Магниты Духа

EL MORIJA caur Marinu Shults. PASAULES MĀTES STARĀ

0_66cc4_66d616f1_XL

Manas dārgās planētas Zeme sievietes! Šodien ir pienākusi tā diena, kura uz jūsu planētas no pagājušā gadsimta tiek uzskatīta par dienu, kad tiek godināts Sievišķais Sākums un atzīta Pasaules Mātes lielā nozīme, Viņas klātbūtne uz planētas un Viņas radošā misija par labu visai planetārajai evolūcijai. Šajā dienā gribu dāvāt atbalsta Enerģiju planētas Zeme sievietēm un teikt jums novēlējuma vārdus.

Dārgie Gaismas Radītāji, kuri nes Lielo Sievišķo Sākumu savos iemiesojumos! Mīļās un brīnišķīgās planētas Zeme sievietes! Es šodien apsveicu jūs nevis vienkārši ar tradicionālajiem 8. Marta svētkiem. Nē, ir laiks atzīt faktu, ka tie ir īpaši svētki, un tos savā laikā iniciēja Pasaules Mātes Stars. Nav nozīmes, kāda sākotnējā jēga tajos bija ielikta. Galvenais ir noticis. Uz planētas šajā dienā vairumā pasaules valstu svin SIEVIETES dienu un ar godbijību pasniedz veltes tām, kuras ir mātes, māsas, sievas, meitas, cienījamas darbinieces, vienkārši brīnišķīgas sievietes, ar kurām ir pilna visa Zemes pasaule. Šie svētki – kaut vai vienu reizi gadā – visai pasaulei uzsver Sievišķā Sākuma neapstrīdamību un diženumu jūsu dzīvē.

Pašreiz Noturēšanas Spēki pastiprina agresiju sava pasaules kundzības mērķa sasniegšanas dēļ, veicina duālisma enerģiju aizturēšanu jūsu dzīvē. Viņi mēģina uzspiest savu gribu visām tautām, izraisot lokāla rakstura karus un iznīcinot prieka un mostošās sava gaismas diženuma apzināšanās cilvēku apziņā – asnus. Mēs pastāvīgi sākām jums, ka dualitāte ir atcelta, un jūs esat Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, kuriem ir tiesības jebkurā ātrumā atgriezt savu Dievišķību un sākt būvēt Jauno Pasauli.

Šajos apstākļos Sievietes, harmonizējošā sievišķā sākuma, loma pieaug. Tā kā nekad iepriekš ir nepieciešama visai planētai! Sākas Pasaules Mātes Laikmets. Viņa nevis vienkārši dod iespēju attīstīties Sievišķajam Sākumam. Jaunais Laikmets nes Sievišķā Sākuma – kā noteicošā spēka – PRIORITĀTI. Nav noslēpums, ka vairums Gaismas Darbinieku ir sievietes. Daudzas no viņām rada Pasaules Mātes Starā. Viņām nav viegli būt planētas Gaišo Spēku avangardam! Taču viņām visām bez izņēmuma ir stiprs atbalsts smalkajā plānā un pirmkārt no tām Māsām, kuras ir Pasaules Mātes Staru pārvadītājas un svēti nes Diženās Mātes enerģijas Zemes atdzimstošajā dzīvē. Tagad tādu Gaismas Māsu planētas smalkajā plānā ir īpaši daudz. Dažas no viņām ir atnākušas no citām planētām un pat no tālām Pasaulēm. Un kopā ar savām iemiesotajām māsām īsteno planētas cilvēku apziņas pamodināšanu un viņu izvešanu no dualitātes miega. Šī smalkās un blīvās pasaules kopība rada īpaši labvēlīgu enerģiju savienojumu visu Zemes sieviešu misijas īstenošanai. Un iemiesotajam Sievišķajam Sākumam ir apzināti jāattiecas pret to, ka neviena sieviete nav vientuļa, bet, otrādi, dzīvo, strādā un rada kopīgi ar savām smalkmateriālajām Māsām. Sajūtiet šos neredzamos Mīlestības pavedienus, dārgās Zemes sievietes!

Jūs, manas dārgās sievietes, esat galvenās vēstītājas par jauno dzīvi un par tās attīstības jaunajām iespējām! Jūs, būdamas pie ģimenes un jaunu bērnu dzemdināšanas sākotnēm, dodat iespēju ieiet dzīvē jaunajām visas planetārās dzīves evolucionārās pārvēršanās programmām. Caur jums Pasaules Mātes Dievišķā Enerģija ir gatava izlīt pār jūsu ciešanu Pasauli. Un nodzēst visus cilvēku sprieguma un nesapratnes perēkļus. Tieši caur Sievišķo Sākumu izvēršas Zemes cilvēces pārveidošanās Dievišķā programma. Un kopā ar to, pateicoties Sievietei, notiek cilvēces daudzdimensionālā Genoma pārvēršanās. Un to ir svarīgi apzināties. Uz šo brīdi starp visiem cilvēkiem tieši vairums sieviešu ir izteikušas savu nodomu būt par jaunā Daudzdimensionālā Genoma, jauno Evolucionāro Dievišķo Programmu nesējām. Un daudzas no jums, dārgās sievietes, savu Augstāko “Es” līmenī veic nopietnu darbu šajā virzienā. Sievietes tagad stāv Daudzdimensionālā Apvienotā Genoma radīšanas sasniegumu nodošanas jauno bērnu plūsmai galvenajās pozīcijās. Šis process jau ir iedarbināts, un mēs pateicamies visām sievietēm, kuras ir sākušas evolucionārās jaunrades jauno vilni.

Dārgās mūsu brīnišķīgās planētas sievietes! Arī Gaija savā “Es” nes brīnišķīgo Sievišķo Sākumu. Un katra no jums ir Viņas kvēli mīlēta meita. Un tāpēc aicinu jūs savās domās, emocijās un darbībās atbilst mūsu planētas evolucionārās pārvēršanās plānam. Samērojiet savu dzīvi ar Viņu. Viņa jums dos izsmeļošas atbildes un neapšaubāmi atbalstīs vislabākajā veidā.

Bet tagad es atgriežos pie tā, cik grūti pašreizējā laikā jebkurai sievietei ir izturēt sociālās un politiskās agresijas presingu. Manas dārgās! Esmu laimīgs jums teikt, ka tagad Augstākajās Pasaulēs ir radīts speciāls atbalsta Dienests sievietēm, kuras strādā planētas Zeme Jaunās Pasaules radīšanā. Tas ir izdarīts pēc Pasaules Mātes iniciatīvas. Un jūs varat piesaukt šī Dienesta darbinieces palīgā jebkurās situācijās. Ir grūti palikt līdzsvarotai, kad apkārt valda netaisnība, cilvēki tiek pakļauti vardarbībai, kad cilvēkiem neļauj pieņemt tos lēmumus, uz kuriem viņi ir gājuši visu savu dzīvi un kuru dēļ ir gatavi ziedot dzīvību. Un tieši tādos smagos apstākļos arī pieaug sievietes nozīmīgums – kā stabilizējošam spēkam, kā noturošam faktoram, kā saprātīgam un visu piedodošam Sākumam – Diženās Mātes Sākumam, no kuras nāk Mīlestības Stari pie visiem Viņas bērniem, lai kurā pusē viņi nespēlētu savas lomas. Sieviete ir aicināta pacelties pāri situācijai, piesaukt palīgā Baltās Brālības Māsas un Pasaules Māti un dot savu ieguldījumu notiekošā stabilizācijā, lai kāds tas nebūtu.

Sievietei tagad tiek piešķirta izšķirošā loma planetārā līdzsvara nodibināšanā. Un katrai sievietei priekš tā ir nepieciešamais potenciāls. Vajag tikai apzināties tā esamību un pilnīgas atklāšanas iespēju. Un tāpēc vēlreiz saku Mīlestības vārdus visām planētas Zeme sievietēm:

Mūsu dārgās Sievietes! Jūs esat Lielā Sievišķā Sākuma nesējas gan uz Zemes, gan visā Visumā! Mēs ar jums lepojamies. Jūs esat Jaunā Laikmeta Karoga nesējas, tāpēc ka šis Laikmets ir Pasaules Mātes Laikmets. Un nav nejauši, ka visas jūs atnācāt šajā iemiesojumā tieši kā Sievietes! Jebkura no jums gribēja iziet šo Lielās Mātes ceļu zemes iemiesojumā. Ziniet, ka Māte-Dieviete ir katrā no jums! Jūs esat mīlētas un godātas! Un Gaismas Ģimene ne velti lepojas ar tiem Jāņtārpiņiem, kuri ir visas Zemes Sievietes! Mirdziet vienmēr un visur! Ziniet, ka Diženās Mātes Starus neviens nespēj apturēt vai neitralizēt. Lai jūsu Siržu Lielā Gaisma iekļūst visur! Neaizmirstiet, ka aiz katras no jums stāv Baltās Brālības Māsas. Ar katru no jums norit pastāvīgs darbs, kurš veicina jums nepieciešamā potenciāla uzkrāšanu jūsu gaismas spēju izvēršanai.

Visas Gaismas Ģimenes vārdā es šodien apsveicu planētas Zeme Sievietes ar Diženās Pasaules Mātes pamošanās katrā no jums svētkos. Tas notiek tieši tagad. Iespējams, ka dažās tas norit grūti, nav notiekoša pilnas apzināšanās. Taču Diženās Mātes Mīlestība pakāpeniski palīdzēs jums apzināties savu svarīgo lomu visu pretnostatīto pušu samierināšanā, visas planetārās dzīvības Lielās Savienošanās procesā, kā arī vienīgā pareizā ceļa izvēlē priekš visas cilvēces. Un šis ceļš ir ierakstīts jūsu Sirdīs – tas ir Mīlestības, Saskaņas, Savienošanās un pilnīgi harmoniskas eksistences Ceļš. Un šo ceļu ir novēlēts visai Pasaulei atklāt tieši Sievietēm! Noliecam galvas šīs SIEVIETES svētās misijas priekšā!

Visas Gaismas Ģimenes vārdā, ar mīlestību EL MORIJA

2014. gada 8. martā

Милые наши женщины,

Радость и счастье несущие!

Милостью Божьей повенчаны

С жизнью земною, текущею.

Мать всех Миров, всего Сущего

Правит чрез вас Свою Волю.

Будьте же Ей послушны

И не бегите от доли.

Доля та светлая, важная,

Для человечества славная:

Дарите Миру Гармонию,

Жизни Вселенской Симфонию.

Чаще идёте на жертвы

Ради спасенья людского.

Чаще потом возрождаетесь

Среди смятенья земного.

Лучики светлые, нежные –

Матери Мира сияние.

Сделайте Землю прибежищем

Нравов святых  Мироздания.

Сделайте подвигом Света

Жизнь, на Земле проходящую,

Светлой Зарницей Рассвета

Восстановите Счастье!

Мы прославляем народы,

Пламень Любви берегущие.

Пламенем тем окроплёны

Женщины, жизнь несущие!

Матерь Миров в сиянии

Звёздного облачения

Славит Своими Лучами

Женские выявления.

Слава Великая Матерь Мира,

Свет и Любовь направляющая

В самую женскую сущность,

Жизнь на Земле рождающую.

Мы прославляем в Космосе

Женских Лучей величие.

Будем хранить в молчании

Матери Сердце Великое!

Мы любим , Матерь Мира,  во всём и всегда!

Mūsu mīļās sievietes,

Prieku un laimi nesošās!

Dieva žēlastībā salaulātas

Ar zemes dzīvi, plūstošo.

Visu Pasauļu, visa Esošā Māte

Pauž caur mums Savu Gribu.

Tad esiet Viņai paklausīgas

Un nebēdziet no likteņa.

Liktenis šis gaišs, svarīgs,

Cilvēcei lielisks:

Dāvājiet Pasaulei Harmoniju,

Visuma dzīves Simfoniju.

Biežāk upurējaties,

Lai glābtu cilvēkus.

Biežāk pēc tam atdzimstat

Zemes jukās.

Stariņi gaiši, maigi –

Pasaules Mātes mirdzums.

Padariet Zemi par patvērumu

Pasaules-ēkas svētajiem tikumiem.

Padariet par Gaismas varoņdarbu

Dzīvi, uz Zemes paejošo,

Ar gaišu Rītausmas Blāzmu

Atjaunojiet Laimi!

Mēs slavinām tautas,

Mīlestības liesmu glabājošas.

Ar šo liesmu apslacinātas

Sievietes, dzīvību nesošās!

Pasauļu Māte

Zvaigžņu ietērpa mirdzumā

Ar Saviem Stariem cildina

Sievišķās izpausmes.

Slava Diženajai Pasaules Mātei,

Gaismu un Mīlestību sūtošai

Pašā sievišķajā būtībā,

Dzīvību uz Zemes dzemdinošā.

Mēs slavinām Kosmosā

Sievišķo Staru diženumu.

Glabāsim klusējot

Mātes Sirdi Diženo!

Mēs mīlam, Pasaules Māte, visā un vienmēr!

 

 

El Morija (pieņēma Marina Shults)

 

Pievienots 07/03/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/7973

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email