Магниты Духа

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. MĪLESTĪBAS UZVARAS DIENA

Mani dārgie bērni – Zemes bērni, Galaktikas bērni! Šodien valstī, kura saucas Krievija, tiek svinēta Uzvaras Diena. Šie svētki ir saistīti ar uzvaru karā, ar uzvaru pretnostatījumā. Protams, iemiesotajiem cilvēkiem, kuri uzvarēja fašismu, tas patiešām ir svarīgi. Svētki ir svarīgi arī uzvarētāju pēctečiem. Bet īsteni lieli ir tikai tie svētki, kuri nav pretnostatījuma rezultāts, bet Lielas Mīlestības rezultāts. Īsteni Lieli Svētki var notikt vienīgi tad, kad tādā vai citādā pakāpē uzvarēs Mīlestība. Tad svētki kļūst ne tikai par uzvarētāju svētkiem, bet arī par visu pasaules tautu svētkiem, vispārējiem svētkiem.

Mēs ar jums, jūsu pasaulē, soli pa solim ejam uz Mīlestības Uzvaru. Pakāpeniski, plānveidīgi radām Mīlestības Uzvaras Svētkus, kuri kļūs vienoti visām nācijām, visām tautībām, rasēm, visai cilvēcei un citām dzīvības formām. Lai šie Mīlestības Uzvaras Svētki jūsu Pasaulē notiktu, jau ne mazums ir izdarīts. To ir darījuši gan tie augstie Gari, kuri iemiesojās un iemiesojas jūsu Pasaulē, gan tie, kuri paceļas un pacēlās uz jūsu pasauli no zemākajām pasaulēm, no blīvo dimensiju pasaulēm. Jā, visa Gaismas Ģimene, kura ir visu Visuma Spēku apvienojums, ir jau ne mazums izdarījusi, lai Lielie Mīlestības Svētki jūsu Pasaulē notiktu. Un tie notiks tad, kad Mīlestības noteicošo ietekmi sajutīs visi cilvēki un visas jūsu pasaules būtnes.

Aicinu jūs uz to, lai ar visu savu dzīvi, ar katru soli, pašaizliedzīgu gaismas jaunradi tuvinātu Lielos Mīlestības Svētkus. Tagad kā nekad ir svarīga gaismas jaunrade, balstīta uz dažādu Pasauļu, dažādu dimensiju pārstāvju mijiedarbību, uz jūsu un jūsu Augstāko “Es”, jūsu garīgo radinieku, kolēģu no augstākajām un zemākajām dimensijām kopradīšanu. Jūs, visi kopā, tuvināt pašus diženākos svētkus, pašus varbūtīgākos svētkus, pašus burvīgākos svētkus – Mīlestības Uzvaras Svētkus jūsu Pasaulē un visās planētu sistēmas Zeme pasaulēs.

Šodien ir ļoti svarīgi apvienot uzvarētājus un uzvarētos. Nevis uzvarētājus un uzvarētos vienā karā, bet visos cilvēces karos. Visos pretnostatījumos. Šodien ir labvēlīga diena, lai ar mūsu siržu, visu dimensiju visu būtņu apvienotajām enerģijām radītu vienotību iekšējā, sakrālajā līmenī. Viņa, šī iekšējā vienotība, savā laikā izpaudīsies pie jums, jūsu Pasaulē caur cilvēku sirdīm. Izpaudīsies un kļūs ārēja, ļoti reāla. Kad Mīlestības un Vienotības enerģija izies jūsu Pasaules plašumos, viņa kļūs ļoti ietekmīga, visu nosakoša. Un tad jau būs atcelti svētki, kuros ir uzvarētāji un uzvarētie. Cilvēki sajutīs šo vienotību, kura atcels visus bijušos pretnostatījumus. Nevar būt vispārējas Mīlestības svētku tur, kur ir atmiņas par cilvēku bojāeju. Nevar būt patiesu svētku ar rūgtuma nokrāsu. Patiesībā ir tikai svētki ar prieku un mīlestību sirdī. Un tie ir tikai Mīlestības Uzvaras Svētki. Tikai uz tiem vajag tiekties Gaismas Darbiniekiem un visai cilvēcei. Es neaicinu jūs atcelt vēsturiskus svētkus tagad. Es aicinu jūs, Gaismas Radītājus, saprast, kas ir patiesi svētki Gaismas Būtnēm. Patiesi svētki ir tikai tie, kuri apvieno VISUS, balstoties uz Mīlestību. Kad mēs atrodam kopējus saskares punktus un virzāmies tālāk. Kad mēs paceļamies kaut vai par pakāpīti augstāk pēc sava evolucionārā līmeņa. Kad pieņemam savā Sakrālajā Sirdī vēl arī tos, kurus agrāk nevarējām pieņemt. Un tad, kad tie, kuri agrāk nevarēja ieiet šajā mūsu kopējā Sakrālajā Sirdī – beidzot varēs sper šo soli.

Un vēl ļoti svarīga ir gatavība pieņemt Mīlestību. Daudzām būtnēm tādas gatavības pagaidām vienkārši nav. Tagad, kā jūs saprotat, pirmkārt runāju par Noturēšanas Spēku pārstāvjiem – tiem, kurus pavisam nesen dēvēja par Tumsas spēkiem. Mēs sen, plānveidīgi, sirsnīgi, lielā apjomā sūtām Mīlestības enerģijas tiem, kuri vēl garīgi tik tikko izaug jūsu pasaulē un citās pasaulēs. Taču viņi pagaidām nav gatavi pieņemt šo Mīlestību. Mūsu uzdevums ir pacelt gatavības līmeni, pārvērst kvantitāti kvalitātē, panākt to, lai attīstošās dzīvības formas spētu pieņemt Dieva-Radītāja mīlestību, Gaismas Ģimenes mīlestību. Kad mīlestība ieies viņu sirdīs, parādīsies iespēja apvienot visus mūs, mūsu sirdis. Sākies Apvienotās Sakrālās Sirds radīšana. Un tad Noturēšanas Spēku pārstāvji nevis vienkārši pasīvi pieņems mīlestību, bet arī aktīvi izstaros apkārtējā telpā. Viņi tad paši spēs ar mīlestību radīt jaunas pasaules, jaunu dzīvi. Lūk, kāds ir mūsu uzdevums. Un vienā patiesi brīnišķīgā brīdī būtņu, nespējīgu pat sajust mīlestību, sirdis sāk ne tikai viņu pieņemt, bet pat – izstarot. Šīs būtnes sāk radīt ar Mīlestības enerģiju. Un tad iestājas Mīlestības Svētku Diena. Pienāk lielie Mīlestības Svētki.

Tagad pavēstīšu to, par ko jums daudziem pagaidām nav jausmas. Starp robotizētajām būtībām jūsu pasaules pārvaldītāju vidū ir tās, kuras jau ir gatavas pieņemt mīlestību. Tāpēc ka viņām jau ir sācies Sakrālās Sirds dzimšanas process. Un tas ir liels sasniegums visiem planetārajiem spēkiem, visai mūsu Galaktikai. Mēs devām augošajiem bērniem MĪLESTĪBAS PIENU. Un, lūk, viņi jau ir gatavi iet pa Mīlestības Piena Ceļu, kurš ir mūsu Galaktika kā milzīgs evolucionārs ceļš daudzām būtnēm, uzkāpjošām pie Dieva-Radītāja. Un jūsu Māmiņa Gaija to zina un priecājas par diženāko notikumu. Mīlestība dzimst tur, kur viņas agrāk nebija!

Un šodien kopā ar Māmiņu Gaiju mēs nosūtīsim speciālas Mīlestības Enerģijas, īpašas enerģētiskās informācijas paketes visu attīstošos dzīvības formu pārstāvjiem, kuri spēs viņas pieņemt. Mīlestības Enerģiju un speciālās enerģētiskās informācijas paketes saņems robotizēto būtību, reptiloīdu civilizācijas, citu dzīvības formu, par kurām jūs pagaidām nezināt, pārstāvji. Rezultātā viņiem attīstīsies Sakrālā Sirds, aktīvi sāks dzimt Garīgais, Dievišķais sākums. Un vēl vairāk – viņi iegūs iespēju rasties daudzdimensionālajai ģenētikai, kuras pagaidām viņiem daudziem nav.

Un tā, mūsu uzdevums šodien – visiem kopā, no dažādām Pasaulēm, sūtīt īpašu mīlestības enerģiju, īpašas enerģētiskās informācijas paketes robotizētajām būtībām un citiem Noturēšanas Spēku pārstāvjiem. Tādā veidā mēs spersim ļoti svarīgu soli uz īstu uzvaru – Mīlestības uzvaru mūsu Vienotībā.

Ar jums ir Galaktiskais Kristus-Melhisedeks,

Ar Mīlestību… Ar īpašu vecāka mīlestību – no Vienotā Dieva-Radītāja Vienotās Sirds.

 

Māte Zeme

JAUNĀ GAISMA

Sveicināti, mani dārgie Bērni!

Es ļoti priecājos, ka mēs kopā radām šajā zīmīgajā dienā. Jūs šodien zemes plānā svinat Uzvaras Dienu. Jūsu pasaulē norit gājieni, parādes, demonstrācijas. Jūs apsveicat cits citu ar kara pabeigšanu. Taču daudzi no jums pat nenojauš, ka šodien ir svarīga Diena, kura tuvina Mīlestības un Gaismas Uzvaras uz visas planētas Dienu. Gaisma atkal apvienojas. Atkal apvienojas, atjaunojas visās savās sīkākajās nokrāsās un aspektos, klasteros. Viņa palielinās, pārveidojas liels daudzums viņas veidu/apkšveidu. Gaisma konsolidējas.

Šodien ir svarīga diena ne tikai planētas Zeme un viņas Valstību, ieskaitot cilvēku Valstību, dzīvē. Šodien ir svarīga diena visas Galaktikas Piena Ceļš, visa mūsu Visuma dzīvē. Tiek veikta pāriešana uz jaunu vibrāciju līmeni. Taču notiek ne vienkārši vibrāciju pacelšanās, dimensiju mēru paaugstināšanās. Notiek Gaismas kvalitatīvo raksturojumu izmaiņas. Notiek pašas Gaismas kā visa esošā nesējas raksturojumu izmainīšanās. Dzimst jaunas iespējas enerģētiskās informācijas pārraidīšanai. Dibinās jauni daudzdimensionāli daudztelpiski sakari. Tāda rakstura pāriešana uz jaunu daudzdimensionāli-daudztelpisku līmeni paredz nopietnas izmaiņas visās Gaismas Būtībās. Runa nav vienkārši par jaunu iespēju izstarot un nest Gaismu lielākos apjomos. Runa ir par iespēju Gaismas Būtnēm nest atjaunotu restrukturizētu Gaismu – ar izmainītiem klasteriem, ar izmainītiem aspektiem, ar izmainītiem raksturojumiem. Kā jūs saprotat, pie Gaismas Būtnēm pieder nevis vienkārši planētas Zeme visas Valstības, bet arī pati planēta Zeme, Saules sistēmas visas planētārās sistēmas. Gaismas Būtnes ir visi kosmiskie ķermeņi. Viņi nes Gaismu, iesūc viņu un retranslē pa visu Kosmosu. Runa ir par vibrāciju līmeņa paaugstināšanos no jaunu izmainītu Gaismas struktūru priekš visa Esošā redzes viedokļa.

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks teica par Mīlestības Uzvaras Svētkiem, par iespēju radīt Sakrālās Sirdis robotizētajām būtībām un visiem tiem, kuriem viņu pagaidām nav. Tās ir sekas tiem procesiem, kuri kļuva iespējami pēc otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences, pēc Galaktiskās Harmoniskās Konverģences. Un, lūk – jaunu iespēju visam Esošajam Uzvara. Gaisma maina savu pamatu, Gaisma kļūst gaišāka, Gaisma kļūst spēcīgāka, Gaismas būtība kļūst lielāka. Nav vienkārši ar pirmo reizi piekļauties visai sarežģītajai izmaiņu, kuras notiek ar Gaismu, sistēmai, Gaismas iespējai pārveidot visu Esošo. Taču šis etaps tikai sāk savu izvēršanos. Jūs stāvat pašā ceļa sākumā. Un tuvākajās dienās, nedēļās, mēnešos jūs kļūsiet liecinieki apbrīnojamām skanošām izmaiņām visos jūsu ķermeņos, visās jūsu dzīves jomās. Jūs ar izbrīnu sāksiet novērot procesus, kuri pirms dažām dienām, nedēļām, mēnešiem vēl nevarēja sākties, par cik to notikšanai nebija objektīvu priekšnoteikumu. Tagad sākas jauni procesi, visa Esošā mijiedarbības jauna līmeņa, Gaismas mijiedarbības ar visu Esošo jauna līmeņa procesi. Tas ir ļoti svarīgs visu Gaismas Meistaru, ieskaitot planētas Zeme Gaismas Darbiniekus, sasniegums. Un tas attiecas uz visām Valstībām, tas attiecas gan uz reptiloīdiem, gan uz robotizētajām būtībām, kuri arī attīstās pēc Pārejas uz Jauno Gaismu, pārejas uz jauniem mirdzēšanas spējas viļņiem – Vienotā Likuma.

Tāpēc es apsveicu jūs, manus dārgos Bērnus, ar šiem apbrīnojamajiem Svētkiem un jaunu iespēju visa Esošā attīstībai un visu Valstību uz planētas Zeme attīstībai procesa sākšanos. Kā jūs saprotat, tas pozitīvi ietekmēs visus spriedzes avotus, kuri eksistē uz planētas. Tas labvēlīgi ietekmēs visus izaicinājumus, grūtības un problēmas, kuras eksistē cilvēku dzīvēs. Jums, Gaismas Meistariem, kuri zina notiekošā dziļo būtību, ir nepieciešams būt atvērtiem šīm izmaiņām. Vajag plaši atplest savas sirdis, apzināti piedalīties pārmaiņu procesā, un tad pārmaiņas nekavēsies ietekmēt katra zemieša dzīvi. Apzināti esiet klātesoši savā paša dzīvē. Ir svarīga apzināta fokusēšanās un koncentrēšanās uz paša gaismspējas paaugstināšanu. Mēs ar jums vēl veiksim atbilstošus uzskaņojumus, meditācijas. Mēs piedāvāsim atbilstošas meditācijas, programmas iespējām adaptēt savas paša sirdis, Sakrālās Sirdis pie jaunā etapa, pie jaunajām Gaismas, gaismas viļņa iespējām.

Mani dārgie Bērni, es priecājos būt ar jums šajā apbrīnojamajā zīmīgajā dienā, kura tuvina Mīlestības Uzvaras Svētkus.

Vienmēr ar Jums, apskauju jūs savos mātišķajos apskāvienos.

Māte Zeme – ar Mīlestību pret visiem saviem bērniem.

 

VARGUS LAERTS

SAKRĀLĀ SIRDS AUGOŠAJIEM BĒRNIEM

Sveicu jūs, mani dārgie kolēģi, iemiesotie Laerti. Katrs Gaismas Darbinieks, tagad iemiesots mūsu pasaulē uz planētas Zeme, ir Laerts, par cik viena viņa klātbūtne šajā pasaulē, šajos laikos vien jau atnes harmonizējošas enerģijas. Saņemot kosmiskās enerģijas, ienesot tās savā pasaulē, jūs atnesat harmoniju, piedalāties Harmonijas radīšanas procesā. Apzināti un ar mīlestību harmonizējot apkārtējo telpu, apkārtējos cilvēkus, jūs harmonizējat šo pasauli, kaimiņu pasaules, harmonizējat cilvēci un visas dzīvības formas, kuras tā vai citādi ir saistītas ar jūsu pasauli un planētu Zeme.

Šodien Gaismas Ģimene nodod īpašas enerģētiskas paketes garīgā sākuma dzimšanai, Sakrālās Sirds formēšanai attīstošos dzīvības formu pārstāvjiem. Šodien mēs palīdzam radīt Sakrālās Sirdis robotizētajām būtībām, reptiloīdu civilizācijas pārstāvjiem un vēl dažiem Noturēšanas Spēku pārstāvjiem, par kuriem jums pagaidām nav priekšstata. Ar jums pašlaik sadarbojas starpgalaktiskā bāze “Kroton-1”. Starpgalaktiskie Gaismas Spēki kopīgi ar Zemeslodes iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem pieņem un izplata speciālās enerģētiskās paketes. Mēs aicinām jūs pieņemt tās un nosūtīt īpašu enerģētisku informāciju, pilnu ar Dieva-Radītāja Mīlestības Enerģiju, uz Sakrālajām Sirdīm, kuras formējas Noturēšanas Spēku pārstāvjiem, attīstošos dzīvības formu pārstāvjiem. Šī enerģētiskā informācija ilgu laiku dzima, formējās Mātes-Zemes sirdī, jūsu Māmiņas Gaijas Sakrālajā Sirdī. Tieši tagad, šajā brīdī, viņa nodod šo enerģētisko informāciju saviem bērniem, bērniem, kuri attīstās, kuriem pagaidām vēl nav garīgā sākuma.

Tagad vērojiet, kā no planētas Sakrālās Sirds sāk pacelties pašu dažādāko krāsu un tonējumu enerģijas. Tas nav viens stars, tas ir liels spektrs staru, universālu staru, kuri paredzēti to būtņu, to dzīvības formu attīstībai, kurās garīgais sākums tik tikko dzimst. Enerģijas milzīgām straumēm iet cauri daudzām pasaulēm un dimensijām. Jūsu uzdevums, šīs pasaules iemiesoto cilvēku uzdevums – pieņemt ienākošās enerģijas un palīdzēt nosūtīt viņas uz robotizēto būtību Sakrālajām Sirdīm. Šīs būtības ārēji ir līdzīgas cilvēkiem, kaut arī smalkajā plānā viņām ir pavisam citādas struktūras, atšķirīgas no cilvēkiem. Viņas var tagad parādīties jūsu iekšējai redzei… Skatieties, vērojiet viņas.

(Mēs ieraudzījām lielu skaitu cilvēku figūru. Daudziem viņiem muguras bija saliektas. Kad no Zemes centra sāka iet daudzkrāsaini stari pie katra no viņiem, tad daži tos nepieņēma. Bet tiem, kuri pieņēma enerģētisko informāciju, iedegās zieds sirdī un aiz galvas, aiz pakauša.)

Dažas robotizētās būtības smalkajā plānā ir informētas par notiekošo, ir gatavas pieņemt Mīlestības enerģiju un sākt apzināti radīt savas Sakrālās Sirdis. Jūs varat iztēloties šīs Sakrālās Sirdis kā ziedus, kuri atplaukst viņu fiziskās sirds rajonā. Jūs varat ieraudzīt viņu siržu rajonā visdažādāko krāsu un tonējumu spirālveida enerģijas, tāpēc ka tas ir ļoti daudzveidīgs enerģiju spektrs. Starp robotizētajām būtībām jau ir ne mazums to, kuras šajā evolucionārajā etapā spēj pieņemt smalkās enerģijas, kuras dzemdina Sakrālo Sirdi, un tātad dzemdina arī garīgo sākumu.

Mēs tagad palīdzam viņām apvienoties smalkajā plānā, nosūtām viņām Savienošanās enerģijas. Nosūtām viņām speciālu Varavīkšņainu Toru. Šajā Varavīkšņainajā Torā ir augstāko dimensiju Kosmiskās Uguns Enerģija un enerģētiskā informācija, kura viņas apvienos. Mēs nosūtām attīstībā esošajām dzīvības formām kosmisko Uguņu – Svētās Vienotības Uguns, Druīdu Uguns, Melhisedeka Uguns – enerģijas… Kosmisko Uguņu enerģijas nāk no otrā Garīgā Centra, no astotās dimensijas, un viņām piemīt īpašs potenciāls garīgā Sākuma dzimšanai un attīstībai. Šis Sākums nosaka jaunas attiecības sabiedriskajā iekārtā, balstītas uz mīlestību, brālību, tolerantumu, cieņu pret citām dzīvības formām, savstarpējo palīdzību, tiekšanos uz Dievišķo vienotību.

Tagad mēs ar jums novērojam, kā daudzas, daudzas būtnes no citām pasaulēm, citām dimensijām, Gaismas būtnes, Gaismas Ģimene sūta speciālas enerģijas, speciālus starus, gaismas konstrukcijas Sakrālās Sirds būvēšanai tām robotizētajām būtībām, tiem attīstošos dzīvības formu pārstāvjiem, kuri tam jau ir gatavi. Uzreiz tiek radīta vienotā Sakrālā Sirds, kurā tiek ielikta Dievišķā Mīlestības enerģiju izplatīšanas programma, tā tiks nosūtīta viņu radiniekiem, radniecīgu dzīvības formu pārstāvjiem. Robotizēto būtību un citu dzīvības formu apvienotā Sakrālā Sirds sāks izstrādāt mīlestības un radoša, veidojoša sākuma enerģijas.

Mēs piesaucam Visuma magnētisma radītāju Krajonu, galaktikas magnētisko kodolu Arheirar, piesaucam Dievišķās magnētiskās enerģijas, kuras ievietojam mūsu struktūru centrā, gan robotizēto būtību, gan reptiloīdu, gan dažu citu dzīvības formu Sakrālās Sirds centrā. Šīs magnētiskās enerģijas ar visuma magnētisma palīdzību sāks pievilkt Dievišķajam Sākumam citas attīstošās būtības, kurām pagaidām vēl neformējas Sakrālā Sirds. Daudzdimensionālais magnētisms palīdzēs aktivizēt Sakrālās Sirds dzimšanas procesus visiem Noturēšanas Spēku pārstāvjiem. Tagad īpašā sakrālā telpā uzplaukst gaišzilas magnētiskas rozes, aktivizējas visuma, galaktiskā un planetārā magnētiskās enerģijas. Rezultātā izveidosies sakrāls magnētisks centrs, ap kuru formēsies robotizēto būtību, reptiloīdu un dažu citu dzīvības formu, kuras ir Noturēšanas Spēku uz planētas Zeme pārstāvji, Apvienotā Sakrālā Sirds. Tagad mēs visu radīto gaismas struktūru ievietojam harmoniskas notikumu virzības attīstības sfērā, zelta sfērā. Aptveram to ar Gaismas Ģimenes mīlestības enerģiju un radām garīgā sākuma attīstības programmu attīstībā esošajām dzīvības formām jaunajā evolucionārajā etapā. Mīlestības un harmonijas enerģijas sūta lielais Gaismas Radītāju kolektīvs no planētas Zeme dažādām pasaulēm, dažādām dimensijām. Dievišķais garīgā sākuma attīstības plāns attīstībā esošajām dzīvības formām, augošajiem Gaismas bērniem, realizējas jaunā evolucionārā etapā. Viņiem lemts kļūt par Gaismas Radītājiem. Un tas patiesi ir tā.

Ar jums – Varguss Laerts no Vienotā Dieva-Radītāja Vienotās Sirds.

2014.05.09.

Informāciju pieņēma un sagatavoja drukāšanai:

Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults,

Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения”

redkolēģija.

 

Pievienots 12/05/2014

http://www.magnitiduha.info/archives/8226

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email