Магниты Духа

Urusvati caur MARINU SHULTS. VĒSTULES NO MĀJĀM Turpinājums. Sākums Nr. 2 (8), 3 (9), 4 (10)

 13. vēstule

 JŪSU PERSONĪGĀ GAISMAS PILSĒTA

Mani mīļie! Vēl pirmajā manā vēstulē es jums apsolīju Gaismas Pilsētu apmeklējumu 5-jā dimensijā. Un tieši to “veco” Gaismas Pilsētu, par kurām jūs esat daudz lasījuši vai dzirdējuši. Es jau ne reizi vien esmu teikusi, ka piektā dimensija radikāli izmainās. Tajā ir jaunie apgabali, kuri gatavojas pieņemt Gaijas augšupceļošos dzīvību straumes. Bet neviens taču nekad nav atcēlis un neatcels 5-tās dimensijas dzīvi, kura daudzas tūkstošgades eksistēja izolēti no četrdimensionalitātes un planētas zemākajām dimensijām. Viņi, šie apgabali saglabāja saikni ar jums un sūtīja jums Gaismas plūsmas. Bez Gaismas jums būtu bijis grūti pabeigt Dualitātes Eksperimentu un “iznirt” no zemu vibrāciju matērijas dziļumiem. Tagad šīs Gaismas Pilsētas turpina eksistēt un saglabā priekš jūsu uzkāpšanas to nepieciešamo zināšanu un praktiskās meistarības rezervi, kuru jūs paši reiz iekonservējāt, aizejot uz blīvāku dzīvi. Protams, šo rezervi Gaismas Pilsētu iedzīvotāji pavairoja, un tā pastāvīgi atjaunojas atbilstoši visām planetārajām izmaiņām. Bet īpaši sakarā ar principiālu Augšupcelšanās programmas izmainīšanos. Šo atjaunošanu izpilda Gaismas Pilsētu Priesteri, no kuriem daži jums ir labi pazīstami. Bet es gribu ar jums runāt ne par šīm saglabātajām zināšanām. Drīzāk man gribētos sarīkot jums pastaigu pa Gaismas Pilsētām, lai jūs varētu ieraudzīt un izjust pašu viņu definīcijas – GAISMAS PILSĒTAS – jēgu.

Scr28Sāksim mūsu ceļojumu ar jums jau pazīstamo praksi, par kuras pielietošanu kontaktam ar 5-tās dimensijas pasauli es runāju iepriekšējās vēstulēs. Tagad jums dod arī citas praktiskas tāda kontakta metodes, taču es iesaku nostiprināt darbu ar Polipasauli – vēl jo vairāk, ka šī metode ir viegli apgūstama, paliek prātā un tiek izmantota dažādu uzdevumu risināšanai. Piesauciet uz šo ceļojumu savu Augstāko “Es”, ar viņu jums būs viegli un mierīgi, un Augstākais “Es” vienmēr sniegs vajadzīgo atbalstu.

Un tā, jūs ejat ar mani (dariet to reāli, tieši tagad) pa visām ceturtās-piektās dimensijas Polipasaules sfērām, nostājaties Polipasaules Nulles Punktā, aktivizējat Mebiusa Lentas un… burvestība sākas.

Mūsu ceļojuma sākumam piesauciet Gaismas Būtību no tās Gaismas Pilsētas, ar kuru jūs personīgi esat saistīti ar savām saknēm. Bet tādas saknes 5-tās dimensijas Gaismas Pilsētās ir katram no jums. Šī Gaismas Būtība jūs jau gaida. Kāda – viņš vai viņa? Izjūtiet šīs Būtības enerģijas – vīrišķas vai sievišķas? Bet varbūt tas vēl ir bērns? Tas arī ir iespējams. Bērni 5-jā dimensijā ir citādi nekā 4-jā. Pavadonis pa Gaismas Pilsētu varbūt jebkurš no viņiem. Taču jums nav jābrīnās, ja jūs sagaidīs Delfīns, Drakons vai spārnota Būtne, līdzīga spārei. Gaismas Pilsētā viss ir iespējams. Arī tajā pilsētā, ar kuru jūs personīgi esat saistīti, visi jūs pazīst, un jebkurš tās iedzīvotājs ir gatavs tikties ar jums. Protams, jums gribas, lai jūs sagaidītu kaut kāda Tempļa Augstākais Priesteris. Arī tas ir iespējams, bet ne noteikti (Urusvati smaids). Mani dārgie! Jūsu personīgā pilsēta patiešām eksistē. Un nav svarīgi, ka Gaismas Pilsētu tagad nav daudz. Jūs esat saistīti ar vienu no viņām – par to nav jāšaubās. Tādā pilsētā glabājas arhīva dati par jūsu dzīves ceļu līdz nokāpšanai zemākajās dimensijās. Un drīzumā jums šī informācija būs ļoti vajadzīga, tai skaitā arī veseluma iegūšanai. Daži no jums noteikti ir dzīvojuši Gaismas Pilsētās līdz aiziešanai uz matērijas blīvajiem slāņiem. Citi, atnākuši uz planētu vēlāk, vienalga šajās Pilsētās ir izgājuši vai nu reabilitāciju, vai sagatavošanos dzīvei zemākajās dimensijās. Bet, tā vai citādi, katram no jums ir dziļa saikne ar vienu no Gaismas Pilsētām.

Un tā, jūs sagaida! Priecājieties par šo kontaktu! Un šī Gaismas Būtība skaidri zina, ko jūs gribat un kas jūs esat Gaismā. Uzticieties šai Būtnei. Viņa nevis vienkārši parādīs jums Gaismas Pilsētu, bet arī palīdzēs jums apzināties sakaru tieši ar šo Pilsētu.

“Kā gan mēs veiksim mūsu ceļojumu – jautāsiet jūs, – ja katram var izrādīties sava Gaismas Pilsēta? Mēs iedomājāmies kopīgu ekskursiju!” Jums taisnība, mani dzimtie. Jūsu jautājums izskanēja uzreiz no daudzām planētas vietām. Bet es steidzu jūs nomierināt. Tāda būs mūsu ceļojuma burvestība, ka katram notiks ekskursija pa savu Gaismas Pilsētu, bet ceļosim vienlaicīgi un kopā! No otras puses, katrs no jums izlasīs Žurnālu savā laikā, un tāpēc var droši iedomāties, ka es vadu ceļojumu ar viņu personīgi. Un arī tā būs pareizi.

Gribu jums pastāstīt par daudziem Gaismas Pilsētu vienāda tipa raksturojumiem, lai jūs nepadomātu, ka, apmeklējot savu Pilsētu, jums nav iespējas saprast citu Gaismas Pilsētu dzīvi.

Sākšu ar to, ka viņas visas pamatā atrodas piektajā dimensijā apakšlīmenī 5,6. Jā, tas ir diezgan augsts apakšlīmenis. Bet neaizmirstiet, ka Gaismas pilsētas atrodas 5-tās dimensijas “vecajos” apgabalos. Visām šīm Pilsētām ir noteikta pareiza uzbūve. Ko es domāju ar jēdzienu “pareiza”? Stingra garīgo proporciju ģeometrija, ne ar ko neizbojāta – ne ar mājām (bet tās te ir), ne ar parkiem, ne ar Tempļiem, ne ar sabiedriskām celtnēm utt. Katru posmu nosaka tā funkcijas, iekļautas šajās Dievišķajās proporcijās. Un tas nav tikai jums pazīstamais “zelta griezums”. Tas visdrīzāk ir racionāls četrdimensionalitātē. Šeit jau izpaužas kosmiskās harmonijas zināšana, prasme salāgot objekta funkcionālo uzdevumu ar tā stāvokli Pilsētas telpā. Jūs pie tā drīz nonāksiet un sapratīsiet, cik tas ir svarīgi. Pie tam šī meistarība palīdz vienā dzīves telpā harmoniski ievest dažādas dzīvo būtņu veidus un formas, dzīvojošas šajā Pilsētā. Es ar to domāju ne tikai cilvēkus, bet arī dzīvniekus, augus, visus dažādu civilizāciju veidus, kuras atrodas un attīstās uz mūsu planētas. Kā redzat, šī Gaismas Pilsētu uzbūves detaļa ir visai būtiska! Agrāk jums teica tikai par cilvēku eksistēšanu šajās Pilsētās. Taču saprātīgā dzīvība tajās ir pārstāvēta plaši. Visi Gaijas dzīvības veidi šajās Gaismas Pilsētās ir atstāti, saglabāti un pavairoti. Tāpēc nebrīnieties, ja mūsu ceļojuma laikā jūs uzrunās zāles stiebriņš vai jūs maigi apskaus egle, maigi ieskatīsies jums acīs kāds dzīvnieks. Visi iedzīvotāji jūs sveiks, priecāsies par jūsu ierašanos, būs prieka un laimes pārpilni, tiekoties ar jums. Man gribas, lai jūs to justu uz katra jūsu dzimtās Gaismas Pilsētas apmeklējuma soļa.

Vēl viena tipiska visu Gaismas Pilsētu eksistēšanas detaļa. Tā ir apbrīnojama pēc savām īpašībām! Es gribu jums atgādināt to, ko jūs visi zināt: katrā Gaismas Pilsētā ir kāda Augšupceltā Skolotāja Templis. Bet ne tikai. Kā likums, Gaismas Pilsētas tad arī atšķiras ar savu Tempļu piederību noteiktam Gaijas visas civilizācijas attīstības gaismas virzienam. Es priekš jums nepierasti pateicu vienskaitlī – visas civilizācijas. Jā, un tā vajag prast apzināties planetāro attīstību. Tas ir – visu civilizāciju attīstību kompleksā un vienotībā. Jo arī dzīvības formas, kuras jūs līdz šim uzskatījāt par nesaprātīgām, ir civilizācijas, par kuras nozīmīgumu jūs tikko sākat nojaust, pārstāvji. Bet kādreiz to labi zinājāt. Un tā, katrā Gaismas Pilsētā ir dažādi Tempļi, kuri atspoguļo to civilizāciju attīstību, kuras šajā pilsētā dzīvo. Domāju, ka jums būs interesanti apmeklēt šos Tempļus. Tie arī atrodas tās Pilsētu svētās ģeometrijas mezglos, par kuru es jau teicu. Bet katras Gaismas Pilsētas pašā centrā vienmēr stāv Galvenais Templis, kurā jūs gaida un pēc kura apmeklējuma jūs sāksiet apskatīt visu savu dzimto Pilsētu.

Var norādīt arī vēl dažas citas kopīgas dzīves organizācijas Gaismas Pilsētās iezīmes. Piemēram, visu Pilsētas iedzīvotāju dzīvesveids, izglītības sistēma. Šeit notiek daudzu kosmiskās apmācības virzienu savietošana, kur cilvēki nesēž pie galdiem (vai solos), bet mācās Visuma dziļu pamatu tiešu izzināšanu, apgūst dažādus amatus, iegūst kosmisko dziednieku vai celtnieku meistarību. Daudz interesanta jums iemācīs Gaismas Pilsētas.

Bet tagad mūsu uzdevums – izjust savas dzimtās Gaismas Pilsētas enerģētiku. Iepazīties, kaut vai daļēji, ar tās iedzīvotājiem. Pabūt Centrālajā Templī un kaut ko tur saņemt… Noslēpums jūs ieintriģēja? Nākošajā vēstulē es atklāšu šo noslēpumu.

 

14. vēstule

 

RITUĀLS CENTRĀLAJĀ TEMPLĪ

Sveicināti, mani dārgie! Mēs ar jums turpinām mūsu ceļojumu. Bet jūs jau esat gatavi sākt! Tas ir labi. Stāvat Polipasaules centrālajā punktā. Aktivizējāt Mebiusa Lentas… un piesaucāt pārstāvi no jūsu dzimtās Gaismas Pilsētas 5-jā dimensijā. Nesteidzieties. Noskaņojieties uz 5-tās dimensijas enerģētisko stāvokli. Un ne tikai pašā Nulles Punktā. Domāju, jūs saprotat, ka no Polipasaules centra var uzreiz nonākt jums vajadzīgajā Gaismas Pilsētā. Tāpēc viņš arī ir Nulles Punkts! Kā pareizi piesaukt sagaidītāju? Vajag norādīt savu “Es” (vārdu, uzvārdu; ja ir zināms garīgais vārds, tad arī to) un palūgt Pavadīšanas pa 5-to dimensiju Dienestu (nejauciet ar aizejošo dvēseļu Pavadīšanas Dienestu) pārvest jūs uz jūsu dzimto Gaismas Pilsētu. Uzreiz parādīsies jūs pavadošā Gaismas Būtne. Uzmanīgi ieskatieties – kas viņa ir? Un atkal nesteidzoties izjūtiet, kā jūs esat sagaidīti. Cik daudz neparastas mīlestības jūs uzreiz sajutīsiet! Kāds nepasakāms prieks pārņems jūsu sirdi! Sagaidītājs uzreiz stādīsies priekšā – jums jāsaprot, kāds jums ar viņu ir sakars. To pateiks priekšā jūsu sirds. Protams, jūsu ceļojums notiek kontaktā ar Augstāko “Es”. Tieši jūsu Augstākais “Es” jums palīdzēs, pateiks priekšā, pārtulkos jūsu valodā visas sarunas, ja tās jums būs nesaprotamas. Taču esmu pārliecināta, ka sirds telpa visu ietilpinās un visu jums atšifrēs. Šajā ceļojumā jums izdosies izdarīt izrāvienu smalkmateriālās pasaules izpratnē. Un tas ir svarīgi – padarīt 5-tās dimensijas iedzīvotājus par saviem darbiniekiem un audzinātājiem.

Iepazīšanos ar dzimto Pilsētu jūs sākat ar Centrālā Tempļa apmeklējumu. Jūs slīdat pa Pilsētas ielām. Drīzāk planējat gaisā un viegli pārvietojaties vajadzīgajā virzienā. Jūs sagaidījusī Gaismas Būtne tur jūs pie rokas. Jums ir ļoti labi, jūs jūtat, ka starp jums ir nodibinājusies pilnīga uzticēšanās. Jums tur nevajag iet kājām, un tāpēc planēšana gaisā sagādā jums neaizmirstamu labpatiku. Jūs pārlidojat parkus, mājas un citas konstrukcijas, jums nepazīstamas un pagaidām nesaprotamām pēc savām funkcijām. Bet sirds ved uz Centrālo Templi. Un jūs saprotat, ka atslēga Pilsētas izpratnei ir tieši tur! Templis ir iemirdzējies savā paša gaismas rotaļā. Protams, šim Templim nav tādas materiālas izpausmes, kāda jums zināma četrdimensionalitātē. Majestātiska gaismas konstrukcija it kā karājas telpā. Bet tai pat laikā jūs jūtat, ka šajā Gaismas Kristālā var ielidot, ka jūs tur jau gaida, ka atveras Centrālā Tempļa ieejas Portāls. Kā gan viņš izskatās, šis Portāls? Iespējams, katram atklāsies sava uztvere. Taču pateikšu priekšā vienu būtisku detaļu – pieeja Templim atrodas jūsu sirds telpā. Tas taču ir Centrālais Templis JŪSU Gaismas Pilsētā. Reiz aizejot no tās, lai piedalītos Dualitātes Eksperimentā, jūs savā Sirdī ievietojāt atgriešanās atslēgu uz dzimto Pilsētu un uz šo Templi. Paskatieties savā sirds telpā – viņa ir noskaņota uz šīs Pilsētas enerģētiku, un tāpēc sāk rādīt to pašu atslēgu. Jūs varat to ieraudzīt simbola veidā vai izjust tās vibrācijas. Tā var jums ieskanēties kā brīnišķīga melodija jeb sfēru mūzika. Esiet uzmanīgi un smalki jūtiet Sirds atbildi! Galu galā, izsakiet Nodomu, lai atslēga no šī Tempļa vārtiem aktivizētos jūsu Sirdī un palīdzētu jums ieiet Templī.

Atgādinu, ka Centrālais Templis vienmēr ir veltīts vienam no Augšupceltajiem Skolotājiem, kuri virza mūsu planētas evolūciju. Atcerieties sava Skolotāja Vārdu! Jo taču ne nejauši VIŅŠ ir jūsu Skolotājs zemes plānā. Sajūtiet Viņa vibrācijas šajā Templī. Par otru atslēgu Tempļa vārtu atvēršanai kļūs Skolotāja Vārds. Viņam var būt daudz vārdu Viņa daudzajās izpausmēs. Nav nozīmes, kuru jūs izrunāsiet. Tas vienmēr kļūs par atslēgu Tempļa vārtu atvēršanai. Ja jūs pēkšņi kļūdīsieties un Templis jūs neielaidīs, tad tas nozīmēs, ka jūs vēl neesat atraduši savu īsteno Skolotāju. Tādā gadījumā jūs varat izteikt patiesu Nodomu uzzināt sava Skolotāja Vārdu un tikt ielūgtam šajā Templī. Šeit var sākties burvestība, tāpēc ka Skolotājs Pats parādīsies jūsu priekšā un pie rokas ievedīs savā Templī. Jebkurā gadījumā jūs ieiesiet šajā Templī, par cik tas atrodas jūsu dzimtajā Pilsētā.

Jūs esat Templī. Kā ir atrasties pašā dziļākajā Gaismas Kristāla būtībā un vēl Skolotāja vibrācijās? Pamirstiet, izjūtiet šo svētlaimi, tāpēc ka četrdimensionalitātē jums tas nav pieejams. Šeit, šajā templī ir visa informācija par jūsu iepriekšējām izpausmēm uz šīs planētas Dualitātes Eksperimenta periodā. Nē, šis Templis neietver tādu informāciju kā Radīšanas Alā. Nedublē. Šeit ir sakoncentrēta informācija par jūsu dalības Dualitātes Eksperimentā pēdējiem 5000 gadiem tādā rakursā, ka tās iemantošana ļaus jums ātrāk sasniegt jūsu būtības, jūsu vienotās gaismas būtības, veselumu. Mazliet pagaidiet, drīz tas jums kļūs skaidrs.

Protams, ne visi no jums bija klātesoši uz planētas pilnībā šajā laika periodā. Gājāt un nācāt, palikāt ilgi vai pārtraucāt savu klātbūtni. Ir iespējami visi varianti.

Uzreiz jūs vēl nesaņemsiet visu jums nepieciešamo informāciju. Jums pēc tās jāatnāk speciāli. Jūs vēl pilnībā neesat apzinājušies, kādēļ tā jums nepieciešama un kā to pareizi izmantot.

Un tā, jūs jau esat Templī. Pirmajai tikšanās reizei jums nepieciešams pievienoties Tempļa pamata vibrācijai. Un tādēļ jūsu Skolotājs veic speciālu visas jūsu struktūras noskaņošanu uz šo jums svēto vibrāciju. Šis rituāls jums ir jāiziet īpaši, tā ir jūsu Iesvētīšana dzimtās Gaismas Pilsētas enerģijās. Ar trīsām attiecieties pret to, kas ar jums notiks Templī. Pēc šīs nosakņošanas Skolotājs noteiks Gaismas Pilsētas apskates galveno virzienu. Viņš jums atklās sakaru tieši ar šo Gaismas Pilsētu. Pastāstīs, kas jūs šeit bijāt. Kāpēc un ar kādu uzdevumu aizgājāt uz Zemes blīvajām dimensijām. Jums tiks pavēstīs kods jūsu saiknei ar šo Gaismas Pilsētu. Jums tas jāpieņem sirds telpā, jāiegaumē un jāizmanto tas turpmākajos šīs Pilsētas apmeklējumos – iespējams, arī bez pavadīšanas.

Mani dārgie! Pēc Tempļa apmeklējuma Skolotājs jūs svētī iepazīties ar Pilsētu, jūsu gaismas glabātuvi, tāpēc ka reiz atstātās Gaismas Pilsētas vienmēr kļūst par jūsu gaismas telpām, ieslēgtām Gaismas Ķermeņos. Protams, tas ir uz laiku. Pēc jūsu augšupcelšanās un 5-tās dimensijas jauno apgabalu apgūšanas jums būs cita Gaismas Pilsēta un cita piesaiste. Bet pagaidām jums ir nepieciešama saikne ar reiz atstātajām Gaismas Pilsētām. Un vēl jo vairāk saikne ar to informāciju, kura jums nepieciešana sava veseluma iegūšanai.

Jūs sagaidījušās Gaismas Būtnes pavadībā jūs paceļaties virs pilsētas! Cik viegli un strauji jūs tagad pārvietojaties! It kā būtu kļuvuši pilnīgi bez svara un bezķermeniski! Jā, tā gandrīz arī ir. Jūs pētāt savu Pilsētu. Īpaši pārlūkojiet rajonus, kurus izgaismo tie gaismas stari, kuri jums Templī kļuva paši tuvākie. Jums jāsaprot, ka Templī ir klātesošs viss gaismas vibrāciju spektrs atbilstoši šodienas un agrāk eksistējušajiem šīs Pilsētas iedzīvotājiem. Bet jūs ieraudzījāt un izjutāt savas paša vibrācijas, un tas ir pareizi, tas ir normāli. Rajoniem, kuri iemirdzēsies jūsu gaismas gammā, ir ar jums īpašs sakars. Lidojiet pie tiem. Izbaudiet kontaktu ar dzimtajām vietām. Nevaru paredzēt, ko jūs ieraudzīsiet vai sajutīsiet, bet saglabājiet šo vietu vibrācijas. No augstuma jūs skaidri varēsiet saskatīt gan visas Pilsētas plānojumu, gan citus Tempļus, gan mājas, gan parkus. Kā arī jums nepazīstamas konstrukcijas, par kurām jums pastāstīs jūs pavadošais vai jūsu Augstākais “Es”. Uzticieties viņiem. Ir svarīgi nodibināt pilnīgi enerģētisko kontaktu ar dzimto Pilsētu. Jums tas nepieciešams turpmākajam gaismas darbam. “Kādā veidā?” – jūs jautāsiet. Pirms jebkura gaismas darba izpildīšanas jūs varat noskaņoties uz dzimtajām vibrācijām un papildināt savus spēkus un gaismas spēju. Mēs taču ne vienkārši izklaides dēļ aicinām jūs apmeklēt Gaismas Pilsētas. Jūs varat sajust, kur jūs dzīvojāt vai ko jūs apmeklējāt. Asociācijas reizēm rodas negaidot. Atdodieties šai atpazīšanai, tas ir lielisks stāvoklis. Pie tam ir ļoti derīgi atnest šīs sajūtas uz četrdimensionalitātes pasauli. Un tāda pastaiga padara jūs vēl daudzdimensionālākus. Nu ko? Izbaudījāt lidojumu virs dzimtās Gaismas Pilsētas? Jā, tas ir ļoti patīkami. Un tagad jūs gaidāt, ka Urusvati piedāvās jums atgriezties Polipasaules centrā?

Bet es gribu jums ieteikt nesteigties un veikt vēl vienu svarīgu darbību. Mūsu pastaiga turpinās. Un tagad jums stāv priekšā vēl viena ārkārtīgi svarīga iepazīšanās.

Šī tikšanas sāksies tajā brīdi, kad jūs pavadošais pārnesīs jūs uz vienu no Pilsētas Tempļiem, bet ne uz Centrālo, kur jūs jau bijāt. Katrs no šīs Pilsētas Tempļiem tāpat kā visās Gaismas Pilsētās ir saistīts ar noteiktām Garīgajām Dzimtām. Vienai no šīm Dzimtām piederat arī jūs. Iepazīšanās ar viņu, bet precīzāk, radniecīgo garīgo sakaru atjaunošana ir jums ārkārtīgi aktuāla jūsu attīstības un sagatavošanās Augšupcelšanai mūsdienu etapā.

Jūs pavada uz vienu no Pilsētas Tempļiem. Jūs redzat, kā tas strauji tuvojas. Atveras tā vārti. Tiem jums nevajag piemeklēt atslēgas, tāpēc ka jums ir jūsu Skolotāja svētība, kuru saņēmāt Centrālajā Templī, kā arī radniecīgās vibrācijas atver jums tiešu pieeju Templim. Jūs redzat viņu, šo Templi, kā Gaismas Kristālu. Jā, jūsu dzimto Kristālu. Uzmanīgi paskatieties uz viņu. Viņš jums neko neatgādina? Četrdimensionalitātē jūs pavada līdzīgi kristāli, tikai izteikti blīvākā matērijā. Daudziem no jums, kuri tagad intensīvi strādā dažāda veida kristālu atdzīvināšanā, ir īpašs uzdevums četrdimensionalitātē tieši no savas Garīgās Dzimtas. Pie kam strādājat ar šīs Garīgās Dzimtas no 5-tās dimensijas palīdzību un viņas pavadībā. Un tāpēc saprotamāks kļūst mūsu šodienas pastaigas uz dzimto Gaismas Pilsētu nozīmīgums.

Mani dzimtie! Es pati trīsu no tās Mīlestības plūsmas, ar kuru jūs sagaida šajā Templī, jūsu Garīgās Dzimtas Templī! Iepazīstieties ar Dzimtas Galvu. Uzziniet Viņa Vārdu. Palūdziet palīdzību savam Augstākajam “Es”, ja radīsies kaut kādas grūtības. Šeit ir jūsu īstenās Mājas. Šeit ir tā vieta, no kuras ar Dzimtas Galvas svētību jūs aizgājāt uz blīvo matēriju. Tieši no šejienes jūs saņemat pastāvīgu atbalstu, uzvednes, palīdzību. Un tieši šeit atrodas jūsu īstenais garīgais grauds, saglabāts neaizskarts, līdz jūs atgriezīsieties. Tas ir jūsu Augstākā “Es” aspekts 5-jā dimensijā. Un tāpēc jums ir ļoti viegli kopīgi ar jūsu Augstāko “Es” ieiet savienotībā ar šo garīgo graudu. Priekš tā jūs izpildāt nelielu rituālu, par kura būtību es pastāstīšu savā nākošajā vēstulē.

 

15. vēstule

 

SATIKŠANĀS AR GARĪGO DZIMTU

Mani dārgie ceļotāji! Jūs esat sasnieguši savas pārvietošanās no četrdimensionalitātes uz dzimto Gaismas Pilsētu svarīgu mērķi. Jūs esat jūsu Garīgās Dzimtas Templī. Un jums pienākas iziet sava garīgā grauda iemantošanas rituālu. Kāds tas būs? Sākumā saprotiet, ka Garīgā Dzimta – tā ir īpaša struktūra, kuras priekšgalā ir Garīgais Tēvs. Tā parasti, tīri cilvēciski, jūs saucat Garīgās Dzimtas Galvu. Taču tajā līmenī, kurā eksistē šī augsti garīgā būtība, ir vīrišķā un sievišķā Sākumu harmoniska saplūšana. Un tāpēc Garīgās Dzimtas galva vienmēr ir kāda androgēna būtne, nesoša abus Sākumus. Jūs jau pierodat pie tā, ka visas Pasaules rada Tēvs-Māte-Vienotie. Lūk, arī tagad jūs gaida tikšanās ar jūsu Garīgās Dzimtas Tēvu-Māti.

Un tā, jūs esat jūsu Dzimtas Templī. Jūs sagaidīja. Jūs sākat iziet savas Garīgās Dzimtas atcerēšanās un savienošanās ar viņu rituālu. Pie jums pienāk Dzimtas Galva. Ieskatieties viņa dzimtajā sejā! Atcerieties viņa laipnās acis. Dzimtās rokas, kuras reiz jūs apkampa. Šīs rokas arī tagad ir pastieptas pretī jums. Atdodieties viņām pilnīgi. Jums kļūst tik labi, kā nekad vēl nav bijis jūsu zemes dzīvē. Siltums, maigums un mīlestība ne no šīs pasaules pārpilda jūs. Un jūs jūtat, kā kopā ar Tēva-Mātes mīlestību jūsos ielīst visas jūsu Garīgās Dzimtas enerģija un bezgalīgā mīlestība. Šajā brīdī saprotiet, cik jūs esat mīlēti, cik jūs neesat vientuļi, apzinieties visu Garīgās Dzimtas nozīmīgumu jūsu zemes eksistencē. Es ar to domāju jūsu atrašanos uz šīs planētas vispār, nevis tikai pašreizējā iemiesojumā. Jūs burtiski izkūstat visas savas Dzimtas apkampienos. Bet šie apkampieni nes jums arī atbrīvošanos! “Kādu atbrīvošanos?” – jautāsiet jūs. Jūs sākat apzināties savu paša kosmisko būtību. Jums sāk nākt informācija par jūsu īsteno kosmisko statusu. Jūs varat ieraudzīt jūsu kosmiskās izcelšanās attēlus, ainas. Var nākt gan teksta, gan gaismas, gan akustiska informācija. Jebkuru jums ir vērts iegaumēt. Lai jūs nemulsina tas, ka pirmajā kontaktā ar Garīgo Dzimtu jūs nespēsiet “atpakot” visu enerģētisko paketi un visu iegaumēt. Ceru, ka jūs vēl šurp atgriezīsieties un turpināsiet iepazīšanos gan ar Garīgo Dzimtu, gan jūsu dziļāko būtību. Labi, ka Augstākais “Es” ir kopā ar jums. Domāju, ka tagad jūs kā nekad varēsiet novērtēt viņa klātbūtnes nozīmīgumu jūsu dzīvē. Jūs sākat atcerēties… Jūs sākat apjaust… Jūs atgriežaties pie Avota… Sava Avota…

Pateicieties savai Garīgajai Dzimtai par atkalapvienošanos ar jums. Pateicieties jūsu Dzimtas Tēvam-Mātei. Iegaumējiet sava Tempļa un savas Garīgās Dzimtas vibrācijas. Tieši tās ļaus jums viegli iziet augšupcelšanos. Tās atbalstīs jūs jūsu pašā sakrālākajā augšupcelšanās momentā! Un tas patiesi ir tā!

Mani dārgie! Domāju, ka jūs esat pārpilni ar iespaidiem un jaunajām enerģijām, saņemtām ceļojuma laikā pa jūsu Garīgās Dzimtas Gaismas Pilsētu. Tagad jūs sapratāt, kurp es jūs atvedu.

Nu ko, laiks atgriezties atpakaļ. Un es aicinu jūs sakoncentrēt savu uzmanību uz Polipasaules centru. Šis centrs vienlaicīgi atrodas gan jūsu Gaismas Pilsētā, gan četrdimensionalitātē – tajā telpā, no kuras jūs sākāt savu ceļojumu. Izjūtiet Polipasaules Nulles Punktu. Deaktivizējiet Mebiusa Lentas. Un iznāciet uzreiz pa trīs Polipasaules portāliem.

Jūs esat mājās. Bet jūs vairs neesat tie, kuri devās ceļojumā uz Gaismas Pilsētu. Jūs tagad sāksiet citādi dzīvot savu četrdimensiju dzīvi. Nu ko es runāju! Jūs esat kļuvuši tik daudzdimensionāli, ka arī četrdimensionalitātē esat pārvietojušies uz augstāku vibrāciju līmeni. Nosakiet, no kāda līmeņa jūs devāties ceļojumā un kādā atgriezāties. Ja pašiem neizdosies, pajautājiet to savam Augstākajam “Es”.

Bet tagad jums visiem, veikušiem ceļojumu, galvenais uzdevums! Jums jānotur šis jaunais vibrāciju līmenis savā pašreizējā dzīvē. Tas ir ļoti svarīgi. Sociālās dzīves tekošie darbi vēl tur jūs savos žņaugos. Taču jūs pieņēmāt daudz Gaismas un pilnīgi jaunu apkārtējās īstenības uztveres diapazonu. Jums jāsaaudzē dimensijas. Bet tas tiek sasniegts ne tikai vingrinājumos ar Polipasauli vai Jarosveta Vilni, bet arī ar atbilstošu uzvedību ikdienas dzīvē. Atcerieties to, mani maigi mīlētie bērni!

 

16. vēstule

 

AUGŠUPCELŠANĀS VIRZIENS – JAUNĀS GAISMAS PILSĒTAS!

Mani mīļie ceļotāji! Lūk, jūs esat mājās. Gaismas jūra, ietinusi jūs jūsu pastaigā, pamazām atiet malā, atdodot vietu parastajai dzīvei. Bet jums negribas šķirties no viņas, no šīs brīnišķīgās Gaismas. Tad arī nešķirieties! Un kādēļ jūs apmeklējāt savu Gaismas Pilsētu? Kādēļ jums deva Iesvētīšanu Centrālajā Templī? Kādēļ jums atklāja jūsu Garīgās Dzimtas noslēpumu? Gaisma, Gaisma, Gaisma! Jūs izpeldējāties Gaismā un atnesāt viņu sev līdzi. Un tagad jūsu uzdevums ir viņu palielināt, saglabājot pašas galvenās atmiņas par jūsu ceļojumu. Un es vēlos, lai jūs paši saprastu, kādas tad tās ir, šīs galvenās atmiņas. Bet, iespējams, tās būs katram savas! Un tas patiesībā ir pareizi. Kādam vairāk izgaismosies Tempļu apmeklējums, bet kādam interesēs dzīves organizācija Gaismas Pilsētā. Kāds paspēs parunāt ar Pilsētas speciālistiem par viņu interesējošiem jautājumiem. Jā, tam visam tā arī jābūt. Un pats lieliskākais jūsu ceļojuma rezultāts tomēr ir un paliek jūsu iespēja apmeklēt savas Mājas, savu Gaismas Pilsētu. Sakiet, jums šī iespēja vēl vakar likās nereāla? Jā, iespējams, jūs arī nedomājāt par to. Jūs vienmēr esat gribējuši vairāk zināt par Gaismas Pilsētām, bet neaizdomājāties, ka jums ir sava, dzimtā Gaismas Pilsēta. Bet tagad jūs varēsiet pārnest viņas gaismas enerģijas uz savu dzīvi četrdimensionalitātē. Padomājiet paši, cik lielā mērā mainās jūsu dzīve no tā, ka jūs nodibinājāt sakarus ar savu Pilsētu, Skolotāju un Garīgo Dzimtu. Cik lielā mērā pēc tā ir paplašinājušās jūsu četrdimensiju dzīves robežas! Kā jums gribas arī pašreizējā dzīvē nokļūt tuvāk tam stāvoklim, kādā jūs tur atradāties. Un kāpēc nē? Kāpēc nevar tuvoties šim stāvoklim? Jo mēs taču pastāvīgi runājam, ka drīzumā jums nāksies pāriet uz piecdimensionalitāti. Un tādēļ mēs arī plaši iepazīstinām jūs ar piektās dimensijas Pasaules dzīvi, tajā skaitā, arī ar Gaismas Pilsētām. Un kas var būt labāks par iepazīšanos ar dzimto Pilsētu, dzimto Gaismu, ar saviem garīgajiem radiniekiem, ar savām saknēm? Jūs esat kļuvuši citādi pēc šīs pastaigas. Jums arī ir pastāvīgi jāmainās. Jūs izjutāt vieglumu, pārpilnību ar maigām jūtām, prieku un mīlestību, par kuriem jums atkal un atkal gribas atcerēties. Tad neaizmirstiet arī ikdienas dzīvē šo stāvokli, bet palieliniet to un dāvājiet to visu visai apkārtējai pasaulei. Jā, ne tikai cilvēkiem, bet visai pasaulei, kura aptver jūs – gan redzamajai, gan neredzamajai. Jūs esat kļuvuši augstāki pēc vibrācijām, izsmalcināti un spējīgi nest šīs cildenās mīlestības un prieka enerģijas.

Mani dārgie! Tagad gribu pievērst jūsu uzmanību dažām jūsu ceļojuma uz Gaismas Pilsētu detaļām. Kāpēc mēs viņas saucam par Gaismas Pilsētām? Ja jūs neesat spējuši to saprast, tad gribu uzlikt dažus akcentus. Protams, jūs, atnākot turp, iegremdējāties Gaismas jūrā. Viņas tur ir ļoti daudz. Jūs redzējāt mājas un Tempļus, kuri nebija veidoti no blīvas matērijas, bet drīzāk atgādināja Gaismas Kristālus. Un tas ir pareizi. Gaismu tur izstaro visas dzīvības formas. Un tieši šis fakts arī padara Gaismas Pilsētas gaismu nesošas. Domāju, jūs pievērsāt uzmanību arī savai spīdēšanai, atrodoties tur. Iemītnieku gaismnesība padara iespējamu saukt šīs pilsētas par Gaismas Pilsētām. Gaisma plūst no visurienes. Noslāņojoties uz noteiktām gaismas struktūrām, viņa daļēji sablīvējas, kas tad arī padara iespējamu būvēt dažādas formas, konstrukcijas, kuras nepieciešamas visu Pilsētas iedzīvotāju dzīvības procesu norisei. Šo unikālo tehniku pilnībā pārvalda visi Pilsētas iedzīvotāji, kaut arī tajās ir gan arhitekti, gan celtnieki. Cilvēki un citas dzīvības formas ir iemācījušies radīt no Gaismas un ar Gaismas palīdzību. Gaisma – tas ir gan celtniecības materiāls, gan kustība, gan enerģija pārvietošanai, gan barošanas avots. Un tāpēc, protams, šo pilsētu būtība ir sistēmiska Gaismas ražošana un izmantošana.

Ko es jums tagad gribu parekomendēt, mani dzimtie ceļotāji? Pirmkārt, biežāk atgriezties savās Gaismas Pilsētās. Tagad ieeja ir atvērta, ceļš ir skaidrs un tīrs. Jūs tur vienmēr gaida un ar tuvu radinieku nepacietību gatavi izdarīt visu iespējamo jūsu drīzākai augšupcelšanai. Kāpēc atkal sāku runāt par augšupcelšanos? Vai tad jūs augšupcelsieties tieši uz savu Gaismas Pilsētu? Parunāsim sīkāk arī par šo tēmu.

Jūsu augšupcelšanās nenotiks uz jūsu Gaismas Pilsētu. Jūs jau zināt, ka augšupcelšanās process ir vērsts uz jauniem, daļēji saformētiem piektās dimensijas apgabaliem. Bet jums jau tā gribas atkal apvienoties ar savām saknēm Gaismas Pilsētās! Tad kas par lietu? Šeit arī ir paslēpts smalkais mehānisms priekšā stāvošajai augšupcelšanai uz jaunajiem apgabaliem. Mēs vairākkārt esam norādījuši, ka jums pašiem ir jārada savas jaunās dzīvesvietas. Domās jārada sava jaunā mitināšanās pasaule ne tikai cilvēku civilizācijai, bet arī visām dzīvības formām. Precīzāk – kopīgi ar citiem dzīvības veidiem un citām civilizācijām. Un pastāvīgi ir aktuāls jautājums: pēc kādiem kritērijiem būvēt? No kurienes ņemt nepieciešamās zināšanas? Vai jums ir bijusi tamlīdzīgas būvniecības pieredze? Kurš var palīdzēt šo apgabalu apgūšanā? Es jau esmu teikusi jums par noteiktu Dienestu eksistēšanu piektajā dimensijā, kuru palīdzību jūs varat izmantot. Un tagad, kā jūs paši varat noprast, lieli palīgi jūsu jaunajā būvniecībā kļūs iedzīvotāji un pirmkārt jūsu radinieki no jūsu Gaismas Pilsētas. Jūs sapratāt, ka šajā pilsētā ir saglabātas arī jūsu potenciālās iespējas būt gaismas celtniekiem? Tieši gaismas, tāpēc ka jums ir iespēja uzbūvēt jaunas Gaismas Pilsētas, vēl labākas par iepriekšējām. Un šīs jaunās Gaismas Pilsētas spēs ietilpināt daudz ļaužu, izgājušu augšupcelšanos. Un jūsu Garīgā Dzimta jums pastāvīgi palīdz, pat jūsu četrdimensiju dzīvē. Esiet pārliecināti, ka tagad jums ir maigi un jūs mīloši radinieki, kuri jau sen sapņoja būt atpazīti un noderīgi jūsu augšupcelšanai. Tā ir viņu Zvaigžņu Stunda! Viņi sen to gaidīja. Viņi cerēja, ka tas notiks. Viņi daudz ko priekš jums jau ir sagatavojuši. Un jums ar viņiem vajag būt pastāvīgi sakaros. Jums atradīsies laiks – papilnam ietilpināt viņu mīlestību! Ja viņu klātbūtni sāksiet just pastāvīgi – tātad jums ir notikusi apvienošanās ar jūsu Garīgo Dzimtu. Un tad jūs spēsiet saprast, ka tā Gaisma, kura ietina jūs Gaismas Pilsētā, ir sākusi mirdzēt ari jūsu četrdimensiju dzīvē. Un jūs varēsiet nodot viņu visiem, visiem, visiem bezgalīgi! Jūs jau līdz augšupcelšanai kļūstat gaismnesoši jeb Gaismas nesēji. Nesiet šo Gaismu saudzīgi, neizšļakstiniet viņu. Jums ar viņu kļūs daudz vieglāk dzīvot. Jūs sapratīsiet šo radošo spēku pēc daudzām izmaiņām jūsu dzīvē. Un, pārejot šo rubikonu, jūs noteikti spēsiet kļūt par jaunās dzīves radītājiem.

Nesiet nākotnes Gaismu savā pašreizējā dzīvē! Nesiet tagadnes Gaismu savā nākotnes dzīvē! Audzējiet kopā dimensijas ar Gaismu un caur viņu pacelieties Gaismā! Ejiet Gaismas ceļu! Tā arī ir jūsu atgriešanās pie Gaismas! Tā arī ir jūsu augšupcelšanās.

Ar to mēs no jums šķiramies – līdz nākošai tikšanās rezei!

Jūsu Urusvari

NOBEIGUMS SEKOS

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email