Магниты Духа

KRAJONS caur Marinu Shults. Čenelings 2014. gada 23. februārī, Rīgā

(Čenelings ir izrediģēts publikācijai)

 Čenelings

Marina Shults

Labrīt, dārgie draugi! Es sveicu jūs jaunā tikšanās reizē ar Krajonu un Arheirar. Šodien mums ir apbrīnojama tikšanās. Domāju, ka vairums no jums zina, ka 21. februārī palika 2 gadi kopš tā brīža, kad Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskā Padome paziņoja par Dualitātes Eksperimenta atcelšanu uz mūsu planētas. 21. februārī mēs saņēmām apsveikumu no Galaktiskā Kristus Melhisedeka, tas ir publicēts[1]. Zemes Gaismas Darbiniekiem ir pasniegts Goda Raksts par lielā apjoma gaismas darbu, kurš veikts šo 2 gadu laikā. 22. februārī, nākošajā dienā, palika 5 gadi no dienas, kad Krajons vadīja pirmo čenelingu šajā zālē. Mēs esam kopā jau 5 gadus! Bez tam ir pagājuši 2 gadi, kopš Krajons čenelingos sāka ar mums veikt gaismas darbu. Pirmie 3 tikšanās ar viņu gadi sastāvēja no informācijas saņemšanas. Ņemot vērā klātesošo gandrīz pastāvīgo sastāvu un viņu stipro gaismas sagatavotību, Krajons čenelingos sāka plānot gaismas darbu veikšanu.

Šodien – 23. februārī – arī ir svētku datums. Šajā dienā mēs vienmēr apsveicam mūsu vīriešus. Es gribu sveikt mūsu vīriešus kā Vīrišķo Sākumu mūsu gaismas darbā.

Mēs atkal ar jums būvējam gaismas kristālu mūsu darba telpā un piepildām viņu ar mīlestības enerģiju, savu dvēseļu ziediem. Noliekam kristāla centrā Zemi.

Tagad mēs sākam Meditāciju. Meditāciju man nodiktēja Krajons, Allas Loiteršteinas muzikālais noformējums.

 

MEDITĀCIJA

Savienošanās ar Stihijām

Mani dārgie Eņģeļi! Atkal sāksim būvēt Savienošanās tiltu starp visām planetārās dzīvības formām. Jums izdevās pabūt ūdeņraža atomam un izdarīt patiesi brīnišķīgu atklājumu, piekrītot veikt ceļojumu pa visu Visumu. Jūs spējāt apzināties, cik lielā mērā viņa dzīvība ir Vienotība. Bet arī ar to ir par maz, lai atkal atgrieztos pie sava sākotnējā Dievišķā stāvokļa – tā stāvokļa, no kura jūs atteicāties, aizejot uz Zemes matērijas blīvajiem slāņiem. Jums tagad neatliekami vajag nodibināt savstarpējās saiknes, pārtrūkušas ar visu planētāro dzīvību.

Jūs veicāt diženu darbību, radot un aktivizējot Zemes cilvēces Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību. Bet iedomājieties, ka arī dažām citām dzīvības formām ir Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtības struktūra, ar kuru var apvienoties uz Mīlestības un savstarpējas Uzticēšanās viļņiem. Šī apvienošanās nesīs mieru visai planētai, nesaraujama visu Gaijas dzīvības formu savienība radīs uz planēts to dzīvi, uz kuru jūs visi tiecaties. Katra forma ir savādāka, bet kopā jums jārada tā DZĪVĪBAS SAVIENĪBA, kura ļaus planētai kļūt citādai.

Un ar ko sāksim, mani dārgie Eņģeļi? Mēs ar jums jau dzīvojam jūsu lineārajā laikā to gadu, kurā jūs intensīvi nodarbojaties ar dimensiju un Pasauļu satuvināšanu. Un par kādām Pasaulēm ir runa? Vai tās ir tikai dažādu dimensiju Pasaules? Palūkosimies uz šo jautājumu plašāk. Katra Dabas valstība – tā ir īpaša Pasaule. Katra jebkuras dzīvības formas kopa – tā ir atsevišķa pasaule. Un šīs Pasaules obligāti neatrodas dažādās dimensijās. Tās var atrasties gan jums blakus četrdimensionalitātē, gan zemāk pa dimensijām, gan ievērojami augstāk. Un vēl neaizmirstiet stihisko spēku pasauli, ar kuriem jums arī vajag iemācīties dzīvot harmonijā, savstarpējā sapratnē un līdzsvarā.

Un tāpēc mēs sāksim izdaiļot Zemi ar jaunām mīlestības, saskaņas saiknēm gan starp Pasaulēm, gan starp dimensijām, gan starp dažādiem dabas spēkiem.

Mani mīļie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules! Jūsos ir visa informācija par Visuma bezgalīgo dzīvi. Jā, tas neapšaubāmi tā ir. Taču jūs no tā šķīrāties, ejot zemes iemiesojumos. Dualitātes Eksperimenta veikšanas laikā Visumā daudz kas ir izmanījies, iespējams – atjaunojies vai transformējies. Ir parādījušās citas dzīvības formas un radušies jauni viņas izpausmes formāti. Bet jums tagad vajag savienoties ar visām Visuma dzīvības formām. Mēs spēsim atjaunot iepriekšējās savstarpējās saiknes, sākot atkalapvienošanos ar Zemes dzīvības formām, bet caur viņām būs vieglāk iziet arī uz Visuma dzīvību. Un tāpēc sapratīsim, kā tad var radīt Savienošanās tiltus starp visām Zemes dzīvības formām. Tas ir pietiekami vienkārši, ja ir liels krājums sirds enerģijas – Savienošanās enerģijas, Mīlestības enerģijas, Svētlaimes enerģijas no saplūšanas ar visiem… Bet šo saplūšanu vienmēr pavada Svētlaime. Iztēlojieties, ka jūs savienojaties ar kvēli mīlētu bērnu, kuru ļoti sen neesat redzējuši… Un cik labi jums ir no šīs tikšanās! Jūs pat saprast nevarat, kā gan varējāt dzīvot tālumā no viņa… Un satikšanās prieks paies, bet paliks apziņa par atjaunoto tuvību, jauno stāvokli, pilnīgi jaunām iespējām un jaunu satikšanos ar auglīgu kopradīšanu, kuru pavada jaunu dzīves programmu izstrādāšana Vienotībā ar Gaiju. Un pilnīga visas dzimtās planētas dzīvības Vienotība.

Mani dārgie! Šodien es piedāvāju jums veikt neparastu, taču ārkārtīgi nepieciešamu darbu. Domāju, ka tieši pēc tā izpildīšanas jums kļūs vieglāk veikt dažādas apvienošanās ar visu planetāro dzīvību pakāpes. Par ko es runāju? Es piedāvāju pievērst savu uzmanību stihiskajiem spēkiem. No viņiem ir atkarīgs ļoti daudz visu Gaijas dzīvības formu līdzsvara un savienošanās saskaņotības sasniegšanā. Un jums kļūs pilnīgi skaidrs jautājums par Stihiju eksistences principiem uz jūsu planētas, par iespējām sazināties ar viņām, kā arī – sasniegt savienošanos, balstoties uz mīlestību un pilnīgu savstarpējo sapratni.

Sākšu ar to, ka katra Stihija uz Zemes ir tikai analoģiskas Stihijas Kosmosā atspoguļojums. Un par cik katra Stihija nes savas, īpašas, funkcijas planētas spēku kopējā balansā, tad viņu var izpētīt, ar viņu var iepazīties un sadraudzēties, ar viņu var sastādīt kopējus plānus planētas pārkārtošanās palīdzībai. Stihijas – tās ir dzīvas Garīgas Būtības. Viņas vienmēr ir laimīgas no sazināšanās ar jums. Un tāpēc mēs vispārējā Savienošanās plāna pirmajā vietā liekam – apvienošanos ar Stihijām kā garīgām saprātīgām būtnēm.

Tālāk man jums jāpavēsta, ka tieši Stihijām ir, un sen, sava pašu Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne. Dažiem viņa ir pazīstama kā Stihiju Kodols. Ar Viņu var sazināties, ieiet kontaktā un vienoties dažādos jautājumos. Ar šo Stihiju Kodolu jūs varat mijiedarboties arī stihiskā līdzsvara jautājumos. Viņa palīdzība ir nenovērtējama dziedniecības jautājumos visos plānos, visās dimensijās. Un nedomājiet, ka šī stihisko spēku Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne sastāv tikai no četrām jums zināmajām Stihijām – uguns, gaisa, ūdens un zemes. Visi elementāļi, iesaistīti stihisko spēku darbā, arī ietilpst šajā Kolektīvajā Gaismas Būtībā. Bez tam ir saistītie dabas spēki, neapzīmēti speciālā terminoloģijā, kuri arī ietilpst šīs Gaismas Būtības sastāvā. Viņai ir attīstīta struktūra un ir savdabīgs Augstākais “Es” dabas, stihiskajiem spēkiem uz Zemes. Taču Stihijas strādā arī Kosmosā. Un tāpēc šai Kolektīvajai Būtībai savā struktūrā ir arī saiknes ar kosmiskajām Stihijām. Iedomājieties, ka šī Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība ir augsta Garīga Būtība, ar kuru jūsu pilnīgi varat nodibināt savstarpēju uzticību un kopradīšnu.

Krajons jums šodien piedāvā nodibināt kontaktu ar Stihiju Kodolu un tādā veidā nodibināt savienošanos ar Stihijām un visām viņām paralēli pakārtotajām valstībām. Tādā veidā jūs iziesiet uz stabilu kontaktu ar visām pārējām dzīvības formām, tāpēc ka nav nevienas no viņām, kurā nestrādātu Stihijas vai viņu Kolektīvā Gaismas Būtība.

Sāksim ar vispārīgo pieeju mūsu darbam. Tā nav sarežģīta, taču nes dažas īpatnības izpildījumā. Būtu loģiski domāt uzreiz vērsties pie Stihiju Kodola. Taču tiešā veidā vērsties pie viņa nav visai pareizi. Iegaumējiet, ka Stihijas strādā visās dimensijās, un jums ar Stihiju Kodolu vajag savienoties tā, lai savienošanās notiktu visās dimensijās. Kā to izdarīt, strādājot četrdimensionalitātes telpā? Šeit jums palīgā nāk Zemes cilvēces Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība. Viņa taču arī ir daudzdimensionāla. Tieši caur šo Gaismas Būtību mēs tad arī sāksim mijiedarbību ar Stihiju Kodolu. Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību līmenī savienošanās notiek ievērojamā pakāpē pilnīgāk un paliek nesaraujama, tāpēc ka nodibinātie savstarpējie sakari nes citu enerģētisko informāciju un tiek noturēti augstākā līmenī. No šī jaunā līmeņa arī jums kļūs vieglāk mijiedarboties ar Stihijām un visiem stihiskajiem dabas spēkiem.

Mani dārgie Eņģeļi! Sākam mūsu darbu. Nosēdieties ērtāk. Sakoncentrējiet savu uzmanību uz savu Sakrālo Sirdi un jūsu Vienoto Sakrālo Sirdi. Ieskatieties viņas dziļumā. Tur ir viss Kosmoss, tur ir arī visa zemes dzīvība… Sakrālajai Sirdij izmēram nav nozīmes. Jūs varat ietilpināt viņā vienu dzīvības formu, un varat – visas Galaktikas dzīvības formas…

Un tieši viņā jums ir vieglāk strādāt jautājumos par Savienošanos ar jebkuriem spēkiem vai dzīvības formām, ieskaitot arī Stihijas. Atrodiet savā Sakrālajā Sirdī to telpu, kur pukst cilvēces Kolektīvās Gaismas Būtības vienotais pulss… Pacentieties izjust šo ritmu… Tas būs jums ļoti tuvs, tāpēc ka Zemes cilvēces Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība ir jūsu dzimtā Būtība, visu jūsu un ne tikai jūsu Augstāko “Es” Būtība.

Vērsieties pie cilvēces Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtības, izsakot Nodomu savienoties caur viņu ar Stihiju Kodolu… Pārlūkojiet tos procesus, ar kuriem Viņa atbildēs uz jūsu Nodomu… Un Viņa noteikti atbildēs! Izjūtiet Viņas prieku un cerību uz šo nākamo savienošanos. Viņa jums atbild… Pieņemiet viņas atbildi… Tā ir piepildīta ar mīlestību un atzinību par jūsu Nodomu. Un Viņa dabiski ir gatava kopā ar jums to izpildīt…

Bet tagad atkal savas Sakrālās Sirds dziļumā atrodiet to telpu, kurā valda Augstība Stihiju Kodols… Nedomājiet, ka tas ir ļoti sarežģīti. Gluži otrādi… Jūs varat ieraudzīt viņu darbībā, dinamikā… Tas arī ir apsveicami. Pacentieties iekļauties šajā dinamikā un pēc kārtas pieskarties katrai Stihijai… Jūs uztvers gaisa kustība, apgaismos un sasildīs uguns, ar tīru avota asaru jūs apmazgās ūdens, pastiprinās jūsu ķermeni zeme… Paskatieties – ir parādījušies gan rūķi, gan elfi, gan salamandras, gan undīnes… Visi ar interesanti gaida jūsu darba turpinājumu…

Bet tā vēl nav savienošanās, uz kuru mēs tiecamies… Savienošanās gaida savu mirkli… Un mēs darbojamies tālāk…

Tad kāds Viņš ir, Stihiju Kodols? Paskatieties uzmanīgi! Viņu jums parādīs pašas Stihijas, palūdziet to viņām… Viņš var būt gan Gaismas stabs, gan Būtība ar noteiktām formām, gan pat dažiem no jums Viņš liksies līdzīgs gara auguma cilvēkam, kurš tur savās rokās atslēgu no visām Stihijām. Nav nekā neiespējama jūsu uztverei… Galvenais, lai jūs spētu Viņu ieraudzīt…

Un tagad adresējiet Viņam tādu pašu Nodomu kā cilvēces Vienotajai Kolektīvajai Gaismas Būtībai. Sakiet, ka no šī brīža jūs gribat būt vienoti ar Viņu un visiem Viņam radniecīgajiem spēkiem… Pastāstiet par savu mīlestību pret stihiskajiem spēkiem… Atgādiniet, ka reiz jūs pratāt mijiedarboties pilnīgā saskaņā… un mīlējāt, cienījāt viens otru. Un tas patiešām tā bija…

Palūdziet veikt Savienošanos ar Zemes cilvēces Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību… planētas stihiskā līdzsvara nodibināšanas… un pilnīgas, secīgas visu dzīvības formu Savienošanās vārdā…

Jūs varat izdzirdēt, ieraudzīt vai sajust Viņa atbildi uz jūsu izteikto Nodomu…

Un mēs sākam redzēt Savienošanās procesu starp šīm divām lielajām Gaismas Būtībām. Lai šis process noritētu sekmīgi un harmoniski, savā Sakrālajā Sirdī radiet zelta sfēru. Izstiepiet varavīkšņainus starus no šim Kolektīvajām Būtībām uz šo sfēru… Paskatieties, kā norit šī savienošanās… Kādi notikumi to pavada… Bet notikumi jau notiek… Un kādi… Stihijas ir izveidojušas daudzkrāsainu tīklu, kurā organiski ieaužas cilvēces Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība. Skrien Svēto Uguņu uguntiņas, saistot šīs divas struktūras savā starpā. Jā… arī Svētās Ugunis mijiedarbojas šajā pasakainajā pārvērtībā…

Pasekojiet, kā process uzņem ātrumu… Un, lūk, tas sasniedz savu kulmināciju… Jūsu uzbūvētajā sfērā parādās Saules stars. Un Saule – Tēvs-Māte svēta šo notikušo savienošanos…

Paskatieties, kā ir izmainījusies Zeme… Uz viņas ir iedegušās jaunas visu dzīvības formu savienošanās ugunis, jo tikko kā jūsu radītā savienošanās taču savienoja viņas uz Stihiju pamata! Tas ir ļoti svarīgs solis, mani dārgie Eņģeļi!

Bet tagad piedāvāju nedaudz paklusēt un turpināt novērot jūsu Sakrālās Sirds telpu… Pavisam nedaudz uzmanības, un jūs spēsiet saprast, ka arī jūsu Sakrālajā Sirdī ir notikušas būtiskas izmaiņas. Kas tad ir noticis? Kāpēc Krajons tam pievērš jūsu uzmanību? Skatāmies uzmanīgi… Kā tagad izskatās tās lielās Gaismas Būtības, pie kurām jūs tikko kā vērsāties un kuru savienošanos jūs radījāt? Paskatieties uzmanīgi… Ir notikušas būtiskas un kvalitatīvas izmaiņas… Abas lielās Gaismas Būtības tagad neeksistē dažādās jūsu Sakrālās Sirds telpās… Viņas ir ieņēmušas vienotu telpu… Viņu krāsa ir izmainījusies… Un katrai no viņām ir kļuvis vairāk Gaismas… Un tā nav vienkārša Gaismas salikšanās, bet viņas palielināšanās daudz, daudz reižu… Bet tas nozīmē, ka ir notikusi abu Gaismas Būtību gaismas pastiprināšanās. Tas liecina par to, ka arī katrā no jums ir kļuvis vairāk Gaismas… Noturiet viņu, neizšļakstiet jūsu pašreizējās dzīves ikdienā…

Bet tagad mēs turpināsim mūsu darbību. Ir atlicis pavisam nedaudz. Vajag taču pabeigt iesākto būvniecību! Jā, tieši būvniecību, tāpēc ka katra savienošanās ved pie noteiktām struktūru izmaiņām, un tātad izkārtojas kaut kas jauns, pilnīgāks un progresīvāks. Un, kas ir pats galvenais, harmoniskāks. Tieši tas, kas tagad ir tik nepieciešams Gaijai un visām viņas dzīvības formām.

Jūs savās Sakrālajās Sirdīs radījāt Vienoto telpu divu neparasti spēcīgu Kolektīvu Gaismas Būtību Jaunradei. Jūsu radītā sfēra tagad ir tieši šī telpa. Un jums ir atlicis tikai piepildīt viņu ar savu mīlestību un dot dzīvības impulsu visas Zemes cilvēces eksistences pilnā vienotībā ar visiem stihiskajiem spēkiem jaunā etapa sākumam. Tad izdariet to! Piepildiet sfēru ar Mīlestības Enerģiju! Dodiet jaunu startu Stihiju Kodolam un planētas Zeme cilvēces Kolektīvajai Gaismas Būtībai. Paskatieties, kas sāk mainīties starp viņiem… un jūsu Sakrālajā Sirdī… Bet caur Stihijām jūs nodibināt sakarus arī ar visām Gaijas dzīvības formām… Kā gan citādi saprast to Gaismu, kura arvien lielākā pakāpē pieaug jūsu Sakrālajā Sirdī!.. Jūs esat sākuši Savienošanās procesu ar visām dzīvības formām… Taču priekšā vēl ir milzīgi daudz darba!

Paldies, Eņģeļi! Mēs esam beiguši mūsu darbu. Mēs spērām ļoti svarīgu soli planetārās Savienošanās jautājumā. Mēs strādājām arī dimensiju satuvināšanā. Un mēs izdarījām būtisku korekciju Zemes stihisko spēku izkārtojumā, dodot viņiem iespēju no šī brīža koordinēt savas darbības ar cilvēci… Arī jūs paši neaizmirstiet, ka tagad varat tiešā veidā vērsties pie Stihijām vai Stihiju Kodola. Pildīt ar viņiem kopīgus darbus planētas labiekārtošanā… Un ne tikai tam jūs varat izmantot radīto Savienošanos. Jums tagad ir pa spēkam mijiedarbība ar Stihijām visos planētas dzīvības procesu nodrošināšanas jautājumos. Bet atcerieties ne tikai par planētu! Katrā no jums arī strādā Stihijas. Viņas tagad ir īpaši gatavas palīdzēt jūsu dziedināšanai un evolucionārajai pārvēršanai… Atcerieties to, mani dārgie Eņģeļi!

Darbs ir pabeigts… Jūs klusi pateicaties visiem, kuri piedalījās mūsu maģiskajā jaunradē. Pateicieties arī visiem klātesošajiem… Pateicieties Stihiju Kodolam un katrai Stihijai… Pateicieties planētas Zemes cilvēces Vienotajai Kolektīvajai Gaismas Būtībai…

Pateicieties Gaijai… Pateicieties Tēvam-Mātei Saulei, svētījušai šo jauno Savienību…

Es, Krajons, piesātinu tikko izveidojušos savienošanās struktūru ar magnētisko enerģiju… Un priecājos kopā ar jums par tās izveidošanos…

Dārgie burvji! Jūs tikko kā radījāt jaunas harmoniskas saiknes uz jūsu planētas.

Mani dārgie burvji! Neaizmirstiet par savām iespējām un to, ka katram jums rokās ir dota SAVIENOŠANĀS burvju nūjiņa! Izmantojiet viņu biežāk… Radiet mieru un saskaņu uz savas planētas! Savienojiet Pasaules un Dimensijas! Viņu Savienošanās atrodas jūsu Sakrālajā Sirdī…

Un tas patiesi ir tā!

Ar mīlestību no Saules Tēva-Mātes Sirds Krajons

*     *     *

Es, Krajons no Magnētiskā Dienesta, sveicu jūs, mani dārgie Eņģeļi! Jūs tikko kā izpildījāt pietiekami sarežģītu planetāru darbu. Es jūs apsveicu ar to. Un man gribētos, lai jūs neaizmirstu to. Vienotībai ar stihijām, stihiskajai vienotībai, stihiskajam līdzsvaram gan dabā, gan uz visas planētas, gan jūsu visos ķermeņos, jūsu daudzdimensionālajā struktūrā ir milzīga nozīme jūsu virzībā uz Gaismu, jūsu kļūšanā par garīgu gaismas būtību. Un jūsu sagatavotībā Augšupcelšanai. Jums jāzina, ka planētas dažādās dimensijās stihijas izpaužas dažādi. Kaut kur plosās, un jūs to redzat četrdimensionalitātē. Bet kaut kur tas nenotiek. Un es gribu, lai jūs par to aizdomātos. Tas, ko jūs tagad radījāt – šī brīnišķīgā savienošanās, tā var vest jūs pie domas par iespēju radīt harmoniju ar stihijām četrdimensionalitātē. Man ļoti gribētos, lai jūs spētu apzināties šo iespēju. Tas notiks pakāpeniski, ja jūs pie tā strādāsiet. Bet stihijas tagad ir ar jums apvienojušās, un viņas ne mazāk kā jūs grib harmonisku eksistenci uz planētas. Tikai jums pareizi jāsaprot stihiju funkcijas, viņu darba mērķi. Nevis jādusmojas uz viņām, nevis jābīstas, bet jāsaprot, ka pēc veiktās savienošanās jūs varat ar viņām vienoties, jūs kopā ar viņām varat iecerēt noteiktus plānus gan planētas attīrīšanā, gan jaunu harmonisku telpu radīšanā, pie kam dažādās dimensijās, ieskaitot arī jūsējo, ceturto, un zemākās dimensijās. Bet tagad, pēc tam, kad jūs pastrādājāt par burvjiem, jūs iemācītos vēl vienu burvestību. Un tādēļ es jūs aicinu padomāt par to, ka būdami burvji, jūs mierīgi varat būvēt savu nākotni. Jums tam ir dotības. Un ja kaut kā trūkst, tad var iemācīties. Jums ir liela gaismas darba pieredze. Un tāpēc mēs šodien runājam par nākotnes būvēšanu. Un mēs runājam par to, kādu metodi tam lietot.

Сегодня время размышлять о Будущем.

Не том, что кроется в неведомой далИ.

А том, что рядом, здесь реализуется

Творцами Света! И творите его – вы!

 

А как же, милые, назвать всё светлое,

Что создаёте мыслью и руками?

Где грань раздела между будущими вами,

И теми, что несёте беззаветно

 

В ту жизнь, что проживаете стремительно,

Конструкции и элементы нового,

Которые, сейчас и здесь, воистину

Срастаются со сферой незнакомой.

 

Смещение произошло глобальное

Всех измерений и пространства-времени,

И вы идёте, время побеждая,

Вперёд – от измеренья к измерению.

 

Какой восторг! Завеса утончается,

И вот уже общаетесь вы с теми,

О ком всегда вы думали с отчаяньем,

Считая их в безвременьи потерянными.

 

Сближение Миров наглядно, зримо, чётко.

И только руку протяни друзьям навстречу,

Так сразу сердце – сердцу отзовётся.

И общее пространство для работ – намечено.

 

Вам надо знать, что все Миры планеты

Одной мелодией Любви согреты.

Вы песнь свою добавьте в этот хор,

Звучаньем радости наполните простор.

 

И голос сердца каждого из вас

Позволит чуду совершиться на планете.

Земля подарит счастье своим детям,

Приблизив вместе с вами Звёздный Час!

 

Родные Ангелы! Смелей вперёд смотрите.

Вы созданы Творцом, и сами вы – творцы!

Мир Новый бережно в сердцах своих растите,

И помните, что он – цветок вашей мечты.

 

Дать жизнь мечте, и дать цветку проснуться –

Задача вашей жизни, задача ваших дней.

Примите в сердце Свет, и им цветок окутайте.

И расцветёт мечта в сиянии огней.

 

Сегодня время размышлять о Будущем.

Не том, что кроется в неведомой далИ.

А том, что рядом, здесь реализуется

Творцами Света! И творите его – вы!

Šodien laiks spriest par Nākotni.

Ne par to, kas slēpjas nezināmā tālē.

Bet par to, kuru blakus, šeit realizē

Gaismas Radītāji! Un radāt to – jūs!

 

Bet kā gan, mīļie, nosaukt visu gaišo,

Kas radīts tiek ar domu un rokām?

Kur robeža starp jums nākotnē

Un tiem, kas nesat nesavtīgi

 

Uz dzīvi to, ko strauji dzīvojat,

Jaunā konstrukcijas un elementus,

Kuri, šeit un tagad, patiesi

Saaug ar sfēru nezināmu.

 

Ir notikusi globāla pārbīde

Visām dimensijām un telpai-laikam,

Un jūs ejat, uzvarot laiku,

Uz priekšu – no dimensijas uz dimensiju.

 

Kāda sajūsma! Aizsegs kļūst plānāks,

Un, lūk, jau sazināties ar tiem,

Par kuriem vienmēr domājāt ar izmisumu,

Uzskatot viņus par bezlaikā pazudušiem.

 

Pasauļu tuvināšanās uzskatāma, redzama, skaidra.

Un tikai roku pastiep draugiem pretī,

Uzreiz sirds – sirdij atsauksies.

Un kopējā telpa darbiem – iezīmēta.

 

Jums jāzina, ka visas planētas Pasaules

Viena Mīlestības melodija sasildījusi.

Jūs savu dziesmu pievienojiet šim korim,

Ar skanējuma prieku piepildiet plašumu.

 

Un katra no jums sirds

Ļaus notikt brīnumam uz planētas.

Zeme dāvās laimi saviem bērniem,

Tuvinot kopā ar jums Zvaigžņu Stundu!

 

Dzimtie Eņģeļi! Drosmīgāk uz priekšu raugieties.

Jūs Radītāji radīti, un paši jūs – radītāji!

Jauno Pasauli saudzīgi sirdīs savās audzējiet,

Un atcerieties, ka tā – jūsu sapņa zieds.

 

Dot dzīvību sapnim un ļaut ziedam pamosties –

Jūsu dzīves uzdevums, jūsu dienu uzdevums.

Pieņemiet sirdī Gaismu un tajā ziedu ietiniet.

Un uzplauks sapnis uguņu mirdzumā.

 

Šodien laiks spriest par Nākotni.

Ne par to, kas slēpjas nezināmā tālē.

Bet par to, kuru blakus, šeit realizē

Gaismas Radītāji! Un radāt to – jūs!

 

Mani dārgie Eņģeļi! Jūs droši vien spējāt saprast, par ko mēs runāsim. Un runāsim mēs par to, vai jūs protat sapņot. Bet jums ir jāprot sapņot. Un jums jāiemācās ar sapni radīt savu nākotnes dzīvi. Un tagad es gribu, lai jūs katrs atkal kļūtu par bērnu. Iespējams, par mazu bērnu, iespējams, par pusaudzi. Tajā vecumā, kad Sapnis un sapņošanas process ir pilnīgi reāls, intensīvs, dabisks. Un es gribu, lai tādā bērna uztveres un pilnīgas ticības savam Sapnim stāvoklī mēs pavadītu šodienas tikšanos. Es gribu teikt jums, ka daudzi no jums ir atradinājušies sapņot. Bet tas ir neparasti svarīgi jūsu virzības uz jauno dzīvi un šīs jaunās dzīves būvēšanas mūsdienu etapā. Ir cilvēki, kuri nemaz neprot sapņot un nav pratuši sapņot. Pie viņiem lielākoties pieder tie, kuri pārstāv augšupejošo evolūcijas atzarojumu. Un tātad viņiem vajag iemācīties sapņot. Nekā neiespējama tajā nav. Un mēs ar jums sāksim to mācīties tieši šodien. Ir cilvēki, kuri intuitīvi zina, kā tiek būvēts Sapnis. Kā to radīt, kā to nostiprināt, kā tam dot dzīvību, lai tas realizētos. Un nav svarīgi – vai tas realizēsies rīt vai nākošajā dzīvē. Tādi cilvēki-sapņotāji vienalga vada sapņošanas procesu un tic – neapšaubāmi tic! – ka viņu sapņi noteikti realizēsies, atdzīvosies un kļūs par realitāti.

Nu ko, mēs ar jums šodien sīki runāsim par to, kas tad ir Sapnis. Jūs visi domājat, ka zināt – kas tas ir? Es tagad jums par to stāstīšu, un, iespējams, kāds sapratīs, ka vēl ļoti maz zina, kas tas ir – Sapnis. Jūs man varat iebilst un teikt: “Kas te īpašs? Sapnis – tā ir doma. Sapnis – tā ir mūsu radīta domforma. Mēs taču to zinām, mēs esam mācīti.” Krajons jums piekritīs, jā, Sapnis – tā ir doma, jā, Sapnis – tā ir jūsu radīta domforma. Bet kāpēc mums eksistē jēdziens “SAPNIS”? Tātad viņš, šis Sapnis, ar kaut ko atšķiras no parastas domformas? Es šodien gribu ieviest skaidrību šajā jautājumu, lai pēc mūsu sarunas jūs skaidrāk pieietu Sapņa radīšanai. Bet sapņot par nākotnes dzīvi var. To vajag būvēt tieši ar Sapni. Nu tad mācīsimies to.

Nedaudz pastāstīšu jums par jūsu domām un domformām vispār, lai būtu skaidrs, kāpēc Krajons izdala domformu ar nosaukumu SAPNIS atsevišķā kategorijā? Un uzstāj, ka vajag iemācīties sapņot. Tas ir ļoti interesants moments. Visu mūsu domāšanas procesu var sadalīt trīs lielās kategorijās. Ir iespējama arī cita detalizācija, taču tā mums tagad nebūs vajadzīga. Protams, jūs domājat. Jūs esat saprātīgas domājošas būtnes. Jūs domājat pastāvīgi, dažreiz pat nesekojot savam domāšanas procesam. Dažreiz nekontrolējot savas domas. Un katra doma dzīvo un prasa savu realizāciju. Un tomēr pirmajā vietā es liktu tās domas, kuru mūsu plūstošajā īstenībā eksistē ļoti daudz. Es tās nosauktu par dinamisko domu kategoriju. Tās arī rada domformas, taču īslaicīgas. Tās darbojas un ātri sabrūk. Taču tādu domu jūs radāt diezgan daudz. Patiešām, padomājiet! Vai tad jums vajag uz ilgu laiku nostiprināt domu, ko jums pagatavot ēst, teiksim, brokastīs? Jums pazibēja doma – uzvārīt putru, un jūs gājāt un uzvārījāt to. Kādēļ šai domformai ilgi eksistēt telpā? Tā ir dinamiskā doma. Un tādu domu ir ļoti daudz. Jūs tās vienkārši nepamanāt. Jūs tās producējat, radāt. Tās ātri realizējas. Līdz ar to tās pazūd. Mēs vienīgi aicinām, lai jūs kontrolētu savas dinamiskās domas. Tagad tas ir īpaši svarīgi. Doma taču var būt ar negatīvu raksturu. Pēkšņi par kādu slikti padomājāt vai novēlējāt kaut ko ne gluži labu? Tagad tam ir jābūt izslēgtam no Gaismas Darbinieku dzīves. Es gribu atgādināt ļoti svarīgu apstākli – “aizsega” gandrīz nav. Bet tieši viņš visās jūsu eksistences dualitātē tūkstošgadēs reizēm noturēja jūsu radīto domu realizāciju. Bet tagad tas notiek lielā ātrumā. Un cilvēki ir sākuši pamanīt – no rīta doma garām paslīdēja, bet vakarā saņēmi atbildes reakciju. Tā ir gan “aizsega” neesamība, gan uzskatāms piemērs tam, cik ātri darbojas domas un kāda atbildība gulstas uz katru no jums par jūsu domāšanas procesu. No šejienes izdariet secinājumu, cik daudz laba var izdarīt, pat balstoties uz dinamiskajām domām. Tas ir ļoti svarīgs secinājums. Pakontrolējiet kādu laiku savas dinamiskās domas, neļaujiet tām būt haotiskām. Padariet tās skaistas, piepildītas ar Gaismu. Iemācieties par ikdienas lietām domāt skaisti, ar Gaismu, svētot katru savu darbību un sūtot labas domas citiem cilvēkiem.

Bet tagad mēs parunāsim par citām domām. Tieši par tām, kuras dod realizāciju kaut kam ļoti svarīgam jūsu dzīvē. Es tās nosauktu: domformu, kuras mentālajā plānā ir noturīgas, var pietiekami ilgi eksistēt un gala rezultātā prasa savu realizāciju kaut kādā no lejā esošajiem plāniem – radīšana. Tāda domforma var realizēties arī astrālajā plānā, taču papildināta ar jūsu vēlmi to realizēt, sāk materializēties tajā līmenī, kurā jūs paši atrodaties. Četrdimensionalitātē, tātad četrdimensionalitātē. Lūk, šīs noturīgās domformas jūs radāt speciāli, tā nav nejauši garām paslīdējusi doma, tas ir rezultāts kaut kādai ļoti uzstājīgai vai spilgtai vēlmei. Tas vēl nav Sapnis, mani dārgie Eņģeļi, nē. Tā vienkārši ir jūsu vajadzība kaut ko iegūt savā dzīvē, kaut ko izmainīt savā dzīvē, un jūs sākat pārdomāšanas procesu, lai šīs pārmaiņas sasniegtu. Ja tas ir kaut kāds materiāls objekts, jums ir jāizdomā, kā tam jāizskatās. Piemēram, jūs gribat nomainīt apstākļus savā dzīvoklī. Jā, tas nav Sapnis. Ja jūs to saucat par sapni, tad tas nav pareizi. Tas ir rezultāts jūsu vēlmei pašreizējā dzīvē vai neatliekamai vajadzībai, un mēs aicinām jūs apdomāt šo jautājumu. Apdomājiet to, apdomājiet visās detaļās. Pat jūsu speciālisti – psihologi, sociologi aicina jūs uz to. Vēlējāties nopirkt jaunu dīvānu – padomājiet, kādam tam jābūt un pat – cik viņš maksās un kur viņš stāvēs. Un tad formējiet domformu, piepildiet to ar saturu, piepildiet ar noteiktu enerģiju, un tā sāks savu realizāciju. Un jūsu dīvāns būs tajā vietā, kur jūs iecerējāt. Tas ir ļoti vienkāršs piemērs no jūsu ikdienas dzīves, un tādus piemērus var sniegt ļoti, ļoti daudz. Tādas domformas jūs radāt speciāli, regulējot kaut kādus gan sociālus jautājumus, gan politiskus jautājumus, gan jūsu veselības jautājumus, gan kolektīvo attiecību vai ģimenes attiecību jautājumus – tas ir pilnīgi pareizi. Tā ir domu, kuru jūs radāt, un radāt domformu, otra kategorija. Es gribu atgādināt dažus šo domformu eksistēšanas likumus. Tās, būdamas piepildītas ar jūsu enerģiju un saturu, sāk no jums diezgan neatkarīgu eksistēšanu mentālajā pasaulē. Šis likums darbojas sen, un viņš ir negrozāms. Un, lūk, kas ir interesanti, domformas mentālajā pasaulē, dažādu cilvēku radītas, bet ar vienādu vai tuvu saturu un tuvu enerģētiku, var apvienoties. No vienas puses, tas var vest uz labu. Domformas ar pareizu, evolucionāru saturu, var teikt pat tā, piepildītas ar labu enerģiju, apvienojušās katram no cilvēkiem, kurš radījis šīs domformas, nesīs atbilstošu efektu, atbilstošu realizāciju vai materializāciju. Taču iedomājieties, ka ir apvienojušās negatīva satura un negatīvu enerģiju domformas. Mēs jūs sen esam brīdinājuši, ka tādas apvienojušās domformas var ietekmēt stihiju darbību. Tikko kā jūs radījāt savienošanās tiltu ar Stihiju Kodolu – tā ir stihisko spēku Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtība. Viņi dažreiz arī negribētu veikt kaut kādas graujošas darbības uz jūsu planētas, bet, no otras puses, uz viņiem darbojas negatīvs saturs, negatīva enerģija, un, kā jūs sakāt, stihijas kaut kur sāk trakot. Saprotiet, dažreiz palaišanas poga atrodas jūsu domās un jūsu domformās. Tas ir atgādinājums par likumu, kuru jūs sen zināt, bet tas ir ļoti svarīgs moments mūsu prātošanā, tam ir arī īpašs sakars ar Sapni. Un tā, es saku, ka otro domas kategoriju izsauc kaut kādas jūsu vajadzības, jūsu vēlēšanās, jūs formējat kaut kādu ļoti noturīgu domformu, viņa sāk no jums pusneatkarīgu eksistenci mentālajā pasaulē un prasa realizāciju. Paskatieties, kā tiek radīta domforma: sākumā rodas vēlēšanās vai vajadzība, bet vajadzību – tā arī ir vēlēšanās kaut ko iegūt vai kaut kur aizbraukt, vai rīkoties kaut kādā noteiktā veidā. Pēc tam domforma tiek pievilkta realizācijai atkal ar jūsu vēlēšanos, it kā nāk atpakaļ ķēdīte caur astrālo matēriju. Un tad mēs redzam doformas realizāciju tajā plānā, kur jūs eksistējat. Un tagad es pāreju tieši pie sarunas par Sapni.

Jūs teiksiet, ka Sapnis – tā ir tā pati domforma. Jā, es piekritīšu, ka Sapnis neapšaubāmi ir domforma, un tai pat laikā jūs nezin kāpēc vienmēr esat iedalījuši īpašā kategorijā cilvēkus, kurus saucāt par sapņotājiem. Dažreiz jūs ar ironiju izrunājāt šo vārdu “sapņotājs”, it kā tas ir cilvēks, kurš dzīvo ilūzijās, lidinās telpā, dažreiz par tādiem teica, ka viņi ar kājām neskar zemi. Ka viņi ir atrauti no reālās dzīves. Bet kaut kas taču vadīja šo cilvēku, ja viņš izpauda kaut kādas īpašas īpašības, citiem neraksturīgas. Ņemsim bērnus. Es tagad rekomendēju sajust savus “Es” kā bērnus vai pusaudžus. Bet bērni – bērni, kā likums, sapņo. Viņi prot sapņot. Viņi mīl sapņot, un viņi materializē savus sapņus. Jā, viņi materializē savus sapņus! Nevajag bērniem traucēt sapņot. Bērnus nevajag bārt par to, ka viņi sapņo. Bērnos vajag uzturēt šo iespēju sapņot, un bērniem vajag dot iespēju ar saviem sapņiem būvēt citādu dzīvi, tāpēc ka, kā likums, bērni, atnākot no smalkās pasaules, zina daudz vairāk, redz daudz vairāk kā pieaugušie cilvēki. Dažreiz viņi vienkārši atnāk ar programmu, sākot tieši no bērna gadiem būvēt nākotni, būvēt jaunu dzīvi. Īpaši tas tagad attiecas uz jaunajiem bērniem. Cilvēki, kuri aiziet uz Smalko Pasauli un atstāj savus fiziskos ķermeņus, arī atgriežas. Atgriežas tagad pa lielākai daļai caur dzimšanu, caur ieņemšanas procesu, taču viņi atnāk jau ar programmām. Un pirmais mehānisms, kuru viņi ieslēdz, lai realizētu savas nākotnes būvēšanas programmas – tā ir Sapņa radīšana. Tas ir ļoti svarīgi, mani dārgie Eņģeļi. Tāpēc es arī nolēmu šodien ar jums parunāt par šo tēmu. Tas ir īpašs process, tā ir īpaša domforma. Tā nav vienkārši domforma, kuru vajag piesātināt ar gaišu, labu enerģiju un piešķirt viņai saturu, atbilstošu nākotnes būvēšanai. Tas viss ir pareizi. Un tomēr sapņošana – tas ir process, kurš pat fizioloģiski jūsu ķermeņos izraisa noteiktas reakcijas, noteiktus procesus, kuru nav, radot parastu domformu. Sapņošana pievelk mīlestības enerģiju. Sapņošana izraisa noteiktus bioķīmiskus procesus visās jūsu ķermeņa šūnās. Sapņošana ieslēdz darbībā čiekurveida dziedzeri, kurš jums ilgu laiku, izpildot Dualitātes Eksperimentu, nestrādāja tā, kā viņam ir paredzēts strādāt. Aktivizējoties čiekurveida dziedzeris sapņošanas procesā izstrādā prieka un laimes hormonus. Un tagad, atceroties bērnības, jaunības gadus, atgrieziet šo spēju sapņot. Atgrieziet iespēju sapņot, es teiktu – meistarību, tāpēc ka SAPŅA RADĪŠANA – TĀ IR MEISTARĪBA. Ja jūs to atcerēsieties, ja jūs to atgriezīsiet savā dzīvē, tad jums rokās parādīsies jauns instruments savas nākotnes dzīves radīšanai. Var runāt par nākotnes dzīves radīšanu ceturtās dimensijas augstākajos apakšlīmeņos, bet mēs biežāk sakām, ka jūs pārejat uz piekto dimensiju. Un, protams, jūs interesē, kāda tur būs dzīve. Lūk, ar sapņa palīdzību to var būvēt daudz reālāk kā ar citu domāšanas veidu. Ko vēl maina sapņošanas process? Sapņošanas procesā aktīvi ieslēdzas jūsu DNS daudzdimensionālie slāņi. Kad jūs sapņojat, jūs atverat dziļo atmiņu. Par ko es tagad runāju? Jūs tagad esat pieraduši vēl dzīvot lineārajā laikā – pagātne ir aizgājusi, nākotne ir priekšā, rit tagadne. Bet mēs visu laiku runājam, ka vajag pāriet uz sfērisko laiku. Vajag to pieņemt, vajag just laika sfēriskumu, vajag pierast pie laika sfēriskuma procesiem un vērot apkārtējā telpā, kā šis laika sfēriskums nodibinās. Jūs vēl ilgi būsiet spiesti saistīties pie laika linearitātes, kaut vai pateicoties jūsu kalendāram, jūsu sociālās dzīves kārtībai. Taču jūs esat Gaismas Darbinieki, un tāpēc jums ir jāsper kaut kādi soļi, lai ielaistu savā dzīvē šo jauno laiku. Tad, lūk, laika sfēriskumā gan pagātne, gan tagadne, gan nākotne ir vienotas, bet tas nozīmē, ka jūsu daudzdimensionālajā ģenētikā ir ielikta arī jūsu nākotne. Tā, protams, nav ielikta detaļās, taču ar kaut kādu pamata shēmu, pamata bloku, galveno informācijas paketi jūsu nākotne jūsu DNS līmenī ir klātesoša. Parastajā dzīvē šie bloki, šīs informācijas paketes neatveras, taču kad jūs ieslēdzat Sapņa procesu, tad sāk atvērties atbilstoši DNS, daudzdimensionālā Genoma slāņi, un šī informācija sāk izpausties izmantošanai. Tāpēc sapņojot sākumā jūs varat nebūvēt līdz pilnīgai detalizācijai savas nākotnes dzīves procesu vai savas nākotnes dzīves telpu. Jūs varat sākt kaut kādās vispārējās detaļās, bet pēc tam, pakāpeniski pieaugot (mēs ar jums tagad sākām no bērna vecuma), krājot pieredzi, iegūstot lielāku gaismas pieredzi, saņemot arvien vairāk informācijas no visām pusēm, jūs savam Sapnim, arī sapņošanas procesā, pievienosiet arvien jaunas un jaunas detaļas. Un Sapnis sāks realizēties, dodot atspīdumu, atspulgu jūsu četrdimensiju dzīvē. Jūs ļoti drīz sajutīsiet, ka arī šeit jums būs būtiskas izmaiņas. Taču galvenokārt Sapnis būvēsies tajā telpā, kurp jūs viņu nosūtīsiet, bet mēs tagad runājam par to, lai ar Sapņa palīdzību būvētu jauno dzīvi – jūsu nākotni piektajā dimensijā. Un vēl gribu jums atgādināt vienu informāciju, kura bija publicēta žurnālā “Мировой Ченнелинг”, un to tika devusi Urusvati “Vēstulēs no Mājām”[2]. Viņa jums pastāstīja, ka astrālā un mentālā pasaule mainās. Ka tajās parādās jauni apgabali ar jauniem telpas-laika raksturojumiem un jaunu matēriju. Viņa jums pastāstīja, ka jūs pāriesiet uz astrālās pasaules jaunajiem apgabaliem piektajā dimensijā, tāpēc tieši tur jums vajag būvēt savu dzīvi.

Bet kā tad ar domformām? Lūk, šeit mums vajag tik skaidrībā. Tātad vienas domformas formēsies mentālās pasaules vecajos apgabalos, bet citas – jaunajos? Vai tas ir tā? Urusvati pavēstīja vēl vienu interesantu informāciju. Viņa teica, ka cilvēkiem, progresīvi un evolucionāri domājošiem, sāk manīties mentālie ķermeņi. Sāk mainīties mentālo ķermeņu sastāvs. Un mentālie ķermeņi pakāpeniski, ja cilvēks pārliecināti evolucionāri iet uz priekšu, sāk savam sastāvam piesaistīt tieši mentālās pasaules jauno apgabalu matēriju. Viņa jūs brīdināja, ka ja jūs kaut kur nokrītat vai noslīdat pie vecā domāšana veida vai pieļaujat negatīvas domformas, tad var novērot pārtecēšanu – jūs varat zaudēt jauno matēriju mentālajos ķermeņos un atkal pāriet uz vecajiem apgabaliem. Bet jūsu interesēs, protams, ir uzkavēties jaunajos. Tāpēc man jums jāsaka, ka Sapnis, kurš būvē nākotni, tā ir tā domforma, kura formējas tieši mentālās pasaules jaunajos apgabalos. Un tas nozīmē, ka pats sapņošanas process daudzējādā ziņā palīdz jūsu pašu pārkārtošanai. No vienas puses, jūs būvējat savu nākotni – planētai, citām dzīvības formām, cilvēcei kopumā; no otras puses, es vēlreiz atgādinu, cik daudz derīgu procesu jūs ieslēdzat savos ķermeņos, kad sapņojat. Jūs aktivizējat savus daudzdimensionālos DNS slāņus, jūs aktivizējat jūsu čiekurveida dziedzeri. Jūs ļoti daudz ko maināt apkārtējā pasaulē, un jūs to pamanīsiet. To ir ļoti svarīgi saprast. Lieta tā, ka jūs nespēsiet sapņot, ja visi šie mehānismi jūsu organismos neieslēgsies. Un tāpēc sapņot jums vajag iemācīties. Bet dažiem vienkārši atcerēties. Atslābināties. Atcerēties, kā jūs sapņojāt bērnībā un jaunībā. Tas ir ļoti labs process, tas ir ļoti vajadzīgs process, tā ir jūsu meistarība, kura jums obligāti ir jāatgriež. Tāpēc ka nākotnes cilvēks – tas pirmkārt ir sapņotājs. Sapņojošs cilvēks. Tagad ir ļoti svarīgi sapņot. Var sapņot viens, individuāli. Var apvienoties un sapņot kolektīvi, tas arī ir ļoti labi, ja jūs radāt sava Sapņa vienu mērķi un pakāpeniski piesātināt to ar arvien jaunu un jaunu saturu, jaunu un jaunu enerģiju. Kolektīvi jums ir vieglāk piesātināt savu Sapni ar mīlestības enerģiju, radīt telpu tā realizācijai. Par Sapni var runāt ļoti daudz, bet tagad man ļoti gribētos, lai mēs ar jums veiktu arī praktisku darbu. Spertu pirmos soļus uz to, kā var sākt mācīties sapņot un kā var rotaļas veidā sākt sapņot, tāpēc ka, ja es tagad jums teikšu – iedomājieties katrs savu Sapni, es domāju – lielākā daļa klātesošo apmulsīs un pat nespēs savu Sapni noformulēt. Nu ne jau dīvānu mēs ar jums tagad pirksim, atrodoties šeit kopā, šajā telpā! Tāpēc es gribētu piedāvāt praktisko darbu un, atbilstoši, arī šī darba saturu. Ja mēs visi kopā to izpildīsim, tad tas būs vienlaicīgi gan katra individuāls darbs, gan visas zāles kolektīvs darbs. Bet ja kāds spēs noformulēt savu Sapni tagad un šeit, tad tas būs tikai apsveicami, tāpēc ka darba gaitā jūs varat uzstādīt konkrēti savu Sapni, radīt sava Sapņa domformas un izdarīt to rotaļīgi. Protams, ir ļoti daudz Sapņa radīšanas paņēmienu. Un es jau teicu, ka ir cilvēki, kuri vienkārši prot automātiski ieslēgt visus Sapņa radīšanas mehānismus.

Lai izpildītu šo praktisko darbu, es piesaukšu Arheirar. Un jāsaka, ka viņa klātbūtne, viņa kontakts ar mums un tikšanās ar viņu ir pilnīgi piemērota šai tēmai. Tāpēc ka ir vēl viens faktors, kurš nepieciešams Sapņa radīšanai un tā realizācijai. Un tas ir – jūsu Sapņa piepildīšana ar atbilstošu magnētisko enerģiju. Lūk, tā arī ir ļoti svarīga nianse sapņošanas procesā. Un man jums jāsaka, ka magnētisko enerģiju vajag iesaistīt atbilstoši tai Sapņa tēmai, kuru jūs esat iecerējuši. Jā, jūs man jautāsiet – no kurienes jūs to ņemsiet? Taču Krajons ir ar katru no jums un sirdī katram no jums, arī Arheirar jūs varat piesaukt jebkurā brīdī. Bez tam jūs zināt, ka eksistē Krajona komanda un var vienkārši piesaukt Krajona komandu. Ja kāds no jums ir Projekta “Augšupcelšanās” dalībnieks un aktivizē Lemūriešu Kristālus, tas zina, ka daži aktivizētie Kristāli strādā Krajona komandā un nodarbojas ar jaunu magnētisko enerģiju radīšanu jūsu nākotnes dzīves telpai. Jūs personiski varat piesaukt šos Lemūriešu Kristālus. Kā redzat, iespēju ir daudz, būtu tikai vēlēšanās atgriezt Sapni savā dzīvē. Bet tagad es aicinu piesaukt Arheirar.

M.S. Es piesaucu Galaktikas Magnētisko Kodolu Arheirar…

ARHEIRAR

Arheirar ir ar jums, dārgie draugi.

Es ļoti priecājos, ka mēs atkal esam kopā un jūs piekrītat strādāt manā vadībā. Es nosūtīju jums Mīlestības vilni no Galaktikas Magnētiskās Sirds. Un tāpat kā pagājušajās mūsu tikšanās reizēs, esmu gatavs veikt momentānu magnētisko līdzsvarošanu jums katram, ja jūs tam izteiksiet savu patiesu nodomu…

Nedaudz sakoncentrēsimies. Mūsu sarunas un mūsu darba procesā mēs aktivizēsim jūsu daudzdimensionālos DNS slāņus, lai jūsu atmiņā sāktu uzpeldēt un atpakoties tie bloki, kuri ietver informāciju par jūsu nākotni. Jums visiem, ejot uz šo iemiesojumu, šie informācijas bloki bija, un jūs tos pilnībā tuvākajā laikā varat atpakot un saprast, par ko tad jums sapņot, ko jūs jau reāli varat uzbūvēt savai nākošajai dzīvei un visas planētas dzīvei.

Un tāpēc darbs ar jums noritēs pastāvīgi. Man ir jāpiebilst vēl kaut kas pie tā, ko teica Krajons. Kad cilvēks sapņo, viņam ļoti stipri paaugstinās visu viņa ķermeņu vibrācijas, paaugstinās fiziskā ķermeņa vibrācijas, un tāpēc no šī redzes viedokļa sapņošanas process stipri atšķiras no noturīgas domformas radīšanas procesa. Pakāpeniski tiem, kuriem šī tēma – Sapņa radīšana, interesēs, mēs šajā procesā dosim arvien vairāk un vairāk detaļu. Un jums ir jāzina, ka sapņojot jūs gatavojaties arī Augšupcelšanai – un kā gan citādi.

No vienas puses, jūs būvējāt tās telpas nākotni, kurp jūs augšupcelsieties; no otras puses, jūs būvējat arī pašas augšupcelšanās telpu – to lauku, kurā jūs augšupcelsieties. Un tie ir ļoti stipri magnēti, kuri palīdzēs jums jūsu sagatavošanās procesā.

Un tā, Krajons piedāvāja jums atgriezties bērnībā, nu tad arī parotaļāsimies kā bērni. Man gribas piedāvāt jums apgūt Sapņa radīšanas rotaļīgo metodi, bet mājās jūs varat pavingrināties jebkurās metodēs, un jūsu Augstākie “Es”, protams, labprāt jums tos ieteiks un palīdzēs.

Un tāpēc tagad piesauciet palīgā savus Skolotājus un savus Augstākos “Es”, un Zemes cilvēces Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību. O, tagad vēl arī Stihijas ir kopā ar jums, arī Stihiju Kodols ir gatavs jums palīdzēt. Nu ko, tagad varbūt es jūs pārsteigšu? Bet teikšu, ka galveno būvēšanu mēs vadīsim jūsu Sakrālajās Sirdīs… Nu, kur gan vēl mums veikt tādu būvēšanu! Jūsu Sakrālā Sirds ietver visu, tajā skaitā – arī tās telpas, uz kurām jūs pāriesiet nākotnē…

Izdarīsim tā: mēs sāksim ar pašu galveno – jo Sapni taču vajag kaut ievietot, bet ne vienkārši Sakrālajā Sirdī. Lai katrs no jums savā Sakrālajā Sirdī rada Mīlestības zonu… Tieši ar to vajag sākt sapņošanas procesu, sava Sapņa radīšanas procesu, neatkarīgi no tā satura. Tagad atvēliet savā Sakrālajā Sirdī zonu vai telpu, varat arī tā nosaukt, kurā jūs ievietosiet savu Sapni un sāksiet piepildīt šo telpu ar Mīlestību. Tieši Mīlestības enerģija, kura pieņems jūsu Sapni, šo domtēlu, palīdzēs tam saformēties, izaugt un uzplaukt…

Piepildiet šo zonu ar savu Mīlestību… Piesauciet palīgā savus Augstākos “Es”, savu Augstāko “Es” daļas, visas savas fragmentārās būtības, tas ir, jūs pašus, kādi jūs bijāt daudzos iemiesojumos uz šīs planētas. Tagad visi var jums palīdzēt…

Tagad sākumā caur nodomu tiksim skaidrībā ar tēmu: bet ko mēs būvēsim, par ko sapņosim, kādu Sapni mēs ievietosim šajā Mīlestības zonā?

Krajons lika jums priekšā radīt Sapni pēc pašu tematikas – tiem, kuri precīzi zina Sapņa, tieši Sapņa, nevis parastas domformas, tēmu.

Tiem, kuri nepaspēj noorientēties – kādu tad Sapni realizēt, es piedāvāju sekojošo: Sapņa radīšanā turpinām tēmu, kuru jūs tikko kā attīstījāt meditācijā. Savienošanās ar stihiskajiem spēkiem tēmu. Ar visām Stihijām, ar Stihiju Kodolu. Kāpēc es to piedāvāju? Jūs pāriesiet dzīvot uz piekto dimensiju, bet tur ir pavisam citi principi mijiedarbībai ar stihiskajiem spēkiem. Kāpēc mums tagad nepasapņot par to, ka jūs ar savu Sapni ieliksiet pilnīgi harmonisku, uz Mīlestību balstītu mijiedarbību ar stihiskajiem spēkiem, plānveida mijiedarbību. Jūs nevis vienkārši viens otru atzīsiet, mīlēsiet, jūs būvēsiet kopīgus plānus jūsu jaunās dzīves radīšanā. Tiem, kuriem šī tēma neiet pie sirds, pieņemiet to tagad kā darba variantu Sapņa radīšanai. Un ja jūs to pieņemat, tad noformulējiet kā nodomu Sapņa radīšanai: harmoniski, balstoties uz Mīlestību, mijiedarboties ar planētas stihiskajiem spēkiem, pilnīgā vienotībā ar viņiem un, veicot plānveida radošu darbu…

Bet tagad jūs ieejat šajā Mīlestības zonā. Iztēlojieties jūsu nodomu kā auga sēkliņu, no kuras izaugs brīnišķīgs zieds. Un kad viņš izplauks un nesīs augļus, jūsu Sapnis realizēsies. Iztēlojieties, ka jūs iestādāt šo ziedu… Nav svarīgi – vai jūs viņu stādāt zemē, vai jūs ieraudzīsiet kaut kādu citu substanci, jo jūs taču tagad strādājat piektajā dimensijā… Jūs iestādāt šo sēkliņu, viņa var būt gan maza, gan liela, gan ar pilnīgi neparastu konfigurāciju. Iespējams, viņa ir tādā formā, kuru jūs pat neesat redzējuši jūsu augu pasaulē, tāpēc ka tā ir sēkla, no kuras izaugs jūsu Sapnis, un tam ir jābūt īpašam…

Bet tagad, iestādījuši šo sēkliņu, apliesim viņu… Ar ko tad mēs viņu apliesim? Nu, protams, ar Mīlestības Nektāru. Atcerieties, reiz Galaktiskais Kristus-Melhisedeks uz planētas Trons deva jums Mīlestības Nektāru, un jūs ar viņu aplaistījāt rozes, lai viņas pārvērstos Mīlestības rozēs[3]. Tagad palūdziet Galaktiskajam Tēvam trauku ar šo brīnišķīgo šķidrumu. Paskatieties, kāds ir šis trauks, pieņemiet to saudzīgi jūsu rokās un sāciet aplaistīt jūsu sēkliņu. Sākumā nedaudz, sākumā varbūt dažus pilienus… O, viņai ar to pietiek, lai iesakņotos, atdzīvotos, nostiprinātos, piepildītos ar dzīvības spēku izaugšanai… Papildiniet vēl ar Mīlestības Nektāru. Paskatieties, kas notiek ar jūsu augu, nesteidzieties. Nav obligāti jāpanāk, lai šis augs tagad pilnīgi izaugtu un uzplauktu…

Jūs šo darbu turpināsiet. Es tikai gribu iemācīt jums šo paņēmienu – Sapņa radīšanu. Jūs piesaistāt savam augam Debesu Tēva-Mātes Starus. Jūs lūdzat Gaijai palīdzēt iesakņoties un izaugt jūsu Sapnim. O, Gaija mīl sapņotājus, viņa labprāt jums palīdzēs…

Visskaistākais, kas ir radīts uz Zemes visās dimensijās, ir sapņotāju radīts. Saprotiet, ka vairums mākslas cilvēku jūsu pasaulē ir sapņotāji. Labākās gleznas vai literāri darbi, vai mūzika, kura jums patīk, ir sapņotāju radīti. Viņi uztvēra sfēru mūziku, viņi dzīvoja visās dimensijās, un viņi prata sapņot.

Jūs varat piesaukt kopradīšanai Gaiju, jūs varat piesaukt tos planetāros spēkus, kuri jums liksies pareizie palīgi šajā procesā, jums sirds pateiks priekšā – kuru labāk… Šī telpa, šī zona, Mīlestības piepildīta, kā nekas cits, veicina jūsu auga augšanu.

Nu, bet tagad piesātināsim mūsu Sapni ar magnētisko enerģiju, un, kā mēs jau teicām, jūs varat arī mani pie tā piesaukt. Tagad, konkrēti katram jūsu augam es dodu magnētisko enerģiju. Neviena enerģija pēc saviem raksturojumiem neatkārtojas, tāpēc ka, neskatoties uz vienu, teiksim, Sapņa tēmu, sapņotāji taču ir dažādi. Tātad jūsu Sapnī ir jāizpaužas jūsu raksturojumiem un jūsu magnētismam, tajā skaitā gan jūsu nākotnes, gan jūsu nākotnes dzīves telpas, gan jūsu nākotnes ķermeņu piektajā dimensijā – magnētismam. Un mums ir zināms, kādi viņi ir un ar kādiem raksturojumiem. Un tā piektās dimensijas apakšlīmeņa, kurā izpaudīsies jūsu Sapnis, raksturojumi arī ir ņemti vērā šajā magnētiskajā enerģijā. Tāpēc, audzējot savu Sapni, piesauciet mūsu magnētisko resoru. Mēs jums noteikti palīdzēsim. Bez tā jūsu augs neizaugs un neizplauks.

Nu ko, mani dārgie Eņģeļi, es esmu ļoti apmierināts ar jūsu darbu. Mēs nespiedīsim jūsu augu ar lielu ātrumu pieņemties garumā un izplaukt tieši tagad, kad mēs atrodamies kopā. Tālāk vajag darīt tā: ja par šo tēmu jums rodas kaut kādas domas, ar kurām jūs gribētu papildināt šo Sapni vai kaut ko detalizēt – jūs ieejat šajā Mīlestības telpā pie sava auga un caur nodomu ienesat šo detalizāciju. Ja jūsu Sapnis nav par vienotību ar Stihijām, ja Sapnim ir kaut kāds cits formulējums, tad vēl jo vairāk jums ir jāizpilda šī detalizācija. Jo jums taču tādā veidā ar Sapņa palīdzību vajag radīt savas mitināšanās Jauno Pasauli, jauno telpu, bet tajā ietilpst ļoti daudz jautājumu: gan sabiedriskās dzīvošanas, gan jūsu individuālās dzīvošanas, gan ģimenes būvēšanas, gan bērnu audzināšanas jautājumi, un jums tas lieliski ir zināms. Tāpēc jūs varat sākt ar vispārīgu formulējumu, pat ar tādu, kā, piemēram: ielikt pamatus taisnīgai sabiedriskai iekārtai – sabiedriskai iekārtai. Un pēc tam nākt uz šo telpu ar kaut kādu detalizāciju un pakāpeniski būvēt. Jūs redzēsiet, kā jūsu augs mainīsies, kā viņš mainīsies ārēji, iekšēji, kā viņš varbūt pat izmainīsies tādā mērā, ka jums liksies, ka tas ir citas šķirnes augs. Un tas viss būs normāli, tas viss būs piemēroti, un tas viss būs pilnīgi pareizi. Tāpēc tagad es jums lieku priekšā vēlreiz ar Mīlestības Nektāru apliet jūsu augu, maigi aprasot viņu ar šo Nektāru: gan viņa kātus, gan lapiņas, ja tās jau ir parādījušās, padzirdīt saknes… Neatvadieties no viņa, viņš dzīvo jūsu Sakrālajā Sirdī. Neatvadieties no jūsu nākotnes, jūs jau esat ar to savienojušies, stājušies mijiedarbībā, jūs esat sākuši to būvēt. Mierīgi atstājiet šo brīnišķīgo Mīlestības zonu. Tā tagad dzīvo jūsu sirdī. Un ziniet, ka tādas zonas savā Sakrālajā Sirdī jūs varat uzbūvēt bezgalīgi daudz par jebkuru tēmu, pēc kuras jūs vēlēsieties radīt Sapni.

Mani dārgie, tas ir viens no paņēmieniem iemācīties sapņot vai atcerēties, kā var sapņot. Bet tiem cilvēkiem, kuri nav pazaudējuši sapņošanas spējas, vienkārši ir jāsapņo un jāattīsta šī sava meistarība. Paņēmienu radīt Sapni ir ļoti daudz, bet atcerieties – kad jūs radāt Sapni, viss jūsu stāvoklis ir pilnīgi citāds – jūs esat gatavi dziedāt, jūs esat gatavi lidot, jūs redzat gaismas jūru, jums gribas aplaimot visu pasauli… Tikai tādā stāvoklī tiek radīts Sapnis, un ar to viņš atšķiras no parastām domformām, lai cik saturīgas un evolucionāras tās nebūtu.

Ar to es, Arheirar, no jums atvados. Es biju laimīgs atkal satikties ar jums. Es sūtu jums savu magnētisko svētību, un es zinu, ka mēs ar jums pastāvīgi esam kopā, tāpēc ka no tā brīža, kopš mēs iepazināmies, daudzi no jums pastāvīgi ir ar mani kontaktā. Vēršas pie manis, uzdod jautājumus, griežas pēc palīdzības. Es par to ļoti priecājos. Jo vairāk zemiešu ar mani sazināsies, jo ātrāk jūs izmainīsiet savu pasauli.

Ar bezgalīgu Mīlestību, Arheirar – Galaktikas Magnētiskais Kodols.

M.S. Atkal pie mums atgriežas Krajons.

KRAJONS.

Dārgie Eņģeļi! Es ļoti priecājos, ka jūs esat spēruši šo pirmo soli. Protams, tā bija bērnu spēle, bet tā bija arī pieaugušo spēle. Jūsu Lielais Skolotājs, Lielais Ceļinieks ir teicis: “Esiet kā bērni!” Un es arī jums saku: “Esiet kā bērni!” Tad jums arī jūsu četrdimensiju dzīvē būs vieglāk iet. Bet pats galvenais – sapņojiet! Atgrieziet sapni savā dzīvē.

Мы говорили с вами о Мечте.

Поймите – неслучайна эта тема.

Она раскроется пред вами постепенно,

И принесёт понятные вполне

 

Те образы, что вам помогут строить,

Что будут вами определены,

Как матрицы, как стиль и как мелодии

Прекрасной, неизведанной страны.

 

Но что – страна? Пред вами – вся планета!

Творите вы пространство всей Земли.

И  Дом будет для всех, и мир на все столетия,

Что вам для жизни новой сужденЫ.

 

Родные люди! Не терпите беды,

А сотворяйте Мир, творя свою Мечту!

Вы только так достигните победы,

Вы только этим уберёте мглу.

 

Мечту создайте бережно и нежно,

Внеся в неё Единство всей Земли.

И посадите её в Сад Творца безбрежный,

Полейте голубым дождём Любви!

 

Какая б ни была она – Мечта о счастье,

Она всегда сверкает яркою звездой.

И целый Небосвод Звёзд истинных, прекрасных

Даёт возможность вам построить Мир иной.

 

Творите – всей душой, творите – зовом Сердца,

Творите – во всевременьи, оно для вас залог,

Что сбудутся Мечты и утвердятся временем,

И Новый Мир реальностью взойдёт на ваш порог.

 

Мечтайте — широко! Мечтою жизнь — творите!

И знайте, что Любовь согреет Сад Мечты.

И воплотится в Мире Новая Обитель,

Достойная вместить всех Ангелов Земли!

Mēs runājām ar jums par Sapni.

Saprotiet – nav nejauša šī tēma.

Tā atklāsies jums pamazām,

Un atnesīs pilnīgi saprotamus

 

Tos tēlus, kas jums palīdzēs būvēt,

Kas būs jūsu noteikti

Kā matricas, kā stils un kā melodija

No brīnišķīgas, neizpētītas valsts.

 

Bet kas gan – valsts? Jums priekšā – visa planēta!

Jūs radāt visas Zemes telpu.

Un Mājas būs visiem, un miers uz gadsimtiem,

Jums jaunajai dzīvei kas lemti.

 

Dārgie cilvēki! Necietiet bēdas,

Bet radiet Pasauli, radot savu Sapni!

Jūs tikai tā sasniegsiet uzvaru,

Jūs tikai tā aizdzīsiet miglu.

 

Sapni radiet saudzīgi un maigi,

Ienesot tajā visas Zemes Vienotību.

Un iestādiet to Radītāja Dārzā nepārredzamajā,

Aplejiet ar gaišzilu Mīlestības lietu!

 

Lai kāds viņš nebūtu – Sapnis par laimi,

Tas vienmēr mirdz kā spoža zvaigzne.

Un vesels Debesjums īstenu, brīnišķu Zvaigžņu

Dod iespēju jums citādu Pasauli uzbūvēt.

 

Radiet – ar visu dvēseli, radiet – pēc Sirds sauciena,

Radiet – bezlaikā, tā jums ir ķīla,

Ka Sapņi piepildīsies, un laiks tos apstiprinās,

Un Jaunā Pasaule reāli nostāsies uz jūsu sliekšņa.

 

Sapņojiet – plaši! Ar Sapni – dzīvi radiet!

Un ziniet, ka Mīlestība sasildīs Sapņa Dārzu.

Un iemiesosies Pasaulē Jaunais Mājoklis,

Cienīgs uzņemt visus Zemes Eņģeļus!

 

Es, Krajons, atvados no jums. Padies mani dārgie. Paldies, ka mēs atkal esam kopā. Es esmu ļoti apmierināts ar jūsu šodienas darbu. Man ļoti patika jūsu savienošanās ar Stihiju Kodolu. Tā notika ļoti spēcīgi, un jau tagad, jūsu pašreizējā realitātē, nes jūtamus augļus. Neaizmirstiet šo savienošanos! Radiet jauno pasauli kopā ar Stihijām. Bet galvenais – mācieties sapņot!

Ar mīlestību KRAJONS

 

Pievienots 03/03/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/7959

Tulkoja Jānis Oppe[1] Skat. “Galaktiskais Kristus-Melhisedeks caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. GODA RAKSTS GAISMAS DARBINIEKIEM” http://www.magnitiduha.info/archives/7904 (Tulk. piezīme(

[3] Skat. “GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Sergeju Kanaševski. Meditācija. CEĻOJUMS UZ NEMĪLESTĪBU” http://www.magnitiduha.info/archives/5806 (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email