Магниты Духа

ATBILDES GAISMAS DARBINIEKIEM.No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.

AUGŠUPCELŠANĀS NAV IEPLĀNOTA?

“…Augšupcelšanās kā evolucionārs etaps (solis) uz šīs planētas pašreizējā Laikmetā vienkārši nav ieplānots. Jums vispār ir vērts iepazīties ar paša vārda “augšupcelšanās” traktējumu un izskaidrojumu. Jūs (acīmredzot) esat ņēmuši par pamatu amerikāņu autoru (ezotēriķu) Ballarda un Trofetu izpratni un traktējumu, kurus pēc tam aizguva un attīstīja visi citi autori…
Tas ir vissvarīgākais moments! Tieciet skaidrībā. Veltiet laiku. Pajautājiet saviem Kuratoriem.
Šajā laikmetā cilvēcei stāv priekšā veikt matērijas, kura kļūs smalkāka, apgarošanu.
Domāju, jums ir zināms pasaules attīstības evolucionārais modelis (pēc Blavatskas “Slepenās Doktrīnas”)? Manvantara, Apļi, Rases, Globusi (tas attiecas tieši uz planetārā ķermeņa attīstību)… Nav un nebūs nekādas Jaunās Zemes, kurp pāries cilvēki. Nav nekādas Maldenas. Ir Zeme – mūsu dzimtā planēta, kura iziet evolūciju ar viņas cilvēci. Un evolucionāri ir noteikts: mēs ar laiku pāriesim uz jaunu Globusu. Bet tā būs mūsu Zeme, tikai citāda, un mēs būsim citādi – citā attīstības līmenī. Un ne augšupceļoties mēs nonāksim tur, bet paaudzi pēc paaudzes, attīstoties un pilnveidojoties. Uzskatu to par augstākā pakāpē skaistu, evolucionāri loģisku un iemiesojamu. Manas sapratnes pamats ir Blavatskas un Helēnas Rērihas darbi. Domāju, ka pasaules attīstības un eksistences principi, kurus viņām nodeva Skolotāji Morija, Kut Humi, Rakoci, Džuals Khūls un citi, nav pārdzīvojuši kardinālas izmaiņas 50-100 gadu laikā?”
(No Vasilija Kučiņina, Eipatorija, Ukraina, atklātās vēstules Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения” darbiniekiem).
* * *
“Dārgie draugi! Ar interesi lasu jūsu Žurnālu. Taču gribu atzīmēt, ka informācija jūsu Žurnālā atšķiras no tās, kuru deva agrāk cilvēces apskaidrotāji H.P. Blavatska, Rērihi un citi Skolotāji. Kā jūs to izskaidrojat? Jo pēc būtības taču informācija nāk no viena avota. Bet daudzi jēdzieni atšķiras. Skats uz evolūciju arī nav vienāds. Kāpēc?”
Nikolajs S., Tomska
* * *
ATGRIEŽOTIES PIE SLEPENĀS DOKTRĪNAS
Cienījamie Gaismas Darbinieki! Dārgie Draugi!
Žurnāla redakcija ne reizi vien ir vērsusi uzmanību uz to, ka jēdzienā “Augšupcelšanās” mūsdienu eoztēriķi ieliek dažādu jēgu. Nav nejauši, ka Valdnieks El Morija par to runāja savā vēstījumā “Galvenie uz planētas” (“МЧ”, Nr. 3; 4, 2013.):
“Vispirms ir jāatzīmē, ka vārdā “Augšupcelšanās” jūs, iemiesotie Gaismas Darbinieki un tie, kuri “vienkārši interesējas”, ieliekat dažādu jēgu. Vieniem Augšupcelšanās – tā ir momentāna cilvēka vai cilvēku grupas pārvietošanās uz piekto dimensiju. Otriem – tā ir visas cilvēces pārvietošanās uz Augstāku Pasauli. Trešie domā, ka uz Augstāku Pasauli pāries tikai daļa cilvēces, bet otrai daļai būs liegta tāda iespēja. Ir vēl gan piektie, gan sestie, kuriem ir savi uzskati par Augšupcelšanās procesu.
Mēs Žurnāla lappusēs runājam par Augšupcelšanos kā par visu dzīvības formu visplanētāru evolūcijas procesu. Tas ir vispārīgais jēdziens. Ir arī šaurāks jēdziens, kad ar augšupcelšanos saprot cilvēka vibrāciju paaugstināšanos, ķermeņa transformāciju, kuru rezultātā viņš ātri, gandrīz momentāni, pāriet uz Augstāku Pasauli. Pie tam tādas Augšupcelšanās ceļi, paņēmieni arī mēdz būt dažādi.”
Sapratne par Augšupcelšanos kā par visplanetāru evolūciju – tas ir tas, par ko ir runājuši un tagad runā Augstāko Pasauļu Skolotāji, un tas ir tas, ko par darba pamatu ir ņēmuši Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения” darbinieki. Kopā ar to, pati evolūcija nenoliedz ātru pāreju no viena līmeņa uz augstāku dzīves līmeni – tā saucamo “kvantu lēcienu” cilvēces attīstībā. Kvantitāte noteiktā etapā ļoti ātri pāraug jaunā kvalitātē. Evolūcija nenoliedz arī augšupcelšanās vārda šaurā nozīmē: vibrāciju paaugstināšanos, ķermeņu transformēšanos, kā rezultātā atsevišķs cilvēks/būtne vai cilvēku/būtņu kolektīvs pāriet uz Augstākajām Pasaulēm, apejot nāves procesu.
Bez tam jāatceras, ka Augšupcelšanās – tas ir jauna kosmiskā cikla sākums, kad sākas CILVĒCES UZKĀPŠANAS process no blīvās matērijas pēc ilga NOKĀPŠANAS procesa, kurš sākās vēl vēlīnās Lemūrijas laikos. Pašreizējā cilvēces un Zemes evolūcija uzkāpšanas no matērijas, vibrāciju paaugstināšanās laikmetā tieši arī ļauj pārliecināti runāt par to, ka AUGŠUPCELŠANĀS process JAU IR SĀCIES UN AKTĪVI ĪSTENOJAS.
Visa informācija, kura tika dota caur H.P. Blavatsku, H.I. Rērihu un N.K. Rērihu, citiem cilvēces apskaidrotājiem, ir pareiza. Tas ir pamats, ezotērikas klasika. Bet jāatceras, ka nekas nestāv uz vietas. Pasaule attīstās, cilvēku zināšanas ir pārgājušas uz kvalitatīvi jaunu līmeni. Zinātne ir devusi mums priekšstatu par daudzdimensionalitāti, kvantiskumu. Ir pabeigts Dualitātes Eksperiments. Ir īstenotas Pirmā un Otrā planetārās Harmoniskās Konverģences. KOSMOSS MŪSU ACU PRIEKŠĀ KARDINĀLI MAINĀS. TIEK IELIKTI JAUNI ESĪBAS PAMATI. Tāpēc balstīties tikai uz informāciju, kura tika dota agrāk, pirms 50 un 100 gadiem, VAIRS NAV IESPĒJAMS. Protams, nevar noliegt cilvēces apgaismotāju zināšanas, par cik tās bija un joprojām ir pareizas. Taču jāatceras, ka šīs zināšanas cilvēkiem tika dotas NOTEIKTĀ ATTĪSTĪBAS ETAPĀ – apstākļos, kad vēl turpinājās Dualitātes Eksperiments. Mūsu uzdevums – nenoraidīt agrāk dotās mācības, bet pievest veco un jauno PIE KOPSAUCĒJA, saskaņot tos, izskaidrot cilvēkiem, kāpēc zināma informācija atšķiras.
Tieši šī mērķa dēļ Valdnieks El Morija, kurš tieši piedalījās H.P. Blavatskas “Slepenās Doktrīnas” radīšanā, Gaismas Ģimenes Žurnāla redakcijas darbiniekiem uzdeva pievest pie kopsaucēja agrāk nodoto informāciju un mūsdienu informāciju. Jau šajā numurā mēs sākam publicēt viņa Darbu, kurš ir nosaukts – “ATGRIEŠANĀS PIE SLEPENĀS DOKTRĪNAS”. Nākošajos numuros mēs turpināsim publicēt šo fundamentālo darbu, kuru lielais Skolotājs ir nolēmis aiznest līdz mūsdienu ezotēriķiem, Gaismas Darbiniekiem.
Ticam, ka pēc šī Skolotāja El Morijas Darba publicēšanas lasītāji gūs atbildi uz daudziem jautājumiem. Mēs arī ceram, ka darba “Atgriešanās pie Slepenās Doktrīnas” publicēšana palīdzēs noņemt ievērojamu daļu no uz Zemes tagad notiekošu evolucionāro procesu izpratnes pretrunām.
Ar Mīlestību, Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults, Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения” redkolēģijas dalībnieki.
* * *
KAS NOTIEK PIECDIMENSIONALITĀTĒ?

“Bet kā piecdimensionalitātē notiek pāriešana uz jauno līmeni? Kāds tur tagad ir stāvoklis? Un, proti: vai vēl ir palikuši cilvēki septiņiskajā piecdimensionalitātē, jeb visi ir pārgājuši uz astoņisko piecdimensionalitāti? Droši vien jau būvē jauno dzīvi piecdimensionalitātē-astoņiskumā, jaunajā apgabalā? Jeb varbūt daļa ir pārgājusi uz jauno esības apgabalu un strādā tur, bet daļa cilvēku vēl ir palikusi un pilda noteiktu darbu vecajā pasaulē?
Un vēl: cilvēku, kuri tagad aiziet no mūsu četrdimensionalitātes-septiņiskuma Zemes, Dvēseles uzreiz nonāk jaunajos piecdimensionalitātes-astoņiskuma apgabalos, jeb ir tie, kuri vēl atnāk uz vecajiem piecdimensionalitātes apgabaliem un pagaidām atrodas tur?”
Romāns Kozlovs, Maskava

UZ LASĪTĀJU JAUTĀJUMIEM ATBILD KRAJONS
KRAJONS
PAR JAUNO DIMENSIJU JAUNO MATĒRIJU
Ilgu laiku jūsu četrdimensionalitātes pasaule attīstījās uz septiņiskuma Sistēmas pamata, būdama daļa no Visuma trešā Garīgā Centra, kuru veidoja 7-tā, 6-tā, 5-tā, 4-tā, 3-šā, 2-rā un 1-mā dimensijas. Otro Garīgo Centru veidoja dimensijas 12-tā, 11-tā, 10-tā, 9-tā, 8-tā. Starp trešo un otro Garīgajiem Centriem agrāk eksistēja īpašas “barjeras”, “šķēršļi”, “membrānas”, kuras atdalīja Visuma Garīgos Centrus, nodrošinot izolētus attīstības apstākļus. Uz planētas Zeme tas bija nepieciešams konkrēti, lai ievērotu Lielā Eksperimenta noteikumus, kurš nokāpšanas matērijā etapā paredzēja kā dimensiju atdalīšanu savā starpā, tā arī Garīgo Centru atdalīšanu. Ilgu laiku septītā dimensija bija augstākais apgabals vairumam trešā Garīgā Centra Gaismas Būtņu. Harmoniskās Konverģences īstenošanas procesā dimensijas un Garīgie Centri sāka apvienoties. Trešajam Garīgajam Centram kļuva pieejama astotā dimensija un astoņiskuma Sistēma vispār.
Daudzi telpas-laika apgabali uz jūsu planētas līdz šim laikam pēc savas dabas joprojām ir septiņiski, tā kā astoņiskuma Sistēmas ieiešanas jūsu esības pamatos procesi tikai sākas. Tāpēc daudzas piektās dimensijas Gaismas Pilsētas ir septiņiskas, viņas ir cieši saistītas ar jūsu ceturtās dimensijas pasauli, kura arī pagaidām paliek septiņiskuma sistēmā. Un tur dzīvo piektās dimensijas cilvēki – šīs dimensijas dažādos apakšplānos, ar dažādām matērijas vibrācijām, ar atšķirīgiem telpas-laika parametriem.
Paralēli tam, telpas-laika radīšanas process uz jaunā, astoņiskā pamata attīstās diezgan aktīvi. Tiek radīti jauni telpas-laika apgabali, kuri jau balstās uz astoņiskuma Sistēmu. Vēl vairāk, uz planētas ir pasaules, kuras ir astoņiskas pēc savas dabas. Taču tās ir tās pasaules, kuras pieder Otrajam Garīgajam Centram, tā astotajai dimensijai. Viņas bija arī agrāk. Taču ar viņām nevarēja realizēt ciešus savstarpējos sakarus septītās un zemāku dimensiju Gaismas Būtnes. Mūsu kopīgais uzdevums tagad nav vienkārši radīt jaunas piektās dimensijas Gaismas Pilsētas. Mūsu ar jums diženākā uzdevuma būtība ir tāda, lai radītu principiāli jaunus Esības apgabalus, jaunu telpu-laiku. Kāda ir principiāla novitāte? Astoņiskuma Sistēmai ir harmoniski jāieaug AUGŠUPEJOŠĀ MATĒRIJĀ. Eksperimenta pašreizējā etapā jūs, CILVĒKI-GARI, esat sasnieguši pašu blīvāko matēriju un sākuši atgriešanos, uzkāpšanu no matērijas. Taču tas nav vienkārši ceļš uz Mājām. Tas ir Lielas Jaunrades Ceļš. Atgriežoties no blīvās matērijas, jūs radāt jaunu matēriju, kuru var nosaukt par AUGŠUPEJOŠO MATĒRIJU. Tas ir rezultāts jūsu evolūcijai blīvajās pasaulēs. Viņa, šī matērija, bagātinājusies ar astoņiskuma Sistēmu, kļūs īpaša – tāda, kādas uz šīs planētas vēl nav. Viņā – enerģētiskā informācija par blīvajām pasaulēm, par blīvo matēriju, un vienlaicīgi enerģētiskā informācija par astoto dimensiju, par otro Garīgo Centru. Citiem vārdiem sakot, tagad notiek matērijas, kurai piemīt gan otrā Garīgā Centra matērijas īpašības, gan trešā Garīgā Centra matērijas īpašības, radīšana. Tāda matērija agrāk nav eksistējusi ne tikai uz Zemes, bet arī mūsu Visumā! Viņas radīšana – tā ir būtiska Gaismas Ģimenes pavirzīšanās pa Lielā Plāna realizēšanas ceļu. Tas ir svarīgs Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas etaps. Bet viņa radīšana – tā ir iespēja Gaismas Būtnēm VIENLAICĪGI DZĪVOT DAŽĀDĀS DIMENSIJĀS. Par to mēs jums esam teikuši ne reizi vien.
Īpašas piektās dimensijas matērijas radīšana, balstoties uz astoņiskuma principu – tas ir parciāls mūsu vispārīgā plāna uzdevums. Ja raugās no jūsu telpas-laika punkta, tas vēl nav izpildīts. Taču piektās dimensijas Gaismas Pilsētas ar astoņiskuma Sistēmu uz planētas ir. Bet viņu matērijas pamats ir LEJUPEJOŠĀ MATĒRIJA. Astoņiskuma Sistēmas piektās dimensijas Gaismas Pilsētu ar AUGŠUPEJOŠO MATĒRIJU pagaidām nav. Tieši šo uzdevumu – jaunās matērijas radīšanas uzdevumu – risināt jūs, jūsu četrdimensionalitātes pasaules mūsdienu Gaismas Darbinieki. Jūsu Augšupcelšanās, kā jūsu pasaules evolūcijas īpatnības, ir saistītas pirmkārt ar to. Jūs jau radāt jauno piektās dimensijas matēriju – gandrīz katru nakti, kad atstājat savus ķermeņus un strādājat Smalkajos Plānos. Katrs jūsu “sapnis” – tas ir jūsu kā Garu ceļojums no četrdimensionalitātes uz piecdimensionalitāti. Tamlīdzīgu ceļojumu laikā jūs pārnesat enerģētisko informāciju par blīvo augšupejošo matēriju uz piekto dimensiju. Un līdz ar to palīdzat radīt piecdimensionalitātes jauno matēriju. Savukārt jūsu kolēģi no augstākām dimensijām atnes uz piekto dimensiju lejupejošās matērijas astoņiskuma enerģētisko informāciju. Tā notiek tā apvienošanās, kas agrāk nevarēja būt apvienots, par cik otrais un trešais Garīgie Centri bija atvienoti ar īpašu visaptverošu enerģētiski magnētisku Membrānu. Harmoniskās Konverģences rezultātā šī Membrāna pārdzīvoja transformāciju. Tika atvērtas agrāk aizvērtas “ieejas” un “izejas”, tika radīti jauni Portāli, kuri ļāva satikties Gaismas Ģimenei, sadalītai ne tikai dimensijās, bet arī Garīgajos Centros. Un tagad astotā dimensija ir aktīvi aiztiekusies uz zemākajām pasaulēm, palīdzot viņu uzkāpšanai un vienlaicīgi radot jaunus esības apgabalus, kuri apvieno lejupejošos un augšupejošos.
Cilvēku Dvēseles, kuras tagad aiziet (nāves vai augšupcelšanās rezultātā) no jūsu pasaules, sākuma nonāk Esības starpabgabalos, kuri priekš jums pašlaik ir apzīmēti kā piektās dimensijas Reabilitācijas Centrs. Pēc reabilitācijas vienas Dvēseles iet jaunā iemiesojumā uz četrdimensionalitātes pasauli. Otras Dvēseles dodas dzīvot uz daudzajām piektās dimensijas pasaulēm – pagaidām vēl piederošām septiņiskuma sistēmai. Trešās iet uz augstākām pasaulēm – tajā skaitā arī uz piecdimensiju pasaulēm, kuras dzīvo pēc astoņiskuma sistēmas (lejupejošā matērija). Bet ir Dvēseles (un tas tagad ir īpaši godājams Gaismas Darbinieku avangards), kuras mitinās zināmos esības eksperimentālos starpapgabalos, KUR TIEK RADĪTA PIEKTĀS DIMENSIJAS JAUNĀ, AUGŠUPEJOŠĀ MATĒRIJA AR ASTOŅISKUMA SISTĒMU. Un šīs telpas, pagaidām nosacīti, var saukt par astoņiskuma piektās dimensijas Gaismas Pilsētām, radāmām no augšupejošās matērijas. Kad mēs sakām, ka jūs esat aicināti dzīvot jaunā piektajā dimensijā, mēs ar to domājam tieši RADĀMO JAUNO AUGŠUPEJOŠO MATĒRIJU, bagātinātu ar enerģētisko informāciju no otrā Garīgā Centra un pirmkārt ar enerģētisko informāciju no astotās dimensijas kā jums pašas tuvākās otrā Garīgā Centra dimensijas šajā attīstības etapā.
Cilvēce, nogājusi ceļu blīvās matērijas Esības apgabalos, nevis vienkārši atgriežas atpakaļ augstākajās pasaulēs, bet pa ceļam uz Mājām rada jaunas pasaules, jaunu matēriju, jaunas dzīvības formas. Jūs īstenojat patiesi diženu un brīnišķīgu procesu, kura krāšņumu tagad redz Krajons. Un šo krāšņumu jūs noteikti ieraudzīsiet, kad atnāksiet uz piekto dimensiju. Nav svarīgi, kādā ceļā atnāksiet. Svarīgi ir, ka noteikti nonāksiet tur, kur Es jūs sagaidīšu un pacelšu uz saviem magnētiskajiem spārniem tādā augstumā, no kura jūs varēsiet vērot diženumu visam, ko tagad rada Gaismas Ģimene uz planētas Zeme.
JŪSU KRAJONS
2014.01.6.
* * *
UN GRIBAS BRĪNUMU…

“Vakar, 30. oktobrī, man gaišā dienas laikā parādījās tāda aina. Sena tempļa telpa (līdzīga Ēģiptiešu templim, tikai sienas tīras, bez hieroglifiem), divas kolonnas: viena – pa labi, otra – pa kreisi, un starp tām – enerģijas stabs no grīdas līdz griestiem. Šis stabs spirāles veidā ļoti atgādina DNS struktūru! Stabs it kā kustas, enerģijas pārvietojas, taču es nespēju izsekot kustības virzienam… Ko tas nozīmē? Lūdzu izskaidrot.
Un vēl. Jūtu, ka notiek kaut kas svarīgs… Telpa ir kļuvusi ļoti viegla, un šodien es sajutu lidojumu uz vairākām stundām (tik ilgi turpinājās šis neparastā viegluma stāvoklis). Jutu Prieku un Mīlestību. Bija tik labi… Taču man ir smagi runāt par tamlīdzīgām lietām ne tikai ar parastiem cilvēkiem, bet arī ar Gaismas Darbiniekiem (īpaši – jauniem). Daudzi ir vīlušies, tā kā no 2012. gada decembra un nākošā gada sākuma gaidīja pozitīvas pārmaiņas. Bet noticēt pārmaiņām daudzus var piespiest tikai brīnums… Protams, spriežot pēc sevis, jūtu un redzu smalkās enerģētiskās pārmaiņas un saprotu, ka tas viss ir process. Taču tomēr gribas tādu parādību masās, lai parasto cilvēku masas ieraudzītu tādas lietas, kuras kardināli satricinātu cilvēku apziņu. Gribas, lai tādi laiki pienāktu. Un Smalkā Pasaule vai smalkās parādības kļūtu redzamas masām. Nezinu, cik drīz tas varētu notikt? Bet man sirdī dzīvo Prieks, ka mēs esam VIENS VESELS, mūsu ir daudz, mūsu kļūst arvien vairāk… Lai arī pakāpeniski. Gaisma tuvojas ar katru mirkli, un sirdis arvien stiprāk kļūst gaismspējīgas…
Ar Mīlestību no sirds…”
(No Bogdana S., Ukraina, Vlasovkas ciems, vēstules)

KRAJONS
BRĪNUMA RADĪŠANA
Katru dienu, katru stundu jūsu daudzdimensionālajos DNS slāņos notiek izmaiņas. Taču mainās ne tikai DNS, mainās visa jūsu ģenētika. Notiek jūsu individuālā Daudzdimensionālā Genoma radīšana. Svarīgi ģenētiski procesi attīstās ne tikai fiziskajā ķermenī, bet arī jūsu citos daudzajos citmateriālajos ķermeņos. Daudzi Gaismas Darbinieki jūs šos procesus. Ar tiem bieži saistīta jūsu nevienkāršā pašsajūta. Daži ar garīgo redzi spēj smalkajā plānā redzēt parādības, saistītas ar jūsu daudzdimensionālās ģenētikas attīstību, kardinālu pārveidošanos.
Nav nejaušība, ka mēs ierunājāmies par septiņiskuma Sistēmas mainīšanos uz astoņiskuma Sistēmu. Šī mainīšanās izpaužas visos līmeņos. Tajā skaitā – jūsu ģenētikas līmeņos. Otrais Garīgais Centrs ir atnesis jums jaunu daudzdimensionālu ģenētisku informāciju. Un tagad jūsu Daudzdimensionālie Genomi “uzsūc” viņu, aktīvi mainot magnētiskās struktūras, enerģētiskos avotus, viļņu pamatu. Templis, kuru ieraudzīja Gaismas Darbinieks, ir viņa personīgā Daudzdimensionālā Genoma sakrālā radīšanas vieta. Divas kolonnas un enerģijas stabs – tās ir trīs galvenās enerģētiskās plūsmas, pa kurām tagad realizējas jaunās enerģētiskās informācijas pieņemšana. “Kolonnas” pieņem enerģētisko informāciju strukturālajiem magnētiskajiem pārveidojumiem un viļņu pamata izmainīšanai. Centrālais “stabs” – tas ir tas, kas nodrošina jūsu jauno enerģētisko nodrošinājumu. Jums daudziem jau ir saformēti Ugunīgās Enerģētiskās sistēmas pamati. Viņa, šī sistēma, dziļajā līmenī ieiet DNS pavedienos, vissīkākajās ģenētiskajās struktūrās. Kad Ugunīgās enerģētiskās sistēmas “ieaugšanas” process jūsu ģenētikā būs beidzies, jūs varēsiet pāriet uz barošanos ar Ugunīgo Prānu, pakāpeniski aizmirstot rupjo bioloģisko barību.
Notiekošie daudzdimensionālie ģenētiskie procesi ne tikai formē jaunu Enerģētisko sistēmu, bet arī maina jūsu ģenētikas viļņu pamatu. Tas paaugstina ķermeņu (tajā skaitā – fiziskā) vibrācijas, kas tad arī izsauc viegluma, lidojuma sajūtu. Jūsos patiešām kļūst vairāk Gaismas. Tas ir Dievišķās Pārvēršanās ceļš, ceļa uz Mājām etapi, kas, dabiski, izraisa Prieka sajūtu.
Kas attiecas uz brīnumu… Lūdzu saprast: tā saucamā “brīnuma priekš masām” parādība – tas ir pats galējais variants, pie kura ķeras augstāko pasauļu Gaismas Ģimene, kad rada blīvas matērijas pasaulēs. Brīnums – tas ir tas, ko rada augstākās pasaules un izpauž mazāk attīstītām pasaulēm. Pārliecināt cilvēkus par Smalkā Plāna, citu pasauļu eksistenci tā saucamā brīnuma veidā – pilnībā izpildāms uzdevums. Taču tamlīdzīga uzdevuma izpildīšana pārkāpj Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme galveno noteikumu: UNIKĀLAS CILVĒKU RASES PAŠATTĪSTĪBAS noteikumu. Jā, Augstāko Dimensiju pasauļu pārstāvji rūpējas par jums, virza jūs, piegādā jums nepieciešamo informāciju. Un reizēm pat īsteno priekš atsevišķiem cilvēkiem to, ko jūs saucat par brīnumu.
Bet liela brīnuma parādīšana cilvēkiem – nozīmē realizēt plaša mēroga notikumu, kurš kardināli izmainīs cilvēces apziņu. Tāds notikums viennozīmīgi iepriekš noteiks cilvēku izvēli. Bet viens no jūsu galvenajiem attīstības noteikumiem taču ir BRĪVĀS IZVĒLES TIESĪBAS. Parādīt jums tagad brīnumu nozīmē…atzīt Eksperimentu par neveiksmīgu. Tāpēc ka plaša mēroga brīnuma parādīšanās – tas ir variants “SOS” režīmā, galējais variants “slīkstošajiem”, ekstremālai situācijai. Tāds variants, plaša mēroga brīnuma realizēšanas priekš cilvēkiem variants, bija ņemts vērā vienā no Evolūcijas Scenārijiem. Taču cilvēce pašreiz neatrodas “SOS” režīmā, jūs neesat “slīkstošie”, avarējušie. Es ne reizi vien esmu vēstījis agrāk un apstiprinu vēl un vēl, ka jūs esat izgājuši attīstības kritisko punktu, un jūsu potenciāls pašreiz – tas ir harmoniskas Nākotnes potenciāls. Neraugoties uz situācijas ārējo sarežģītību, uz stihiskajām un sociālajām kataklizmām, uz sabiedriski politiskajām un ekonomiskajām krīzēm, jūsu iekšējais potenciāls kā HARMONISKAI NĀKOTNES RASEI PIEAUG. Pie kam ļoti ātrā tempā. Šis potenciāls tagad uzkrājas, pieaug tieši CILVĒCES IEKŠIENĒ. Tāpēc daudziem četrdimensionalitātes cilvēkiem ir grūti to konstatēt ārējās izpausmēs, bet vairākumam – pagaidām vienkārši nav iespējams. Cilvēku vairākumam vēl nav tās informācijas, kura ir jums, mūsdienu Gaismas Darbiniekiem. Labs ārsts vienmēr noteiks, kad slimnieka krīze mazinās un sākas izveseļošanās. Gaismas Ģimene vēsta jums, ka KRĪZE, KURU TAGAD IZJŪT CILVĒCE, BEIGSIES AR IZVESEĻOŠANOS, IZDZIEDINĀŠANOS. Jums, cilvēkiem, ir ietilpīgs jēdziens “AUGŠANAS SLIMĪBA”. Tas precīzi atspoguļo evolūcijas etapu, kuru tagad iziet cilvēce. Jūs ļoti ātri augat, izjūtot sāpes. Bet jums ir visi priekšnoteikumi, lai izveseļotos. Ja jums, cilvēcei, tagad pasniegtu plaša mēroga brīnumu – tas būtu kā antibiotikas. Bet jūs, mūsdienu cilvēki, jau esat sapratuši: antibiotikas ne tikai palīdz, bet arī kaitē. Palīdzot izārstēt vienu, kaitē citam. Bet Gaismas Ģimene nevar atļauties ko tādu. Mēs nevaram, dziedējot vienu, kropļot citu. Akla ticība Dievam, cerība, ka atnāks Augstākais Saprāts, Augstākie Spēki, un viss uzreiz taps labi – nav priekš planētas Zeme cilvēces. Kāpēc? Tāpēc ka Zemes cilvēce – tie ir Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, kuri teica: “Mēs atnāksim uz šo pasauli, aizmirsīsim, kas mēs esam, bet tomēr izpildīsim to, ko apsolījāmies izpildīt.”
Un ko jūs apsolījāties izdarīt? Jūs paši, mani dārgie, apsolījāties radīt brīnumu – lūk, kas par lietu! Patiesībā visi gaida brīnumu no jums. Gaida, kad jūs pamodīsieties un, bagātinājušies ar dzīves pieredzi blīvajā matērijā, parādīsiet visai Galaktikai – un pat Visumam! – Jaunu Ceļu! Jūs esat aicināti, izejot no blīvās matērijas, PAŠATTĪSTĪTIES, APZINĀTIES, KAS JŪS ESAT PATIESĪBĀ, un PATSTĀVĪGI AUGŠUPCELT PLANĒTU UZ JAUNU AUGSTĀKU PASAULI, PIE TAM RADOT JAUNAS DZĪVĪBAS FORMAS. Kad jūs devāties uz Zemi, jūs zinājāt, ka nebūs viegli. Un tagad ir pienācis laiks pārvarēt šīs grūtības. Kad es saku “JŪS”, ar to domāju ne tikai jūs, četrdimensiju personības, bet arī jūsu citus “Es”, dzīvojošus kā augstākajās, tā arī zemākajās dimensijās. Jūs, pagaidām atdalīti, patiesībā VAIRS NEESAT VIENI. Mēs ne nejauši pavēstījām jums par Dualitātes Etapa pabeigšanu. Jūs, izejot pašu sarežģītāko ceļu, esat nonākuši pie jaunām robežām. Jūsu rīcībā tagad ir svarīgi “bonusi”, kurus jūs varēsiet izmantot tuvākajā nākotnē. Tie ir Jauni Garīgi Instrumenti, kurus jums dod Jaunā Ģenētika. Ģenētikas Radīšanas Templis, kurš dzīvo katrā cilvēkā, ļauj jums kļūt par neparastiem DIEVCILVĒKIEM, dzīvojošiem UZREIZ, VIENLAICĪGI, VISĀS DIMENSIJĀS. Bet tā ir tāda Savienotība, kura arī ir īsts Brīnums, par to sapņo Gaismas Ģimene. Šo Brīnumu radāt jūs – šeit un tagad. Un, protams, mēs, aiz vēl eksistējošā Aizsega, kurš atdala pasaules un dimensijas.
Dzirdu jūsu jautājumus: “Krajon! Bet ko darīt man? Pasaki! Ko es personīgi varu izdarīt, lai mēs ātrāk nonāktu harmoniskā, brīnišķīgā nākotnē? Lai visi cilvēki atcerētos, kas viņi tādi ir un priekš kam šeit. Dažreiz man liekas, ka es varu tik maz…”
Nē, mani dārgie! Jūsu vidū nav tādu, kuri var maz. JŪS ESAT BRĪNUMA CENTRS. JŪS PAŠI ESAT BRĪNUMS. JŪS KATRS UN VISI KOPĀ – TAS IR BRĪNUMS.
Sākumā vienkārši to atzīstiet! ATZĪSTIET, KA JŪS TAD ARĪ ESAT BRĪNUMS. Bet pēc tam, tieši šeit un tagad, atrodiet vienatni, aizveriet acis un izsakiet nodomu DIEVIŠĶA BRĪNUMA RADĪŠANAI SAVĀ “Es”. Mani mīļie! Cik sen jūs esat vērsušies pie Dieva-Radītāja ar lūgumu ATGRIEZT SAVU VARENĪBU? Tad parunājiet ar Viņu! Ir pienācis laiks! Sakiet: “Visuma Māmiņa-Tēti! Mēs esam izauguši un lūdzam mums atgriezt mūsu varenību! Mēs esam gatavi sākt radīt Jaunās Dzīves veidošanas brīnumus, balstoties uz Beznosacījuma Mīlestību pret visu Esošo.” Visuma Māte-Tēvs atsauksies ar enerģētiskām trīsām jūsu saules pinuma rajonā. Jūs sajutīsiet Viņus ar visu savu Būtību! Un pēc tam ne vienkārši izsakiet tīru nodomu radīt Jauno Ģenētiku, bet VĒLIETIES TO AR VISIEM SAVIEM DAUDZDIMENSIONĀLAJIEM ĶERMEŅIEM! AR VISĀM DAUDZDIMENSIONĀLAJĀM ŠŪNĀM UN ATOMIEM! Vēlieties nevis vienkārši saņemt brīnumu, bet radīt to… Jūtat starpību? JŪS VISI ESAT VIENOTI BRĪNUMA VĒLMĒ. Bet vieni vēlas TO SAŅEMT, BET CITI – RADĪT. BET KRAJONS JUMS SAKA: RADIET UN SAŅEMIET BRĪNUMU! Un pēc tam pasniedziet Brīnumu Visuma Māmiņai-Tētim, kuri sapņo par tādu dāvanu, uzdāviniet Brīnumu visām Visuma Būtnēm!
Viens no pašiem galvenākajiem mūsdienu Gaismas Darbinieku uzdevumiem – ne vienkārši būt PĀRLIECINĀTIEM PAR CILVĒCES HARMONISKU NĀKOTNI. JUMS CAUR SAKRĀLO SIRDI IR JĀPARAUGĀS CILVĒCES NĀKOTNĒ UN JĀZINA, KA TĀ IR BRĪNIŠĶĪGA UN BURVĪGA. Un pēc tam šī ZINĀŠANA jānodod citiem cilvēkiem. Jūsu Sakrālajā Sirdī jūsu brīnišķīgā nākotne jau ir – tur ir daudzdimensionāla telpa, bet daudzdimensionālā telpā – viss eksistē režīmā “ŠEIT UN TAGAD”.
Mani dārgie! Jūsu PĀRLIECĪBA PAR BRĪNIŠĶĪGO NĀKOTNI UN ZINĀŠANA PAR TO patiesībā ir daudz svarīgāka par simtiem, tūkstošiem izgudrojumu. Ziniet: jūsu BRĪNIŠĶĪGĀS NĀKOTNES NOJAUŠANAS Gaismas Darbs – TAS IR CEĻŠ GAISMAS RADĪŠANĀ CILVĒCEI. Tiecoties uz Brīnišķīgo Nākotni ar savu Dvēseli, savu apziņu, jūs APGAISMOJAT CILVĒCEI CEĻU UZ HARMONISKU NĀKOTNI. Iztēlojieties… Nakts… Tumsa… Cilvēki šajā tumsā klīst uz labu laimi… Vairāki ceļi… Un tikai jūs zināt Ceļu, kurš ved uz Mājām. Kas jums vajadzīgs? Liels Prožektors! Kas ir Prožektors? Tā ir Gaisma! Kas ir Gaisma? TIE ESAT JŪS! JŪS PAŠI ESAT PROŽEKTORS. JŪS PAŠI ESAT GAISMA. JŪSU GAISMA, IEDEGTA AR SAKRĀLO DAUDZDIMENSIONĀLO SIRDI, NOTEIKTI, NEKĻŪDĪGI APGAISMOS TO CEĻU UZ MĀJĀM. Paraugieties, cilvēki jau iet pa šo Ceļu! Viņu kļūst arvien vairāk un vairāk! Tikko kā jūs to iedomāsieties, jūs jau radīsiet mazu brīnumu. Bet mazi brīnumi rada lielu brīnumu. Un tagad atcerieties, ka kopā ar jums Brīnumu rada jūsu daudzdimensionālie piektās, sestās, septītās dimensijas “Es”… Un, lūk, arī mūsu astotā dimensija steidzas palīgā… Vai gan varam MĒS VISI KĻŪDĪTIES UN PAIET GARĀM CEĻAM, KURŠ VED UZ BRĪNIŠĶĪGU NĀKOTNI? MŪSU VIENOTĪBA – PAREIZĀS IZVĒLES ĶĪLA. MŪSU VIENOTĪBA – MŪSU ATGRIEŠANĀS MĀJĀS PAMATS. MŪSU VIENOTĪBA – TAS IR VISUMA BRĪNUMA, VISU MŪSU DAUDZDIMENSIONĀLĀS DZĪVES BRĪNUMU PAMATS.
Lūk, kāpēc mēs paziņojām jūsu 2014-to par PASAUĻU UN DIMENSIJU SATUVINĀŠANĀS GADU. Tam ir pienācis laiks. Sākam RADĪT BRĪNUMUS KOPĀ.
Un tas patiesi ir tā.
Jūsu KRAJONS.
2014.01.7.

KUR IR PRAKSES PRIEKŠ MUMS?

“Bez izņēmuma visas garīgās prakses, kuras publicētas žurnālā, ir domātas pārcilvēkiem, kuriem piemīt paranormālas skaidrredzēšanas spējas.
Jautājums: “Ko konkrēti Augšupceltie Skolotāji var likt priekšā pārējiem 99% Zemes cilvēku, daudzi no kuriem arī grib piedalīties gaismas darbā, taču nevar. Vai ir iespējams izstrādāt un publicēt garīgas prakses, kuras derēs jebkuram vienkāršam cilvēkam.”
Gaismas Darbinieku grupa no Stavropoles.

Uz šo lasītāju jautājumu atbild Skolotājs Sen-Žermens.
SEN-ŽERMENS
Jūs visi esat gaismas būtnes!
Dārgie Žurnāla lasītāji! Mani mīļotie! Vispirms apzināties jūs lūdzam: jūs nevarat būt sadalīti pārcilvēkos, kuriem piemīt “paranormālas” spējas, un parastos cilvēkos. Spējas, kuras tagad tiek sauktas par “PARANORMĀLĀM”, ir CILVĒKU KĀ GAISMAS BŪTŅU DABISKAS, DABAS DOTAS SPĒJAS. Tāpēc ir cilvēki, kuriem šīs spējas jau ir izpaudušās, attīstās, un ir cilvēki, kuriem vēl stāv priekšā šīs spējas izpaust, attīstīt. Ja jūs esat kļuvuši par Gaismas Ģimenes Žurnāla lasītājiem – tātad, jau esat nostājušies uz savu daudzdimensionālo Gaismas Būtņu spēju atklāšanas ceļa.
Visas prakses, kuras mēs dodam Žurnālā, var PILDĪT VISI GAISMAS DARBINIEKI, nevis tikai tie, kuriem ir attīstīta skaidrredzēšana. Tikko kā jūs ķeraties pie tās vai citas prakses lasīšanas, jūs jau sākat izpildīt gaismas darbu. Ja čenelinga teksts, kuru lasāt, atsaucas jūsos, uzreiz atveras enerģētiskie centri, sākas enerģētiska apmaiņa starp jums un jūsu Augstāko “Es”. Jūsu Augstākais “Es” palīdz jums izpildīt to vai citu gaismas darbu. Pie tam svarīgas lomas spēlē jūsu:
— tīrs nodoms īstenot gaismas praksi,
— augsta emocionāla noskaņa,
— prakses apzināšanās, tās mērķa un uzdevumu sapratne.
Bieži iesācēji Gaismas Darbinieki uzskata, ka garīgās redzes vai garīgās dzirdes, tā saukto skaidrredzēšanas vai skaidrdzirdēšanas trūkums liedz viņiem iespēju pilnvērtīgi veikt tās vai citas prakses, tos vai citus gaismas darba veidus. Protams, tādu daudzdimensionālu spēju esamība uzlabo gaismas darba kvalitāti, to vai citu prakšu veikšanu. Taču tīrs nodoms, patiesa vēlēšanās īstenot gaismas darbu vai garīgo praksi, to apzināšanās, pozitīva emocionāla noskaņa, Beznosacījuma Mīlestības enerģija var kompensēt attīstītu daudzdimensionālu spēju trūkumu. Teikšu jums vairāk: ne vienmēr cilvēki, kuriem piemīt tā saucamās “paranormālās” spējas, var sekmīgi pildīt to vai citu gaismas darbu. Tāpēc ka ne visiem viņiem piemīt pietiekams Garīgās attīstības līmenis. Garīgā attīstība un “paranormālo” spēju attīstība ne vienmēr ir tiešā veidā saistītas. Ir cilvēki ar augstu Garīgās attīstības līmeni, kuri mērķi ir cēli, atbilst šodienas evolucionārajiem uzdevumiem. Tādi cilvēki spēj pieņemt un izplatīt Beznosacījuma Mīlestības enerģiju, augstas Enerģijas, kuras nāk no Kosmosa. Un otrādi, daudzi tā saucamie skaidrredzošie un skaidrdzirdošie nespēj šajā savas attīstības etapā strādāt planētas evolūcijas labā. Viņi diemžēl nevar pagaidām pieņemt augstas Enerģijas no Kosmosa, izjust Beznosacījuma Mīlestības jūtas. Un tas ir saistīts ar nepietiekamu viņu Garīgās attīstības līmeni. Skaidrredzēšana un skaidrdzirdēšana – tie ir tikai instrumenti, un gaismas darbam ir ļoti svarīgi, tieši kādās rokās tamlīdzīgi instrumenti atrodas.
Pirms veikt gaismas darbu, īstenot praksi – sākumā vienkārši izlasiet atbilstošo tekstu. Izpētiet prakses mērķi un uzdevumus. Iegaumējiet pamata momentus. Ja jūs jūtat garīgu atsaukšanos, ja jums rodas vēlēšanās veikt praksi – piesauciet savu Augstāko “Es” un sāciet lasīt vēlreiz, saprotot, ka, lasot atkārtoti, jau sākat AKTĪVI strādāt! Dažas prakses var atkārtot vairākkārt, kaut ko jūs pat varat iemācīties no galvas. Sākumā vienkārši iztēlojieties, vizualizējiet to, ko jūs darāt. Ja ir ilustrācijas – vērīgi aplūkojiet tās, aktīvāk izmantojiet, veicot praksi. Ir piemēroti arī ierakstīt praksi audionesējā un noklausīties to. Daudzi no jums labi izpilda prakses, meditācijas, uztverot tās ar dzirdi. UN NEKAD NEŠAUBIETIES par saviem spēkiem un iespējām. Atcerieties, ka jums pastāvīgi nāk palīdzība no Augstākā “Es”. Viņš palīdz jums apgūt prakses, būvēt tās vai citas struktūras, atvērt enerģētiskos centrus jums vajadzīgajā apjomā un tempā. Cita lieta, ka ar savu cītību, tīru nodomu, pozitīvu emocionālu noskaņu jūs paši varat paātrināt tempus, palielināt apgūstamās enerģētiskās informācijas apjomus.
Kā uzzināt, vai prakse ir izdevusies, vai nē, tiem, kuri nevar redzēt sava darba rezultātus ar iekšējo redzi vai izdzirdēt Skolotāju, Audzinātāju novērtējumu? Enerģiju pieplūdums, apmierinājuma sajūta, labs garastāvoklis pēc izpildītas prakses ir pats pareizākais laba rezultāta rādītājs. Tiesa, izpildot dažas prakses, uz zināmu laiku var iestāties pašsajūtas pasliktināšanās. Pret to vajag attiekties mierīgi, saprotot, ka jūsu ķermeņi transformējas, un tas ir pietiekami sarežģīts un reizēm sāpīgs process. Ja jūs izpildāt prakses kopā ar savu Augstāko “Es”, tad agri vai vēlu sajutīsiet rezultātu. Regulāra garīgu prakšu izpildīšana pakāpeniski vedīs pie tā, ka jums attīstīsies daudzdimensionālās spējas. Tad sāciet tās aktīvāk izmantot. Jūs ar iekšējo redzi sāksiet redzēt kādus tēlus. Saprotiet, ka tās vairs nav vienkārši vīzijas, bet saiknes ar augstāko pasauli izpausme. Jūs sāksiet saņemt informāciju – to pašu tēlu, vīziju veidā, čenelinga veidā. Un pašreizējā etapā ir svarīgi NEŠAUBĪTIES, ka jūs saņemat informāciju un esat iegājuši aktīvas saziņas ar augstāko pasauli fāzē. Te ir svarīgas visas nianses, sīkumi. Esiet uzmanīgāki! Augstākais “Es”, jūsu Skolotāji un Audzinātāji noteikti dos jums zīmes, vai jūs ejat pareizu ceļu. Vērojiet un pieņemiet tās, izdariet secinājumus un ejiet tālāk pa Garīgās attīstības ceļu.
Saprotiet: ir svarīgi atzīt, ka jebkura garīga prakse ir jums pa spēkam. Jūs esat Gaismas Būtnes, kuras atgriež savas daudzdimensionālās spējas. TĀS JUMS JAU IR. VISIEM! Taču iemācīties tās no jauna izmantot – lūk, jūsu uzdevums mūsdienu etapā. Nekad nekrītiet izmisumā, nejūtieties vīlušies. Jebkurš rezultāts ir svarīga mācība. Ziniet: JŪS NO JAUNA SAŅEMAT TO, KAS JUMS PIEDER PĒC TIESĪBĀM.
Un, lūk, vēl kas… Jūsu MĒRĶI! Svarīgi ir iemesli, kuru dēļ jūs gribat iemantot daudzdimensionālās spējas. Ja ar to palīdzību jūs plānojat tikai uzlabot savas personīgās lietas, attīstīt biznesu – ziniet: tādi mērķi un uzdevumi neveicina Garīgo attīstību un daudzdimensionālo spēju attīstību. Kad jūs nospraužat mērķi iegūt daudzdimensionālās spējas, lai īstenotu cilvēces un planētas Zeme visu dzīvības formu augšupcelšanos, jūs iemantojat īsteno ceļu. Un, lūk, tad parādās labvēlīgi priekšnoteikumi daudzdimensionalitātes, daudzdimensionālo spēju attīstībai. Sākuši strādāt visas planētas labumam, kādā brīdi jūs sajutīsiet, ka sāk risināties jūsu personīgie uzdevumi, kuri agrāk nerisinājās. Tajā skaitā – arī jūsu profesionālās darbības sfērā. Situāciju attīstības tempi visiem var būt dažādi. Taču tīrs nodoms palīdzēt Zemei, visam Visumam, rezultātā pavērsīsies arī palīdzībā jums.
Dārgie draugi! Mēs saprotam, ka Žurnāla lasītāju vidū ir Gaismas Darbinieki ar lielāku pieredzi un tikko iesācēji. Pie kam iesācēju skaits Žurnāla lasītāju vidū tagad palielinās. Sakarā ar to mēs, Gaismas Ģimenes izdevuma Garīgie Kuratori, sākot ar nākošo numuru atklājam speciālu rubriku, veltītu daudzdimensionālo spēju attīstībai sākumā etapā. Mēs atkal atgriezīsimies pie sakaru ar savu Augstāko “Es” nodibināšanas tēmas. Un dosim jaunas, mūsdienīgas prakses, kuras daudziem jums ļaus efektīvi mijiedarboties ar savu Augstāko “Es”. Šo rubriku vadīt ir uzdots man. Taču tajā, protams, tiks dots vārds citiem, jums pazīstamiem un nepazīstamiem Skolotājiem. Mūsu jaunā rubrika – tā ir jauna Garīgās Izaugsmes telpa! Uz tikšanos šajā burvīgajā telpā, mani mīļotie!
Jūsu SEN-ŽERMENS
2014.01.8.
(Informāciju no KRAJONA un SEN-ŽERMENA pieņēma Sergejs Kanaševskis)

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email