Магниты Духа

“SARUNA AR CITPLANĒTU SAPRĀTU” (Iepazīstamies ar Saules Māju) Marina Shults, Latvija. Kāda dzīvība ir uz Marsa?

Marina Shults:
Dārgie draugi! Mēs turpinām iepazīties ar tuvā un tālā Kosmosa dzīvību. Šodien es vēršos pie Valdnieka El Morijas ar lūgumu palīdzēt iepazīties ar mūsu Saules sistēmas noslēpumaino planētu – Marsu. Tiek uzskatīts, ka uz viņa nav saprātīgas dzīvības. Par viņu tiek publicēts daudz pretrunīgas informācijas. Dažos ezotēriskajos avotos ir teikts, ka uz Marsa ir bijusi saprātīga civilizācija, bet eksperimentu ar mākslīgas Mer-Ka-Ba dēļ aizgājusi bojā, daļu civilizācijas pārvietojot uz citām planētām, tajā skaitā arī uz Zemi. Teozofija saka, ka Marss atrodas pralaijas stāvoklī.
Mūsu zinātne rūpīgi pēta Marsu, un viņš arvien vairāk un vairāk samulsina zinātniekus ar savām mīklām. Ir plāni planētu atdzīvināt un kolonizēt viņu. Ir cilvēki, kuri burtiski sapņo par pārcelšanos uz Marsu.
Mīļotais Skolotāj! Man gribētos vairāk uzzināt par saprātīgo dzīvību uz Marsa un iepazīstināt ar šo informāciju mūsu lasītājus.

EL-MORIJA:
Mani dārgie draugi! Visiem lasītājiem nododu patiesas pateicības jūtas par nepārtraukto mīlestības plūsmu uz mūsu Žurnālu. Mēs labprāt turpinām runāt par saprātīgo dzīvību Kosmosā, tāpēc ka pēc Dualitātes Eksperimenta pabeigšanas jūsu iziešana Saules sistēmas, jūsu Galaktikas un pat Visuma kopīgās dzīves telpā ir kļuvusi par cilvēku atgriešanās pie Dievišķības reālu soli. Un tāpēc ar lielu labpatiku atsaucos uz lūgumu sākt sarunu par jūsu tuvāko kosmisko Māju – jūsu Saules sistēmu. Un tas būs ļoti pareizi, tāpēc ka vienmēr un visos laikos, pat Lielā Eksperimenta laikā, planētai Zeme nebija liegta iespēja mijiedarboties ar citām jūsu Saules sistēmas planētām. Vēl vairāk – viņa no visām planētām saņēma palīdzību. Katrai no viņām ir savas īpatnības un savas mīklas, kuras ir vērts atminēt. Vispirms pienākas labāk iepazīt visus savus kaimiņus, draugus un radiniekus. Bet tādu Saules sistēmā jums ir pietiekami.
Sarunu sākšu ar jūs interesējošo planētu – Marsu. Jā, uz Marsa arī tagad ir saprātīga civilizācija un ļoti augstā līmenī. Kāpēc jūs par viņu neko nezināt? Kāpēc viņa nekā neiezīmē savu klātbūtni, kad jūs pētāt Marsu? Kāpēc nestājas ar jums mijiedarbībā? Bet varbūt tomēr mijiedarbojas? Varbūt uz Zemes ir tie, kuri ar Marsu ir pastāvīgā kontaktā?
Domāju, ka sarunu par šo tēmu varēs turpināt Varguss Laerts. Viņš ļoti daudz ir gan strādājis, gan turpina strādāt ar Marsu. Dodu viņam vārdu.
Es piesaucu Vargusu Laertu un lūdzu pastāstīt mums par planētu Marss un par dzīvību uz Marsa.
VARGUSS LAERTS:
Labprāt, mūsu dārgie lasītāji! Vai es pazīstu Marsu? Jā, es ar šo planētu esmu saistīts ļoti sen, burtiski no viņas tapšanas rītausmas. Viņai ir īpaša, diezgan sarežģīta misija Saules sistēmā un ne tikai viņā. Protams, katrai planētai piemīt savs līmenis un savas programmas Saules vispārējās attīstības mijiedarbībā, taču tagad runājam tikai par Marsu, un es ar neslēptu labpatiku saku jums to, ko jūs alkstat dzirdēt – UZ MARSA IR SAPRĀTĪGA DZĪVĪBA! Marsa vēsturi sāksim ar to attālo laiku, kad planēta parādījās šajā Saules sistēmā. Reizēm kaut vai aptuveni vajag zināt planētas vēsturi, lai saprastu, kādā stāvoklī viņa ir tagad un kādas ir viņas attiecības ar jums un jūsu planētu Zeme.
Marss parādījās Saules sistēmā kā patstāvīga un jau darbībā esoša planēta. Vai viņš tika atnests no citas sistēmas? Var teikt arī tā. Jūs esat lasījuši daudz pieņēmumu par Marsa dzīvi, bet šī informācija attiecās uz dažādiem viņa eksistences periodiem jūsu sistēmā un uz dažādām viņa izpildītajām funkcijām. Uz Marsa uzreiz bija saprātīga dzīvība. Tā bija ļoti augsti attīstīta planēta. Tieši tāpēc viņa gluži kā kosmisks kuģis ieradās jūsu Saules sistēmā un ieņēma to vietu, kura atbilda viņas funkcijām un kosmiskajām programmām. Tas bija salīdzinoši nesen pēc Zemes lineārā laika, bet ļoti sen pēc īstenā kosmiskā sfēriskā laika. Vienkārši jums jau ir jāsaprot, ka ne visus kosmiskos notikumus var izmērīt ar lineāro laiku, eksistējošu uz jūsu planētas, jūsu četrdimensionalitātes pasaulē. Un tas jau aiziet, dodot jums iespēju citādi attiekties pret kosmiskās esamības laika parametriem.
Tāpēc ir grūti runāt par īsteno laiku, izmantojot jūsu parametrus. Tagad ir piemēroti jūs orientēt pēc jūsu ceļa zīmēm Dualitātes Eksperimentā. Tā jums būs saprotamāk arī saistībā ar Marsa lomu jūsu darbā ar dualitāti. Un tā, Marss ieradās Saules sistēmā jau ilgi pirms Dualitātes Eksperimenta sākuma uz planētas Zeme. Citādi arī nevarēja būt, tāpēc ka katra Saules sistēmas planēta speciāli gatavoja īpašas programmas mijiedarbībai ar Zemi šī Eksperimenta izpildīšanai. Protams, Marsam ir gan sava evolucionārā programma, gan savi noteikti pienākumi pret visām planētām un Sauli, kā arī, protams, visgalaktiskā piesaiste noteiktiem mijiedarbības jautājumiem.
Marss sāk darbu Saules sistēmā jau ilgi pirms Dualitātes Eksperimenta sākuma. Un viņš palīdz ar savas augsti attīstītās civilizācijas palīdzību gatavot noteiktu dvēseļu skaitu pārnešanai uz Zemi un dalībai Lielajā Eksperimentā. Šīs dvēseles kļuva par sava veida fundamentu planētas Zeme pārvēršanā par attīstītāku planētu. Viņas kopā ar citām atnākušajām dvēselēm radīja pamatus to civilizāciju uzbūvēšanai, kuras bija Lielā Eksperimenta sākuma rītausmā. Bija daudz dažādu palīdzības variantu planētai Zeme. Un pa lielākai daļai tie tika realizēti. Nesaprotiet greizi, ka bijušās augstās Zemes civilizācijas eksistēja tikai uz pārceļotāju marsiešu rēķina. Tālu ne tā. Uz Zemes savācās ļoti daudz gribošu veicināt Dualitātes Eksperimenta īstenošanu. Tajā skaitā bija arī marsieši. Katra citplanētu pārstāvja klātbūtne bija attaisnota un iepriekš un saskaņota. Bija daži izņēmumi, bet tie nav tipiski.
Atgriežos pie Marsa. Marss vairākas reizes pārkārtoja savu gaismas struktūru un kardināli mainīja to saprātīgo dzīvību, ar kuru viņš ieradās šajā sistēmā. Lielais “kosmiskais kuģis-planēta” pakāpeniski iekļāvās Saules sistēmas vispārējā dzīvē. Un visai veiksmīgi. Saules Hierarhs vienmēr ar lielu cieņu attiecās pret Marsu, pret viņa Planetāro Garu, pret visu viņa dzīvi. Marsa civilizāciju galvenie sasniegumi bija rezultāti izmēģinājumos ar mākslīgiem Gaismas Ķermeņiem. Noteiktā stadijā tas bija attaisnojami. Protams, marsiešiem arī pirms tam bija Gaismas Ķermeņi. Tieši tāpat viņš bija arī pašai planētai. Taču marsieši gribēja iemācīties būvēt Gaismas Ķermeņus mākslīgi, neatkarīgi no notikumu dabiskās gaitas un cilvēka garīgās attīstības. Viņiem tas zināmā mērā izdevās. Taču ātri noskaidrojās, ka tiem cilvēkiem, kuri principā nav gatavi nest sarežģītākus Gaismas Ķermeņus, notiek to sabrukšana līdz ar neredzēta spēka enerģijas atbrīvošanos. To var pielīdzināt kodolsprādzieniem jūsu pasaulē. Sabrukšanas, pavadītas ar negatīvas enerģijas izmešanām, kļuva novērojamas arvien biežāk un biežāk. Tieši ar šo marsiešu vēstures daļu ir saistīts dažu zemiešu uzskats, ka marsieši ir sagrāvuši savus ķermeņus ar mākslīgiem Mer-Ka-Ba. Kaut kādā ziņā tas ir pareizi. Taču tam nepiemita globāls planetārs raksturs. Marsiešu pētnieki ātri saprata notiekošā cēloni un pārtrauca tamlīdzīgus eksperimentus. Taču informācija par tiem palika dažiem zinātniekiem-pētniekiem. Pēc tam marsiešu zinātnieki pārnesa savus eksperimentus daļēji uz Zemi, daļēji uz citām planētām. Taču tā ir tēma atsevišķai sarunai.
Kas tad notika un tagad notiek uz Marsa?
Uz Marsa Lielā Eksperimenta uz Zemes laikā nomainījās trīs civilizācijas. Bet pirms par viņām kaut ko sakām, mums ir jāaplūko principiāls marsiešu dzīves jautājums, kurš atšķir šo planētu no citām planētām, tajā skaitā – no Zemes.
Šis jautājuma būtība, tāpat kā katrai planētai, ir īpašu telpas-laika mijiedarbību formu eksistēšanā. No vienas puses – planētas iekšienē starp visām uz tās attīstībā esošajām formām. No otras puses, mijiedarbības ar citām Pasaulēm jautājumā. Tajā skaitā, ar zemiešiem. Šeit tad arī paslēpts dzīvības uz Marsa (vai tieši tāpat uz citām planētām) redzamības vai neredzamības noslēpums.
Marss vienmēr ir bijis eksperimentāla planēta dažādu telpas laiku kontinuumu izstrādāšanā. Un tamlīdzīgus darba veidus, precīzāk – to rezultātus, Marsa iedzīvotāji pēc tam nodeva uz citām planētām to attīstības programmu īstenošanai un noteikta kosmiska darba pildīšanai. Tā bija arī ar Zemi. Visi iespējamie, jau veiktie telpas-laika kontinuumu pārkārtojumi, uz Zemes noritēja, tieši piedaloties Marsa civilizāciju pārstāvjiem, lai kāda civilizācija šajā konkrētajā laika momentā uz viņa nebūtu. Var teikt, ka tā ir Marsa misija attiecībā pret visu Saules sistēmu. Viņš šajā sistēmā ieradās jau sagatavots tāda darba pildīšanai. Un tāpēc atnācēji no Marsa, kuri tā satrauc zemiešu prātus, visbiežāk bija tās zinātnes pārstāvji, kuru marsieši pārzina pilnībā. Jūsu pašreizējais laiks paredz pieņemt no viņiem palīdzību šajā jautājumā, īpaši planetārās Augšupcelšanās priekšvakarā.
Mani dārgie draugi-zemieši! Protams, šo divu planētu – Marsa un Zemes – savstarpējo attiecību vēsturē bija negatīvi aspektu, kuri gan bija Eksperimenta apstākļu izsaukti. Starp abām planētām bija daudz mijiedarbības aspektu. Ir arī tādi marsieši, kuri evakuējās no Marsa uz Zemi cerībā vieglāk sasniegt varu un bagātību. Tas tā ir. Taču tagad mēs nesāksim detalizēti analizēt visus šos divu kaimiņu planētu dzīves aspektus. Apstāsimies pie galvenā. Jūs taču gribējāt uzzināt par dzīvību uz Marsa un, vai tur ir saprātīga dzīvība.? Es jau teicu, ka ir. Un tagad parunāsim par to, kāda tad viņa ir un kāpēc jūsu zinātnieki nevar nofiksēt viņu savos pētījumos.

Marsa virsmas fotogrāfijas
Jūs esat pieraduši, ka jūsu dzīve galvenokārt norit četrdimensionalitātē, izpauž savu klātbūtni rupji materiāli. Jūs atradāt uz Marsa piramīdas un Sfinksu. Un tas ir tiesa! Bet neredzat dzīvību ap tām. Dažādi pieņēmumi perinās zinātnieku, brīvprātīgu pētnieku un vienkārši interesējušos cilvēku prātos. Kur tad viņa ir, šī dzīvība? Jeb tas viss ir bijušās civilizācijas pēdas? Gan bijušās, gan mūsdienu! Es jau teicu, ka marsieši ir lieli speciālisti telpas-laika mijiedarbību un savienojumu radīšanā. Protams, viņi eksperimentē arī uz savas planētas. Un visas trīs marsiešu civilizācijas, kuras es minēju, eksistē arī tagad, netraucējot cita citai. Jūs, protams, teiksiet: mūs ar to vairs nepārsteigsi! Arī uz Zemes kas tāds ir iespējams! Bet tur jau tā lieta, ka uz Zemes tas kļuva iespējams, pateicoties marsiešu augstajām tehnoloģijām šajā jomā. Uz savas planētas viņi ir sasnieguši pilnību telpas-laiku kontinuumu elastīgā izmainīšanā, ļaujot to ātru pārveidošanu un neticamu elastību. Pie tam viņi ir izstrādājuši piemērošanās tehnoloģijas visām dzīvības formām, momentāni izmainoties telpai-laikam. Tas ļauj Marsa iedzīvotājiem būt neredzamiem citām Pasaulēm un pat tuvākajiem kaimiņiem. Var uzdot jautājumu – kādēļ viņiem tas vajadzīgs? Vai tad labāk nav atklāties visai sistēmai un būt kontaktā ar citām planētām? Lūk, šeit arī paslēpta atbilde uz jūsu jautājumu.
Man jums jāsaka, ka Marss slēpj savu dzīvību TIKAI Zemes četrdimensionalitātei. No augstāku dimensiju līmeņa var ieraudzīt UZ MARSA DAŽĀDAS DZĪVĪBAS FORMAS. Zemes augstajās dimensijās valda pilnīga savstarpējā sapratne ar Marsa dzīvību, realizējas pastāvīgs, auglīgs kontakts ar viņa civilizācijām. Cilvēki ar stipri attīstītu garīgo redzi redz Marsu pilnīgi citādāk nekā visi pārējie. Ir daudz cilvēku, kuriem ir kontakti ar Marsa saprātīgajiem iedzīvotājiem, kas ir pilnīgi reāli. Un tāpēc es vēlreiz apgalvoju: uz Marsa ir saprātīgā dzīvība! Marss neprasa vardarbīgu atdzīvināšanu un, vēl jo vairāk, kolonizāciju. Domāju, ka Marsa iedzīvotāji to nepieļaus. Jūs uztrauc atmosfēras neesamība uz Marsa? Tādas atmosfēras, kura ļautu tur elpot Zemes četrdimensiju cilvēkam? Bet Marsa mūsdienu iedzīvotājiem tāda atmosfēra nav vajadzīga. Viņiem ir pilnīgi cits dzīvības un enerģētiskā nodrošinājuma princips. Pie kam katrai civilizācijai – savs.
Bet tagad parunāsim par dažām Marsa attīstības īpatnībām, kuras attiecas uz Zemi un viņas civilizāciju vēsturi.
Domāju, ka daudzus satrauc jautājums: kāpēc Marsu saista ar karu tēmu, ar agresiju, ar spriedzi un iznīcināšanu? Kāpēc šīs planētas tēls ir kļuvis par kara simbolu? Sarkanā planēta ir saistīta ar uguni. No Atlantīdas laikiem ir palikuši ticējumi, ka tieši marsieši pazudināja šo lielo civilizāciju. Atbildēšu uz šiem jautājumiem īsi, tāpēc ka ar detaļām būtu jārada vesela “marsiešu enciklopēdija”.
Pa lielākai daļai senos laikos tieši astrologi redzēja nelaimi vēstījošas pazīmes, kad Marss tuvojās. Bet kāpēc tās piepildījās? Tāpēc ka uz Zemes darbojās Marsa pārstāvji, kuri nesa tieši tās karu un iznīcināšanas iniciācijas. Jums ir zināms par starpzvaigžņu Melno Sutānu Ordeni. Tieši viņi kļuva par tiem, kas noveda Atlantīdas civilizāciju sākumā līdz degradācijai, bet pēc tam līdz katastrofai. Melnās Sutānas iemiesojās caur marsiešu kanāliem, bet pēc tam gāja atpakaļ uz Marsu. Kāpēc augsti attīstītās Marsa civilizācijas to pieļāva? Tāpēc ka to pieļāva Dualitātes Eksperiments. Marsieši viņiem radīja speciālus telpas-laika koridorus, kuros vairāk neviens cits nevarēja iekļūt. Melno Sutānu klātbūtne vienmēr tika saistīta ar Marsa iedarbību, un tāpēc par šo planētu iesakņojās slikta slava . Patiesībā jūs labi zināt – kādā līmenī uztver planētu, tādā līmenī viņa atklājas un mijiedarbojas ar tevi. Tāpēc daudziem Marss bija visu uzvaroša emblēma, tāpēc ka viņš deva neatlaidību, mērķtiecību, prasmi sākt jaunas lietas un veikt notikumus, prasmi uzvarēt savā “Es” tumšo, prasmi pārveidot savu dzīvi daudzos plānos. Visdrīzāk tuvākajā laikā Marss visiem zemiešiem atklās savas nesalīdzināmi lieliskās īpašības.
Es piedāvāju ieiet kontaktā ar vienu no Marsa civilizācijas pārstāvjiem. Tas nebūs grūti. Šis pārstāvis pastāvīgi sazinās ar dažādiem jūsu planētas piektās dimensijas dienestu pārstāvjiem un tāpēc ar prieku ieies kontaktā ar tevi un atbildēs uz jautājumiem.
Paldies, Vargus Laert! Es labprāt pieņemu šo piedāvājumu un esmu gatava sarunai ar Marsa civilizācijas pārstāvi. Nedaudz pastāsti par šo pārstāvi. Un kā viņu sauc?
VARGUSS LAERTS:
Jā, aicinu uz sarunu to, kas jau ļoti vēlas ar tevi satikties. Viņa ir Marsa septītās dimensijas civilizācijas pārstāvis, var atbildēt uz jebkuru tavu jautājumu. Viņu sauc (krievu valodas skaņās) AR-MA-HEOS. Viņa ir starpgalaktiskā telpas-laika dienesta pārstāvis. Viņa ir viena no spožajiem eksperimentētājiem telpas-laika sistēmā. Vari ieiet ar viņu kontaktā, nekādu šķēršļu nav.
Paldies! Es piesaucu sarunai Marsa pārstāvi Ar-Ma-Heos! Sveicu slaveno marsieti!
(Enerģētiski saskaņojos ar Ar-Ma-Heos. Nāk prieka enerģijas plūsma. Kanāls – kristālskaidrs! Es piesaucu Kosmiskās Princeses Metaharas Mīlestības plūsmu un aptveru mūs ar šo Dievišķo Enerģiju.)
AR-MA-HEOS:
Sveicināti, zemieši! Sveicināti, saulainie brāļi un māsas! Jūs ilgi neko nezinājāt par mums. Un, lūk, beidzot ir laiks iziet aiz jūsu planētas ietvariem un apkampt savu Saules Ģimeni. Un es aicinu jūs intensīvāk iet uz kontaktu ar pašiem tuvākajiem kaimiņiem Saules sistēmā. Protams, tā ir Venēra, bet tā ir arī mana brīnišķīgā planēta, mūsu mīļais Marss. Laiks kliedēt gadsimtiem nostabilizējušos priekšstatus par manu planētu kā par nedzīvu planētu. Pienācis laiks mums iemīlēt citam citu ar visu sirdi. Saprast gan savus, gan mūsu vispārīgos uzdevumus vienotajā Saules Mājā, sauktā par Saules sistēmu. Esmu gatava sarunai un gaidu tavus jautājumus, dārgā māsa!
Sakumā pastāsti, kas tu esi uz Marsa. Kādai Marsa civilizācijai piederi?
AR-MA-HEOS: Iespējams, jūs pārsteigs mana atbilde, bet es piederu visām Marsa civilizācijām. Kā tas var būt, un kāpēc es dodu savu ieguldījumu visu civilizāciju attīstībā? Es esmu Starpgalaktiskā Laertu Dienesta pārstāve. Jums šis dienests jau ir labi pazīstams. Mans kā Laerta zvaigžņu uzdevums ir uz Marsa, un es tur strādāju ļoti sen. Piedalos Marsa zinātnieku visu pētniecības projektu laika sinhronizācijā. Varguss Laerts arī strādā ar mums no seniem laikiem, un tāpēc viņš pareizi raksturoja galveno, principiāli svarīgo detaļu marsiešu darbībā Saules sistēmas ietvaros. Es vienmēr esmu bijusi saistīta ar jaunu telpas-laika sakaru un mijiedarbības tehnoloģiju radīšanu. Laiks ir nevis vienkārši sfērisks, bet sfērisks-mozaīkveida. Un telpas-laika sfēriskā mozaīka attīstās, pastāvīgi mainās. Jūs tagad saprotat, ka mēs strādājam priekš visas Saules sistēmas. Un ne tikai priekš viņas. Marss Galaktikā joprojām ir vienīgā eksperimentālā planēta ar tādu pētījumu, tehnoloģiju izstrādāšanas un to ieviešanas specifiku.
Kas es tāda esmu? Tu domās man pajautāji: “Tu esi sieviete? Jeb uz Marsa cilvēki pēc dzimuma neatšķiras?” Jā, es nesu lielu Dievišķās, iekšējās sievišķās enerģijas potenciālu. Un tas palīdz būt sievietes tēlā, kaut arī mēs izskatāmies pavisam citādāk nekā Zemes sievietes. Pie mums ir gan vīrieši, gan sievietes. Viņi daudzējādā ziņā ir līdzīgi. Dzimuma pazīmju gandrīz nav. Bet atšķirību nosaka enerģētiskā pazīme. Mums ir bērni, bet viņi rodas no Dievišķās Mīlestības iedīgļiem un mūsu abpusējas piekrišanas radīt jaunu dzīvību. Iepriekš mums ir iespēja saņemt atļauju tādai tā Gara, kuram mēs varam un gribam dot dzīvību, radīšanai. Bērni tiek augšāmcelti, nevis dzimst. Par to nākošajā reizē varu pastāstīt sīkāk. Uz Marsa man ir tamlīdzīgas ģimenes. Es lietoju zemes vārdu uzmanīgi, tāpēc ka mums ģimenes nav tādas, kā pie jums četrdimensionalitātē un pat piecdimensionalitātē. Tas jau ir augstāks dzīves iekārtojuma līmenis, līdz kuram jūs drīz nonāksiet.
Kādu darbu tu izpildi uz Zemes?
AR-MA-HEOS: Es sen esmu saistīta ar jūsu planētu – vairāk nekā piecus tūkstošus gadu – pēc jūsu lineārā laika. Taču esmu bijusi uz Zemes arī agrāk. Mēs, sekojot savai marsiešu misijai, veicām telpas-laika koridoru un realitāšu ģenerālos pārkārtojumus atkarībā no atbilstošā Zemes un cilvēces etapa un programmas. Bet pēdējos 5000 gadus es faktiski pastāvīgi atrodos uz Zemes, un tāpēc varat mani uzskatīt par pastāvīgu Marsa un Starpgalaktiskā Laertu Dienesta pārstāvi. Man uzticētas pašas smalkākās jūsu planētas telpas-laika parametru saskaņošanas un pārskaņošanas visā to daudzveidībā. Protams, es nestrādāju viena. Ar mani ir speciālisti no Marsa un, protams, jūsu Zemes speciālisti, kuru loma visās šajās pārbūvēšanās ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc ka viņi labi pazīst savu planētu, līdz smalkākajām detaļām. Šie Zemes speciālisti galvenokārt ir no jūsu planētas septītās, astotās dimensijas. Tuvākajā laikā mēs sākam visas planētas ģenerālu noskaņošanu uz vispārējo Augšupcelšanos. Viss norit pēc jūsu plāna, dārgie zemieši. Mēs cienām jūsu Augšupcelšanās sistēmas izvēli un priecājamies veicināt tādu neordināru, jūsu izvēlētu, planetārās Augšupcelšanās paņēmienu. Katra jauna pieredze bagātina mūs visus.
Kāpēc Marsa saprātīgā dzīvība ir slēpta no četrdimensiju zemiešiem, un vai uz Marsa četrdimensionalitātē ir dzīvība?
AR-MA-HEOS:
Mani dārgie! Mēs neko speciāli neslēpjam! Kādēļ mums to darīt? Sākšu ar otro jautājumu. Mums ir neliels dzīvības apjoms četrdimensionalitātē. Tūlīt visu paskaidrošu, nesatraucieties. Uz Marsa dzīvība sen ir aizgājusi uz augstākām dimensijām. Taču katrā telpas-laika intervālā kā graudi, kā potenciāls atdzimšanai, vienmēr paliek iepriekšējās dzīvības dīgļi. Jums tas drīz kļūs skaidrs attiecībā arī uz jūsu planētu. Un tāpēc mums ir neliela, ja tā var teikt, dzīvības kolonija četrdimensionalitātē. Mēs viņu īpaši glabājam un godājām viņas pārstāvjus par varonību, tāpēc ka palikt četrdimensionalitātē planētas evolūcijas vispārējā procesa dēļ un neaiziet uz augstākām dimensijām, kad turp aiziet visa dzīvība, – tas ir varoņdarbs, uz kuru ne visi ir spējīgi.
Šī četrdimensiju dzīvība nav slēpta no jums, mani dārgie! Taču jūs viņu nevarat redzēt ar savām zemes acīm un zemes ierīcēm, radītām pēc jūsu četrdimensiju iespēju pastiprināšanas principa. Mūsu četrdimensiju dzīve norit īpašā telpas-laika koridorā, kura parametri nesakrīt ar jūsu četrdimensionalitātes parametriem. Šī nesakritība galvenokārt tad arī neļauj jums fiksēt dzīvību uz mūsu planētas.
Bet dzīvību Marsa augstākajās dimensijās labi pazīst un redz jūsu augstāko dimensiju iedzīvotāji. Drīz tas kļūs pieejams arī jums. Un tomēr šeit viss nav tik vienkārši. Mēs drīz mainīsim mūsu parametrus, un, iespējams, zemieši atkal mūs neredzēs. Bet mēs taču sen zinām, ka mēs esam kopā!
Vai uz Marsa stihiskie spēki ir atkarīgi no Marsa civilizāciju darbības? Jeb viņi ir pakļauti vienīgi Planetārajam Garam? Atzīstos, šo jautājumu man ieteica Varguss Laerts.
AR-MA-HEOS:
Labs jautājums! Uzreiz saprotu, ka to formulējis tas, kurš labi pazīst Stihisko Spēku sinklita kosmisko darbu. Es atbildēšu īsi. Ir gan viens, gan otrs. Protams, Planetārais Gars pastāvīgi strādā ar visiem stihiskajiem spēkiem. Bet mūsu civilizācijas no seniem laikiem ir iemācījušās sadarboties ar Stihijām. Tā nav primitīva laika apstākļu vadīšana vai kaut kas tāds, ko jūs varat iedomāties. Tā ir tāda pati laika pārvaldīšana, ar kādu mēs nodarbojamies. Stihiskajiem spēkiem arī ir svarīgi telpas-laika parametri un to mijiedarbība savā starpā un ar citiem kosmiskajiem spēkiem. Visu var novest līdz optimālam variantam. Domāju, ka drīz mēs sāksim jums nodot jaunas tehnoloģijas šajā jautājumā.
Dārgā māsa! Šī gada 7. jūlijā pēc mūsu zemes kalendāra es vadīju čenelingu ar Krajonu. Viņš vadīja liela skaita cilvēku darbu. Un mēs veicām ceļojumu pa Saules sistēmu. Kad mēs ieradāmies pie Marsa, tad mums pavēstīja, ka Marss atrodas aizmigušā stāvoklī, saprātīgu civilizāciju uz viņa nav. Mēs sazinājāmies tikai ar Marsa Planetāro Garu. Pie tam uz citām planētām mēs sazinājāmies ar augsta līmeņa civilizācijām. Kā tu to izskaidrosi?
AR-MA-HEOS:
Viss ir ļoti vienkārši. Jūs nebijāt gatavi uztvert nevienu Marsa civilizāciju. Es taču teicu, ka mēs visi atrodamies citā telpā-laikā. Var teikt, ka dzīvojam uz cita gaismas viļņu pamata. Visam savs laiks. Domāju, ka drīzumā mēs varēsim jūs sveikt uz mūsu planētas, un izdarīsim tā, lai kaut uz laiku jūs mūs ieraudzītu.
Vai Zemes četrdimensionalitātes cilvēkiem ir iespēja sadarboties ar marsiešiem (ņemot vērā visu augstāk teikto)?
AR-MA-HEOS:
Jā, protams! Un jo ātrāk, jo labāk. Sāksim ar tiem, kuri tagad strādā uz jūsu planētas. Mēs klātbūtnei uz Zemes veicam dažus kvalitatīvus pārkārtojumus savos ķermeņos, un tāpēc varam būt redzami pat četrdimensionalitātē. Bet augstākās dimensijās – vispār nekādu problēmu! Mēs varam jūs apmācīt telpas-laika pārkārtošanas komplicētībā, ja atradīsies speciālisti, gatavi mūs klausīties. Mēs ar jums varam apspriest jūsu Jaunās Pasaules konstruēšanu. Mēs ar jums varam runāt par sagatavošanos Augšupcelšanai. Daudz jautājumu un visi ir risināmi! Kas attiecas uz kontaktu ar marsiešiem uz Marsa, tad pagaidām informācijas pieņemšana iespējama tikai čenelinga veidā. Bet tas jau nav maz, piekrītiet! Mēs ar nepacietību gaidām mūsu sakaru ar zemiešiem paplašināšanos un ceram uz auglīgu sadarbību.
Vai Marsa vēsturē ir bijuši periodi, kad visas dzīvības formas (un planēta) izgāja Augšupcelšanos? Kurus tas skāra? Kā tas notika?
AR-MA-HEOS:
Sveicināti, augšupceļošies uz planētas Zeme! Jūs esat pārsteigti, ka es ar jums atkal sasveicinājos? Taču tagad es jūs sveicu jūs jūsu citā statusā – Augšupcelšanās eksperimentētāju statusā!
Jā, uz Marsa bija trīs Augšupcelšanās viļņi. Visi tie diezgan lielā mērā bija atšķirti laikā un telpā. Vieni viļņi skāra vienas būtnes jeb civilizācijas. Citi – citas. Visi trīs viļņi, dabiski, bija savā starpā saistīti ar vienotu tiekšanos uz dzīvi augstākās dimensijās. Kad noritēja četrdimensiju telpas Augšupcelšanās, tad visi pārējie stāvēja viņu augšupcelšanās sardzē. Apsargāja un palīdzēja katrai dzīvības formai. Tie, kuri palika (es par viņiem jau izstāstīju), arī veicināja savu radinieku maigu Augšupcelšanos. Tieši radinieku, tāpēc ka uz Augšupcelšanās brīdi mēs visi draudzīgi dzīvojām ar visām dzīvības formām. Mēs arī tagad gatavojam jaunu Augšupcelšanos. Tas veicinās arī jūsu Augšupcelšanos. Mums ārkārtīgi patika jūsu Augšupcelšanās shēma. Mēs jums intensīvi palīdzēsim, bet pēc tam, bagātinājuši savu pieredzi, izstrādāsim Augšupcelšanās shēmu Marsam. Tagad briest veco koncepciju pārskatīšanas moments ne tikai uz Zemes, bet arī citās pasaulēs. Es runāju par Augšupcelšanās koncepciju un paņēmieniem. Jūsu unikālais Augšupcelšanās Projekts interesē daudzus. Un tāpēc apkārt jums ir gan tik daudz novērotāju, gan aktīvu palīgu. Mēs arī palīdzam jums gatavoties Augšupcelšanai.
Par jūsu Augšupcelšanos var runāt ilgi, tāpēc ka jebkura Augšupcelšanās ir process, nevis momentāna darbība. Mūsu pēdējā Augšupcelšanās, kā es teicu, skāra četrdimensiju dzīvību. Mēs, tāpat kā jūs, nevēlējāmies nevienu zaudēt. Un tāpēc sagatavošanās un ieiešanas Augšupcelšanā process bija diezgan ilgs un tāpēc komfortabls. Mēs lēni mainījām telpu-laiku ne tikai planetārā mērogā, bet arī pašās dzīvības formās. Un tas deva atbilstošus rezultātus. Bet mūsu četrdimensiju dzīvība nonāca pie šī momenta sagatavotāka, nekā tas tagad novērojams pie jums. Jums četrdimensionalitātē ir vairāk iedzīvotāju un liela apziņu nesakritība. Jums ir grūtāk. Taču jūs ejat pilnīgi nestandarta ceļu. Un jūsu planetārie pārkārtojumi ir patiesi unikāli! Tie dos savus rezultātus kopumā pa visiem četrdimensionalitātes iedzīvotājiem. Un es redzu, ka tas notiks drīz. Mēs palīdzam jums šajos planetārajos pārkārtojumos arī tajā specifikā, par kuru es jau teicu.
Mani dārgie cilvēki! Priecājos par mūsu kontaktu! Paldies jums par dziļo uzmanību pret manu mīļoto planētu! Mēs būsim ar jums pastāvīgi. Un mēs ceram, ka savstarpēja saskaņa un mīlestība drīz apvienos mūsu pūliņus visas Saules sistēmas mērogā. Es esmu ar jums, un es jūs mīlu! Ar-Ma-Heos.
Paldies, Ar-Ma-Heos, par sarunu un interesantajām atbildēm uz maniem jautājumiem. Līdz nākošajai reizei! Ceru, ka mūsu lasītāji sāks iziet ar tevi uz kontaktu. Pieņem manu Mīlestību!
2013. gada 29. oktobrī.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 6. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
T.ulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email