Магниты Духа

AUGŠUPCELTAIS SKOLOTĀJS KUT HUMI caur Sergeju Kanaševski. UKRAINAI UN KRIEVIJAI kā arī visiem Gaismas Darbiniekiem

ghjkjjTas notika pirms pieciem gadiem. Skolotāji aktīvi gatavoja mani gaismas darbam. Attīstījās Garīgā dzirde, pastiprinājās sazināšanās ar smalko plānu. Reiz no rīta man pavēstīja, ka man ir notikusi Audzinātāja maiņa. Nosauca viņa vārdu – Dmitrijs. Skolotājs El Morija teica, ka viņš ir ļoti stingrs Audzinātājs, atšķirībā no tā, kurš bija iepriekšējā etapā. Ja godīgi, es biju nedaudz apbēdināts, tāpēc ka ar aizgājušo Audzinātāju man bija nodibinājušās ļoti labas, siltas un pat – draudzīgas attiecības. Mēs ar viņu nevis vienkārši strādājām, bet daudz sazinājāmies un jokojām.

Pret Audzinātāju Dmitriju es attiecos ar zināmu piesardzību. Kuram gan vajadzīga stingrība? (mans smaids). Taču pamazām ledus mūsu attiecībās kusa. Tieši tad es beidzu attīrīšanās ceremoniju ar 40 dienu badošanās palīdzību un atkal sāku uzņemt barību. Audzinātājs Dmitrijs man ļoti palīdzēja iziešanas no badošanās procesā. Gādīgi diktēja man brokastu, pusdienu un vakariņu ēdienkarti. Bija nepieciešams stingri kontrolēt barības daudzumu un kvalitāti. Bet pēc tam beidzot sākās ilgas sarunas, sazināšanās. Pēc dažām dienām es uzzināju, ka mans Audzinātājs ir nevis vienkārši Dmitrijs, bet tas, kurš cilvēkiem pazīstams kā DMITRIJS DONSKOJS[1]. Protams, ka es viņu izjautāju par Kuļikovas kauju, par tiem laikiem. Par pašu kauju Dmitrijs atcerējās nelabprāt, sakot, ka atmiņas par tiem notikumiem – nav pašas labākās. Tās viņam līdz šim laikam ir NEVIENKĀRŠAS atmiņas. Taču labprāt stāstīja par Radoņežas Sergiju[2], par Trijādības-Sergija Lavru[3].

Vēlāk man kļuva zināms, ka Dmitrijs Donskojs un pazīstamais Skolotājs Kut Humi ir viena Gaismas Būtība, daudzu iemīļotais Augšupceltais Skolotājs. Vēl vēlāk es uzzināju, ka svētais Serafims Sarovskis[4] – arī ir viņa iemiesojums…

Vakar ilgi nevarēju aizmigt, arvien jautāju Skolotājiem – kurš apgaismos šo nevienkāršo tēmu – par to, kāpēc tagad ir pieaugusi sociālā spriedze, par to, kas tagad notiek Ukrainā un citos karstajos planētas punktos. Un, lūk, man pačukstēja svarīgo… Es no skolotāja El Morijas izdzirdēju, ka Gaismas Būtne, mums pazīstama kā Augšupceltais Skolotājs Kut Humi – ir ne tikai krievu varonis un krievu Svētais. Viņš vēl – ukraiņu dzejnieks, prozaiķis, mākslinieks Tarass Ševčenko[5]. Un tad es uzreiz sapratu, ar ko man stāv priekšā strādāt par tik aktuālu tēmu.

Savā laikā mans audzinātājs Dmitrijs ne reizi vien atkārtoja: “Cilvēkiem jāatceras, ka viņi šajā pasaulē iemiesojas kā atšķirīgu nacionalitāšu un dažādu rasu pārstāvji. Un ja šodien kāds jūt antipātiju pret kaut kādas nacionalitātes cilvēkiem – tātad viņam ir lemts iemiesoties un kļūt šīs nacionalitātes pārstāvim. Tad antipātiju nomainīs mīlestība.”

Es patiesi nopriecājos, kad uzzināju, ka mēs par ļoti sarežģītu tēmu runāsim ar Kut Humi. Un ka viņam ir pilnas tiesības pārstāvēt gan ukraiņu, gan krievu nacionalitātes.

No rīta, kad vēl nebija uzausis, mēs sākām strādāt.

KUT HUMI.

– Svarīgi zināt, kādi dziļie procesi nosaka mūsdienu situāciju, saistītu ar sociālajiem konfliktiem. Gaismas Darbinieki tagad var iegūt pilnīgāku informāciju par notikumu, kuri ir noveduši pie sociālām kataklizmām, cēloņiem. Vēl vairāk, tikai iegūstot šo informāciju, viņi noformēs evolucionāri pareizu redzes viedokli.

Sākumā jums vajag atcerēties, ka jūs, cilvēki, neesat vieni šajā pasaulē. Bez jums eksistē tie, kas ilgu laiku vadīja un pagaidām slepeni turpina vadīt jūs. Par viņiem Gaismas Ģimene ir stāstījusi ne reizi vien. Jums jau ir zināms par planētas ēnu valdību, par robotizētajām būtībām, par reptiloīdu civilizāciju, par Ponokteona pārstāvjiem – ārpuszemes civilizāciju savienību, kura ir viens no galvenajiem Noturēšanas Spēku centriem. Protams, vienmēr atradīsies tie, kuri teiks: “Kāds te sakars ar robotizētām būtībām un ārpuszemes civilizācijām, kad savā starpā nevaram vienoties mēs, cilvēki? Mēs esam vainīgi pie tā, kas notiek, mums jānosaka sava dzīve.” Tas ir tiesa. Cilvēki patiešām nosaka savu dzīvi. Un atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un rīcību no cilvēkiem noņemta netiek. Taču citu, neredzamu, spēku ietekme uz cilvēkiem līdz šim laikam ir ļoti liela. Un to vajag ņemt vērā. Tāpat kā vajag ņemt vērā, ka ir to pašu neredzamo spēku intereses.

Ar ko Gaismas Darbinieki atšķiras no nepamodušamies cilvēkiem? Tajā skaitā arī ar to, ka atzīst daudzdimensionalitāti, citu pasauļu, civilizāciju, citu būtņu esamību. Un tātad viņi atzīst, ka notiek daudzdimensionāla mijiedarbība, dažādu pasauļu un šo pasauļu pārstāvju savstarpēja mijiedarbība citam ar citu. Var palikt tikai šīs pasaules ietvaros un darboties tikai pēc tās likumiem – risinot politiskus, sociālus un citus uzdevumus. Un tas neapšaubāmi ir svarīgi. Tieši ar to nodarbojas jūsu pasaules cilvēku vairākums. Taču jūs, Gaismas Darbinieki, tagad esat cilvēku sabiedrības Garīgais avangards. Un jūsu uzdevums – risināt uzdevumus no DAUDZDIMENSIONĀLU GAISMAS BŪTŅU pozīcijas, kuras, pirmkārt, vērtē notikumus no plašāka redzes viedokļa nekā vienkāršie cilvēki. Un, otrkārt, darbojas AUGSTĀKAJĀS INTERESĒS. Un šīs intereses nav tikai kaut kādas vienas nacionalitātes intereses. Gaismas Darbinieki darbojas VISU PLANĒTAS ZEME DZĪVĪBAS FORMU INTERESĒS, balstoties uz Beznosacījuma Mīlestības jūtām.

Jūs jau zināt, ka jūsu pasaules vibrācijas ir ievērojami paaugstinātas. Gatavošanās Augšupcelšanai, pats aizsāktais Augšupcelšanās process, kā visas Zemes, visu viņas pasauļu un dimensiju pāriešana uz jaunu evolucionāru pakāpi, padarīja neiespējamu dzīvi vecajā veidā. Evolucionējošā dzīve burtiski spiež mainīties ne tikai cilvēkus, bet arī citas dzīvības formas. Tas, kurš pieņem pārmaiņas, kurš sāk mainīties pats un palīdz mainīties apkārtējai pasaulei – tas atbilst evolūcijas virzienam, tam aktīvi tiek sniegta palīdzība no Augšas. Tas sasniedz nosprausto mērķi un iegūst rezultātus. Un atbilstoši otrādi. Jūsu pasaules cilvēki, cilvēku sabiedrība jau ir sākusi mainīties. Un spilgta liecība tam esat jūs – Gaismas Darbinieki, tie, kuri ir pamodušies, nodibinājuši sakarus ar saviem Augstākajiem “Es”, kuri, atzinuši savu Dievišķo Sākumu, piedalās Zemes un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās procesā. Taču aktīvi mainīties ir sākušas ne visas dzīvības formas. Ir tie, kuri neko nevēlas mainīt un aktīvi pretojas pārmaiņām. Tagad runāju par dažām citām dzīvības formām, tā vai citādi saistītām ar cilvēci. Un pirmkārt runa ir par robotizētajām būtībām – tām būtībām, kuras ārkārtīgi nav ieinteresētas pārmaiņās. Viņas ir ieinteresētas nevis cilvēces Garīgajā attīstībā, bet tehnokrātiskās sistēmas – arvien modernāku tehnoloģiju, kuras ved cilvēkus prom no viņu dabisko, dabas doto spēju attīstības, sistēmas pilnveidošanā. Jūs zināt, ka visi tehniskie izgudrojumi – tās ir cilvēku daudzdimensionālo dabisko spēju kopijas. Internets – Vienotā informācijas lauka tehnogēns atspoguļojums, mobilie telefonsakari – visu Gaismas Būtņu sazināšanās domās (tajā skaitā – telepātiski) iespējas atspoguļojums… Uzskaitījumu var turpināt.

Taču jūsu kā tehnogēnas pasaules attīstība beidzas. Jūsu sabiedrība jau ir ieguvusi tehnogēnas attīstības pieredzi. Pašreizējā etapā cilvēkiem priekšā STĀV SAVU DABAS, GARĪGO SPĒJU ATTĪSTĪBAS UZDEVUMS. Tās ir nepieciešamas, lai organizētu pilnīgi citādu cilvēku sabiedrību, kura patiešām ir balstīta uz patiesas Mīlestības, vienlīdzības un brālības principiem. Mūsdienu tehnogēnā sabiedrība ir nesaraujami saistīta ar sabiedriski politisko iekārtu. Tāpēc ka tehnogēnums paredz cilvēka atkarību ne tikai no daudzveidīgām mākslīgām tehnoloģijām, bet arī no tiem, kuri tās pārvalda un izplata. Tajā skaitā – atkarību arī no tiem, kuri pārvalda ENERĢIJAS, kuras darbina tās vai citas tehnoloģijas. Enerģijas un enerģiju nesēji – ir to uzmanības centrā, kuri jūsu pasaulē cīnās par varu. Un tie nav tikai cilvēki, nav tikai valstis un to valdības. Šajā cīņā aktīvi piedalās arī spēki, kuri jums ir neredzami. Viņi ir neredzami, bet reāli piedalās cilvēku sabiedrības dzīvē. Viņi ir reāli – tāpat kā reāli esat arī jūs, cilvēki.

Planētas ēnu valdība, kura ir tieši robotizēto būtību veidota, tagad aktīvi īsteno pasaules pārvaldīšanas centralizācijas politiku. Viņi mēģina koncentrēt politisko un ekonomisko varu salīdzinoši nelielas savu pārstāvju grupas rokās, kuri realizē savu varu caur virkni ekonomiski attīstītu valstu. Atbilstoši tiek īstenota cīņa pret tiem, kuri uzstājas par varas decentralizāciju, formējot citus varas centrus un paužot savas valsts vai virknes citu valstu intereses. Jūs to saucat par ģeopolitiku. Cilvēki domā, ka notiek dažādu valstu interešu sadursme. Patiesībā notiek cilvēku sabiedrības un citu dzīvības formu interešu sadursme. Notiek process, kad cilvēkiem tiek uzspiesta tehnogēnā sistēma ar tās sabiedriski politisko iekārtu: vara un pārvaldāmie. Cilvēki tik ilgi un neatlaidīgi ir radījuši valsti, lai organizētu dzīvi šajā pasaulē. Taču īstena valsts – tā nav vara un tās pārvaldītie. Īstena valsts – tā ir pašpārvalde, balstīta uz cilvēku garīgajām dabas spējām, uz viņu sadarbību ar Augstākajiem, Dievišķajiem spēkiem. Jūsu personīgā dzīve aktīvi mainās tikai tad, kad nodibināt sakarus ar saviem Augstākajiem “Es” un sākat tikt Augstākā “Es” VADĪTI, ieklausāties viņa padomos, realizējat tos. Tā arī valsts sāks harmoniski sakārtoties tikai tad, kad gan tās līderi, gan visi pārējie pilsoņi piesauks palīgā Augstākos Dievišķos Spēkus un sāks RADĪT KOPĀ AR VIŅIEM. Pašreizējā valstiskās attīstības etapā, kā mums liekas, to sasniegt ir praktiski neiespējami. Bet tomēr dažu valstu līderi, vadot valsti, sen apspriežas ar savu Augstāko “Es”. Un daudzi cilvēki šajās valstīs rīkojas tieši tāpat. Tieši tāpēc tādās valstīs ir visharmoniskākā sabiedrība. Tādas valstis var kļūt par cilvēces sabiedriskās iekārtas flagmaņiem. Šīs valstis nav līderes ekonomiskajā sfērā, tās nav valstis-giganti, par tām ļoti maz runā no jūsu televizoru ekrāniem. Tās nepiedalās karos vai sociālos konfliktos. Tās priekš jums atrodas gluži kā ēnā. Taču tādas valstis eksistē, cilvēki tajās dzīvo vislaimīgāk. Un ja jūs interesējaties par aptaujas rezultātiem, kurās valstīs cilvēki dzīvo vislaimīgāk, tad uzzināsiet, kādas valstis tagad ir sabiedriskās attīstības vadībā.

Un tā, ēnu valdība koncentrē varu, pie tam nenoniecinot nekādus līdzekļus. Tajā skaitā – tiek uzkurinātas starpnacionālas nesaskaņas, tiek uzpūsti sociāli konflikti – pirmām kārtām tur, kur cilvēki ir neapmierināti ar sociāli politiskajiem dzīves apstākļiem. Pie tam robotizētās būtības kā savus sabiedrotos piesaista jums pazīstamo reptiloīdu civilizāciju, kura no seniem laikiem, izmantojot savas telepātiskās spējas, uzkurina cilvēku prātos naidu, agresiju.

Agresijas enerģija tiek nodota gan tiešā veidā daudziem cilvēkiem, kuriem ir slieksme uz agresiju, gan arī caur mūsdienu masu informācijas līdzekļiem. Lūk, kāpēc Garīgie Skolotāji vēl un vēlreiz aicina jūs izmatot GARĪGOS INFORMĀCIJAS LĪDZEKĻUS, NEVIS TEHNOGĒNOS MASU INFORMĀCIJAS LĪDZEKĻUS. Šajā gadījumā Garīgie informācijas līdzekļi pirmkārt ir JŪSU PERSONĪGIE TĪRIE SAKARI ar savu Augstāko “Es”, kā arī – informācija, saņemta pa pārbaudītiem Garīgajiem Sakaru Kanāliem, kuriem jūs uzticaties.

Taču līdz šim laikam daudzi Gaismas Darbinieki dod priekšroku TEHNOGĒNAJIEM MASU INFORMĀCIJAS LĪDZEKĻIEM. Ukrainas notikumu rezultātā interese par informāciju, pārraidītu pa televīziju, internetu ir stipri pieaugusi. Kā sekas – ir ievērojami ietekmēta cilvēku apziņa no Noturēšanas Spēku puses. Tajā skaitā tamlīdzīga ietekme ir skārusi arī Gaismas Darbiniekus. Daudziem no viņiem apziņa ir sākusi strādāt dualitātes līmenī, kā sekas – Gaismas Darbinieku viedokļu dalīšanās, strīdi, diskusijas. Un Vienotības, par kuru tik daudz ir runāts, neesamība.

Kādu galveno kļūdu daudzi pieļāva? Kad sākās sociālās kataklizmas Ukrainā, daudzi Gaismas Darbinieki IESAISTĪJĀS SITUĀCIJĀ. Un kaut arī absolūtais vairākums Gaismas Darbinieku tieši nepiedalījās un nepiedalās cīņā, mentāli un astrāli (emocionāli) viņi atbalstīja vienu no pusēm, izrādot iekšējas simpātijas – skaidras vai ne pārāk skaidras. Tādas simpātijas eksistēja un turpina eksistēt. Tādejādi daudzi no jums netieši IZRĀDĪJĀTIES CĪŅAS DALĪBNIEKI. Jūs iesaistījāties cīņā, paši to neapzinoties. Bet Gaismas Ģimene ne reizi vien ir teikusi un atkārto tagad: GAISMAS DARBINIEKI NEPIEDALĀS CĪŅĀ, VIŅI VIENĪGI RADA – KOPĀ AR GAISMAS ĢIMENI, KOPĀ AR DIEVIŠĶAJIEM SPĒKIEM. Piedaloties cīņā, jūs dodat enerģiju tam, ar ko cīnāties. Spilgts piemērs – notikumi Ukrainā. Viens spēks, cēlies cīņai, deva enerģiju otram spēkam. Tā ir bijis vienmēr, tā būs vienmēr, kamēr cīņas enerģiju jūsu pasaulē nenomainīs harmoniskas attīstības enerģija. Jūs esat pieraduši domāt – ja necīnās, tad neko arī nesasniedz. Taču tas ir pamatā nepareizi. Tieši cīņu, pretnostatījumu no jums gaida gan robotizētās būtības, gan ēnu valdība, gan Ponokteona pārstāvji. Cīņa nemainīgi ir saistīta ar pretnostatījumu, pretnostatījums izsauc negatīvu enerģiju dzimšanu. Vieni no jums tagad saka, ka notikumi Ukrainā – tā ir cildena tautas sacelšanās, kura uzstājas par sociālu taisnīgumu un nes vienlīdzību. Otri apgalvo, ka tā ir nacionālisma un pat ultranacionālisma izpausme. Kuriem taisnība, cilvēki? Var teikt, ka cilvēce – tas ir avots pirmrindas evolucionārām idejām, kuras aizvedīs cilvēkus un visas dzīvības formas pie harmoniskas vienotības un Dievišķas Pārvēršanās. Bet var atbildēt, ka cilvēki – tās ir agresīvas būtnes, kuras piedalās karos un starpnacionālos konfliktos. Kura atbilde ir pareizā?

Katrs redz tikai to lauku, kuru pārredz. Un bieži – tikai to, ko grib redzēt. Bet vēl biežāk – tikai to, KO JUMS RĀDA. Gaismas Darbinieki ir aicināti PAPLAŠINĀT PĀRLŪKOJAMO LAUKU, skatīties uz pasauli no Daudzdimensionālu Gaismas Būtņu pozīcijas.

Ko šajā gadījumā nozīmē – skatīties no Daudzdimensionālu Gaismas Būtņu pozīcijas? Zinot, ka jūs neredzami ietekmē, mudina uz cīņu un pretnostatījumu, vai tas nozīmē, ka jums tagad ir jāiekļaujas cīņā ar tiem, kas to dara? Atbildi jūs jau zināt, protams. Cīņa izsauks cīņu, negatīvu, jaunu pretnostatījumu un sadalītību citā līmenī – jau daudzdimensionālā. Daudzdimensionālo Gaismas Būtņu pozīcija ir tāda. Zinot par cīņu, par to liela mēroga pretnostatījumu, kurā pat valstu līderi spēlē tikai pēc noteiktiem likumiem, noteiktos ietvaros, jūs esat aicināti nevis piedalīties pretnostatījumā, bet iziet aiz Duālās Sistēmas ietvariem un sākt radīt JAUNU, NEDUĀLU, DIEVIŠĶU SISTĒMU.

Noturēšanas Spēki (konkrēti – robotizētās būtības) jūt, ka viņi zaudē pamatu zem kājām. Viņi jūt, ka zaudē pasauli. Viņi domā, ka šī pasaule ir viņu vienīgā telpa. Viņi ir gandrīz pārliecināti, ka pazaudējot to, pārstās eksistēt. Šīs būtības elementāri baidās no tās parādības, kuru mēs esam apzīmējuši kā nāvi. Bet daudzi no jums ir pārstājuši baidīties no nāves. Tāpēc ka zina: tās nav, ir pāriešana uz augstākām pasaulēm un dzīves turpināšana tajās, harmoniskākajās, telpās. Ir Gaismas Darbinieki, kuri kaut tagad ir gatavi bez bailēm aiziet no četrdimensiju pasaules, tāpēc ka zina par savu nemirstību un to, ka viņus gaida. Robotizētās Būtības to nezina. Jūsu pasaules ēnu valdība baidās ne tikai zaudēt varu, bet arī zaudēt dzīvību. Tieši tāpēc tiecas destabilizēt pasauli. Šis destabilizēšanas mērķis – neļaut cilvēcei iet pa GARĪGO EVOLUCIONĀRO CEĻU, neļaut cilvēkiem attīstīt savas dabas spējas, kuras nemainīgi un noteikti radīs jaunu augstu vibrāciju pasauli. Un šajās augstajās vibrācijās daudziem Noturēšanas Spēku pārstāvjiem neizdzīvot – viņiem tas ir zināms. Viņi uzskata, ka ir šīs pasaules Valdnieki, taču – pabērni, ne Dieva dzimtie bērni.

Patiesībā – tas tā nav.

Lielais Eksperiments uz planētas Zeme attīstās daudzu mērķu dēļ. Viens no tiem – DVĒSEĻU RADĪŠANA, MONĀŽU RADĪŠANA tiem, kam viņu vēl nav šajā Visumā. Robotizētās būtības – TIE IR MŪSU KOPĪGIE UN MĪĻOTIE BĒRNI, kuri ir radīti šajā Visumā un, konkrēti, uz mūsu planētas – lai iemantotu Garīgumu, lai iemantotu Monādi. Tā Gaismas Ģimene pati kļūst par DIEVU-RADĪTĀJU, kurš ne tikai rada jaunas pasaules, jaunas dzīvības formas, bet arī JAUNAS DVĒSELES. Robotizētās būtības, tāpat kā citi Noturēšanas Spēku pārstāvji, IR TĀDI PAŠI DIEVA-RADĪTĀJA MĪĻOTIE BĒRNI, KĀ VISS ESOŠAIS. Viņi arī iet pie Dieva, kā pie Dieva iet cilvēki, kuri Viņam netic. Tas ir mūsu kopīgais ceļš, un šajā ceļā visi ir mīlēti.

Tāpēc mūsu pirmais uzdevums – atbildēt ar MĪLESTĪBU TIEM, KURI STĀV AIZ SOCIĀLO KATAKLIZMU KULISĒM, UN VISIEM, KURI PIEDALĀS SOCIĀLAJĀ PRETNOSTATĪJUMĀ. Pie kam šai mīlestībai ir jākļūst par REĀLU ENERĢIJU, KURU IZVEIDOSIET JŪS, IEMIESOTIE GAISMAS DARBINIEKI, UN AR SAVU AUGSTĀKO “ES” PALĪDZĪBU SPĒSIET NOSŪTĪT UZ NOTURĒŠANAS SPĒKU FORMĒJOŠOS SAKRĀLO SIRDI, PIRMKĀRT – UZ ROBOTIZĒTO BŪTĪBU AUGOŠO SIRDI, PAR CIK AGRESIJAS PERĒKĻUS ŠAJĀ ETAPĀ INICIĒ PIRMKĀRT VIŅAS. NOSŪTIET ŠO MĪLESTĪBAS ENERĢIJU ARĪ PRETIMSTĀVOŠO PUŠU APVIENOTAJAI APZIŅAI.

Bez tam mēs esam aicināti noformēt vienotu Enerģētiskās informācijas paketi Robotizētajām būtībām, mēs spējam AUGSTĀKĀS APZIŅAS UN IEKŠĒJĀS SIRDS līmenī aiznest līdz viņām enerģētisko informāciju par viņu nemirstību. Par cik pēc šīs pasaules vibrāciju paaugstināšanās, pēc tās pārvešanas uz augstāku frekvenci, robotizētajām būtībām un dažiem citiem Noturēšanas Spēku pārstāvjiem ir GARANTĒTA NE TIKAI DZĪVES TURPINĀŠANĀS, bet arī HARMONISKĀKA DZĪVES TURPINĀŠANĀS – CITĀ PASAULĒ. Viņi nespēj vienkārši pieņemt šo informāciju un noticēt tai, tāpat kā daudzi jūsu pasaules cilvēki nespēj noticēt Dievam, nemirstībai, Garīgajam sākumam. Tāpēc mēs nodosim to īpašā veidā – PRIEKŠĀ STĀVOŠĀ PLANETĀRĀ DARBA LAIKĀ.

Mūsu otrais uzdevums ir ne mazāk svarīgs. Kā mūsdienu Gaismas Darbiniekiem jums piemīt Daudzdimensionālo Gaismas Radītāju spējas. Un šīs spējas ir laiks aktīvāk pielietot praksē. Ir pienācis laiks aktīvi pastrādāt AR JŪSU PASAULES EVOLUCIONĀRĀS STRUKTŪRAS PAMATU. Šī Struktūra tagad nosaka tieši jūsu pasaules tehnogēno attīstību. Pievērsiet uzmanību vārdam “TEHNOGĒNAIS”. “TEHNO-GĒNS”, tehnoloģiskais Gēns joprojām ir noteicošais, dominējošais šajā Struktūrā. Viņš nosaka visas jūsu sabiedrības kā TEHNO-SISTĒMAS dzīvi. Bet no tehnosistēmas izriet arī jūsu pasaules sabiedriskā iekārta. Šis “TEHNO-GĒNS” ļauj eksistēt varai, kura balstās UZ PĀRVALDĪŠANAS TEHNOLOĢIJU – bez saiknes ar Garīgo, Dievišķo. Mūsu uzdevums – transformēt “TEHNO-GĒNU” dabiskā, dabas dotā “GARĪGĀS EVOLŪCIJAS GĒNĀ”.

Pirmkārt tieši ar šiem diviem uzdevumiem ir saistīts planetārais darbs, kuru Gaismas Ģimene piedāvā veikt 2014. gada 11. martā. Šī darba laikā Gaismas Darbinieki ir aicināti nodemonstrēt PATIESU, ĪSTU VIENOTĪBU, UZSTĀTIES KĀ VIENOTAM KOLEKTĪVAM RADĪTĀJAM. Tas tajā skaitā ļaus novērst enerģētiskos trūkumus vienotajā kolektīvajā Gaismas Darbinieku enerģētiskajā laukā, kurš tagad ir ieguvis nevēlamu transformāciju jūsu domstarpību rezultātā.

Bet tagad – atbilde uz to jautājumu, kāpēc vienā no Gaismas Ģimenes informatīvajiem laukumiem (“Gaismas Grupas” vietnē – S.K. piezīme) tika rekomendēts publicēt rakstu “Krimai vajadzīgs informatīvs atbalsts”. Mūsu dārgie! Krimai patiešām ir vajadzīgs atbalsts. Un ne tik daudz informatīvs, cik – ENERĢĒTISKI INFORMATĪVS! Tagad lieta nav tajā, kurā pusē stāv Krima un kā politiskās intereses tā aizsargā. Gaismas Ģimenes vārdā pavēstu jums, ka šeit, Krimā, pašreiz smalkajā plānā atrodas īpašs enerģētisks centrs, savdabīgs enerģētiskās informācijas mezgls. Nav nejaušība, ka Gaismas Darbinieku uzmanība pašlaik tiek piesaistīta Krimai. Šeit ir Harmoniskā Notikumu Pilnuma Spirāles Sakrālais centrs. Attīstoties, šis notikumu pilnums ienesīs harmoniju starpnacionālajās un politiskajās attiecībās. Sakrālajā centrā Krimas teritorijā ir enerģija, nepieciešama gan visiem Ukrainas, gan Krievijas, gan Eiropas iedzīvotājiem. Tāpēc tieši tagad, lasot šo informāciju, aicinu VISUS GAISMAS DARBINIEKUS nosūtīt Mīlestību uz Krimas Sakrālo Sirdi. Domās uzzīmējiet uz Krimas teritorijas astoņstaru Gaišzilo Zvaigzni. Piepildiet šo Zvaigzni ar ĪSTENU LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES EŅĢEĻU BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS enerģiju. Aizvāciet visas domstarpības! Pēc kāda laika jūs pārliecināsieties: tas, kas bija domstarpības, kļūs par pamatu patiesai visu cilvēku, dzīvojošu gan Ukrainā, gan Krievijā, gan Eiropā, gan Amerikā, Savienošanai. Sāciet plūstoši vīt vaļā Harmoniskā Notikumu Pilnuma Spirāli, virzoties pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Lai spirāle pakāpeniski aptver visas Ukrainas teritoriju… Veiciet astoņus vijumus. Ārējiem vijumiem jau ir jāaptver gan Eiropas, gan Krievijas teritorija. Lai Spirāle ar Harmonijas Enerģiju apvieno Eiropu-Ukrainu-Krieviju. Vērojiet, kā sākumā iegaismojās Ukrainas teritorija, bet pēc tam viņai blakus atrodošos valstu teritorijas. Sūtiet uz jauno, HARMONISKO telpu, kura rodas, jūsu mīlošo siržu enerģiju.

Samērā ar jūsu kopīgo darbu Gaismas Darbinieku domstarpību enerģija samazināsies, Vienotības Enerģija ievērojami pieaugs! Mēs to redzam. Mēs to zinām.

Gaismas Ģimene gaida jūs planetārā darba veikšanai 11. martā. Esam pārliecināti, ka jūs veiksiet to kā VIENOTS GAISMAS BŪTŅU KOLEKTĪVS.

Un ziniet: vairs nav notikumu attīstības varianta, kad sociālie konflikti pāraugs liela mēroga starpnacionālos konfliktos. Mēs esam jaunajā Realitātes Koridorā, kur tamlīdzīgi notikumi ir NEIESPĒJAMI. Miers un harmonija šajā Realitātes Koridorā uzvar. Un tas patiesi ir tā.

Augšupceltais Skolotājs Kut Humi:

Sarovas Serafims,

Tarass Ševčenko,

Dmitrijs Donskojs – ar lielu Mīlestību un ticību cilvēkiem.

2014.03.04.

 

UZMANĪBU! INFORMĀCIJA PAR PLANETĀRO DARBU, PAREDZĒTU 2014. gada 11. MARTĀ, TIKS PUBLICĒTA PĒC GAISMAS DARBA VEIKŠANAS 6. MARTĀ.

 

Pievienots 04/03/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/7962

Tulkoja Jānis Oppe[1] Skat. Дмитрий Донской. Dmitrijs Ivanovičs (Donskojs) – Novgorodas kņazs (1363—1389). (Tulk. piezīme)

[2] Skat. Сергий Радонежский. Radoņežas Sergijs. (Tulk. piezīme)

[3] Skat. Тро́ице-Се́ргиева Ла́вра. Trijādības-Sergija Lavra. (Tulk. piezīme)

[4] Skat. Серафим Саровский. Sarovas Serafims. (Tulk. piezīme)

[5] Skat. Тарас Шевченко. Tarass Ševčenko. (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email