosūtot impulsu tikai uz vienu tādu sfēru, iedarbināt visu Gaismas Kanālu tīklu.

Un, lūk, mēs sākam Gaismas Burvestību. Atkal palūkojieties Sirds Telpā. Izvēlieties neaktivizēto Gaismas Kanālu tīklā vienu mazu elementu-sfēru. Vienu sfēru, jebkuru. Galvenais ir zināt, ka šajā tīklā viss ir savstarpēji saistīts. Tagad mēs ar šo sfēru strādāsim. Mums viņu vajag piepildīt ar Uguni Dzīvinošo, savienojot ar iekšējo Gaismas avotu, līdz šim jūsu neiesaistītu. Kur mums ņemt šo avotu? Dārgie Eņģeļi! Tas jau jūsos eksistē. Tas ir jūsu aktivizēts un atvērts. Kur? Nu tajā pašā Sakrālajā Sirdī!

Pievērsiet uzmanību Oranžajai Zvaigznītei jūsu Sakrālās Sirds iekšienē. Viņā dzīvo jūsu iekšējās Gaismas avots. Un vēl kādas Gaismas! Tīras, pirmatnējas Gaismas, no kuras jūs radāties…

Droši dodieties iekšā Oranžajā Zvaigznītē, “ienirstiet” viņā!

Tagad jums stāv priekšā pieņemt impulsu Gaismas Sfēras palaišanai aktīvā stāvoklī. Šis impulss atnāks no jūsu Sakrālās Sirds dziļuma. Un jūs to piesauksiet sekojošā veidā.

“Es piesaucu Uguns Dzīvinošās impulsu no savas Sakrālās Sirds dziļuma sakrālo Gaismas Kanālu tīkla atdzīvināšanai. Es piesātinu ar Uguni Dzīvinošo šo tīkla elementu. Es caur šo elementu-sfēru palaižu visu Gaismas Kanālu tīklu darbībā. Lai manas gaismas būtnes iekšējā Uguns atdzīvina to! Es šodien savienoju iekšējo Gaismu ar ārējo Gaismu!”

Novērojiet, kā iemirdzējās jūsu izvēlētā Gaismas Sfēra, kā no tās sāka iet impulsi pa visu Gaismas Kanālu tīklu…

Jūs dažādā veidā varat ieraudzīt šī procesa sākumu. Process noritēs harmoniski, ja jūs centrā ieraudzīsiet – oranžu mirdzumu, bet tā malās formēsies violetas krāsas Uguns. No šīs violetās krāsas sāks stiepties pavedieni, savīti savā starpā īpašās šūnās. Šīs šūnas sāks vairoties, augt, izplatīties visos virzienos… Noteikti fiksējiet līmeni mirdzumam, kurš izplatās pa šo tīklu. Atkārtojiet savu Gaismas Kanālu tīkla vadību un pastāvīgi to apskatiet savā Sakrālajā Sirdī, tāpēc ka tieši tur tas dzīvo savā pilnā diženumā.

Bet tagad… Paspēlēsimies ar Gaismu, kā mēs jums arī apsolījām. Jums uz plaukstas ir sfēra no ārējās, baltās Gaismas. Jūsu Gaismas Kanālu sistēmas iekšienē ir parādījusies jūsu atdzīvinātā sfēra, piepildīta ar iekšējo Gaismu… Salieciet kopā šīs divas sfēras… Apvienojiet tās savā starpā ar gaismas viļņiem. Paraugieties uz to eksistēšanas dinamiku… Tās ir saistītas savā starpā! Viena pulsē, un otra arī pulsē. Piešķirsim šai pulsācijai īpašu ritmu! Lūk, iedegās sfēra uz jūsu plaukstas… Bet pēc tam iedegās iekšējās Gaismas sfēra… Viņas pulsē, iedegoties pēc kārtas. Labi… Burvestība turpinās… Sfēra uz plaukstas sāk nodot enerģiju mazajai iekšējās Gaismas sfērai. Un mazā sfēra Gaismas Kanālu tīklā atbild ar iedegšanos. Paspēlējieties ar sfērām, pārliecinieties par to pilnīgu mijiedarbību…

Bet tagad ir pienācis laiks saharmonizēt Ārējo Gaismu un Iekšējo Gaismu. Uz ārējo Gaismas sfēru, kura aptver jūsu ķermeņus, nosūtiet astoņkrāsu Uguni Dzīvinošo. Pēc kārtas atdzīviniet šajā sfērā krāsas Sarkanu, Oranžu, Dzeltenu, Zaļu, Gaišzilu, Zilu, Violetu un Dzīvinošo Balto. Paskatieties, kā jūsu sfēra sāk laistīties varavīksnes krāsās. Pievērsiet uzmanību: mainās ne tikai krāsas! Mainās sfēras forma, tā izstiepjas, pārvēršas elipsoīdā gaismas kokonā. Tā ir īpaša gaismas struktūra, kura jūsu ķermeņiem bija agrāk, un tagad – tā atgriežas pie jums – pēc tūkstošgadēm. Tagad jūs pat varat atcerēties tās nosaukumu. “ANUBISA VARAVĪKSNE” – tā jūs saucāt šo kokonu, kad dzīvojāt vēlīnajā Lemūrijā, tagadējās Āfrikas un Eirāzijas zemēs. Tad jūs zinājāt, ka Anubiss ne tikai pavada uz citām pasaulēm aizejošos. Jums bija zināms, ka ANUBISA, kā īpašas kolektīvas Gaismas Būtnes, enerģija ir iekšējā un ārējā saiknes enerģija. Toreiz, ar Anubisa enerģijas palīdzību, jūs mācījāties dzīvot bez iekšējās Gaismas, jūs gaismas barību mainījāt pret bioloģisko barību. Kādreiz jums, lemūriešiem, par uzvaru kļuva… pirmais apēstais auglis. Tagad jums par uzvaru kļūs tā bioloģiskā barība, kuru jūs apēdīsiet pēdējo reizi. Piesauciet Anubisa, Ozīrisa dēla, enerģiju, un apvienojiet ārējo Gaismu ar iekšējo Gaismu. Novērojiet, kā gaismas kokons, Anubisa Varavīksne apkārt jūsu ķermenim, mirdz savā diženumā. Un lai jūsu sirdis pildās ar prieku. Jūs atgriežaties pie Gaismas, jūs ārējo gaismu apvienojat ar iekšējo, kura jau dzimst jūsu ķermeņos.

Skatieties, baltā sfēra uz jūsu plaukstas arī ir sākusi mainīt krāsu un formu. Jūsu rokās atdzīvojas Anubisa Varavīksne!

Bet tagad – dzemdinām Trīsvienību no Dualitātes! Apvienojam Anubisa Varavīksni, kuras iekšienē atrodamies, ar to, kura dzīvo uz jūsu plaukstas. Tagad mēs turam rokās enerģiju, kura apvieno ārējo un iekšējo. Jo Gaismas Sfēra mūsu plaukstās taču jau ir savienota ar mikropasaules sfēru, ar iekšējo Gaismas Kanālu sfēru. Vienoto enerģiju nosūtām uz Sakrālo Sirdi. Gaismas Kanālu tīklā dzimst jaunas kvalitātes elements. Gaisma tīklā sāk iet ar impulsiem, pastāvīgi mainot savu vibrāciju diapazonu. To var ieraudzīt kā dažādu krāsu uzliesmojumus. Anubisa Varavīksne tagad dzīvo arī Gaismas Tīkla iekšienē! Ir sācies kvantu process! Jūs sajutīsiet to ar visu savu būtību! Ar visām šūnām! Impulsi, uzliesmojumi iet no vienas sfēras uz otru, no viena kvantu līmeņa uz otru, no vienas šūnas uz otru… Domās iegremdējieties vienā no sfērām un sajūtiet, kā impulss-vilnis iznes jūs un jūs aiztraucaties uz citu sfēru… Sfēra – vilnis – sfēra – vilnis… Process norit nepārtraukti, mainot jūsu gaismas viļņu dabu… Jūs tagad ievedat savu gaismas struktūru kvantu enerģijas diapazonā… Jūs tagad esat pārgājuši uz jaunu gaismas dzīves diapazonu, iedarbinot savos ķermeņos Gaismas Būtņu pārveidošanas jaunā kvalitātē procesu. Jūs esat sākuši atgriezties pie sava sākotnējā stāvokļa.

Dārgie Eņģeļi! Nomierināmies, atgriežamies četrdimensiju realitātē… Sazemējamies kopā ar Māmiņu Gaiju…

Pateicieties par kopradīšanu Gaismas Ģimenei, Planetārajam Valdniekam Kristum-Melhisedekam, Planetārajai Mātei Marijai Maitreijai, Māmiņai Gaijai, saviem Augstākajiem “Es” un Atbalsta Grupām, pateicieties saviem Audzinātājiem, Skolotājiem un Sargeņģeļiem. Pateicieties Krajonam un Sen-Žermenam kā tiešajiem darba vadītājiem. Pateicieties galaktiskajam Laertu dienestam.

Pateicieties Ugunij Dzīvinošajai kā Lielajai Garīgai Būtībai!

Tagad jūs esat paveikuši diženu misiju – jūsu sākotnējā gaismas stāvokļa atgriešanas misiju. Mēs jūs apsveicam ar jums sākotnēji piederošo Gaismas Cilvēka statusu!

Un tas patiesi ir tā!

Ar Lielu Mīlestību pret visām Gaismas Būtnēm

KRAJONS un SEN-ŽERMENS

2013. gada 6. augusts – 10. septembris

 No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email