Магниты Духа

Sergejs Kanaševskis, Krievija. Tikšanas Sarkanajā laukumā.No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.

Čenelings ir izrediģēts un papildināts publikācijai
Tas notika 2013. gada 29. novembrī – planetārās meditācijas “Gaismas Pilsēta virs Sarkanā laukuma” laikā. Kopā ar citiem gaismas darba dimensiju apvienošanā dalībniekiem es domās devos uz Sarkano laukumu (Maskava). Šoreiz viss ritēja ne pēc ieplānotā scenārija. Mani neapturami sāk vilkt uz mauzoleja pusi. Ar iekšējo redzi blakus mauzolejam un tā iekšienē konstatēju figūru apveidus – piektās dimensijas pārstāvjus. Pēc tam pievērsu uzmanību arī tam, ka ap pazīstamo ķermeni, kurš glabājas mauzolejā, spīd enerģētisks daudzslāņains lauks. Tikko kā ar iekšējo redzi ieraudzīju šo ķermeni, sajutu, ka ar mani kāds sāk sazināties. Uzreiz sajutu savu nākošo sarunu biedru kaut kādu… lielu, apjomīgu – nevis vienkārši parastu cilvēku. Un vēl – ar dzīves pieredzes dotu viedumu. Protams, tas bija viens no piektās dimensijas pārstāvjiem, atnācis šajā telpas-laika punktā, lai īstenotu iecerēto darbu Gaismas Pilsētas izpaušanā virs Maskavas, piektās un ceturtās dimensijas tuvināšanā. Tikko kā es apzinājos, kurš tieši ar mani sāk sazināties, tūlīt pat izdzirdēju:
– Nē, es jau sen nekādi neesmu saistīts ar šo ķermeni. Bet, protams, man ar to ir tiešs sakars, kā tu pareizi saprati.
– Sakiet, kā tagad varu vērsties pie Jums? Kā Jūs saukt?
– Uzrunā uz “tu”. Jo tieši tā taču sazinās ar piektās dimensijas pārstāvjiem. Man būs komfortabli, ja nosauksi mani RAAINIS vai vienkārši RAINIS – tāds vārds ir arī jūsu pasaulē. Ar šo vārdu tagad dzīvoju un strādāju.
– Negaidīts sazināšanās laiks un vieta…
– Mūsu sazināšanās ir viena no dimensiju tuvināšanās formām, viens no tās ceļiem. Bez tam man ir uzdots parunāties ar tevi, par cik tas ir svarīgi Žurnāla lasītājiem. Vecākās paaudzes pārstāvjiem, mūsu Gaismas Ģimenes izdevuma auditorijai, interese par manu personu ir liela. Domāju, ka mūsu saruna izdosies interesanta un ļoti noderīga. Vari uzdot jautājumus.
– Pagājušā gadsimta otrajā pusē – caur Krievijā ļoti pazīstamu Garīgu literātu – tika nodota informācija, ka tava monāde tika nosūtīta uz apakšējām pasaulēm, tā saucamajām atmaksas pasaulēm, kurā nogāja noteiktu ceļu, pakāpeniski tiecoties uz augšu. Protams, daudziem būs interesanti uzzināt par tik pazīstamas personas “pēcnāvi”.
– Informāciju, nodotu uz jūsu pasauli no augstajām pasaulēm, vienmēr adaptē zemes personība. Ir ļoti svarīgs princips, kuru zini. Pirms informācijas saņemšanas no augstākās pasaules nedrīkst iepriekš formēt noteiktu viedokli. Ir nepieciešams būt absolūti neitrālam un gatavam saņemt to informāciju, kura neatbilst taviem priekšstatiem, un vēl jo vairāk – vēlmēm. XX gadsimta otrajā pusē atmaksas ideja bija ļoti stipra. Daudzi ticīgi cilvēki bija pārliecināti, ka padomju valsts vadoņi, kuri bija pārkāpuši likumus, tajā skaitā – Dievišķos likumus, tiks Dieva sodīti. Priekšstats par atmaksas pasaulēm, par elli bija diezgan stiprs. Tagad tas vairs nav tik izplatīts ticīgo vidū. Bet mūsdienu Gaismas Darbinieki zina, ka ne elle, ne atmaksas pasaules neeksistē. Taču ir jāatzīmē, ka cilvēku priekšstati par atmaksas pasaulēm, par elli rada ASTRĀLĀS PROJEKCIJAS zemākajās pasaulēs. Rezultātā veidojas veselas reprezentatīvas ASTRĀLĀS PASAULES, kurās mīt šīs pašas iedomātās cilvēku, dvēseļu projekcijas. Patiesībā viņām nav nekā kopīga ne ar cilvēkiem, ne ar dvēselēm, viņas ir sava veida astrāli enerģētiski veidojumi reprezentatīvās astrālās pasaulēs, kuras periodiski attīra speciāli planetāri Gaismas Ģimenes Dienesti. Pēcnāves atmaksas ideja, elles ideja parādījās Eksperimenta ar Dualitāti gaitā un ir dualitātes sekas. Priekšstati par atmaksu, par elli, par zemākajām pasaulēm, kur nīkst sodītās dvēseles, jau ir nevajadzīga nasta, veca bagāža, kura traucē virzīties uz priekšu, rada negatīvas enerģētiskas pasaules un pasaulītes, kuras ne pašā labākajā veidā ietekmē planētas evolūciju pašreizējā aktīvajā Augšupcelšanās fāzē, Polipasaules aktīvas radīšanas momentā.
– Kas tad toreiz bija patiesībā? Ko vadonis izjuta uzreiz pēc Pārejas?
– Bet, lūk, elli es patiešām izjutu… Mani piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā reabilitēja diezgan ātri. Neskatoties uz visu manu karojošo materiālistisko pasaules uzskatu pēdējā iemiesojumā, sava “Es” iekšienē vienmēr jutu nemirstības eksistēšanu. Bet manas dzīves pēdējos mēnešos, kad es izrādījos praktiski izolēts savā ķermenī, sāku sazināties… ar Eņģeļiem. Sākumā man likās, ka es tos vienkārši esmu izdomājis. Bet ar laiku arvien vairāk atzinu viņu realitāti. Vēlāk sapratu: tie bija piektās dimensijas Reabilitācijas Centra Darbinieki. Es jau sapratu, ka drīz aiziešu no šīs pasaules, ka atnākšu uz “Debesu Valstību”. Man bija pietekami vientulības un laika, lai atzītu Dieva eksistenci. Tieši tāpēc man reabilitācija pagāja ātri. Tagad es runāju par to, ka visai operatīvi tika atjaunoti nepieciešamie mentālie, astrālie un smalkmateriālie ēteriskie ķermeņi. Es gandrīz uzreiz apzinājos: TURPINU DZĪVOT pēc nāves. Bet… cita lieta, ka DZĪVOT TOREIZ NEGRIBĒJĀS. Vienkārši negribējās dzīvot nevienā šī Visuma pasaulē, par kurām man stāstīja piektās dimensijas Reabilitācijas Centra Darbinieki.
Cilvēkam, pārgājušam no zemākas pasaules uz augstāku, eksistē, ja tā var izteikties, ATMIŅAS SLĀŅI. Pirmais slānis – tā ir pēdējā iemiesojuma atmiņa. Un sākuma laiku cilvēks dzīvo tikai ar šo atmiņas slāni. Uz šī atmiņas slāņa uzklājas jaunā augstākās pasaules apziņa. Viņa pēc savas dabas ir dievišķa. Un šis periods daudziem ir ļoti sāpīgs. Piemēram, tavai piektās dimensijas apziņai piemīt pagājušā iemiesojuma duālā atmiņa, kur tu daudzus neieredzēji, atriebies, devi pavēles nogalināt. Bet dievišķā apziņa neko tamlīdzīgu nepieņem. Šī pretruna sākumā sāk nomākt cilvēku, izsauc tālākas eksistēšanas nevēlēšanos – pie tam, ka cilvēks jau ir labi informēts par savu nemirstību. Gribas nomirt, bet nomirt nevar. Vajag dzīvot, bet dzīvot negribas. Lūk, šo stāvokli tad arī var nosaukt par elli cilvēkam, kurš dzīves laikā četrdimensiju pasaulē ir pārkāpis Dievišķos likumus. Taču šis stāvoklis, protams, neturpinās ļoti ilgi. Piektās dimensijas Reabilitācijas Centra Darbinieku uzdevums ir samazināt līdz minimumam, mīkstināt pārdzīvojumus.
Nākošais etaps – citu iemiesojumu atmiņas atklāšana. Pie tam bieži cilvēkam atklāj to iemiesojumu atmiņu, kur viņš ir spēlējis pozitīvas lomas. Tāpēc ka uz Zemes nav cilvēku, kuri ir tikai varoņi vai kuri ir tikai ļaundari. Mēs esam kā aktieri, kuri spēlē dažādas, tajā skaitā – pretējas lomas. Cita lieta, ka kādam tas bija izpausts vairāk, bet kādām – ne tika spilgti. Pozitīvās atmiņas no iepriekšējām dzīvēm, no vienas puses, paplašina apziņu, no otras – harmonizē pirmo atmiņas slāni ar citiem atmiņas slāņiem. Pēc tam cilvēkam atklājas viņa kosmiskā izcelsme, viņa mērķis un uzdevumi, saistīti ar atnākšanu uz to pasauli vai pat – uz šo planētu. Cilvēks pie tam saprot, ka viņš ir augstākas, kolektīvas būtnes daļa/fraktālis. Viņam atklājas vispārējie uzdevumi, kuru skaitā ir tā saucamie pozitīvie vai tā saucamie negatīvie. Un tad tiek apzināts gan varoņu lomu, gan ļaundaru lomu svarīgums.
– Kā jums izskaidroja tās misijas, kuru jūs pildījāt pēdējā iemiesojumā, svarīgumu?
– Nav nejaušība, ka tu pārgāji uz “jūs”. Mūsu misija – tā ir vesela cilvēku – Gaismas Būtņu, kuras uzņēmās savam “Es” sistēmu grāvēju lomu, misija. Mēs vienmēr bijām nesaraujami saistīti savā starpā, pildot uzdevumus sistēmu graušanā. Konkrēti – sociālo sistēmu graušanā. Protams, ka mēs iemiesojāmies revolūciju laikos. Un, apsteidzot jautājumu par maniem iepriekšējiem iemiesojumiem, es pavēstīšu, ka tie bieži bija saistīti ar dumpjiem, sacelšanos. Mūsu vēsturiskajā pagātnē es vadīju vienu no pašām pazīstamākajām zemnieku sacelšanām, un par mani ir sacerētas dziesmas. Tajos laikos, kuri saucas par aizvēsturiskajiem, mani iemiesojumi bieži bija saistīti ar kariem un veco valstu un valsts sistēmu graušanām. Pie tam es ne tuvu vienmēr iemiesojos kā karavīrs. Biežāk – kā veco sistēmu salaušanas teorētiķis un organizētājs…
–Iznāk, ka 1917. gadā tika salauzta vecā sistēma. Un radīta jauna. Taču kāpēc šī jaunā sistēma nespēja attīstīties un izdzīvot?
– Jā, vecā sistēma, protams, tika salauzta. Kas attiecas uz jauno sistēmu… Te ir nedaudz sarežģītāk. Tā vēl nebija radīta. Sociālisma eksistēšanas Padomju Savienībā laikā uz jūsu pasauli tika nodota kāda svarīga matrica sabiedriskajai attīstībai. Matrica, kura aktivizēsies nākotnē. Vairums saprātīgu cilvēku saprot, ka ne kapitālisma sistēma, ne sociālisma sistēma neatbilst sabiedrības Dievišķās iekārtas principiem, kur plaukst īsta brīvība, vienlīdzība, brālība. Taču brīvības, vienlīdzības, brālības ideāli – tā nav utopija. Tie ir tās cilvēku sabiedrības ideāli, pie kuras mēs vienalga nonāksim Augšupcelšanās rezultātā – visas planētas Zeme Dievišķās evolūcijas rezultātā. Jaunu sabiedrību nav iespējams uzcelt ne atsevišķi ņemtā valstī, ne ar atsevišķi ņemtiem ceturtās dimensijas cilvēku spēkiem. Īsts cilvēces attīstības etaps raksturojas ar to, ka jūsu/mūsu pasaules cilvēki sāk aktīvi sadarboties ar augstāko pasauļu un dimensiju cilvēkiem, citām Gaismas Būtnēm, ar Dievišķajiem spēkiem. Tikai cilvēku un Dievišķo spēku saplūšanas, cilvēces iekšējo Dievišķo spēku pamošanās un izaugsmes rezultātā var uzbūvēt jaunu sistēmu, jaunu sabiedrību, jaunu pasauli, kurā harmoniski var dzīvot gan cilvēki, gan citas dzīvības formas.
– Raaini… Tātad tu apzinājies savu kosmisko izcelsmi un spēji piedot savam “Es”. Protams, vēlējies dzīvot tālāk… Kas notika pēc tam? Par ko kļuvi? Kādā pasaulē/pasaulēs dzīvoji?
– Pēc pilna kursa pabeigšanas Reabilitācijas Centrā es devos atpūtā. Tā bija diezgan ilga atpūta vienā no brīnišķīgajām piektās dimensijas pasaulēm. To var nosaukt par “planetāro kūrortu”. Tur es nodzīvoju atsevišķu dzīvi, kura pilnīgi atgrieza harmoniju visās manās struktūrās, manā iekšējā “Es”. Un tikai pēc tam es tiku nosūtīts uz speciālu skolu, kur tiku apmācīts PĀREJAS STARP DIMENSIJĀM UN PASAULĒM HARMONIJĀ. Iemācījies lauzt vecās sistēmas, salauzis ne vienu sistēmu vien, es tagad biju aicināts iemācīties VIENAS SISTĒMAS HARMONISKU PĀRAUGŠANU CITĀ. Šajā gadījumā es vairs nerunāju tikai par sabiedriskām sistēmām. PĀREJAS HARMONIJAS SKOLĀ mums mācīja apvienot pašas dažādākās sistēmas, pat – pretējas sistēmas. Pie tam APVIENOT HARMONISKI. Revolūcija nes vecā sagraušanu, lai tā vietā būvētu jauno. Evolūcija ietver ilgstošu, pakāpenisku attīstību. Mums mācīja procesu, kad nekas netiek sagrauts, bet tiek transformēts. Pie tam – transformēts ātri un harmoniski. Tieši tas tagad ir nepieciešams cilvēcei, tieši tas tagad ir nepieciešams jūsu/mūsu četrdimensiju pasaulei un daudzām citām planētas Zeme pasaulēm.
– Raaini, saki, lūdzu… Tu tagad sajūti savu “Es” kā pasaules vadoni? Vai kaut kas ir palicis no tava pēdējā iemiesojuma?
– Tu pašlaik runā tieši ar Raaini, nevis ar pasaules kustības vadoni, nevis ar valsts līderi. Taču jautājums, kuru uzdevi, ir ļoti svarīgs. Pēc pāriešanas, pēc reabilitācijas vairs nav to personību, kuras agrāk dzīvoja četrdimensiju pasaulē. Tāpēc mēģināt piesaukt un runāt ar “Staļina garu” vai “Napoleona garu” ir ne visai pareizi. Pēc Pārejas MĒS VISI kļūstam citādi. Un, lūk, šeit es gribu vērsties pie tiem, kuri alkst satikties ar saviem aizgājušajiem radiniekiem. Es lūdzu jūs: neskumstiet, ka viņi vairs nav tādi. Jūsu radniecība saglabājas arī augstākā pasaulē, pēc Pārejas. Jūs noteikti satiksieties ar visiem cilvēkiem, ar visiem radiniekiem, kurus gribat redzēt. Pat ja pēc tam nolemsiet dzīvot dažādās pasaulēs. Piektajā dimensijā sakarus starp pasaulēm ir vienkāršāk īstenot nekā sakarus starp divām jūsu dažādām valstīm dažādos Zemes kontinentos. Jā, jūs satiksieties. Un jūs atkal būsiet kopā. Bet tā jau ir citāda, augstākas pakāpes vienotība. Un ticiet, rezultātā jūs nevilsieties. Kaut arī kaut kādā etapā jūsu pagātnes četrdimensiju priekšstati var nonākt konfliktā ar piecdimensiju priekšstatiem. Te priekš jums vēl ir daudz neparasta… Jūsu vecmāmiņas un vectētiņi kļūst jauni, bērni var kļūt vecāki un viedāki par jums. Jūsu ienaidnieki var izrādīties jūsu labākie draugi. Jūsu mērķi, kurus jūs tā lolojāt uz zemes, var jums pārstāt eksistēt, bet jaunu dzimšanai būs nepieciešams laiks… Daudzi droši vien nenoticēs, ka tā pazīstamā, man pretnostatījumā esošā ķeizariskā persona, ar kuru es cīnījos manā pēdējā iemiesojumā, patiesībā ir mans… Garīgais Tēvs. Viņš ir manas Garīgās Dzimtas, kurā es esmu viens no jaunākajiem, galva… Paredzu nākošo jautājumu… Vai viss bija ieplānots pirms iemiesojuma? Gan jā, gan nē. Ir plāns, ir vadoņu un miljoniem cilvēku gribas brīvība. Tāpēc rezultāts uz tā vai cita radīšanas viļņa bieži nav pareģojams…
– Ne pirmo reizi saziņas laikā es dzirdu vārdus “Radīšanas vilnis”…
– Tā tu zemes vārdos atšifrēji kvantu priekšstatu par nepārtraukto Realitāšu Radīšanu. To var salīdzināt ar izrādi, kurā aktieri ne tikai spēlē arvien labāk un labāk, bet, mainot Autora scenāriju, arī paši kļūst scenārija Autori. Faktiski tieši tas tagad arī notiek uz planētas Zeme, šajā telpas-laika intervālā. Šajā Radīšanas Vilnī aktieri saprata, ka paši ir izrādes autori, un sāka radīt jaunu Scenāriju. Vēl vairāk – tūlīt pat norit scenārija iemiesošana uz Dzīves Lielās Skatuves. Daudzi jūs, četrdimensiju pasaules cilvēki, Dualitāte laikmetā ilgus iemiesojumus bijāt pieraduši dzīvot pēc autora scenārija un vienkārši izpildīt lomas. Labāk vai sliktāk. Bet – izpildīt. Tagad pienācis laiks katram aktierim nevis vienkārši lemt, ko tieši tagad darīt. Katram cilvēkam scenārijā iekšā ir iespēja izveidot savu Lielo Scenāriju, kurš BAGĀTINĀS lugu, padarīs to Dievišķīgu un Brīnišķīgu. Un viss situācijas svarīgums ir tajā, lai cilvēki-aktieri nevis vienkārši to apzinātos, bet arī izmantotu radīšanas jaunās iespējas. Un, lūk, mēs visi kopā tagad rakstām jaunu scenāriju un tūlīt pat iemiesojam viņu. Bet daudzi līdz šim aiz ieraduma jautā: “Kad būs Augšupcelšanās?”, “Kurš un kurp mūs augšupcels?”, “Bet varbūt ne uz kurieni un neviens?” Bet atcerieties, ka jūs, četrdimensionālie, spēlējat un radāt kopā gan ar piecdimensionālajiem, gan ar septiņdimensionālajiem, gan ar astoņdimensionālajiem… Jūs radāt arī ar saviem Augstākajiem “Es”, kuri izpausti visās augstajās pasaulēs un dimensijās. Tāpēc, no vienas puses, AUGŠUPCELŠANĀS IR NOLEMTA, no otras puses – VIŅU RADĀT JŪS. Un mēs tagad nenogurstam runāt tieši par HARMONISKU AUGŠUPCELŠANOS. Harmonija iestājas tad, kad mostas speciāla saikne īpašā kvantu laukā tajā vai citā pasaulē. Jūsu/mūsu pasaulē šis īpašais kvantu lauks, DZĪVU KVANTU LAUKS, līdz nesenam laikam tika izmantots vienpusēji – negatīva, varas un pārvaldīšanas enerģiju izplatīšanai. Tikko kā jūs aktivizēsiet speciālo saikni – lauks sāks strādāt citādāk. Kas tā ir par speciālu saikni? O! Tas ir Dižais Slepenais “Ierocis”, kurš ir kļuvis reāls Gaismas Darbiniekiem. Tā ir Mīlestība. Reāla Mīlestība – nevis vārdos, bet dzīvojoša sirdī un sirds izstarota. Tikko kā jūsu Mīlestība pamodinās šo kvantu lauku, tad… “brīnumu lauks muļķu zemē” pārstās tāds būt un kļūs vienkārši par BRĪNUMU LAUKU. Tāpēc ka beidzot pamodīsies tas pats guļošais “Ivans-uz-krāsns”, pēc jūsu terminoloģijas: cilvēks, nepamodināts uz gaismu un, protams, nespējīgs radīt un mīlēt pa īstam. Kad Mīlestības enerģija atdzīvosies īpašajā kvantu laukā, tā atdzīvosies arī nepamodušos sirdīs. Tā ir daļa no tā, kā harmoniski var mainīt vienu sistēmu uz citu.
– Tātad, Raaini, tu izgāji apmācību SPECIĀLĀ PĀREJAS HARMONIJAS SKOLĀ un…
– Un kļuvu par aktīvu darbinieku PĀREJAS HARMONIJAS DIENESTĀ, kurš, jūsu zemes valodā izsakoties, ir PASAUĻU APVIENOŠANAS DIENESTA apakšnodaļa. Un tagad uzskatu šo darbu par pašu svarīgāko uz planētas. Un ļoti mīlu to…
– Vai ir tie, kurus tu īpaši mīli piektajā dimensijā?
– Jā, es dzīvoju tādā pasaulē, kur vēl eksistē attiecības starp vīriešiem un sievietēm. Kaut arī ne tuvu tajā veidā, kā jūsu pasaulē. Man ir ģimene. Taču tā nav ģimene tajā nozīmē, kādā jūs esat pieraduši saprast. Šis institūts pie mums ir būvēts pavisam citādi.
– Jautājums, kurš, domāju, interesē ļoti daudzus… Tu plāno atkal iemiesoties mūsu četrdimensionalitātes psaulē?
– Jā, tas tā ir. Es un vēl virkne cilvēku, ar mani cieši saistītu, plānojam to izdarīt. Un tā ir daļa no vispārējā Plāna, kurš īstenojas ar jums pazīstamu Augšupcelto Skolotāju palīdzību, kuri tagad aktīvi progresē uz Zemes, radot Jauno Dzīves Scenāriju. Mūsu iemiesošanās tiek plānota tuvākajā laikā – tikko kā vienotā ainā saliksies visas nepieciešamās puzles. Mēs neatnāksim kā vadoņi. Mēs atgriezīsimies jūsu/mūsu pasaulē kā cilvēki un Gaismas Būtnes, kuras prot radīt Pārejas Harmoniju. Un mēs visi kopā radīsim šo harmoniju. Mēs zinām, kā to darīt. Mēs tam speciāli esam apmācīti.
– Raaini, pabeidzot mūsu saziņu, vienkārši saki dažus vārdus mūsu lasītājiem…
– Manu “Es” pagājušajā iemiesojumā daudzi mīlēja un pat tagad turpina mīlēt. Ja jūs mīlat – turpiniet mīlēt. Ja nē – dzemdiniet Mīlestību. Nevienu nenosodiet. Nevienu neuzskatiet par ienaidnieku. Nevienu neuzskatiet par svešinieku. Kad atnāksies uz augstāku pasauli – pirmkārt tieši Mīlestība palīdzēs jums adaptēties. Mīlestība ir īstenais zelts visām pasaulēm un dimensijām. Atcerieties: jūsu naidnieki, ienaidnieki var izrādīties jūsu radinieki. To saka tas, kas līdzīgu ir izjutis pats. Mani ienaidnieki ir kļuvuši par draugiem. Svešinieki ir kļuvusi par maniem radiniekiem. Vēlme pēc nāves ir pārvērtusies laimīgā dzīvē. Nosūtiet savu mīlestību visiem, kam varat, vēl šīs dzīves laikā. Atzīstiet nemirstību kā obligātas laimes faktu. Pieņemiet par saviem draugiem visus, ko varēsiet, un visi kopā sāciet radīt jauno Dzīves Scenāriju.
– Paldies, Raaini. Paldies…
– Es jūs visus maigi apkampju. Un vēlu veiksmi. Jums tagad nav vienkārši – zinu. Taču jūs darāt to, kas tagad nepieciešams pasaulei un visai planētai. Dariet to ar Mīlestību.
– Uz tikšanos!
– Uz jaunu tikšanos!
2013. gada 29.11. – 30.11.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
http://www.magnitiduha.info/archives/8043
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email