Магниты Духа

Urusvati caur MARINU SHULTS. VĒSTULES NO MĀJĀM. Nobeigums. Sākums Nr. 2 (8), 3 (9), 4 (10), 5 (11)

17. vēstule

PIRMDIENA SĀKAS OTRDIEN

(Par pāreju uz astoņiskuma sistēmu)

Mani dārgie planētas Zeme cilvēki! No jums tagad daudz kas ir atkarīgs Jaunās Zemes, jaunās dzīves un jaunās cilvēces tapšanā. Gribu atgādināt, ka jūs strauji aizejat no jūsu dzīves septiņiskuma iekārtojuma uz astoņiskuma iekārtojumu. Jums jau tika pavēstīts, ka Šambala ir kļuvusi astoņdimensionāla. Taču Šambalas jēdziens ir vairāk kā daudzdimensionāls. Runa tagad ir par to Šambalu, kuras klātbūtne tieši ietekmē jūsu dzīvi. Katrā jaunā jūsu pacelšanās etapā jūs uzzināsiet par jaunu Šambalu, par jaunām iespējām Zemei un cilvēcei. Es gribu pastāstīt par to, kā jūs pakāpeniski pārejat pie astoņiskuma principa, kādā veidā šim procesam var sekot jūsu pašreizējā dzīvē, bet galvenais – kā jums reāli izmantot šo informāciju.

Sākšu ar pašu galveno – ir IZMAINĪJIES LAIKS. Gaismas Ģimene jau ne reizi vien ir jums par to vēstījusi. Laiks kļūst sfērisks, pakāpeniski izspiežot lineāro laiku. Tieši izspiežot, par cik strauju pāreju izdarīt nav iespējams. Pie šī jaunā telpas-laika stāvokļa ir nepieciešams nonākt plūstoši, bez cilvēku apziņu un vispārējā planetārā apziņas stāvokļa konvulsijām. Šajā plūstošajā pārejā ir ielikts racionāls ievērojamu iespēju grauds. Plūstoša pāreja paredz arī visas planetārās dzīves, tai skaitā arī – jūsējās, iekārtojuma principa pakāpenisku izmainīšanos. Protams, ka septiņiskuma princips vēl ir ieraugāms visur. Septiņiskiem cikliem, septiņiskai telpas-laika organizācijai ir vieta jūsu realitātē. Taču agrāk septiņiskums bija nodrošināts ar jūsu eksistēšanas planetārās vienotības septiņās dimensijās realitāti, saistītu ar attīstību Trešā Garīgā Centra ietvaros. Tagad Zeme pilnīgi reāli ir sākusi pievienot vienu no Otrā Garīgā Centra dimensijām. Un mēs runājam par to, ka šie divi Garīgie Centri ir sākuši savu pārkārtošanos un savstarpēju ieplūšanu. Ko tas viss jums nozīmē? Pirmkārt, dzīvības ritma radīšanas un matērijas būvēšanas tai skaitā galvenā likuma izmainīšanos. Tāpēc ka jaunais astoņiskuma princips gulsies telpas-laika organizēšanas, matērijas būvēšanas uz jūsu planētas pamatā. Šī pārkārtošanās noritēs plūstoši, taču aizņems relatīvi neilgu laika intervālu. Pagaidām jūs sākat mainīt savu diennakts ritmu atbilstoši jaunām likumsakarībām. Tā nav vienkārši laika, bet kopīgi – telpas un laika, izmainīšanās, par cik viens nav atdalāms no otra. Jūs jau sen esat pamanījuši, ka ar laiku notiek kaut kas nesaprotams. Nopietnas laika izmaiņas sākās 20. gadsimta vidū. Bet tagad jūsu eksistēšanas telpa-laiks jau ir izgājis savu radikālo pārmaiņu finiša taisnē. Tāpēc jums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem pret notikumiem ap jums, kuru līdzradītāji jūs esat.

Paskaidrošu pēdējo apgalvojumu. Jūs esat iesaistīti visās telpas-laika izmaiņās, tā kā izpaužat sevi kā planetāro pārveidojumu galveno asi. Un tāpēc no jūsu šo izmaiņu uztveres līmeņa ir atkarīgs arī ātrums, ar kādu tās nostiprināsies planetārajā dzīvē, visā planetārajā vienotībā. Saprotiet: jo ātrāk jūsu apziņa pieņems šīs izmaiņas un atradīs pienācīgu vietu jūsu dzīvē, jo ātrāk iesakņosies jūsu eksistences jaunie principi. Piemēram, pie jums laiku skaita pēc jums pazīstamā kalendāra. Pamatā ir ielikta Saules kustība un septiņiskuma princips, kurš tagad vairs uz planētas nevalda. Taču ja jūs izsekosiet nedēļas dienu raksturīgās īpatnības un atsevišķu dienu raksturojumu “līdzību”, tad sapratīsiet, ka septiņiskais sadalījums ir pārstājis darboties, bet jūs pēc inerces to izmantojat, pat vēl taisāt prognozes, izmantojot vecos jēdzienus. Pēc notikušo pārmaiņu būtības vajadzētu salīdzināt pirmdienu ar nākošās nedēļas otrdienu, otrdienu ar trešdienu utt. Bet tas, protams, ir neērti pēc eksistējošā kalendāra. Taču pievērsiet uzmanību tam, ka diennaktī joprojām paliek 24 stundas. Un šeit sākas spilgta astoņiskuma izpaušanās caur trejādību. Pavērojiet, kā strādā šīs trīs reizes pa astoņām stundām! Pie kam no jebkura šo astoņu stundu atskaites punkta. Visas diennaktis var izmantot racionālāk, pievēršot uzmanību astoņnieka trejādībai. Jūs varat sākt plānot savu dienu pa 8 stundām ar noteiktiem mērķiem. Diezgan ātri jūs spēsiet noteikt savu personīgo ritmu diennakts laikā un sākt visu paspēt darīt. Iespējams, būs grūti piemēroties sociuma ritmam, taču vienalga – daudz jauna jūs varat atklāt jaunajā ritmā priekš sava “Es”.

Iespējami citi laika skaitīšanas paņēmieni. Un ir nepieciešams saprast, ka tie jau ir un sen ir piedāvāti cilvēcei. Protams, kalendāra izmainīšana daudz kas izmainīs arī valsts struktūrā. Tā ir vesela revolūcija. Bet paskatieties, kas notiek, kad jūs sākat spēlēt laika maiņu pa laika zonām. Cik daudz traucējumu tiek ienests cilvēku un mājdzīvnieku dabas ritmā un dzīvotspējā! Bet savvaļas daba ātri piemērojas un dzīvo pēc jaunajām normām un principiem, tos viegli pieņemot. Tiem, kuri atrodas tuvāk dabai, rekomendēju pasekot izmaiņām tajā. Īpaši – savvaļas dzīvnieku uzvedībai. Viņi instinktīvi ir pārkārtojušies uz astoņiskuma principu, apgalvoju jums.

Kādas izmaiņas ir matērijā, ja arī tai ir jāatbilst astoņiskuma principam? Var atsekot būtiskas izmaiņas sirds saraušanās ritmā, asinsrites sistēmas piepildītībā, pašu asinsvadu stāvoklī. Ar to var būt saistīta asins izmainīšanās. Protams, ir arī citi iemesli, taču visi tie saiet kopā vienotā telpas-laiku raksturojumu izmaiņu uz planētas mezglā. Šeit ir gan magnētisma izmainīšanās, gan lēna, bet stabila zemes ass stāvokļa izmainīšanās, gan planetārās laika matricas stāvokļa radikāla izmainīšanās, gan sauszemes un jūras attiecības izmainīšanās, gan daudzi citi “traucējumi”, kurus jūs sākumā fiksēsiet tieši ar tādu terminu. Daudz kas izmainās pilnīgi likumsakarīgi, bet jūs to sapratīsiet tikai pēc laika. Taču ir ļoti svarīgi un derīgi APZINĀTI pārkārtoties uz jūsu planetārā pasaules-ēkas iekārtojuma jaunajiem principiem.

Turpinu noskaņot jūs uz astoņiskumu. Paraugieties apkārt, un jūs ieraudzīsiet, ka arī jūs aptverošās dabas dzīvē notiek interesantas izmaiņas. Sākumā pievērsiet savu uzmanību putnu, reptiļu un kukaiņu uzvedībai. Viņiem spilgtāk nekā citām sugām jau ir izpaudušās jaunās tendences. Protams, ir jāpazīst viņu ieradumi, vairošanās cikli un likumi, lai apzinātos jauno viņu dzīvē. Taču drīz jaunās likumsakarības visai uzskatāmi sāks izpausties visā savvaļas dabā. Pieļauju, ka tagad kāds, dzīvojot lielā pilsēta, ironiski pasmaidīja: kā pilsētniekiem tam visam sekot? Ka tik paši saprastu, savā dzīvē, vai tiešām notiek izmaiņas? Jā, es jūs pilnīgi saprotu. Bet arī lielās pilsētās ir daudz putnu un citu dzīvnieku, kuri nepieder mājdzīvniekiem. Viņi viegli apgūst jaunos ritmus. Un jūs varat pavērot, kā tagad mostas putni, kā viņi perē putnēnus, cik putnēnu bija agrāk un cik ir tagad. Pēcnācēju skaita izmaiņa arī ir saistīta ar jūsu pasaules-ēkas jauno principu. Tas attiecas arī uz astoņiskuma izpausmi matērijā.

Tagad atgriezīsimies pie civilizētās cilvēku kopienas. Lielās pilsētas ir pilnas ar rūpnieciskās ražošanas atkritumiem. Un visos laikos lielos apdzīvotos punktos ir eksistējusi dabiska aizsardzība pret kaitīgiem izmešiem, rūpnieciskiem atkritumiem, vai tās būtu gāzes vai dūmi, vai šķidra substance, augu barjeras veidā, kura varēja filtrēt, attīrīt, reizēm pat baroties ar šiem atkritumiem. Taču tagad augi ar to netiek galā. Tam ir vairāki iemesli, taču viens no tiem – augu un rūpniecisko objektu dzīves ritmu nesakrišana, augu aiziešana pie jauniem eksistēšanas principiem. Un blakus esošais rūpnieciskais objekts sāk ienest viņu dzīvē nopietnu disbalansu, reizēm pat iznīcinot to augu barjeru, kura ir tik nepieciešama vispārējiem ekoloģiski mierīgiem apstākļiem. Iespējams, šis piemērs jūs pilnībā nav pārliecinājis. Jums gribas reāli redzēt šīs izmaiņas savā, cilvēciskajā dzīvē. Un es labprāt sniedzu jums pašu pārliecinošāko piemēru. Daudzām sievietēm grūtniecības termiņš mainās uz 8 mēnešu pusi. Ārsti tādus bērnus uzskata par neiznēsātiem, taču bērni dzimst ar normāliem raksturojumiem un pilnīgi veselīgi. Un paši jaundzimušie attīstās ne pēc vecajiem kanoniem, pārsteidzot visus ar savu augšanu un pieaugušo uzvedību. Un ne obligāti viņi pieder tā saucamajiem “jaunajiem bērniem”. Vienkārši viņi jau attīstās astoņiskuma ritmos, tas ir, pēc telpas-laika jaunajiem likumiem.

Cits piemērs. Mēs priecājamies par jūsu pieaugošo aktivitāti planetārajās akcijās. Plānojot tās, jūs norādāt piedalīšanās laiku jūsu lineārajā laikā. Taču ne visiem ir iespēja izpildīt darbu norādītajā laikā. Jūs esat iemācījušies sinhronizēt izpildīšanas procesu caur vēršanos pie Laertiem. Un viņi jums palīdz, sinhronizējot Gaismas Darbinieku darbības planetārā mērogā. Kā Laerti darbojas? Jūs vienkārši nekad neesat iedziļinājušies tās sinhronizēšanas, kuru viņi izpilda, būtībā. Bet viņi sfēriskajā laikā sinhronizē visus pūliņus dažādas planētas daļās un dažādā laikā, noskaņojoties uz vispārējo planetāro ritmu. Un tagad šis ritms ir saistīts ar astoņiskumu. Laerti izkārto jūsu darbu astoņiskuma ritmā, tāpēc ka tieši caur to notiek vislabākā Akcijas izpildītāju pūliņu rezultātu salikšana.

Beigšu ar vēl vienu piemēru no jūsu dzīves. Iespējams, daudzi jau ir pievērsuši savu uzmanību tam, kā nostrādā jūsu dzīves vajadzība pēc fiziskas barošanās. Ja kāds nav pievērsis uzmanību, tad pavērojiet. Jūsu vajadzību pēc barības jau regulē astoņiskuma likums. Jā, laika intervāli starp vajadzību pēc barības tagad jau visiem stingri pakļaujas astoņiskiem laika intervāliem. Un tās nav obligāti 8 stundas. Tie var būt laika intervāli, kuri ir kārtni astoņiem uz abām pusēm. Es tagad runāju par dabisku vajadzību pēc barības, nevis par mākslīgiem intervāliem, pie kuriem daži ir pieraduši pieturēties.

Ieklausieties sekojošā padomā tie, kurus nopietni mulsina pāriešana uz ugunīgo barošanos. Jums atteikšanās no fiziskās barības procesā nepieciešams barības uzņemšanā obligāti taisīt intervālus, kārtnus astoņiem. Tas dos vislabākos rezultātus un komfortablu pāriešanu.

Arī savu miegu un nomoda periodu regulējiet pēc astoņiskuma principa.Tas dos ātru spēku atjaunošanos, mazāku nogurdināmību, augstas darbaspējas. Un bez tam palīdzēs visam organismam, visām viņa sistēmām un orgāniem atvieglotā režīmā pāriet uz astoņiskuma principu. Bet tā ir jūsu izdziedināšanās, atjaunošanās un sagatavošanās augšupcelšanai ķīla.

Mani dārgie! Ja tagad sāktu sekot dažām jūsu dzīves likumsakarībām, tad jūs bez pūlēm konstatētu šo jauno likumu. Tas jau darbojas. To vajag pieņemt un tam sekot. Tā ir arī noskaņošanās uz daudzdimensionālu eksistenci, kas jums ir ārkārtīgi svarīgi.

Mani dārgie! Mēs vēl ne reizi vien atgriezīsimies pie šīs tēmas. Bet tagad man tikai gribējās pievērst jūsu uzmanību šai nopietnajai planetārās dzīves likumsakarības izmaiņai.

Ar mīlestību, jūsu URUSVATI

2013. gada 22. augustā

 18. vēstule

 PRIEKŠ KĀ JUMS “ARBALETS”

(Par astoņiskuma trīs principiem)

Mani dārgie bērni! Zemes bērni, Galaktikas bērni un Visuma bērni! Visums tagad ir atsaucies jūsu ierosmei, kuras būtība ir tāda, ka jūs esat kļuvuši savas paša dzīves radītāji! Visums ar nepacietību gaidīja to eoniem gadu. Teiksiet: “Mēs ne tik ilgi izpildījām Dualitātes Eksperimentu, no kurienes eoniem gadu? Mēs pavisam nesen, pēc kosmiskiem mērogiem, spērām šo izlēmīgo soli un izpildījām savu kosmisko uzdevumu. Mēs izejam no Dualitātes un priecājamies par to…” Bet arī Visums ir sen gaidījis, ļoti sen. Jūs pat nevarat iedomāties, cik ilgs bija Dualitātes Eksperimenta sagatavošanas darbs. Un tagad planētas Zeme cilvēce ir paziņojusi par savu augošo savas dzīves Radītāju varenību, par iziešanu uz harmoniskiem eksistences principiem un par savu vēlēšanos radīt Gaismu un Mīlestību, ejot uz Dievišķo Pilnību.

Visuma bērni! Jūs saņemat šo informāciju atbildīgā brīdī, kad jūs pārvēršaties Dievišķā cilvēces Kolektīvā Gaismas Būtnē, kura ir jūsu radīta uz planētas Zeme. Jūs esat atgriezušies Kosmiskajā Ģimenē, sākuši būvēt jaunu šīs Vienotās Kosmiskās Ģimenes iemiesojumu uz savas planētas. Un tie patiesi ir evolucionāri visa Visuma svētki! Es apsveicu visus planētas Zeme cilvēkus ar šo lielo veikumu!

Bet tagad es gribu turpināt mūsu tēmu par jūsu pāriešanu uz astoņiskās eksistences principu.

Es jau teicu, ka šis princips ir sācis darboties un arvien spilgtāk sāks pieteikt savu klātbūtni visas planētas dzīvē. Atkal meklēsim astoņiskuma pēdas, mācīsimies tās ievērot. Bet pats galvenais – mācīsimies dzīvot atbilstoši šiem jaunajiem principiem. Un astoņiskums liks apgūt jaunus jūsu eksistēšanas principus. To ir diezgan daudz, bet es pagaidām pastāstīšu par trim no tiem.

Pirmo var nosaukt par “ARBALETA” PRINCIPU. Paskaidrošu, no kurienes tāds dīvains nosaukums. Jums ir zināms, ka arbalets – tas ir sens ieroču veids. Bet pats vārds “ARBALETS” nes pilnīgi citu nozīmi.

AR – Centrālās Garīgās Saules iekšējā, sievišķā enerģija.

BALETS – var aplūkot uzreiz kā veselu vārdu. Pēc analoģijas ar mākslas deju varu teikt, ka šis vārds paredz intensīvu kustību ar griešanu, spirālveida kustību tajā skaitā. Astoņiskums ir patiesi Sievišķās Dievišķās Enerģijas avots, kas pilnīgi precīzi atbilst nākamajam Pasaules Mātes Laikmetam. Jums ir zināms arī par citādas Vīrišķās Enerģijas atnākšanu uz Zemi, ar Mātišķās Sievišķības raksturu. Tas viss ir jaunā principa radīts. Un es jau teicu, ka matērijas uzbūve pāriet uz astoņiskuma principu. Tātad matērijas uzbūvē tiek ieliktas jaunas enerģijas – Dievišķā Sievišķā un Dievišķā Vīrišķā. Tāpēc “ARBALETA” PRINCIPS – TAS IR PRINCIPS, KURĀ PRIORITĀTE IR IEKŠĒJAI VISUMA SIEVIŠĶAJAI ENERĢIJAI, KURA APVIENO DIEVIŠĶĀ VIENOTĪBĀ SIEVIŠĶO UN VĪRIŠĶO SĀKUMUS, DZEMDINA KVALITATĪVI JAUNU SĀKUMU, BALSTĪTU UZ SIEVIŠĶĀ UN VĪRIŠĶĀ DIEVIŠĶU SAPLŪŠANU.

Šī principa dinamika sāks izpausties jūsu DNS līmenī, visas ģenētikas līmenī. Tiek veidotas jaunas DNS spirāles, tiek radītas jaunas ģenētiskas struktūras. Viss tas savienojas ar apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas procesu. Drīzumā dziļie, pagaidām neizpaustie ģenētiskie procesi kļūs par sabiedrībā atzītiem faktiem.

Uzskatīt, ka tikai Zeme ir pārgājusi un astoņiskumu, protams, ir nepareizi. Ja mēs runājam par sākošos otrā un trešā Garīgo Centru saslēgšanos, tad šīm izmaiņām ir pakļautas arī citas Pasaules, planētas un sistēmas. Tāpēc “arbaleta” princips tiks izpausts arī uz citām planētām, īpaši – jūsu Saules sistēmā.

Otrais princips nesaucas tik eksotiski. Tas nes ATGRIEZENISKĀS IEDARBĪBAS PRINCIPA nosaukumu.

Būsiet pārsteigti, ka jau sen pielietojat to dažāda veida gaismas iedarbībās, konstrukcijās, vadīšanās. Un tas ir līdzīgs jums pazīstamajai Mebiusa Lentai. Mebiusa Lentas iziešanas principu var likt paša principa pamatā, runa tagad nav par jums pazīstamās lentas struktūru. Atgriezeniskās iedarbības principu nevajag saprast, piemēram, kā jums pazīstamo darbības-pretdarbības likumu vai cēloņa un seku likumu. Ar tiem šajā gadījumā nav nekādas līdzības. Runa ir par harmonisku darbības vai radīšanas pāriešanu no viena līmeņa uz otru.

Atgriezeniskās iedarbības principa būtība ir tāda, ka ar periodiskumu, kārtnu astoņiem, sākas vienāda tipa raksturojumu izpaušanās – vai tas būtu laiks, vai kaut kāda situācija vai kaut kāds ritms. Tieši astoņiskums dod atgriešanos, jaunā līmenī, kaut kādai īpašībai, ko var ņemt vērā vai izmantot dažāda veida prognozēs.

Šim principam nav ne sākuma, ne beigu. Pārejot pie katra nākamā notikuma vai nozīmes, kas ar kaut ko atgādina agrāk noieto, jūs atkal kāpjat augšup pa to pašu nogāzi kalnā, bet citā notikumu virknes līmenī, kurš vienmēr pārsniedz iepriekšējo. Tieši vienmēr pārsniedz. Un atkal taču atgādinu, ka tā nav kustība pa spirāli apkārt kalnam. Tas ir savdabīgs kvantu process, kurš raksturojas ar daļējas atgriešanās īpatnību, kura nepazemina savas attīstības līmeni uz iepriekšējo stāvokli. Šeit notiek notikumu virknes īpašību, raksturojumu, īpatnību un citu iespējamo attīstības variantu pavairošanās. Šeit precīzi strādā astoņiskums, tāpēc ka tas tad arī dod kustības iespēju kvantu variantā. Var uzskatīt, ka daudzas Mebiusa Lentas neredzami saista šīs kustības visas pozīcijas, kā nodalīta konstrukcija neiekļūstot tajā. Astoņnieka princips strādā nelokāmi.

Kādēļ mēs runājam par šo principu? Un kādēļ jums par viņu jāzina? Par to var pateikt burtiski dažos vārdos: drīz matērija ap jums un jūsu iekšienē būs organizēta tieši pēc atgriezeniskās iedarbības principa. Notikumi sāks aktīvi attīstīties pēc šī principa. Un jums ir jābūt gataviem saņemt jaunas tā izmantošanas metodes. Tāpēc arī es dodu ievada informāciju pa to.

Ir prieks apzināties jūsu uzmanīgo pacietību. Jaunā sarežģītība pārspēj visas jūsu gaidas. Redzu, kā iedegas jūsu sirdis nākošo evolucionāro izmaiņu priekšvakarā. Jūsu sirdis ir jaunu veikumu enerģijas pilnas. Tāpēc mēs arī runājam par jauno tādā diezgan sarežģītā aspektā.

Trešais ir ĀBOLA PRINCIPS. Iztēlojieties vienkāršu ābolu. Apaļu, sārtu vai vienmērīgā nokrāsā. Tam nav nekādas nozīmes. Jums ļoti svarīgs ir viņa saturs. Bet tā būtība ir tāda, ka ābols ir… spilgti izteikta toru sistēma. Jā, tieši toru sistēma! Pirmajā acu uzmetienā viņš ietver tikai vienu toru. Taču ja spēsiet saprast ābola serdes uzbūvi, tad arī tur ieraudzīsiet veselus četrus torus. Tie savstarpēji ieiet cits citā, un katrs no tiem ietver savu daļu ābola sēkliņu. Bet katra sēkliņa ir centrs, kur aizmetas jauna dzīvība, jauns ābeles dzinums un, kā sekas, dzimst jauni āboli. Kādā nolūkā es to visu saku? Un kāds ābolam ir sakars ar jūsu eksistences astoņiskumu? Viss ir ļoti vienkārši. Tori ābola iekšienē ir četri. Katrs tors nes četrus jaunās dzīvības aizmešanās centrus. Un kopumā ābola modelis ietver jaunās matērijas un jaunā enerģijas sadalījuma, un jūsu eksistences jauno iespēju astoņiskuma principu (četri tori plus četri dzīvības aizmešanās centri).

Kur gan jūsu dzīvē varat novērot šī ābola principa izpausmi? Tas, tāpat kā visi pārējie, pagaidām atrodas attīstībā. Jūs to varēsiet novērot pirmkārt augu valstības ķermeņu struktūras izmaiņā. Tas liecinās par matērijas uzbūves principa izmainīšanos, par kuru es jau vēstīju. Iespējama arī cilvēku ķermeņu izmainīšanās un augšanas novērošana. Teikšu uzreiz: visdrīzāk jaunā principa izpausmi ieraudzīsiet jaunos bērnos. Viņiem izpaudīsies daudzi astoņiskās uzbūves jaunie principi. Bet uzreiz, negaidot daudz laika, ābola principu jūs sāksiet pielietot savās radošajās programmās. Nebrīnieties, kad pienāks izmantošanai metodes, balstītas uz šo principu, tieši tāpat – kā uz diviem citiem.

Mani dārgie! Es izklāstīju ļoti nedaudz no tā, kas paredzams apgūšanai jūsu izmaiņu pilnajā dzīvē. Nāks daudz pārmaiņu, un mēs pakāpeniski par visu sāksim runāt. Atkal atkārtoju, ka dodu jums šo informāciju tādēļ, lai jūs apzināti pielietotu jaunos principus savā ikdienas dzīvē, mūsu kopīgajā gaismas jaunradē.

Ar mīlestību, jūsu Urusvati

2013. gada 18. septembrī

 19. vēstule

 ASTOŅISKUMS – SAKRĀLAJĀS SIRDĪS

Mani dārgie Eņģeļi! Kā gan jums nezināt, cik tuvu jūs jau esat jaunās dzīves dzimšanai uz planētas – jaunos apstākļos un jaunā telpā. Protams, daudz vēl ir tādu, kas nezina zemes pārkārtošanas procesus. Bet arī tādos cilvēkos notiek patiesi grandiozas izmaiņas. Viņi vienalga jūt vai skaidri novēro kaut kādas izmaiņas. Bet daudzi Gaismas Darbinieki jau ir izpratuši jūsu eksistences un jūsu gaismas darba galveno mērķi. Jūs esat piesaistījuši pašas galvenās enerģijas no jūsu nākotnes, kas ir labs stimuls visu zemiešu apziņas paplašināšanai. Un jums drīz būs prieks vērot, ka cilvēces Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtības ietekmē sāks izmanīties kolektīvā cilvēciskā apziņa.

Turpinu savu stāstu par pāriešanu uz jūsu esamības astoņiskuma sistēmu.

Sākšu ar to, ka šī sistēma, bet precīzāk – likumsakarība jeb princips, sāka savu dzīvi ne no šodienas, bet ievērojami agrāk. Vienkārši šis process – pāriešana no septiņiskuma uz astoņiskumu – nevar būt lēcienveidīgs, kaut arī kosmiskajā mērogā tas notiks netverami ātri. Šeit nozīme ir mērogam. Zemes mērogi pagaidām neļauj jums visā pilnībā ieraudzīt jauno principu darbībā. Taču tikko jūs atiesiet no īstenības uztveres lineārajā laikā, tā laika sfēriskumā spēsiet saprast, ka tieši astoņiskums ir viens no svarīgiem laika un telpas sfēriskuma raksturojumiem. Mēs runājam par astoņiskumu, un tātad – par telpas-laika raksturojumiem. Tādejādi, vēlreiz vēršu jūs uz jaunu telpas-laika izpratni. To ir svarīgi apzināties. Astoņiskums ir viens no jūsu radāmās jaunās dzīves telpas un, kā sekas, jaunās matērijas jaunajiem raksturojumiem. Un mēs ar jums esam runājuši, ka būvējot jauno dzīvi 5-jā dimensijā, jums pirmkārt ir jāparedz būvēšanas paredzamā objekta matērijas radīšana. Vai tās būtu kaut kādas sadzīves konstrukcijas, vai jūsu jaunie ķermeņi. Seko jautājums: kā pie tam uzreiz paredzēt astoņiskuma principu? Ļoti vienkārši, mani dārgie. Jūs arī matēriju radāt ar Nodomu. Ielieciet savā Nodomā šo principu. Bez tam esmu jums stāstījusi par Nākotnes Attīstības Dienesta eksistēšanu 5-jā dimensijā. Un rekomendēju jaunajās konstrukcijās vadīties pēc šī Dienesta speciālistu padomiem, kā arī stāties ar viņiem radošā savienībā. Viņi labi ir informēti, ka visa planetārās dzīvības sistēma pāriet uz astoņiskuma principu. Izmantojiet viņu uzvednes, padomus un kopīga darba iespēju.

Mani mīļie! Pašreiz es vēl nevaru jums precīzi, tīri matemātiski, nodot šī principa izteiksmi. Tas ir zinātnes tuvākais uzdevums. Bet jums šo principu vajag saprast nevis ar prātu, bet ar apziņu, dvēseli un garu. Un kā to izdarīt, es tagad pastāstīšu.

Sākšu sarunu ar to, ka jūsu Sirds Telpa jau lieliski ir pārkārtota uz astoņiskuma principu. Citādi arī nevar būt, tāpēc ka, tikko kā Zeme sāka pāriet uz astoņiskumu un izmanījās viņas Sakrālās Sirds parametri, tā šīs izmaiņas momentāni skāra arī jūsu Sakrālās Sirdis. Un tāpēc jūs jau esat izmainījuši visu savu ķermeņu būvēšanas principus, bet tikai neapzināties to. Un pieaugošās izmaiņas jūsu ķermeņos ir saistītas tajā skaitā arī ar matērijas izmainīšanos. Jums vajag kļūt uzmanīgiem pret savām paša izmaiņām un priecāties par tām. Un ne tikai izmaiņas ķermeņos ir sākušas notikt līdz ar astoņiskuma principa ieviešanu. Daudzi jūsu parametri sāk intensīvi mainīties jūsu eksistences jaunajā diapazonā. Tajā skaitā arī jūsu apziņa savā uzbūvē pāriet uz astoņiskuma principu. Lūk, šī izmaiņas jūs varat atsekot noteiktāk! Vērojiet, kā sāk mainīties jūsu pasaules izjūta, pasaules uzskats, pasaules uztvere. Tas ir sācis notikt ātrāk, daudz vieglāk; jaunas, ievērojami sarežģītas koncepcijas jūs arī pieņemat bez saspringuma, kā agrāk nebija. Tas ir astoņiskuma princips, kurš darbojas. Apziņa brīvi ir atsaukusies šim jaunajam uzbūves principam. Viņas struktūra tagad pārdzīvo izmaiņas un drīzumā ļaus jums darboties uzreiz divās pasaulēs vienlaicīgi – gan četrdimensionalitātē, gan piecdimensionalitātē. Jūsu kļūs arvien vairāk un vairāk – to, kuri brīvi ceļo pa piecdimensionalitāti, bet daži pat arī augstākās dimensijās. Šie ceļojumi pagaidām ir apvienoti ar fiziskā ķermeņa atrašanos planētas blīvajos slāņos. Taču pilnīga un apzināta pāriešana uz astoņiskumu padarīs iespējamas fiziskā ķermeņa pārvietošanas, sākumā momentānas un neilgas, uz piekto dimensiju. Un notiks tā sengaidītā daļējā augšupcelšanās ar atgriešanos atpakaļ četrdimensionalitātē. Un viss tas ir kļuvis iespējams uz tā rēķina, ka planetārā mērogā ir pievienota astotā dimensija un apgūts astoņiskuma princips – jūsu jaunais būvēšanas mehānisms un dzīves princips.

Bet tagad pieskarsimies šī jautājuma otrai pusei. Es teicu, ka tieši ar dvēseli un garu jūs visdrīzāk izjutīsiet astoņiskuma izpaušanos. Un tam vajag būt gataviem. Kā tas var izpausties? Jūs ne uzreiz sajutīsiet starpību dvēseles un gara darbībā, taču izmaiņas pieaugs ar tādu spēku, ka galu galā jūs sapratīsiet: neizbēgamais ir noticis! Un pēc tam vajadzēs iemācīties visas šīs evolucionārās izmaiņas lietot. Un dzīvot pēc jaunā principa būs ievērojami vieglāk, dinamiskā un stabilāk. Un divi pēdējie apgalvojumi nav pretrunā viens otram.

Kur gan saskatīsim atšķirības un pieaugošās izmaiņas? Pirmkārt – jūsu sirsnīguma izmaiņās. Jūs kļūsiet daudz maigāki, harmoniskāki. Sāks aiziet vēlme konfliktēt un dusmoties. Izmainīsies attiecības ar tuvajiem cilvēkiem un kolēģiem. Es taču jau teicu, uz kādām Dievišķajām Enerģijām pamatojoties, astoņiskums apstiprinās šūnu līmenī. Un tas sāks atrast savu izteiksmi arī jūsu dzīvē, pie kam dvēseles un gara līmenī. Jūsu gars rada dvēseles izteiksmes dinamiku. Un tas sen ir zināms. Viņi ir nešķirami jebkurā jūsu iemiesojumā. Gars vada jūsu darbības. Un, pieņēmis dvēseles jaunos fluīdus, gars radīs, bet precīzāk – palīdzes jums izteikt konkrētās zemes darbībās – jūsu jauno dzīves uzvedību un jūsu jauno apkārtējas pasaules uztveri.

Parunāsim arī par tādu jēdzienu kā garīgums. To traktē dažādi. Bet kā pielikumā mūsu sarunai gribu pateikt par garīguma jēdzienu tajā aspektā, kādā tas izpaužas kā garīgo zināšanu apgūšanas un to pielietošanas savām konkrētajām darbībām jauna pakāpe. Tieši šajā aspektā jūs sāksiet just ievērojamu progresu. Jums viegli noritēs pat pašu grūtāko jēdzienu, materiālu praktiskam darbam, kurus mēs jums dodam, apgūšana. Jūs turpināsiet savu gaismas darbu jaunā kvalitatīvā līmenī un sajutīsiet pacelšanās joslu uz jaunu garīgu stāvokli. Tas sāks notikt arī ar apkārtējiem cilvēkiem. Konkrēti tas liecinās ar par zemiešu kolektīvās apziņas kardinālām izmaiņām. Un tāda ir vēl viena astoņiskuma principa darbības šķautne.

Mani dārgie planētas Zeme cilvēki! Es diktēju šo Vēstuli tajā brīdī, kad tik tikko ir beidzies liels jūsu darbs. Divas dienas planētas Zeme daudzo Gaismas Darbinieku armija rudens ekvinokcijas dienās un ārkārtīgi stipru, evolucionāri safokusētu enerģiju apstākļos veica lielisku darbu ar ceļojumu uz jūsu Nākotni. Jūs kā Ūdensvīra Laikmeta Zemes cilvēces Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne pabijāt jūsu gaišajā Nākotnē – Strēlnieka Laikmetā. Un vērojāt un paši piedalījāties visu planetāro dzīvības formu Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtnes formēšanā. Un jūs ienesāt šīs enerģētiskās informācijas paketes savā pašreizējā dzīvē.

Apvienojot visu augstāk teikto par astoņiskuma principa nostiprināšanos ar šo nozīmīgo notikumu, es gribu teikt, ka jūsu ceļojums nebūtu bijis iespējams, ja Zeme nevienotu klāt astoto dimensiju un visa planetārā dzīvība nepārietu uz astoņiskuma principu. Viss ir vienots, un viss notiek pēc Tēva-Mātes-Radītāja Ģenerālā Plāna. Un mēs visi, tagad vienoti Kolektīvajā Gaismas Būtībā, lepni nesam visas planetārās dzīvības Evolūcijas Karogu! Sajūtiet savus “Es” kā Jaunā Laikmeta karognesējus! Kļūstiet par tā radītājiem! Kļūstiet tie, par ko sapņojāt kļūt daudzus gadus, pavadītus dualitātes apstākļos. Plānveidīgi un pārliecināti kļūstiet par īstiem Eņģeļiem no Centrālās Garīgās Saules! Jūs – Dievi-Radītāji.

Un tas patiesi ir tā!

Ar jums — mīlošā Urusvati,

no planētas Zeme cilvēces Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtības Vienotās Sirds

2013. gada 23. septembrī

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 6. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email