Магниты Духа

Marina Shults, Latvija. NO ELLES AIZGĀJUŠIE

Jau pagājis gads, kopš es iepazinos un sāku sadarboties ar Oļegu Dālu – 5-tās dimensijas Reabilitācijas Centra vadītāju. Mūsu pirmie čenelingi tika nopublicēti. Otrā saziņas seansa laikā viņš pastāstīja apbrīnojamas detaļas attiecībā uz reabilitāciju cilvēkiem, kuri četrdimensionalitātē ir bijuši noziedznieki. Atgādināšu, ko pavēstīja Oļegs Dāls.нгш

“Mums ir īpašas “istabas” mūsu Centrā. Šajās “istabās” iziet reabilitāciju īpaši bīstami noziedznieki. Kāpēc mēs viņus, izsakoties zemes valodā, esam izolējuši? Mums viņi uz laiku tā ir jāpieņem, lai viņi izietu reabilitāciju savas paša Dvēseles, Gara un Apziņas priekšā. Ne katrs cilvēks, kas ir noziedznieks uz Zemes, ir noziedznieks patiesībā. Bet Dvēseles visiem nenes nekādu tumsu, nekādu grēku, nekādu noziegumu. Tāpēc mēs palīdzam šiem cilvēkiem, pagaidām nepieļaujot viņiem saskarties ar citām dvēselēm pavisam ne tāpēc, ka viņi var izpaust attiecībā pret viņām agresiju un nodarīt kaitējumu piektajā dimensijā. Gluži otrādi – viņi var savu “Es” nonievāt un noniecināt. Mums ir jāpalīdz viņiem atritināt daļu no viņu pašu Akašas Hronikām, lai viņi spētu saprast, kas izsauca viņu konkrēto darbību zemes plānā. Es neieslīgšu detaļās, tāpēc ka katram noziedzniekam ir sava taka. Un daži tieši izvēlas tādu ceļu tam, lai arī apkārtējie saņemtu kaut kādas mācības. Dažreiz tas ir saistīts ar karmu, taču visas šīs detaļas mēs tagad nesāksim analizēt. Mēs nedalām atnākušos noziedzniekos un Eņģeļos. Mums visi ir Eņģeļi. Taču cilvēki nāk – kas agresīvā stāvoklī, kas pagrimuma, nožēlas un pilnīga izmisuma stāvoklī, pat ja uz zemes ir piekopis aktīvu noziedzīgu darbību. Un tāpēc dažiem nākas veikt ne tikai individuālu reabilitāciju, bet pat reabilitāciju izolētos apstākļos. Uztver vārdu “istaba” tīri nosacīti. Tā nav celle ar četrām sienām, taču pietiekami noslēgta telpa, kurā cilvēkam ir komfortabli. No otras puses – mēs nedodam viņam iespēju sazināties ar citiem.[1]

Un šai tēmai skaidri iezīmējās turpinājums. Daudzus interesē, kas notiek ar šiem cilvēkiem pēc reabilitācijas. Kādi viņi kļūst? Ar ko nodarbojas 5-jā dimensijā? Es vērsos pie Oļega Dāla ar lūgumu pastāstīt sīkāk par viņiem un, ja iespējams, dot iespēju sazināties ar kādu no bijušajiem noziedzniekiem.

M.S. Oļeg! Es atgriežos pie mūsu sarunas par to cilvēku reabilitāciju jūsu Centrā, kuri četrdimensionalitātē bijuši noziedznieki. Sākumā gribu dzirdēt tavu sīkāku stāstu par šiem cilvēkiem. Bet pēc tam – nointervēt kādu no viņiem, ja tas ir piemēroti un ja viņi paši to vēlēsies.

OĻEGS DĀLS. Ļoti priecājos par mūsu sazināšanos. Tevis izvēlētā tēma ir nevis vienkārši interesanta, bet arī aktuāla. Protams, ne viss ir vienkārši jūsu četrdimensionalitātē, nevis ir taisnvirzieniski. Un ar noziedzību vajag nevis cīnīties, bet palīdzēt cilvēkiem patstāvīgi aiziet no piedalīšanās noziedzīgās darbībās. Bet tam nepieciešams nopietni izmanīt apziņu, pasaules uzskatu. Mēs palīdzam to izdarīt tiem, kuri ar tādu nastu, ar noziegumu smagumu pāriet uz mūsu Reabilitācijas Centru. Nedomājiet, ka visi noziedznieki pie mums reabilitējas un tiek apbalvoti ar ordeņiem un medaļām. Un tomēr attieksmi pret noziedzību un noziedzniekiem jūsu četrdimensiju pasaulē vajag mainīt – apzinoties, ka viņus nevar nogalināt vai pūdēt cietumos. Tas nav uzdevuma atrisinājums. Vēl jo vairāk, ka uz visas Zemes ir ļoti daudz tādu noziedznieku, kuri arī par noziedzniekiem ir nosaukti nelikumīgi. Bet dzīvo un atnāk pie mums ar šo zīmogu. Viņus arī nākas reabilitēt no smagas psiholoģiskas traumas.

Noziedznieks no noziedznieka atšķiras. Es jau teicu, ka daudzi ir nosaukti par noziedzniekiem nelikumīgi. Bet ir arī tie, kuri četrdimensionalitātes pasaulē pilnīgi taisnīgi nes noziedznieka vai pat bīstama noziedznieka zīmogu. Kas ar viņiem notiek, pārejot pie mums? Vieni iet veco ceļu, uz astrālās pasaules vecajiem apgabaliem. Otri pat augšupceļas (un arī tādi ir, taču maz) un atnāk uz astrālās pasaules jaunajiem apgabaliem. Taču vienalga nonāk mūsu darbinieku maigajās rokās. Es jau esmu teicis, ka visi pārnākušie priekš mums ir Eņģeļi! Un mūsu pienākums ir palīdzēt viņiem apzināties savu eņģelisko izcelsmi. Un uz šī fona – tikt skaidrībā, ko tad viņi ir pastrādājuši planētas blīvajos slāņos. Ir tādi, kuri pie mums pārnāk no blīvākiem matērijas slāņiem, sarežģītākām pasaulēm, nekā jūsējā. Tikt skaidrībā nav viegli, teikšu skaidri. Taču pārnākušie vienmēr ātri sāk saprast, ka atstāto dzīves telpu viņi nezin kāpēc ir apgānījuši. Vieni krīt izmisumā, otri – panikā, gaidot “ugunīgo pekli”. Trešie ir gatavi uz visu, lai tikai izpirktu savu vainu Gaijas un cilvēces priekšā. Un mums ar katru nākas strādāt individuāli. Daudz rūpīgāk nekā ar parastiem cilvēkiem. Stādieties priekšā, ka cilvēku attīstības līmenis stipri atšķiras. Daži, nesen iznākuši no blīvākas matērijas, ne pārāk labi orientējas uz Zemes notiekošajos procesos. Bet daži ir talantīgi, apdāvināti, attīstīti cilvēki. Un viņi šīs īpašības ir sekmīgi izmantojuši savā noziedzīgajā darbībā. Šos talantus vajag saglabāt un vērst uz labo, dot viņiem citas ievirzes impulsu. Un tas arī ir mūsu RC uzdevums. Ir daži bijušie noziedznieki, kuri ilgi nevar saprast, kas ar viņiem ir noticis, tāpēc ka nav pieņēmuši un ilgi nepieņems dzīvi pēc nāves. Viņiem pat nākas pierādīt, ka viņi jau ir citā pasaulē un turpina eksistēt. Tāpēc es arī saku, ka noziedznieku reabilitācijā ir jābūt īpašai un stingri individuālai pieejai. Bieži nākas mainīt reabilitācijas plānu, tāpēc ka reizēm iegūstam neparedzamu rezultātu.

Bet tagad parunāsim par tipiskākajiem gadījumiem, kaut gan precīzu klasifikāciju sasniegt nav iespējams. Pirmajā vietā es tomēr likšu nelikumīgas notiesāšanas gadījumus. Šie cilvēki tās dēļ ir cietuši vēl zemes plānā, saprotot, ka valsts mehānisms samaļ viņus savos dzirnakmeņos un pie tam ne viņi, ne viņu tuvinieki neko izdarīt nevar. Šie cilvēki bieži zemes plānā atstāj bērnus, darba nespējīgus radiniekus un saprot, ka bez viņiem tiem ir ļoti grūti izdzīvot. Tādiem šķietamiem noziedzniekiem ir neuzticēšanās komplekss visai dzīves sfērai – nevienā lietā nav taisnības, nav no kurienes gaidīt palīdzību. Priekš viņiem Dieva nav, citādi Viņš neko tādu nepieļautu, un tamlīdzīgi. Ar viņiem strādāt ir vieglāk, tāpēc ka mēs viņiem uzskatāmi varam parādīt, kas un par ko viņus netaisnīgi ir nosūtījis uz cietumu vai uz nāves sodu. Tādi pārgājušie diezgan ātri adaptējas jaunajos apstākļos. Sāk pieņem mūsu palīdzību. Un reizēm iziet uz kontaktu ar saviem tuvajiem. Protams, šis kontakts – nav čenelings vārda pilnā nozīmē, taču mentālais un sirds kontakts tiek nodibināts, kas ir prieks abām pusēm. Un viņi ļoti ātri kļūst mūsu aktīvi darbinieki. Reizēm īsteni Gaismas Darbinieki.

Otrajā vietā es likšu… ārkārtējo gadījumu. Cilvēks patiešām ir skaidrs noziedznieks pēc ceturtās dimensijas valstu likumiem. Viņš ir nogalinājis daudzus cilvēkus. Viņam neeksistē ne valsts likumi, ne sirdsapziņas likumi, ne goda likumi. Daudzi no viņiem ir nogalinājuši tikai sportiskas intereses dēļ, pat darot to ar baudu. Varēja nogalināt simtiem, tūkstošiem. Pie tam es tagad nerunāju par kariem. Un, ja runā par bojā gājušajiem militārajos konfliktos, tad par noziedzniekiem vajag saukt arī tos, kuri nogalina, nepieliekot tam savas rokas, bet vienkārši sūtot cilvēkus kara darbību peklē. Tie ir paši īstākie noziedznieki. Taču viņi pārnāk ar “tīru sirdsapziņu”. Bieži ar valsts darbinieka sirdsapziņu, kurš noraida domu, ka jebkura dzīvība ir svēta. Ar šo noziedznieku klasi strādāt reizēm ir pat vieglāk, tāpēc ka viņi domā skaidri un ātri izdara atbilstošus secinājumus. Viņiem, lai cik dīvaini neliktos, ir nelokāma dzīvotgriba. Viņi grib izdzīvot par katru cenu. Daudzi ātri sāk saprast, ka turpina dzīvot, tikai citā pasaulē un apstākļos. Un pēc tam sāk kontaktēties un uzticēties. Viņi grib saprast, kas viņus četrdimensionalitātē virzīja un ko viņiem tagad darīt. Ar tādiem ir viegli strādāt. Viņi var kļūt aktīvi Gaismas Darbinieki, ja ar viņiem pareizi sadarbojas. Un tādu cilvēku reabilitācija pirmkārt sastāv no sadarbības. Viņi ar trīsām izskata savas iepriekšējās dzīves un, ja pieņem lēmumu par labošanos, tad savā lēmumā iet līdz galam. Tāpēc ka visam pieiet racionāli, izsvērti, kategoriski mainot savu uzvedību un pasaules uzskatu.

Protams, ne visi bīstamie noziedznieki ir tādi. Taču kaut kādas raksturīgas iezīmes darbā ar viņiem mēs novērojam.

Trešā noziedznieku kategorija attiecas nevis uz tiem, kuri ir nogalinājuši, laupījuši vai ir nelikumīgi notiesāti. Šie noziedznieki ir iemantojuši “slavu”, mānot cilvēkus, valsti, pat planētu. Viņu klase ir liela, un viņi priekš mums ir pats grūtākais reabilitācijas elements. Viņi ir augstprātīgāki. Uzskata, ka viņiem bija tiesības uz savām nelikumīgajām darbībām. Viņi ir pieraduši pie zināma sava izņēmuma stāvokļa sabiedrībā. Viņi pat piekrīt saņemt informāciju par dzīves nepārtrauktību, par cilvēku Dievišķo izcelsmi, bet pie tam uzstāj uz sava izņēmuma statusa saglabāšanu šajā priekš viņiem jaunajā dzīvē. Mēs diezgan ilgi pūlamies ar viņu reabilitāciju, protams, ņemot vērā viņu bijušos nopelnus visos iepriekšējos iemiesojumos. Taču tagad strādāt ar viņiem ir kļuvis vieglāk. Izpaužas globālo planetāto izmaiņu ietekme. Mainās cilvēces kolektīvā apziņa. Šīs izmaiņas pie mums, piecdimensionalitātē, ir saskatāmas daudz spilgtāk nekā pie jums, četrdimensionalitātē. Un mēs tās prasmīgi izmantojam savā darbā.

Par ko rezultātā kļūst šie šķietamie un nešķietamie noziedznieki? Iziešana no Reabilitācijas Centra viņiem ir dažāda. Dažus, ar viņu brīvprātīgu piekrišanu, bet reizēm arī nevaldāmu vēlēšanos, mēs gatavojam atgriešanai uz zemes plānu. Viņi daudz ko grib izlabot un palīdzēt cilvēkiem gatavoties Augšupcelšanai. Daži grib būt tuvāk saviem tuviniekiem. Šos cilvēkus mēs speciāli gatavojam iemiesojumam, izlabojot dažus apziņas fragmentus, lai viņi ātrāk varētu izsmelt savus noziedzīgo darbību parādus. Tāpēc ka katram noziedzniekam vajag nodzēst savu negatīvo darbību enerģētiski informatīvās sekas. Tas ir jums zināmā Cēloņa un Seku Likuma darbs. Reabilitācijas centrā mēs varam cilvēku sagatavot viņa traucētā līdzsvara atjaunošanai. Taču tas jāizpilda viņam pašam. Un nepavisam nav obligāti, kā daži domā, ka nākošajā iemiesojumā tādam cilvēkam ir jātiek nogalinātam. Nē, tagad tas nav nepieciešams. Ar labām darbībām, stingri strādājot planetārās attīstības evolucionārajā virzienā, var nodzēst visus savus karmiskos parādus.

Dažiem mēs dodam iespēju sagatavoties jauniem darbības veidiem, atrodoties 5-jā dimensijā. Viņi vienmēr priecājas par tādu iespēju. Visbiežāk viņiem nepieciešams zināms dzīves periods pie mums, lai atkal sagatavotos iemiesojumiem. Bet iemiesojumi ir nepieciešami, ja cilvēkiem paliek karmiskie parādi. Taču tagad viņi atnāks uz zemes plānu kā citi cilvēki un atnesīs daudz labuma planētai, visai cilvēcei. Tādi cilvēki pēc reabilitācijas tiek nosūtīti uz dažāda veida apmācībām. To mums ir ļoti daudz. Viņi dzīvo speciālās pilsētās līdz viņu pilnīgas garīgas atbrīvošanās periodam. Un tikai tad, kad mēs redzam sākušos Dievišķības uzmirgojumus, mēs sākam ar viņiem izstrādāt viņu turpmākās dzīves jautājumu.

M.S. Oļeg! Bet, ja viņi nevēlēsies iet uz zemes plānu, bet karmiskie parādi ir, tad kā jūs ar viņiem rīkojaties?

OĻEGS DĀLS. Labs jautājums. Mūsu uzdevums Reabilitācijas Centrā un arī tālākajā apmācībā tieši tāds arī ir, lai mūsu aizbilstamajiem dabiski un neviļus parādītos jauna iemiesojuma vēlēšanās. Un tāpēc dzīves periods iekš RC tādiem cilvēkiem ir ļoti atšķirīgs. Reizēm tas stiepjas visai ilgi. Agri vai vēlu cilvēks saprot, ka viņam uz kaut kurieni vajag virzīties. Taču atstāt Reabilitācijas Centru viņš var tikai tad, kad būs spējīgs to izdarīt. Tas nav cietums, neviens viņu ar varu tur turēt nesāks. Ja neradīsies vēlēšanās iemiesoties, bet tādi gadījumi paretam mēdz būt, tad Dvēselei tiek dota iespēja aiziet uz vienu no tām pasaulēm, kur Cēloņa un Seku Likums nedarbojos. Tādejādi, cilvēks maina savas evolūcijas virzienu. Tas nenozīmē, ka viņš noteikti ieies labākos dzīvošanas apstākļos. Tas nozīmē, ka viņš tagad sāks iegūt principiāli citādu dzīves pieredzi. Taču pie tam jāzina, ka tamlīdzīgas pasaules ir starpesamības apgabali. Dzīvot tajos nav pārāk vienkārši. Un agri vai vēlu Dvēselei vienalga nāksies atjaunot agrāk traucēto dabas līdzsvaru.

Tagad pievērsīsimies tiem, kuri tika nelikumīgi notiesāti. Viņi ne pie kā nav vainīgi tajā dzīvē, kur tas notika. Bet, izskatot iepriekšējās dzīves, bieži izrādās, ka viņi ir saņēmuši karmisko atmaksu. Ar tādiem cilvēkiem mēs cenšamies izstrādāt tādu reabilitācijas plānu, lai spētu saprast gan dzīvju nepārtrauktību, gan atbildības nepārtrauktību katrā dzīvē. Diezgan ātri izdodas iegūt nepieciešamos rezultātus. Šiem cilvēkiem tiek piedāvāta izvēle – vai palikt dzīvot 5-jā dimensijā, vai arī atgriezties uz zemes plānu. Gan vienā, gan otrā gadījumā mēs palīdzam izkārtot viņu tālāko dzīvi.

Es nevaru īsā sarunā aptvert visas saziņas un reabilitācijas puses ar tiem cilvēkiem, kur pārnāk pie mums ar noziedznieka zīmogu. Gribu tikai pabrīdināt – esiet uzmanīgāki savos spriedumos! Bieži valsts mehānisms, vecās pasaules mehānisms, “samaļ” arī labus cilvēkus un iztaisa no godīgiem cilvēkiem noziedzniekus.

Bet tagad labprāt sniegšu iespēju sazināties ar divām Dvēselēm, kuras ir pabeigušas savu reabilitāciju mūsu Centrā.

Pirmais ir vīrietis, kurš pārnāca pie mums 38 gadu vecumā, ticis nogalināts kriminālistu savstarpējo rēķinu kārtošanas laikā. Pats pie tam bija dalībnieks vienā no noziedzīgajām grupām. Zemes plānā viņam neeksistēja nekāds aizliegums jebkura cilvēka nogalināšanā. Tagad viņš ir izgājis reabilitāciju un ir gatavs pastāstīt par savām tālākajām darbībām un par sava pasaules uzskata izmaiņu.

M.S. Oļeg, kā pie viņa vērsties? Ar kādu vārdu?

OĻEGS DĀLS. Mēs viņu tagad saucam par Argonautu. Tas ir viņa pagaidu vārds un saistīts ar bijušo iemiesojumu. Viņš piekrita intervijai ar šo vārdu. Iepazīstinu jūs!

M.S. Sveicināti, Argonaut! Priecājos iepazīties. Domāju, ka Oļegs Dāls ir informējis Jūs par mūsu sarunu. Pastāstiet par savu reabilitāciju 5-jā dimensijā un par Jūsu tālākā ceļa izvēli.

ARGONAUTS. Sveicināti, mani dārgie cilvēki! Esmu laimīgs iziet ar jums uz sakariem. Man tā pietrūkst saziņas ar jums. Zinu, zinu, zinu, ka daudzi no jums ir gatavi pacelt akmeni un mest uz mani, tāpēc ka es visas cilvēces priekšā esmu vainīgs – ar briesmīgu spēku. Atvainojiet par izteicienu. Es vēl tomēr ne gluži esmu nonācis normālā stāvoklī no visa, ko uzzināju par savām paša darbībām zemes plānā. Domāju, ka manu dzīvi agrā vecumā aprāva ne velti. Ar to pašu es zaudēju iespēju turpināt savas netaisnās darbības tajā sociumā, kur dzīvoju. Es biju domājis, ka man ir tiesības lemt cilvēku likteņus. Cik gan aplami es domāju! Ak, cik es biju mazizglītots, kāda noklīdusi avs biju. Paldies jaunajiem draugiem 5-jā dimensijā. Spēja mani atgriezt Dievišķajā stāvoklī (tagad tā varu teikt). Ilgi es nevarēju iegūt šo stāvokli. Pretojos un visu laiku meklēju, kam gan atriebties par savu priekšlaicīgo aiziešanu. Bet pēc tam, caur savu darbību analīzi un, īpaši, kopā ar Centra darbiniekiem izskatot savas iepriekšējās dzīves, sapratu, cik šis iznākums bija likumsakarīgs. Un cik gan labi, ka es nepaliku un neizdarīju vēl lielākas šausmas! Un es taču pats dzīvoju pastāvīgās bailēs, tāpat kā mani drauģeļi un mani potenciālie upuri. Mani dārgie cilvēki! Es mazgājos asarās un lūdzu piedošanu visiem, visiem, visiem. Un, galvenais, lūdzu piedošanu pašai galvenajai manai Mātei – Zemei, mūsu dzimtajai planētai! Viņa mūs visus maigi lolo kā savus pašus mīļākos bērnu, bet mēs nogalinām cits citu, postām pārējās dzīvības formas, postām pašu planētu. Esmu pārliecināts, ka tagad par manu dzīves mērķi jākļūst stoiskai visas planetārās dzīvības aizstāvībai! Es tagad gatavojos šīs pēc programmas plašās misijas pildīšanai. Jau esmu sapratis, ar kādām grūtībām saduršos. Bet man it nemaz nav bail. Esmu izgājis ELLI, un pats biju šīs elles daļa un mehānisms. Un es nepieļaušu, ka šī elle turpina kropļot mūsu dzīvi un mūsu planētu. Es gatavojos lielam darbam. Un es neesmu viens. Mēs savācamies vesela “bijušo noziedznieku” grupa. Oļegam Dālam ir taisnība – mums visiem ir milzīgi spēcīgi talanti, un mēs esam nolēmuši tos pielikt, lai uz Zemes turpinātos dzīve. Laimīga dzīve, dzīve bez kariem un vardarbības, dzīve visu civilizāciju un dzīvības formu pilnīgā saskaņā un vienotībā. Cik gan kurls un akls es agrāk biju! Tagad man gribas drīzāk atgriezties uz Zemes. Apkampt viņu, uzdāvināt mīlestību visai apkārtējai telpai, nožēlot grēkus cilvēces priekšā. Bet savu grēku nožēlošanas formu esmu jau izvēlējies – tā būs aktīva darbība, lai aizsargātu visu planetāro dzīvību un visu kosmosa dzīvību visā viņas daudzveidībā. Esmu attīstījis kosmiskās dziedniecības spējas un nodomājis tās izmantot. Uz tikšanos, dārgie draugi! Atgriezies Argonauts jums nav bīstams. Argonauts atgriezīsies ar Mīlestības pilnu sirdi! Lai tikai jūs man noticētu!

M.S. Paldies, Argonaut! Paldies, Oļeg! Kurš tagad ir gatavs ar mani runāt?

OĻEGS DĀLS. Nākošais sarunu biedrs nebūs noziedznieks vispārpieņemtajā nozīmē, bet cilvēks, notiesāts nelikumīgi. Cilvēks, kuram “uzkāra” svešus noziegumus un izdarīja tā, ka viņš aizgāja no zemes plāna. Viņa reabilitācija mums prasīja lielu spriedzi. Taču tagad viņš ir spēka, optimisma pilns un gatavs atgriezties četrdimensionalitātē. Sauc viņu par Manergreimu. Vari ieiet ar viņu kontaktā, viņš jau ir šeit.

M.S. Es sveicu Manergreimu! Priecājos iepazīties. Priecājos par priekšā stāvošo sarunu. Pastāstiet par savu reabilitāciju un plāniem atgriezties zemes dzīvē. Kāpēc jūs nolēmāt atgriezties, nevis palikt 5-jā dimensijā? Es jūtu, ka jūs uztraucaties. Nomierinieties, mēs jūs mīlam!

MANERGREIMS. Esmu pārliecināts, ka mūsu saruna pāries mierīgā un maigā tērzēšanā. Tāds es esmu bijis vienmēr, tādu es jūtu savu “Es” arī šeit, 5-jā dimensijā. Jūs par to brīnāties? Esmu ļoti delikāts, kautrīgs. Tas arī kalpoja par signālu manai apsūdzēšanai. Tie, kas to izdarīja, lieliski zināja, ka es nespēju pienācīgi aizstāvēties. Bet tagad viss kļūst citādi. Es redzu savu nākošo dzīvi, es nojaušu savas iespējamās darbības citādā nokrāsā un citādā manā uzvedībā. Es saprotu – ja tev piemīt īsteni cilvēciskas īpašības un jūtas – tad tā arī ir augstākā cilvēcība, nevis trūkums, par ko mani vienmēr centās pārliecināt. Taču es kaut kā esmu novirzījies no mūsu sarunas tēmas, atvainojiet.

Es atnācu uz Reabilitācijas Centru izmocīts un nepelnīti notiesāts. Tā par mani ņirgājās, nedodot man pat tiesības uz aizstāvību. Noziedznieka zīmogs tika uzlikts negaidīti – manai ģimenei šī apsūdzība atskanēja kā pērkons no skaidrām debesīm. Un no manis atteicās daudzi paziņas. Tikai vienīgi mana karsti mīlētā sieva nekad neticēja manai noziedzībai. Viņa bija eņģelis miesā. Un mēs laimīgi dzīvojām līdz tai briesmīgajai dienai, kad… Negribu atcerēties. Es, tāpat kā Argonauts, pārdzīvoju ELLI, bet tikai citādi. Mani iznīcināja īstenie noziedznieki. Tā viņi spēja noslēpt, “nodzēst” savus noziedzīgos darījumus. Un, lūk, es izrādījos šeit, šajā Paradīzē. Mani dārgie! Ziniet, pēcnāvē nav elles tajā izpratnē, kādā tā eksistē zemes pasaulē. Nav elles pat pašam pēdējam noziedzniekam. Elli mēs radām uz zemes, tajā pasaulē, no kuras atnākam uz Reabilitācijas Centru. Un šeit, piektajā dimensijā, dzīvo tikai atmiņas par to, par šo elli. Elle – tā ir mūsu personīgā saikne ar zemes mokām, no kurām mēs pakāpeniski atbrīvojamies šeit – ar piektās dimensijas Reabilitācijas Centra gādīgo siržu palīdzību.

Jā, šeit, iekš RC, mēs visi atradām mīlestību, maigumu, harmoniju un cilvēciskās attieksmes pret mums pilnību, ko nekad vēl un nekur nebijām izjutuši. Esmu pateicīgs visiem reabilitētājiem par savu glābšanu un par aiziešanu no atmiņām par elli. Man nācās diezgan ilgi pamocīties, pirms es spēju saprast, ka patiesībā esmu DZĪVS! Tas bija salīdzināms, iespējams, tikai ar jaunu piedzimšanu. Jā… Tā tas arī bija… Es ātri iedzīvojos pēc Dievišķās dzīves bezgalības atklāsmes un sapratu, ka ne gluži esmu nevainīgi cietis. Tas kļuva skaidrs tad, kad uz 5-to dimensiju pārgāja viens no manas notiesāšanas un manas nāves galvenajiem iniciatoriem. Uz RC mūs veda vienlaicīgi, kas kalpoja kā labas mācības gan man, gan viņam. Izrādījās, ka mēs esam saistīti ar pagājušajām dzīvēm, un ne vienmēr viņš ir bijis bandīts, bet es ne vienmēr esmu bijis taisnais. Tādejādi, mēs atkal satikāmies uz vienas taciņas. Un notika tas, kam bija jānotiek. Tagad mēs ar viņu esam lieli draugi. Un vienlaicīgi gribam atgriezties uz zemes plānu. Mums tajā aktīvi palīdz RC, gatavojot mums jaunu kopīgas iemiesošanās programmu ar interesantu saturu. Un mēs gatavojamies tās pildīšanai. Domāju, ka šoreiz mēs tīri iziesim mums uzdoto dzīvi. Jā, es nepārteicos. Mums UZDOD nodzīvot jaunu, skaistu dzīvi, ar to pašu aizverot visas vecās parādsaistības. Un es par to bezgalīgi priecājos! Es būšu laimīgs ar jums satikties kā Gaismas Darbinieks. Tāds es jau esmu šeit, 5-jā dimensijā. Un mēs kopā būvēsim mūsu planētas jauno dzīvi, kas tad arī ietilpst mūsu jaunajā programmā. Uz tikšanos zemes plānā, dārgie zemieši! Mēs lidojam uz mīlestības spārniem! Mēs priecājamies par mūsu drīzo saplūšanu. Mīlestībā un cieņā – jūsu Manergreims.

M.S. Paldies, Manergreim! Paldies, Oļeg Dāl, par šīm intervijām. Ir ļoti interesanti tikties ar tādiem cilvēkiem. Pateicamies Reabilitācijas Centram par sarežģīto un efektīvo darbu!

Tikai, lūk, “gaisā karājas” vēl viens jautājums! Izlasīs šīs intervijas cilvēki, kuri cieš no noziedzības, izlasīs ari tie, kas paši ir noziedznieki. Un teiks, ka mūsu informācija ļauj noziedzīgajai pasaulei plaukt arī turpmāk! Un pāries uz RC – tiks sekmīgi reabilitēti un… jūs no visiem iztaisīsiet Eņģeļus! Kādēļ tad censties uz Zemes būt labam? Ko uz to teiksi?

OĻEGS DĀLS. Mani dārgie tautieši! Es ar to domāju mūsu kopīgo Tēvzemi – Māmuļu-Zemi! Noziegumi, lai kādi tie nebūtu, vienmēr iet pret Zemes evolūciju! Un mēs, iekš RC, to ļoti labi jūtam. Nedomājiet, ka mums pietiek spēku visai noziedzīgajai pasaulei. Diemžēl tas tā nav. Un daudzi, daudzi gaida savu kārtu uz reabilitāciju, atrodoties īpašās telpās. Izolētās telpās, kur dzīvei ir savi ierobežojumi. Tas nav cietums – kā jūs saprotat. Taču tas ir ierobežojums DZĪVES IZPAUDUMAM, cilvēka kā personības iespējām. Jā, mēs patiešām sākumā gribam ļaut visiem pārgājušajiem ieraudzīt savu eņģelisko būtību. Un tas attiecas uz visiem pārgājušajiem. Bet kā atbrīvotos mūsu spēki, ja nebūtu noziedznieku, kuriem nākas atvēlēt daudz uzmanības. Mēs vairāk laika atvēlētu Cilvēces Nākotnes būvēšanai! Un arī daudzus citus mūsu uzdevumus mēs risinātu citā griezumā un plānā. Tagad ir svarīgi visai Pasaulei apzināties nepieciešamību izmainīt dzīvi četrdimensionalitātē, atsakoties no vardarbības, kariem, slepkavībām, jebkura veida noziedzības un tml. Jūs nesaprotat, kamēr domājat dualitātes un linearitātes kategorijās, cik lielā mērā jūs postoši varat ietekmēt savu nākotnes dzīvi. Par laimi, daudzi mūsu pacienti pēc reabilitācijas aktīvi iesaistās gaismas darbā un sāk mums palīdzēt visos mūsu darbības virzienos.

Mani dārgie cilvēki! Jums jau no seniem laikiem ir zināms fakts, ka cilvēks, ilgi pārkāpis Visuma garīgās normas savās dzīvēs, var pazaudēt saikni ar savu Dievišķību. Es gribu jums teikt, ka noziedzīgās pasaules vidū atrodas ļoti daudz tādu cilvēku – cilvēku, kuri pazaudējuši saikni ar savu Dievišķību. Viņiem ir īpaša reabilitācija, kuru mēģina izpildīt, pie kam pa lielākai daļai pagaidām neveiksmīgi, citi spēki, nevis mūsu piektās dimensijas Reabilitācijas Centrs. Ja reabilitācija nav iespējama, dvēselēm tiek sniegts pilnīgi cits palīdzības veids. Jā, viņām jau ir nepieciešama īpaša, padziļināta palīdzība. Un runa tad jau vairs nav par reabilitāciju, bet par izvešanu no garīgas “klīniskās nāves”. Tāds process tiek realizēts Augstākajās Pasaulēs. Gadījumā, ja arī tas nav iespējams, dvēseles tiek izvestas aiz mūsu Eksperimenta ietvariem, tiek nosūtītas mājās – uz tām pasaulēm, no kurām ieradās. Šis process ir sarežģīts, daudzpakāpju un nesagādājošs labsajūtu tām, kuras pazaudējušas saikni ar Dievišķību. Dvēsele zaudē evolucionārās attīstības iespēju un atgriežas zemākā evolucionārajā līmenī. Tiesa, no tā līmeņa atgriezties pie Dievišķā Avota būs vieglāk, tāpēc ka uz priekšu virzīties palīdzēs uzkrātā pieredze.

Zeme – Tas ir Lielais Eksperimentālais Dzīvības Laukums, uz kuru sapņo nokļūt daudzas un daudzas Dvēseles – mūsu Visuma Dzīvības Sēklas. Un aiziet no šī Lielā Laukuma priekš Dvēseles – nav labākā izvēle. Šeit, pie mums, nevienkāršos esamības apstākļos, tiek radīta jauna apbrīnojama dzīve. Un mums, cilvēkiem, tagad nav svarīgāka uzdevuma par jaunās pasaules – Cilvēces Nākotnes Pasaules, kur plauks Mīlestība, Saskaņa un Harmonija – būvēšanu.

Es pateicos jums par sarunu.

Ar mīlestību, Oļegs Dāls

2013. gada 17. septembrī

 No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

T.ulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email