Магниты Духа

Aglonas Dievmāte caur Marinu Shults

55

 

Skan Aglonas Dievmāte balss! Tā skan no pašas Viņas sirds!

Aglonas Dievmāte aicina savus dēlus un meitas, viņas apkampienos dzīvojošus, uz mieru, rāmumu un lielu mīlestību visas planetārās dzīves turpināšanās vārdā!

Manas dārgās meitas! Es esmu Pasaules Mātes Stars, bet arī jūs katra tas esat. Un kalpo Pasaules Mātei pastāvīgi un nemainīgi, pat ja neapzinās savu Kalpošanu Viņai, Brīnišķīgajai un Dievišķajai! Mēs nesam visai Pasaulei Sievišķās Būtības lielo sākumu, izpausmju jaunumu rādošu. Un pašreiz īpaši Pasaules Māte caur katru sievieti atnes uz mūsu mainīgo pasauli savu gādību, žēlsirdību un harmoniju.

Mīļās sievietes, Pasaules Mātes Stari! Ja jūs gribat laimi saviem bērniem, ģimenēm un savai dzimtenei, tad ziniet, ka visi zemieši ir tuvi radinieki. Un nemīlēt visus – ir vienkārši neiespējami! Tikai aptverot visu Pasauli, piespiežot pie sirds katru dzīvu būtni un katru cilvēku, jūs radīsiet to rāmumu, harmoniju un līdzsvaru, par kuru visas sapņojat! Pasaules Māte sūta visām Zemes sievietēm šīs nepieciešamās enerģijas. Pieņemiet tās un padariet par savām. Uzdāviniet šīs svētīgās enerģijas visai Zemes Pasaulei. Iemīliet visus kā savus karsti mīlētos bērnus. Un nodibiniet to mieru, kuram tad arī jāpadara jūs pašas par laimīgām uz mūžiem.

Mani dārgie dēli! Jūs nenesat Pasaules Mātes staru, taču neviens no jums nav Viņas mīlošās sirds apiets. Viņas mīlestībai pret jums nav robežu. Un viņa maigi ved katru no jums, ne mazāk bijīgi kā jebkuru sievieti. Dārgie dēli! Pašlaik jums nepieciešams savos “Es” apzināties to ne šīs pasaules mīlestību pret visu Pasauli, kura ilgi bija apslēpta. Un Pasaules Mātes Stari jūsu Sakrālajās Sirdīs tagad taisa vaļā vienu atslēdziņu pēc otras. Ieklausieties tajā mīlestības aicinājumā, kurš mostas jūsos! Saprotiet, cik jūs paši esat maigi, bijīgi, miermīlīgi un harmoniski. Un cik lielā mērā varat citādi raudzīties uz visu pasauli un pasaules kārtību.

Dēli! Jums mainās pats vīrišķās pašcieņas stāvoklis. No šī brīža jūsu vīrišķajam spēkam un ievirzei uz nākotni ir jāatbilst planētas jaunajam stāvoklim. Jums harmoniski jāiet ar visām jūsu planētas būtnēm. No šī brīža par cienīgām netiks uzskatītas dusmas, niknums, iznīcināšana, rupjš spēks. Vīrieša pašcieņa – tā ir radīšana mīlestības, dzimtenes un visa, kas uz Zemes, paplašināšanās un labklājības dēļ.

Latvijas Dēli! Jūs aicinu darboties jūsu dzimtenes labumam! Kļūstiet par jaunas Dievišķi pilnīgas Latvijas uzbūvēšanas ierosinātājiem. Stājieties blakus sievietēm, saviem un ne saviem bērniem. Uzskatiet visus un visu par saviem radiem, bet visu planētu – par savu dzimteni. Tikai tā jūs nolaidīsiet Dievišķi tīru Debesu Latviju zemes iemiesojumā!

Mani bērni! Jūs piesauc Aglonas Dievmāte! Latvijā ir uzstādīts arī mans Dievnams! Un viņš ir ne tikai materiālais, jums labi pazīstamais, bet arī baltas gaismas, debesu, ne no šīs pasaules. Es viņu sen radīju priekš jums un gaidu katru Kalpošanai Latvijas kā Zemes pasaules daļas atdzimšanas vārdā! Citādi arī būt nevar! Tikai kopā ar planetāro dzīvību spēsiet Latviju atdzīvināt.

Es svētu jūs Kalpošanai manā Dievnamā – Aglonas Dievmātes Dievnamā! Es vienmēr esmu ar jums. Esiet tīri un gaiši. Mīliet visu Pasauli un caur šo mīlestību atdzīviniet Latviju, dodot iespēju Debesu Latvijai nolaisties uz zemes.

Ar mīlestību pret maniem dēliem un meitām Aglonas Dievmāte – Pasaules Mātes Stars

Print Friendly, PDF & Email