Магниты Духа

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. GODA RAKSTS GAISMAS DARBINIEKIEM

 ASTOŅDESMIT SEPTIŅI MILJONI CILVĒKU UZ VISAS ZEMESLODES, DAŽĀDĀS VALSTĪS, DAŽĀDOS VISAS PASAULES STŪRĪŠOS IR SADARBOJUŠIES UN TURPINA AKTĪVI RADĪT KOPĀ AR SAVIEM AUGSTĀKAJIEM “ES”, GARĪGAJIEM AUDZINĀTĀJIEM UN SKOLOTĀJIEM .

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА- рис. Sveicināti, mani Bērni, Galaktikas bērni!

Svarīgu vēsti steidzos jums pavēstīt. Vēsti visiem, kuru sirdī deg Dzīvinošā kosmiskā Uguns un dzīvo Dievišķās Mīlestības Gaisma.

2012. gada februārī Gaismas Ģimene pavēstīja jums par Eksperimenta ar Dualitāti pabeigšanu. Tieši tad jums, iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem, atvērās vārti uz Galaktisko Jaunrades Pili. Atklājās jaunas iespējas mijiedarbībai ar citām pasaulēm un dimensijām. Pie jums aktīvi sāka atgriezties Dievu-Radītāju – Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules – daudzdimensionālās spējas.

Kas tas ir – Dualitātes Eksperimenta Pabeigšana? Vispirms – ierobežojumu noņemšana tiem, kuri spēj radīt ne tikai četrdimensiju zemes dzīvi, bet arī daudzdimensionālo dzīvi, ne tikai planētas, bet arī Visuma dzīvi. Jūs ilgi neesat bijuši savā vietā daudzdimensionālajā radošajā Gaismas Būtņu ierindā. Daudzdimensionālā ķēde uz kādu laiku bija pārtraukta. Tajā nebija jūs, četrdimensiju cilvēku. Jūs ilgu laiku gulējāt Dualitātes miegā, nesazinoties ar Augstākajām pasaulēm, ar citām dimensijām. Taču tas nebija vienkārši miegs. Jūs īstenojāt svarīgu ciklu, kurš vienā jūsu garīgajā mācībā ir apzīmēts kā PRALAIJA. Šis cikls ir nevis vienkārši miegs, bet milzīgs SVARĪGU PROGRAMMU SAŅEMŠANAS, PIEREDZES KRĀŠANAS UN DZĪVĪBAS SPĒKA IEMANTOŠANAS periods.

“Tad kur gan viņš ir – šis dzīvības spēks?! – iesauksies daudzi no jums. – Mēs viņu nejūtam! Kur ir dzīvības spēks cilvēcei, kura pagaidām tā arī nav sākusi Garīgās radīšanas īsteno ceļu? Vai tad tas ir Dzīvības Spēks?’

Daudzi no jums, mani dārgie Bērni, tagad jūt nogurumu. Tas ir nogurums ne tikai no tā, ka jūs dzīvojat fiziskajos ķermeņos, kuri šajā etapā iet cauri milzīgām enerģētiskām slodzēm. Tas ir nogurums no daudzajiem iemiesojumiem, kurus jūs nodzīvojāt planētas Zeme matērijas blīvajos slāņos. Un jūsu Dzīvības Spēks ir nevis fiziskajos ķermeņos un pat ne visā cilvēcē, kura dzīvo un attīstās četrdimensiju pasaules telpā. Viņš ir jūsu sakrālajā telpā, kuru jūs saucat par Sakrālo Sirdi. Un šī telpa ir daudz REĀLĀKA par pasaules materiālo telpu, kurā jūs tagad esat izpausti. Jūsu Sakrālā Sirds, Lielās Centrālās Saules Eņģeļu Sirds, eksistēja arī pirms Zemes radīšanas, viņa eksistēs arī tad, kad Zeme veiks zvaigžņu transformu, kļūs par jaunas dzīves Lielo Zvaigzni.

Eksperimenta ar Dualitāti atcelšana savienoja jūs, kā četrdimensiju personības, kā jūsu pasaules individuālas būtnes, ar jūsu Sakrālo Sirdi. Bet Sakrālā Sirds – tas ir gan jūsu daudzdimensionālās jaunrades galvenais Instruments, gan UNIVERSĀLA TELPA, kura saista jūs ar daudzām, daudzām citu pasauļu un dimensiju telpām-laikiem.

Jūs esat Visuma radītāju eksperimentāla rase. Kā Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules cilvēki nes savos “Es” NEMAINĪGO DIEVIŠĶO SĀKUMU. Jūsu Sakrālajās Sirdīs dzīvo tā Dievišķā Sākotne, kuru neviens – nevienā Visumā! – nevar iznīcināt vai kaut nedaudz izmainīt! To nav pa spēkam izdarīt arī jums pašiem. Jūs, kā Dievišķas Būtnes, NEVAR IZMAINĪT. Jūs iekšienē esat Dievs-Radītājs, un jums nav no kā baidīties. Lai kas ar jums nenotiktu vienā no jūsu klātbūtnes pasaulēm, rezultātā jūs vienmēr varat iemantot savu Sākotnējo Dievišķo Stāvokli, atgriezties Mājās tādi, kādi jūs tās atstājāt, un ar atvieglojumu uzelpojuši, teikt: “Paldies Dievam! Beidzot es atkal esmu Mājās.” Dievišķās Mājas, jūsu Dzimtene, dzīvo jūsu Sakrālajās Sirdīs – Lielās Centrālās Saules Eņģeļu sakrālajā dzīvības telpā.

Taču svarīgi zināt, man Bērni, ka savā sakrālajā telpā jūs attīstāt arī Sakrālās Sirds JAUNU DAĻU, kura spēj mainīties, attīstīties, ieņemt savā “Es” visa daudzdimensionālā Visuma dzīves pieredzi. NEMAINĪGAIS SĀKUMS DZĪVO KAIMIŅOS SĀKUMAM, KURŠ MAINĀS, MŪŽĪGI ATTĪSTĀS. Attīstot šo Sakrālās Sirds daļu, radot viņu, jūs sadarbojaties ne tikai ar saviem “Es”. Jūs radāt kopā ar visu Visumu! Un ja agrāk jūsu jaunrade attīstījās tikai jūsu pasaules iekšienē un jūsu dimensijas, kura atradās aiz “Aizsega”, iekšienē, tad pēc Dualitātes atcelšanas jūsu jaunrade iesoļoja VISUMA UNIVERSĀLAJĀ KVANTU LAUKĀ. Jūsu Sakrālās Sirdis ir šī Lielā Lauka neatņemama sastāvdaļa. Kad jūs savā jaunradē sākāt izmantot jūsu Sakrālās Sirdis, jūs kļuvāt Radītāji Visumā. Jau divus gadus ilgi, pēc jūsu lineārā laika, jūs izpaužaties kā Radītāji, kuri rada Visuma universālajā kvantu laukā. Protams, pie tam pienākas saprast, ka jūsu jaunradi jūs īstenojat kopā ar jūsu Augstākajiem “Es”, kopā ar citiem daudzdimensionālajiem Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme dalībniekiem. Taču JŪSU PAŠREIZĒJĀ JAUNRADE – TĀ IR PILNTIESĪGU DAUDZDIMENSIONĀLU DARBINIEKU PILNTIESĪGA JAUNRADE. Jūs īstenojat savu darbu no ceturtās dimensijas, pie tam radāt gan priekš zemākajām, gan priekš augstākajām dimensijām.

Divi gadi – tas ir daudz vai maz? Jā, laika nav pagājis daudz. Taču gaismas darba apjoms, kuru paveikuši četrdimensiju Gaismas Darbinieki divu pēdējo gadu laikā, ir liels. Ir izdarīts daudz. Tieši tā!

Dārgie četrdimensionalitātes Gaismas Darbinieki! Mani dārgie Bērni! Ja jūs zinātu, kā mums pietrūka jūs agrāk! Iepriekšējos laika cikla etapos, pēdējo piecu tūkstošu gadu laikā gaismas darbs vēl nekad nebija bijis tik masveidīgs! Astoņdesmit septiņi miljoni jūsu četrdimensiju pasaules cilvēku uz visas Zemeslodes, dažādās valstīs, dažādos visas pasaules stūrīšos aktīvi sadarbojās un turpina radīt kopā ar saviem Augstākajiem “Es”, Garīgajiem Audzinātājiem un Skolotājiem. Jūs piedalījāties jaunu enerģiju un jaunu enerģētiskās informācijas plūsmu pieņemšanā, enkurošanā un izplatīšanā. Jūs radījāt īpašus Portālus, aktivizējāt senas Spēka vietas. Mūsdienu Gaismas Darbinieki uz planētas radīja jauno magnētismu, piedalījās planetārā Kristāliskā Režģa radīšanā. Jūs strādājāt ar planētas Stihijām, harmonizējot Zemi. Iedarbojāties uz sabiedriski-politiskiem institūtiem, palīdzot tiem pāriet uz jaunu evolucionāru līmeni. Gaismas Darbinieki nodibināja stabilu kontaktu ar daudziem augstāku dimensiju pārstāvjiem. Palīdzēja saaudzēt dimensijas, apvienot pasaules.

Jūs īstenojāt daudzveidīgu gaismas darbu, kuru jums uzdeva Skolotāji, par kuru lūdza jūsu Augstākie “Es”. Divu gadu laikā jūsu Sakrālās Sirdis pārstāja būt atdalītas ne tikai no citām pasaulēm un dimensijām, bet arī savā starpā. Jūsu pasaules Gaismas Darbinieku Sakrālās Sirdis apvienojās Vienotā daudzdimensionālā Sakrālā Sirdī. Un jūsu jaunrade harmoniski ieplūst šīs burvīgās, brīnišķīgās Vienotās daudzdimensionālās Sakrālās Sirdis jaunradē.

Ziniet, mani Bērni, viss, ko jūs radāt, balstoties uz Mīlestības Enerģiju, izvēršas par jaunrades, dzīvību radošu enerģiju, kura rada jaunu pasauli ne tikai Zemes cilvēcei, bet arī visām planetārajām dzīvības formām, kā arī – mūsu galaktikai Piena Ceļš un visam Visumam. Pateicoties jums, jūsu aktīvai gaismas jaunradei, ir sākusies aktīva pasauļu un dimensiju apvienošanās, tiek radīts Apvienotais Daudzdimensionālais Genoms, kurš rada jaunas dzīvības. Gaismas Būtnes spēs piepildīt savu ilgoto sapni – harmoniski un pilnā klātbūtnē vienlaicīgi dzīvot visās dimensijās. Šī diženā daudzdimensionalitātes robeža, kuru mēs sasniegsim, ļaus Gaismas Ģimenei risināt jaunus uzdevumus Dzīvības radīšanā un attīstībā saskaņā ar Visuma Dieva-Radītāja Lielo Plānu. Mēs radām jaunas dzīvības formas, jaunas pasaules un dimensijas, jaunu Visumu. Dzimst jauni bērni – apbrīnojami un burvīgi jaunā Visuma Bērni. Tie esam mēs nākotnē. Tie ir mūsu “Es” citā brīnišķīgā Visumā.

Brīvo Pasauļu Galaktiskās Federācijas Padome, vērtējot laika intervālu, pagājušu no Dualitātes atcelšanas, dod augstu novērtējumu jūsu pasaules iemiesoto Gaismas Darbinieku jaunradei, kuri aktīvi rada savās sakrālajās telpās. Jūsu gaismas darbu ir atzīmējuši daudzu galaktiskās kopienas civilizāciju pārstāvji. Jums ir izteikta pateicība par jūsu aktīvo kopradīšanu iziešanā no Dualitātes un jaunas dzīves radīšanā. Visiem jūsu pasaules Gaismas Darbiniekiem ir pasniegts galaktiskais GODA RAKSTS – kā jūsu gaismas sasniegumu liecība. Nedomājiet, ka šis Goda Raksts ir kaut kas nereāls un maznozīmīgs. Tas ir ļoti svarīgs enerģētiskās informācijas zīmogs, enerģētiskās informācijas daudzdimensionāla struktūra, kura nodrošina jums noteiktas pilnvaras un jaunrades apstākļus citās pasaulē, uz citām planētām. Tā ir balva, ar kuru tiek pagodināti ne tuvu visi mūsu Galaktikas iemītnieki.

Pieņemts lēmums sniegt jums šo informāciju – ar mērķi, lai jūs saprastu gan sava darba svarīgumu, gan PAREIZI, POZITĪVI, VĒRTĒTU SAVU GAISMAS DARBĪBU. Sēklas, kuras jūs ar Mīlestību ievietojat svētīgajā daudzdimensionālajā Zemes augsnē, neizaugs jūsu pasaulē tik ātri, kā jums gribas. Taču jums jābūt absolūti pārliecinātiem, ka pozitīvs rezultāts jau ir iegūts. Jūsu pasaules izaugsmes slimība beidzas ar izdziedināšanu. Tas ir kosmiski iepriekš noteikts. Cilvēces apziņas Pralaija beidzas. Cilvēku apziņa mostas visos savas daudzdimensionālās Esamības līmeņos. Mīlestība, kā dzīvību radoša Enerģija, jau ir ienākusi jūsu pasaules sirdī un sākusi radīt jaunu dzīvi. Ar jums ir jūsu Senā un Jaunā Radītāju varenība. Ar jums ir Dievišķā Sākotne un viss Attīstībā esošais, kas palīdz virzīties uz priekšu.

TURPINĀM ATTĪSTĪT

MŪSU VIENOTO SAKRĀLO SIRDI!

TURPINĀM RADĪT KOPĀ!

PALDIES PAR MŪSU VIENOTĪBU!

Ar maigu Mīlestību pret saviem Bērniem – KRISTUS-MELHISEDEKS, apgarojošs galaktiku Piena Ceļš.

2014.02.05.

 

Pievienots 19/02/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/7711

Tulkoja Jānis Oppe

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email