Магниты Духа

VASILIJS ŠUKŠINS caur Segeju Kanaševski. DAŽĀDU PASAUĻU NOVADNIEKI

Шукшин

Visiem jums – mani mīļie, dārgie, dzimtie…

Sveicināti, dārgie Novadnieki! Kaut gan mēs ar jums esam dažādās pasaulēs, taču mēs vienalga esam Novadnieki. Jo šīs pasaules taču ir uz vienas planētas, uz Zemes. Mēs ar jums bijām un paliekam NOVADNIEKI – vienas, mūsu ļoti mīļotas planētas, iedzīvotāji.

Pirmkārt dziļi klanos jums – tiem, kas tagad ir sākuši rūpēties par mūsu Zemi. Ne tikai par savu zemes gabalu, ne tikai par savu personīgo dzīvi, bet arī par visu Planētu. Māte-Zeme jūsu rūpes un mīlestību nevis tikai jūt, nevis vienkārši pieņem. Viņa ar prieku uzsūc gan jūsu mīlestību, gan jūsu rūpes. Tā ir milzīga palīdzība planētai to lielo pārmaiņu īstenošanā, kuras tagad notiek.

Lielais patiešām ir saredzams no attāluma. No šejienes, no piektās dimensijas, visi procesi ir redzami labāk. Mūsu Māte-Zeme ātri mainās, balstoties uz jūsu atbalstu. Un pārliecinoši soļo uz to telpu, kuru vēl tikai radām mēs visi – tie, kas uz šīs Zemes dzīvo. Mēs visi, dažādu pasauļu Novadnieki, palīdzam viņai pacelties, ieaugt jaunajā dzīvē. Bet, lūk, ko gribu teikt: jūsu palīdzība ir īpaša. Jūsu palīdzība ir ļoti vajadzīga. Jūsu palīdzība ir ļoti savlaicīga. Šeit, jūsu pasaulē, kuru tagad saucat par četrdimensionālu, izšķiras ļoti un ļoti daudz kas. No jūsu lēmumiem un darbībām ir atkarīgs daudzu citu pasauļu liktenis. Un neticiet, ja jums teiks, kas tas tā nav. Daudzi, ļoti daudzi grib, lai jūs tā turpinātu domāt. Daudzi priecātos par jūsu garīgu, gaismas bezdarbību. Viņi grib atstāt visu tā, kā ir. Pa vecam. Dzīvot uz citu rēķina ir viegli. Ir viegli vadīt no aizkulisēm, paslēpjoties ēnā… Viegli, bet jau – bezmērķīgi. Tāds vieglums vairs nevienam neatnesīs labumu. Tas līdzinās cauram spainim, kurš ir viegls tāpēc, ka ūdens no turienes ātri iztek un drīz iztecēs pavisam. Vecā ēra – tas arī ir caurais spainis. Tas savu ir nokalpojis. Un dzīvinošajai valgmei šajā spainī nenoturēties.

Un kādēļ gan dzert ūdeni no veca spaiņa, ja blakus jums, tur, aiz jūsu ciemu un ciematu, pilsētiņu un lielpilsētu neredzamās nomales ir Burvju Avots? Jums tagad ir iespēja pieplakt pie tā Avota un padzerties burvju ūdeni. Šis burvju ūdens ir sensena enerģija, dota jums no Dieva. Jūs viņam esat tik tuvu kā nekad. Tiesa, ne visi steidzas aiziet aiz šīs nomales, ne visi steidzas atrast Burvju Avotu, kurš saista cilvēkus ar īsto Dzimteni. Daudzi cilvēki vēl kā uzvilktas rotaļlietas iet no darba uz darbu, šurpu-turpu, nes savos apcirkņos graudus. Ēd no apcirkņiem, viņu ķermeņi kļūst arvien resnāki, bet sirdis – cietākas. Nevaram mēs pagaidām aizklauvēties līdz viņu sirdīm, kaut arī reizēm saucam no šejienes, no piektās dimensijas pasaulēm: “Paklausieties! Jūs neesat rotaļlietas! Jūs esat cilvēki ar Dievišķām iespējām! Drusku paejiet malā no iemītā ceļa, paskatieties no savas Dvēseles augstuma: ar ko nodarbojaties, kam savu dzīvi veltāt? Neaiznest ne graudus, ne apcirkņus uz citu pasauli. Un “adatas acī” ar resnu ķermeni iet ir smagāk.”

Bet arī tiem cilvēkiem, kuri nedzird, neredz jauno dzīvi, Augstākās Pasaules nāk pretī. Nav vairs tās “adatas acs”, par kuru runāja Kristus. Viņa, šī “adatas acs”, ir mainījusies, pārvērtusies par plaši atvērtiem vārtiem uz augstām pasaulēm.

Klanos jums – tiem, kas ne tikai paši gatavojas ieiet Jaunajā Dzīvē, bet arī citiem palīdz. Palīdz visai planētai, domā par citām dzīvības formām. Īpaši klanos jums par to, ka esat sākuši nopietni, iedziļinoties strādāt. Sākuši regulāri strādāt, pēc plāna. To ir ļoti svarīgi apzināties, ka Brīnumu cilvēkiem neviens neiztaisīs. Cita lieta – saprast, ka cilvēki paši var šo brīnumu radīt. Tas ir jūsu un mūsu spēkos. Tajā ir visa jūsu pašreizējās dzīves momenta īpatnība. Kā brīnumu radīt? Kā kļūt galvenajiem uz planētas? Un ko tas nozīmē – būt galvenajiem uz planētas? Uz šiem jautājumiem atbildi atradīsiet.

Padomājiet: vai vērts ticēt tiem, kas sola, ka brīnums tūlīt, tūlīt notiks – bez jūsu dalības? Vai vērts ticēt tiem, kas nosaka jaunus un jaunus Pārejas datumus, ar to pašu noraidot visu pašlaik eksistējošo pasauli – gan ar visu slikto, gan ar visu labo? Sajūtiet ar sirdi: vai var pašreizējā laikā vērst savu uzmanību uz turieni, no kurienes skan draudu pieskaņa, uz turieni, no kurienes mēģina sēt bailes par savu nākotni. Jebkurš drauds, jebkuras bailes, jebkurš autoritārisms – nav no tiem, kas zina, ka jaunā dzīve ir neizbēgama, nav no tiem, kas šo jauno dzīvi ar mīlestību rada.

Mani dārgie novadnieki! Uz jums vēl ļoti spēcīgi, ļoti prasmīgi, profesionāli cenšas iedarboties spēki, kuri negrib nekādas pārmaiņas. Viņi, piesedzoties ar augstiem vārdiem, dod informāciju, kura neatbilst lietu patiesajam stāvoklim. Sola brīnumus, notikumus, kuri nepiepildās. Un kā sekas – cilvēku vilšanās, aiziešana no garīgā, gaismas darba. Padomājiet: kam tas ir izdevīgi?

Brīnums – tas nav tas, ko jums pasniegs uz šķīvīša. Ne tādēļ cilvēce auga un pilnveidojās tūkstošgadēm, lai kļūtu par apgādājamo uz mātes-Zemes ķermeņa. Bet tādēļ auga, lai kļūtu par aktīvu palīgu Planētai.

Nākotnes Brīnums – tā ir kā neizpausta celtne. Tas ir kā celtniecības plāns. Viņš, šis plāns, jau ir rasējumos, uz papīra. Pēc tam atrodas tie, kas ņem šo plānu un no papīra pārnes uz realitāti. Jūsu saikne ar Augstāko “Es” ir ķīla tam, ka “plānu uz papīra” spēsiet izlasīt. Jūsu saikne ar mums, piektās dimensijas iemītniekiem, ir ķīla tam, ka spēsim plānu kopā realizēt un brīnumu pēc plāna radīt. Dievs – tas nav Dieviņš debesīs, augstākajās dimensijās. Kad jums saka, ka Dievs – tie esam mēs visi, visas Visuma Būtnes, tā arī ir. Pašā tiešākajā šī vārda nozīmē. Jūs no bērnības zināt, ka Dievs ir galvenais. Tad par ko jums un visiem mums patiesībā vajag kļūt uz šīs planētas?

Jūs zināt, ka labāk būvēt kā VISAI PASAULEI. Ciemos agrāk mājas cēla VISA PASAULE[1]. Sapulcējās ciema iedzīvotāji un divu, triju dienu laikā uzcēla māju jaunai ģimenei. Mēs arī tagad būvējam jaunu māju – JAUNU PLANETĀRO MĀJU. Un būvēt to vajag kā VISĀM PASAULĒM. Mūsu uzdevums ir uzbūvēt JAUNU PLANETĀRO MĀJU KĀ VISĀM PASAULĒM.

Un, jo lielāku Vienotību izveidosim un jo saskanīgāk strādāsim kopā, jo ātrāk un skaistāk uzbūvēsim jauno Planetāro Māju, kura ir Lielā Plāna paredzēta. Un Mājas būvniecībā vajag izmantot nevis lāpstas un cirvjus, bet tos jaunos Garīgos Instrumentus, kurus jūsu rokās tagad nodod Gaismas Ģimene.

Kad Skolotāji jums saka par jūsu Vienotību tagad, saprotiet: tie nav tukši vārdi. Vienotība tagad – tā priekš jums pirmkārt ir VIENOTĪBA SIRDĪS, kuras tiecas uz VIENOTU MĒRĶI. Bet mērķis jums ir viens – AUGŠUPCELŠANĀS. Tikai saprotiet to – nevis kā personīgo Augšupcelšanos, nevis kā bēgšanu no četrdimensionalitātes uz brīnišķīgu augstāku pasauli, bet kā JAUNĀS DZĪVES RADĪŠANAS PROCESU, KĀ PĀREJU NO VECĀS DZĪVES UZ JAUNO. Un šo pāreju jūs radāt vairs ne kā cilvēki, ne kā četrdimensionalitātes iemītnieki, no visiem atdalīti. Bet kā DAUDZDIMENSIONĀLAS GAISMAS BŪTNES, KURAS RADA PĀREJU KĀ VISAS PASAULES UN KĀ VISAS DIMENSIJAS VIENLAICĪGI.

Saprotiet, mani mīļie biedri, kādā laimīgā laikā jūs dzīvojat. Pēc tā laika, kad es aizgāju no jūsu/mūsu pasaules, ir pagājuši tikai trīs nepilni gadu desmiti. Bet starp to laiku un tagadējo ir milzīga starpība. Vienkārši neticama starpība. Nebija mums tad vēl iespējas pilnībā apzināties, kas mēs esam un kādēļ šeit. Tāpēc arī sāpēja dvēsele, rāvās uz pusēm. Reizēm gribējās ar zobiem iekosties, lai sasniegtu kaut ko vērtīgu. Bet reizēm, otrādi, rokas nolaidās no tā, ka, likās, neko nav iespējams izdarīt, izmainīt. Tāpēc gan dzēra, gan cieta, gan dvēselē slimoja. Jums vairs nav tiesību alkoholu dzert, ciest un slimot. Nav tiesību! Jūs zināt, kas jūs esat un kādēļ. Un tāda ir lielā starpība starp jums un mums, starp paaudzēm, kuras ir sajūgtas, bet tomēr – dažādas. Mēs atnācām, lai saprastu tās pasaules sāpes, viņas problēmas padarīt par savu siržu daļu. Un jau no šejienes, no piektās dimensijas pasaules, VIENOTĀS SIRDS LĪMENĪ sākt mainīt jūsu/mūsu pasauli. Jūs atnācāt, lai pārstātu ciest. Jūs atnācāt, lai paustu Dvēseļu harmoniju. Bet šī harmonija sākās tikai tad, kad jūs izgājāt uz sakariem ar savu Dievišķo “Es”. Ar saviem garīgajiem Skolotājiem un Audzinātājiem. Bet tagad – izejiet uz sakariem ar saviem radiniekiem un draugiem no piektās dimensijas pasaulēm. Un šī laime ir salīdzināma vienīgi ar laimi atgriezties Mājās no ilga ceļojuma, kad var apkampt, noskūpstīt visus savus tuvos, pieskarties katram, ieskatīties katram acīs un patērzēt, izrunāties, cik sirds vēlas.

Mans ceļš pēc aiziešanas no jūsu/mūsu pasaules – tas ir priecīgu tikšanos un laimes iemantošanas ceļš. Smagi, smagi mana dvēsele šķīrās no ķermeņa pēdējā iemiesojumā. Man šis iemiesojums kļuva par personīgām ēras, kuru jūs tagad saucat Kali-Juga, beigām. Es līdz jostasvietai biju iegājis matērijas blīvumā, iegremdējies četrdimensiju zemes sālī. Un atgriezties bija grūti. Ķermenis un četrdimensiju apziņa stipri turēja dvēseli. Dvēsele rāvās uz augstākām pasaulēm, četrdimensiju “Es” rāvās atpakaļ. Nevienkārši beidzās mana personīgā ēra Kali-Juga. Kaut arī bieži par Dievu domāju un reizēm pat ticēju viņam, nevarēju augšup iet ar vieglu sirdi. Gāju gluži kā ar smagu nastu, neatrodot atbildes uz daudziem jautājumiem. Bet tomēr mani augšupcēla. Es izrādījos uzreiz vienā no piecdimensionalitātes pasaulēm, kur satikos ar daudziem saviem Garīgajiem radiniekiem, ar saviem īstajiem draugiem, ar savu Garīgo Skolotāju, kura vārdu jūs pagaidām nezināt. Un sākās priecīgas tikšanās, sākās sapratne par to, kas nekas nebija velti. Sākās sapratne par tā svarīgumu, ko stāv priekšā izdarīt. Bija pēc tam arī speciālas skolas, kurās izgāju apmācību, gatavojos misijas izpildīšanai. Sāpes, kuras palika ar mani vēl kādu laiku, nevis vienkārši aizgāja. Tās nomainīja vēlēšanās radīt un būvēt jauno dzīvi sajūta. Un, kad sākās darbs, parādījās arī prieks. Bet aiz prieka maliņas paraudzījās laime, kura arī tagad aug, iet plašumā manā Sakrālajā Sirdī.

Nekas tā nespēj iepriecināt cilvēku, kā darbs, jaunrade visu un visa labumam, kā vienotība ar Ģimeni, ar saviem dzimtajiem un tuvajiem. Un īpašu prieku jūti tad, kad jaunrade īstenojas kopā ar visiem – nevis vienkārši kā ar visu pasauli, bet kā ar VISĀM PASAULĒM.

Gaismas Darbinieki, jūs tagad esat apvienojušies savā starpā – grupās, kolektīvos. Jūs veicat planetārus, gaismas darbus, apvienojoties ar saviem Skolotājiem, Audzinātājiem, ar daudzdimensionālām Gaismas Būtībām. Un jūs kopīgai jaunradei gandrīz vienmēr piesaucat savas Atbalsta grupas. Šīs grupas ir daudzdimensionālas. Kā likums, tamlīdzīgas grupas ir nokomplektētas no piektās, sestās un septītās dimensijas Gaismas Būtnēm. Mans uzdevums – izskaidrot svarīgumu jūsu sadarbībai ar jūsu piektās dimensijas speciālajām grupām.

Dārgie Novadnieki! Sakarā ar Polipasaules izveidošanos, sakarā ar to, ka četrdimensiju pasaule saaug ar piecdimensionalitāti, lūk, kas šajā etapā ir ārkārtīgi svarīgi… Īpaši svarīga ir jūsu saskanīga mijiedarbība tieši ar mums, piecdimensionalitātes – dažādu piecdimensionalitātes pasauļu – iemītniekiem. Tas nenozīmē, ka nevajadzētu kontaktēties ar citām dimensijām. Nē, protams. Taču tagad katram Gaismas Darbiniekam, kurš gatavojas augšupcelšanai, jau ir saformēta speciāla piektās dimensijas atbalsta grupa. Jums tagad nepieciešams nodibināt ar viņu kontaktu, sākt sazināties, bet pēc tam – aktīvi sadarboties. Saprotiet: ceturtās-piektās dimensijas saaudzēšanas process ir sasniedzis to momentu, kad tālāka apvienošana iespējama tikai pie mūsu aktīvas tiešas mijiedarbības noteikuma. Mēs būvējam kopīgās dzīves Māju – katrs no savas puses. Bet mēs nespēsim to uzbūvēt harmoniski, ja nevienosimies viens ar otru un nesadalīsim pienākumus, ja neiezīmēsim vispārīgu plānu, ja nenoteiksim, kas un par ko atbild.

Ko mēs no jums gaidām vispirms? Sākumā – vienkārši nodibiniet kontaktu ar tām pašām speciālajām grupām no piektās dimensijas, kuras JAU IR PIESAISTĪTAS KATRAM GAISMAS DARBINIEKAM. Pievēršu uzmanību, ka tagad nestāstu par jūsu smalkmateriālajām atbalsta grupām, kuras mijiedarbojās ar jums agrāk, sniedzot jums atbalstu četrdimensionalitātes pieredzes iziešanā. Runāju par SPECIĀLI RADĪTĀM GRUPĀM, kuras ir aicinātas apvienot četrdimensionalitāti un piecdimensionalitāti. Šīm grupām ir dažādas specializācijas, dažādas funkcijas. Jūs ar to palīdzību varēsiet būvēt jaunus Portālus, aktivizēt kristālus vai kristāliskas struktūras, atdzīvināt Spēka vietas, būvēt dažādas enerģētiskas gaismas struktūras, iziet personīgo vai kolektīvo Augšupcelšanās procesa apmācību. Specifisku uzdevumu ir daudz. Bet visiem tiem, tā vai citādi, ir viens MĒRĶIS – PASAUĻU UN DIMENSIJU APVIENOŠANA. Visas grupas var piederēt dažādiem planetārajiem vai galaktiskajiem Dienestiem, bet vienlaicīgi tās tagad ir sapludinātas vienotā spēcīgā Pasauļu Apvienošanas Dienestā, par kuru jums jau pastāstīja Serjoža Jeseņins – mūsu mīļotā lielā poētiskā Dvēsele. Pasauļu un dimensiju apvienošana – lūk, mūsu kopīgā misija. Un šī apvienošana patiesībā nozīmē JAUNAS VIENOTAS DAUDZDIMENSIONĀLAS DZĪVES RADĪŠANU. Un mēs pie jums, dārgie Novadnieki, vēršamies ar sirsnīgu lūgumu: aktīvi piedalīties šajā diženajā procesā.

Un tā, jums tagad vajag nodibināt kontaktu ar jūsu personīgo grupu no Pasauļu Apvienošanas Dienesta. Jūs sākumā varat nodibināt kontaktu ar vienu no tādas grupas vadītājiem. Pie tam ir svarīgi saprast, ka šis vadītājs ir jums pazīstams cilvēks no jūsu pašreizējā iemiesojuma. Viņš, šis vadītājs, var izrādītes populāra persona, ar kuru jūs personīgi neesat bijis pazīstams, bet kuru zināt. Tāda vadītāja lomā var būt jūsu draugs vai radinieks – no tiem, kuri jau ir veikuši pāriešanu uz citu pasauli. Daudzi jūsu radinieki, draugi, aizgājuši uz piecdimensionalitāti, jau ir izgājuši speciālu apmācību, lai sazinātos un mijiedarbotos ar jums, radot starpdimensiju vienotību, radot vienotu piecdimensionalitātes un četrdimensionalitātes paauli, radot Polipasauli.

Tiem, kuri vēl vāji sazinās ar smalkajām pasaulēm, es gribu teikt: “Vairāk pārliecības, draugi!” Sazināties ar piecdimensiju pasauli nav sarežģītāk, kā dzīvot jūsu četrdimensiju pasaulē. Tas patiesībā nav sarežģītāk, kā gatavot barību vai iesist naglu (SMAIDA ENERĢIJA). Jūs daudz ko esat iemācījušies kā četrdimensionalitātes cilvēki. Tagad daudz ko varat iemācīties kā daudzdimensionāli cilvēki. Vienkārši domās palūdziet, lai jūsu piektās dimensijas speciālās atbalsta grupas, kura atbild par dimensiju apvienošanu, pārstāvis izietu ar jums uz sakariem. Palūdziet, lai viņš pavēstītu savu JUMS PAZĪSTAMO VĀRDU. Un, lūk, šeit ir svarīgi: kad saņemsiet atbildi, tad nu nešaubieties. Vairāk pārliecības! Sazināšanās starp dažādu dimensiju pasaulēm – tā nav saruna pa telefonu. Tā ir apmainīšanās ar domformām, enerģijām, gaismas viļņu vibrācijām, kuras jūs pilnīgi varat ietērpt vārdos. Kad izdzirdēsiet vārdu, sāciet uzdot jautājumus, sazināties. Gaidiet atbildes – sākumā kaut vai “jā-nē” līmenī. Vairākas dienas sazinieties par brīvām tēmām, paplašiniet sakaru Kanālu. Bet pēc tam, kad jutīsiet gatavību, pārejiet pie sarunas pēc būtības. Jautājiet, kāds ir jūsu KOPĪGAIS UZDEVUMS. Kādas tieši darbības no jums gaida jūsu speciālā grupa no Pasauļu Apvienošanas Dienesta. Tā var būt personīga mijiedarbība ar jums, bet varbūt – mijiedarbība ar to Gaismas grupu, kurā jūs ietilpstat. Nav izslēgts, ka jūs palūgs piesaistīt Gaismas Uzdevuma izpildīšanai citus cilvēkus, citas Gaismas Grupas.

Mūsu dārgie! Vienkāršības dēļ jūs varat saukt mūs par “PIECNIEKIEM”. Mums nekas nav pretī! Un pat gluži otrādi, esam “PAR”. Jo reizē ar to, ka mēs esam no PIEKTĀS DIMENSIJAS, mūsu speciālās grupas taču formējas PIECU CILVĒKU sastāvā. Un vēl katrai grupai ir savs Garīgais Skolotājs. Viņa vārdu arī ar laiku uzzināsiet. Apvienošanās ar mums ir svarīga vēl arī tāpēc, ka tieši mēs, piektās dimensijas speciālās grupas, sāksim jūsu aktīvu sagatavošanu personīgajai augšupcelšanai. Samērā ar mūsu mijiedarbību mēs transformēsim ne tikai četrdimensionalitātes un piecdimensionalitātes pasaules, bet arī jūsu četrdimensiju ķermeņus, tajā skaitā – jūsu fiziskos ķermeņus. Viņi netālā nākotnē pārdzīvos ievērojamas izmaiņas. Gan jūs personīgi, gan jūsu tuvinieki var kļūt tam liecinieki.

Mani dārgie Novadnieki! Es gribu, lai jūs ar visu dvēseli atsaukto mūsu aicinājumam un sāktu sazināties ar savām speciālajām piektās dimensijas grupām, ar saviem “PIECNIEKIEM”. Mēs zinām, ka tām ir paredzēts kļūt par jūsu IEMĪĻOTAJIEM PIECNIEKIEM, par jūsu dzīves daļu, par jūsu daļu. Mēs neesam kaut kādas nezināmas Būtnes no citām pasaulēm. Mēs esam jūsu dzimtie, draugi, paziņas, kurus jūs labi pazīstat. MĒS – VIENAS PLANĒTAS DZIMTIE NOVADNIEKI, MĒS TAGAD BŪVĒJAM VIENOTO PLANETĀRO MĀJU KĀ VISAS PASAULES.

Vēlreiz – klanos jums un sirsnīgi pateicos, dārgie Novadnieki. Tikai tagad jau – visu mūsu, visu PIECNIEKU, visu, kuri gaida jūsu saziņu un kopēju jaunradi ar jums, vārdā. Tūkstošiem piektās dimensijas iedzīvotāju sirdis tagad gaida, kad jūs atvērsiet viņiem savas sirdis reālai saziņai. Gaida, kad mūsu sirdis apvienosies vienā.

“Aizsegs” starp mums ir novākts. Tie, kas aizgāja, atgriežas. Starp mums vairs nav nāves. Starp mums – nākotnes kopīgā dzīve. Un tā ir liela laime, mani mīļotie, dārgie, dzimtie Novadnieki.

Jūsu VASILIJS ŠUKŠINS,

Pilsēta Svetlojara Skanošā[2], piektā dimensija

2013. gada 8. septembrī

 

No redakcijas. Būsim ļoti pateicīgi, ja mūsu lasītāji padalīsies sazināšanās pieredzē ar saviem “piecniekiem”. Gaidām vēstules!

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

T.ulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “В деревнях раньше дома строили ВСЕМ МИРОМ.” (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski “Светлояр Звенящий”. (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email